VS voeren weer importheffingen in op Chinese producten zondag 1 september 2019

De Verenigde Staten gaan morgen opnieuw een aantal importtarieven invoeren op Chinese producten die in de VS worden ingevoerd vanaf die datum. De handelsoorlog met China is dus nog niet voorbij. De nieuwe heffingen zullen weer een nieuwe pagina vormen in de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Als de VS de importheffingen daadwerkelijk laten ingaan zal de importheffing 15 procent omhoog gaan op Chinese producten.

Dat zorgt er voor dat Chinese bedrijven meer geld moeten betalen als ze hun producten aan Amerikaanse klanten willen verkopen. De Amerikaanse afnemers zullen de heffingen merken in de prijzen van Chinese goederen. Die prijzen zullen namelijk omhoog gaan. Volgens Trump betekent dit dat de positie van Amerikaanse bedrijven op de Amerikaanse markt wordt verstevigd ten opzichte van de Chinese concurrenten.

Voor de Amerikaanse afnemers betekent dit een keuze: wil men duurdere Chinese goederen of kiest men voor Amerikaanse alternatieven die door de heffingen op Chinese producten bijna net zo duur zijn. Voor Amerikaanse consumenten en Amerikaanse bedrijven zijn de importheffingen niet per definitie goed nieuws. De Amerikaanse consument zal de nieuwe importheffingen volgens de media meer dan ooit gaan merken. Veel producten die uit China komen zullen namelijk na de invoering van deze heffingen duurder worden. Hierbij kun je onder andere denken aan elektronica zoals televisies maar ook aan andere producten zoals boeken en luiers.

Beleggersvertrouwen fors gedaald in augustus 2019

Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers neemt de laatste tijd af. In de maand augustus is de daling van het vertrouwen onder beleggers verder gedaald. Dat blijkt uit de maandelijkse BeleggersBarometer van ING. Volgens deze BeleggersBarometer is het beleggersvertrouwen gedaald vanwege de wereldwijde economische en politieke spanningen. Deze hebben een slechte invloed gehad op de aandelenkoersen op de beurzen aan het begin van deze maand.

Daarnaast denken veel beleggers dat het minder goed zal gaan met de Nederlandse economie de komende tijd. Er komen volgens veel beleggers minder goede tijden aan. In totaal kwam de BeleggersBarometer in augustus uit op 105 punten. Dat is maar liefst 24 lager dan een maand geleden. Daardoor staat deze index op de laagste stand sinds de maand januari. Ongeveer 41 procent van de beleggers verwacht dat de AEX in de komende drie maanden verder naar beneden zal gaan. Er wordt ook een zogenaamde harde Brexit verwacht die voor een aantal Nederlandse bedrijven een negatief effect zal hebben op het economisch resultaat.

Hoewel het beleggersvertrouwen daalt nemen veel beleggers geen overhaaste beslissingen. Dat betekent dat ze niets verkopen maar ook niet veel kopen. De beleggingsportefeuille blijft daardoor stabiel al daalt de waarde wel. Dit zelfde ziet men bij spaarders in Nederland. De spaarrente daalt maar toch geven mensen niet veel meer geld uit ook al wordt lenen goedkoper. Mensen wachten de economische ontwikkelingen af. Ook op de huizenmarkt ziet men dit effect.

Nederlandse overheid leent geld tegen een negatieve rente in 2019

Wat voor veel consumenten de ideale wereld lijkt is voor de Nederlandse overheid mogelijk namelijk geld lenen tegen negatieve rente. Dat betekent dat de overheid geld kan lenen zonder er iets voor te betalen. Sterker nog de Nederlandse overheid krijgt er geld op toe. Organisaties die in de Nederlandse overheid investeren krijgen op die manier geen rente hiervoor maar moeten juist extra betalen. Beleggen in de Nederlandse staat doormiddel van staatsobligaties wordt beschouwd als een veilige investering. De Nederlandse staat heeft namelijk een AAA status. Verzekeraars en pensioenfondsen zijn bij uitstek organisaties die investeren in de Nederlandse staat.

