Inflatie eurozone in juli 2019 op 1,1 procent

De inflatie in de eurozone is verder gedaald in de maand juli van 2019. Toen kwam de inflatie uit op 1,1 procent aldus het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is wederom een daling in de inflatie. Ten opzichte van de maand juni is de inflatie 0,2 procent gedaald. In de maand juni kwam de inflatie met 1,3 procent ook nog lang niet in de buurt van de richtlijn vanuit de Europese Centrale Bank. De ECB wil de inflatie namelijk richting de twee procent hebben om van een redelijk gezond inflatiepercentage te spreken.

Als men kijkt naar het inflatiepercentage van juli dit jaar dan is de inflatie wel met 0,9 procent gestegen als men de volatiele prijzen van voedsel, energie, alcohol en tabak niet mee berekent. De economie in Europa heeft een minder gunstige periode doorgemaakt en de economische groei gaat verder afvlakken. Als de economie de komende tijd niet verder gaat verbeteren zal de ECB waarschijnlijk stappen ondernemen. Waarschijnlijk gaat de depositorente verder naar beneden. Deze staat op dit moment al op een -4 procent. Een lagere rente heeft een effect op de hypotheekrentes en spaarrentes in Nederland en andere landen. De vraag is echter of de inflatie hiervan omhoog gaat. Eerdere renteverlagingen hebben wel een positief effect gehad maar op de lange termijn nauwelijks verschil gemaakt.

Werkloosheid gedaald in de Europese Unie in tweede kwartaal 2019

Statistiekbureau Eurostat heeft op woensdag 31 juli 2019 cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de Europese economie. Hieruit kwam naar voren dat de economische groei in de eurozone is gedaald naar 0,2 procent in het tweede kwartaal van 2019. De werkloosheid daalde echter ook en dat is goed nieuws. In totaal daalde de werkloosheid in juni 2019 naar 7,5 procent. Dat maakt dat juni 2019 de maand is met de laagste werkloosheid in Europa in elf jaar tijd.

Verschillende landen merken de daling in de werkloosheid. Alleen Griekenland en Spanje hebben het op dit gebied nog moeilijk. Spanje heeft bijvoorbeeld nog een werkloosheid van 17,6 procent en Griekenland heeft een werkloosheid van 14 procent. Deze landen hebben nog steeds relatief de hoogste werkloosheid. Het land met de laagste werkloosheid binnen de Europese Unie is Tsjechië. Dit land heeft een werkloosheidspercentage van 1,9 procent. Ook Nederland scoort op dit gebied goed. In Nederland kwam de werkloosheid in juni 2019 uit op 3,4 procent. Dat maakt Nederland een land met een lage werkloosheid ten opzichte van andere landen in Europa.

Het is geen wonder dat de werkloosheid in Nederland verder is gedaald. In Nederland is de werkgelegenheid toegenomen en hebben bedrijven aanzienlijk veel vacatures open gezet. Dat zorgde er voor dat veel mensen aan een baan geholpen konden worden. Vooral in de bouw en de techniek staan verhoudingsgewijs veel vacatures open. Doormiddel van bijscholingstrajecten, omscholingstrajecten en complete BBL opleidingen worden de huidige werklozen verder ontwikkelt tot vakkrachten. De overheid, het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en uitzendbureaus werken op dit gebied steeds beter samen. Daardoor daalt de werkloosheid nog verder.

Economische groei in eurozone gedaald naar 0,2 procent in tweede kwartaal 2019

De economische groei is in de eurozone gedaald. De daling in het tweede kwartaal kwam uit op 0,2 procent. Dit bericht werd bekend gemaakt door het statistiekbureau Eurostat op woensdag 31 juli 2019. Het gaat hierbij om een eerste raming. De daling volgde op een relatief goed eerste kwartaal. In de eerste drie maanden van 2019 groeide de economie nog met 0,4 procent in het eurogebied. Op jaarbasis kwam de economische groei in juli 2019 uit op 1,1 procent. Ook hierbij is sprake van een daling. In het vorige kwartaal was de groei ten opzichte van een jaar eerder nog 1,2 procent.

Veel Europese landen krijgen te maken met een afzwakkende economische groei. Er heerst onrust in de markt. Bedrijven en consumenten krijgen voortdurend berichten te horen over handelsoorlogen en de brexit. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat zowel burgers, overheden als bedrijven terughoudender worden in hun uitgaven. De koopkracht van veel werkende mensen is wel wat toegenomen in 2019 vanwege de afgesloten cao’s. Dat zorgt er echter nog niet voor dat mensen veel meer geld gaan uitgeven.

Daarvoor moet men zich zeker voelen, het consumentenvertrouwen blijkt echter nog wel redelijk goed er voor te staan in 2019 maar het ondernemersvertrouwen neemt wel af. Dit kan een kettingreactie veroorzaken in de economie. Als bedrijven voorzichtiger worden kan dat namelijk een effect hebben op hun aannamebeleid en het beloningsbeleid van personeel. Als werknemers minder gaan verdienen gaat hun koopkracht achteruit en is hun economische perspectief minder gunstig waardoor het consumentenvertrouwen gaat dalen. Ook dit heeft een effect op de economische groei.

