Aantal mensen met bijstandsuitkering in 2018 gedaald

Het afgelopen jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 24.000 personen gedaald. Deze daling is drie keer zo sterk als de daling die in 2017 onder bijstandsgerechtigden plaatsvond. In 2017 daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 8.000 personen. Dit komt donderdag 28 februari 2019 naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS was de sterkste afname van bijstandsafhankelijkheid merkbaar onder jongeren tot 27 jaar en in de groep van 27- tot 45-jarigen. Bij jongeren tot 27 jaar daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 14 procent. Dat komt neer op totaal zesduizend mensen. In de groep 27 tot 45 jaar zijn meer mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering en daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 9 procent. Dat komt overeen met 16.000 personen.

NS gaat 200 treinstations verbouwen vanaf 2019

De komende jaren gaat de NS tweehonderd van de in totaal 396 treinstations laten verbouwen. Daarvoor heeft het spoorbedrijf een bedrag van 65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. De plannen voor de verbouwing werden donderdag 28 februari 2019 gepresenteerd door NS-directeur Roger van Boxtel. De presentatie vond plaats tijdens het bekendmaken van de jaarcijfers van de Nederlandse spoorwegen in Bilthoven.

Volgens directeur van Boxtel zijn de treinstations van de NS in een belangrijke mate bepalend voor de ervaring van de reizigers. Kort geleden zijn de grote treinstations zoals Rotterdam Centraal, Breda, Arnhem Centraal en Utrecht Centraal verbouwd. Nu wil de NS ook andere treinstations aangenamer maken voor de reizigers en bezoekers. Een groot deel van de treinreizigers reist via een kleiner treinstation. Ongeveer dertig procent van de treinreizigers zou dat doen. De NS verbouwd onder andere de kiosk van verschillende treinstations zodat er een zogenaamde Stationshuiskamer ontstaat. In deze Stationshuiskamer kunnen de reizigers gebruik maken van wifi en eten of drinken.

Vacatures op de arbeidsmarkt voor middenkaderpersoneel bij technische bedrijven in 2019

Aan het begin van 2019 blijkt er een grote vraag te zijn naar middenkaderpersoneel bij technische bedrijven. Het gaat hierbij om functies zoals werkvoorbereiders, tekenaars, inkopers en calculators. Ook is er veel vraag naar constructeurs en engineers bij werktuigbouwkundige bedrijven. De vacatures die voor deze functies worden opengezet kunnen massaal worden gevonden op de arbeidsmarkt. Niet alleen zetten bedrijven de vacatures open op hun eigen website, een groot deel van de vacatures wordt ook gedeeld op jobboards, vacaturebanken en andere digitale mediakanalen.

Veel bedrijven merken echter dat er niet heel veel sollicitaties komen op de vacatures. Daarom schakelen ze uitzendbureaus, headhunters en andere intermediairs op de arbeidsmarkt in om de zoektocht te ondersteunen. Hierdoor worden bepaalde vacatures dubbel, driedubbel of zelfs vaker gedeeld. Het aanbod aan vacatures lijkt hierdoor weliswaar groter dan het daadwerkelijk is maar toch is de respons vaak beperkt. Bedrijven in de techniek zullen in 2019 meer moeten doen om hun vacatures in te vullen in het middenkader.

Vertrouwen in de economie daalde in februari 2019 in de Eurozone

Het economisch sentiment in de Eurozone is in februari 2019 opnieuw gedaald. In februari kwam het vertrouwen in de economie uit op indexcijfer 106,1. Dit aantal punten op de vertrouwensindex maakt duidelijk dat februari een nieuw dieptepunt is geworden op het gebied van vertrouwen in de economie binnen de landen van de Eurozone. Dit werd bekend gemaakt door de Europese Commissie naar aanleiding van de Economic Sentiment Indicator (ESI). Deze ESI meet de stemming oftewel het sentiment onder andere bij de consumenten en de industrie. De ESI wordt maandelijks uitgevoerd zodat het economisch sentiment tussen de maanden vergeleken kan worden. inmiddels is duidelijk geworden dat het economisch sentiment steeds verder daalt. Het is inmiddels de achtste maand op rij waarin de ESI een daling laat zien in het vertrouwen.

