Windenergie-opbrengst omlaag in juli 2018

De opbrengst van windenergie is omlaag gegaan volgens een bericht van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft op dinsdag 31 juli 2018 gegevens bekend gemaakt over de opbrengst van zonne-energie en windenergie. Daarvoor maakte de SER gebruik van gegevens van Energieopwek.nl. Er werd in juli 2018 veel meer elektrische energie opgewekt doormiddel van zonnepanelen maar de opbrengst van windenergie viel tegen. De windenergie daalde met ongeveer twintig procent.

Windkracht is hernieuwbare energie
De opbrengst van hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en zonlicht is direct verbonden met het weer en de weersomstandigheden. De afgelopen tijd is het warm en schijnt de zon veel. Het is daardoor niet verwonderlijk dat er veel energie gewonnen wordt uit zonnepanelen. Echter valt de windkracht tegen waardoor er nauwelijks windenergie wordt opgewekt. Gelukkig is de wind in het laatste weekend van juli harder gaan waaien anders was er sprake van een daling van dertig procent volgens de SER.

Opbrengst zonne-energie enorm gestegen in juli 2018

In de maand juli van 2018 is er veel elektrische energie opgewekt uit zonlicht. De buitengewoon zonnige maand zorgde er voor dat er in 2018 veel meer zonne-energie is opgewekt uit zonnepanelen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Sociaal-Economische Raad (SER) op basis van gegevens van Energieopwek.nl. Er werd in juli 2018 ongeveer 75 procent meer zonnestroom opgewekt in vergelijking met juli 2017.

Ongeveer de helft van de groei van de zonne-energie heeft verband met het weer. De andere helft heeft te maken met de toename in het aantal zonnepanelen dat is geplaatst op woningen en de toename in het aantal zonnevelden. Er zijn meer zonnepanelen in Nederland aanwezig waardoor de opbrengst uit zonne-energie ook toeneemt. Met name aan het begin van de zomermaand werd er meer zonne-energie geproduceerd. Afgelopen week was de opbrengst op bepaalde dagen niet zo hoog terwijl het KNMI toen officieel een hittegolf had aangekondigd. Het rendement van zonnepanelen is vooral hoog bij koele omstandigheden maar wel veel zonlicht en veel zonuren.

Doordat er steeds meer zonnepanelen worden aangebracht op woningen en utiliteit zal ook de productie van hernieuwbare energie uit deze panelen toenemen. Dat is goed voor de totale energieproductie uit duurzame energiebronnen. De komende jaren zal de focus op zonne-energie alleen maar groter worden. Juist omdat er steeds minder gebruik gemaakt gaat worden van aardgas en kolencentrales.

Uber stopt met het ontwikkelen van zelfrijdende vrachtauto’s in 2018

Uber is van plan om te stoppen met de ontwikkeling van een zelfrijdende vrachtwagen. Het bedrijf is vooral bekend vanwege de taxidiensten die het aanbied aan mensen. Ondanks dat is het bedrijf bezig met technologische innovatie op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Het bedrijf had in 2016 de keuze gemaakt om ook bezig te gaan met de research en development van zelfrijdende vrachtauto’s. Dat deed het bedrijf in eerste instantie door de start-up Otto over te nemen.
Deze start-up werd opgericht door voormalig Google-medewerker Anthony Levandowsky. Deze persoon werd later de spil in een rechtszaak tussen Uber en Google. Het hoofd van de afdeling bij Uber die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen heeft inmiddels aangegeven dat Uber van plan is om te stoppen met de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens. Het tech- en taxibedrijf wil zich in de toekomst meer gaan focussen op zelfrijdende auto’s die gebruikt worden voor personenvervoer. Dat past meer bij de missie en visie van het bedrijf.

Eurogrit leverde asbesthoudend staalgrit aan onderhoudsbedrijven en staalgritstralers

Het bedrijf Eurogrit is door de rechtbank in Rotterdam aansprakelijk gesteld voor de schade die enkele onderhoudsbedrijven hebben opgelopen omdat ze gebruik hebben gemaakt van straalgrit dat vervuild was met asbest en door het bedrijf werd geleverd. Er zijn verschillende onderhoudsbedrijven die staalgrit hebben gebruikt dat asbesthoudend was. Brancheorganisatie OnderhoudNL heeft aangegeven dat de uitspraak van de rechter er voor zorgt dat er mogelijk een massaclaim wordt ingediend door de gedupeerde onderhoudsbedrijven. De totale schade van de bedrijven wordt op een totaalbedrag geraamd van 200 tot 250 miljoen euro.

Asbest in staalgrit
Het bedrijf Eurogrit is een fabrikant van straalgrit. Staalgrit is in feite een samenstelling van kleine metalen korreltjes. Deze korreltjes worden ook wel grit genoemd en worden onder andere gebruikt om roest en verfresten van metaal en andere objecten af te stralen. Het bedrijf moet er echter wel voor zorgen dat het staalgrit veilig gebruikt kan worden. Daarom moet het staalgrit vrij zijn van asbestdeeltjes. Asbest is namelijk gevaarlijk wanneer deeltjes daarvan worden ingeademd. Tijdens het stralen met staalgrit zouden kleine deeltjes van het staalgrit vrij kunnen komen in de atmosfeer en dat levert gevaarlijke situaties op. Als de asbestdeeltjes in de longen komen van mensen en dieren kunnen ze zich vasthechten en kan op den duur longkanker ontstaan. De bedrijven die getroffen zijn door deze situatie hebben hoge kosten moeten maken om maatregelen te nemen.

OnderhoudNL
De organisatie OnderhoudNL is een branchevereniging van ongeveer tweeduizend onderhoudsbedrijven die vastgoed onderhouden. Verschillende getroffen bedrijven hebben zich aangesloten bij de plannen van OnderhoudNL om een massaclaim in te dienen. Deze claim wordt gestuurd vanuit de branchevereniging OnderhoudNL en komt naar verwachting in oktober voor de rechter. Er zijn echter al twee bedrijven die bij OnderhoudNL zijn aangesloten die vooruitlopend op de massaclaim al een kort geding tegen Eurogrit hebben aangespannen. De doelstelling hiervan is om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Dit voorschot is belangrijk omdat deze twee bedrijven door de kwestie in financiële problemen zijn geraakt. Die voorschotten van enkele tonnen per bedrijf zijn inmiddels al toegewezen.