Aston Martin behaalde verlies in eerste helft 2019

Autoproducent Aston Martin heeft in de eerste helft van 2019 verlies geleden. Het verlies voor belastingen kwam uit op 78,8 miljoen pond. Dat is omgerekend ongeveer 86 miljoen euro. Het bericht werd woensdag 31 juli 2019 bekend gemaakt door Aston Martin. Daarbij werd aangegeven dat de Europese vraag in de afgelopen tijd is gedaald met twintig procent.

Het bedrijf heeft echter niet alleen te maken met een teruglopende vraag in Europa. Er is ook sprake van hogere uitgaven vanwege een nieuwe fabriek die Aston Martin heeft gebouwd. Op termijn moeten uit de nieuwe fabriek nieuwe SUV’s worden geproduceerd. Aston Martin beschouwd het verlies als een flinke tegenvaller. In de eerste helft van 2018 had de autoproducent nog een winst weten te behalen van 22,7 miljoen euro.

Vanwege het slechte resultaat van de eerste helft van 2019 is Aston Martin genoodzaakt om de verkoopverwachting voor 2019 bij te stellen. Dit jaar verwacht Aston Martin in totaal maximaal 6.500 nieuwe auto’s te kunnen afleveren. Dit is aanzienlijk lager dan de 7.300 exemplaren die het bedrijf eerder had verwacht te kunnen afleveren.

Wat is overwaarde op een woning?

Overwaarde is het verschil in geld tussen een hypothecaire lening en de actuele waarde van een woning. De overwaarde op een woning is geen vast bedrag en kan op basis van de ontwikkelingen in de woningmarkt en economie wisselen. Als de woningmarkt aantrekt en de koopkracht van potentiële woningkopers toeneemt is de kans groot dat er meer geld voor een woning betaald kan worden. De woningprijzen gaan dan omhoog. Daardoor ontstaat ook meer overwaarde op een woning. Er zijn echter nog meer situaties waardoor er meer overwaarde op een woning ontstaat.

Hoe ontstaat overwaarde op een woning?
Er zijn verschillende oorzaken die er voor kunnen zorgen dat er overwaarde op een woning ontstaat. Het is belangrijk om te weten dat overwaarde het verschil is tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van een woning op een bepaald moment. Als je dat in gedachten houdt zijn er drie verschillende situaties mogelijk. Namelijk stijging van de woningwaarde, extra aflossen op de hypotheek zodat de hypoteeksom lager wordt en het inbrengen van eigen geld. Al deze verschillende oorzaken van overwaarde worden in de onderstaande alinea’s toegelicht.

Overwaarde door stijging van de woningwaarde
De eerste situatie werd al in de inleiding genoemd namelijk een stijging van de woningwaarde. Een woning is dan voor een lager bedrag gekocht dan de actuele waarde van een woning op de woningmarkt. De stijging van de woningwaarde kan te maken hebben met vraag en aanbod op de woningmarkt. Ook kan de woning of de omgeving rondom de woningmarkt zijn veranderd waardoor de woningwaarde is gestegen.

Extra aflossen op de hypotheek
Door extra af te lossen op de hypotheek kan de overwaarde ook toe nemen. De hoogte van de hypotheekschuld daalt dan namelijk waardoor het verschil in de actuele hypotheeksom en de daadwerkelijke woningwaarde groter wordt. Het extra aflossen op een hypotheeksom is ook van belang als de woningwaarde daalt. Dan wordt namelijk de eventuele restschuld die kan ontstaan tijdens een (gedwongen) verkoop dalen. Als de woningwaarde stijgt kan men door het extra aflossen nog meer overwaarde realiseren en dat is weer gunstig als men bijvoorbeeld een nieuwe woning zou willen aanschaffen. Er ontstaat dan namelijk meer eigen geld.

Inbrengen eigen geld
Overwaarde op een woning kan men namelijk ook creëren door eigen geld in te brengen als men een woning koopt. In veel landen is het logisch maar in Nederland brachten veel mensen die een woning kochten niet of nauwelijks geld in. Een koopwoning was daardoor eigenlijk geen koopwoning maar een geleende woning waarbij de lening in feite de hypotheek was. Op zich kan dat wel maar als de hoogte van de hypotheek gelijk is als de hoogte van de woningwaarde op een bepaald moment maakt dat de financiële situatie ook kwetsbaar. Als de woningwaarde daalt en de hypotheeksom gelijk blijf kan een huis spreekwoordelijk ‘onder water’ komen te staan. Als men de woning dan verkoopt blijft men met een restschuld zitten. Dit kan worden voorkomen door een bepaald bedrag aan eigen geld in te brengen. Dan kan men de fluctuering in de woningwaarde opvangen. Als de woningwaarde toeneemt heeft men bovendien meer overwaarde.

