Contractlonen met drie procent omhoog in 2019

De arbeidsmarkt trekt aan ten gevolge van het economische herstel in Nederland. In verschillende sectoren is sprake van een tekort aan personeel. Denk hierbij aan de techniek en de bouwsector. Veel bedrijven en uitzendbureaus kunnen nog nauwelijks personeel vinden voor deze sectoren. Ook in andere sectoren dreigt een tekort aan personeel te ontstaan. Er ontstaat een oplopende spanning op de arbeidsmarkt die er voor gaat zorgen dat er hogere lonen worden betaald door werkgevers. Dit is in ieder geval wel het beeld dat de ABN Amro voorziet voor 2019. Volgens jaar zullen de contractlonen met 3 procent gaan stijgen.

Het aantal banen zal in Nederland blijven toenemen in 2018 en 2019. Het aanbod aan werk neemt toe maar het aantal werklozen neemt juist af. Volgens de ABN Amro is er nog wel arbeidspotentieel beschikbaar op de arbeidsmarkt maar dit potentieel zou onvoldoende zijn om de banengroei in de toekomst helemaal op te vangen. In de particuliere sector zouden de lonen met drie procent stijgen. Dit bericht werd door de bank bekend gemaakt onder op basis van cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Deze cijfers laten zien dat onder voorbehoud hogere lonen worden afgesproken. Daar komt straks het effect van inflatie door de btw-verhoging bij aldus de ABN Amro.

Personeel Tata Steel beoordeelt fusie met ThyssenKrupp in mei 2018

De Europese staalproducenten ThyssenKrupp en de Nederlandse vestiging van Tata Steel zijn al geruime tijd van plan om hun Europese activiteiten te gaan samenvoegen. Dat zorgt voor ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering van beide bedrijven. Bovendien hebben de fusieplannen ook gevolgen voor het personeelsbestand van de Nederlandse vestiging van Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp.

Verschillende factoren hebben invloed op de fusie. Niet alleen de top van beide bedrijven heeft zich over de situatie uitgesproken ook het personeel mag een reactie geven. Inmiddels is de voorgenomen fusie ter goedkeuring voorgelegd aan het personeel van Tata in IJmuiden. Vorige week kregen de personeelsvertegenwoordigers uitleg over de fusie tussen de Europese activiteiten van staalreus Tata Steel en ThyssenKrupp. Het personeel zal opnieuw kritisch kijken naar de plannen. Daarbij werd aangegeven dat ze nog een “aanzienlijke tijd” nodig hebben om de plannen andermaal kritisch te bekijken.

Er zijn nog verschillende vragen die door Tata Steel moeten worden beantwoord voordat er een advies kan worden uitgebracht door de afvaardiging van het personeel van de staalproducent. Zo zijn er vragen over de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Tata. Deze research en development activiteiten zouden mogelijk in Nederland actief worden en worden uitgebouwd. Daarnaast is de afvaardiging van personeelszaken benieuwd naar de investeringsbereidheid van het bedrijf in de komende jaren.

De afgelopen tijd is de centrale ondernemingsraad altijd kritisch geweest over de fusie tussen de staalbedrijven. Het personeel is onder andere bezorgd over het verlies van werkgelegenheid bij een fusie tussen de staalbedrijven. Bij een fusie tussen bedrijven gaan er meestal veel banen verloren. Dat bespaart kosten maar zorgt er ook voor dat er in bepaalde regio’s meer werklozen op de arbeidsmarkt komen. Dat is niet gunstig voor de lokale economie. Om die reden zijn vakbonden en andere organisaties die opkomen voor de belangen van personeel vaak kritisch over fusieplannen.

Aluminiumproducent Rusal trekt zich mogelijk terug van internationale markt in 2018

De Russische aluminiumproducent Rusal leverde tot voor kort aluminium aan landen over de gehele wereld. Dat is geen wonder want deze aluminiumproducent is één van de grootste aluminiumproducenten van de wereld. Toch is ook dit bedrijf niet oppermachtig. De top van Rusal zou nauwe banden hebben met de Russische president Poetin. Amerika heeft besloten om een aantal ‘vrienden’ van Poetin hard te treffen door sancties. Ook Rusal heeft te maken gekregen met deze sancties. Het bedrijf hoopt echter onder de sancties uit te kunnen komen door een onafhankelijke top. Toch is het nog niet zeker dat de Amerikaanse sancties daardoor zullen worden opgeheven. Als de sancties blijven bestaan zal het bedrijf zich mogelijk noodgedwongen moeten terugtrekken van de buitenlandse markt. Dit heeft het persbureau Reuters gemeld op basis van bronnen binnen het bedrijf.

