Duizenden euro’s aanschafsubsidie voor elektrische auto’s vanaf 2021

Vanaf 2030 wil de Nederlandse overheid dat Nederlanders alleen nog maar elektrische auto’s kopen als ze een automobiel aanschaffen. Als dat lukt zullen er ongeveer twee miljoen elektrische auto’s aan het verkeer deelnemen. Dan moeten er ongeveer 1,8 miljoen oplaadpunten in Nederland zijn aangebracht op verschillende locaties door heel Nederland. De overheid verwacht samen met de mobiliteitssector dat deze doelstellingen haalbaar zijn als er subsidie wordt geboden en belastingmaatregelen worden genomen.

Dit komt naar voren uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van de NOS. De mogelijke veranderingen in de subsidies en de belasting zijn ter tafel gekomen bij de zogenaamde Mobiliteitstafel. Dit is een onderdeel van het Klimaatakkoordoverleg. Volgens de bronnen zijn de betrokken partijen het bijna eens geworden over de maatregelen die in de komende jaren moeten worden genomen om het elektrisch rijden te bevorderen in Nederland.

De partijen die aan de onderhandeling deel namen zijn het Rijk en afgevaardigden van de mobiliteitssector. Er wordt gesproken over een zogenaamde Aanschafsubsidie. Deze subsidie wordt verstrekt bij de aanschaf van nieuwe emissieloze auto’s voor privégebruik. Deze Aanschafsubsidie komt er in 2021. De hoogte van de Aanschafsubsidie is vastgesteld op maximaal 6000 euro, aflopend naar 2200 euro in 2030. Tot 2025 blijven elektrische auto’s vrijgesteld van bpm. Vanaf 2025 betalenm mensen bij de aanschaf van een elektrische auto eenmalig 350 euro. Verder gaan volledig elektrische rijders vanaf 2025 motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Tot dat 2025 zijn elektrische auto’s nog helemaal vrijgesteld.

Technische beroepen bieden meer inkomenszekerheid in 2019

De loopbaanperspectieven voor werknemers en werkzoekenden met een technische achtergrond zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Er staan meer vacatures open in de techniek en bouw ten opzichte van de economische crisis. Tijdens de economische crisis kregen veel bouwbedrijven en technische bedrijven het moeilijk. Er was een terugloop in opdrachten en ook het aantal bouwprojecten nam af. Dat zorgde er voor dat er flink werd gesneden in het personeelsbestand van veel bedrijven. Ervaren technisch personeel kwam op straat te staan en de toekomstperspectieven van mensen met een technische achtergrond leken slecht. Inmiddels is dit beeld compleet veranderd. De toekomstperspectieven voor technische mensen zijn veel beter geworden. Techneuten kunnen rekenen op een groot vacature-aanbod op de arbeidsmarkt.

Vacatures in de techniek
Het aantal vacatures voor technische functies maakt duidelijk dat technisch personeel wordt gezocht bij veel verschillende bedrijven. Een ervaren techneut kan op de arbeidsmarkt vaak kiezen uit verschillende bedrijven die interessante vacatures hebben. Niet alleen bedrijven zetten vacatures open voor technisch personeel ook uitzendbureaus en andere intermediairs begeven zich op de technische arbeidsmarkt. Er worden veel vacatures gedeeld en gepubliceerd op jobboards en social media. Daar zitten natuurlijk ook dubbele vacatures tussen die zowel door bedrijven als door uitzendorganisaties worden gedeeld. Toch is de vraag naar technisch personeel veel groter dan het aanbod. Dat zorgt er voor dat technisch personeel een goed loopbaanperspectief heeft. Het inkomen van technisch personeel neemt toe en ook de overige arbeidsvoorwaarden worden beter. Daardoor is ook de inkomenszekerheid voor technische werknemers gunstiger. Geen wonder dat steeds meer werkzoekenden er voor kiezen om hun loopbaan te ontwikkelen richting de techniek. Daar is soms omscholing of bijscholing voor nodig zoals BBL-trajecten.

Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe eind 2018

Veel bedrijven op de arbeidsmarkt hebben moeite met het invullen van vacatures. Het gevolg is dat vacatures op de arbeidsmarkt lange tijd open blijven staan. Het aanbod op de arbeidsmarkt aan werkzoekenden blijkt in de praktijk niet altijd even goed aan te sluiten op de vraag. Dat betekend dat de CV’s van werkzoekenden in de praktijk niet altijd dezelfde inhoud bevatten als de inhoud die wordt gevraagd in de vacatures die open staan. De zogenaamde match tussen vraag en aanbod ontbreekt in de praktijk vaak. Dit probleem merken bedrijven, werkzoekenden maar ook de overheid. Daarom wordt er steeds creatiever gezocht naar oplossingen om toch tot een match te komen. Bedrijven stellen dan in de praktijk vaak de eisen in de vacatures naar beneden bij en werkzoekenden gaan zichzelf doormiddel van trainingen, cursussen en opleidingen verder ontwikkelen tot een niveau dat overeenkomt met het niveau dat in de vacatures wordt gevraagd.

BBL als oplossing
Bedrijven staan ook steeds vaker open voor instromers met een BBL traject. Dit is in feite het werken en leren. Door een BBL-opleiding te verbinden aan een vacature kunnen ook mensen met nauwelijks werkervaring in aanmerking komen voor de baan. Dan moeten ze echter wel in staat en bereid zijn om een BBL opleiding te volgen. Een BBL opleiding is een praktijkgerichte opleiding op het middelbaarberoepsonderwijs. Met name voor praktische beroepen zoals installatiemonteur, elektromonteur, lasser en onderhoudsmonteur zijn BBL trajecten interessant. Deze functies draaien voornamelijk om vaardigheden en die leer je vooral door taken uit te voeren in de praktijk. Doormiddel van een BBL traject kunnen vaardigheden worden ontwikkeld en toegepast. Tijdens een BBL traject is een BBL-er grotendeels onder toezicht aan het werk op een werkplek van het erkend leerbedrijf. Een BBL-er heeft minder verantwoordelijkheden dan het overige personeel en krijgt meer de ruimte om te leren en te vragen. Op die manier is een BBL-traject een veilige leeromgeving en een BBL-er heeft bovendien een grote kans om er een langdurig dienstverband aan over te houden.

BBL populair bij werkzoekenden en bedrijven in 2018

Bedrijven en werkzoekenden zijn steeds meer te spreken over BBL opleidingen. Doormiddel van BBL opleidingen kan een werkzoekende een goede opstap krijgen naar een functie op de arbeidsmarkt wanneer hij of zij een bepaalde afstand heeft op deze arbeidsmarkt. Verschillende bedrijven die vacatures hebben die moeilijk invulbaar zijn kiezen er daarom voor om de eisen in vacatures bij te stellen. Omdat ervaren krachten in de techniek en bouw nauwelijks worden gevonden worden BBL vacatures open gezet. Deze vacatures zijn laagdrempelig en zorgen er voor dat meer werkzoekenden zich aangesproken voelen om te solliciteren. Bedrijven die BBL plekken open zetten kunnen daarom rekenen op meer instroom. BBL-ers kunnen in de praktijk verschillende achtergronden hebben. Zo zijn er BBL-ers die al jaren werkervaring hebben opgebouwd in een relevante en een niet-relevante werkrichting. Daarnaast zijn er ook schoolverlaters die er voor kiezen om een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg te volgen. Omdat BBL-ers in de praktijk verschillen hanteren veel bedrijven wel een bepaalde selectie voordat ze een BBL-er in dienst nemen. BBL-ers op hun beurt kunnen ook vaak kiezen tussen verschillende bedrijven op de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk steeds meer bedrijven die zich hebben laten certificeren als erkend leerbedrijf.

Vaardigheden ontwikkelen

Dat maakt overigens ook duidelijk dat steeds meer bedrijven het belang onder ogen zien dat ze personeel moeten ontwikkelen. Er word meer geld besteed aan opleiding en ontwikkeling van arbeidskrachten. Voor veel sectoren is dat nodig. In de techniek en de bouw volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op. Daardoor is het belangrijk om de vakkennis op niveau te houden. Als dat niet gebeurd raakt kennis verouderd en kan men in de praktijk niet altijd goed aan de slag met nieuwe machines en nieuwe installaties. Een installatiemonteur moet bijvoorbeeld voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen, geothermie, zonnepanelen en andere duurzame energie-installaties. Tijdens veel BBL-opleidingen worden ook de nieuwe technische ontwikkelingen behandeld. Dat is belangrijk omdat de BBL-er daar in de praktijk ook steeds meer mee te maken zal krijgen. Een BBL-er krijgt tijdens zijn of haar opleiding ook goed in de gaten dat alleen het behalen van BBL niet voldoende is. Werknemers moeten ook na het behalen van BBL zich blijven ontwikkelen om ook in de toekomst goed en breed inzetbaar te blijven.

