Netbeheerders mogen scholen en ziekenhuizen voorrang verleden bij overvol energienet

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat het energienet van Nederland overvol raakt. Doordat bedrijven en particulieren zonnepanelen plaatsen komt er steeds meer elektrische energie beschikbaar. Daarnaast wordt er ook veel meer elektriciteit verbruikt door warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het is duidelijk geworden dat het energienet van Nederland niet opgewassen is tegen de toename … Read more

Toepassing pneumatica

Pneumatica wordt ook wel pneumatiek genoemd en is een vakgebied binnen de techniek dat zich richt op de toepassing van samengeperste gassen om systemen in beweging te brengen. Pneumatica is afgeleid van het Griekse woord ‘pneuma’. Dit woord kan worden vertaald in het Nederlands met: adem of wind. Pneumatische systemen bevatten samengeperste lucht of andere … Read more

G7 gedragscode voor veilige kunstmatige intelligentie vanaf 2023

De landen van de G7 hebben na overleg een aantal gedragsregels opgesteld voor bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Artificial Intelligence (AI) of Kunstmatige Intelligentie (KI) is volop in ontwikkeling geweest de afgelopen jaren en de mogelijkheden voor de toekomst voor kunstmatige intelligentie lijken bijna onbeperkt. Deze vorm van technologie maakt … Read more

ACM onderzoekt in 2023 waarom spaarrente in Nederland zo laag blijft

Toezichthouder ACM gaat onderzoek doen naar de spaarrentes die op dit moment onder andere door banken worden geboden aan spaarders. De spaarrente is in Nederland bijzonder laag terwijl in andere Europese landen veel meer spaarrente wordt betaald. In sommige Europese landen is de spaarrente ongeveer twee keer zo hoog dan gemiddeld in Nederland wordt betaald. … Read more

Wat is een ventilatiewarmtepomp?

Een ventilatiewarmtepomp is warmtepomp die toegepast kan worden in een mechanisch ventilatiesysteem waarbij de afgevoerde ventilatielucht kan worden gebruikt als duurzame warmtebron voor de verwarming van een gebouw maar ook voor het verwarmen van tapwater. Doordat er warmte gewonnen wordt uit de afgevoerde ventilatielucht kan de warmte als het ware worden hergebruikt. Een ventilatiewarmtepomp komt … Read more

Wanneer spreek je van een duurzame ontwikkeling?

Een duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die er een bijdrage levert aan een optimaal evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen in de wereld. Sociale belangen hebben betrekking op de wensen en behoeften van mensen in de maatschappij. Deze belangen dragen bij aan meer saamhorigheid en verbeteren de verbindingen tussen mensen onderling. Ecologische belangen hebben te … Read more

Oekraïne wil vanaf 2025 geen Russisch gas meer doorvoeren

Oekraïne wil vanaf 2025 stoppen met het doorvoeren van aardgas uit Rusland naar het Westen. Dat heeft Oleksej Tsjernysjov de topman van het Oekraïense gasbedrijf Naftogaz bekend gemaakt. Op dit moment is er nog steeds een verdrag van toepassing met betrekking tot de doorvoer van aardgas vanuit Rusland via Oekraïne naar het Westen. Dit verdrag … Read more

Wat is een warmtemachine of warmtepomp?

Een warmtemachine of een warmtemotor is een machine waarmee mechanische arbeid kan worden geleverd door de warmte van een hogere temperatuur te laten stromen naar een lagere temperatuur. De stroming van deze warmte vind plaats via een bron met een hogere temperatuur naar een afvoer met een lagere temperatuur en wordt in een warmtemachine (werklichaam) … Read more

Welke technische vacature past bij jouw cv?

Technische vacatures zijn volop te vinden op internet. Websites van bedrijven maar ook jobboards en websites van uitzendbureaus staan vol met allemaal vacatures voor de meest uiteenlopende technische functies. Als je op zoek bent naar een technische baan is de keuze soms zo groot dat het bijna onmogelijk is om alle vacatures te vergelijken met … Read more

Wat is machinegereedschap of een gereedschapswerktuig?