Overwaarde tot slot
Overwaarde is geen vast staand gegeven. Daarom is het belangrijk om verstandig om te gaan met de overwaarde op een woning. Sommige financiële instellingen geven het ‘advies’ om de overwaarde te ‘verzilveren’ door een hogere hypotheek op een woning te nemen. Dit is lang niet altijd verstandig. Tijdens de economische crisis kwamen veel woningeigenaren in de problemen ze hadden hun woning op een piekmoment gekocht en moesten de woning verkopen toen de woningwaarde in een dal terecht kwam. Daardoor bleef een restschuld over die in sommige gevallen gedekt werd door de Nationale Hypotheekgarantie maar in veel gevallen ook niet. Daardoor werd de restschuld een financieel blok aan het been voor veel mensen die hun woning gedwongen moesten verkopen voor een lager bedrag. Ook bij de aanschaf van een nieuwe woning kan deze situatie voor problemen zorgen. Hypotheekverstrekkers worden door de wet en regelgeving steeds meer gecontroleerd en gestuurd op het verstrekken van veilige hypotheekproducten aan woningkopers. Dat zorgt er voor dat er vaak ook minder geleend kan worden voor de aanschaf van een woning. Daardoor wordt de woningkoper beter beschermd tegen financiële problemen maar kan ook de gemiddelde woningprijs dalen.

IHG gaat stoppen met aanbieden van plastic shampoo- en douchegelflesjes vanaf 2021

InterContinental Hotels Group (IHG) maakt werk van milieuverantwoord en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom wil het bedrijf gaan stoppen met het aanbieden van kleine plastic shampoo- en douchegelflesjes. Het plasticgebruik moet worden teruggedrongen. Om die reden moeten de kleine flesjes verdwijnen. Het bericht werd dinsdag bekend gemaakt.

Het effect is behoorlijk groot. IHG is het moederbedrijf van hotelketens als Holiday Inn en Crowne Plaza. Ieder jaar worden door deze bedrijven gezamenlijk ongeveer 200 miljoen flesjes over de kamers verspreid. Dat is een enorme hoeveelheid plastic flesjes. Het aantal plastic flesjes zal de komende tijd worden afgebouwd. In totaal heeft IHG ongeveer 5.600 hotels in eigendom. Dat is bij elkaar opgeteld bijna 843.000 kamers. Vanaf 2021 moeten de mini flesjes uit alle hotels van IHG verdwenen zijn. Er zullen echter wel grotere verpakkingen worden ingevoerd. Die moeten duurzamer zijn en langer gebruikt kunnen worden waardoor de hoeveelheid plastic afval wordt beperkt. Op die manier levert IHG een bijdrage aan een circulaire economie. Dat maakt de organisatie echter nog niet geheel duurzaam maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. Volgens de organisatie is het bedrijf het eerste in de sector die de beslissing heeft genomen om van alle kleine plastic flesjes af te stappen.

Laadpalenproducent Fastned verdubbelde nettoverlies in eerste helft 2019

In de eerste zes maanden van 2019 heeft Snellaadbedrijf Fastned haar nettoverlies zien verdubbelen tot 5,26 miljoen euro. Dit bericht werd dinsdag 30 juli 2019 bekend gemaakt toen het bedrijf haar halfjaarresultaten publiceerde. Een belangrijke kostenpost is de beursgang van het bedrijf geweest. Deze kostenpost bedroeg volgens het bedrijf 826.000 euro.

Hoewel het nettoverlies aanzienlijk is toegenomen heeft Fastned in de eerste zes maanden van 2019 haar omzet wel flink zien groeien. De omzet van het bedrijf kwam uit op bijna 1,8 miljoen euro. Dat is een aanzienlijk hoger bedrag ten opzichte van vorig jaar. In de eerste zes maanden van vorig jaar kwam de omzet van Fastned namelijk uit op 468.000 euro uitkwam. Het bedrijf wist vooral meer omzet te behalen door hogere inkomsten per snellaadstation, schrijft Fastned. Het bedrijf had meer klanten per snellaadstation mogen ontvangen in 2019.

Dat komt mede doordat er meer elektrische auto’s op de Nederlandse wegen worden gebruikt. De snellaadstations worde gebruikt om elektrische auto’s op te laden. De snellaadstations van Fastned leverden meer kilowatturen (kWh) per klant. In totaal groeide het klantenbestand van Fastned met 174 procent naar ruim 26.000 klanten.

Trump zet China onder druk eind juli 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag 30 juli 2019 in een aantal tweets de Chinese overheid verder onder druk gezet. volgens de president van Amerika komen de Chinezen hun afspraken niet na. Dat zorgt er voor dat het handelsakkoord nog niet gesloten kan worden. Volgens Trump moet China niet langer wachten met het nakomen van de afspraken en het sluiten van het handelsakkoord.

