Deeltijd ontslag en interne wendbaarheid

Vorige week had de commissie-Borstlap een aantal voorstellen gedaan aan de overheid met betrekking tot het vormingen van de arbeidsmarkt. Naast de standaard aanvallen op flexibele arbeid kwam er ook nog iets bijzonders uit deze commissie naar voren. Zo had de commissie het over het zogenoemde deeltijdontslag. Een deeltijdontslag zo volgens de commissie betekenen dat werknemers tijdelijk minder uren zouden hoeven maken en ook minder geld zouden kunnen ontvangen. Volgens een deelnemer aan de commissie Borstlap zou een deeltijdontslag maximaal 20 procent van de arbeidsduur mogen zijn. Dat betekent dat een werknemer 20 procent minder uren werkt en ook minder uitbetaald krijgt. Hierdoor zou vast werk minder vast worden. Het deeltijdontslag zou mogelijk moeten zijn bij economische tegenslag van bedrijven. Door het deeltijdontslag kan de arbeidsduur van werknemers tijdelijk worden verlaagd.

Eventueel zouden de werkgevers ook de mogelijkheid moeten krijgen om de werklocatie en ook de werktijden aan te passen. Deze aanpassingen zouden werknemers moeten accepteren tenzij er sprake is van “zwaarwegende belangen”. Dit schuiven met personeel zou de commissie Borstlap scharen onder de noemer ‘interne wendbaarheid’. Hierdoor wordt vast werk minder vast en ook een vaste werkplek minder vast. Het lijkt er op de commissie een flexibele instelling wil bevorderen maar flexwerk moet echter wel worden beperkt volgens deze commissie. De commissie Borstlap heeft met haar plannen een ideaal recept geschreven om de arbeidsmarkt compleet te vernielen. De desastreuze weg die de Wet Werk en Zekerheid heeft ingeslagen zal worden doorgezet. Werkgevers zullen merken dat flexwerk duurder wordt en werknemers met een vast contract zien hun rechten in de prullenbak verdwijnen. Dat er voor dergelijke commissies forse bedragen worden uitgetrokken kan men aan de werknemer en werkgever niet uitleggen.

Staken in het onderwijs is niet een oplossing eind januari 2020

Hoewel een groot aantal scholen ook vrijdag 31 januari 2020 gesloten is vanwege een staking in het onderwijs zijn er ook andere geluiden te horen. Er zijn namelijk ook scholen en leerkrachten die er bewust voor kiezen om wel de school open te houden en les te geven. In de media verschijnen verschillende berichten hierover. Onder andere op de website nu.nl zijn een aantal docenten aan het woord die er bewust voor kiezen om wel les te geven. Staken wordt door deze leerkrachten niet als oplossing beschouwd.

Dat is een hele correcte instelling. Doormiddel van staken wordt namelijk de druk niet bij de overheid opgevoerd maar juist bij de ouders, gastouders en de buitenschoolse opvanglocaties. Deze verschillende groepen zijn de stakingen in het onderwijs dikwijls meer dan zat. Er heerst onbegrip. Kinderopvanglocaties, en buitenschoolse opvang hebben het al zeer druk de afgelopen tijd. Dat komt onder andere vanwege het feit dat steeds meer mensen aan het werk zijn gekomen. Daardoor is er meer behoefte aan kinderopvang. Geen wonder dat men tijdens de stakingen niet meer weet waar men de kinderen moet onderbrengen. Ouders blijven noodgedwongen thuis en dat kost vrije dagen.

De stakingen in het onderwijs zijn daarnaast vooral gericht op meer geld. Als er meer geld zou zijn voor het onderwijs zouden de problemen automatisch worden opgelost. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Andere sectoren zouden er ook wel meer geld bij willen hebben maar kunnen dat eerst ook vergeten. De houding van de stakende docenten kan bovendien op weinig bijval rekenen omdat er in het onderwijs al extra geld beschikbaar is gekomen. De leerkrachten schreeuwen tijdens hun optochten ‘genoeg is genoeg’ maar wanneer hebben ze eigenlijk genoeg? Nog meer vrije dagen, nog meer vakanties en nog meer geld. Doe gewoon je werk net als de rest van werkend Nederland.

Ruim 750.000 Nederlandse woningen met zonnepanelen in 2020

In Nederland worden steeds meer zonnepanelen op daken van woningen geplaatst. Inmiddels hebben ruim 750.000 woningen meerdere zonnepanelen. Deze zonnepanelen kunnen samen meer dan 12 miljoen kWh energie produceren. Omdat deze elektrische energie duurzaam wordt geproduceerd hoeft deze elektrische energie niet uit kolencentrales worden afgenomen. Dat betekent in feite dat er minder steenkool en minder biomassa hoeft te worden verstookt. In totaal daalt de CO2 emissie in Nederland door de grote hoeveelheid zonnepanelen op daken met ongeveer 7 miljoen kilo CO2.