Deze organisaties zijn verplicht om hun risico’s te spreiden en te investeren in veilige fondsen. Door te investeren in de Nederlandse staat wordt het geld veilig gestald en worden risico’s gespreid. De financiële toezichthouder ziet er op toe dat verzekeraars en pensioenfondsen dit op de juiste manier doen. Wopke Hoekstra de minister van financiën wil dat de overheid extra geld gaat lenen zodat er ook extra geld wordt verdiend met de rente die de overheid er op toegelegd krijgt. Het probleem is echter dat de staatsschuld dan wel omhoog gaat en dat is niet heel gunstig. De overheid wil deze staatsschuld juist aflossen de komende tijd. Op dit moment is de Nederlandse staatsschuld vierhonderd miljard euro. Momenteel moet de Nederlandse overheid jaarlijks 5 a 6 miljard euro aan rente betalen.

Ten opzichte van andere Europese landen heeft de Nederlandse overheid een vrij kleine staatsschuld in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product. Dit Bruto Binnenlands Product is wat we in Nederland in een jaar verdienen. Ten opzichte van dit Bruto Binnenlands Product is de Nederlandse staatsschuld 49,3 procent. De Europese norm op dit gebied is echter 60 procent. Daar zit Nederland dus nog ruim onder.

Gemiddeld liggen de staatsschulden binnen Europa op 85 procent ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product. Als men deze cijfers bekijkt kan Nederland meer geld er bij lenen. Ook ten opzichte van andere landen kan Nederland er meer geld bij lenen en toch binnen de grenzen en richtlijnen van de Europese Unie blijven op dit gebied. De overheid wil tientallen miljarden euro’s lenen tegen de lage rente. Met dat geleende geld wil de overheid een investeringsfonds oprichten. Op Prinsjesdag zullen we meer te horen krijgen over de kabinetsplannen op dit gebied.

Komt er een negatieve rente eind 2019?

De Nederlandse overheid kan aan het einde van 2019 tegen negatieve rente lenen. Dat betekent dat de Nederlandse overheid er zelfs geld op toe krijgt als ze geld gaat lenen. Dit heeft te maken met het monetaire beleid vanuit Europa. De Europese Centrale Bank wil namelijk dat mensen meer geld gaan lenen en meer geld gaan besteden in de economie. Ook overheden moeten hierin het voortouw nemen. De Nederlandse overheid kan na de zomer van 2019 lenen tegen negatieve rente, dat houdt feitelijk in dat de overheid haar overheidsschuld kan laten toenemen zonder dat daar extra rente voor hoeft te worden betaald. Dit is overigens nog nooit eerder gebeurd. De rente is onder de nul procent belang in een uiterste poging om de economische groei te bevorderen.

Het beleid van de ECB is eigenlijk gericht op het controleren en stimuleren van de economie. Als mensen veel te veel geld uitgeven kan dat gevaar opleveren voor de economische stabiliteit. In die situatie gaat de ECB er voor kiezen om de rente omhoog te laten schieten. Lenen wordt dan duurder maar geld sparen wordt dan juist gunstiger. In 2019 is precies het omgekeerde aan de hand. Er wordt te weinig geld uitgegeven voor de economische groei. Daarom wordt het uitgeven van geld bevorderd door een lage rente. De depositorente staat in 2019 zelfs negatief.

De vraag is echter hoe lang dit door kan gaan. Als er straks een nieuwe economische crisis aankomt is er weinig ruimte om de economie te stimuleren. De rente zou dan nog lager moeten gaan waardoor de economische situatie nog ongezonder wordt. De grote commerciële banken zitten met het beleid van de ECB in hun maag. De negatieve rente wordt onder andere verwerkt in een steeds lagere hypotheekrente. Deze rente schiet helemaal onderuit tot zelfs 3,05 procent hypotheekrente via de Rabobank voor een periode van 30 jaar in augustus. Dit rentepercentage kan echter nog veel lager worden.

Ook vragen banken zich af wat ze moeten met de rente op spaarrekeningen van hun klanten. Moet deze rente nog lager worden? De spaarrente is bij de meest banken rond de 0,02 procent wat eveneens historisch laag is. Geld sparen levert niets meer op. De kans bestaat dat mensen moeten betalen om hun spaargeld bij een bank uit te stallen. Dat zorgt er voor dat veel spaarders mogelijk hun spaargeld van de bank afhalen waardoor belastingontduiking en risico’s op inbraken groter worden ook hebben banken dan in korte tijd veel minder geld in kas wat ook risico’s kan opleveren.

