Wat is doorlenen van personeel?

Het doorlenen van personeel gebeurd wanneer een inlenende partij de inleenkracht vervolgens weer ter beschikking stelt aan een derde partij. In feite wordt het personeelslid dus niet bij de inlener zelf ter beschikking gesteld maar gaat deze via de inlener aan de slag bij een ander bedrijf. Een flexkracht gaat dan bijvoorbeeld via een opdrachtgever werken bij een ander bedrijf of uitzendbureau.

Doorlenen en inlenen

Het doorlenen van personeel kan om verschillende redenen gebeuren. Zo kan de oorspronkelijke inlener te weinig werk hebben maar het is ook mogelijk dat de oorspronkelijke inlener meer wil verdienen aan personeel en extra marge gaat berekenen. Als er daadwerkelijk marge moet worden betaald over de doorleenkracht dan is er sprake van een winstoogmerk en dat heeft gevolgen voor de terbeschikkingstelling.

WAADI

Er is dan namelijk een specifieke wet aan de orde die de WAADI wordt genoemd. Er wordt dan bij het doorlenen ook gesproken van uitzenden en niet van payrollen. De WAADI is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en biedt kaders waarbinnen het doorlenen plaats moet vinden. Het doorlenen kan ook gebeuren zonder winstoogmerk waardoor een constructie ontstaat binnen het kader van het collegiaal in- en uitlenen van personeel.