Daar stopt het echter nog niet mee. Ook bedrijven plaatsen steeds meer zonnepanelen. Daardoor neemt de hoeveelheid duurzame energie nog verder toe. Voor monteurs in de zonnepanelen is er volop werk in Nederland. Daarom hebben veel bedrijven vacatures open gezet voor zonnepanelenmonteurs. Het aanbod aan ervaren monteurs op de markt is echter beperkt daarom investeren steeds meer bedrijven in de opleiding en ontwikkeling van aankomende monteurs. Een organisatie die zich hier mee bezighoudt is Technicum. Mocht je aan de slag willen als zonnepanelenmonteur klik dan op de knop vacatures Technicum in de menubalk.

Tesla boekt opnieuw kwartaalwinst eind 2019

Autoproducent Tesla heeft in het laatste kwartaal van 2019 opnieuw winst geboekt. Dit is goed nieuws voor de producent van elektrische auto’s. Het aandeel van Tesla steef daarom met 13 procent. De waarde van een Tesla-aandeel kwam daardoor uit op 648 dollar terwijl het aandeel voor het nieuws nog op 580 dollar stond. Een aandeel van Tesla is nu voor het eerst boven de 600 dollar uitgekomen. Tesla is ambiteus over 2020. Dit jaar wil het bedrijf een recordaantal auto’s afleveren. De doelstelling 500.000 auto’s wat ruim dertig procent meer is dan in 2019. Op dit moment loopt de autoproductie van Tesla nog heel goed.

In de fabriek in Sjanghai in China loopt de autoproductie bijvoorbeeld ook nog voorspoedig. In deze fabriek wordt onder andere het Tesla Model 3 geproduceerd. Deze productie is inmiddels op volle kracht. Dat is natuurlijk goed nieuws maar er zijn ook zorgen over onder andere het coronavirus. Door de uitbraak van dit virus zijn meerdere autofabrieken stilgelegd. Vooralsnog is dit niet gebeurd bij Tesla maar de kans bestaat dat dit wel gaat gebeuren. Tesla kijkt nog even naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Shell heeft in vierde kwartaal 2019 minder winst gemaakt

Het bedrijf Shell heeft in het laatste kwartaal van 2019 een winst behaald van 3,06 miljard dollar. Dat is omgerekend 2,78 miljard euro. Dit bedrag is ongeveer de helft van de winst die het bedrijf in dezelfde periode in 2018 had weten te behalen. Dit werd donderdag 30 januari 2020 bekend gemaakt. Volgens het bericht hebben de lage prijzen voor olie en gas een lagere winst veroorzaakt. Niet alleen in het laatste kwartaal had Shell minder winst geboekt. In het hele jaar heeft het bedrijf minder winst geboekt.

Zo kwam de totale winst van het bedrijf in 2019 uit op meer dan 16,9 miljard dollar winst. Hoewel dit nog steeds een aanzienlijke winst is valt deze fors tegen ten opzichte van de winst die het bedrijf in 2018 heeft behaald. Toen kwam de jaarwinst uit op 21,9 miljard dollar. Hoewel de winst in 2019 aanzienlijk lager uitviel ten opzichte van 2018 is de CEO Ben van Beurden toch tevreden. Dat zegt hij in een persfilmpje over de behaalde resultaten. In dit bericht benadrukte hij nogmaals het plan van Shell om voor 25 miljard dollar aan aandelen terug te kopen.

Veel basisscholen maken gretig gebruik van staking eind januari 2020

Vooral onder scholen in het basisonderwijs is staken buitengewoon populair. De lerarenstaking die op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt gehouden is vooral in trek bij leerkrachten in het basisonderwijs. NU.nl heeft gegevens opgevraagd over de staking en kwam tot de conclusie dat er in het basisonderwijs veel meer animo is voor de lerarenstaking dan in het voortgezet onderwijs. Bijna zestig procent van de basisscholen heeft besloten om hun deuren te sluiten tijdens de stakingsdagen. Bij middelbare scholen is dat ongeveer 28 procent. In aantallen gaan er 3.978 basisscholen dicht en 180 middelbare scholen.