Bayer schrapt 12.000 banen wereldwijd vanaf 2018

Chemieconcern Bayer gaat wereldwijd 12.000 banen schrappen. Dat is ongeveer tien procent van haar personeelsbestand wereldwijd. Een groot deel van de banen zal verdwijnen in Duitsland wat het thuisland is van het grote chemiebedrijf. Het bericht over het inkrimpen van het personeelsbestand werd donderdag 29 november 2018 bekend gemaakt door het bedrijf. Momenteel is het nog niet duidelijk of er banen in Nederland zullen verdwijnen. Een woordvoerster gaf aan dat de details nog worden uitgewerkt in een later stadium. Momenteel werken er in Nederland voor Bayer circa 1200 mensen op locaties in onder meer Maastricht, Wageningen, Enkhuizen en Amsterdam.

Nederlanders besteden maandelijks zestig uur online op smartphone in 2018

Gemiddeld besteden Nederlanders 61 uur per maand aan online bezigheden op hun smartphone. In 2016 was dit nog ongeveer veertig uur per maand. Het bericht over de toename aan online bezigheden op smartphone werd donderdag 29 november 2018 bekend gemaakt door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Deze organisatie heeft een onderzoek laten doen naar het internetgebruik van Nederlanders.

Onderzoeksbureau GfK heeft het onderzoek uitgevoerd en heeft in kaart gebracht dat de 61 online uren op de smartphone per maand op verschillende manieren worden doorgebracht. Gemiddeld wordt hiervan 26 uur doorgebracht op Google en Facebook. Verder bezoeken eigenaren van smartphones drie uur apps en websites voor online winkelen. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het rapport Trends in internetgebruik 2018.

De winkels die het meeste online worden bezocht zijn bol.com en AliExpress. Gemiddeld brengt een Nederlandse internetgebruiker twee tot drie minuten door op een website. Deze tijdsduur zo volgens SIDN niet bijdragen aan de stijging van het online smartphonegebruik. Het online smartphonegebruik is “bijna geheel toe te schrijven aan het gebruik van apps” volgens het onderzoeksrapport.

Olieprijzen verder gezakt op donderdag 29 november 2018

De olieprijzen zijn donderdag 29 november 2018 weer aanzienlijk omlaag gegaan. Voor het eerst sinds de maand oktober 2017 is de prijs van een vat Amerikaanse olie onder het prijsniveau van 50 dollar beland. Dat is omgerekend een bedrag van ongeveer 44 euro. Naast Amerikaanse olie daalde ook de prijs van Brentolie. De daling van de olieprijzen is al weken aan de gang.

Het aanbod aan olie op de oliemarkt neemt toe onder andere door de recordproductie in Saoedi-Arabië. Ook andere landen produceren meer olie. Alleen al de berichten over de toename in de olieproductie hebben er voor gezorgd dat de prijs van olie aan het dalen is. Bovendien groeit de wereldeconomie langzamer dan verwacht. De olievoorraden nemen door de dalende vraag naar olie toe. Inmiddels zijn de dalende prijzen ook te merken aan de benzinepomp. De adviesprijs voor benzine (Euro95) ligt nu rond de 1,64 euro per liter. In september was deze adviesprijs nog 1,78 euro. In die maand lagen de olieprijzen nog op het hoogste niveau in vier jaar lagen.

Ziekenhuizen moeten ook verduurzamen na 2018

Als men het heeft over verduurzaming van gebouwen denkt men al snel aan kantoorpanden, industriële bedrijven en aan woningen. Toch zijn er veel meer gebouwen aanwezig in Nederland die kunnen worden verduurzaamd. Ook de processen die plaatsvinden kunnen worden verduurzaamd. t Peter Blankestijn, internist in het UMC Utrecht heeft als eerste auteur van de Nederlandse versie van The Lancet Countdown 2018 een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s voor de wereldbevolking met betrekking tot de klimaatontwikkelingen.

