Bedrijven bezorgd over stuwmeer aan vakantiedagen van werknemers in 2020

Veel bedrijven in Nederland zijn bezorgd over het zogenaamde stuwmeer aan vakantiedagen, het verlofstuwmeer. Werknemers hebben door de coronacrisis niet altijd de behoefte of mogelijkheden gehad om vakantie op te nemen. Ook in de zomervakantie verwachten veel bedrijven dat werknemers niet of nauwelijks vakantie opnemen. De coronamaatregelen in Nederland worden soepeler maar op veel vakantiebestemmingen zijn de maatregelen nog streng. Ook in vliegtuigen en het openbaar vervoer zijn nog veel strenge maatregelen die moeten voorkomen dat het coronavirus verder verspreid. De overheid wil de komende tijd de coronamaatregelen in stappen afbouwen maar veel mensen hebben nog niet de behoefte op vakantie te gaan.

Verlofstuwmeer

Dit is gedeeltelijk uit angst maar ook gedeeltelijk omdat ze het gevoel hebben dat ze minder van een vakantie kunnen genieten als de coronamaatregelen van kracht zijn. Een groot aantal bedrijven verwacht dat er een stuwmeer aan verlof ontstaat. Ze zijn bang dat medewerkers hun vakantiedagen opsparen om aan het einde van het jaar al de vakantiedagen op te nemen als men weer naar het buitenland kan. De kans is echter groot dat bedrijven juist tegen het einde van het jaar meer drukte krijgen en een hogere productie gaan draaien. Een massale vakantie van werknemers is dan zeer ongewenst. In een drukke periode hebben bedrijven al hun werknemers hard nodig.

Huishoudens sparen in april 2020 veel meer geld vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft de maatschappij veranderd. Niet alleen de overheid heeft een ander beleid ook bedrijven en consumenten gedragen zich anders. Omdat er veel onzekerheden zijn willen mensen zich beter voorbereiden. Vooral op financieel gebied denken veel mensen dat de komende tijd erg zwaar gaat worden. Als er een zogenaamde ‘tweede golf’ van het coronavirus gaat optreden dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de economie. Volgens veel mensen is sparen een belangrijke oplossing.

In de maand april hebben Nederlandse huishoudens veel meer geld op hun spaarrekening gezet dan anders. Dat bericht kwam afgelopen vrijdag in de media. De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde toen cijfers die zijn opgevraagd door NU.nl. In totaal werd vier miljard euro meer op spaarrekeningen gestort ten opzichte van wat mensen opnamen. Eind april kwam daardoor het totale spaargeld van Nederlanders uit op ongeveer 375 miljard euro.

Het is uitzonderlijk dat het spaargeld met 4 miljard is toegenomen in april 2020. Volgens DNB zijn de maandelijkse verschuivingen normaal gesproken een stuk kleiner. Het is volgens DNB voor het eerst sinds het begin 2018 dat er zoveel geld meer is ingelegd dan opgenomen werd. Consumenten zouden minder geld uitgeven en daardoor ook meer gaan sparen. Als mensen geld te besteden hebben dan wachten ze daar liever mee totdat Nederland in economisch rustige vaarwater is terechtgekomen.

Volkswagen gaat 2 miljard investeren in elektrisch rijden in China in

Volkswagen gaat een zogenaamd controlerend belang van 75 procent nemen in zijn Chinese joint venture partner JAC. Dit bericht werd vrijdag 29 mei 2020 bekend gemaakt door Volkswagen. In totaal gaat het om een investering van 1 miljard euro. Volkswagen gaat ook een belang nemen in de Gotion High-Tech Company. Dit is een producent van accupakketten. Voor de productie van elektrische auto’s zijn goede accu’s van groot belang. Daarom is de investering in accuproducenten een logisch besluit. De JAC-Volkswagen gaat zogeheten New Energy Vehicles ontwikkelen en bouwen.