De stakingen in het basisonderwijs zijn populair onder leraren maar ouders zijn minder enthousiast. De steun voor deze nieuwe stakingen is gering. Leerkrachten schreeuwen moord en brand over de problemen in het onderwijs en stellen daarbij zichzelf vooral centraal. Daarbij gaan ze voorbij aan de problemen die buitenschoolse opvanglocaties en kinderdagverblijven hebben. De zorg voor het kind staat zeker niet voorop. Dat blijkt vooral uit de eisen dat er meer geld naar het onderwijs moet. Met meer geld wordt vooral bedoelt meer salaris. Een hoger salaris zou het basisonderwijs aantrekkelijker maken voor leerkrachten zo zou het lerarentekort kunnen worden opgelost.

Deze op geldbeluste opvatting is zeker niet in belang van het kind. Bovendien heeft de overheid al toezeggingen gedaan maar dat is voor veel scholen niet voldoende. De leerkrachten hebben in ieder geval weer twee dagen extra vrij. Kunnen ze weer even bijkomen van hun drukke bestaan. Ze moeten zich vooral niet zorgen maken om de buitenschoolse opvanglocaties en ouders die door deze stakingen nog meer stress en werkdruk ervaren.

Zakelijke sector investeerde steeds meer in zonnepanelen vanaf 2017

Steeds meer bedrijven hebben zonnepanelen geplaatst de afgelopen jaren. In 2017 waren het nog de woningen die voorop liepen op dit gebied maar zakelijke sector haalt de woningen in. Zo werden in 2017 nog 51 procent van de zonnepanelen geplaatst op woningen. in 2018 daalde dat percentage naar 38 procent en in 2019 zelfs naar 27 procent. Het verschil wordt vrijwel geheel gecompenseerd door de bedrijven. In 2019 zijn in Nederland meer dan 8,1 miljoen zonnepanelen geplaatst in Nederland.

Het mag duidelijk zijn dat het overgrote deel van dit aantal op bedrijfsgebouwen of in zonnevelden is geplaatst. Bedrijven maken werk van verduurzaming en het compenseren van CO2 uitstoot. Dat is niet alleen goed voor de energietransitie maar ook voor de werkgelegenheid. In Nederland is de hoeveelheid voltijdsbanen in de zonnesector tussen 2010 en 2017 meer dan verviervoudigd. In 2019 zal de werkgelegenheid in de zonne-energie zijn toegenomen naar vijftienduizend.

In 2019 zijn 8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland in totaal 8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Dat bericht werd dinsdag 28 januari 2020 bekend gemaakt door onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Deze organisatie maakte de het nieuws bekend in het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport. Het aantal zonnepanelen dat in 2019 is geplaatst is bijna het dubbele van 2018. Toen werden er 4,6 miljoen panelen geïnstalleerd. Het aantal geplaatste zonnepanelen in 2019 is daardoor op een nieuw record gekomen. De afgelopen jaren is het aantal zonnepanelen in Nederland toegenomen.

Zo werden in 2017 nog 3,1 miljoen zonnepanelen geplaatst. Het plaatsen van zonnepanelen is populair. Zowel op bestaande woningen als nieuwe woningen verschijnen steeds vaker zonnepanelen. Deze ontwikkeling vloeit ook voort uit de energietransitie die plaatsvind in de installatietechniek. Steeds meer woningen en bedrijven stappen af van aardgas en gaan over op een volledige elektrische energievoorziening. Dit wordt ook wel allelektric genoemd. Het spreekt voor zich dat een volledige elektrische energievoorziening ook meer elektrische energie verbruikt. Daarom worden zonnepanelen bijna noodzakelijk als men de maandelijkse kosten wil drukken.

Er worden in Nederland steeds meer zonnepanelen ingevoerd. In 2019 werden tot en met november voor een bedrag van 2,6 miljard euro aan zonnepanelen ingevoerd. Dat blijkt uit gegevens van de Douane. Ook dit bedrag is hoger dan in 2018. Dat jaar lag het bedrag voor het aantal ingevoerde zonnepanelen ongeveer 33 procent lager. Dat betekent dat er in 2018 voor een bedrag van 1,95 miljard euro aan panelen langs de douane ging.

Chinese autofabrieken dicht vanaf januari 2020 vanwege Coronavirus

Autofabrikanten in China sluiten hun deuren vanwege het Coronavirus dat in dat land steeds meer mensen besmet. Grote multinationals houden vestigingen in China dicht in reactie op de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus in China. Autofabrikant Toyota heeft besloten om de productie in China tot en met 9 februari stil te leggen. Dat heeft een woordvoerder van deze autoproducent gezegd tegen Bloomberg. Toyota heeft een aantal autofabrieken in de gebieden waar het coronavirus actief is.