Deze uitspraken deed Trump op Twitter op de eerste dag waarop nieuwe onderhandelingen plaatsvinden tussen China en Amerika. Beide landen willen graag een handelsconflict oplossen dat de afgelopen tijd steeds verder is opgelopen. Sinds mei lagen de onderhandelingen tussen beide landen stil. Inmiddels is duidelijk dat beide landen last hebben van het handelsconflict. Amerika en China proberen nu er onderling uit te komen.

Dat is echter nog niet eenvoudig want het wantrouwen tussen beide economische grootmachten is groot. Trump heeft al aangegeven dat China het akkoord zo spoedig mogelijk moet accepteren. Als hij namelijk opnieuw zal worden gekozen als president van Amerika zal hij een nog veel scherper akkoord op tafel leggen.

Economisch sentiment in eurozone in juli 2019 gedaald naar laagste niveau in drie jaar tijd

Het niveau van het economisch sentiment is in de eurozone in de maand juli verder gedaald. Dit kwam dinsdag 30 juli 2019 naar voren uit cijfers die de Europese Commissie heeft bekend gemaakt. Het economisch sentiment heeft te maken met het vertrouwen dat men heeft in de economie. Dit wordt door de Europese Commissie bijgehouden in een zogenaamde sentimentsindex. Deze index daalde met 0,6 punten naar 102,7 punten.

Dit indexcijfer is het laagste niveau in drie jaar tijd. Het lage economisch sentiment is het gevolg van een afname van het vertrouwen van bedrijven in de economische vooruitzichten. Vooral in de industrie maar ook in de bouw is er duidelijk sprake geweest van een daling in het vertrouwen in de economie. Ook de dienstensector en detailhandel hadden te maken met een daling. De bouw en industrie hadden echter de sterkste daling in het vertrouwen in de economie.

Het consumentenvertrouwen liet echter een kleine stijging zien. Deze kwam uit op 0,6 punten op de index. De Europese Commissie geeft aan dat veel huishoudens in Nederland nog wel positief zijn over hun huidige economische situatie. Ook over de algemene economische situatie zijn huishoudens in Nederland positiever dan de meeste bedrijven. Het is echter wel zo dat het algehele economisch sentiment in de eurozone de afgelopen twaalf maanden is gedaald. Alleen in de maand mei was er sprake van een lichte stijging. In de gehele Europese Unie genomen daalde het economische sentiment met 0,3 punten. Dat betekent dat het vertrouwen in de economie in de gehele EU iets minder is gedaald ten opzichte van de eurozone.

Toezichthouder: commercieel vastgoed overgewaardeerd in EU in 2019

Door investeerders wordt de waarde van vastgoed de afgelopen tijd overgewaardeerd aldus het Europees Comité voor Systeemrisico. Dit bericht staat in een maandag gepubliceerd jaarverslag. Veel investeerders willen graag een hoger rendement en zien vastgoed als een veilige belegging. Doordat vastgoed bij veel bedrijven maar ook bij particulieren in trek is als belegging gaan de prijzen van vastgoed de laatste tijd aanzienlijk omhoog. Er worden steeds hogere bedragen betaald voor gebouwen. De waarschuwing van het Europees Comité voor Systeemrisico is een belangrijk teken dat voor vastgoed in de EU meer geld betaald wordt dan de daadwerkelijke reële waarde van onroerend goed.

Europees Comité voor Systeemrisico
Het Europees Comité voor Systeemrisico is een organisatie die in 2010 werd ingesteld. Dit comité vormt één van de toezichthouders op de financiële sectors in Europa. De organisatie brengt de risico’s voor de stabiliteit van de Europese financiële sector in kaart. Dat maakt duidelijk dat een waarschuwing van deze organisatie serieus genomen moet worden.

ECB rentebeleid
Een andere organisatie die een goed beeld heeft van de financiële markt in Europa is de Europese Centrale Bank (ECB). Deze organisatie is er mede verantwoordelijk voor dat bedrijven en particulieren andere keuzes maken in hun investeringen. Door de lage rente die vanuit de ECB is bepaald zijn de spaarrentes op spaarrekeningen aanzienlijk onderuit gegaan. Spaargeld levert daarom niet of nauwelijks rendement op. Dat zorgt er voor dat investeerders en particulieren hun geld op een andere manier gaan beleggen. Goud en onroerend goed worden dan als relatief veilige beleggingen beschouwd.

Risico op prijsdaling
Het Europees Comité voor Systeemrisico geeft aan dat er veel interesse is binnen de EU voor vastgoed. De belangrijkste markten op dit gebied hebben een aanzienlijke prijsstijging doorgemaakt. Nu waarschuwt het Europees Comité voor Systeemrisico voor een prijsdaling in onroerend goed.