Deze voertuigen zijn volledig elektrisch aangedreven worden. Volkswagen wil in de komende vijf jaar in totaal vijf nieuwe volledige elektrische auto’s op de markt brengen. De ontwikkeling en productie van deze voertuigen die deels of volledig geëlektrificeerd zijn vormt een speerpunt voor Volkswagen. Volkswagen gaat ook een aandeel van 26 procent nemen in Gotion, waarmee 1,1 miljard euro gemoeid is. Daardoor wordt Volkswagen van dit bedrijf de grootste aandeelhouder. Op termijn moet Gotion accupakketten kunnen leveren voor de elektrische auto’s van Volkswagen in China.

Kantoormedewerkers werken in juni 2020 nog veel thuis vanwege coronacrisis

Een groot deel van de kantoormedewerkers in Nederland werkt nog thuis. In tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen kunnen kantoormedewerkers een groot deel van hun werkzaamheden nog thuis uitvoeren. De komende tijd worden veel coronamaatregelen versoepelt door de overheid. Zo gaat de horeca maandag weer open onder strenge restricties. In de bouw en andere sectoren heeft men ook de afgelopen tijd nog gewoon doorgewerkt evenals in de meeste fabrieken. Dit zijn een aantal sectoren waar men niet of nauwelijks de mogelijkheid heeft om werkzaamheden thuis te verrichten. In kantoorfuncties kan men dit wel.

Een groot aantal bedrijven in de (financiële) dienstverlening hebben er voor gekozen om (een deel) van hun personeel thuis te laten werken. Daarvoor worden laptops, telefoons en andere communicatiemiddelen ter beschikking gesteld door bedrijven. In sommige gevallen worden zelfs gedeelten van woningen omgebouwd tot daadwerkelijk ergonomische werkplekken. Uit een rondgang van NU.nl is naar voren gekomen dat met name grote bedrijven en instellingen nog geen plannen hebben om op korte termijn het personeel weer naar de bedrijven te halen. Vooral bedrijven met zogenaamde kantoortuinen vinden het nog onverantwoord om personeel op grote schaal in een bedrijfsruimte te laten werken. Het risico op verspreiding van het coronavirus is dan te groot. Als één kantoormedewerker met het virus besmet zou zijn zou al snel een groot aantal besmettingen kunnen optreden. Dat moet voorkomen worden. Daarom vinden veel bedrijven thuiswerken nog de verstandigste optie.

CPB: sollicitatieplicht helpt bijstandsontvangers niet sneller aan een baan in 2020

De sollicitatieplicht is een verplichting op te solliciteren als men van de overheid een uitkering ontvangt. dat kan bijvoorbeeld een WW uitkering zijn of een Bijstandsuitkering. De overheid wil dat mensen die een uitkering ontvangen er alles aan doen om weer een betaalde baan te krijgen. Daarvoor is solliciteren een belangrijk middel. Om er voor te zorgen dat mensen daadwerkelijk gaan solliciteren is de sollicitatieplicht ingevoerd.

Effect sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht is volgens het Centraal Planbureau (CPB) niet effectief voor mensen in een bijstandsuitkering. Als bijstandsontvangers namelijk niet verplicht worden om te solliciteren ontstaat daardoor geen kleinere kans op het vinden van betaald werk. Dit werd afgelopen donderdag door het CPB in de media gebracht. Het planbureau heeft de conclusie genoteerd nadat verschillende bijstandsexperimenten werden uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de sollicitatieverplichting mensen in de bijstand niet aan het werk helpt. CPB-onderzoeker Egbert Jongen gaf op basis van het onderzoek aan: “Het is opvallend dat er geen significant negatief effect op de baankans is als deze plicht komt te vervallen”.

