Wat is arbeidsdeling?

Arbeidsdeling is een woord dat wordt gebruikt voor het verdelen van werkzaamheden. Dit begrip kan breed worden opgevat. Men kan globaal de opdeling maken tussen technische arbeidsverdeling en technische arbeidsdeling.

Technische arbeidsdeling
Bij technische arbeidsdeling wordt vooral gekeken naar mensen en middelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van personeelsleden om bepaalde werkzaamheden binnen een bepaald tijdsbestek uit te voeren. Bijvoorbeeld hoeveel producten kan men maken binnen een bepaalde dag of hoeveel mensen heb je nodig om een product of machine te maken. In 1776 gepubliceerde The Wealth of Nations van Smith. Hierin ging hij niet in op technische arbeidsdeling maar hij benoemde wel een voorbeeld van een speldenfabriek. Volgens hem zou één man niet in staat zijn om 20 spelden te maken maar kunnen tien mannen wel 48.000 spelden maken in een dag als ze de takken efficiënt verdelen. Dit zorgt echter voor een zeer hoge lokale afzet. Deze afzet kan wellicht te hoog zijn waardoor men genoodzaakt is om de producten over een grotere afstand te distribueren.

Maatschappelijke arbeidsdeling
In een maatschappij is altijd wel een bepaalde mate van verdeling van arbeid aanwezig. In een samenleving neemt de arbeidsdeling toe naarmate de samenleving complexer wordt. In een primitieve samenleving zijn er over het algemeen weinig werkzaamheden en is er nauwelijks sprake van hiërarchie.  De verdeling van arbeid is in die eenvoudige samenlevingen gering. Toch vind er wel degelijk arbeidsverdeling plaats. Er zijn bijvoorbeeld jagers die op jacht gaan naar voedsel. Daarnaast zijn er mensen die het gevangen voedsel gaan bereiden voor consumptie. Weer andere personen maken de wapens van de jacht en verwerken huiden en botten tot gebruiksvoorwerpen. Bij arbeidsdeling probeert men rekening te houden met de vaardigheden en competenties van de mensen of werknemers.