De Chinese overheid heeft al verschillende maatregelen genomen. Zo zijn er wegblokkades aangelegd om te voorkomen dat mensen het virus verder verspreiden. Deze maatregelen lijken echter nauwelijks te werken want inmiddels zijn er wereldwijd besmettingen geconstateerd. Door de wegblokkades kunnen de autofabrieken moeilijk aan materiaal komen en kwam de autoproductie al in de knel te zitten. Het is duidelijk dat ook andere autofabrieken zullen worden gesloten de komende tijd. De autotak van Bosch en Honda hebben bijvoorbeeld ook fabrieken gesloten.

CBS: in 2020 zullen minder nieuwbouwwoningen op de woningmarkt verschijnen

Hoewel in 2019 het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland nog met 70.000 woning is toegenomen zal het aantal woningen dat in 2020 nieuwgebouwd wordt tegenvallen. Er zijn namelijk minder bouwvergunningen verstrekt in 2019. Het beperkte aantal bouwvergunningen da verstrekt is zorgt er voor dat er dit jaar minder nieuwe woningen zullen worden gebouwd. Een groot deel van de bouwvergunningen is in 2019 vanwege de stikstofrestricties met vertraging behandeld. Ook zijn een aantal bouwprojecten geannuleerd. Al deze aspecten zijn niet goed voor de woningvoorraad in Nederland.

De terugloop in de woningbouw zal zowel in de eerste helft als in de tweede helft van 2020 gemerkt worden. Volgens een eerdere voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zouden er in 2020 in totaal 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat aantal ligt ruim onder het aantal dat het kabinet voor ogen heeft. De Nederlandse regering wil 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar laten bouwen. De stikstofproblematiek zal de bouwsector de komende tijd blijven plagen. Ook in 2021 zullen er minder woningen worden gebouwd. In dat jaar verwacht het economische instituut dat er 55.000 nieuwbouwwoningen gebouwd zullen worden.

Woningvoorraad op 1 januari 2020 bijna 1 procent toegenomen

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek rond de 70.000 nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Daardoor is de zogenoemde woningvoorraad op 1 januari 2020 in Nederland met 0,9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. De totale woningvoorraad is daardoor uitgekomen op bijna 7,9 miljoen woningen. Niet overal in Nederland is er veel bijgebouwd. Met name in de provincie Flevoland is de woningvoorraad hard gegroeid. In die provincie nam de woningvoorraad toe met 1,6 procent door de nieuwbouw.

Naast deze provincie nam ook de woningbouw toe in de provincie Noord-Brabant maar ook in Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei in de woningvoorraad boven het landelijke gemiddelde. Als men echter kijkt naar de absolute aantallen in nieuwbouwwoningen dan werden de meeste nieuwbouwwoningen in Noord- en Zuid-Holland gebouwd. Volgens het CBS kwamen er in beide provincies ongeveer dertienduizend nieuwe woningen bij.

Technicum vacature BBL samensteller lasser 29 januari 2020

Lassen is vakmanschap. Doormiddel van lasverbindingen worden machines, frames en constructies stevig in elkaar gezet. Dat moet natuurlijk nauwkeurig gebeuren en er moet ook rekening worden gehouden met de juiste maatvoering. Gelukkig kun je dit leren in een BBL traject lasser samensteller. Dit BBL traject wordt via Technicum aangeboden in samenwerking met haar opdrachtgever. Technicum betaalt de BBL opleiding tijdens dit traject. Tijdens het werken en leren zal je als BBL-er aan de slag gaan in de praktijk en leer je lasverbindingen maken op hoog niveau met het MIG/MAG lasproces en TIG lasproces. Ook leer je hoe je technische tekeningen kunt lezen.

Over welke ervaring moet je beschikken?
Het is belangrijk dat je beschikt over een goed technisch inzicht en dat je voor jezelf bewust de keuze hebt gemaakt om lasser te worden. Je hebt een technische achtergrond en hebt je van te voren goed verdiept op het gebied van lassen en ook wat hiermee geoefend. Daarnaast is het belangrijk dat je fulltime beschikbaar bent en dat je graag wil leren. Doorzettingsvermogen en vakmanschap zul je nodig hebben om het BBL traject succesvol af te ronden.