Zzp-regeling tot eind mei al ruim 300.000 keer aangevraagd vanwege de coronacrisis

De overheid heeft een speciaal plan ontwikkeld waarmee bedrijven een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor het wegvallen van de inkomsten door de coronamaatregelen die voortvloeien uit de coronacrisis. Deze maatregelen zijn voor bepaalde ondernemingen grote hindernissen in hun bedrijfsvoering. Ook zelfstandigen zonder personeel kunnen grote problemen ondervinden vanwege de coronamaatregelen. Deze zzp’ers kunnen vanuit de overheid ook in aanmerking komen voor een zogenaamde zzp-regeling.

Compensatie voor zzp-ers

De zzp-regeling is een specifieke regeling waarmee de overheid zelfstandigen zonder personeel ondersteund. Als de zzp-er voor de coronacrisis als zzp-er was ingeschreven bij de KvK en aantoonbaar door de coronacrisis te maken heeft gehad met een inkomstenderving dan kan deze een aanvraag indienen voor de zzp-regeling. Daar zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Bovendien vult de overheid het salaris aan tot maximaal het bijstandsniveau. De zzp-regeling is dus niet een echte vetpot. Toch hebben zzp’ers ook geen afdrachten gedaan voor de WW. Daarom kan de zzp-regeling wel worden beschouwd als een ruimhartige tegemoetkoming vanuit de overheid en het sociale stelsel dat door de werkgevers en werknemers wordt betaald.

Gebruik regeling voor zzp-ers

De zzp-regeling is een noodgreep waar veel zzp’ers gebruik van maken. Met name in de grote steden in het westen van het land wordt de zzp-regeling vaak aangesproken. In totaal werd de regeling in de maanden maart, april en mei 300.000 keer aangevraagd. De zzp-regeling blijft ook de komende tijd van kracht alleen zal er dan wellicht worden gekeken naar het eigen vermogen, het vermogen van de partner of de levensvatbaarheid van de onderneming.

Drieduizend banen op de toch bij EasyJet in 2020 door coronacrisis

Bij de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet gaan de komende tijd duizenden banen verdwijnen. Dit werd door topman Johan Lundgren aan de media bekend gemaakt op donderdag 28 mei 2020. Volgens hem zullen er ruim drieduizend banen verdwijnen. Daarnaast zal de vliegmaatschappij meer wijzigingen doorvoeren. Het aantal vliegtuigen zal afnemen en ook het aantal vliegbestemmingen zal inkrimpen. Er zullen volgens de topman van EasyJet nog moeilijke tijden volgen.

Het vliegverkeer zou volgens hem nog drie jaar nodig hebben om compleet te herstellen van de coronacrisis. Om die reden is het noodzakelijk om het personeelsbestand te laten kimpen met dertig procent. Daarover worden de komende tijd gesprekken gevoerd. Het is nog onduidelijk of er in Nederland banen zullen verdwijnen. In totaal werken er in Nederland 300 mensen voor deze vliegmaatschappij. Hieronder vallen cabinepersoneel, piloten en het management.

Aantal faillissementen in periode van 18 tot en met 23 mei 2020 gedaald

Afgelopen week is het aantal faillissementen in Nederland afgenomen. Deze daling trad in terwijl de afgelopen tijd juist meer faillissementen werden geregistreerd. De daling breekt een tendens in stijgingen in faillissementen die sinds 2020 merkbaar was. Er werden vorige week in totaal 85 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 28 mei 2020 bekend gemaakt. Volgens het CBS is dit aantal zeven faillissementen minder dan de week er voor. Toch zijn er in 2020 wel meer faillissementen geweest. In totaal zijn er in de periode tot vorige week zestienhonderd bedrijven failliet verklaard.

Dat zijn zestig bedrijven meer dan in dezelfde periode in 2019. Het CBS merkte bij publicatie van de cijfers op dat de afname in het aantal faillissementen merkbaar was over de gehele linie. Er werden minder bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren bedrijven met personeel maar ook eenmanszaken. Het bijzondere was dat ten opzichte van andere branches de bouwsector veel faillissementen had. In deze sector vielen afgelopen week 13 faillissementsuitspraken. Desondanks vielen ook in deze sector minder faillissementen dan in de periode daarvoor.