Volgens het rapport kunnen veel bedrijven en organisaties meer doen om de emissie van fijnstof en CO2 tegen te gaan. Ook ziekenhuizen en medisch personeel moeten daaraan een bijdrage leveren. Volgens Blankestijn is het hele rapport ook een grote oproep aan het medische personeel zelf. “We moeten veel duurzamer gaan werken en dat gaat grote gevolgen hebben.” Zo geeft Blankestijn aan dat het dagelijkse spreekuur in de toekomst minder bezocht zal worden als patiënten in de toekomst zelf controles thuis uit kunnen voeren met behulp van een zogenaamde smartwatch. Daardoor hoeven minder mensen naar ziekenhuizen te rijden. Dat beperkt de uitstoot van fijnstof en CO2 in het verkeer. Volgens Blankestijn zal het ziekenhuis als gebouw in de toekomst voor veel minder patiënten een rol spelen.

The Lancet Countdown 2018: verband tussen behalen klimaatdoelstellingen en volksgezondheid

Het belang van het behalen van de klimaatdoelstellingen wordt door verschillende overheden en organisaties onderstreept. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat het klimaat ook een duidelijk verband heeft met de volksgezondheid. Een internationale groep wetenschappers heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de klimaatveranderingen op de gezondheid van de wereldbevolking. Hieruit komt naar voren dat de trends in de klimaatverandering op dit moment maar ook in de toekomst onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen in de hele wereld opleveren. Ook op het gebied van het terugdringen van de emissie van fijnstof en schadelijke gassen zijn de wetenschappers het eens geworden.

De emissie van fijnstof en schadelijke gassen moet worden gereduceerd omdat ook hierdoor de gezondheid van mensen in de wereld zal worden geschaad. De bevindingen van de wetenschappers zijn benoemd in het rapport The Lancet Countdown 2018. In totaal hebben 27 internationale topuniversiteiten van alle continenten samen met de Verenigde Naties en internationale agentschappen gewerkt aan het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn de klimaatontwikkelingen. Het is duidelijk dat de mens de belangrijkste veroorzaker is van de problemen in het klimaat.

De mens is daarom ook de sleutel om de klimaatproblemen te beperken. Ieder jaar vallen er in Nederland bijvoorbeeld ruim 8000 slachtoffers door fijnstof emissie aldus Nederlandse wetenschappers van de acht academische ziekenhuizen en de verpleegkundigenorganisatie V&VN. Volgens Peter Blankestijn, internist in het UMC Utrecht en eerste auteur van de Nederlandse versie van The Lancet Countdown 2018 is het moeilijk om precies aan te geven hoeveel slachtoffers er in Nederland precies vallen door de emissie van kolencentrales. Men kan dus ook niet exact aangeven hoeveel mensenlevens worden gespaard als kolencentrales worden gesloten.

Wat is een platformeconomie?

Een platformeconomie is een economisch systeem dat gebaseerd en geacteerd wordt doormiddel van online platforms. Op deze platforms worden vraag en aanbod met elkaar in contact gebracht zodat er een overeenstemming ontstaat oftewel een match. In een platformeconomie ontstaat dus als het ware een digitale markt waarin opdrachtgevers met opdrachtnemers in contact komen. Ook op de arbeidsmarkt kan er sprake zijn van een platformen waarin vraag en aanbod met elkaar worden verbonden.

Platformeconomie en arbeidsmarkt
Digitalisering biedt oplossingen voor verschillende functiegroepen op de arbeidsmarkt. Er wordt door sommige economen zelfs gesproken van platformberoepen. Hierbij kun je denken aan beroepen die projectmatig of seizoensgericht zijn. Voorbeelden hiervan zijn taxichauffeurs die bijvoorbeeld via het platform van Uber werken. Ook horecapersoneel kan via online platformen werken evenals schoonmakers en technisch personeel. Over het algemeen werken zelfstandigen zonder personeel via deze online platformen. Daar bieden ze hun profielen aan en kunnen ze opdrachten binnen halen.

Platformen en uitzendbureaus
Digitale platforms nemen in de toekomst een deel van de rol van uitzendbureaus en andere intermediairs over omdat deze platformen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Toch zullen de digitale platformen de rol van uitzendorganisaties niet geheel overnemen. Alleen zogenaamde platformberoepen zijn geschikt voor digitale arbeidsbemiddelingsplatforms. Voor zeer specialistische langdurige dienstverbanden worden toch vaak headhunters, intermediairs en andere gespecialiseerde organisaties ingeschakeld.

