Technische bedrijven evalueren personeelsbestand in verband met WAB in januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dat betekent dat bedrijven op dit moment meer geld moeten betalen voor de WW premie van flexkrachten dan voor de WW premie van vaste krachten. Het verschil is vijf procent. Voor een aantal bedrijven is deze WW premiedifferentiatie een reden om hun … Read more

Technicum is WAB proof in januari 2020

Uitzendbureau Technicum is WAB proof in januari 2020. Tegen het einde van 2019 werd al duidelijk dat dit VCU gecertificeerde uitzendbureau haar bedrijfsvoering succesvol had aangepast op de wet en regelgeving die voortvloeit vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking. Dat betekent dat op dit moment alle … Read more

Startende agrariërs kunnen vanaf 1 januari 2020 een lening krijgen voor verduurzaming

Het verduurzamen van bedrijven krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Ook boerenbedrijven kunnen verduurzamen en de overheid wil ze daarbij ondersteunen. De overheid stelt namelijk een Vermogensversterkend Krediet (VVK) ter beschikking. Dit is een lening waarmee de boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen. Het geld moet worden besteed aan het sluiten van zogenaamde kringlopen. Ook … Read more

Honderdduizenden bomen geplant in Spanje in 2019

De afgelopen tijd zijn er in Spanje honderdduizenden bomen geplant. Door deze nieuwe aanplant worden bossen herstelt die voor een deel door branden en houtkap zijn verwoest. Bedrijven hebben interesse in het planten van nieuwe bossen. Zelfs vanuit Nederland hebben ondernemers geholpen met het planten van honderdduizenden bomen. De bomen worden geplant in het noorden … Read more

CBS: cao lonen 2,5 procent gestegen en consumentenprijzen 2,6 procent in 2019

Het afgelopen jaar zijn de cao-lonen gemiddeld met 2,5 procent gestegen in Nederland. Dat is de grootste cao-loonstijging in de afgelopen tien jaar. Dit werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt. Deze cao-loonstijging is gunstig voor werknemers maar toch gaat de koopkracht eigenlijk niet omhoog. Dat komt … Read more

Meer mensen met een WIA uitkering in 2019

Het afgelopen jaar zijn er meer mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) geregistreerd. Dit bericht heeft het dagblad Trouw donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt. Volgens het artikel zou de toename van het aantal mensen met een WIA uitkering het gevolg zijn van de afschaffing van regelingen waarmee werknemers vervroegd uit hun werk zouden kunnen treden. … Read more

WAB WW-premiedifferentiatie: flexkrachten worden duurder dan vaste krachten in 2020

Flexkrachten worden duurder voor bedrijven in 2020 ten opzichte van vaste krachten. Dat heeft grote gevolgen voor bedrijven met een grote flexibele schil. De WAB rekent namelijk veel soorten werknemers tot flexkrachten. Hierbij kun je denken aan uitzendkrachten, payrollers, oproepkrachten, gedetacheerden en werknemers die werken op basis van een tijdelijk contract. Voor deze werknemers moeten … Read more

ADP: flexkracht 99 euro per maand duurder en vaste werknemer 42 euro goedkoper in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Dat heeft een effect op de personeelskosten van bedrijven. Vaste krachten zouden door de WAB goedkoper moeten worden en flexkrachten juist duurder. De HR- en salarisdienstverlener ADP heeft op donderdag 2 januari 2020 een schatting gegeven van de kosten die bedrijven moeten betalen … Read more

Technicum werft BBL-ers in de installatietechniek in januari 2020

Het technische uitzendbureau Technicum werft ook in januari 2020 sollicitanten die graag aan de slag willen in de installatietechniek ook als ze hiervoor nog over te weinig werkervaring beschikken. Technicum heeft namelijk een degelijk opleidingstraject in de vorm van de beroepsbegeleidende leerweg. Deze mbo-leerweg wordt ook wel bbl genoemd en is een veelvoorkomende vorm van … Read more

Meer faillissementen in de bouw in 2019

Het afgelopen jaar is het aantal faillissementen in de bouw gestegen. Dat is donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt door BNR die voor haar bericht gebruik heeft gemaakt van cijfers van kredietwaardigheidsspecialist Graydon. In het bericht werd ook bekend gemaakt dat met name in de bouw meer bedrijven failliet zijn verklaard. Er wordt hiervoor echter … Read more

In 2019 zijn meer faillissementen uitgesproken in Nederland

Het aantal faillissementen is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. Dat is voor het eerst in een periode van zes jaar tijd. Het bericht werd donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt door BNR. Dit mediabedrijf heeft haar berichtgeving gebaseerd op cijfers van kredietwaardigheidsspecialist Graydon. In 2019 zijn in totaal ongeveer 3.800 bedrijven failliet verklaard. … Read more

Airbus is grootste vliegtuigproducent ter wereld in 2020

Vliegtuigbouwer Airbus is in 2020 de grootste vliegtuigproducent in de wereld. Dat is voor het eerst sinds 2011. Airbus is een Europees bedrijf en heeft in 2019 in totaal 863 vliegtuigen geproduceerd en afgeleverd. Daardoor is concurrent Boeing ingehaald. Deze inhaalslag komt overigens niet onverwacht. Afgelopen jaar was voor Boeing een echt rampjaar. Aan het … Read more

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden op 1 januari 2020

Vanaf vandaag, woensdag 1 januari 2020, is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet heeft grote invloed op de kosten van flexwerk in Nederland. Alle vormen van flexibele arbeid vallen onder de WAB behalve de werkzaamheden die door zelfstandigen zonder personeel worden uitgevoerd. De zzp’ers hoeven in 2020 niet veel verandering te … Read more