Met name het economisch vertrouwen in de industrie neemt af. In deze sector zijn managers bezorgd over de voorraden en de orders. In verschillende landen daalde het vertrouwen in de economie. Deze daling was bijvoorbeeld goed merkbaar in Frankrijk en Italië. Ook was er een lichte daling te zien in Duitsland, en in Spanje bleef het vertrouwen gelijk. In Nederland name het algehele vertrouwen in de economie wel toe. Daar steeg het vertrouwen van 110.2 punten in januari naar 112.3 punten in februari.

Bijstandsuitkering verlaagd wegens niet volgen opleiding abestverwijderaar om baard

Een gemeente in Nederland heeft de uitkering van een bijstandsgerechtigde verlaagd omdat hij weigerde zijn baard af te scheren voor de opleiding asbestverwijderaar. Voor de opleiding is het noodzakelijk om veiligheidsmaskers te dragen. Deze veiligheidsmaskers moeten goed aansluiten op het gezicht. Daarom is gezichtsbeharing niet toegestaan. De man wilde echter zijn baard niet afscheren vanwege zijn geloofsovertuiging. Als reactie daarop heeft de gemeente besloten om hem te korten op zijn uitkering. Er volgde een zaak bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Deze raad heeft afgelopen dinsdag geoordeeld dat de gemeente juist heeft gehandeld. Volgens de CRvB is het verbod om een baard te dragen weliswaar een inbreuk op de vrijheid van godsdienst, maar een dergelijk verbod is in deze situatie toegestaan omdat de maskers verplicht en noodzakelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer.

Door een gezichtsmasker te dragen wordt de medewerker beschermd tegen het inademen van asbestdeeltjes die vrij kunnen komen in de atmosfeer tijdens het verwijderen van het asbest. De opleiding tot asbestverwijderen was gekoppeld aan een baangarantie. Dat zorgde er voor dat de uitkeringontvanger een goede kans had op betaald werk als hij de opleiding zou volgen. Nu het volgen van de opleiding door de uitkeringontvanger wordt afgewezen zal hij langer in de uitkeringspositie blijven zitten wat voor hogere kosten zorgt voor de gemeente. Het weigeren van het afscheren van de baard zorgt er voor dat de persoon de opleiding niet kan volgen en legt volgens de CRvB een onnodige druk op publieke middelen.

Inspectie SZW: veranderende economie oorzaak van meer bedrijfsongevallen in 2018

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland meer bedrijfsongevallen geweest. Dit bericht werd dinsdag 26 februari 2019 bekend gemaakt door de inspectie SZW. Het aantal ernstige ongevallen kwam in 2018 uit op 4.368 terwijl het aantal ernstige ongevallen op de werkvloer in 2017 nog 4.212 was. Marc Kuipers Inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW geeft aan dat de veranderende economie een belangrijke oorzaak is van de toename in het aantal ongevallen op de werkvloer. Er wordt in de huidige economie sneller en efficiënter gewerkt. Volgens hem zorgt dat er ook voor dat er meer onveilige situatie kunnen ontstaan.

Deze onveilige situaties kunnen uiteindelijk uitmonden in meer ongelukken. Volgens Kuipers moeten bedrijven zich blijven inzetten op het gebied van veiligheid. Bedrijven moeten veilige arbeidsmiddelen inzetten en persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Verder moeten er goede veiligheidsprocedures worden opgesteld en doorgevoerd. Binnen bedrijven moet een cultuur van gezond en veilig werken aanwezig zijn. Veel bedrijven zijn zich daar van bewust en maken gebruik van certificeringen zoals VCA en diverse NEN certificeringen zoals NEN4140 en NEN1010. Ook verstrekken bedrijven steeds vaker heftruckcertificaten, reachtruckcertificaten en certificaten voor veilig hijsen.

Duidelijke werkinstructies zijn belangrijk ook wanneer er weinig tijd is en de werkdruk hoog ligt. Juist nu de bouw en de techniek een enorme groei doormaken is het belangrijk dat bedrijven worden gewezen op veilig werken en alles wat daar bij hoort. Ook uitzendbureaus die leveren aan technische bedrijven en bouwbedrijven moeten in hun zoektocht naar personeel de veiligheid en de vereiste veiligheidscertificaten in hun zoekcriteria hanteren.

Aantal ernstige ongevallen op de werkvloer gestegen in 2018

Het aantal ernstige ongevallen dat plaats heeft gevonden op de werkvloer is in 2018 gestegen. Dit bericht werd dinsdag 26 februari 2019 bekend gemaakt door de Inspectie SZW. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ernstige ongevallen op de werkvloer het afgelopen jaar gestegen naar 4.368. Het jaar daarvoor was het aantal ongevallen nog lager. In 2017 werden namelijk nog 4.212 ernstige arbeidsongevallen.

