Aanmelden voor BBL in de techniek in juli 2018

BBL is voor veel werkzoekenden en leerlingen in de techniek een interessante opleidingsvorm. Doormiddel van BBL kun je werken en leren. Een BBL volg je via een opleidingsinstituut in het middelbaar beroepsonderwijs, ook wel bekend als het mbo. Veel BBL opleidingen worden gegeven op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) maar er zijn ook andere mbo instituten … Read more

NieuweStroom neemt Energieleverancier easyEnergy over in 2018

Energiebedrijf NieuweStroom heeft haar branchegenoot EasyEnergy overgenomen. Het laatste bedrijf behoorde tot de easyGroup. De easyGroup is een grote organisatie die onder andere ook achter de luchtvaartmaatschappij easyJet zit. De energieleverancier EasyEnergy werd opgericht in maart 2017. Het bedrijf onderscheide zich van veel van haar concurrenten door de belofte om gas en elektriciteit aan te … Read more

Personeel Tata Steel Nederland akkoord met fusie ThyssenKrupp

Het personeel van Tata Steel Nederland is akkoord met de fusie met ThyssenKrupp. Vanwege dit akkoord kom de fusie tussen de staalbedrijven dichtbij. Op vrijdagochtend heeft de ondernemingsraad van Tata Steel in Nederland ingestemd met de samenvoeging van de Europese activiteiten van beide bedrijven. Tata Steel is het voormalige Koninklijke Hoogovens en heeft een grote … Read more

Bouwbedrijven hebben meer werk dan ooit in 2018

Bouwondernemingen in Nederland hebben dit jaar gemiddeld meer werk dan ooit te voren. De meeste bouwbedrijven hebben nog voor meer dan 10 maanden werk in hun orderportefeuille. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft aangegeven dat het nog niet eerder in Nederland is voorgekomen dat bouwbedrijven voor meer dan tien maanden orders in het … Read more

Productie van Tesla loopt nog steeds achter in 2018

Tesla heeft nog steeds problemen met betrekking tot de productiedoelstelling voor de Tesla Model 3. Van dit type auto zou Tesla per week 5000 voertuigen produceren. Dit blijkt echter nog steeds te hoog gegrepen voor de producent van Elektrische auto’s. Volgens Elon Musk zou dit productieaantal eind juni waarschijnlijk worden behaald. Uit de praktijk komt … Read more

Windmolenparken Borssele III en Borssele IV ontvangen nauwelijks subsidie

De overheid wil in de toekomst dat windmolenparken zoveel mogelijk zonder subsidie worden gebouwd. Windmolenparken moeten rendabel genoeg zijn om zonder overheidssteun elektriciteit op te wekken. De windmolenparken Borssele III en Borssele IV krijgen daarom verhoudingsgewijs weinig subsidie. Het valt op dat er in de windmolentechniek steeds minder geld nodig is. Zo ging men een … Read more

Verbod op wegwerpplastic kost bedrijven nauwelijks geld vanaf 2018

Plastic afval is een wereldwijd probleem waardoor de kans groot is dat er binnenkort strengere wereldwijde regelgeving wordt ingevoerd die het gebruik van wegwerpplastic moet tegengaan. Het verbod op wegwerpplastic heeft echter maar een beperkte invloed op bedrijven die plastic produceren. Dit bericht werd donderdag 28 juni 2018 bekend gemaakt door kredietbeoordelaar Fitch. Deze organisatie … Read more

CPB: Innovatie heeft geen groot effect op productiviteitsgroei in 2018

De OESO oftewel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft een bepaald beeld geschetst over de productiviteitsgroei in Nederland. In de rapportage van de OESO wordt aangegeven dat de voorlopers op het gebied van innovatie qua productiviteit steeds verder vooruit lopen ten opzichte van landen die minder geld besteden en minder aandacht geven aan … Read more

Chauffeurs op uitzendbasis worden ingezet om staking streekvervoer op te vangen in 2018

De vakbonden voeren stakingen uit in het openbaar vervoer in Nederland. Dat zorgt er voor dat het streekvervoer moeite heeft om haar planning te halen. Het tekort aan personeel dat ontstaat door de stakingen in het streekvervoer worden echter opgevangen door uitzendkrachten aldus de vakbonden. Buschauffeurs die via een uitzendbureau werken worden door de vervoersbedrijven … Read more

Staalsector Amerika dient aanklacht in tegen staalheffing in 2018

Een Amerikaanse belangengroep die opkomt voor de staalsector heeft een aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse importheffingen op staal die zijn ingevoerd door de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de American Institute for International Steel (AIIS) is de aanklacht de eerste juridische procedure die is gestart om de controversiële maatregelen van de Amerikaanse regering ongedaan te … Read more

Duizenden Groningse woningen moeten in 2018 versterkt worden ten gevolge van aardbevingsschade

Ongeveer 5.000 woningen en andere gebouwen die aanwezig zijn in het Groningse aardbevingsgebied moeten zo snel mogelijk worden verstevigd. Dit bericht heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bekend gemaakt aan minister Wiebes die hiervoor mede verantwoordelijk is. In het advies is ook aangegeven dat er aandacht moet worden besteed aan het gebied 10 kilometer … Read more

VS wil boycot olie Iran vanaf 4 november 2018

De Verenigde Staten willen dat haar bondgenoten vanaf vier november 2018 geen olie meer gaan kopen uit Iran. De Amerikaanse president Donald Trump wil op die manier Iran in een moeilijke positie brengen op de wereldwijde oliemarkt. Eerder had president Donald Trump al besloten om het nucleaire verdrag met Iran op te zeggen. Er zijn … Read more

Duitse banken investeren 6 miljard in fintech vanaf 2018

Fintech wordt een steeds belangrijker speerpunt voor Duitse banken. De komende jaren willen de banken in Duitsland meer investeren in financieel technische oplossingen waardoor hun dienstverlening sneller, veiliger en efficiënter wordt. Er wordt de komende jaren miljarden euro’s geinvesteerd in digitalisering. Consultancybureau Oliver Wyman heeft aangegeven dat de investering van de banken zal oplopen tot … Read more

Hogesnelheidsspoor Europa is onder de maat in 2018

De kwaliteit van het hogesnelheidsspoornet in de EU is onderzocht door de Europese Rekenkamer. Op dinsdag 26 juni 2018 heeft de Europese Rekenkamer haar bevindingen bekend gemaakt. Daaruit komt naar voren dat het hogesnelheidsspoornet onvoldoende functioneert. Er is sprake van een ‘lappendeken’ aan nationale spoorlijnen die slecht met elkaar verbonden zijn. Bovendien ontbreekt er een … Read more

Twintig procent werkgevers heeft personeelstekort in 2018

In Nederland heeft een op vijf werkgevers een tekort aan personeel volgens het UWV. De uitkeringsinstantie geeft aan dat de krapte op de arbeidsmarkt in steeds meer sectoren wordt gemerkt. In verschillende beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. Dit komt naar voren uit een rapport van het UWV dat is opgesteld over de ontwikkelingen … Read more

Vakbonden slaan gesprek werkgevers metaalsector in juni 2018

De vakbonden hebben kenbaar gemaakt dat ze niet bereid zijn om met de werkgevers in de metaalsector te onderhandelen over een nieuwe cao. Een uitnodiging voor een gesprek vanuit de brancheorganisatie FME werd afgeslagen door de vakbonden. Bovendien beraden de vakbonden zich op nieuwe stakingen. Dit bericht heeft een woordvoerder van het CNV bekend gemaakt. … Read more