Huizenzoekers moeten oppassen voor geïdealiseerde foto’s van koopwoningen

Het zoeken naar een woning vinden veel mensen leuk en spannend. Zeker nu het aanbod gering is zullen mensen hun eisen eventueel willen aanpassen zodat ze breder kunnen zoeken en meer woningen in beeld krijgen op de websites van makelaars of op de grote woningsites zoals Funda. Deze websites geven een digitaal beeld van een woning. Omdat dit digitale beeld vaak het eerste beeld is wat men van een woning krijgt worden de foto’s vaak zo mooi mogelijk gemaakt. Daarvoor worden allemaal verschillende trucks gebruikt. Deze truckjes gaan ver zelfs tot en met photoshop. Daar moeten huizenzoekers rekening mee houden.

De fotograaf die de woning fotografeert voor de website en advertentie kan een hoop veranderen aan het beeld dat over een woning ontstaat. Zo worden sommige ruimtes zoals de woonkamer met een bepaalde groothoeklens genomen zodat deze groter lijken. Ook worden veel dingen weggehaald zoals krappalen, hondenmanden en huisdierkooien. Ook kabels en bepaalde meubels worden weggehaald om een woning groter te laten lijken. Verder wordt gespeelt met lichtinval zodat een woning dikwijls veel zonniger en lichter lijkt dan de werkelijkheid. Ook worden specifieke accenten toegevoegd om de woning en haar gebruikers luxer te laten lijken. Het bezichtigen van een woning is daarom altijd belangrijk. In de praktijk kan een woning zeker tegenvallen als men deze bekijkt en alle geïdealiseerde dingen niet aanwezig zijn.

Een compleet lege badkamer met een paar prachtig neergehangen handdoeken ziet er natuurlijk geweldig uit maar is dit wel een realistisch beeld. In de praktijk zullen badkamers vol staan met allemaal flesjes, tubes en andere materialen voor de persoonlijke verzorging. Zo is het ook met woonkamers, keukens, bijkeukens, garages, slaapkamers en alle andere ruimtes. Daar dient men zeker rekening mee te houden als men de foto’s bekijkt. Een woning kan er uit zien als een toonzaal maar dat is zeker niet de werkelijkheid ook als iemand een woning koopt zal dit ideaalbeeld heel snel verdwijnen.

Kunstmatige intelligentie zou werkweek kunnen verkorten in de toekomst

Kunstmatige intelligentie is in opkomst. Veel bedrijven zijn bezig met machines, robots en systemen die zelfstandig kunnen ‘denken’. Deze techniek wordt in het Nederlands kunstmatige intelligentie genoemd maar de Engelse termen artificial intelligence of AI zijn veel bekender. Veel mensen en bedrijven zijn van mening dat artificial intelligence voor de mensheid een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn. Alibaba-oprichter Jack Ma heeft aangegeven dat AI er in de toekomst wel eens voor zou kunnen zorgen dat mensen minder werken omdat het werk voor een deel door machines en robots wordt overgenomen.

Tijdens de World Artificial Intelligence Conference in Sjanghai had de Alibaba opgerichter volgens het CNBC het volgende aangegeven: “Ik denk dat mensen drie dagen van vier uur zouden moeten werken”. Jack Ma gaf verder aan dat kunstmatige intelligentie er voor zou kunnen zorgen dat mensen meer tijd zouden krijgen om gewoon mens te zijn. Daardoor zouden er minder banen nodig zijn. De banen die volgens hem in de toekomst nodig zijn zullen puur worden gebruikt om mensen gelukkiger te maken. Volgens hem is de invoering van kunstmatige intelligentie op grote schaal te vergelijken met de industriële revolutie.

Toen elektrische stroom werd ingevoerd konden mensen meer leuke dingen gaan doen. De mens kreeg verlichting maar kon bijvoorbeeld ook met een elektrische apparatuur televisie kijken, radio luisteren, elektrisch koken en zo voort. Dat maakt duidelijk dat technische ontwikkelingen veel voor de levenskwaliteit voor mensen kunnen betekenen. Dit klinkt als een ideaalbeeld maar niet iedereen is positief over de ontwikkelingen. Volgens de wetenschapper Stephen Hawking die vorig jaar was overleden zou de nieuwe technologie zelfs tot het einde van de mensheid kunnen leiden.

Is uitzendorganisatie DeGraaf Contracting verantwoordelijk voor problemen bij flexbedrijf TCP Direct in 2019?