In 2018 hebben zeventig zeer ernstige arbeidsongevallen plaatsgevonden waarbij 71 dodelijke slachtoffers vielen. Ook hierbij is er sprake van een stijging ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2017 vielen er in 2018 in totaal 17 dodelijke slachtoffers meer. In 2017 werden namelijk nog 54 dodelijke slachtoffers ten gevolge van ernstige ongevallen op de werkvloer genoteerd. Volgens de Inspectie SZW vielen de meeste dodelijke slachtoffers op bouwplaatsen maar ook in de vervoersbranche en de industrie en handel vielen verhoudingsgewijs veel dodelijke slachtoffers.

De Inspectie SZW heeft in haar berichtgeving bekend gemaakt dat er vooral veel ongelukken gebeuren bij kleine bedrijven die minder dan tien werknemers in dienst hebben. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen in 2018 betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote bedrijven was dat 46 en grote bedrijven 11 personen.

Effect van klimaatakkoord Parijs kan moeilijk gemeten worden in 2019

Het klimaatakkoord van Parijs moet er voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2 zoveel mogelijk wordt beperkt. Landen sporen bedrijven en burgers aan om zoveel mogelijk te doen om de emissie van CO2 te beperken. Er worden verschillende maatregelen doorgevoerd waaronder het sluiten van kolencentrales en het bevorderen van het gebruik van elektrische auto’s. Daarnaast worden alternatieve verwarmingsbronnen ontwikkeld en geimplementeerd zodat woningen en utiliteit zoveel mogelijk van het aardgas af kunnen.

Ondanks alle maatregelen die worden genomen om de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie te beperken blijkt de aarde nog steeds op te warmen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer extreme weersomstandigheden in de wereld merkbaar geweest. Hierbij kun je denken aan droogte en hittegolven. Ook zijn er meer orkanen of overstromingen gemeten. In 2015 werden in Parijs afspraken vastgelegd waarmee de opwarming van de aarde zou moeten worden tegengehouden. Er is meer een focus gelegd op hernieuwbare energiebronnen uit zonlicht, windkracht of aardwarmte. Desondanks zijn de effecten van deze maatregelen moeilijk te meten volgens wetenschappers. Daarnaast is het klimaatakkoord in veel landen een onderwerp waarover de politiek van mening verschilt. Zo is men in Nederland al bijna anderhalf jaar bezig om het akkoord van Parijs om te zetten in concrete maatregelen.

Wetenschappers zijn zeker: opwarming van de aarde grotendeels te wijten aan de mens

Volgens internationale wetenschappers is de opwarming van de aarde mede te wijten aan de activiteiten van de mens. Om dit te bepalen hebben wetenschappers een ‘gouden standaard’ gehanteerd. Met deze gouden standaard is de zekerheid vastgelegd waarmee wetenschappers hun uitspraak kunnen ondersteunen. Volgens de wetenschappers kan nu met zekerheid worden gezegd dat het menselijk handelen een cruciale bijdrage levert aan de versnelde opwarming van de aarde.

De afgelopen tijd hebben wetenschappers de resultaten van een aantal belangrijke onderzoeken met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij om zogenaamde gezaghebbende onderzoeken op het gebied van klimaatverandering die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. In totaal zijn drie van deze onderzoeken naast elkaar neergelegd. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de kans dat de aarde niet sneller opwarmt door toedoen van de mens 1 op de 3,5 miljoen is. Volgens de wetenschappers is door dit resultaat een hoge mate van waarschijnlijkheid bereikt. Deze mate van waarschijnlijkheid wordt een ‘gouden standaard’ genoemd. De gouden standaard is een maat waarmee in de fysische wetenschappen een waarschijnlijkheid aanduiden. Het bericht van de onderzoekers werd weergegeven in een artikel in het blad Nature Climate Change.

Wat is radiatorfolie?

Radiatorfolie is een folie die achter de radiator kan worden aangebracht en de stralingswarmte weer de ruimte in reflecteert. Radiatorfolie wordt aangebracht om zo weinig mogelijk warmte te verliezen aan de achterkant van de radiator. Radiatoren zijn namelijk over het algemeen onder ramen bevestigd aan een muur waarvan de andere kant contact heeft met de buitenlucht en buitentemperatuur. Door radiatorfolie te gebruiken wordt er zo weinig mogelijk warmte afgegeven aan de muur en juist meer afgegeven aan de ruimte die verwarmt wordt.