Platformeconomie zorgt voor toename zzp’ers in Nederland

Economen van ING Economisch geven aan dat het aantal zzp’ers kan toenemen met 200.000 tot een miljoen zzp’ers in totaal. Deze toename in het aantal zelfstandigen zonder personeel zou gerealiseerd worden door de opkomst van digitale platformen. Hierbij kun je denken aan platformen zoals Uber en horecaplatform Temper. De economen van ING hebben hun bevindingen woensdag 28 november 2018 gepresenteerd in de zogenaamde scenarioanalyse.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Volgens de economen is de impact voornamelijk afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die daarmee verband houden. De technologische vooruitgang heeft een bepaalde invloed op de toename van het aantal zzp’ers maar ook de wetgeving. Daarnaast zorgen ook de financiële prikkels en de inkomenszekerheid er voor dat mensen er voor kiezen om juist wel of niet zzp’er te worden. De economen van de ING hebben bij de scenarioanalyse zowel een behouden scenario als een extreem scenario gehanteerd.

Wat is een platformeconomie?
Volgens de economen werken vooral mensen met een ‘typisch platformberoep’ als zzp’er. Een voorbeeld van platformberoepen zijn taxichauffeurs, horecapersoneel en schoonmakers. Ook mensen met kortlopende en flexibele contracten zijn volgens de ING-economen gevoelig voor de zogenaamde platformeconomie. Deze platformeconomie kenmerkt zich door flexibilsering. Een online platform wordt dan ingezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

In een platformeconomie wordt de uitzendorganisatie in feite uit de keten gehaald. Als alle uitzendkrachten en gedetacheerd personeel via platformen gaan werken en er komen nog een aantal werknemers bij die geen vaste uren hebben dan zou er een grote groep ontstaan die als zzp’er zou kunnen gaan werken. Als iedereen in deze groepen zzp’er zou worden dan zouden er volgens de ING-economen 200.000 nieuwe zelfstandigen bijkomen in Nederland.

Laadpaalklevers moeten boetetarief gaan betalen vanaf 2018

Laadpaalklevers zijn automobilisten die hun elektrische auto onnodig lang op een laadplek laten staan. Het onnodig parkeren van elektrische auto’s op een laadplek is voor veel eigenaren van elektrische auto’s een bron van irritatie. Het aantal laadplekken voor elektrische auto’s is veel delen van Nederland beperkt. Daarnaast neemt het aantal elektrische auto’s dat aan het verkeer deelneemt toe. De druk op het aantal oplaadpunten neemt toe. Dat zorgt er voor dat auto’s sneller moeten worden opgeladen en de oplaadpunten zo kort mogelijk moeten worden bezet worden.

Laadpaalklevers kunnen daarom rekenen op boetetarieven als ze onnodig lang op een oplaadpunt aanwezig zijn met hun auto. Er is echter nog een officiële boete ingevoerd. De Vereniging Elektrische Rijders pleit hier echter wel voor samen met enkele grote energiebedrijven. Op dit moment zouden veel laadpaalklevers hun gedrag niet wijzigen omdat er geen consequenties aan verbonden zijn. Daardoor worden sommige laadplekken voor elektrische auto’s als parkeerplekken gebruikt. Voorzitter Koos Burgman van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) geeft hierover aan “Heel vervelend als je auto bijna leeg is zonder alternatief in de buurt. En met de groei van het aantal elektrische auto’s neemt de druk op laadpalen alleen maar toe.”

Werknemers met zittende beroepen hebben verhoogde kans op rugpijn

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van de rug of nek. Volgens cijfers die door het RIVM zijn gepubliceerd hadden in 2017 in totaal 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen rugklachtklachten of nekklachten en werden ze daarvoor geholpen via de huisarts. De Nederlandse Chiropractoren Associatie heeft aangegeven dat het aantal mensen met dergelijke klachten ieder jaar toeneemt. De organisatie geeft aan dat de toename jaarlijks op enkele tienduizenden nieuwe patiënten komt. Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de rug van de rug of de nek. Ook als men kijkt naar de leeftijd dan hebben vrouwen in alle leeftijdscategorieën vaker last van de rug en nek dan mannen. De meest voorkomende specifieke rugklacht is een hernia maar de meest algemene klacht waar mensen met rugpijn last van hebben is rugpijn zonder uitstraling. Rugklachten nemen toe naarmate men ouder wordt. De overgrote groep van mensen met rugklachten is 85 jaar of ouder.