Uitzendbureau DeGraaf Contracting is een klant van flexbedrijf TCP Direct. Dit betekent in de praktijk dat DeGraaf Contracting de salarisuitbetaling van een deel van haar flexwerkers laat verlopen via TCP Direct. De laatstgenoemde betaald de salarissen uit en brengt vervolgens deze bedragen in rekening bij DeGraaf Contracting plus een extra bedrag dat voor deze dienstverlening wordt gerekend. De Graaf Contracting dient deze rekeningen te betalen en dan verloopt alles goed. Juist op dat laatste aspect is er de afgelopen tijd iets misgegaan.

TCP Direct heeft naar eigen zeggen nog een bedrag van 7 miljoen euro tegoed van DeGraaf Contracting. Dit bedrag kan echter niet worden betaald. Het gevolg is dat TCP Direct in de problemen komt. Deze organisatie kan haar betaalverplichtingen naar de flexwerkers niet nakomen. Deze betaalproblemen liepen zover op dat deze organisatie genoodzaakt was om uitstel van betaling aan te vragen. Halverwege 2018 had DeGraaf Contracting volgens Financieele Dagblad al voor miljoenen euro’s aan rekeningen niet betaald. Het lijkt er op dat in 2019 de betalingsproblemen verder op zijn gelopen. Hiervan zijn veel flexwerkers de dupe geworden.

Op vrijdag 30 augustus 2019 heeft opdrachtgever ING al aangegeven dat ze zoekt naar een manier om de gedupeerde flexwerkers te compenseren. De bank heeft naar eigen zeggen de rekeningen wel betaald. TCP kan haar verplichtingen echter niet nakomen omdat een grote klant van haar nog voor 7 miljoen aan rekeningen heeft open staan. Bij nader onderzoek bleek deze klant DeGraaf Contracting te zijn.

ING compenseert zzp’ers die gedupeerd zijn door flexbedrijf TCP Direct in 2019

Flexbedrijf TCP Direct is in financiële moeilijkheden beland. Het bedrijf heeft naar eigenzeggen nog 7 miljoen euro tegoed van DeGraaf Contracting en moederbedrijf Luxal. Volgens Het Financieele Dagblad had de DeGraaf Contracting halverwege vorig jaar al voor miljoenen euro’s aan rekeningen niet betaald. ING is een grote klant van deze organisatie maar heeft haar verloning ondergebracht bij het flexbedrijf TCP Direct. Doordat TCP Direct geen geld ontvangt van DeGraaf Contracting kan ze haar financiële verplichting naar de freelancers en overige flexwerkers die via dit bedrijf worden betaald niet nakomen.

De ING heeft vrijdag 30 augustus 2019 laten weten dat ze de gedupeerde freelancers zal gaan compenseren. Voor de maand juni had ING de rekeningen al betaald aan TCP Direct. Deze payrollorganisatie had de zzp’ers echter niet betaald. Om die reden gaan ING opnieuw de rekeningen betalen voor juni. “Vanuit een goed opdrachtgeverschap vindt ING dat er een einde moet komen aan de onzekerheid bij de externe medewerkers en leveranciers over de betaling”, aldus een verklaring van de bank. Hoe deze facturen zullen worden betaald is echter niet helemaal helder. “Dit gaat bij voorkeur alsnog via TCP Direct B.V. Wel kijkt ING naar een tweede scenario. Het tweede scenario houdt in dat de lopende contracten naar andere brokers worden omgezet”, aldus ING. De bank werkt niet alleen samen met TCP Direct maar ook met Brainnet en FastFlex.

Verschillende zzp’ers moeten nog veel geld krijgen voor het werk dat ze voor ING hebben gedaan. Een aantal van deze zzp’ers had aangegeven dat ze zouden gaan opstappen. Het totaalbedrag dat nog betaald moet worden loopt in de miljoenen. Vorige week kreeg TCP Direct, een werkmaatschappij van TCP Solutions, surseance van betaling. Op basis daarvan heeft een kapitaalverstrekker zich teruggetrokken. Bovendien verwacht TCP ook nog miljoenen van DeGraaf Contracting. Deze uitzendorganisatie heeft het in 2019 uiterst moeilijk om de financiën op orde te krijgen.

Jongeren kopen steeds later een koopwoning in 2019

Een koopwoning aanschaffen is voor veel jongeren in 2019 niet of nauwelijks mogelijk. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op vrijdag 30 augustus 2019 in een rapport weergegeven wat de perspectieven zijn van jongeren in de leeftijd van 18 jaar tot 35 jaar op zowel de arbeidsmarkt, woningmarkt en maatschappij. Daaruit komt naar voren dat veel mensen in deze leeftijdscategorie belangrijke ‘mijlpalen’ in hun leven noodgedwongen moeten uitstellen.