Prijs van aluminium
Er is echter nog geen officiële reactie van Rusal bekend gemaakt. Amerika heeft vooral zijn aandacht gevestigd op zakentycoon Oleg Deripaska. Deze man is een grootaandeelhouder in Rusland. Washington verdenkt hem van frauduleuze activiteiten. Volgens de bronnen zou Rusal inmiddels een nieuwe managementstructuur hebben en daardoor ook geen banden meer hebben met Deripaska. Door de sancties tegen Rusal wordt de prijs van aluminium fors hoger. Als de één van de grootste aluminiumproducenten ter wereld alleen maar voor eigen markt zal gaan produceren heeft dat een effect op het aluminiumaanbod in de wereld en gaat de prijs van aluminium en aluminiumproducten flink omhoog. Verschillende Europese bedrijven zijn hier bezorgd over en dringen er bij de Amerikaanse president Donald Trump op aan om de sancties te heroverwegen.

Groen gas is als alternatief voor aardgas

Nederland is in 2018 nog sterk afhankelijk van aardgas. Vrijwel alle woningen in Nederland zijn aangesloten op het aardgasnet. Dat is tot op heden ook verplicht maar in de loop van 2018 zal deze verplichting verdwijnen. Dan hoeven woningen niet meer verplicht aangesloten te worden op het aardgasleidingnet als er andere energievoorzieningen worden aangebracht. Hierbij kan je denken aan stadsverwarming of blokverwarming. Ook warmtepompen en warmte- en koudeopslag behoren tot de oplossingen. Toch zijn er ook experts die beweren dat er onvoldoende alternatieven zijn voor aardgas. Milieu-expert Jan Paul van Soest heeft zijn visie over aardgas weergegeven in een artikel in het dagblad Trouw.

Groen gas
Volgens Van Soest is groen gas de beste oplossing om oude woningen en kleine fabrieken duurzaam van energie te voorzien. Groen gas kan worden gewonnen uit rioolslib, snoeiresten en gft-afval. Er zijn nog meer oplossingen voor duurzame energievoorziening. Hierbij kun je volgens Van Soest ook denken aan het kweken van groen gas van zeewier. Daarbij zouden ook windmolens kunnen worden gebruikt. Grote hoeveelheden afval van de voedingsmiddelenindustrie zouden ook kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van gas. Veel installaties werken namelijk nog op aardgas. Denk hierbij aan centrale verwarmingsinstallaties met een gasgestookte cv-ketel. Als het aardgas geheel wordt afgesloten moet een oplossing worden gevonden voor de centrale verwarmingsinstallaties. Door groen gas te gebruiken zo men wellicht met de nodige aanpassingen gebruik kunnen maken van de huidige centrale verwarmingssystemen.

Hybride verwarming
Er zijn echter ook mensen die beweren dat een gecombineerd gebruik van aardgas en een warmtepomp tot de mogelijkheden moet behoren. Dan krijg je te maken met hybride systemen. Dan heeft men het ook wel over een hybride warmtepomp of een hybride ketel. Daarbij wordt aardgas slechts in tweede instantie als warmtebron gebruikt. In eerste instantie zal de warmtepomp voor de levering van warmte worden ingeschakeld. Omdat een warmtepomp bij een piekvraag in de warmtebehoefte niet altijd voldoende vermogen heeft is een aardgas aansluiting nog wel nodig. Steeds meer installatiebedrijven installeren hybride warmtepompen en hybride ketels.

Benzineprijs op hoogste prijsniveau sinds 2015

In april 2018 is de prijs van olie aanzienlijk gestegen en dat is geen goed nieuws voor de meeste automobilisten. De prijsstijging van olie werkt door in de brandstofprijzen van auto’s die op benzine rijden. De benzineprijzen zijn namelijk ook omhoog gegaan. De prijs van Euro95 is aan de pomp gestegen naar een gemiddeld bedrag van 1,73 euro per liter. Dit is berekend door het consumentencollectief United Consumers. Volgens dit consumentencollectief is de prijs van benzine sinds halverwege 2015 niet meer zo hoog geweest.