Boeing herstart productie 737 MAX vliegtuigen in 2020

Vliegtuigbouwer Boeing heeft bekend gemaakt dat de productie van het 737 MAX-passagiersvliegtuig zal worden hervat. De vliegtuigproducent maakte daar bij wel bekend dat dit gebeurd op een “op laag tempo”. Het bericht kwam afgelopen woensdagavond in het nieuws. De productie van de 737 MAX werd in januari stilgelegd. Deze vliegtuigen zijn voor die maand regelmatig negatief in het nieuws geweest. Dat heeft te maken gehad met twee fata crashes. Deze ernstige catastrofes hebben er voor gezorgd dat de productie van de 737 MAX ter discussie staat.

Wereldwijd werden de vliegtuigen van dit type sinds maart 2019 aan de grond gehouden. Dat heeft het bedrijf Boeing en haar imago niet veel goed gedaan. De vraag naar het 737 MAX toestel klapte inelkaar. Inmiddels heeft het bedrijf veel onderzoek moeten doen naar de optimalisering van de veiligheid van dit toestel. Nu de productie weer op kleine schaal wordt hervat zal de veiligheid en deugdelijkheid van het toestel nog steeds nauwlettend in de gaten worden gehouden. Boeing moet de veiligheid van het toestel garanderen. Als dat niet gebeurd zal de luchtvaartsector zeker in de toekomst geen 737 MAX-toestellen gaan afnemen en gebruiken.

Tweede steunpakket werkgevers tijdens coronacrisis loopt door tot en met september 2020

Op dit moment is minister Wouter Koolmees hard bezig om draagvlak te krijgen voor zijn tweede steunpakket. Dit steunpakket is een onderwerp van discussie geworden in de Tweede Kamer omdat de ontslagboete zou worden geschrapt. Dat lijkt nu niet te gebeuren althans niet geheel. De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die steun krijgen vanuit de overheid tijdens de coronacrisis en toch besluiten om 20 of meer werknemers te ontslaan zonder de ondernemingsraad of de vakbonden te betrekken. De subsidie zelf moet dan worden terugbetaald evenals een boeten van 5 procent die betaald wordt over de totale loonsubsidie.

Dat is overigens niet de enige aanpassing die is doorgevoerd. Het steunpakket wordt ook met een maand verlengd. Daardoor loopt het steunpakket tot en met de maan september 2020. De overheid wil met het steunpakket zowel werkgevers als werknemers steunen in deze moeilijke tijd. Door bedrijven financieel te helpen kunnen deze de komende tijd blijven voortbestaan en hun rekeningen betalen. Daardoor kunnen ook werknemers de komende tijd hun baan behouden. Deze periode wordt nu verlengd tot en met de maand september. Hoewel het steeds beter gaat met de ontwikkelingen in de coronacrisis is het nog steeds onduidelijk of de coronacrisis nu echt voorbij is. Veel mensen en bedrijven zijn bang voor een zogenaamde tweede golf van dit nare virus.

Ontslagboete blijft bestaan in tweede steunpakket ondernemers in 2020

De ontslagboete is een belangrijk onderwerp van discussie geweest tijdens de ontwikkeling van een tweede noodpakket voor ondernemers in Nederland. In het eerste noodpakket of steunpakket werd vastgelegd dat ondernemers die door de overheid financieel gesteund werden tijdens de coronacrisis hun personeel niet mochten ontslaan. Gebeurde dat toch dan volgde een behoorlijke boete. Deze boete werd ook wel de ontslagboete genoemd. In het tweede noodpakket voor ondernemers zou de ontslagboete moeten worden geschrapt als het aan het kabinet lag. De oppositie dacht daar echter anders over. Die vond het afschaffen van de ontslagboete voor ondernemers die financieel gesteund werden niet uit te leggen aan de werknemers in Nederland.