Gemiddelde woningwaarde met 4,1 procent gestegen op woningmarkt eerste helft 2019

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) maakte maandag 29 juli 2019 bekend dat de gemiddelde waarde van woningen in Nederland is gestegen met 4,1 procent in de eerste helft van 2019. Daardoor kwam de gemiddelde woningwaarde in Nederland uit op 347.607 euro. De hoogte van de waarde van koopwoningen op de huizenmarkt is in belangrijke mate afhankelijk van vraag en aanbod. Als het aanbod beperkt is gaat de prijs van woningen meestal omhoog tenminste als er voldoende vraag is naar woningen. Dit effect vond afgelopen maanden plaats in Nederland. Vooral in 2018 is de woningprijs verhoudingsgewijs behoorlijk omhoog gegaan.

Woningmarkt in beweging
In 2019 lijkt deze trend niet door te zetten. Net als 2008, toen de woningmarkt op het hoogste prijsniveau kwam voor de economische crisis, is ook 2019 op veel plaatsen het hoogste prijsniveau voor woningen ooit bereikt. Dat lijkt natuurlijk goed nieuws maar schijn bedriegt. Na 2008 kwam de woningmarkt in een diepe crisis. Men sprak van een huizenbubbel of de woningmarktcrisis. Woningen werden aanzienlijk minder waard. Dat wil zeggen dat er minder geld betaald kon worden voor woningen omdat mensen minder geld konden lenen.

Huizenmarktbubbel
Nederland heeft van de woningmarktcrisis wel een beetje geleerd maar klaarblijkelijk onvoldoende. Men kan nu inmiddels minder lenen voor een woning. Dat wil zeggen dat men meer eigen geld moet inbrengen. Ook moet men de overwaarde van de eigen woningverkoop, indien hiervan sprake is, meenemen in de aanschaf van een nieuwe woning. Op die manier hoopt men de ‘lucht’ uit de woningmarkt te halen zodat er geen nieuwe woningbubbel of huizenmarktbubbel ontstaat. Men spreekt ook van overwaarde.

Overwaarde op een woning
Overwaarde is eigenlijk een extra bedrag dat over de daadwerkelijk waarde van de woning wordt heen betaald. Deze overwaarde kan dalen naar mate de economie en de koopkracht van mensen daalt. Daarom moet men er voor zorgen dat de overwaarde niet als een vaststaand gegeven wordt beschouwd maar als een variabele. Dat heeft een effect op de woningwaarde. Die dus in feite ook variabel is.

Hypotheekaanvragen onder starters eerste half jaar van 2019 gedaald

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft bekend gemaakt dat het aantal hypotheekaanvragen dat door starters is gedaan op de woningmarkt is gedaald. In het eerste half jaar daalde het aantal hypotheekaanvragen onder deze groep nog verder. Dit is een tendens in de afgelopen jaren. Zo kwam in 2015 nog 47 procent van de hypotheekaanvragen van starters. In de eerste helft van 2019 was dat nog 31 procent.

De gemiddelde woningwaarde waar een starter een hypotheek voor moet afsluiten is ook met 3 procent gestegen. Daardoor moesten starters gemiddeld 9.000 euro meer betaalden voor een woning ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De gemiddelde prijs steeg van 279.648 in het tweede kwartaal vorig jaar naar 288.597 euro in 2019. Voor veel starters die zich oriënteren op de woningmarkt zijn de huidige koopwoningen veel te duur.

Dat zorgt er voor dat er minder koopwoningen worden verkocht onder starters. Dit heeft een kettingreactie op de woningmarkt veroorzaakt. Zonder nieuwe kopende starters op de woningmarkt is er ook geen doorstroom. Doorstromers moeten namelijk eerst hun woning hebben verkocht voordat ze echt goed kunnen doorstromen op de woningmarkt. Doordat er geen woningen worden verkocht aan starters blijven ook de duurdere woningen die normaal gesproken aan doorstromers worden verkocht langer te koop staan. Dat heeft een duidelijk effect op de woningmarkt en op de hoogte van de gemiddelde hypotheek want dit gemiddelde hypotheekbedrag voor alle groepen samen bleef met 244.024 euro ongeveer hetzelfde.

Aantal hypotheekaanvragen in eerste helft 2019 gestegen door oversluiters en doorstromers

In de eerste zes maanden van 2019 is het aantal hypotheekaanvragen behoorlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal kwam in deze periode het aantal hypotheekaanvragen op anderhalf procent extra uit. Dat betekent dat de eerste helft van 2019 het beste eerste half jaar is geweest in de afgelopen vijf jaar. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag 29 juli 2019. Het bericht werd bekend gemaakt in een nieuw kwartaaloverzicht door HDN. In het tweede kwartaal van 2019 lag het aantal hypotheekaanvragen zelfs 6,5 procent hoger dan het tweede kwartaal van 2018.

Woningmarkt trekt niet aan
Er werd bij het bericht wel duidelijk bekend gemaakt dat de groei in het aantal hypotheekaanvragen niet direct gekoppeld is aan de woningmarkt. Er zijn namelijk vooral oversluiters en doorstromers die er voor zorgen dat er meer hypotheken worden afgesloten. Door de lage rente is het voor veel mensen interessant om hun hypotheek over te sluiten. De doorstromers droegen 5 procent meer hypotheken aan en de overstluiters zelfs tien procent meer hypotheken. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.