Paul van Selms van United Consumers geeft aan dat de stijgende olieprijs een belangrijke oorzaak is van de prijsstijging van benzine. De prijsstijging van olie is echter ontstaan door afspraken tussen de leden van de OPEC en een aantal andere grote olieproducerende landen zoals Rusland. Deze landen hadden de afgelopen jaren te maken met dalende inkomsten wegens een lage olieprijs door een overproductie op de oliemarkt. Deze overproductie werd beperkt door productieafspraken tussen de olieproducerende landen.

Gezamenlijk hebben de leden van de OPEC, Rusland en nog een paar olieproducerende landen besloten om hun olieproductie te bevriezen zodat het aanbod van olie zou dalen. Dat gebeurde ook. Daardoor kwam het aanbod en de vraag naar olie meer in balans en steeg de prijs van olie. Vanwege de eerder gemaakte afspraken steeg de prijs van olie tot gemiddeld 70 dollar per vat. Volgens United Consumers zal de prijs van olie de komende tijd niet dalen. Daardoor zal de prijs van benzine de komende tijd ook niet dalen. Toch is de invloed van de olieprijs niet enorm op de prijs van benzine. De benzineprijs bestaat in Nederland bijvoorbeeld voor ongeveer de helft uit belastingen.

Veertig Britse bedrijven gaan plastic verpakkingsmateriaal reduceren vanaf 2018

In Groot-Brittannië is er aandacht voor het reduceren van plastic verpakkingsmateriaal. Wereldwijd wordt er nog steeds veel plastic gebruikt voor wegwerpproducten waaronder plastic verpakkingen. Dat zorgt er voor dat het plastic afval aanzienlijk toeneemt. In oceanen spreekt men al van een plastic soep en in verschillende landen weet men niet meer waar men het plastic afval moet laten. Een grote oorzaak van het plastic afval ligt in de keuze van fabrikanten om dit materiaal te gebruiken voor de verpakking van hun producten.

Geen plastic afval meer
Daarom zijn er overheden die die fabrikanten willen overtuigen of desnoods dwingen om ander verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken in de toekomst. In Groot-Brittannië zijn meer dan veertig Britse bedrijven tot de conclusie gekomen dat ze in de toekomst minder plastic verpakkingsmateriaal moeten gaan gebruiken. In een periode van ongeveer zeven jaar zal het gebruik van onnodig plastic volledig moeten worden afgebouwd. Het plastic dat wel overblijft zal voor een groot deel moeten worden gerecycled.

UK Plastics Pact
De bedrijven hebben zich met elkaar verenigd in het UK Plastics Pact. Dit verbond tussen bedrijven om het gebruik van plastic te reduceren wordt door de initiatiefnemers uniek genoemd. Aan het UK Plastics Pact doen in totaal 42 bedrijven mee. Deze bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 80 procent van het plastic verpakkingsmateriaal dat via Britse supermarkten wordt verspreid. Er zijn verschillende toonaangevende bedrijven bij het UK Plastics Pact aangesloten zoals de voedselproducenten: Unilever, Coca-Cola en Procter & Gamble. Ook de supermarkten Tesco, ASDA en Lidl zijn aangesloten.

Veel van deze bedrijven opereren wereldwijd. Dat kan betekenen dat in de toekomst ook in andere landen dergelijke milieubesparende initiatieven worden doorgevoerd. In het pact staat dat onnodig plastic in de toekomst niet meer in de producten wordt gebruikt. Het plastic dat nog wel wordt gebruikt moet kunnen worden hergebruikt. Dit moet in zeker zeventig procent van de gevallen ook daadwerkelijk gebeuren. Bovendien moet ongeveer 30 procent van alle verpakkingen uit gerecycled materiaal bestaan.

Geef je op voor BBL in 2018

Wanneer je in de techniek aan de slag wilt is het belangrijk dat je over de juiste diploma’s en certificaten beschikt. Een belangrijk certificaat is bijvoorbeeld het VCA certificaat. Dit is echter een vrij algemeen veiligheidscertificaat. Naast VCA zijn er nog tal van certificaten en piloma’s die behaald kunnen worden. Als je nog helemaal niet over een opleidingsachtergrond beschikt in de techniek en je wil toch graag aan de slag in deze sector dan is een BBL traject waarschijnlijk een interessante oplossing voor jou.

