Schenkingsvrijstelling voor aflossen hypotheek

Op Prinsjesdag zijn verschillende maatregelingen bekend gemaakt die gevolgen hebben voor de economie op korte en lange termijn. Om de hypotheekschuld van Nederland te verlagen heeft het kabinet een speciale maatregel ontwikkeld. De schenkingsvrijstelling wordt verruimd. Tot op heden was deze schenkingsvrijstelling nog van vijftigduizend euro. Vanaf 1 oktober wordt deze vrijstelling verhoogd naar honderdduizend … Read more

Nederland investeert in opkomende economieën

Nederlandse bedrijven worden actiever in groeilanden. Het afgelopen half jaar hebben verschillende Nederlandse ondernemingen meer geld geïnvesteerd in landen die onder de opkomende economieën vallen. In totaal was het aantal internationale transacties gestegen tot 36. In de tweede helft van 2012 was het totaal aan transacties nog 12. Het gaat bij deze transacties over overnames … Read more

Bezuinigingen in 2014

Zoals verwacht gaat het Kabinet in 2014 door met bezuinigen. Het gaat hierbij om een bedrag van 6 miljard. Niet iedereen in Nederland zal hiervan even sterk de gevolgen ondervinden. Minima en ouderen krijgen het meest te maken met de bezuinigingen. Werkenden worden verhoudingsgewijs minder benadeeld. Centraal Planbureau Het Centraal Planbureau (CPB) had de plannen … Read more

Sneller internet en hoger inkomen

Het Zweedse telecombedrijf Ericsson heeft dinsdag 17 september 2013 een onderzoek gepresenteerd over internetgebruik. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat gebruikers die een hogere internetsnelheid hebben ook een hoger inkomen hebben. Huishoudens met een lagere internetsnelheid verdienen over het algemeen minder. Onderzoek Ericsson Telecombedrijf Ericsson heeft het onderzoek heel breed aangepakt. Het bedrijf heeft … Read more

Stroom wordt goedkoper?

Er wordt geïnvesteerd in de verbindingscapaciteit van het hoogspanningsnet tussen Nederland en Duitsland. Dit doet TenneT omdat er door deze investeringen meer stoom uit Duitsland kan worden geïmporteerd. Stroom in Duitsland is goedkoper waardoor ook Nederlandse stroomgebruikers in de toekomst goedkoper stroom kunnen inkopen. Dit effect zal pas over een paar jaar merkbaar zijn. Nieuwe … Read more

Groene energie

Duitsland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in windenergie. Er zijn verschillende windmolenparken aangelegd waarmee veel stoom kan worden opgewekt. Daarnaast heeft Duitsland ook grote vorderingen gemaakt op het gebied van zonne-energie. Door deze investeringen wordt soms zoveel energie in Duitsland opgewekt dat er een energieoverschot ontstaat. Het overschot aan Duitse energie kan moeilijk worden … Read more

Jeugdwerkloosheid moet minder

Nederland krijgt 30 miljoen extra voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door het Europees Sociaal Fonds.  Het kabinet had eerder al 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het bedrag dat nu beschikbaar is gesteld door het Europees Sociaal Fonds komt daar dus bovenop. Meer banen Maandag  16 … Read more

Metaalsectoren gaan staken

FNV Bondgenoten heeft uitzendbureaus 13 september 2013 laten weten dat de bond vanaf 20 september 2013 acties, waaronder werkstakingen, in de Metaalsectoren gaat organiseren. Het gaat hierbij om landelijke acties in alle sectoren binnen wat wel genoemd wordt de ‘groot metaal’ en de ‘klein metaal’. Uitzendkrachten FNV Bondgenoten is daarnaast voornemens ook de uitzendkrachten op … Read more

Minister van Financiën wil niet langzamer bezuinigen

Jeroen Dijsselbloem de Nederlandse minister van Financiën geeft aan dat langzaam bezuinigen grote risico’s met zich mee brengt. Deze uitspraak deed de minister in een interview met De Volkskrant. Het interview werd maandag 16 september 2013 gepubliceerd. Volgens Jeroen Dijsselbloem is de economische groei in Nederland nog heel fragiel. Daar moet volgens hem voorzichtig mee … Read more