Doorgeleidingsplicht uitzendbureaus belangrijk voor veiligheid uitzendkrachten in 2018

Uitzendbureaus moeten in Nederland er voor zorgen dat de uitzendkrachten die voor hen werkzaam zijn een goede werkinstructie krijgen. Daarvoor moet een uitzendbureau informatie inwinnen bij de opdrachtgever oftewel de inlener. Deze klant moet de functierelevante informatie en veiligheidsinformatie aan de uitzendorganisatie verstrekken. Het gaat hierbij om in ieder geval de volgende aspecten:

 • de functie en functie-eisen en taken die de uitzendkracht gaat uitvoeren;
 • welke veiligheidsdocumenten (zoals VCA) verplicht zijn;
 • de werkplekeisen, arbeidsomstandigheden en de werklocatie;
 • specifieke risico’s op de werkplek;
 • wie de contactpersoon is bij de inlener ook bij calamiteiten en het melden van onveilige situaties en onveilig gedrag;
 • door wie, hoe en waar de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) met instructie worden verstrekt.

Werkinstructie of Arbodocument
Een uitzendorganisatie moet antwoorden op bovengenoemde punten goed inventariseren en verwerken in een instructie of instructieformulier dat verstrekt wordt aan een uitzendkracht. Een uitzendbureau heeft de (wettelijke) plicht om de informatie door te geleiden naar de flexmedewerker vóórdat hij of zij voor de uitzendorganisatie gaat werken. Sommige uitzendbureaus spreken van een werkinstructie maar er zijn ook uitzendbureaus die deze instructie een Arbodocument noemen. De term Arbodocument is ontleend aan de Arbowet waarin regels en richtlijnen zijn opgenomen over de arbeidsomstandigheden van werknemers en veiligheid, gezondheid en milieuaspecten op de werkvloer.

Richtlijnen voor veilig werken voor uitzendkrachten
Nadat de uitzendorganisatie aan haar doorgeleidingsplicht heeft voldaan en de uitzendkracht de werkinstructie in goede orde heeft ontvangen zal de uitzendkracht zich ook aan de veiligheidsrichtlijnen en werkinstructie moeten houden. Dat is van belang voor de gezondheid van de uitzendkracht zelf maar ook voor de overige collega’s, leidinggevenden en andere personen die op de werkplek aanwezig (kunnen) zijn. Als de werkgever werkoverleg houdt of toolboxmeetingen over veiligheid gezondheid en milieu zal de werknemer daarbij aanwezig moeten zijn, de uitzendkracht dus ook.

Verder zal de uitzendkracht net als alle andere werknemers op de juiste manier gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze moet de uitzendkracht ontvangen van de werkgever of de uitzendorganisaties. Wie precies welke pbm’s verstrekt is aangegeven in de werkinstructie. De uitzendkracht moet aangeven wanneer PBM’s ontbreken. Dit doet hij of zij zowel bij de opdrachtgever als bij de uitzendorganisatie. Tot slot heeft de uitzendkracht de plicht om onveilige situaties en bijna ongevallen te melden. Op die manier is iedereen betrokken bij het voorkomen van ongelukken en het bevorderen van veiligheid op de werkvloer.

Aerohive introduceert Atom AP30: het eerste zakelijke draadloze access point dat werkt via het stopcontact

Draadloze verbinding met vereenvoudigd installatieproces en hardware-ontwerp
Amstelveen, 30 juli 2018 – Aerohive Networks™ (NYSE: HIVE), leverancier van zakelijke cloud-based netwerkoplossingen, introduceert de Atom AP30™. Dit is het eerste zakelijke draadloze access point dat op een stopcontact kan worden aangesloten. Dit kwartaal verschijnen er versies met stekkers van het type C en G op de markt, zodat organisaties in alle EU-landen in enkele minuten over draadloze verbinding beschikken.

De Aerohive Atom AP30 biedt de mogelijkheid om access points voor plafond- of wandmontage aan te vullen of vervangen. Het unieke, compacte ontwerp, de mogelijkheden voor beheer vanuit de cloud en de kant-en-klare beschikbaarheid van mesh-functionaliteit stellen IT-afdelingen in staat om hun toegangsnetwerken eigenhandig aan te passen aan de voortdurend veranderende behoeften van draadloze clients, in elke omgeving en op elke locatie. De Atom AP30 is een form factor access point dat beschikt over alle functies en mogelijkheden van traditionele access points met netwerktoegang op basis van identiteit, een software-defined architectuur en enterprise performance management.

De Atom AP30 helpt organisaties om sneller, eenvoudiger en kostenefficiënter te voorzien in alle gebruikersbehoeften, zoals:

Dekking in ‘dode’ zones – De Atom AP30 breidt de draadloze dekking direct uit naar ‘dode’ zones. Denk aan kantines, opslagruimtes of het einde van een lange gang. Het access point kan in een paar minuten tijdelijk of permanent worden geïnstalleerd. Omdat het niet nodig is om nieuwe kabels aan te leggen of bestaande access points te verplaatsen, besparen organisaties tijd en geld.

Oplossing voor overbelasting – De Atom AP30 kan worden gebruikt in aanvulling op overbelaste access points om extra draadloze dekking beschikbaar te stellen bij grote gebruikersaantallen. Denk aan vergaderruimtes, trainingsruimtes, cafés, lobby’s, wachtkamers en aula’s.

Prestatieverbetering voor netwerken van derden – De Atom AP30 is compatibel met draadloze netwerken van derden, zoals Cisco, HPE en Ruckus. Het access point ondersteunt bij problemen met de draadloze dekking en capaciteit. In de sensormodus kan de Atom AP30 ook worden ingezet voor de bewaking van de efficiëntie van netwerken van andere leveranciers.

Directe en veilige uitbreiding van zakelijke connectiviteit – Organisaties kunnen de draadloze connectiviteit met de Atom AP30 direct uitbreiden naar elke locatie waar een stopcontact beschikbaar is en een IP-adres kan worden opgehaald. Dankzij ingebouwde VPN-functionaliteit zijn de interne SSID- en beveiligingsmogelijkheden direct beschikbaar voor bijvoorbeeld werken op afstand, marketingevenementen, verkoopdemonstraties, externe vergaderingen en tijdelijke kantoorfaciliteiten.

Inzet als IoT-hub – De Atom AP30 kan snel elk IoT-apparaat met een netwerk verbinden, of dat netwerk nu is gebaseerd op technologie van Aerohive of van een andere leverancier. Dit is ook mogelijk in moeilijk bereikbare locaties. Het access point kan als IoT-hub worden ingezet en elk draadloos en op Ethernet gebaseerd apparaat, inclusief IoT-sensoren, veilig verbinden.

Kostenefficiëntie voor mobiele kantoren – De Atom AP30 is eenvoudig tijdelijk of permanent te installeren in mobiele kantoren, zoals bouwketens, hotels en cruiseschepen.