Een voorbeeld is het aanschaffen van een koopwoning. Veel jongeren kunnen niet of nauwelijks een koopwoning aanschaffen in 2019. De prijs van koopwoningen ligt te hoog. Ook wordt er meer eigen geld verlangd van woningkopers en is een vast contact vaak een belangrijke basis voor een hypotheek. Als veel eigen geld niet aanwezig is en als de woningzoeker op flexbasis werkt is de kans op een hypotheek voor een koopwoning vrij klein zeker met de huidige woningprijzen.

Daardoor wonen veel jongeren langer in een huurwoning met vaak een hoge huurprijs. Door de hoge huurprijs is het sparen van een eigen vermogen voor de aanschaf van een koopwoning vaak niet mogelijk. Om die reden komen jongeren steeds meer klem te zitten. Bovendien zorgt een studieschuld er vaak ook voor dat de financiële uitgangspositie op de woningmarkt vaak slecht is. De lage hypotheekrente brengt aan deze ontwikkeling weinig verandering. Doordat jongeren niet goed woningen kunnen aanschaffen komt de doorstroming op de woningmarkt tot stilstand en worden op de duur ook minder duurdere woningen verkocht in Nederland.

SER: veel jongeren werken op flexibele basis in 2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in een rapport weergegeven hoe het gaat met jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud in de maatschappij. Volgens het belangrijkste adviesorgaan voor regering en Kamer worden jongeren tegenwoordig steeds minder snel zelfstandig dan vroeger. Er is sprake van een soort uitstelgedrag. Daardoor maken mensen in deze leeftijdscategorie minder snel stappen. Een groot deel van de jongeren werkt bijvoorbeeld op flexibele basis. De leeftijd waarop een vast contract wordt verstrekt is steeds later. Zo krijgen jongeren tegenwoordig pas op hun 27ste gemiddeld een vast contract.

Dat is drie jaar later dan 10 jaar gelden. Dat betekent dat jongeren langer op flexibele basis werken. Ze werken bijvoorbeeld langer als uitzendkracht, oproepkracht, payroller of gedetacheerde. Ook mensen met een tijdelijk contract worden tot de flexkrachten gerekend. De SER lijkt in haar berekening nog geen rekening gehouden te hebben met het feit dat jongeren vaak ook langer studeren waardoor ze later op de arbeidsmarkt uitstromen en dus ook later doorstromen naar een vast dienstverband. Bijna niemand krijgt namelijk bij het in dienst treden bij een bedrijf meteen een vast contract.

Kwart woningmarkt Amsterdam gefinancierd op basis van onderhandse leningen in 2019

De woningmarkt in Nederland staat onder druk. Op bijna geen andere plek in Nederland is dit beter merkbaar dan in de hoofdstad Amsterdam. De huizenprijzen liggen daar ruim boven het niveau van voor de economische crisis. De reden voor deze prijsstijging heeft te maken met de vraag. Deze vraag is lang niet alleen afkomstig vanuit huizenzoekende consumenten en werknemers. Er zijn ook steeds meer beleggers die in de woningmarkt investeren. Ook vanuit de criminele wereld heeft de woningmarkt in Amsterdam aantrekkingskracht dat geeft ook hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops aan in een gesprek met de NOS. Volgens Tops heeft de drugshandel van Amsterdam een grote invloed op de vastgoedmarkt aldaar. In een rapport dat mede door de heer Tops is opgesteld is aangegeven dat de enorme prijsstijgingen op de Amsterdamse huizenmarkt mede komen door investeringen van criminelen.

Dit heeft een leidinggevende uit de financiële wereld bekend gemaakt tijdens het onderzoek. “Ongeveer een kwart van de panden in Amsterdam wordt zonder hypotheek verkocht” aldus Tops. De overheid zou meer moeten doen om de Grip op de vastgoedmarkt te vergroten. In een reactie op het bericht dat Amsterdam de strijd met de drugscriminelen wellicht heeft verloren geeft burgemeester Femke Halsema echter als eerste aan: “we zijn een tolerante stad”. Daarmee wordt in ieder geval duidelijk dat vanaf de kant van Halsema niet veel daadkracht en leiderschap hoeft te worden verwacht op dit gebied. Ook als ze tijdens het desbetreffende interview met de NOS de eerste opmerking probeert recht te buigen door te zeggen dat drugscriminaliteit de tolerantie in de weg staat komt ze niet geloofwaardig over. Bij een zwakke lokale overheid nemen daadkrachtige criminelen de macht over. Wellicht kan de drugscriminaliteit worden aangepakt door een daadkrachtig bestuur dat bepaalde zaken niet tolereert.