Banen behouden

Het doel is het behoud van banen en het behoud van ondernemingen. Dat willen zowel de oppositiepartijen als de regeringspartijen maar over het ontslaan van werknemers in de coronacrisis wordt anders gedacht. Na veel overleg is er tot een compromis gekomen. De ontslagboete wordt toch niet afgeschaft in het tweede noodpakket. De ontslagboete wordt wel verlaagd. Er blijft een kleinere heffing bestaan om misbruik van ondernemers te voorkomen. De vakbonden en verschillende oppositiepartijen zijn bang dat werkgevers misbruik maken van de versoepeling in de ontslagregels onder het tweede noodpakket. Dat wil de regering in het tweede pakket voorkomen door toch een heffing in te voeren.

Verplichtingen werkgever

Als een werkgever in het tweede noodpakket besluit om twintig of meer mensen te ontslaan is deze verplicht daarbij de vakbonden of de ondernemingsraad in te schakelen. Als dat niet gebeurd moet de werkgever de subsidie terugbetalen plus een boete van 5 procent over de totale loonsubsidie. In de praktijk betekent dit dat werkgevers ook na 1 juni een boete moeten blijven betalen van 50 procent van de loonsubsidie die zij krijgen als ze een werknemer ontslaan. Daarnaast moet ook de subsidie zelf worden terugbetaald. Door deze wijziging blijft het noodpakket dat straks van kracht wordt ook conform de wetgeving in het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht zijn werkgevers namelijk bij het ontslaan van twintig of meer werknemers ook verplicht de vakbonden of de ondernemingsraad te betrekken.

Vraag naar specialisten in de techniek is groot in 2020

Hoewel de vraag naar personeel op productieniveau langzaam is afgenomen tijdens de coronacrisis is de vraag naar technisch specialisten nog steeds groot op de arbeidsmarkt. Voor specialistisch werk hebben bedrijven nog steeds vakmannen nodig. Deze vakmannen waren tijdens de economische bloei niet of nauwelijks beschikbaar op de arbeidsmarkt maar blijken ook in de coronacrisis nauwelijks beschikbaar te komen.

Bedrijven laten ervaren technisch personeel niet gemakkelijk gaan in 2020. Ze willen niet dat er (te veel) kennis en ervaring verloren gaat. Ook bij een terugloop in werk houden de bedrijven hun ervaren specialisten zoveel mogelijk aan het werk. Deze komen dus niet direct beschikbaar en solliciteren dus ook niet. Om die reden worden veel vacatures voor specialisten niet ingevuld. Onervaren krachten kunnen vaak niet aan de functie-eisen voldoen. Dat zorgt er voor dat bedrijven de keuze krijgen: of de vacature open laten staan of de functie-eisen veranderen. Dat is een lastig dilemma.

Vooral nu de coronacrisis haar intrede heeft gedaan is het moeilijk om onervaren krachten in te werken. Daarvoor is te weinig capaciteit beschikbaar. Het resultaat is dat de vacatures voor specialisten open blijven staan. Dat doet vermoeden dat veel bedrijven in de techniek goed genoeg draaien om nieuw personeel te werven maar dat is een voorbarige conclusie. Het open zetten van vacatures heeft niet per definitie te maken met een stijging in de productie maar meer met een tekort aan kennis, ervaring en vakmanschap.

Technicum WTB Friesland werft werktuigbouwkundigen in 2020

Het uitzendbureau Technicum werft in 2020 kandidaten voor verschillende functies in de werktuigbouwkunde. Met name in de onderhoudstechniek worden veel werktuigbouwkundigen gevraagd. Hierbij kun je denken aan onderhoudsmonteurs maar ook aan revisiemonteurs en servicemonteurs. Ook monteurs in de mechatronica worden veel gezocht. Mechatronica is in feite een combinatie tussen mechanische techniek en elektrotechniek. Monteurs die over een diploma mechatronica niveau 4 beschikken hebben over het algemeen een goede allround basis voor de onderhoudstechniek. Dat biedt grote voordelen in een bedrijf. Monteurs die zowel mechanische problemen als elektrotechnische problemen kunnen oplossen aan een machinepark en lijnen kunnen de betrouwbaarheid en de technische deugdelijkheid van een bedrijf ondersteunen.