Informatie over het bedrijf
Het bedrijf waar je aan de slag kunt als BBL lasser is een toeleverancier voor de machinebouw en is gevestigd in het noorden van de provincie Friesland. Er worden frames en plaatwerkconstructies gemaakt. Daarbij worden niet alleen lasverbindingen toegepast maar ook constructiebankwerkzaamheden zoals boren, zagen, tappen, snijden en slijpen. Werknemers werken binnen dit bedrijf in allround functies. Dat betekent dat ze niet alleen als lasser werkzaamheden uitvoeren maar ook andere werkzaamheden in de metaaltechniek uitvoeren. Zo kunnen de meeste werknemers in dit bedrijf op meerdere plekken werken.

Wat biedt Technicum in haar BBL traject lasser
Technicum biedt jou de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen tot lasser in een professioneel BBL traject. Tijdens dit traject ga je werken en leren. Dat betekent dat je één dag in de week naar school gaat en de overige dagen gaat werken en dus ook salaris verdient. Op die manier leer je en verdien je geld. Technicum verstrekt bovendien ook werkkleding en geeft haar werknemers de mogelijkheid om ook aanvullende opleidingen en cursussen te volgen.

Solliciteren?
Wil je in aanmerking komen voor een BBL traject via Technicum in Leeuwarden neem dan contact op met 058 2945090 of klik op de knop Vacatures Technicum in de menubalk aan de zijkant.

Technicum zoekt een Monteur hydrauliek in de carrosseriebouw op 29 januari 2020

Als hydrauliekmonteur in de carrosseriebouw heb je een veelzijdige functie. Vrachtwagens en andere grote bedrijfsvoertuigen bevatten namelijk veel verschillende bewegende delen die hydraulisch in beweging worden gebracht. In deze vacature zijn we op zoek naar een ervaren hydrauliekmonteur die verantwoordelijk is voor de bouw en aanleg van hydraulische systemen van vrachtwagens en andere grote voertuigen. Ook het plaatsen van hydraulische kranen en laad en hefsystemen behoort tot de functie. Je werkt niet alleen in de opbouw van hydraulische systemen maar onderhoud en reviseert deze ook. Als je meer ervaring hebt opgedaan met de specifieke hydraulische systemen weet je ook welke storingen en problemen kunnen ontstaan. Deze kennis is belangrijk en maakt het mogelijk dat je op termijn door kunt groeien naar de functie servicemonteur hydrauliek. Als servicemonteur werk je zowel in de werkplaats als op locatie.

Over welke ervaring moet je beschikken?
Technicum zoekt een ervaren hydrauliekmonteur. Dat betekent in deze functie dat je minimaal vijf jaar ervaring moet hebben in het plaatsen van hydrauliek in voertuigen. Het is belangrijk dat je het leuk vind om aan voertuigen te sleutelen. Het bedrijf heeft namelijk een passie voor vrachtwagens en ander groot rijdend materieel en hoopt dat haar medewerkers dat ook hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat je ook voldoende theoretische kennis hebt. Daarom is een mbo opleiding in de werktuigbouwkunde, bedrijfswagens of motorvoertuigen een belangrijke voorwaarde. Als deze opleiding aangevuld is met een specifieke opleiding in de hydrauliek is dat een belangrijk voordeel. Een flexibele instelling is van belang evenals een goed technisch inzicht.

Informatie over het bedrijf
Deze vacature staat open bij een groot bedrijf in de buurt van Leeuwarden. Dit bedrijf is actief in de carrosseriebouw en loopt op dit gebied voorop ten opzichte van haar concurrenten. Het bedrijf is niet alleen producent van carrosserieën maar doet ook alle aanpassingen op dit gebied. Dit zijn vaak klantspecifieke aanpassingen en maatwerk producten. De klantgerichte houding is in het hele bedrijf merkbaar vanaf het kantoor tot en met de werkvloer. Gezamenlijk werkt men aan innovatieve en gespecialiseerde transportmiddelen, hydraulische laad- en lossystemen en wegbeheermaterieel.

Wat biedt het bedrijf?
Een uitdagende fulltime functie met mogelijkheden om door te groeien. Een dynamische werkomgeving met vakmensen die in teamverband werken aan technische oplossingen. In eerste instantie krijg je een tijdelijk contract maar dit kan na een bepaalde periode worden omgezet naar een vast contract oftewel een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris dat je bij dit bedrijf verdient is gebaseerd op je werkervaring en is marktconform.

Contact
Heb je interesse in deze vacature neem dan contact op met Technicum op nummer 058 2945090 of klik op de knop Vacatures Technicum in het hoofdmenu van de website.