BBL opleiding kiezen
BBL is de Beroepsbegeleidende leerweg en is een praktijkgerichte opleidingsvorm in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er zijn verschillende ROC’s en AOC’s waar technische BBL-opleidingen worden gegeven. Het is soms moeilijk om de juiste opleiding te kiezen omdat veel opleidingen op elkaar lijken maar in feite toch van elkaar verschillen in de lesstof en het niveau. Dat betekent ook dat de waarde van (BBL) opleidingen verschilt op de arbeidsmarkt. Een goed advies is daarbij van belang. Dit advies kan Technischwerken.nl bieden. Samen met Technicum uitzendbureau werft Technischwerken.nl voor verschillende opdrachtgevers BBL’ers. Deze opdrachtgevers zijn uiteraard allemaal erkende leerbedrijven. Samen met een opleidingsadviseur van Technicum kun je worden ondersteund in het kiezen van de juiste BBL-opleiding. Bovendien ondersteund en begeleid Technicum jou ook tijdens je daadwerkelijke BBL-opleiding zodat je slagingskans wordt vergroot.

Aanmelden voor BBL?
Hoe kun je jezelf aanmelden voor BBL? Dat is gelukkig niet moeilijk. Via de contactpagina van Technischwerken.nl kun je vragen stellen over BBL-opleidingen. Ook kun je via de knop ‘BBL’ op de homepage direct een aanvraag doen voor een BBL-traject. Deze aanvraag wordt gedeeld met Technicum zodat je binnen korte tijd een bericht krijgt van een opleidingsadviseur of consultant bij jou in de buurt. Hij of zij kan je dan verder helpen om de juiste BBL-opleiding te kiezen.

Dieselmotoren hebben toekomst na 2018 aldus autotoeleverancier Bosch

Dieseltechniek en dieselmotoren hebben sinds het zogenaamde dieselschandaal omtrent Volkswagen een slechte naam gekregen. Dieselmotoren zouden verbrandingsmotoren zijn die aanzienlijk veel vervuilender zouden zijn dan benzinemotoren. De vraag is natuurlijk of dit waar is maar de algehele tendens in de media en de politiek is niet in het voordeel van de dieseltechniek. Toch heeft Volkswagen onlangs bekend gemaakt dat ze nog wel in de dieseltechniek gelooft. Ook autotoeleverancier Bosch is niet somber gestemd over de dieseltechniek. Volgens dit bedrijf is de toekomst van diesel allerminst ten dode opgeschreven.

Nieuwe schone diesels
Er wordt binnen Bosch gewerkt aan nieuwe technologie ook voor dieselmotoren. Zo heeft het bedrijf specifieke technologische oplossingen bedacht voor dieselmotoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie waarmee de uitstoot van deze motoren aanzienlijk kan worden verlaagd. Uiteindelijk zou met deze technologie een dieselmotor slechts een fractie van de wettelijk toegestane uitstoot produceren. Dit bericht laat het bedrijf woensdag 25 april 2018 weten. Door deze nieuwe technologie zou slechts 13 milligram stikstofoxide worden uitgestoten per kilometer. Dat is volgens het bedrijf een laagterecord. In het stadsverkeer zou de uitstoot van stikstofoxide wel hoger liggen en op 40 milligram per kilometer uitkomen. Dat is altijd nog veel lager dan de huidige wettelijke bovengrens voor de uitstoot van stikstofoxide in Europa. Deze bovengrens ligt momenteel op 168 milligram per kilometer.

BBL Carrousel opgericht door Technicum Leeuwarden in april 2018

Technisch personeel is schaars op de arbeidsmarkt. Dat weten bedrijven in de techniek die een steeds groter tekort aan ervaren vakkrachten ervaren. Technische uitzendbureaus ontvangen steeds meer vacatures en zoeken naar oplossingen om het tekort aan technische vakkrachten op te vangen. Een effectieve oplossing hiervoor is het opleiden van aankomende vakkrachten doormiddel van BBL-trajecten. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg en is bij uitstek een praktijkgerichte variant van het middelbaarberoepsonderwijs (mbo). Technicum is zeer actief op het gebied van BBL en heeft hiervoor een uniek concept ontwikkelt: het BBL Carrousel.