Beschikbaarheid
De Aerohive Atom AP30 is momenteel verkrijgbaar met een stekker van het type A of B in Canada, Japan, Mexico en de Verenigde Staten. Aerohive breidt zijn aanbod dit kwartaal uit met uitvoeringen met een stekker van het type C en G voor EU-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Peking neemt afscheid van 1000 vervuilende fabrieken voor 2020

De Chinese hoofdstad Peking is van plan om nieuwe stappen te nemen om de luchtvervuiling tegen te gaan. De stad heeft nog zeer veel vervuilende fabrieken en heeft besloten om hier stappen tegen te nemen. Voor 2020 zullen er duizend van deze vervuilende fabrieken worden gesloten. Dit is slechts één maatregel van de vele maatregelen die Peking heeft genomen om de luchtverontreiniging in de stad tegen te gaan.

Het bericht over het sluiten van de fabrieken werd bekend gemaakt op maandag 30 juli 2018 door de Chinese staatskrant People’s Daily. Voor haar berichtgeving heeft deze staatskrant gebruik gemaakt van een beleidsdocument van de lokale overheid. De fabrieken die gesloten worden behoren met name tot de zware industrie. Deze zware industrie zorgt verhoudingsgewijs voor veel luchtverontreiniging. Het is de bedoeling dat deze fabrieken een minder groot aandeel krijgen in de bedrijvigheid in de stad. In plaats daarvan wil de stad juist meer ruimte bieden aan hightechbedrijven.

Peking wordt steeds kritischer als het gaat om de mogelijkheden voor bedrijven om zich te vestigen. Inmiddels zou de Chinese hoofdstad 19.500 bedrijven hebben afgewezen die zich in Peking wilden vestigen. Daarnaast zijn 2.465 fabrieken gesloten of verplaatst. In 2014 is de Chinese overheid al begonnen met een programma om de samenwerking tussen de regio’s Peking, Tianjin en Hebei te verbeteren. Daardoor zou ook de verontreiniging van de lucht effectiever worden aangepakt.

Producentenvertrouwen in bouwmaterialenindustrie meest positief in juli 2018

Het producentenvertrouwen is in juli 2018 voor de tweede maand op rij gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag 30 juli 2018 bekend. In juli kwam het producentenvertrouwen uit op 6,3 punten op de vertrouwensindex terwijl in de maand juni nog 7,7 punten op deze index werden genoteerd. Veel producenten hebben minder gunstige verwachtingen over de aangroei van hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

De bouwsector maakt nog steeds een grote groei door in Nederland. Daarom zijn veel producenten van bouwmaterialen positiever gestemd over de komende ontwikkelingen en de mogelijkheden voor hun bedrijvigheid. In de maand juli waren daarom de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief van alle producenten in Nederland. Producenten die als toeleverancier functioneren voor de bouw hebben gemiddeld rond de 21 punten op de producentenvertrouwensindex.

Nederlanders investeren veel vermogen in woning en hebben weinig spaargeld voor verduurzaming

Uit een rapport van het economisch bureau van Rabobank blijkt dat Nederlanders nauwelijks spaargeld beschikbaar hebben voor het verduurzamen van een woning of het bekostigen van een studie. Veel Nederlanders investeren hun geld in de aankoop van hun woning waardoor er weinig spaargeld beschikbaar is. Voor de aanschaf van een woning moeten woningkopers tegenwoordig steeds meer eigen geld inbrengen. De kosten-koper kunnen bijvoorbeeld niet meer meegefinancierd worden met de hypotheek. Het inbrengen van eigen geld zorgt er voor dat men vaak een gunstiger hypotheekrente krijgt of aan de richtlijnen van de Nationale Hypotheekgarantie kan voldoen.

Nederlanders hebben niet veel spaargeld ter beschikking. Toch is de Rabobank wel positief over het vermogen van Nederlanders. Veel Nederlanders hebben wel vermogen maar dat zit vast. Het geld van inwoners van Nederland zit niet alleen in vastgoed maar ook in pensioenen. Voor veel Nederlanders is het moeilijk om geld opzij te leggen voor bijvoorbeeld investeringen in isolatie, de verduurzaming van de woning en de energietransitie die daar bij hoort. Door de hoge woonlasten zoals hypotheekrenteafdracht en de afdrachten voor pensioenen blijft er weinig geld over om een spaarrekening op te bouwen. De Rabobank geeft echter aan dat het spaargeld wel belangrijk is. Spaargeld kan gebruikt worden om financiële tegenslagen op te vangen.

Afzetprijzen industrie omhoog in juni 2018

De Nederlandse industrie heeft hogere afzetprijzen doorgevoerd in de maand juni 2018. Deze hogere afzetprijzen houden verband met de stijging van de olieprijs. Ten opzichte van de maand juni 2017 vielen de prijzen die fabrikanten voor hun producten rekenden in 2018 ongeveer vijf procent hoger uit. Dit bericht werd maandag 30 juli 2018 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijsstijging die de industrie heeft doorgevoerd is hoger dan een maand eerder. Vorige maand was er nog sprake van een stijging van 3,7 procent op jaarbasis. Met name in de aardolie-industrie zijn de afzetprijzen sterk toegenomen. Dit gebeurde vanwege de olieprijzen die omhoog zijn gegaan. De prijs van een vat olie was in de maand juni gemiddeld ongeveer 65 euro. Dat is een stijging van 53 procent ten opzichte van de olieprijs in de maand juni 2017.

Daardoor werden producten van de aardolie-industrie in juni gemiddeld 40,5 procent duurder dan in juni 2017. In de chemische industrie namen de afzetprijzen ook toe. In deze sector stegen de prijzen met ongeveer zeven procent. Ook dit was grotendeels het gevolg van de stijgende prijzen in de oliebranche. Niet alleen deze sectoren hadden overigens te maken met prijsstijgingen. De metaalindustrie en de machinebouw hadden ook hogere afzetprijzen evenals de auto-industrie en de kunststofindustrie.

Er zijn ook sectoren waarin de prijzen zijn gedaald in de maand juni. De voedingsmiddelenindustrie had te maken met een prijsdaling in deze periode evenals de elektrotechnische industrie. Deze sectoren houden minder verband met de olieprijzen en de oliemarkt. Hoewel de olieprijs in 2018 is gestegen ten opzichte van 2017 is deze sector nog steeds erg onrustig. De olieprijs daalt en stijgt op basis van politieke ontwikkelingen en productieafspraken die door de OPEC en Rusland worden gemaakt. Nieuwsberichten zorgen er al voor dat de prijs van olie stijgt of daalt. Dat maakt dat deze sector zeer sterk onderhevig is aan speculatie en emotie.