In 2019 zijn ruim 70.000 nieuwbouwwoningen gebouwd in Nederland

Hoewel de berichten over de bouwsector de afgelopen tijd nauwelijks positief zijn kan men toch terugzien op een behoorlijk succesvol 2019. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland ruim 70.000 nieuwbouwwoningen bijgebouwd. Dat aantal is ongeveer zes procent hoger dan het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2018 werd gebouwd. Dit bericht werd woensdag 29 januari 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau werden in 2019 de meeste nieuwbouwwoningen gebouwd in de afgelopen tien jaar. Dit is een zeer hoopvol bericht voor zowel de bouwsector als de woningmarkt. Toch zal deze trend waarschijnlijk in 2020 niet worden doorgezet. Er zijn namelijk minder vergunningen verstrekt voor de bouw van nieuwe woningen in 2019. Dat heeft ook een effect op het aantal woningen dat in 2020 zal worden gebouwd. Er is een daling in het aantal woningen dat in 2020 gebouwd zal worden door de stikstofproblematiek en de crisis met betrekking tot PFAS.

Door deze problemen zijn er minder vergunningen verstrekt en duurt het bovendien ook langer voordat een vergunning wordt verleend. Daardoor treed er een extra vertraging op in de bouw van nieuwe woningen. Deze vertraging zal niet alleen in 2020 tot minder nieuwe woningen leiden maar ook in 2021 zal het aantal nieuwe woningen beperkt blijven.

Lowlands gaat grootste solarcarport ter wereld bouwen vanaf november 2020

Lowlands zal in de maand november van 2020 starten met de aanleg van een grote parkeerplaats. Boven deze parkeerplaats zal een dak worden geplaatst met 90.000 zonnepanelen. Dit bericht werd dinsdag 28 januari 2020 bekend gemaakt. Door de aanleg van 90.000 zonnepanelen op het dak wordt het muziekfestival “de grootste solarcarport” ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn. Festivalorganisator MOJO gaat het gigantische project samen met duurzame energieproducent Solarfields realiseren.

Op dit moment wordt de elektrische stroom voor Lowlands nog opgewekt doormiddel van generatoren. Dat is natuurlijk niet bepaald duurzaam. In generatoren worden fossiele brandstoffen verbrand om elektriciteit op te wekken. Lowlands wil echter ook een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van festivals. Een festival is pas echt een festival als de natuur en het milieu niet belast worden. Daarom wordt de ‘solarcarport’ gebouwd. Deze carport met 90.000 zonnepanelen wekt voldoende elektrische energie op en maakt de generatoren overbodig.

In totaal moeten de tienduizenden zonnepanelen per jaar ongeveer 35.000.000 kWh aan elektriciteit produceren. Deze hoeveelheid wordt natuurlijk niet alleen gebruikt voor het festival. Met de hoeveelheid groene stroom kunnen ongeveer tienduizend huishoudens in hun elektrische energiebehoefte worden voorzien. Ter vergelijking kunnen van de opbrengst aan elektrische stroom ongeveer honderd festivalweekenden per jaar van elektrische stroom worden voorzien. Iedere keer dat er een editie van Lowlands wordt gehouden wordt er ongeveer 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Het plaatsen van de zonnepanelen compenseert dit energieverbruik. Door het plaatsen van de zonnepanelen komt overigens het aantal parkeerplaatsen op het terrein niet in het gedrang aldus de festivalorganisatie.

WTB vacatures van Technicum eind januari 2020

Technicum uitzendbureau heeft een aantal vacatures open staan in de techniek aan het einde van januari 2020. In de metaaltechniek en werktuigbouwkunde staan de volgende vacatures op dit moment open.

Lasser
Het lassen of aflassen van constructiedelen, plaatwerk en voertuigen in de metaaltechniek aan de hand van verschillende lastprocessen zoals MIG/MAG, TIG en BMBE lassen.

Samensteller
Het hechten en hechtlassen van constructiedelen, machines, jachten en andere producten in de metaaltechniek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende lasprocessen zoals BMBE lassen, MIG/MAG lassen en TIG lassen.

Machinebouwer assemblagemedewerker

Op basis van tekeningen opbouwen en monteren van machines en apparaten voor verschillende industrieën. Hierbij kun je denken aan productiemachines maar ook aan verpakkingsmachines en machines in de procestechniek.

Onderhoudsmonteur
Zowel werktuigbouwkundige onderhoudsmonteurs als elektrotechnische onderhoudsmonteurs worden ingezet in de procestechniek. Hierbij kun je denken aan het onderhouden, repareren, het storing zoeken en oplossen in productiemachines.