Technicum BBL Carrousel

De afgelopen maanden is Technicum Installatietechniek druk bezig geweest met het opzetten van een uniek project in Friesland. Om de krapte op de arbeidsmarkt binnen de Installatietechniek tegen te gaan is in samenwerking met de zes grootste installatiebedrijven uit het MKB en het Friesland College het BBL Carrousel opgezet.

Op 17 april 2018 vond de kick-off plaats. Hier is door Technicum Installatietechniek de definitieve opzet van het traject gepresenteerd aan de deelnemende bedrijven en hebben de bedrijven kennis gemaakt met de BBL-ers die zorgvuldig zijn geselecteerd door Technicum. De eerste zes BBL-ers gaan maandag 7 mei 2018 starten en in de toekomst zullen er waarschijnlijk meer BBL-ers aan dit traject deelnemen.

Waarom het BBL Carrousel?
Het BBL Carrousel is ontwikkeld zodat BBL-ers door alle processen van de installatie- en elektrotechniek heen draaien oftewel rouleren. In het BBL Carrousel worden de zes enthousiaste BBL-ers gekoppeld aan zes installateurs die een erkend leerbedrijf zijn. De BBL-ers komen in dienst bij Technicum en gaan in verschillende periodes tijdens hun BBL-opleiding bij deze installatiebedrijven op verschillende projecten werken.

De deelnemende bedrijven hebben elk hun eigen specialiteit zoals woningbouw, utiliteit, industrie en domotica. Doordat de BBL-er werkt aan verschillende soorten projecten krijgt hij of zij de kans om alle facetten van de installatietechniek en elektrotechniek aan te leren. Zo ontstaat een goed beroepsbeeld en kan de BBL-er ook effectiever een keuze maken voor een specialisatie in de installatie en elektrotechniek. Deze sector is namelijk zeer dynamisch vooral nu de energietransitie op gang komt.

Het BBL Carrousel onderscheid zich van het reguliere BBL omdat een BBL-er via het reguliere BBL vaak gedurende een groot deel van de BBL-opleiding bij één erkend leerbedrijf werkt en daardoor slechts een beperkt beeld krijgt van de verschillende sectoren van de installatietechniek en elektrotechniek. De woningbouw verschilt van de utiliteit in omvang en snelheid in de montage. Ook zijn de vermogens en technische systemen verschillend. Dit is ook het geval bij de industrie waarin weer met unieke systemen wordt gewerkt. Al deze verschillende aspecten zouden moeten worden doorlopen om een totaalbeeld te kunnen vormen van de omvang en diversiteit in de installatietechniek en elektrotechniek. Het BBL Carrousel draagt bij aan deze beeldvorming.

Aanmelden voor het BBL Carrousel
Technicum zoekt nieuwe kandidaten voor BBL-opleidingen in de installatietechniek en elektrotechniek. Mocht je hier meer informatie over willen hebben dan kun je contact opnemen doormiddel van het contactformulier op deze website. Ook kun je via de homepage de knop BBL indrukken om je rechtstreeks aan te melden voor een BBL-traject bij Technicum. Dan neemt een opleidingsadviseur of een consultant bij jou in de buurt contact met je op voor een persoonlijk gesprek over je mogelijkheden om een BBL-opleiding te volgen.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en WEB-niveau

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is een Nederlandse wet die is ingevoerd op 31 oktober 1995 en bevat regels en bepalingen voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. In de WEB zijn verschillende soort beroepsonderwijs en volwasseneneducatie beschreven. Daarnaast wordt door het WEB ook transparantie geboden met betrekking tot de niveaus van de opleidingen. In deze tekst kun je lezen welke opleidingsinstituten vallen onder het WEB en welke WEB-niveaus er zijn.

