Technisch uitzenden is vak apart

Uitzendbureaus verschillen onderling en deze verschillen beperken zich zeker niet alleen tot de namen van de uitzendbureaus. Veel uitzendbureaus in de uitzendbranche richten zich bijvoorbeeld op een bepaalde doelgroep.  Zo zijn er uitzendbureaus die zich richten op de zorg, financiële dienstverlening,  overheid, techniek en de bouw. Elke sector van het bedrijfsleven en de overheid heeft vaak een eigen cultuur en een eigen taal die ook wel vakjargon wordt genoemd. Een uitzendbureau dat effectief personeel wil bemiddelen in een bepaalde branche zal op de hoogte moeten zijn van de specifieke cultuur en het vakjargon in die sector. De techniek is bij uitstek een sector waar dit op van toepassing is. Dat maakt technisch uitzenden tot een specialistme en daardoor een vak apart.

Wat maakt technisch uitzenden uniek?

Uitzenden van personeel, of beter gezegd het bemiddelen van personeel, in de techniek is niet eenvoudig.  Dit komt omdat een intercedent of intermediair in de techniek goed op de hoogte moet zijn van technieken en het vakjargon van de technische sector. Dit vakjargon verschilt echter per technische functie. Zo kan een elektromonteur het over meggeren hebben. Meggeren is het meten van de weerstand die isolatiemateriaal biedt tegen elektrische stroom met behulp van een isolatieweerstandsmeter (van bijvoorbeeld het merk Megger).

Vaak weet een lasser echter niet wat met meggeren wordt bedoelt. Een lasser kan het bijvoorbeeld over wikken of walking the cup hebben om een bepaalde lastechnische vaardigheid te benoemen. Dit zijn slechts twee kleine voorbeelden. In de praktijk zijn er honderden verschillende woorden die tot het vakjargon van het ene technische beroep behoren en in het andere technische beroep geheel onbekend zijn. Daarnaast verschillen soms ook de termen voor de maatvoering.  Zo heeft men het in de installatietechniek nog vaak over pijp en gebruiken ze termen al inch en duims.

Intermediairs in de techniek kunnen onmogelijk alle technische afkortingen en al het technische vakjargon weten desondanks moeten ze wel weten wat techneuten bedoelen. Het vakjargon in de techniek lijkt vaak niet op het vakjargon dat op kantoor en in de financiële dienstverlening wordt gebruikt en dat is juist jargon waar de meeste intermediairs zich vertrouwd mee voelen. In een uitzendbureau dat personeel bemiddelt in de techniek komen dus twee arbeidsculturen samen namelijk de technische arbeidscultuur en de financiële arbeidscultuur.  De verschillen tussen deze arbeidsculturen zijn echter groot en dat maakt uitzenden in de techniek een vak apart.

Technische uitzendbureaus ondersteunen technisch personeel

Een ander aspect dat uitzenden van personeel op vacatures in de techniek uitdagend maakt is het feit dat veel technici geen uitgebreide cv opstellen en over het algemeen minder ervaring hebben met het voeren van formele gesprekken en loopbaangesprekken. Dit klink generaliserend, ondanks dat blijkt dat veel technici moeite hebben met solliciteren en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Een intakegesprek bij een technisch uitzendbureau is echter anders dan een sollicitatiegesprek rechtstreeks bij een bedrijf.  Een technisch intercedent of een intercedent bij een technisch uitzendbureau moet doormiddel van vragen een duidelijk beeld krijgen wat de technische sollicitant precies kan en niet kan. Vaak maken technische intermediairs de cv’s van hun uitzendkrachten uitgebreider voor hun klanten zodat die precies weten wat de uitzendkrachten kunnen.

Dit zorgt er voor dat veel technische uitzendkrachten in de praktijk nauwelijks sollicitatiegesprekken hoeven voeren. Elektromonteurs, installatiemonteurs, timmermannen, monteurs en lassers kunnen vaak na een kort kennismakingsgesprek meteen via een uitzendbureau bij een bedrijf aan de slag.

Een goed technisch uitzendbureau heeft immers al een duidelijk profiel aan de inlener verstrekt over de technische kandidaat. Daarvoor zijn echter wel vaardigheden nodig van de intercedent. Die moet namelijk goed kunnen inschatten wat de competenties zijn van een uitzendkracht en moet daar een potentiële werkgever of inlener voor zoeken. Het verschil wordt daarom vooral gemaakt door de technische intercedent. Die persoon heeft een vak apart.