Carrosseriebouwer
Het opbouwen van carrosserieën van voertuigen zoals vrachtwagens, ambulances en bedrijfswagens. Daarbij komen naast laswerkzaamheden ook sleutelwerkzaamheden aan de orde. Een bedrijfswagen monteur kan in de cabine van voertuigen werkzaamheden verrichten terwijl een carrosseriebouwer met name met het frame (dragende constructie) en alle componenten buiten het voertuig aan de slag gaat.

Verspaner
Het draaien en frezen van machineonderdelen op een conventionele of computergestuurde machine (CNC). De machine wordt ingesteld en er wordt uitgangsmateriaal in geplaatst. Nadat de verspaningsmachine is ingesteld wordt het materiaal gedraaid of gefreesd op de juiste maat.

Nederlandse aardgasproductie kan in 2030 gereduceerd worden tot nul

In het rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) staat dat de productie van Nederlands gas aanzienlijk kan gereduceerd worden. In 2030 zou de aardgasproductie al gereduceerd kunnen worden tot nul. De conclusies van HCSS werden dinsdag 28 januari 2020 gepubliceerd door Trouw. Volgens het rapport wordt de opbrengst van de Nederlandse gaswinning uit kleine velden voortdurend overschat. Het ondernemersklimaat voor gaswinning is slechter aan het worden in Nederland.

Investeren in aardgas is voor veel bedrijven niet interessant. Vanuit geologisch en technisch perspectief is het wel mogelijk om veel opbrengsten uit gasvelden te halen maar als er geen bedrijven zijn die willen investeren in aardgas dan is het nog lastig om de gasvelden te exploiteren. Bovendien duurt het lang voordat vergunningen worden afgegeven. Veel lokale overheden vertragen de trajecten met betrekking tot vergunningen voor gaswinning zoveel mogelijk.

Verder is het fiscale beleid in Nederland niet gunstig. De prijzen voor aardgas die op dit moment in rekening worden gebracht zijn zo laag dat het voor Nederlandse gasproducenten lastig is om een goede financiering te krijgen. Als de gasproductie daalt en de vraag niet hoger wordt zal Nederland overigens meer aardgas moeten importeren. Dat maakt Nederland nog meer afhankelijk van het buitenland. Daarom is het goed dat Nederland werk maakt van de energietransitie al wordt het nog lastig om geheel aardgasvrij te worden. Vervangende energiebronnen zijn nog onvoldoende geïnstalleerd en ook over de inzet van waterstof en waterstofketels zijn veel twijfels.

Technicum zoekt een Elektromonteur Technische Dienst 28-01-2020

Een elektromonteur in de technische dienst heeft een belangrijk rol. Monteurs die goed op de hoogte zijn van elektrotechnische componenten hebben een sleutelrol in het onderhouden van machines en het oplossen van storingen. Een uitdagende functie met veel afwisseling en werk je op verschillende afdelingen aan machines en installaties. Je verhelpt storingen doormiddel van meetapparatuur zodat machines weer optimaal kunnen produceren. Daarnaast verricht je reparaties aan meet- en regeltechniek. Je hebt kennis van software en bent op de hoogte van IPC’s en PLC’s. revisie, inspecties en periodiek onderhoud komen ook aan de orde. Kortom een veelzijdige specialistische functie.

Voor deze functie is de volgende ervaring vereist:

 • Vijf jaar of meer ervaring in de onderhoudstechniek en procestechniek.
 • Een afgeronde opleiding op MBO niveau 4 in de elektrotechniek of mechatronica
 • Aanvullende cursussen waaronder NEN 3140, VCA basis en meet-en regeltechniek
 • Bereidheid om opleidingen te volgen
 • Flexibele werkinstelling
 • Je werkt pro-actief en bent analytisch goed onderlegd.
 • Je hebt een sterkte persoonlijkheid en kunt goed samenwerken.

Over het bedrijf
Het bedrijf waar je de functie monteur elektrotechniek in de technische dienst kunt uitvoeren is een internationaal georiënteerde onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. Hierbij kun je denken aan karton dat in verschillende vormen wordt gevouwen of geperst om andere producten in te verpakken zoals eieren maar ook industriële producten. De organisatie heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en is actief in het recycleren van papier. Zo draagt de organisatie een bij aan de verduurzaming van de verpakkingsindustrie.
Technicum biedt een veelzijdige full time baan in een hecht team met een no-nonsense mentaliteit waarbij gedrevenheid en vakmanschap centraal staat.

Daarnaast bieden we je:

 • Salaris conform de cao van het bedrijf
 • Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie
 • Een contract voor bepaalde tijd
 • Na afloop van deze periode ligt er een contract bij onze opdrachtgever in het vooruitzicht
 • Technicum stelt voor jou A-merk kleding ter beschikking en indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Mogelijkheid om via Technicum verschillende opleidingen en trainingen te volgen
 • Een goede werksfeer met vakkundige collega’s.

