Wat is beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht?

Beroepsgeheim is een verplichting om te zwijgen over informatie en kennis die een persoon bij het uitoefenen van een beroep of functie wordt toevertrouwd. Dit wordt ook wel een geheimhoudingsplicht genoemd. Men is namelijk verplicht om bepaalde informatie geheim te houden. Men heeft het in dit verband ook wel over zwijgplicht. Vaak gaat het om gevoelige informatie of informatie die niet op juistheid gecontroleerd is. Geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim zijn vooral aan de orde bij vrije beroepen. Het schenden van beroepsgeheim is strafbaar in Nederland is dit vastgelegd in artikel 272 Wetboek van Strafrecht en in België in artikel 458 van het Strafwetboek en uitzonderingen beperkend opgesomd in Art 458bis Strafwetboek.

Waarom is een beroepsgeheim ingevoerd?
Verschillende beroepsbeoefenaars kunnen te maken krijgen met beroepsgeheim. Dit zijn over het algemeen artsen en psychologen. Zij krijgen vaak te maken met gevoelige informatie van cliënten. Door een beroepsgeheim durven veel cliënten vrijuit te spreken waardoor de behandeling of de hulpverlening succesvoller kan verlopen. Mensen houden minder belangrijke informatie achter wanneer ze weten dat er vertrouwelijk mee wordt omgegaan.

Welke beroepen hebben een beroepsgeheim?
Een beroepsgeheim is meestal van toepassing in beroepen waar men te maken krijgt met vertrouwelijke gegevens. Dit is niet alleen in de medische sector het geval. Ook in de juridische sector zijn beroepen aanwezig met beroepsgeheim. Advocaten hebben bijvoorbeeld te maken met beroepsgeheim. Zelfs in de techniek kan men te maken krijgen met geheimhoudingsplicht. Denk hierbij aan de bedrijven en ingenieurs die nieuwe wapens ontwikkelen of nieuwe technologieën die zo ingenieus zijn bedacht dat ze veel geld kunnen opleveren. Productontwikkelaars, tekenaars en constructeurs kunnen daardoor ook te maken krijgen met een geheimhoudingsplicht.