Om die reden zijn er nog veel vacatures voor deze monteurs te vinden op de arbeidsmarkt. Niet alle vacatures treft men echter aan op internet. Er zijn ook bedrijven die latent op zoek zijn naar personeel. Technicum uitzendbureau kent de arbeidsmarkt goed. Daardoor weet het uitzendbureau welke vacatures daadwerkelijk actief open staan en welke vacatures achter de schermen open staan. Daardoor is het altijd verstandig om als onderhoudsmonteur contact op te nemen met Technicum. Voor een actueel vacatureaanbod kun je kijken op de vacaturelink die je aantreft in de menubalk. Daarop staat “vacatures Technicum”. Natuurlijk is het ook goed om rechtstreeks met een medewerker van de uitzendorganisatie te bellen. Deze kun je bereiken door via de genoemde link een vraag te stellen op de website.

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor compensatie waardedaling door aardbevingen

Meer dan 120.000 inwoners van Groninger komen in aanmerking voor een compensatie voor de waardedaling van hun woning. Dat heeft het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) aangegeven. Dit instituut heeft hiervoor een rekenmethode gehanteerd. Vanaf 1 september worden dalingen in verschillende stappen ingevoerd. De aantallen zijn zo groot dat men deze niet sneller zou kunnen verwerken.

De woningeigenaren in Loppersum en Appingedam komen het eerste aan de orde voor een compensatie in de waardedaling. Dit zijn de gemeenten waar de meeste schade aan woningen en andere gebouwen is ontstaan. Als er twee maanden zijn verstreken zullen ook andere gemeentes worden meegenomen in het programma. De nieuwe compensatieregeling gaat de huidige regeling vervangen. Bij de huidige regeling kunnen huiseigenaren alleen een vergoeding claimen bij de NAM op het moment dat ze hun huis verkopen. De nieuwe regeling zorgt er voor dat men ook zonder de woning te verkopen aanspraak kan maken op de compensatie vanuit de overheid.

Enorme afname in investeringen in de energiesector door coronacrisis in 2020

Dit jaar zullen de investeringen in de energiesector met 365 miljard euro afnemen. Dit heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) woensdag 27 mei 2020 aangegeven in een rapport. Volgens het rapport is dit de grootste daling die heeft plaatsgevonden op dit gebied in de industrie. De vraag naar duurzame investeringen neemt af. Deze afname is het gevolg van de ontwikkelingen in de coronacrisis. Daarnaast is ook de olieprijs gedaald. Dat zorgt er voor dat het gebruik van fossiele brandstoffen goedkoop is. De financiële prikkel en noodzaak om te verduurzamen blijft daardoor klein.

Het gebruik van transportmiddelen liep terug. Er werden minder vliegtuigen ingezet en ook het verkeer op de weg nam af ten gevolge van de coronacrisis. Dat alles heeft gevolgen gehad voor de energieprijzen. De vraag naar olie ging omlaag maar ook de vraag naar elektriciteit. Er worden ook minder investeringen gedaan in machines en installaties die worden gebruikt om energie op te wekken. Er is een duidelijke daling op dit gebied merkbaar die door de IEA “duizelingwekkend in zowel omvang als snelheid” wordt genoemd. elke grote energiesector zal door de daling worden geraakt. Of het nu gaat om een energiesector in fossiele brandstoffen of een sector op het gebied van windenergie of zonne-energie.[PG1] 


 [PG1]

Kabinet in conflict met Shell en Exxon in 2020 over schadevergoeding afbouw gaswinning in Groningen

Het is al geruime tijd bekend dat de aardgaswinning in Groningen afgebouwd moet worden om de bevolking en de leefbaarheid in de provincie niet verder te verslechteren. Verschillende huizen hebben schade opgelopen. Deze schade wordt verhaald op de partijen die bij de aardgaswinning betrokken zijn. Nu is er echter een hele andere vorm van “schade” in het nieuws namelijk de schade die de oliemaatschappijen Shell en Exxon hebben opgelopen doordat de aardgaswinning is afgebouwd. Door het terugschroeven van de aardgaswinning claimen de partijen geld te hebben misgelopen.