Werken als uitzendkracht in de techniek is uitdagend en dynamisch in 2018

Uitzendwerk is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Uitzendwerk wordt ook wel flexwerk genoemd maar onder de titel ‘flexwerk’ vallen meer flexibele arbeidscontracten dan werken onder uitzendbeding. Het interessante van uitzendwerk is dat het de afgelopen jaren dynamischer en uitdagender is geworden, vooral in de bouw en de techniek. Dat heeft te maken met het economisch herstel dat vooral goed merkbaar is in de bouw en de techniek. Er is meer werk in deze sectoren en bedrijven willen graag uitzendkrachten aannemen op projecten zodat het werk sneller, beter en in minder tijd kan worden gedaan. Het projectmatig werken is iets dat sterk in opkomst is in de techniek en uitzendkrachten en uitzendbureaus profiteren hier van mee.

Projectmatig werken als uitzendkracht
In de techniek worden veel projecten uitgevoerd. Bedrijven plannen vaak het personeel van hun eigen loonlijst in op dit soort projecten maar hebben dan vaak nog een tekort aan personeel. Dan neemt de behoefte aan tijdelijke krachten toe. Uitzendkrachten die tijdelijk werk verrichten om projecten in de techniek af te ronden zijn gewild op de arbeidsmarkt. Omdat er zoveel projectmatig technisch werk is kunnen uitzendkrachten vaak kiezen welke projecten ze gaan uitvoeren. Vooral in de installatietechniek wordt steeds vaker de keuze gemaakt voor projecten in de energietransitie en hernieuwbare energie.

Uitzendwerk in de energietransitie
De mogelijkheid om te kiezen voor projecten in de techniek is iets dat vooral de laatste jaren een rol speelt op de arbeidsmarkt. Werk is er voldoende daarom kunnen uitzendkrachten bewuste keuzes maken voor projecten die hen interesseren en waar ze ‘gevoel’ bij hebben. De mogelijkheid tot deze keuze zorgt er voor dat uitzendkrachten bewust kunnen kiezen voor woningbouw, utiliteit, industrie of juist voor verduurzaming of hernieuwbare energievoorzieningen. Vooral hernieuwbare energie, aardgasvrij bouwen en andere moderne duurzame ontwikkelingen in de techniek zijn in trek onder uitzendkrachten. Veel werknemers in de techniek kijken uit naar deze nieuwe belangrijke ontwikkelingen omdat ze al bekend zijn met de oudere conventionele technieken. Door de implementatie van nieuwe duurzame technieken blijft het werk in de techniek uitdagend, interessant en dynamisch.

Wil men duurzaam bouwen en nul-woningen, balanswoningen of passiefhuizen bouwen? Het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen wordt vaak ook projectmatig gedaan in nieuwbouwwijken. Uitzendkrachten kunnen deze projecten tegenwoordig tegen elkaar afwegen en gaan voor de projecten die het beste bij hen passen. Dat zorgt er ook voor dat uitzendkrachten zich door dit uitzendwerk ook verder kunnen ontwikkelen.

Vacatures in de techniek

Als je interesse hebt in de actuele vacatures in de techniek kun je op de knop ‘vacatures’ klikken op deze website. Ook kun je een vraag sturen via het contactformulier als je graag wilt weten wat je mogelijkheden zijn. Mocht je nog geen technische kennis en ervaring hebben maar toch graag aan de slag willen in de techniek dan kun je jezelf hier aanmelden voor een werk-leertraject via het BBL-aanmeldformulier.

Vacatures technisch uitzendbureau augustus 2018

Het aantal vacatures in de techniek is nog steeds groot in de zomer van 2018. Technische uitzendbureaus krijgen vacatures van verschillende opdrachtgevers binnen. Hierbij kun je denken aan vacatures in de installatietechniek en elektrotechniek maar ook vacatures in de mechatronica, machinebouw en de metaaltechniek. In de bouw zijn ook nog steeds veel vacatures aanwezig die veel worden gedeeld met VCU uitzendorganisaties omdat deze uitzendbureaus specifiek rekening houden met de veiligheidsrichtlijnen die voortvloeien uit het VCA.

Vacatureaanbod in de techniek in 2018
Het aanbod aan vacatures in de bouw en techniek verandert voortdurend. Als je het actuele vacatureaanbod wil zien kun je op de knop “vacatures” klikken. Dan kom je in het vacatureoverzicht. Via de knop krijg je alle vacatures te zien die in de bouw en techniek in Nederland open staan.

Aanmelden voor BBL traject
Naast vacatures voor ervaren technisch personeel zijn er ook vacatures die speciaal zijn opgesteld voor aankomend technisch personeel. Daarbij worden meestal BBL trajecten aangeboden. Als je een aanmelding wil doen voor een BBL traject kun je hier klikken voor het BBL aanmeldformulier.

Jaarlijks komt er tussen de 4,7 en 12,7 miljoen ton plastic in zee terecht

Plastic afval is een groot probleem aan het worden. Wereldwijd zijn engineers actief bezig om oplossingen te bedenken voor het recyclen van bepaalde soorten plastic en het oplossen van plastic afvalproblemen die reeds zijn ontstaan. Daarbij heeft men het onder andere over de plastic soep. De plastic soep is een benaming die wordt gebruikt voor het plastic afval dat in zeeën en oceanen aanwezig is. Dit plastic afval heeft zich vermengd met het water en alles wat daar in leeft. Omdat plastic afval niet of nauwelijks verteerd kan worden in de natuur neemt het afval alleen maar toe.

Ieder jaar komt er wereldwijd ongeveer tussen de 4,7 en 12,7 miljoen ton plastic in zee terecht. Als men hier het gemiddelde van neemt dan komt men uit op 8 miljoen ton plastic per jaar. Dit gewicht is gelijk aan het gewicht van de Eiffeltoren keer 800. Het plastic afval blijft niet heel in de zee maar brokkelt langzaam af in ontelbare kleine deeltjes. Deze kleine plastic deeltjes komen binnen bij vissen en andere dieren die in de zee leven. In de lichamen van deze dieren verteren de plastic deeltjes niet verder. Daarom zijn deze deeltjes gevaarlijk voor dieren maar ook voor mensen die deze dieren opeten en zodoende ook de plastic deeltjes binnen krijgen.

