Welke brancheorganisaties zijn actief in de uitzendbranche?

In Nederland is de uitzendbranche in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan. In Amerika was de uitzendbranche al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw actief. De uitzendbranche is voornamelijk gericht op het bemiddelen van (tijdelijke) krachten voor haar opdrachtgevers. Uitzendbureaus vormen intermediairs, dit zijn tussen personen die in dit geval werkzoekenden bemiddelen naar een (nieuwe)  baan. Er zijn verschillende organisaties ontstaan in de afgelopen jaren die de uitzendondernemingen ondersteunen om hun werk zo goed en professioneel mogelijk te doen.

Het doel van de belangenorganisaties in de uitzendwereld is: algemene belangenbehartiging van de leden, waaronder het afsluiten van CAO voor uitzendkrachten.

Hieronder staan een aantal belangrijke belangenorganisaties die zich inzetten voor uitzendbureaus. Bij elke organisatie is benoemd wat haar belangrijkste takengebied is en voor wie de belangen behartigd.

ABU: Algemene Bond Uitzendbureaus (vanaf 1961)

  • door 12 uitzendorganisaties
  • Meest recente CAO: 2012
  • Werknemers vertegenwoordigd door: CNV, GNV, LBV en de Unie.

NBBU: Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (vanaf 1994)

  • Meest recente CAO: 1 juni 2014
  • Werknemers vertegenwoordigd door: LBV.

VPO: Vereniging Payroll Ondernemingen (vanaf 1 sept 2006)

  • Behartigt belangen van aaneengesloten payroll-ondernemingen

SFU: Stichting Fonds Uitzendbranche (vanaf 2007)

  • Doel: financieren van projecten mbt opleidingen, arbeidsomstandigheden en naleving van de CAO voor uitzendkrachten.
  • Elke uitzendonderneming is een bijdrage aan de SFU verschuldigd.Voor deze projecten zijn er 3 stichtingen: STOOF: fonds voor opleidingen binnen de uitzendbranche,  STAF: fonds dat zich richt op de arbeidsomstandigheden SNCU: fonds dat zorgt voor naleving van de CAO voor uitzendkrachten -> hier kan melding gedaan worden door uitzendkrachten en ondernemers bij malafides.

STIPP: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

  • Verzorgt pensioenregeling in de CAO voor uitzendkrachten.
  • Elke uitzendonderneming en uitzendkracht is verplicht aangesloten bij de STIPP.