Een gedeelte van het aardgas blijft in de Groningse grond achter en wordt dus niet opgepompt. Shell en Exxon zijn de eigenaren van de NAM en lopen hierdoor inkomen mis. Om die reden eisen ze een schade vergoeding van de overheid. Deze schadevergoeding zou volgens Shell en Exxon moeten worden vastgesteld op 90 miljoen euro. Minister Wiebes liet eerder in de Tweede Kamer weten dat hij deze schadevergoeding ‘uiterst ongemakkelijk’ vindt. De minister is in overleg met de partijen maar vind de huidige schadeclaim onredelijk. Als er geen redelijke uitkomst tot stand komt in de gesprekken dan zal hij arbitrage aanvragen.

Zwitserland exporteerde in april 2020 ruim 80 procent minder horloges

Als men denkt aan hét land op het gebied van horloges dan denkt men aan Zwitserland. Dit land staat wereldwijd bekend als producent van luxe en duurzame horloges. Er is zelfs een federatie van Zwitserse horlogemakers. Deze federatie merkt echter ook de gevolgen van de coronacrisis. In de maand april hebben Zwitserse horlogemakers ruim 81 procent minder horloges geëxporteerd dan april vorig jaar aldus de federatie. In totaal werden er in april voor een kleine 329 miljoen Zwitserse frank aan horloges verkocht. Dat bedrag is omgerekend 310 miljoen euro.

Lagere productie en verkoop

Horloges worden vooral beschouwd als luxeartikelen. Het feit dat de export van deze artikelen terugloopt is het gevolg van de coronacrisis. De productie van horloges viel lager uit door de coronacrisis maar er zijn ook problemen met betrekking tot het transport. Er werden minder horloges vervoer maar ook minder verkocht. Veel mensen blijken in de coronacrisis geen interesse te hebben in luxeartikelen zoals horloges.

Exportmarkten

De grootste exportmarkt voor Zwitserse horloges is China. Geheel tegen de verwachting in bleef die exportmarkt vrijwel stabiel tijdens april. Echter was daar ook een daling van 17 procent merkbaar. Dat is maar een kleine daling ten opzichte van Hongkong. De export van Zwitserse horloges naar Hong Kong daalde met 83 procent. De export naar de Verenigde Staten daalde zelfs met 86 procent. Ook de export naar Zuid-Korea daalde met 69 procent erg fors.

Personeel Tata Steel voert acties uit op dinsdag 26 mei 2020

In IJmuiden hebben werknemers van Tata Steel dinsdag 26 mei 2020 in de ochtend drie toegangspoorten tot het terrein geblokkeerd. Dit was een spontane actie van het personeel van de staalproducent. In totaal deden ongeveer 150 werknemers mee aan de blokkade. Tegen het einde van de ochtend zou de blokkade worden opgeheven. Het bericht werd bekend gemaakt door FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis. Hij heeft aangegeven dat het er gemoedelijk aan toe gaat tijdens de blokkade. De werknemers van Tata Steel zijn met de directeur ter plaatse in gesprek getreden. De blokkade werd spontaan gehouden en volgde op de weigering van een aantal ploegen om aan het werk te gaan in de nacht van maandag op dinsdag.