Geen wonder dat er verschillende initiatiefnemers bezig zijn om de oceanen schoon te maken en schoon te houden. In Europa worden al maatregelen genomen om het gebruik en het wegwerpen van plastic tegen te gaan. Op stranden en in het water zijn natuurliefhebbers bezig om op kleine schaal plastic uit de natuur te halen. Dit zijn positieve initiatieven die gezamenlijk een goed effect hebben op de bewustwording van mensen op dit gebied. Uiteindelijk kijkt men hoopvol uit naar de ontwikkelingen van engineers en constructeurs om machines te ontwikkelen waarmee het plastic vuil uit de oceanen kan worden gefilterd. Op de website technischwerken.nl proberen we onze lezers zo veel mogelijk op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen.

Aanmelden voor BBL installatietechniek/ elektrotechniek en na de bouwvak 2018 beginnen!

Installatietechniek en elektrotechniek worden steeds belangrijker branches binnen de techniek in Nederland. Dat heeft onder andere te maken met de grote rol die installatiemonteurs en elektromonteurs spelen in de energietransitie. De energietransitie is een veelbesproken begrip in Nederland en houdt in feite in dat men de omschakeling van vervuilende energiebronnen naar schone hernieuwbare energiebronnen gaat maken. Installateurs plaatsen en onderhouden nog steeds veel gasgestookte cv-ketels maar dat gaat veranderen. Er worden hybride warmtepompen en geothermie installaties aangebracht. Er worden steeds meer duurzame installaties ontwikkelt, geproduceerd en geïnstalleerd door ervaren monteurs. Er is echter een tekort aan ervaren vakkrachten in de installatietechniek. Juist daarom is er veel aandacht voor BBL opleidingen waaronder een BBL opleiding in de installatietechniek.

Waarom een BBL opleiding installatietechniek?
Van alle technische sectoren waarin een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van Nederland staan de installatietechniek en elektrotechniek toch wel in de top. Omdat er steeds meer aandacht is voor verduurzaming, milieubewust bouwen en CO2 neutraal wonen is het installatievakgebied aanzienlijk uitdagender geworden. Het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen is iets dat veel mensen overwegen maar er is een gebrek aan kennis. De mensen die deze kennis wel hebben aangeleerd op een opleiding (BBL of BOL) zijn daarom zeer populair op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in de installatietechniek is explosief gegroeid. Daarom is het verstandig om een loopbaan te overwegen in deze uitdagende branche. Bovendien staan bedrijven nu open voor het inwerken van leerlingen en BBL-ers. Installatiebedrijven weten namelijk dat het tekort aan personeel in deze sector alleen kan worden opgelost door nieuwe instroom.

Aanmelden voor BBL in de installatietechniek of elektrotechniek?
Aanmelden voor een BBL-opleiding is eenvoudig. Als je hier klikt voor het aanmeldformulier dan kun je deze ingevuld sturen naar de webbeheerder van technischwerken.nl. Hij zal er dan voor zorgen dat er contact met je opgenomen wordt door een opleidingsadviseur. Aanmelden voor BBL is kosteloos en iedereen mag zich aanmelden. Leeftijd en achtergrond maakt niet uit. Het is wel belangrijk dat je wat technische ervaring of affiniteit hebt. Door basiskennis in de techniek en een goed technisch inzicht kun je namelijk op een BBL opleiding sneller dit uitdagende vakgebied en alle facetten die er bij horen aanleren.

Wat is blauwing of blauwen van vuurwapens?

Blauwen is een behandelingsmethode die wordt gebruikt om metalen delen van vuurwapens te behandelen tegen corrosievorming. Er zijn verschillende methoden die worden gebruikt om zogenaamde blauwing op vuurwapens aan te brengen. Voordat men echter blauwing aanbrengt dient het metalen deel van het vuurwapen volledig vetvrij te zijn. Grofweg zijn er twee methoden waarmee men blauwing op vuurwapens aan kan brengen namelijk verhitten in een vuur of het bewerken met verschillende soorten stoffen. Dit noemt men ook wel warm blauwen en koud blauwen. Hieronder kan kun je meer lezen over blauwing en de processen die daarvoor worden aangewend.

Blauwing is voor vuurwapens

Zoals je hebt gelezen aan het begin van de inleiding wordt blauwing aangebracht om de vorming van corrosie tegen te gaan. Toch wordt dit proces vrijwel alleen voor vuurwapens gebruikt en niet voor andere producten en werktuigen die voor een groot deel uit metaal bestaan. Voor staalconstructies, machineframes, werktuigen en andere producten uit de metaaltechniek gebruikt men andere systemen en methodes om het metaal te beschermen tegen roest. Denk hierbij aan poedercoating, verzinken, lakken en beitsen. Het proces dat gebruikt wordt om blauwing aan te brengen is daardoor in de metaaltechniek niet of nauwelijks bekend. Daarom is het interessant om hier meer over te lezen en te leren. Hieronder is aangeven wat het verschil is tussen warm blauwen en koud blauwen.

Warm blauwen: blauwing doormiddel van verhitting
De alleroudste methode is het verwarmen van de metalen delen in een vuur totdat het staal lichtblauw van kleur werd. Voor de sierwaarde en een egale kleur van alle onderdelen bracht men vaak gelijktijdig alle metalen onderdelen van een vuurwapen in hetzelfde vuur. Dit vuur was echter niet zo heet dat het metaal zou smelten. Er werd vroeger gebruik gemaakt van een houtskoolvuur dat ongeveer een temperatuur had van 300 graden Celsius. Daarin werden de metalen delen geplaatst en systematisch rondgedraaid zodat de blauwing op de metalen delen gelijkmatig kon ontstaan. Men maakte met name voor vizierkleppen en korrels ook wel gebruik van een bakje dat in het houtskoolvuur werd aangebracht. Voordat men deze onderdelen echter in het bakje deed werden ze ingesmeerd met as van hout en olie. Tijdens de verhitting op het houtskoolvuur werd het olie zwart en de houtas weer wit. Na afkoeling van de onderdelen werden deze een beetje gepolijst zodat ze glad en schoon werden. Daarvoor maakte men gebruik van fijne zandkorrels.