Een gereedschapswerktuig of machinegereedschap is een mechanisch werktuig dat een bewerking uitvoert waarmee traditioneel handgereedschap kan worden vervangen. Een gereedschapswerktuig bevat een aandrijfmechanisme waarmee de machine een bewerking uitvoert. Deze aandrijfmechanismen zijn door de jaren heen verder ontwikkeld. Zo werden de eerste gereedschapswerktuigen aangedreven door bijvoorbeeld wind en water. Door water kan bijvoorbeeld een schoepenrad … Read more

Hoe kom je tegenwoordig aan een technische baan?

Een baan vinden in de techniek gaat tegenwoordig grotendeels hetzelfde als vroeger alleen zijn de middelen die je daarvoor kunt gebruiken moderner geworden. Vroeger gingen werkzoekenden die in de techniek aan de slag gingen langs bedrijven, arbeidsbureaus of keken ze naar de vacaturerubrieken in kranten en andere nieuwsbladen. Daarnaast boden ook de vacatures in etalages … Read more

Solliciteren voor een technische baan via persoonlijke netwerken

Heb je ervaring in de techniek en ben je op zoek naar een andere baan? Dan is de eerste reactie van veel mensen om op internet te kijken naar vacatures. Websites van bedrijven en jobboards worden druk bezocht. Daarop staan vacatures met vaak prachtige verhalen, de hoogste salarissen en arbeidsvoorwaarden waar je van kunt dromen. … Read more

Wat is een elektrische machine? Definitie

Een elektrische machine is een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie of mechanische energie omzet in elektrische energie. Als een machine elektrische energie omzet in mechanische energie spreekt men van een elektromotor. Wanneer mechanische energie wordt omgezet in elektrische energie spreekt men van van een generator of dynamo. Elektrische machines hebben daarom vaak … Read more

Wat is een machine? Definitie

Een machine is een werktuig dat bestaat uit verschillende specifieke onderdelen waaronder: een constructie, aandrijfmechanisme en diverse bewegende onderdelen die samengevoegd zijn in een apparaat om een bewerking uit te voeren. De hiervoor genoemde zin kan als definitie voor een machine worden gebruikt. Duidelijk is dat een machine een werktuig is dat uit meerdere onderdelen … Read more

Opleiden in de techniek moet meer aandacht krijgen vanaf oktober 2023

Er is een enorm tekort aan technisch personeel in Nederland. Dit tekort zal de komende tijd alleen maar verder oplopen. De vergrijzing zorgt er voor dat er steeds minder mensen werken in de techniek. Daarnaast liggen er ook zeer ambitieuze projecten klaar. Er moeten honderdduizenden woningen worden gebouwd in Nederland en er moeten ook enorm … Read more

Wat is software?

Software is een verzamelnaam voor alle computerprogramma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem functioneert. Het gaat hierbij om het niet tastbare gedeelte van een informatiesysteem. Software kan worden onderverdeeld in: Software kan worden geïnstalleerd op hardware die daarvoor bestemd is. Wat voor soort software geïnstalleerd wordt is dus afhankelijk van de toepassing, de … Read more

Wat is hardware?

Hardware is de term die in de computertechniek wordt gebruikt voor alle fysieke oftewel tastbare componenten of onderdelen die toegepast kunnen worden in een computer(systeem). Voorbeelden van hardware zijn de behuizing van computers, het toetsenbord (interface), de muis maar ook tastbare componenten in de computer zoals het moederbord, de processor, geluidskaart en videokaart. Deze tastbare … Read more

Wat is elektrostatica?

Elektrostatica is een deelgebied binnen de elektrotechniek dat zich bezighoudt met rustende of statische elektriciteit, waarbinnen de eigenschappen van statische elektrische ladingen worden onderzocht. Het gaat hierbij om het gedrag van elektronen. Deze elektronen vormen een onderdeel van atomen. Elk atoom heeft een atoomkern die bestaat uit protonen (p) die positief geladen zijn en neutronen … Read more

Heeft er graaiflatie plaatsgevonden vanaf 2021?

Graaiflatie is een woord dat steeds vaker in het nieuws is verschenen. Met graaiflatie wordt duidelijk gemaakt dat bedrijven hun winsten extra gingen verhogen met inflatie als zogenaamde reden. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een behoorlijk inflatiegolf. Terwijl consumenten steeds meer moesten betalen voor goederen en diensten kregen ze te horen dat … Read more