Windwokkel een compacte windturbine

Een windwokkel is een kleine compacte windturbine in de vorm van een wokkel die ontwikkeld en verkocht wordt door het bedrijf Green Hybrids. De windwokkel wordt rechtop geplaatst waarbij de wokkel dus verticaal staat. Een windwokkel is een goede aanvulling op zonnepanelen die voornamelijk veel elektrische energie opwekken als er sprake is van veel zonlicht. In de winter is er minder zonlicht en is de kracht van zonlicht ook beperkter. Daarom zou het in die periode gunstig zijn als er ook gebruik gemaakt kan worden van een andere vorm van duurzame en hernieuwbare energie. De windwokkel kan dan een ideale oplossing vormen.

Waarvoor wordt een windwokkel gebruikt?

Een windwokkel wekt namelijk duurzame elektrische stroom op uit windkracht. Vooral in de herfst en de winter zou de windwokkel voor bedrijven en particulieren veel groene energie kunnen opwekken. Veel mensen kunnen nu hun overschot aan elektrische stroom die ze opwekken uit zonnepanelen nog terugleveren op het energienet. De vraag is of dat in de toekomst nog kan. Berichten hierover zijn niet gunstig. Daardoor zal men in de toekomst niet in balans kunnen komen met de energierekening. Het overschot wat men in de zonnige maanden opwekt kan niet worden gecompenseerd met het tekort aan duurzame stroom dat men in de wintermaanden en in de herfst te weinig opwekt. Het is daarom voor mensen die de energierekening op elektrisch gebied echt op nul willen houden interessant om andere duurzame energiebronnen te overwegen. Een windwokkel kan dan een oplossing vormen om toch duurzame energie op te wekken wanneer er weinig zonlicht is.

Voor wie is een windwokkel geschikt?

Windwokkels kunnen interessant zijn maar zijn niet in elke situatie een oplossing. Per situatie en locatie moet men beoordelen of een windwokkel nuttig is en de gewenste elektrische stroom kan opleveren. In dicht bewoonde wijken met veel huizen en begroeiing is nauwelijks wind en zal een windwokkel niet of nauwelijks rendabel zijn. Voor woningen die buiten de bebouwde kom staan of voor appartementencomplexen met grote platte daken kunnen windwokkels wel interessant zijn. Natuurlijk zullen er wel regels moeten komen voor het plaatsen van windwokkels op en rondom woningen. Deze windturbines kunnen met een enorme snelheid ronddraaien en daardoor gevaarlijk zijn wanneer ze losraken van de constructie waarop ze bevestigd zijn. Ook vogels en ander leven in de natuur moet worden beschermd tegen de gevaren van windwokkels. Desondanks is het zeker de moeite waard om deze nieuwe vorm van duurzame energie voor particulieren zeker te onderzoeken.