In september 2019 wordt overleg tussen China en Amerika hervat

De handelsbetrekkingen tussen Amerika en China zijn de afgelopen tijd verder onder druk komen te staan. Wederzijds zijn meerdere verhogingen doorgevoerd op goederen die geïmporteerd worden. Zowel China als Amerika hebben zich in de strijd verhard opgesteld. Amerika is boos over het feit dat China de waarde van haar munt heeft verlaagd waardoor Chinese producten voor Amerikanen goedkoop blijven als ze met Amerikaanse dollars betalen.

Amerika heeft daarop kort geleden de importheffing op bepaalde Chinese producten verhoogd. Het gevolg was dat China andersom hetzelfde deed. Het bijzondere van deze situatie is dat er geen winnaar is. Zowel de Chinese economie als de Amerikaanse economie hebben de negatieve gevolgen gemerkt. Het lijkt wel een strijd op het gebied van wie de langste adem heeft.

Op dit moment is deze strijd nog zeker niet beslist. Amerika en China zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken en kunnen verschillende ‘wapens’ in de strijd brengen. Het wantrouwen tussen beide partijen is groot. Zowel China als Amerika geeft aan dat ze de afspraken nakomen en dat de andere partij dat niet goed doet. Ondanks dat willen beide landen wel weer met elkaar in gesprek treden. Dat kan in september 2019 weer plaatsvinden als het aan China ligt. Ook Amerika staat hier voor open.

Tekort aan elektrische stroom zorgt voor problemen in treinverkeer eind augustus 2019

ProRail heeft een waarschuwing gegeven met betrekking tot het treinverkeer. In bepaalde treintrajecten zou er te weinig elektrische stroom zijn om de treinen te kunnen laten rijden. Het zou hierbij gaan om ongeveer zestig baanvlakken van Nederland. Een spoorgedeelte tussen twee stations wordt een baanvlak genoemd. Er zou volgens ProRail onvoldoende spanning staan op de bovenleiding voor nieuwe of langere treinen.

De spoorproblemen moeten worden aangepakt. Als dat niet gebeurd kan er niet goed worden ingespeeld op de toename van het aantal reizigers die de komende twee decennia zich over het spoor zullen verplaatsen. Om die reden zullen de bovenleidingen die boven het treinspoor zijn geplaatst worden voorzien van bepaalde onderstations. Deze onderstations worden op drukke trajecten om de drie kilometer aangebracht en op minder drukke trajecten om de 14 kilometer. Naast meer onderstations overweegt ProRail ook om groter transformatoren aan te brengen. Die moeten meer stroom voeren naar de bovenleidingen.

Stint wordt vernieuwd in 2019

De elektrische Stint is na september 2018 van de Nederlandse openbare wegen verbannen vanwege twijfels over de veiligheid van het voertuig. In die maand is er namelijk een ernstig ongeluk gebeurd met een Stint waarbij kinderen om het leven kwamen. De overheid heeft toen besloten om het elektrische voertuig van de weg te bannen totdat met zekerheid kon worden vastgesteld dat de Stint veilig genoeg is om aan het verkeer deel te nemen. De afgelopen maanden is gewerkt aan de aanpassingen voor de nieuwe Stint.

De TNO had in kaart gebracht welke technische aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd. Zo wordt het voertuig voorzien van extra gordels en wordt een rolkooi aangebracht. Verder is ook de besturingsconsole vernieuwd. De nieuwe Stint zal waarschijnlijk in 2019 weer op de weg verschijnen. Volgens de heer Renzen, de directeur van het bedrijf dat de Stint ontwikkelt en produceert, is de vraag naar de Stint nog steeds er groot in de markt. Er zijn veel kinderdagverblijven die het voertuig graag weer willen gebruiken voor het vervoeren van kinderen.