Welke opleidingsinstituten vallen onder WEB?
Er vallen verschillende soorten middelbare beroepsopleidingsinstituten onder het WEB. Het gaat hierbij om Regionale Opleidingscentra (ROC), Agrarische Opleidingscentra (AOC) en vakscholen. Ook een aantal overige opleidingsinstituten die vallen onder het beroepsonderwijs zijn opgenomen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Niet alleen het beroepsonderwijs valt onder de WEB ook de volwassenen (basis)educatie valt onder deze wet evenals het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en het cursorisch onderwijs. In de WEB worden leerlingen die deelnemen aan het middelbaar beroepsonderwijs ‘deelnemers’ genoemd. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft men verder de onderverdeling van Beroepsopleidende leerweg (BOL) en Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De hoeveelheid BBL en BOL opleidingen is omvangrijk en ook het aantal benamingen dat voor mbo opleidingen wordt gebruikt is zeer divers. Doormiddel van de WEB tracht men transparantie te bieden.

WEB en benamingen voor opleidingen
De afgelopen jaren zijn er verschillende soorten mbo-opleidingen ontstaan. Vanwege de enorme tekorten aan technisch uitvoerend personeel zijn er vooral veel technische opleidingen ontstaan. Omdat de inhoud van mbo-opleidingen in de techniek vaak verschillend is en ook de niveaus verschillen is er behoefte aan transparantie. Bovendien zijn er opleidingen met dezelfde benaming maar toch een ander niveau of een iets andere inhoud. Om die reden is het van belang dat er eenduidigheid bestaat in de niveaus van de opleiding. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de niveaus die vastgelegd zijn in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Deze niveaus worden ook wel WEB-niveaus genoemd en zijn in de volgende alinea beschreven.

Waarom WEB-niveaus?

Er zijn verschillende technische opleidingen die worden aangeboden in het middelbaarberoepsonderwijs. Je kunt een BOL of BBL opleiding volgen maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je bevoegd bent om bepaalde technische werkzaamheden uit te voeren in de praktijk. In de elektrotechniek heb je te maken met specifieke risico’s met betrekking tot elektrotechnische installaties en de elektrische spanning die daarbij hoort. Het is van groot belang dat iemand voldoende onderricht is om aan elektrische installaties te werken of in de buurt van elektrische installaties te werken. Als iemand namelijk niet voldoende onderricht is en dus niet voldoende kennis heeft van de werkzaamheden ontstaat er gevaar. Denk hierbij aan kortsluiting, brand of elektrocutie van mensen of dieren. Kennis en veiligheid gaan met elkaar samen. Als je voldoende kennis hebt van de gevaren en weet hoe je deze gevaren kunt beperken en uitsluiten kun je veilig werken.

WEB-niveaus
Personeel in de elektrotechniek moet een bepaald opleidingsniveau hebben. Dit is afhankelijk van de aanwijzing. Om deze zogenaamde ‘aanwijzing’ wordt in de praktijk vaak gevraagd door nutsbedrijven in de energietechniek. Deze nutsbedrijven willen voor de aanvang van de werkzaamheden een goed beeld hebben van de vaktechnische kennis van de werknemer zodat deze aangewezen kan worden om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de niveaus uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De NEN 3140 wordt ook ingedeeld in de WEB-niveaus. Hieronder staat een overzicht van de verschillende WEB niveaus voor werknemers en leidinggevenden die in hun werk te maken krijgen met elektrische installaties.

  • Werkverantwoordelijke WV niveau 4. Voor dit niveau heeft een elektrotechnisch medewerker een afgeronde elektrotechnische opleiding nodig in de energietechniek. Een persoon met dit niveau kan functioneren als verantwoordelijke voor de planning of het beheer van een elektrische installatie. Deze personen mogen over het algemeen zonder toezicht werken. Dat houdt in dat iemand als zelfstandig vakvolwassen persoon wordt beschouwd. Als de persoon moet leidinggeven zijn hiervoor wel competenties en ervaring vereist op het gebied van leidinggeven.
  • Installatieverantwoordelijke IV niveau 4. Hiervoor is een volooide middelbare elektrotechnische opleiding vereist in de energietechniek. Personen met deze aanwijzing zijn verantwoordelijk voor eigen takenpakket. Daarnaast zijn ze bevoegd om andere monteurs te begeleiden en te controleren. Een installatieverantwoordelijke is grotendeels zelfstandig aan het werk maar kan ook onder indirect toezicht werkzaamheden uitvoeren. Ook hierbij kunnen leidinggevende vaardigheden vereist zijn en die zijn afhankelijk van de persoon.
  • Ploegleider PL niveau 3. Voor deze aanwijzing is een lagere elektrotechnische opleiding vereist in de energietechniek. Deze personen geven vaak leiding aan een kleine groep monteurs. Daarom zijn hiervoor ook leidinggevende vaardigheden nodig.
  • Vakbekwaam persoon (VP) niveau 2. Voor dit niveau is een lagere technische opleiding vereist in de energietechniek. Hierbij werk je onder direct of indirect toezicht. Je werkt samen met andere monteurs aan installaties en bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden.
  • Voldoende onderricht persoon (VOP) niveau 1 of niveau 2. Voor deze aanwijzing zijn verschillende niveaus genoteerd. Sommige nutsbedrijven willen dat iemand minimaal over niveau 2 beschikt terwijl anderen een niveau 1 voldoende achten. Deze persoon heeft duidelijke instructies ontvangen met betrekking tot de gevaren van elektriciteit. Een persoon met VOP heeft voldoende opleiding gevolgd om eenvoudige elektrotechnische taken uit te voeren. Dit gebeurd onder direct toezicht.
  • Leek (L). Deze persoon heeft geheel geen ervaring of opleiding gehad in de elektrotechniek en mag daardoor geen werkzaamheden uitvoeren aan.