Shell mag boren in Oekraïne

In aanwezigheid van premier Mykola Azarov heeft Oekraïne een overeenkomst gesloten over de gaswinning in Oekraïne. Dit heeft de premier van Oekraïne gezegd tegen het ANP tijdens een werkbezoek aan Nederland. De overeenkomst over de gaswinning werd gesloten met Shell. Door deze overeenkomst mag Shell werkzaamheden in het Yuzivska-gebied bij Donetsk. Het gaat hierbij om … Read more

SEU examen verandert

De ABU en de NBBU hebben aangegeven dat de eindtermen zoals die op dit moment benoemd zijn wel wat meer op de praktijk gericht mogen worden. De Stichting Examens Uitzendbranche heeft de eindtermen nu aangepast in samenwerking met verschillende partijen uit de branche. De wijzigingen moeten ingaan per 1 januari 2014. Stichting Examens Uitzendbranche Barbara … Read more

Twitter naar de beurs

Twitter heeft in een tweet bekend gemaakt dat ze de eerste stap heeft gezet naar de beurs. Twitter is zeven jaar geleden opgericht. Ondernemer Jack Dorsey was de oprichter van Twitter en hij houdt na de beursgang nog 3 procent van het belang in Twitter. Sinds de oprichting van de microblogsite is het aantal Twittergebruikers … Read more

Technisch werken juist nu 2013

De techniek krabbelt moeizaam overeind na de eerste klappen van de economische crisis. Het einde is nog niet in zicht. Toch is investeren in de techniek juist nu zo belangrijk. Door te bezuinigen op technisch onderwijs worden minder technische medewerkers klaargemaakt voor de praktijk. Technisch werk is juist voor Nederland van groot belang. De lonen … Read more

Executieveilingen en prijsafspraken

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar handelaren in onroerend goed die zich niet aan de regels hebben gehouden. Met name bij executieveilingen van huizen zijn misstanden geconstateerd. Bij deze veilingen moeten woningeigenaren om wat voor reden dan ook gedwongen hun huis verkopen. Tijdens deze veilingen kwam het de afgelopen jaren regelmatig voor … Read more

Recessie duurt voort

De recessie duurt nog tot medio 2014 volgens het economisch bureau van de Rabobank. Dit bracht de Rabobank donderdag 12 september 2013 naar buiten. Volgens de bank zal de recessie nog tot juni 2014 voortduren. In 2013 zal de groei in de Nederlandse economie nog met 1,25 procent krimpen. Voor 2014 wordt een stabilisatie verwacht. … Read more

Motorola Mobility en Google

Motorola Mobility is recent door Google overgenomen. Dit gebeurde in 2012. Volgens Apple zou het bedrijf inbreuk maken op patenten. Het zou hierbij gaan om vier verschillende patenten waaronder een patent dat er voor zorgt dat mobiele telefoons ‘werken’. Nieuwe rechtszaak Apple is het hier niet mee eens en spant opnieuw een rechtszaak aan. Dit vond … Read more

DNA onderzoek door supercomputer

DNA is een enorme informatiebron voor wetenschappers. De afgelopen jaren heeft de wetenschap doormiddel van verschillende onderzoeken getracht het DNA van mensen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. De informatie die uit DNA naar voren komt kan van onschatbare waarde zijn voor de medische sector. DNA onderzoek UMC Onder leiding van het UMC Groningen … Read more

Ondergrondse waterbron in Kenia gevonden

Techniek dient de mensheid wordt wel eens beweerd. De technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Naast het zoeken naar olie zijn er ook ontwikkelingen voor het zoeken naar water in droge gebieden. Met speciale apparatuur, radars en satellieten kan worden gezocht naar ondergrondse waterbronnen. Oplossing voor Kenia Een land als Kenia heeft te … Read more

Griekenland moet nog meer geldinjecties ontvangen

Volgens Luc Coene van de Belgische Nationale Bank heeft Griekenland de komende tijd nog ten minste één keer financiële hulp nodig. De topman van de bank in België vermoed dat er nog een tweede keer hulp moet worden geboden van geldschieters. Het herstel van Griekenland gebeurd slechts langzaam. Griekenland is nog niet gered Volgens Luc … Read more

Icedome wordt definitief nieuwe topsportlocatie

In het seizoen 2016 – 2017 wordt de Icedome in Almere de nieuwe locatie waar de grote nationale en internationale schaatsevenementen zullen plaatsvinden. Zowel het Thialf als Transportium maakten in augustus 2013 bezwaar tegen deze keuze. Hun bezwaar tegen de KNSB en NOC*NSF hebben Thialf en Transportium verloren. Reactie van KNSB Een woordvoerder van de … Read more