Directeur Hans van den Berg en Berghuis hebben toen tekst en uitleg gegeven aan het personeel. Er is nog veel onzekerheid en onduidelijkheid onder het personeel van Tata Steel. Deze onrust werd groter toen directievoorzitter Theo Henrar eind deze maand bekend had gemaakt te stoppen bij het bedrijf. Daardoor hadden de werknemers het gevoel dat een belangrijke voorvechter voor Tata Steel in Nederland het veld had geruimd. Het gevolg was een toeterprotest vanuit de auto’s van verschillende medewerker bij de poort van het bedrijf. Volgens Berghuis is een groot deel van het personeel nog onzeker over de toekomst. Daarnaast is de actiebereidheid onder het personeel groot. “De werknemers willen weten waar het heengaat met het bedrijf en wat het plan is. Ze hebben we slapeloze nachten van.”

Wat is rework en reworken?

Rework is in de productie van elektronica een term die wordt gebruikt voor het herstellen en het opnieuw bewerken van onderdelen en producen die nog niet goed functioneren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vergelijkbaar productieproces met de toepassingen van dezelfde tekeningen, normen en specificaties.

Reworken

Rework is in feite het werk opnieuw uitvoeren. Het werkwoord reworken komt hieruit voort. Het herstellen van bepaalde componenten zoals printplaten kan doormiddel van reworken worden gedaan. Dan wordt de printplaat gecontroleerd aan de hand van de eerder gemaakte productiestappen. Deze stappen worden nagelopen.

Reworkproces

Er wordt gekeken of er bepaalde stappen in het productieproces of assemblageproces zijn overgeslagen. Als dat geconstateerd wordt zullen de stappen alsnog worden gedaan. De doelstelling is dat het product na het reworken compleet is en goed functioneert. Dan is het reworkproces voltooid. Uiteraard moeten daarbij wel de juiste stappen en normen worden gehanteerd. Het product moet aan alle eisen voldoen die aan het oorspronkelijke product werden gesteld.

Tien procent van de Nederlanders heeft dalende inkomsten door coronacrisis in 2020

Gemiddeld heeft meer dan tien procent van de Nederlanders te maken met een inkomstendaling sinds de coronacrisis is uitgebroken. Dit kwam naar voren uit een peiling van het platform Wijzer in geldzaken. In dit onderzoek kwam ook naar voren dat een groot deel van de economische klappen zijn gevallen bij flexibele arbeidskrachten. Binnen de flexwerkers zijn het met name de zelfstandigen zonder personeel en de laagbetaalde flexwerkers. Binnen deze groep heeft twee derde in de afgelopen maanden minder inkomsten gehad.

Flexwerkers en oproepkrachten

Bij laagbetaalde flexwerkers en zzp’ers zijn het vooral de taxichauffeurs, schoonmakers en oproep- en uitzendkrachten die het moeilijk hebben gehad tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Er zijn ook mensen die in loondienst werken die te maken hebben gehad met een daling in de inkomsten. Bovendien zijn er mensen in loondienst die verplicht vakantiedagen hebben moeten opnemen omdat de werkgever daarop heeft aangedrongen. Hoewel werkgevers het opnemen van vakantiedagen niet kunnen verplichten zijn er wel verschillende werkgevers die werknemers hebben verzocht om dit te doen.

Coronacrisis moet niet lang duren

Ongeveer de helft van de mensen met een dalende inkomstenstroom heeft spaargeld ingezet om toch de rekeningen te kunnen betalen. Dertig procent van de mensen met dalende inkomsten heeft aangegeven dat ze de huidige situatie niet langer dan drie maanden te kunnen volhouden zonder nog verder in de financiële problemen te komen. Overigens zijn het niet alleen de werknemers die in de knel dreigen te komen als de coronacrisis nog langer voortduurt. Ook werkgevers kijken er naar uit dat de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen voorbij zijn. Als dat het geval is kan de economie en ook de werkgelegenheid weer een nieuwe impuls krijgen. Veel vacatures die momenteel zijn ingetrokken zullen dan weer open komen te staan.