Nieuwe Stint kan na goedkeuring RDW in 2019 de weg op

De Stint is een elektrisch aangedreven voertuig waarin mensen op goederen vervoerd kunnen worden in met name verstedelijkte gebieden. Het voertuig is de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest vanwege een tragisch incident waarbij kinderen om het leven kwamen die vervoerd werden in een Stint. Deze Stint zou technische mankementen hebben waardoor deze niet goed zou remmen. Om die reden is de Stint vanaf september 2018 van de weg verbannen. Het gebruik van de Stint werd verboden totdat met zekerheid kon worden vastgesteld dat de Stint een veilig en technisch deugdelijk vervoersmiddel is. Om daar zekerheid over te verschaffen werd de aan strenge onderzoeken onder worden van de TNO.

De Stint moest op basis van dit onderzoek worden aangepast. Aan de hand daarvan is Renzen aan de slag gegaan met een vernieuwd model. Dit voorjaar ging de Tweede Kamer akkoord met de genoemde aanpassingen voor de Stint. Dat zorgt er voor dat de Stint weer op de weg gebruikt kan worden na een definitieve goedkeuring vanuit de RDW. Op dit moment is voert de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer die de registratie van motorvoertuigen verzorgt, de laatste keuringen uit voor de nieuwe veilige variant van de Stint. In eerste instantie was het de bedoeling dat de Stint met ingang van het schooljaar weer zou worden gebruikt. Dat is helaas niet gelukt. Volgens Edwin Renzen, de eigenaar van Stint Urban Mobility dat de bolderkar produceert, is dit een kleine tegenslag. “Uiteraard hebben we onze klanten, de kinderdagverblijven, hier direct over geïnformeerd.”

Speed pedelec wint aan populariteit in Nederland in 2019

De speed pedelec is populair in Nederland. Een steeds grotere groep Nederlanders is bereid om een dergelijke fiets aan te schadden. In totaal waren er ongeveer 17.200 van deze snelle elektrische fietsen in Nederland aanwezig op 1 juli 2019. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit aantal een toename van 62 procent ten opzichte van twee jaar geleden.

De speed pedelec is een benaming voor een extra snelle fiets die elektrisch opgeladen wordt en meer trapondersteuning biedt. Deze fiets is daardoor in staat om 45 kilometer per uur te rijden en dat maakt de speed pedelec aanzienlijk sneller dan de algemene elektrische fiets. Sinds 2018 wordt de speed pedelec in Nederland beschouwd als een bromfiets volgens de wet. Dit heeft voornamelijk te maken met de snelheid en de vorm van het tweewielige voertuig. In totaal reden er in juli 2017 ongeveer 10.600 van deze snelle e-bikes op de Nederlandse wegen. Het aantal van deze fietsen is de afgelopen jaren dus met duizenden toegenomen.

Zzp’ers verhogen uurtarief in 2019 vanwege krappe arbeidsmarkt

Zelfstandigen zonder personeel kunnen profiteren van de krappe arbeidsmarkt in 2019. Veel opdrachtgevers hebben het druk en kunnen te weinig geschikt personeel vinden op de arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat er meer zelfstandigen zonder personeel worden ingeleend. Een grotere vraag naar zzp’ers heeft er voor gezorgd dat deze groep flexwerkers een hoger uurtarief kunnen vragen. Daardoor zijn de uurtarieven van zzp’ers de afgelopen tijd gestegen. Dit heeft het platform voor freelanceopdrachten Hoofdkraan.nl bekend gemaakt. Het platform geeft aan dat er steeds meer verdient wordt door zzp’ers.

Inmiddels is het gemiddelde uurtarief over alle branches gestegen naar 47 euro. Dit was twee jaar geleden nog 43 euro. Met name freelance schrijvers en vertalers zijn er flink op vooruitgegaan. Hun tarief steeg 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Het verschil in de tarieven is niet alleen in functies in kaart gebracht maar ook in provincies. Zo worden zzp’ers in de provincie Drenthe minder goed betaald dan de provincie Overijssel. In Drenthe lagen de zzp tarieven gemiddeld op 36 euro en in Overijssel op 52 euro.

Aantal vacatures en faillissementen gedaald in auto- en motorbranche in 2019

De auto en motorsector heeft het lastig in Nederland. Dat is onder andere merkbaar in de daling in het ondernemersvertrouwen in deze sector. Dit ondernemersvertrouwen is in het tweede kwartaal van 2019 uitgekomen op -12,7 punten terwijl het ondernemersvertrouwen in deze sector eerder nog stond op -5,3 punten. Dit is het laagste ondernemersvertrouwen in deze sector sinds 2014 toen Nederland te maken had met een economische crisis. De cijfers werden woensdag 28 augustus 2019 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt.