Door het toepassen van radiatorfolie kan de warmtestraling aan de achterkant van de radiator met 75 tot zelfs 95 procent verminderd worden. Dit percentage is afhankelijk van het soort radiatorfolie dat men gebruikt. Ook moet het radiatorfolie op de juiste manier worden aangebracht om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Als men het idee achter radiatorfolie wil begrijpen is het belangrijk dat eerst wat algemene informatie wordt verstrekt over de warmteafgifte door radiatoren. Daarover gaat de volgende alinea.

Warmteafgifte door radiatoren
Radiatoren treft men aan in woningen met een centrale verwarming. Een radiator is een onderdeel van een centrale verwarming en bestaat meestal uit één of meerdere panelen die hol zijn en opgevuld worden met cv-leidingwater. Radiatoren stralen warmte uit doormiddel van confectie. Het centrale punt in de centrale verwarming is in feite de cv-ketel. Deze cv-ketel wordt meestal op aardgas gestookt maar er zijn ook woningen die al voorzien zijn van een waterstofketel. Of men nu een waterstofketel heeft of aardgasgestookte cv-ketel het principe van de radiator werkt het zelfde alleen is de brandstof die wordt gebruikt om het cv-water te verwarmen anders.

Vanuit een cv-ketel wordt warm water richting de radiatoren getransporteerd. Met de radiator wordt de warmte van het cv-leidingwater afgegeven aan de omgeving. Dat gebeurd aan twee kanten namelijk de kant van de ruimte en de andere kant die richting de muur is gericht. De zijde die naar de ruimte is gericht is volledig functioneel maar de kant die richting de muur is gericht verwarmt ook voor een deel de muur en de ramen die daar boven zijn geplaatst.

Het nut van radiatorfolie
Door de warmteafgifte op de muren en de ramen gaat veel warmte verloren. Daarom kan radiatorfolie worden aangebracht zodat de warmte van de radiator zo weinig mogelijk op de muur wordt overgedragen en zoveel mogelijk wordt gereflecteerd richting de radiator zelf zodat het in de lucht van de ruimte wordt gebracht. Door radiatorfolie te gebruiken wordt er minder warmte verspilt. Omdat de warmte beter benut wordt is de ruimte sneller warm en hoeft de cv-installatie minder aardgas of waterstof (indien gebruik wordt gemaakt van een waterstofketel) te verstoken. Naast energiezuinigheid wordt er dus ook geld bespaard en minder CO2 uitgestoten.

Standaard radiatorfolie en hr-radiatorfolie
Er zijn verschillende soorten radiatorfolie op de markt verkrijgbaar. Men zou onderscheid kunnen maken tussen standaard radiatorfolie en hr-radiatorfolie oftewel hoogrendement radiatorfolie. Standaard radiatorfolie vermindert de warmtestraling naar de buitenmuur tot 75 procent en speciaal hr-radiatorfolie vermindert de warmtestraling met ongeveer 95 procent. Er is ook onderscheid in de manier waarop men radiatorfolie aanbrengt. Een groot deel van de radiatorfolie wordt bijvoorbeeld direct met magneten aan de radiator vastgezet. Weer andere mensen plakken de radiatorfolie op de muur recht achter de radiator. Radiatorfolie die met magneetjes wordt vastgezet is het meest populair omdat dit het makkelijkste is en er voor zorgt het minste warmteverlies. Daarnaast is radiatorfolie met magneetjes ook vrijwel geheel uit het zicht waardoor het ook vanuit esthetisch oogpunt de beste keuze is.

Bezuinig op verlichting door ledlampen te plaatsen in 2019

Verduurzaming is in eerste instantie een ontwikkeling die men zelf moet uitvoeren. Als iedereen gaat verduurzamen dan zal de energietransitie pas echt een kans van slagen hebben. Een voorbeeld waarmee mensen energie kunnen besparen is de verlichting. Men kan natuurlijk overstappen op slimme verlichting doormiddel van DALI en andere varianten van domotica maar het kan ook eenvoudig beginnen door energieverslindende gloeilampen te vervangen door energiezuinige ledlampen.