Koud blauwen: blauwing aanbrengen doormiddel van stoffen
Er zijn verschillende stoffen die werden en worden gebruikt om blauwing te realiseren. Dit wordt ook wel het koud blauwen genoemd. Het koud blauwen houdt in dat er geen gebruik wordt gemaakt van een vuur. In plaats daarvan gebruikt men een mengsel van bijvoorbeeld:
A: 1/2 lood salpeterzuur
B: 1/2 lood salpeterzure ether
C: 3-loden wijngeest
D: 1/2 loden kopervitrial (in 100 loden water opgelost)
C: 3-loden Stahl´s alcalisch ijzertinctuur (verkregen door staalvijlsel op te lossen in koningswater)

Dit mengsel werd bijvoorbeeld toegepast rond 1850 voor het aanbrengen van blauwing op de lopen van Nederlandse vuurwapens die door het leger werden gebruikt. Voor het aanbrengen van het mengsel moest het metaal goed ontvet worden. Daarvoor gebruikte men kalk of krijt. Er zijn verschillende mengsels die men kan toepassen om blauwing aan te brengen. Naast het hierboven genoemde mengsel is een mengsel van kopersulfaat ,selenigzuur en salpeterzuur ook mogelijk. Deze stoffen zijn echter wel schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet het aanbrengen van blauwing bij voorkeur door een specialist worden uitgevoerd.

Aanbrengen van blauwing
Er zijn tegenwoordig wel bepaalde flesjes waarin het mengsel al is samengevoegd, dat vereenvoudigt het blauwingsproces. Toch verdient het de aanbeveling om het aanbrengen van blauwing door een ervaren persoon te laten doen. Niet alleen de gezondheid van de persoon kan worden geschaad als men het blauwen onzorgvuldig uitvoert ook de kwaliteit van de blauwing kan slechter zijn wanneer men dit zelf probeert aan te brengen. Daardoor kan de uitstraling en de corrosievastheid van het vuurwapen worden verminderd en dat moet worden voorkomen.

Waarom blauwing aanbrengen?
Blauwing zorgt er voor dat vuurwapens minder gevoelig zijn voor roest. Bovendien zorgt blauwing er voor dat vuurwapens er fraaier uit zien. Met name klassieke vuurwapens zijn door de combinatie van blauwing en patina zeer fraai om te zien. Deze wapens zijn vaak nog van damast of damaststaal gemaakt. Door het aanbrengen van blauwing komen de ringen en vormen van het damaststaal fraai in het metaal naar voren.
Naast deze aspecten zorgt het aanbrengen van blauwing er ook voor dat het zonlicht niet op het vuurwapen weerkaatst. Dat is belangrijk op het slagveld omdat de positie van de schutter dan niet wordt verraden maar ook de sportschutter en jager kan last hebben van de schittering van het zonlicht.

Grote brand bij recyclingbedrijf Huiskes Metaal in Waalwijk op 27 juli 2018

Recyclingbedrijf Huiskes Metaal in Waalwijk is opnieuw getroffen door een grote brand. Tijdens de brand ontstond er veel rookontwikkeling. Volgens ooggetuigen waren de rookwolken van de brand in een wijde omtrek te zien. Het bedrijf had anderhalf jaar geleden ook een ernstige brand meegemaakt. Toe was het bedrijfscomplex helemaal afgebrand. In het bedrijf lagen verschillende brandbare materialen die vlam hadden gevat. Daarnaast hebben getuigen van de brand aangeven dat er ook explosies waren te horen tijdens de brand.

Inmiddels heeft de brandweer het pand van het recyclingbedrijf gecontroleerd laten uitbranden. Op zaterdag 28 juli 2018 zal de brandweer waarschijnlijk nog een groot deel van de dag moeten nablussen. Voor het bluswater wordt het water uit de haven van Waalwijk gebruikt. Het is momenteel nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Volgens de huidige berichtgeving zijn er geen gewonden gevallen.

Focus op BBL in de duurzame techniek vanaf 2018

De komende jaren zal de vraag naar personeel in de installatietechniek en elektrotechniek alleen maar toenemen. Bedrijven en particulieren worden al dan niet gedwongen om hun gebouwen en systemen te verduurzamen. Ze moeten investeren in warmtepompen, zonnepanelen, geothermie, stadverwarming en andere duurzame energiebronnen. Hiervoor moet veel geld en materiaal beschikbaar komen maar ook ervaren personeel. Er heerst in 2018 echter al een krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om technisch personeel. Dat betekent dat er meer personeel voor deze sectoren moet worden aangetrokken. Omdat ervaren technisch personeel nauwelijks aanwezig is zal men personeel en werkzoekenden met een andere achtergrond moeten ontwikkelen tot technisch specialisten. Werken in de praktijk in combinatie met een opleiding is hiervoor waarschijnlijk de meest effectieve methode. Dat betekend dat er investeringen moeten worden gedaan in onder andere BBL opleidingen in de installatietechniek en elektrotechniek.

BBL opleidingen in de energietransitie
Momenteel zijn er voldoende technische opleidingen die verduurzaming in de techniek in hun leerprogramma hebben verwerkt. Denk hierbij aan BBL opleidingen MSI en AMSI (monteur sterkstroominstallaties en assistent monteur sterkstroominstallaties). Voor het plaatsen van zonnepanelen en slimme meters in de meterkast is een dergelijke opleiding vaak onnodig uitgebreid. Daarom zullen ook kortere BBL opleidingen worden ontwikkeld waarin monteurs de principes aanleren van duurzame techniek en aanverwante technische installatie. Door kortere BBL opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden kunnen niet-technische werknemers sneller startklaar worden gemaakt voor een technische functie in de energietransitie. Naar verwachting zullen ROC’s in samenwerking met het bedrijfsleven, UNETO VNI en technische uitzendbureaus steeds meer korte BBL opleidingen en trainingen ontwikkelen waarmee niet-technisch personeel ontwikkelt kan worden tot specialisten in duurzame energie-installaties.

Interesse in BBL?
Mocht je interesse hebben in een BBL opleiding dan kun je hier klikken voor het aanmeldformulier. Aanmelden voor BBL is vrijblijvend. Een opleidingsadviseur zal je een advies geven over het type opleiding dat bij je profiel past en bovendien de grootste kans geeft op werk voor langere tijd.

Energietransitie naar groene stroom zorgt voor grote personeelstekorten vanaf 2018 aldus netbeheerder

Netbeheerder Alliander geeft aan dat het aanpassen van het energienetwerk naar groene stroom of hernieuwbare energie zorgt voor veel problemen. Het energienetwerk moet drastisch worden aangepast onder andere vanwege de zonneparken en windmolenparken die worden geplaatst op verschillende locaties waaronder op zee. Daar moeten ook energievoorzieningen voor worden aangepast en netwerken worden uitgebreid.

Duurzame energienetwerken
Voor het uitbreiden van energienetwerken is veel geld en materiaal nodig. Daarnaast is er ook personeel nodig om alle netwerken en bijbehorende elektrische installaties te ontwerpen, te bouwen, te installeren en te onderhouden. Alliander heeft het over een “grote uitdaging” als het gaat op het invullen van alle vacatures die door de energietransitie ontstaan. De omschakeling naar duurzame energie zorgt er voor dat de energievoorziening Alliander ingrijpend zal veranderen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het aansluiten van windmolenparken en zonneweides.