Slotwoord over WEB-niveaus
Werkzaamheden in de uitvoerende techniek verschillen en ook de verantwoordelijkheden voor werkzaamheden en installaties zijn divers. Om die reden zijn er ook verschillende opleidingsniveaus of WEB-niveaus waarmee men inzichtelijk krijgt hoeveel kennis iemand heeft van systemen en technieken. Technische installaties moeten goed en veilig worden geïnstalleerd en onderhouden. Daarom is voor elke functie of functiegroep een bepaald WEB-niveau vereist. Op basis daarvan kan iemand een aanwijzing krijgen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren en bepaalde verantwoordelijkheden te dragen. Zo wordt niet alleen de kwaliteit en veiligheid van een installatie gewaarborgd maar ook voorkomen dat mensen letsel ondervinden.

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) volgens werkgevers overbodig

Vanuit Europees verband zijn er initiatieven voor een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Deze nieuwe instantie moet er voor zorgen dat de rechten van Europeanen, die in een ander EU-land werken, beter worden beschermd. De Europese Commissie denkt dat doormiddel van een Europese Arbeidsautoriteit de nationale inspecties van de Europese landen beter met elkaar kunnen samenwerken zodat misstanden op de arbeidsmarkt beter worden opgespoord en effectiever kunnen worden aangepakt. Bedrijven die de regels overtreden zouden dan sneller kunnen worden gecorrigeerd. Het is wel de bedoeling dat de handhaving onder de verantwoordelijkheid blijft vallen van de Europese lidstaten.

Reactie van Nederlandse werkgevers
De Nederlandse ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) geen toegevoegde waarde heeft voor de Europese arbeidsmarkt. Dit hebben de organisaties laten weten aan de Tweede Kamer doormiddel van een gezamenlijke brief. Daarin geven de werkgeversorganisaties aan dat de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit veel overlap heeft met de arbeidsinspectie die in Nederland de Inspectie SZW wordt genoemd. De nieuwe Europese arbeidsinspectie zorgt er voor dat er veel wordt overgedaan wat in nationaal verband al wordt gedaan volgens de werkgeversorganisaties.

Investeer in de huidige arbeidsinspectie en systemen
Een nieuwe Europese Arbeidsautoriteit ontstaat niet zomaar. Daarvoor is veel tijd en geld nodig. Er zullen bevoegdheden moeten worden vastgelegd en er zullen systemen moeten worden ontwikkeld waarmee deze organisatie haar invloed op de arbeidsinspecties van de lidstaten kan vormgeven en handhaven. Volgens de werkgevers is dit allemaal niet nodig. De beleidsmakers van de Europese Commissie kunnen zich volgens hen beter richten op het verbeteren van instanties en systemen die al bestaan. Op die manier kan grensoverschrijdend misbruik op de arbeidsmarkt en grensoverschrijdende fraude effectiever worden bestreden.