Komt de woningmarkt tot stilstand in de zomer 2019?

De woningmarkt in Nederland heeft in 2018 een behoorlijke groei doorgemaakt. Er werden veel woningen verkocht. Met name in de grote steden is de woningmarkt explosief gegroeid. In 2019 blijkt deze groei echter af te zwakken. Mensen zijn terughoudend in de aanschaf van een woning en dat is niet onterecht. De economische groei zwakt af, niet alleen in Nederland maar ook daar buiten. In Europees verband is deze ontwikkeling ook merkbaar. De economische ontwikkelingen kunnen niet los van dit Europese verband worden gezien. Europa heeft te kampen met een lage inflatie die eerder bij de 1 procent dan bij de 2 procent terecht komt.

De Europese Centrale Bank wil maatregelen nemen. Dat betekent dat de rente mogelijk verder verlaagd gaat worden. Dat kan zeker een effect hebben op de hoogte van de hypotheekrente. Deze rente zou in het najaar van 2019 verder omlaag kunnen gaan. De kans is groot dat dit gebeurd want in de zomer van 2019 zal de economie niet meteen een omslag in de goede richting gaan maken. Maatregelen vanuit de ECB zijn dus nodig en zorgen er ook weer voor dat mensen nog terughoudender worden. Immers, als er maatregelen nodig zijn dan is er vast wat aan de hand? Bedrijven merken ook dat er minder wordt omgezet en ook de afzet neemt af. De Duitse industrie heeft bijvoorbeeld ook een behoorlijke krimp doorgemaakt de afgelopen tijd.

Al deze ontwikkelingen lijken misschien ver bij de woningmarkt vandaan te staan maar dat is niet het geval. Kopen en verkopen heeft te maken met emotie. Als mensen zich onzeker voelen heeft dat effect op het zogenaamde consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen is ook gekoppeld aan de koopkracht. Als het consumentenvertrouwen laag is en de koopkracht nauwelijks toeneemt worden mensen voorzichtiger met grote aankopen zoals een auto of een woning. Dit effect is duidelijk merkbaar in 2019. Daarbij komt de ontwikkeling in de woningprijzen. De woningprijzen zijn omhoog gevlogen de afgelopen tijd en komen nu langzaam maar zeker op een stabiel niveau. In sommige gebieden zal dit niveau uiteindelijk eerder tot een daling dan tot een stijging in de woningprijs uitmonden.

De mensen die actief zijn op de woningmarkt oriënteren zich vooral. Af en toe wordt er een bezichtiging gepland maar men denkt zeker langer na voordat men een woning koopt. De eisen van potentiële kopers worden ook hoger. Men wil een woning die bij de wensen past en niet een woning kopen omdat deze toevallig beschikbaar is op de krappe woningmarkt. Dat zorgt voor een interessante ontwikkeling op de woningmarkt. Als de prijzen op de woningmarkt dalen tot een iets lager niveau dan krijgen mensen meer waar voor hun geld. Op dit moment moet men de overwaarde op de huidige woning bij een woningverkoop meenemen in de aanschaf en financiering van een nieuwe woning. Dat is een duidelijk teken dat de overwaarde ook door de overheid beschouwd wordt als een tijdelijk aspect. De woningprijzen zullen dus weer gaan dalen. Het is nog onduidelijk wanneer maar steeds meer mensen zijn bereid hierop te wachten.

BBL is mogelijke oplossing voor personeelstekort in de bouw en techniek in 2019

BBL oftewel de beroepsbegeleidende leerweg is een vorm van werken en leren in het middelbaar beroepsonderwijs. Hierin is BBL de tegen hanger van BOL dat staat voor de beroepsopleidende leerweg. Bij een BOL opleiding is de deelnemer vrijwel de gehele opleiding op het mbo-opleidingsinstituut aanwezig op een paar stages na. Tijdens een BBL opleiding is de deelnemer juist grotendeels bij een erkend leerbedrijf aan de slag om mee te werken met ervaren werknemers in bijvoorbeeld de bouw en techniek.

Er staan in de techniek enorm veel vacatures open voor uiteenlopende functies. Deze vacatures kunnen echter niet worden ingevuld met het huidige aanbod aan personeel op de arbeidsmarkt tenzij er omscholingstrajecten of bijscholing wordt geboden. Daarvoor is BBL een interessante oplossing. Doormiddel van BBL kunnen mensen die werk zoeken een nieuwe impuls geven aan hun loopbaan en bedrijven kunnen doormiddel van BBL opleidingen een nieuwe vakkracht inwerken. Geen wonder dat er steeds meer BBL opleidingen in de bouw en techniek worden gestart in 2019. Opleidingsinstituten, overheden en ook technische uitzendbureaus werken in de proces nauw met elkaar samen.

