Wat is brug-WW?

Brug-WW is een regeling vanuit de Nederlandse overheid die werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen gebruiken om zich te laten omscholen bij een nieuwe werkgever met behoud van de WW-uitkering. De brug-WW is ook een mogelijkheid als een werknemer niet door eigen schuld werkloos of ontslagen dreigt te worden. Er zijn twee verschillende soorten brug-WW:

  • Brug-WW met sectorplan.
  • Brug-WW zonder sectorplan.

Deze verschillende soorten brug-WW worden hieronder in een paar alinea’s toegelicht.

Brug-WW met sectorplan
De brug-WW met sectorplan is alleen mogelijk als een werkgever deelneemt aan een sectorplan. Een sectorplan is een speciaal plan dat werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties hebben opgesteld in verschillende sectoren en regio’s. Sectorplannen worden opgesteld door de hiervoor genoemde organisaties om werknemers te ondersteunen op het gebied van het vinden van werk na ontslag. Ook worden sectorplannen gebruikt om de overstap van werkloosheid naar werk makkelijker te maken voor werknemers.

Iemand kan in aanmerking komen voor een brug-WW met sectorplan indien de persoon een WW-uitkering heeft of binnenkort een WW-uitkering ontvangt. de werknemer zal de opleiding die hij of zij gaat volgen nodig moeten hebben voor de nieuwe baan. Gedurende de opleiding zal de werknemer minimaal 8 uur per week in loondienst moeten zijn bij de nieuwe werkgever.

Een werkgever heeft ook een aantal verplichtingen. Een werkgever moet salaris betalen aan de werknemer over het aantal uren dat een werknemer daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert. Voor de uren dat de werknemer activiteiten uitvoert voor de opleiding hoeft de werkgever niets te betalen. Daarvoor ontvangt de werknemer namelijk een WW-uitkering. Dit wordt ook wel de brug-WW uitkering genoemd.

Verder moet de werkgever na het afronden van de opleiding van de werknemer met brug-WW een nieuw contract bieden aan de desbetreffende werknemer. Een werkgever kan daarnaast het huidige contract van de werknemer met brug-WW uitbreiden. Het contract moet in ieder geval met zes maanden worden verlengd. In het contract moet verder minimaal het aantal uren zijn opgenomen dat de werknemer in de brug-WW periode werkte. Ook moeten daarbij het aantal uren worden opgeteld dat de werknemer de opleiding had gevolgd in de burg-WW periode. Dit wordt ook wel de baangarantie genoemd.

Brug-WW zonder sectorplan
Een brug WW is ook mogelijk zonder sectorplan. Dit wordt geregeld door het UWV en zorgt er voor dat een werkzoekende met een WW-uitkering aan de slag kan gaan met een nieuwe baan waarvoor een opleiding gevolgd moet worden. De werkzoekende hoeft tijdens deze opleiding en werkzaamheden niet te solliciteren. De sollicitatieplicht is dan niet van toepassing. De werknemer behoudt de vrijstelling van de sollicitatieplicht gedurende de looptijd van de opleiding of gedurende de looptijd van de WW-uitkering indien deze uitkering eerder afloopt dan de duur van de opleiding.

De voorwaarden voor de brug-WW zonder sectorplan zijn voor de werknemer verder grotendeels hetzelfde als een brug-WW met sectorplan. Mensen die voor de brug-WW in aanmerking willen komen moeten een WW-uitkering hebben of binnen korte tijd in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Daarnaast moet de opleiding ook nodig zijn voor de uitoefening van de functie en nieuwe baan. Gedurende de opleiding moet de werknemer in ieder geval 8 uur per week op de loonlijst staan en daadwerkelijk werkzaamheden verrichten bij de werkgever. Daarnaast dient ook in dit geval de werkgever de werknemer een baangarantie te geven. Dit houdt in dat de werkgever na afloop van de opleiding een contract moet verstrekken van minimaal 6 maanden. Dit contract moet lopen voor minimaal het aantal contracturen dat de werknemer in zijn of haar brug-WW periode bij het bedrijf werkte. De uren die in die periode in de opleiding werden geïnvesteerd worden daarbij opgeteld.

Meer weten over brug WW
Als je meer informatie wilt hebben over de brug WW en de voorwaarden daarvan kun je kijken op de website van het UWV of kun je contact opnemen met een jobcoach.