Elektrische auto’s

Elektrisch rijden heeft overigens ook invloed op de activiteiten van Alliander. Denk hierbij aan de infrastructuur die ontstaat op het gebied van laadpalen. De komende jaren wordt er in Nederland meer geld geïnvesteerd in de laadpaalinfrastructuur langs de Nederlandse wegen. Echter moeten naar deze laadpalen ook kabels worden aangelegd. Ook dan komen netbeheerders in beeld.

Aardgasvrij
De afschakeling van aardgas naar andere verwarmingsbronnen voor woningen heeft ook invloed op de werkdruk van netbeheerders. De komende jaren worden steeds meer nieuwbouwwijken gebouwd die volledig aardgasvrij zijn. Bestaande wijken worden ook aangepast van een aardgasaansluiting naar stadsverwarming, geothermie en andere verwarmingsoplossingen.

Honderden miljoenen
Alliander investeert op dit moment al veel geld in haar netwerk. In het eerste half jaar had de netbeheerder 302 miljoen euro gestoken in de vervanging en uitbreiding van haar energienetten. Dat bedrag ligt behoorlijk hoger dan de 246 miljoen euro die het bedrijf in de eerste helft van vorig jaar had uitgegeven aan haar netwerk. De nettowinst van het netwerkbedrijf ging echter wel omhoog. In de eerste zes maanden van 2018 kwam deze uit op 134 miljoen euro, tegen 93 miljoen euro in 2017.

Wat is een tropenrooster?

Een tropenrooster is een aanpassing in de een indeling van de dag of week van een basisschool of bedrijf die gebaseerd is op het zoveel mogelijk vermijden van leren en werken onder warme temperaturen. In feite probeert men met een tropenrooster het werk of het leerproces onder aangenamere temperaturen te laten uitvoeren dan het normale of standaard rooster. Een tropenrooster is vooral een term die wordt gebruikt in het onderwijs en dan met name op de basisschool maar steeds meer bedrijven gebruiken deze term om hun roosters aan te passen. Dit doen ze als er sprake is van een hittegolf of een andere langdurige periode waarin werknemers worden gehinderd door hitte. Het bestuur van basisscholen en het bedrijfsleven hebben van de overheid een grote mate van vrijheid gekregen om een tropenrooster in te stellen als er sprake is van zeer warm weer.

Doelstelling tropenrooster
Het doel van het tropenrooster is het welzijn van de werknemers, leerlingen en docenten te bevorderen. In het bedrijfsleven wordt steeds vaker de term tropenrooster gebruikt en wordt ook een dergelijk rooster ook vaker ingevoerd. Daarbij kun je denken aan een verschuiving van de werkuren zodat men eerder gaat beginnen met werken en daardoor ook eerder kan stoppen. Dat betekent in de praktijk dat men meestal in de vroege ochtend start wanneer het nog enigszins koel is en in de middag stopt wanneer het warm is. Naast de gezondheid van de werknemers en leerlingen is het tropenrooster ook bevorderlijk voor de productiviteit van een bedrijf. Onder hoge temperaturen neemt namelijk de concentratie van mensen af en raakt men bovendien sneller vermoeit en uitgeput.

Waarom een tropenrooster invoeren?
Wettelijk is er geen verplichting die bepaald dat er een tropenrooster moet worden ingevoerd en bij welke temperaturen het werk stilgelegd moet worden. Wel komt er vanuit de Arbowetgeving duidelijk naar voren dat werkgevers en werknemers verantwoordelijkheden dragen als het gaat om veilig werken en het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en alle andere aanwezigen op de werkvloer of het bedrijfsterrein. Werken onder hoge temperaturen in de volle zon is zeer risicovol en moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Als een tropenrooster daarbij een oplossing kan bieden dan verdient het de aanbeveling om een dergelijke roosteraanpassing in te voeren.

Technicum uitzendbureau: tips over veilig werken onder hoge temperaturen

Het klimaat verandert en dat betekent dat er grotere verschillen ontstaan in de temperatuur. Er zijn periodes waarin er sprake is van langdurige hitte. Met name in de techniek kan dat zorgen voor problemen want veel technisch werk is buiten. Bovendien moet men in de techniek in het kader van veiligheid en gezondheid persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleding en werkschoenen dragen die onder hoge temperaturen vaak voor een extra opwarming van het lichaam zorgen. Technicum uitzendbureau heeft in samenwerking met Technischwerken.nl de volgende tekst geschreven over veilig werken onder hoge temperaturen.

Wanneer is het te warm om te werken?
Dat is een vraag die bij Technicum regelmatig naar voren komt in de zomerperiode. Er is echter geen duidelijk antwoord op te geven want er is geen wettelijke grenswaarde die bepaald dat er vanaf een bepaalde temperatuur niet meer gewerkt hoeft te worden. Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangegeven dat werkgevers na horen te denken over maatregelen wanneer de temperatuur hoger is dan:

 • 25 graden: voor werknemers die zwaar fysiek werk doen;
 • 26 graden: voor werknemers die fysiek werk doen;
 • 28 graden: voor werknemers die licht fysiek werk of kantoorwerk doen.

Vanuit de Arbowetgeving wordt ook benadrukt dat niet alleen de omgevingstemperatuur bepalend is voor de temperatuurbeleving van werkzaamheden. Andere factoren die invloed hebben op de temperatuurbeleving zijn de relatieve luchtvochtigheid. Ook de luchtsnelheid of luchtstroming heeft invloed op de temperatuurbeleving. Het dragen van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen heeft ook een invloed. Het lichaam moet de warmte ook kwijt kunnen. Als het lichaam te veel bedekt is kan het de warmte niet kwijt.

Ook het verdampte zweet kan niet wegkomen waardoor men oververhit kan raken. Iemand die veel beweegt en zware lichamelijke arbeid verricht zal eerder problemen krijgen met de hitte dan iemand die nauwelijks beweegt en een kantoorfunctie heeft. Toch heeft ook het werk op kantoor bepaalde risico’s. direct invallend zonlicht kan de temperatuur in een ruimte behoorlijk laten stijgen. Er ontstaat veel warmteontwikkeling en bovendien kan zonlicht op glas verblindend werken en zorgen voor een gestoorde waarneming op beeldschermen.