Wil je ook aan de slag in de techniek met een BBL opleiding of denk je hier nog over na? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of met de knop BBL in de menubalk. Dan wordt er spoedig met jouw contact opgenomen over je mogelijkheden om aan de slag te gaan met een technische BBL opleiding.

Omscholing naar monteur zonnepanelen in 2019 mogelijk via Technicum

Er staan in Nederland veel vacatures open waarin monteurs voor zonnepanelen worden gevraagd. Zonnepanelen zijn populair omdat daarmee elektrische stroom uit zonlicht kan worden gewonnen waardoor woningen en bedrijven hun eigen elektrische energie voor een deel zelf kunnen opwekken. Dat is natuurlijk een hele gunstige ontwikkeling alleen is er een groot tekort aan technisch personeel om alle opdrachten in de zonnepanelen uit te voeren in 2019 en daarna. Daarom worden mensen ook bijgeschoold en omgeschoold tot monteur zonnepanelen.

Omscholen tot monteur zonnepanelen
Het omscholen van een werkzoekende tot een monteur in de zonnepanelen is een ideale oplossing om iemand aan een goede baan te helpen en tevens het personeelstekort van installatiebedrijven op te lossen. Er is namelijk een groot tekort aan mensen die dit werk op een veilige en vakkundige manier uit te voeren. Daarom zijn er maatwerkoplossingen ontwikkeld. Technicum uitzendbureau is een technisch uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is. Dat betekent dat Technicum veiligheid, gezondheid en milieu extra aandacht geeft in haar bemiddeling.

In de maatwerkopleidingen voor aankomende monteurs zonnepanelen wordt hier dan ook extra aandacht aan besteed. Monteurs leren veilig te werken op hoogte en daarvoor ook de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken. Ook leren ze hoe de panelen op daken kunnen worden geplaatst op beugels en andere bevestigingsmethodes. Het aansluiten van zonnepanelen komt ook aan de orde. Het aanschaffen van zonnepanelen is namelijk slechts één aspect een goede installatie van zonnepanelen is misschien wel veel belangrijker.

Aanmelden
Doormiddel van een korte BBL opleiding of zelfs een dagcursus kunnen werkzoekenden de basisprincipes leren van het plaatsen van zonnepanelen op een veilige en vakkundige manier. Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Klik dan op de knop Technicum BBL of Vacatures Technicum in de menubalk. Dan kom je op een aanmeld pagina waar je jezelf ook kunt aanmelden voor een BBL opleiding in de zonnepanelen of een vraag hierover kunt stellen.

Veel technische vacatures eind augustus 2019

Aan het einde van de maand augustus staan er op de Nederlandse arbeidsmarkt nog veel technische vacatures open. Bedrijven in de bouw en techniek hebben nog steeds meer opdrachten en projecten dan ze kunnen uitvoeren met hun eigen loonlijst. Dat betekent dat er personeel bij moet. Het gaat daarbij over het algemeen om uitvoerende technische functies. Vooral elektromonteurs, installatiemonteurs, lassers en werkzoekenden met een mechatronica achtergrond zijn erg gewenst op de arbeidsmarkt medio 2019.

De vacatures worden echter niet snel ingevuld en blijven daarom in verhouding tot andere jaren lang open staan. Dat komt ook omdat er nauwelijks ‘nieuwe’ kandidaten op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Vanuit technische scholen komt er wel technisch personeel beschikbaar op de arbeidsmarkt maar dat is onvoldoende om de grote hoeveelheid vacatures in te vullen in de techniek. Daarom wordt er door bedrijven meer aandacht besteed aan omscholing en bijscholing van arbeidskrachten die een andere loopbaan hebben opgebouwd dan een technische loopbaan. Deze trajecten kunnen een groot succes worden als iedereen goed met elkaar samenwerkt en de juiste verwachtingen heeft. Uiteindelijk is het belangrijk dat bedrijven het juiste personeel op het juiste moment krijgen.

Daarvoor is ook wervingskracht nodig. Dikwijls worden headhunters, uitzendbureaus en detacheringsbureaus ingeschakeld om te helpen om het juiste personeel te werven, te selecteren en te bemiddelen. Deze bureaus zetten echter ook de vacatures via hun eigen netwerk uit waardoor het vacatureaanbod op de arbeidsmarkt in feite nog groter lijkt.

Maandag 29 juli 2019: Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day is een Engelse term die wordt gebruikt voor het moment dat er door mensen meer natuurlijke grondstoffen worden gebruikt dan de aarde in twaalf maanden kan produceren. Volgens onderzoeksorganisatie Global Footprint Network valt Earth Overshoot Day ieder jaar eerder. Dat betekent dat mensen wereldwijd steeds eerder in het jaar meer natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in twaalf maanden kan produceren.