De Nederlandse Chiropractoren Associatie geeft aan dat er steeds meer rugklachten voorkomen omdat mensen steeds meer zitten. Het aantal mensen in zittende beroepen neemt toe. Mensen bewegen minder en daar zijn risico’s aan verbonden. Voorzitter Gitte Tønner van de Nederlandse Chiropractoren Associatie geeft aan “We zien het allemaal in onze omgeving: mensen die massaal, en vaak al op jonge leeftijd, uren achtereen in starre houdingen zitten of hangen: met hun gsm, op de laptop, voor de tv, in een auto en op de zaak aan een bureau. Dat is funest voor je wervelkolom.” Ieder jaar zorgen rugklachten voor een kostenpost van miljarden euro’s in Nederland. Voor werkgevers is ziekteverzuim ten gevolge van rugklachten ook een kostenpost. Rugklachten zijn meestal niet snel verholpen. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Daarom moeten werknemers in bepaalde beroepen meer bewegen.

Kabinet moet onderzoek doen naar langzamere stijging AOW-leeftijd vanaf 2022

Na het mislukken van het overleg over het pensioenakkoord werd er in de Tweede Kamer een debat gehouden. Tijdens dit debat hebben verschillende partijen er bij het kabinet op aangedrongen dat ze moet gaan onderzoeken of de AOW-leeftijd nog met gelijke tred kan meestijgen met de levensverwachting van burgers vanaf 2022. Een aantal oppositiepartijen heeft dit aangegeven. Uiteindelijk zijn de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie het dinsdagavond eens geworden met de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP dan er een zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan op dit gebied. Het overgrote deel van de Tweede Kamer wil dat er een “redelijke verhouding” ontstaat tussen het aantal gewerkte jaren en het aantal jaren dat men pensioen kan ontvangen.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de gezondheid van de werknemers maar ook met de betaalbaarheid van de AOW voor de overheid. De AOW leeftijd is al langer een onderwerp van gesprek geweest in de politiek maar ook bij vakbonden en werkgeversorganisaties. Een tijd terug heeft men al de afspraak gemaakt dat de pensioenleeftijd vastgesteld moet worden op 67 jaar. Vanaf dat moment zou de leeftijd voor AOW gekoppeld moeten worden aan de levensverwachting van de werknemers. Als Nederlanders gemiddeld ouder worden dan zou men ook langer moeten doorwerken. Veel vakbonden hebben hier problemen mee omdat werknemers in bepaalde zware beroepen duidelijk last krijgen van fysieke problemen waardoor langer doorwerken dan 65 en hele lastige kwestie wordt.

Tekort aan diesel en benzine bij tientallen pompstations in Nederland eind 2018

In Nederland hebben enkele tientallen pompstations te maken met een tekort aan benzine en diesel. Het gaat in ieder geval om pompstations van Shell, BP en Total. Deze pompstations hebben een tekort aan deze fossiele brandstoffen omdat de tankstations nauwelijks nieuwe voorraden binnen krijgen. Door het lage waterpeil in de Rijn kunnen de binnenvaartschepen waarmee de diesel en benzine wordt vervoerd de tankstations nauwelijks bereiken. De brandstofdepots die geplaatst zijn langs de Rijn worden gebruikt als opslagplaats voor de brandstoffen. Vanaf deze opslagplaatsen worden de diesel en benzine verder getransporteerd over de Nederlandse wegen met tankauto’s. Dit brandstoftransport komt in de knel wanneer de opslagplaatsen langs de Rijn onvoldoende voorraden krijgen.

Nu moeten de vrachtwagenchauffeurs die de tankstations bevoorraden langere afstanden rijden om de benzine en diesel te leveren. Volgens een woordvoerder van BP zijn er per dag gemiddeld tien tankstations die te maken hebben met een zogenaamde droogvaller. Dat betekend dat er geen brandstof geleverd kan worden omdat de brandstof op is bij het desbetreffende tankstation. Shell geeft voorrang aan haar eigen bemande tankstations. Dat betekent dat onbemande tankstations vaker te maken hebben met een droogvaller. Een woordvoerder van Total geeft aan dat ze er alles aan doen om tankstations open te houden maar ze kunnen naar eigen zeggen geen droogvallers voorkomen. Total geeft geen voorrang aan het bevoorraden van bepaalde soorten tankstations.

