Wat is onregelmatigheidstoeslag en onregelmatige dienst?

Bij sommige functies komt het voor dat je onregelmatige diensten moet draaien en daarvoor een onregelmatigheidstoeslag ontvangt. Er kan echter verwarring ontstaan over de definitie van onregelmatige dienst. Op internet is veel informatie te vinden over onregelmatige diensten en onregelmatigheidstoeslag. In collectieve arbeidsovereenkomsten worden bijvoorbeeld definities genoemd over onregelmatige diensten.

Maar die definities verschillen vaak wel een beetje van elkaar. Dit heeft voor namelijk te maken met de periodes die onder onregelmatige uren worden gerekend.  Bij sommige cao’s worden uren voor 6:00 onder onregelmatige uren gerekend en bij andere cao’s wordt 7:00 als uitgangspunt gehanteerd. Het heeft dus te maken met de arbeidstijden die onder de desbetreffende cao als gangbare werktijden worden beschouwd.

Onregelmatig rooster
Over het algemeen bedoelt men met onregelmatige diensten dat werknemer een onregelmatig rooster heeft. Dit houdt in dat er geen sprake is van werktijden die van te voren vast liggen. In plaats daarvan wisselt het rooster. Er is bij onregelmatigheid dus geen sprake van een duidelijk ploegensysteem. In dat geval zou men namelijk spreken van een ploegenrooster of ploegendienst. In ploegendienst weet een werknemer precies welke diensten hij of zij zal draaien. Er zit bij ploegendiensten dus een zekere regelmaat in de diensten daarom kan men in feite ploegendiensten niet tot onregelmatige diensten rekenen. Werknemers die in ploegen werken kunnen echter wel te maken krijgen met onregelmatigheid. In dat geval wisselen de diensten regelmatig.

Onregelmatigheid volgens het CBS
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er sprake van onregelmatige werktijden als werknemers niet overdag of op werkdagen werken. Met werkdagen bedoelt men in dit geval de dagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En de normale werktijden vallen in de periode van 7:00 tot 18:00. Werkzaamheden die op onregelmatige basis in het weekend worden verricht vallen door deze omschrijving ook onder onregelmatigheid.

Wat is onregelmatigheidstoeslag?
Onregelmatigheidstoeslag wordt ook wel afgekort met ORT. Deze toeslag wordt betaald aan werknemers die onregelmatige diensten draaien. Het draaien van onregelmatige diensten vereist een grote mate van flexibiliteit van de werknemers. Daarom worden de werknemers met de onregelmatigheidstoeslag financieel gecompenseerd. De onregelmatigheidstoeslag is een percentage dat over het normale brutosalaris heen wordt betaald door de werkgever. De hoogte van de onregelmatigheidstoeslag is vastgelegd in de cao waaronder de werkgever valt waar de werknemer zijn of haar werkzaamheden voor verricht.