Een ledlamp is namelijk 85 procent zuiniger dan een gemiddelde gloeilamp. De gloeilamp is vanwege de hoeveelheid energie die deze lamp verbruikt sinds 2012 niet meer in productie in de Europese Unie. De eisen op het gebied van energieverbruik worden vanuit de Europese Unie steeds strenger. In 2019 mogen bijvoorbeeld halogeenlampen alleen nog maar uit voorraad verkocht worden. Desondanks zijn er in Nederland nog steeds huishoudens die gloeilampen en halogeenlampen hebben.

Een ledlamp is vaak iets duurder in aanschaf ten opzichte van een gloeilamp of halogeenlamp. Desondanks zijn er in Nederland nog steeds woningen die gloeilampen of halogeenlampen gebruiken. Deze woningen zouden alleen al op het gebied van verlichting een aanzienlijke besparing kunnen realiseren. Zo kan men in een woning met 24 oudere gloei- en halogeenlampen een besparing realiseren van 50 euro per jaar als men deze oude lampen vervangt door gloeilampen.

Wat is een bijbaan?

Een bijbaan is een betaalde deeltijdbaan die iemand naast zijn of haar andere activiteiten, zoals studie of een opleiding, heeft om geld te verdienen. Over het algemeen hebben daarom studenten en scholieren een bijbaan. Iemand die een bijbaan heeft gebruikt deze baan over het algemeen alleen om geld te verdienen. Bijbanen hoeven dus geen loopbaanperspectieven te bieden. Ook hoeft een bijbaan niet bij de te dragen aan de ontwikkeling van de persoon die de bijbaan heeft. Een bijbaan is dus geen stage of beroepspraktijkvorming.

Iemand met een bijbaan kan het geld dat hij of zij daar mee verdient bijvoorbeeld gebruiken om een deel van de studie of opleiding te betalen. Voor een bijbaan worden vaak geen of nauwelijks diploma’s gevraagd. Het gaat bij de meeste bijbanen om laaggeschoold werk. Daarbij kun je denken aan vakkenvullen, schoonmaken of seizoenswerk in de agrarische sector. In sommige gevallen is het mogelijk dat leerlingen meer uren gaan draaien tijdens vakantieperiodes. Dat zorgt er voor dat een bijbaan niet altijd het zelfde werkrooster heeft. Ook de verdiensten verschillen per bijbaan.

Helft scholieren had een bijbaan in 2018

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had de helft van de scholieren in het voortgezet onderwijs in 2018 een bijbaan. Dit bericht heeft het CBS maandag 25 februari 2019 bekend gemaakt. Volgens het statistiekbureau was het aantal scholieren met een bijbaan vijf jaar geleden nog 42 procent. Het afgelopen jaar hadden ruim 236.000 scholieren van vijftien tot twintig jaar betaald werk.

Het statistiekbureau had uitgerekend dat met name havo-leerlingen veel bijbaantjes hebben naast hun school. Ongeveer 54 procent van de havo-leerlingen zou een bijbaantje hebben gehad in het afgelopen jaar. Ook leerlingen van het vwo hebben in verhouding tot andere leerlingen veel bijbaantjes. Van de leerlingen die op het vwo zitten had in 2018 ongeveer 49 procent een baan. Van de vmbo’ers had 47 procent een baan. Ook komt uit het onderzoek van het CBS naar voren dat meisjes vaker dan jongens een bijbaan hebben.

Gemiddeld verdienen leerlingen op de havo op jaarbasis rond de 1.800 euro. De meeste leerlingen die een bijbaantje hebben werken als vakkenvuller in winkels. Zowel jongens als meisjes hebben deze bijbaan het meeste. Daarnaast zijn werkzaamheden zoals verkoper of kassamedewerker vooral bij meisjes populair. Jongens hebben vaker een baantje als krantenbezorger en keukenhulp.

Bankklanten zijn ontevreden over voortdurend stijgende kosten betaalpakketten in 2019

Volgens een onderzoek van de Consumentenbond zijn bankklanten in Nederland ontevreden over de stijgende kosten van de betaalpakketten van banken. De resultaten van het onderzoek werden maandag 25 februari 2019 door de Consumentenbond in de media gebracht. Volgens de organisatie zijn veel bankklanten ontevreden over de prijsstijgingen die banken doorvoeren voor betaalpakketten maar zijn er maar weinig mensen die daadwerkelijk besluiten om over te stappen naar een andere bank. Volgens de consumenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen worden de kosten voor bankklanten wel verhoogt maar worden geen extra diensten verleend. De dienstverlening wordt zelfs versoberd.