Vanaf Earth Overshoot Day worden natuurlijk nog steeds grondstoffen van de aarde gebruikt alleen komt dit verbruik boven het aantal grondstoffen dat de aarde zelf in een jaar tijd kan produceren. Dat betekent dat er meer van de aarde wordt gevraagd dan deze kan leveren. In feite zouden de mensen wereldwijd in 2019 de aarde 1,75 keer gebruiken. Vorig jaar viel Earth Overshoot Day op 1 augustus en nu valt deze dag al op maandag 29 juli 2019. Het feit dat deze dag eerder valt betekent dat er meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer en dat er sprake is van ontbossing en een afname van de biodiversiteit.

Om dit proces tegen te gaan heeft men een circulaire economie nodig. Een circulaire economie is een economie waarin de reeds gebruikte grondstoffen worden hergebruikt. Zo worden er geen nieuwe grondstoffen van de aarde gevraagd en wordt de aarde en de daarop aanwezige energiebronnen en grondstoffen duurzamer benut door de men.

Digitaal adverteren wordt belangrijker voor uitzendbureaus in 2019

Uitzendorganisaties kunnen tegenwoordig niet meer zonder internet. Via internet worden vacatures en nieuws verspreid door uitzendorganisaties aan potentiële klanten maar ook naar potentiële kandidaten. Deze worden daardoor goed op de hoogte gehouden van de vraag en het aanbod van het uitzendbureau. De uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met een aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt. Met name technische uitzendbureaus en uitzendbureaus die personeel bemiddelen in de bouw, installatietechniek en elektrotechniek merken dat er een groot aanbod is aan vacatures maar dat er nauwelijks geschikte kandidaten zijn om deze vacatures in te vullen.

Daarom zijn uitzendbureaus op zoek naar personeel. Ze verspreiden hun advertenties en vacatures via hun eigen websites maar ook via jobboards. Ook sociale media wordt steeds vaker ingezet in de verpreiding van online advertenties. Het probleem is echter dat mensen op een gegeven moment overspoelt worden met online acties en online advertenties. Als mensen iedere dag een enorme hoeveelheid mails, appjes en andere digitale berichten krijgt met vacatures en ander aanbod dan is de kans groot dat men al deze berichten niet meer gaat lezen. De interesse in online advertenties neemt af en het doel waardoor deze zijn ontwikkelt, namelijk respons, wordt niet behaald.

Uitzendbureaus doen er daarom goed aan om gericht advertenties op te stellen voor bedrijven en kandidaten. Een gerichte aanbieding of een gericht vacatureaanbod kan wellicht nog rekenen op interesse vanuit de kandidaat maar ook vanuit opdrachtgevers. Professionele uitzendorganisaties gaan daarom hun marketingbeleid nauwkeurig onderzoeken en gerichter maken zodat de juiste mensen en bedrijven worden bereikt. Niet alleen wordt digitaal adverteren belangrijker voor uitzendorganisaties vooral gericht adverteren is van belang. De inhoud van de advertentie is minimaal zo belangrijk als de plek waar de advertentie onder de aandacht wordt gebracht en de frequentie van de advertenties.

Nederlandse bedrijven investeren gezamenlijk 2 miljard in online advertenties in 2019

Online adverteren is aanzienlijk gegroeid de afgelopen jaren. In 2010 investeerden alleen bedrijven in Nederland ongeveer 954 miljoen euro in online advertenties. Toen werd er nog in televisie reclames 975 miljoen euro gestoken. Inmiddels is dit bedrag dat geïnvesteerd wordt in online advertenties opgelopen naar ongeveer 2 miljard euro in 2019. Dit bericht is belend gemaakt door de onlinemarketingclub IAB en Deloitte. Bedrijven die online adverteren noemen dit eenvoudig weg ‘digital’ in marketingjargon. Het digital adverteren is inmiddels ruim de grootste in de advertentiemarkt. Ieder jaar wordt er door de bedrijven gezamenlijk ongeveer 2 miljard euro gestoken in het marketingbudget voor digitale advertenties. Dat is een fors bedrag dat voor een groot deel ten koste gaat van reclame via andere kanalen zoals dagbladen, televisie en kranten.

Steeds meer bedrijven vinden internet een ideaal middel om advertenties te verspreiden. Webshops en grote winkelketens gebruiken digitale advertenties al jaren. Ook bedrijven in de bouw en uitzendbureaus gebruiken advertenties om hun bekendheid in de markt te vergroten. Dit is niet zonder effect want de arbeidsmarkt en de techniek is voor een groot deel gedigitaliseerd. Denk hierbij ook aan opleidingsinstituten die proberen zoveel mogelijk nieuwe leerlingen te interesseren in de techniek. De komende jaren zullen bedrijven alleen maar meer geld investeren in de online marketing. Toch zijn er ook steeds meer restricties. Bedrijven moeten nauwgezet regels opvolgen met betrekking tot de privacy. Ook zijn er berichten over belasting voor grote techreuzen zoals Google die veel geld halen uit online advertenties. Dat kan voor nieuwe ontwikkelingen zorgen in de online advertentiemarkt.