Risico’s van het werken in de hitte
Het werken bij hoge temperaturen, vooral in de zon, brengt extra risico’s met zich mee. Werken in de zon kan de warmtebalans verstoren. Dit doet zich meestal voor bij werknemers die in de buitenlucht werken (zoals bouwvakkers, wegwerkers en hoveniers). De UV straling kan de huid verbranden dit is pijnlijk maar kan ook op termijn leiden tot huidkanker wat zeer ernstig is. Bovendien kan werken in de zon zonder hoofdbescherming leiden tot een zonnesteek.
Spieren die veel bewegen kunnen bij hoge temperaturen sneller oververhit raken. Daardoor neemt de kracht van de spieren af en neemt ook de effectiviteit af. Werknemers krijgen dan meer moeite met het verplaatsen van bepaalde gewichten terwijl ze daar onder normale temperaturen onder de 25 graden minder last mee hebben. Daarnaast zal ook de concentratie ook iets afnemen. Dit concentratieverlies treed al op als iemand langer dan een uur in de hitte werkt. Bovendien kan dit er voor zorgen dat er een grotere kans ontstaat op ongevallen.

Warmteziektes
Een te hoge omgevingstemperatuur is niet goed voor mensen als ze langdurig aan deze temperatuur worden blootgesteld. Werken onder hoge temperaturen kan zorgen voor ernstige ziekteverschijnselen. Men heeft het daarbij ook wel over warmteziektes. De volgende warmteziektes kunnen optreden:

 • Warmte-uitslag: doordat de huid langdurig vochtig is door zweet raken de zweetklieren verstopt. Dat zorgt er voor dat de huid minder goed haar warmte kwijt kan. Zweten wordt lastiger en er ontstaan blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven.
 • Hittekrampen: dit is een probleem dat vooral ontstaat in de spieren en gewrichten. Bij langdurige hitte ontstaan krampen in met name de benen en buikspieren. Deze krampen ontstaan niet alleen door de hitte maar vermoedelijk ook door een gebrek aan zout.
 • Hitte-uitputting: bij zware inspanning en hoge temperaturen raakt het lichaam uitgeput. Het lichaam heeft onder hoge temperaturen moeite om de bloedvoorziening naar de spieren, hersenen en huid op peil te houden. Als men stopt met werken en de inspanning dus stopt kan men ook onwel worden. Dit komt omdat de bloeddruk dan ineens te snel naar beneden gaat. Mensen die last hebben van hitte-uitputting wordt bleek in het gezicht en krijgen vaak last van hoofdpijn, duizeligheid en lopen minder stabiel (worden wankel). Kenmerken zijn onder andere bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en een onstabiele loop.
 • Hitteberoerte: als een hitte-uitputting ernstiger wordt spreekt men van een hitteberoerte. Dan krijgt men echt last van koortsklachten en kan de lichaamstemperatuur boven de 41˚C komen. Dit zorgt er voor dat het zenuwstelsel wordt aangetast. De kenmerken van hitte-uitputting zijn merkbaar maar er komen nog meer symptomen bij. Zo kunnen mensen met een hitteberoerte ook last krijgen van een rode of hete droge huid, krampen en stuiptrekkingen. Daarnaast treed er vaak ook een gedragsverandering op. Men toont vaak ook afwijkend gedrag. Zo kan men verward, chagrijnig, prikkelbaar of agressief worden. Ook kan men last krijgen geheugenverlies. Tot slot kan men bewusteloos raken of zelfs sterven.

Risicogroepen
Het effect van warmte op het lichaam van een mens verschilt. Er zijn bepaalde risicogroepen die extra gevoelig zijn voor hitte. Vrouwen hebben over het algemeen meer last van de warmte dan mannen. Voor werknemers die vallen in de volgende categorieën is werken bij hoge temperaturen extra gevaarlijk:

 • Zwangere werknemers
 • Werknemers met een slechte conditie
 • Werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg)
 • Werknemers met een hoog vetgehalte
 • Werknemers met hart- en vaatziekten
 • Werknemers die geneesmiddelen gebruiken

Mensen die tot bovenstaande categorieën behoren moeten extra voorzichtig zijn. Als ze last krijgen van bepaalde symptomen die hiervoor zijn genoemd is het verstandig om even een stapje terug te doen en verkoeling op te zoeken. Uit voorzorg kunnen ze advies inwinnen bij een huisarts of bedrijfsarts over werken onder hoge temperaturen.

Maatregelen bij het werken in de hitte
Hitte vormt een extra risico op het werk. Het is belangrijk dat werkgevers zorgen voor het welzijn van werknemers en het werken bij hoge temperaturen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Als voorkomen van werken onder hitte echt niet mogelijk is moet de werkgever de risico’s beperken door:

 • Een goede ventilatie en luchtstroom realiseren;
 • De duur van werkzaamheden in de warmte verkorten door bijvoorbeeld meer pauzes in te voeren;
 • Ook kan men juist eerder starten met werken in de koele ochtenduren zodat de werknemers ook eerder hun werkzaamheden kunnen stoppen. Hierbij kun je denken aan een zogenaamd tropenrooster.
 • Werkzaamheden moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de schaduw of op andere koele plaatsen. Het is belangrijk dat de werkgever de werknemer regelmatig laat wisselen met werk op een koelere plek;

Wat kunnen werknemers zelf doen om de risico’s beperken:

 • Draag indien mogelijk zoveel mogelijk luchtige kleding.
 • Drink veel water;
 • Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te werken:
 • Bedek je hoofd met een pet die voldoende schaduw werpt op je gezicht;
 • Smeer je in met zonnebrandcrème met een goede beschermingsfactor:
 • Zorg dat je genoeg rust krijgt en houdt pauzes in de schaduw indien mogelijk;
 • Zorg dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft. Doordat je zweet verliest je lichaam (te) veel zout.

Blijf veilig werken
Werken onder hoge temperaturen is voor veel werknemers onprettig. Vooral wanneer men warme werkkleding draagt is de verleiding misschien groot om die warme lasoverall of die bedompte bouwhelm niet te gebruiken bij deze hitte. Dat is echter niet verstandig. Deze beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk voor je eigen veiligheid en gezondheid. Door de hogere temperaturen verliest men vaak de concentratie waardoor de kans op ongevallen groter wordt. Om die reden is het belangrijk om in ieder geval de veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen te benutten. Als je veel last hebt van hitte moet je overleggen met de leidinggevende. Met hem of haar kun je afspraken maken of het mogelijk is dat je:

 • Je tijdelijk ander werk kunt doen waarbij je deze PBM’s niet hoeft te dragen;
 • Je tijdelijk kunt werken in koelere omgeving;
 • Je extra pauzes mag nemen waarbij je in een koelere omgeving wat kunt afkoelen.