Naast de oplopende kosten voor betaalpakketten worden juist de spaarrentes laag gehouden. De top van de banken kan echter wel rekenen op een bonus. Dit bonusbeleid is voor veel consumenten ook een reden tot ontevredenheid. De afgelopen maanden hebben de ASN Bank en SNS de vaste kosten voor betaalpakketten met 10 procent laten stijgen. Bij Triodos werden de tarieven zelfs met 20 procent verhoogd. Daarnaast betalen de klanten van Triodos inmiddels het dubbele voor hun kosten als zij maandelijks papieren afschriften willen ontvangen van de bank.

De Rabobank wil de tarieven voor betaalpakketten, papieren afschriften en overschrijven met een formulier per 1 april opvoeren. De ABN AMRO heeft de kosten voor onder andere papieren afschriften en verzendenveloppen verhoogd, terwijl Rabobank per 1 april de tarieven voor betaalpakketten, papieren afschriften en overschrijven met een formulier opschroeft. Volgens de Consumentenbond heeft slechts 4 procent van de deelnemers aan het onderzoek een overstap gemaakt naar een andere bank. Een groot deel van de respondenten gaf aan dat ze geen overstap maakten naar een andere bank om dat “alle banken hetzelfde zijn”. Dat maakt tevens duidelijk dat veel consumenten een negatief beeld hebben van de bankensector en de klantvriendelijkheid van banken naar bankklanten.

Youtube influencers leggen steeds meer de focus op duurzaamheid in 2019

Influencers op internet zijn mensen die een behoorlijke invloed hebben op hun omgeving omdat ze bijvoorbeeld veel volgers hebben op YouTube of andere social media. Influencers kunnen zowel trendsetters als trendwatchers zijn dat betekend dat ze zowel nieuwe trends kunnen invoeren als trends kunnen volgen en beoordelen. Dat maakt dat influencers niet meer weg te denken zijn in de wereld van mode en design. Omdat influencers midden in een dynamische wereld staan houden ze zich ook bezig met ontwikkelingen op de markt, maatschappij en economie.

Verduurzaming is hip
Een belangrijke ontwikkeling die niemand ontgaat is de verduurzaming van de maatschappij. Deze verduurzaming gaat veel verder dan het vervangen van een cv-ketel voor een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen. Verduurzaming begint bij veel mensen een onderdeel van hun leven te worden een ‘way of life’. In plaats van plastic verpakkingen en het vragen om een plastic zak bij de kassa gaan mensen juist voor duurzame producten kiezen met een duurzame verpakking die hergebruikt of gerecycled kan worden. Influencers houden rekening met deze ontwikkeling. Het consumentisme in de mode dat zich onder andere uit in fast fashion wordt minder populair en minder gepromoot.

Kringloop en kringloopeconomie
Fast fashion is in feite snel en veel goedkope kleding kopen van grote winkelbedrijven. Fast fashion wordt meestal goedkoop gereproduceerd en gaat niet altijd lang mee. Daarvoor is die kleding ook niet bedoelt. Het gaat bij fast fashion namelijk om regelmatig van ‘look’ te veranderen. Zodra er een nieuwe trend of ontwikkeling is worden de ‘oude’ kleren weggedaan en wordt weer voor een bepaald budget nieuwe mode gekocht. Daardoor verdwijnt er veel kleding weer in de afvalverwerking. Gelukkig beland er echter ook kleding bij de kringloop en bij kledinginzamelacties voor Derdewereldlanden. Zo wordt gewerkt aan een kringloopeconomie.

CO2 neutraal
Influencers hebben inmiddels duurzaamheid tot een belangrijker onderwerp gemaakt. Mode mag wat hen betreft ook uit de kringloop komen. Oude mode kan weer nieuwe mode worden door creatieve mensen. Wanneer je zelf bent uitgekeken op je kleding kun je er andere mensen weer blij mee maken. Deze gedachte past in de circulaire economie. De verduurzaming kan een nieuwe trend worden in de mode maar niet alleen daar. Ook in talloze klusfilmpjes op YouTube wordt aandacht besteed aan verduurzaming. Denk hierbij aan filmpjes over hoe je een woning kunt isoleren of energie kunt besparen. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de reductie van de CO2 emissie in Nederland en is daardoor niet alleen goed voor het milieu maar ook voor het klimaat.