Woningvraag trekt investeerders naar de vastgoedmarkt in 2018

De grote vraag naar woningen zorgt er voor dat investeerders de Nederlandse vastgoedmarkt interessant vinden. Niet alleen Nederlandse investeerders steken geld in Nederlandse huurwoningen ook steeds meer buitenlandse investeerders worden actief op de Nederlandse woningmarkt. Er zijn een aantal aspecten die buitenlandse investeerders interessant vinden aan Nederland. Daarbij wordt vooral het economische klimaat als positief beoordeeld. Ook is er sprake van een stabiel rendement. Daarnaast is er sprake van een bevolkingsgroei waardoor het tekort aan woningen zal toenemen. Daardoor zijn huurwoningen ook voor de toekomst een interessante belegging. Dit komt naar voren uit de conclusie die woningmarktonderzoeker Capital Value heeft gepubliceerd in een rapport op dinsdag 27 november 2018. Een groot deel van de buitenlandse beleggers investeert met geld uit pensioenfondsen in Nederlandse huurwoningen. Dit doet 85 procent van de buitenlandse investeerders.

Volgens Capital Value is er een afname merkbaar in het aantal privébeleggers. Beleggers houden huurwoningen als beleggingsproduct meestal vast voor de langere termijn. Van de buitenlandse beleggers heeft 75 procent aangegeven dat ze de huurwoningen waarin ze beleggen minimaal vijf jaar willen behouden. En ongeveer een kwart van de beleggers wil de huurwoningen zelfs 10 jaar of langer vasthouden. Volgens Captial Value zal de interesse van investeerders de komende tijd alleen maar toenemen. De krapte op de Nederlandse woningmarkt blijft namelijk de komende jaren bestaan. Met name in grote steden is er sprake van een tekort aan huurwoningen en ook aan koopwoningen is een tekort. De bouwsector heeft niet de middelen en mogelijkheden om op korte termijn voldoende woningen bij te bouwen. Daarnaast is er te weinig bouwgrond beschikbaar in grote drukke steden en dichtbevolkte gebieden.

Twee miljard euro aan buitenlandse investeringen voor Nederlandse huurwoningen in 2018

In 2018 hebben internationale een recordbedrag van 2 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Dit bedrag is twee keer zo hoog als het bedrag dat in 2017 werd geïnvesteerd in de woningmarkt door buitenlandse investeerders. Woningmarktonderzoeker Capital Value heeft dinsdag 27 november 2018 de resultaten van een onderzoek gepubliceerd. Het betrof de resultaten van een onderzoek dat werd gehouden onder vijftig grote beleggingsfondsen.

Aan het begin van 2018 hadden 25 buitenlandse investeerders investeringen gedaan in huurwoningen in Nederland. In de loop van 2018 kwamen daar zeven nieuwe buitenlandse beleggers bij. De totale groep van 32 buitenlandse beleggers hebben inmiddels ongeveer 45.000 Nederlandse huurwoningen in hun bezit. Een groot deel van de investeringen in Nederlandse huurwoningen komt uit het buitenland. Van alle buitenlandse investeerders komt het overgrote deel uit Duitsland en de Verenigde Staten. Ook komen er steeds meer investeringen uit Azië volgens Capital Value.

Voor veel buitenlandse investeerders is Nederland interessant. Ook de landen Duitsland en België zijn populair voor buitenlandse investeerders die willen investeren in huurwoningen. Het Verenigd Koninkrijk stond de afgelopen jaren bovenaan als het ging om investeringen in huurwoningen. Inmiddels is het VK op dit gebied naar benende gezakt door de Brexit en alle problemen die daaruit voortvloeien.

BBL trajecten kunnen een oplossing vormen voor personeelstekort in techniek

Het tekort aan ervaren krachten in de techniek neemt toe. Veel bedrijven hebben tijdens de economische crisis ook bezuinigd op hun personeelsbestand. Ook technische bedrijven en bedrijven in de bouw hebben veel personeel noodgedwongen moeten laten vertrekken toen het slecht ging met de economie. Er werd in die crisistijd nauwelijks geïnvesteerd in instromers. Daarnaast zorgde de bezuinigingen van technische bedrijven en bouwbedrijven er voor dat er in de periode rond 2013 niet veel leerlingen kozen voor een technische opleiding. Het gevolg is dat dat er een tekort is aan personeel en dat dit tekort niet opgelost kan worden als men niet bereid is om alsnog te investeren in opleiding en ontwikkeling van instromers. BBL opleidingen zijn daarbij een effectief middel.

