Wat is collegiaal in- en uitlenen van personeel?

Collegiaal in- en uitlenen van personeel gebeurd wanneer een bedrijf aan een ander bedrijf personeel uitleent zonder winstoogmerk. Dit kan ook gebeuren onder uitzendorganisaties en detacheringsorganisaties. In feite is collegiaal in- en uitlenen een vorm van samenwerken waarbij één organisatie bijvoorbeeld te weinig werk heeft om al het personeel voldoende uren te laten draaien terwijl een andere onderneming juist teveel werk heeft voor het personeelsbestand. Het bedrijf dat tijdelijk personeel “over” heeft kan het personeel dan collegiaal uitlenen aan een bedrijf dat juist wat extra personeel kan inzetten.

Inlener en uitlener

Degene die het personeel extra gaat inzetten wordt dan de inlener genoemd. Het personeel blijft echter in dienst van het bedrijf dat het personeel uitleent ( oftewel de uitlener). De inlener neemt het personeel dus niet over maar gaat het personeel tijdelijk te werk stellen. Uiteraard worden afspraken gemaakt over de duur van het inlenen en de werkzaamheden die worden gedaan. Het grote voordeel van de uitlener is dat het personeel niet zonder werk raakt en er ook geen sprake is van oplopende personeelskosten. Over de vergoeding die wordt geboden voor het inlenen van personeel worden ook afspraken gemaakt. Dit gebeurd echter zonder winstoogmerk en dat is een heel belangrijk aspect zoals je ook in de volgende alinea zult lezen.

WAADI

Hoewel er sprake is van een inlener en een uitlener van personeel is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) niet van toepassing. Dat komt omdat het inlenen en uitlenen gebeurd zonder winstoogmerk. Dit winstoogmerk is de cruciale factor bij het bepalen of de WAADI juist wel of juist niet aan de orde is. Uitzendbureaus die uitzendkrachten op reguliere basis uitlenen zullen naast de loonkosten vaak ook een percentage winst berekenen over de uitzenduren die de uitzendkracht heeft gewerkt bij de inlener. Om die reden is de WAADI bij uitzendconstructies over het algemeen van toepassing. Collegiaal in- en uitlenen vormt hier dus een uitzondering op.