Nederland behoud AAA-status en dus de hoogste kredietwaardigheid in 2019

De kredietwaardigheid van Nederland wordt door kredietbeoordelaar Moody’s op het hoogste niveau gehouden. Moody’s is een toonaangevende organisatie op het gebied van de beoordeling van de kredietwaardigheid van landen. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan de beoordeling van deze organisatie. Nederland behoud opnieuw de AAA-status volgens het kredietbureau. Dit bericht werd afgelopen weekend bekend gemaakt.

Volgens Moody’s heeft Nederland een diverse en concurrerende economie. Daarnaast geeft de kredietbeoordelaar aan dat de overheidsfinanciën solide zijn en dat er sprake is van een kleine terugloop in de staatsschuld. Daardoor staat de economie volgens Moody’s er heel goed voor. Toch zijn er wel internationale invloeden waarmee Nederland ook te maken kan krijgen en zal krijgen in de toekomst. Moody’s wijst op de Brexit en de handelsspanningen die er in de wereld plaatsvinden tussen economische grootmachten. Volgens Moody’s kan Nederland deze economische ontwikkelingen wel opvangen in de komende tijd.

Trump stelt deadline uit voor verhoging importtarieven op Chinese goederen in 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten om de deadline uit te stellen voor de verhoging van de importtarieven op goederen uit China. Dit bericht werd afgelopen zondag bekend gemaakt via Twitter door de Amerikaanse president. China en Amerika hebben al geruime tijd een handelsconflict. Amerika beschuldigde China er van dat het land massaal goedkope producten op de Amerikaanse markt zou dumpen. De Amerikaanse bedrijven kunnen daar niet tegen concurreren en daarom nam de Amerikaanse overheid maatregelen. Trump sprak zelf over een zaak van nationale veiligheid.

Er werd dreigende taal geuit vanuit Trump en zowel China als Amerika hebben over en weer besluiten doorgevoerd waarmee de importheffingen omhoog zijn gegaan. Inmiddels lijkt van deze scherpe taal geen sprake meer te zijn. Zowel China als Amerika zijn bereid om met elkaar te praten zodat dit handelsconflict op een nette manier wordt opgelost en een verdere escalatie wordt tegengegaan. Om die reden is Trump ook bereid om te wachten met het verhogen van importheffingen op producten uit China. De deadline die hiervoor was opgesteld liep tot 1 maart 2019.Trump wacht de verdere ontwikkelingen af en kijkt dan of er alsnog heffingen moeten worden doorgevoerd.

Arbeidsparticipatie mensen met niet-westerse migratieachtergrond neemt toe in Nederland in 2019

Het gaat de afgelopen tijd beter met de arbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag 23 februari 2019 bekend gemaakt. Volgens het statistiekbureau liep het verschil in arbeidsparticipatie tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond tijdens de economische crisis op. Daarbij werd de opmerking gemaakt dat dit verschil inmiddels kleiner is geworden.

Volgens cijfers van het CBS had in 2018 ongeveer 69,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond betaald werk. Daar stond tegenover dat 60,9 procent van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond werk had. Volgens het CBS waren de cijfers in 2014 respectievelijk 66,5 procent en 55,2 procent. Volgens het statistiekbureau zijn de huidige cijfers met betrekking tot de arbeidsparticipatie ongeveer gelijk aan de periode tien jaar terug. Dat was vlak voor de economische crisis in Nederland ontstond.

De arbeidsdeelname van mensen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond was in 2018 met 61,2 procent en 57,4 procent hoger dan voor de crisis. Volgens het CBS ligt de arbeidsparticipatie van personen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse in 2018 nog wel lager dan tien jaar geleden. Het gaat steeds beter met de werkgelegenheid in Nederland. Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven zetten veel vacatures open en de economische crisis lijkt verder weg dan ooit. Dat is goed nieuws voor iedereen die werk zoekt. Daarnaast wordt er steeds meer gedaan om discriminatie in sollicitatieprocedures tegen te gaan.

BBL wordt belangrijker in de bouw in 2019

Bouwbedrijven gaan steeds vaker BBL-ers aannemen in 2019 om personeelstekorten op te vangen. Op vrijdag 22 februari 2019 werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de omzet van bouwbedrijven in 2018 met 10 procent is gegroeid. Het gaat dus goed met bouwondernemingen in Nederland. Ook het feit dat het aantal verstrekte bouwvergunningen de afgelopen jaren ongeveer ieder jaar hetzelfde is zorgt er voor dat er stabiliteit ontstaat in de opdrachtenstroom voor bouwbedrijven.