De auto- en motorsector heeft als enige sector in Nederland te maken met een negatief ondernemersvertrouwen. Ook het aantal vacatures daalt in deze sector. Zo stonden er in het tweede kwartaal van 2019 nog 4.600 vacatures open in de auto- en motorbranche. In het eerste kwartaal van dit jaren stonden er nog 4.800 vacatures open. Het personeelstekort neemt af in deze sector. Terwijl andere sectoren zoals de installatietechniek en elektrotechniek te maken hebben met grote personeelstekorten in 2019. Dat maakt duidelijk dat de autobranche en de motorbranche te maken hebben met een terugloop in de productie en verkoop.

De omzet in deze sector is slechts 0,1 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat de groei uit de branche gaat. Vermoedelijk heeft dit te maken met de lastige situatie waarin de autobranche is terechtgekomen door de handelspanningen tussen Amerika, China en Europa. Deze handelsspanningen hebben onder andere te maken met de importheffingen op auto’s en auto-onderdelen. Ook de heffingen op staal zijn van invloed op deze sector. Onzekerheid is nooit goed voor de handel en dat is goed merkbaar in de verkoop van auto’s en motoren.

Bouwbedrijf Strukton moet een schadelvergoeding betalen van 25 miljoen van Saoedische rechter in 2019

Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton is door de Saoedische rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 25 miljoen euro. Dit bericht werd door een aantal verschillende bronnen gemeld aan het Financieele Dagblad (FD). Volgens het bericht zou Strukton een bemiddelaar hebben ingeschakeld om bouwprojecten binnen te halen. Strukton zou de bemiddelaar vervolgens zonder projecten hebben achtergelaten. De bemiddelaar heeft El Shattery zou daardoor geld mislopen. Daarom heeft de bemiddelaar besloten om naar de civiele rechter te stappen.

Deze rechter heeft geoordeeld dat Strukton een schadevergoeding moet gaan betalen. Strukton werd eerder in 2019 al beschuldigd van het betalen smeergeld aan een halfbroer van de Saoedische koning in 2013. Het zou hierbij gaan om een tientallen miljoenen euro’s. Deze steekpenningen zouden er voor hebben gezorgd dat Strukton zou mogen meebouwen aan een metronetwerk in Riyad. Op dit moment loopt het Nederlandse onderzoek naar deze vermeende smeergeldaffaire nog. De 25 miljoen euro heeft een grote invloed op het bedrijf Oranjewoud waar Stukton onder valt.

ECB gaat rente in september 2019 mogelijk weer verlagen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een grote invloed op de hypotheekrente. Korte tijd geleden heeft deze centrale bank al aangegeven dat er waarschijnlijk in september 2019 weer nieuwe maatregelen zullen worden genomen die er voor zorgen dat bedrijven en consumenten meer geld gaan uitgeven. Waarschijnlijk betekent dit dat de rente weer wat verlaagd zal worden. De overheid hoopt door deze ontwikkeling er voor te zorgen dat mensen meer geld in de economie gaan stoppen en minder geld gaan sparen. Hoe meer geld in de economie hoe beter. Tenminste dat is de gedachte. Op zich is deze gedachte niet verkeerd alleen stimuleert de overheid om meer geld te lenen. Mensen en bedrijven gaan dus grotere schulden aan en de vraag is of dit een gunstige ontwikkeling is.

Mensen kunnen inderdaad een hogere hypotheek afsluiten maar zullen daarvoor dus ook meer geld lenen van de hypotheekverstrekker. De huizenprijzen worden door lage hypotheekrentes juist duurder. Immers mensen kunnen meer lenen dus hoger bieden waardoor er een extra boost wordt gegeven aan de woningprijzen. De makelaars vinden deze ontwikkeling prima en taxeren woningen extra hoog, immers het kan toch wel betaald worden. Er wordt niet meer gekeken naar wat een woning waard is maar naar wat men voor een woning kan betalen. Kan men het betalen dan zal de woning het wel waard zijn denkt men. Het lijkt op het principe “wat een gek er voor geeft”. Dat is op zich niet een slecht principe maar voor woningprijzen is het gevaarlijk. Als woningen te duur worden aangeschaft en later in waarde dalen dan kunnen mensen ernstig in de problemen komen. Dat is eerder ook gebeurd tijdens de woningmarktcrisis die uiteindelijk een economische crisis is geworden.