Wat is BBL?
BBL is de Beroepsbegeleidende leerweg en wordt ook wel werken en leren genoemd. Het is een vorm van het middelbaar beroepsonderwijs. BBL is de tegenhangen van BOL dat staat voor Beroepsopleidende leerweg. Een BOL opleiding vind, op een paar praktijkstages na, volledig op een opleidingsinstituut plaats bijvoorbeel een ROC. Een BBL traject is praktijkgerichter en dat maakt deze mbo-opleidingsvorm een uitstekend middel om iemand een ideale mix van praktijk en theorie te bieden tijdens een uitdagend opleidingstraject. In feite heb je voor een succesvolle BBL een goede begeleiding nodig vanuit school en op het werk. Daarom worden er wel eisen gesteld aan bedrijven die BBL-ers in dienst nemen. Bedrijven moeten gecertificeerd worden als erkend leerbedrijf. Praktijkopleiders van bedrijven kunnen de BBL-er op de werkplek ondersteunen bij het leren van de comptenties die nodig zijn in een technisch vakgebied.

BBL en de toekomst
De BBL-er zal tijdens zijn of haar BBL traject een groot deel op het werk aanwezig zijn. Een klein deel van de opleiding vind op school plaats waar de theoretische aspecten voornamelijk worden bijgebracht. Door BBL-ers in te laten stromen in technische bedrijven ontstaat er een nieuwe toestroom aan toekomstige vakkrachten. Het inwerken van BBL-ers kost natuurlijk tijd en wellicht ook capaciteit maar bedrijven krijgen er veel voor terug. Zonder nieuwe instromers in de techniek kunnen de personeelstekorten de komende jaren niet worden opgelost. Dat zorgt er voor dat bedrijven in de techniek steeds vaker er voor kiezen om erkend leerbedrijf te worden en BBL-ers aan te nemen. Ook steeds meer uitzendbureaus maken deze keuze. Zo kunnen de tekorten aan personeel in de bouw en de techniek de komende jaren worden aangepakt.

Consumenten gewaarschuwd voor nepwebshops in december 2018

Sinterklaas en Kerst zijn populaire feestdagen voor consumenten en de detailhandel. In deze periode wordt voor veel geld inkopen gedaan in winkels maar ook steeds vaker op internet. Op internet zijn echter webshops aanwezig die het niet zo nauw nemen met het nakomen van afspraken. De Consumentenbond waarschuwt daarom consumenten die hun inkopen willen doen op internet voor nepwebshops. Deze nepwebwinkels worden online gezet aan het einde van 2018 en komen toch dikwijls hoog in Google omdat deze webwinkels eerder al via Google zijn aangemeld. Het doel van de nepwebwinkels is consumenten oplichten door ze scherpe aanbiedingen te doen en volgens de producten niet te leveren als de consumenten wel hebben betaald.

De uitstraling van een webwinkel kan misleidend zijn. Sommige webwinkels lijken heel professioneel maar lokken consumenten met hele scherpe prijzen voor met name de duurdere en populaire artikelen. Hierbij kun je denken aan smartphones, tablets, laptops, speelgoed en elektronica. Het herkennen van ‘december-nepshops’ is meestal niet eenvoudig omdat oplichters er alles aan doen om professioneel over te komen. De nepwebshops hebben daardoor ook meestal een echt adres en een KvK-nummer. Ook hebben veel nepwebshops een iDeal-betaalmogelijkheid en een keurmerk. De consumentenorganisatie geeft aan dat de politie een speciaal team heeft opgericht om deze vorm van oplichting op internet tegen te gaan.

Boskalis heeft een miljoenenproject voor kabelinstallatie binnengehaald in 2018

Maritiem dienstverlener Boskalis gaat exportkabels installeren die worden gebruikt voor de offshore netverbinding Ostwind 2. Het project heeft een waarde van 250 miljoen euro. Daarmee is het project ook het grootste kabelinstallatiecontract dat Boskalis ooit heeft weten te bemachtigen. Het bedrijf is geselecteerd om het project uit ge voeren en dat maakt de topman Peter Berdowski “uitermate trots”.

Het Papendrechtse baggerconcern is verantwoordelijk voor het ontwerp en de installatie van 270 kilometer exportkabel. Deze kabels gaan de toekomstige offshore windmolenparken Arcadis Ost 1 en Baltic Eagle in verbinding brengen met het hoogspanningsstation in de buurt van het Duitse Lubmin. In het eerste kwartaal zal waarschijnlijk worden gestart met het project door Boskalis. De oplevering zal echter nog wel even duren. Naar verwachting vind deze plaats voor het einde van 2022.