BBL als oplossing voor personeelstekort
Toch heeft de bouwsector ook te maken met problemen. Naast de hoge productiekosten vanwege de prijsstijging in de materiaalkosten is er ook nog een ander probleem namelijk het tekort aan ervaren personeel. Niet alleen hoofdaannemers merken dat er weinig tot geen timmermannen, metselaars, stukadoors en andere vakkrachten beschikbaar zijn ook onderaannemers merken het personeelstekort. Zo hebben installatiebedrijven al geruime tijd last van een krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures voor installatiemonteurs, elektromonteurs en servicemonteurs worden nauwelijks meer ingevuld omdat ervaren krachten in deze vakgebieden nauwelijks nog beschikbaar zijn. Daarom kijken steeds meer installatiebedrijven en andere bedrijven die actief zijn in de bouw naar andere oplossingen. Het aannemen van leerlingen in leer-werktrajecten is dan een interessante oplossing. Hierbij zijn leerlingen die ervaring hebben in de techniek en een BBL traject volgen een effectieve oplossing omdat ze er voor zorgen dat de werkdruk van ervaren krachten wordt verdeeld.

BBL-ers kunnen ondersteunen
Natuurlijk moet iemand die een BBL-traject volgt eerst wel worden ingewerkt en zal hij of zij de nodige vragen hebben. Toch kan een dergelijke BBL kracht als deze eenmaal weet wat hij of zij moet doen een nuttige factor vormen voor een bedrijf. Een BBL-er installatietechniek kan bijvoorbeeld al snel radiatoren ophangen of helpen met het plaatsen van een ketel of het uitleggen van vloerverwarming. Een BBL-er elektrotechniek zou bijvoorbeeld draden kunnen trekken of wandcontactdozen kunnen plaatsen terwijl de ervaren monteur berekend hoeveel contactpunten er op een groep kunnen worden geplaatst. Ook in de afmontage kunnen BBL-ers een belangrijke rol spelen. Geen wonder dat steeds meer bedrijven kiezen voor BBL.

Wat is modificatie en modificeren in de techniek?

Modificeren is het aanpassen of verbeteren van een bestaande machine of installatie zodat deze bijvoorbeeld voor meer toepassingen kan worden ingezet, beter functioneert en storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het doel van het modificeren van machines is dus altijd een verbetering te bewerkstelligen. Modificeren heeft over het algemeen te maken met het technisch optimaliseren. Daarnaast kan men rekening houden met vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. Doormiddel van modificaties kan men bestaande machines ook optimaliseren zodat ze aan de machinerichtlijn voldoen. Soms worden verouderde machines gemodificeerd zodat ze weer op de markt gebracht kunnen worden. Een gemodificeerde machine is in feite dus een gebruikte machine die is aangepast en gemoderniseerd. Men heeft het dan over een machine die een modificatie heeft ondergaan.

Wie voeren modificaties uit?
Onderhoudsmonteurs, revisiemonteurs en servicemonteurs voeren in de praktijk modificaties uit. Deze modificaties kunnen zowel mechanisch, elektrotechnisch of softwarematig zijn. Zo kan men de machine mechanisch verbeteren door verouderde mechanische componenten te vervangen door modernere varianten. Ook kan men bijvoorbeeld elektrotechnische componenten modificeren door betere sensoren, bedrading en energiezuinige (led) lampjes te plaatsen. Op het gebied van software worden ook dikwijls modificaties doorgevoerd. Als er een software-update heeft plaatsgevonden kan men deze invoeren in een machine. Deze machine wordt door deze update als het ware ook gemodificeerd.

Modificatie of revisie?
Er is een verschil tussen modificatie en revisie. Bij revisie vervangt men versleten of kapotte onderdelen van machines en installaties en vervangt men deze voor nieuwe. Bij modificatie hoeft men niet beslist kapotte of versleten onderdelen te vervangen. Het gaat bij modificatie over het algemeen over het optimaliseren van een machine. Men zou kunnen zeggen dat bij revisie de technische levensduur centraal staat. Als iets technisch niet meer in orde is wordt het vervangen tijdens het revisieproces.

Bij modificatie staat de economische levensduur meer centraal. Kan men doormiddel van modificatie meer of beter produceren? Zorgt de modificatie voor commercieel voordeel dan is het in het kader van de economische levensduur belangrijk dat de modificatie wordt uitgevoerd. Natuurlijk kost een modificatie wel geld over het algemeen. Deze kosten moeten tegenover het beoogde voordeel of rendement worden afgezet.