Mocht je meer informatie willen ontvangen, bel ons dan even: 058-2945090

Technicum zoekt een ervaren verspaner op 28 januari 2020

Het technische uitzendbureau Technicum zoekt een ervaren verspaner aan het einde van januari. Het betreft een functie voor langere tijd.

Wat de vacature conventioneel verspaner?
Ben je een ervaren conventioneel verspaner en zoek je een uitdagende nieuwe baan, zoek dan niet langer! Wij hebben de ideale baan voor een conventioneel verspaner die toe is aan een volgende stap. We zoeken namelijk een verspaner die aan de slag wil in het verspanen van componenten voor de procesindustrie. In de procestechniek worden ongelofelijk veel complexe onderdelen geplaatst in installaties, machines en systemen. Deze onderdelen kunnen worden vervaardigd doormiddel van verspanende technieken zoals draaien en frezen. Omdat het vaak gaat om enkele onderdelen en kleine series is het van groot belang dat je goed weet hoe je een machine moet instellen en onderdelen tot op duizendsten van millimeters nauwkeurig kunt verspanen. Als verspaner ben je bovendien allround inzetbaar. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan boren, tappen en draadsnijden. Na afloop controleer je jouw eigen werk op maatvoering. Zo weet je zeker dat je het juiste product hebt gemaakt.

Wanneer kom je in aanmerking?
Voor deze functie heb je minimaal 5 jaar ervaring nodig in de verspaning. Het is belangrijk dat je voldoende kennis hebt van materialen zodat je precies weet welk materialen je met een bepaalde snelheid kunt verspanen. Ook het lezen van technische tekening is van groot belang voor het instellen van de machine. Het gebruik van machines en gereedschappen moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. Dat vereist een nauwkeurige vakkundige instelling in houding en gedrag. Voor deze functie is de opleiding mbo verspaning het meest logische alleen kun je ook met een mbo opleiding werktuigbouwkunde solliciteren.

Bedrijfsprofiel

Het is natuurlijk goed om te weten dat je aan de slag gaat bij een bedrijf dat al ruim 70 jaar bestaat. Al die tijd heeft het bedrijf niet stilgestaan maar is de organisatie doorgegroeid tot een professionele speler in de werktuigbouwkunde en de apparatenbouw. Het bedrijf is op dit moment toonaangevend in de markt van proces- en drukvaste apparatuur. Wereldwijd levert het bedrijf maatwerkproducten van roestvaststaal en hooggelegeerde materialen als belangrijk onderdeel van technologische installaties. De klanten van het bedrijf houden zich voornamelijk bezig met petrochemie, chemische industrie, offshore, farmacie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie. Niet alleen worden producten geleverd ze kunnen ook door het bedrijf worden geïnstalleerd. Zo werk je bij een bedrijf dat een totaalleverancier is voor haar klanten in de procesindustrie.

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteren op deze vacature is eenvoudig. Klik op de vacatureknop in de menubalk. Deze vacatureknop herken je aan de tekst Vacatures Technicum. Je mag ook een bericht insturen via het contactformulier.

UWV verwacht 3,5 milajard euro aan WW-uitkeringen in 2020

De kosten die het UWV maakt met betrekking tot de WW-uitkeringen zullen in 2020 ongeveer op 3,5 miljard euro uitkomen. Dat is dus het bedrag dat het UWV verwacht te verstrekken aan mensen die in de WW zitten. Hoewel het bedrag erg fors lijkt is het wel lager dan het bedrag dat de uitkeringsinstantie in eerdere jaren betaalde aan mensen in de WW. In 2018 betaalde het UWV nog ongeveer 4,1 miljard euro uit aan WW-ers. In 2019 viel het bedrag al lager uit en kwam het op 3,7 miljard euro. Volgens het UWV valt het bedrag vooral lager uit omdat de WW-periode is verkort.

Daardoor kunnen mensen minder lang in de WW zitten. In totaal hebben mensen in de WW maximaal recht op 24 maanden WW-uitkering. Dat is lager dan de 38 maanden die eerder werden aangegeven als WW-periode. Het is echter onduidelijk hoe de arbeidsmarkt zich in 2020 zal ontwikkelen. De arbeidsmarkt is natuurlijk verbonden aan het ondernemersvertrouwen en verschillende marktsegmenten. Het is duidelijk dat er veel onzekerheid heerst in de internationale handel. Als daar meer stabiliteit ontstaat kan de economie verder aantrekken.