Technischwerken.nl gaat samenwerking aan met Technicum vanaf april 2018

Begin april werd op de website al bekend gemaakt dat er onderhandelingen werden gevoerd tussen Technischwerken.nl en uitzend- en detacheringorganisatie Technicum over een mogelijke samenwerking. Deze onderhandelingen zijn inmiddels succesvol afgerond. Dat betekent dat Technicum en Technischwerken.nl elkaar gaan versterken van 1 mei 2018. Op de homepage van de website staan al een paar dagen knoppen in plaats van een uitklapbaar menu. Dit is overzichtelijker en werkt bovendien sneller. Aan het ‘knoppenbord’ zijn twee knoppen toegevoegd:

  • De knop ‘vacatures’ die rechtstreeks in verbinding staat met het vacatureaanbod van technisch uitzendbureau / detacheringsbureau Technicum.
  • De knop ‘BBL’ waarmee je op een aanmeldformulier komt voor een BBL-traject via Technicum.

Door deze extra knoppen worden de mogelijkheden op de website uitgebreid. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen voor de bezoekers van de website. Die kunnen namelijk niet alleen informatie vinden over de techniek maar ook een link vinden naar een interessant vacatureaanbod van technische functies. Ook de mogelijkheid om je aan te melden voor BBL is interessant. Wanneer je interesse in de techniek door de website wordt vergroot heb je ook de mogelijkheid om daadwerkelijk informatie in te winnen met betrekking tot een BBL opleiding in de gewenste technische richting.

Een brede dienstverlening op de technische arbeidsmarkt
Technischwerken.nl is voor een brede dienstverlening op de technische arbeidsmarkt. De website is in de basis opgericht als kenniswebsite, een soort online informatie database met teksten over de techniek, arbeidsmarkt en alle aspecten die daarmee samenhangen zoals veiligheid en gereedschappen. De arbeidsmarkt is dynamisch daarom moet ook het aanbod van een technische kennisbank inspelen op de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Technischwerken.nl is echter geen organisatie die actief is in de arbeidsbemiddeling maar Technicum is op dit gebied een specialist. Daarom kunnen bezoekers van Technischwerken.nl doormiddel van een knop rechtstreeks het vacatureaanbod vinden van Technicum in heel Nederland.

Focus op BBL
Er is een tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Zowel Technicum als Technischwerken.nl zijn van mening dat een van de meest effectieve oplossingen hiervoor het ontwikkelen en opleiden van technisch personeel is. Omdat er met name in uitvoerende functies een tekort is zal men met name moeten investeren in praktijkgerichte opleidingen. Daarvoor is BBL oftewel de Beroepsbegeleidende leerweg een effectieve opleidingsmethode op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Technicum verstrekt BBL-trajecten en heeft hiervoor opleidingsadviseurs in dienst die tevens als een soort loopbaanbegeleiders een belangrijke ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van technisch talent. Deze werkwijze spreekt Technischwerken.nl aan omdat het ontwikkelen van aankomend technisch personeel iets is dat zorgvuldig moet gebeuren door professionals. Op de homepage van deze website is daarom ook een knop zichtbaar met de tekst ‘BBL’ er op. Via deze knop kom je op een aanmeldformulier voor BBL. Dit formulier komt, wanneer het is verzonden, binnen bij Technischwerken.nl die de gegevens vervolgens zorgvuldig verstrekt aan een opleidingsadviseur of technisch consultant in de buurt. Deze neemt vervolgens contact op met de aanvrager. Op die manier wordt de dienstverlenging van de website verbreed.

Toekomstgericht
Technischwerken.nl is toekomstgericht en geeft daardoor aandacht aan de ontwikkeling van vakkrachten doormiddel van BBL-trajecten maar ook doormiddel van het vertrekken van informatie over de techniek en alles wat daar bij hoort. Samen met Technicum worden de handen ineen geslagen om vorm te geven aan deze toekomstvisie. In de nieuwsberichten op deze website zal hierover regelmatig een update verschijnen.

Woningverkoop vooral gestegen wegens verkoop nieuwbouwwoningen eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal van 2018 steeg de woningverkoop in Nederland. De verkooptoename zat echter niet in de verkoop van bestaande bouw. In plaats daarvan is de stijging vrijwel volledig het gevolg van de verkoop van nieuwbouwwoningen. Er werden namelijk maar liefst 45 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht in het eerste kwartaal van 2018 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. De verkoop van bestaande woningen nam echter af met 2 procent.

Nieuwbouwwoningenverkoop
Dit bericht werd bekend gemaakt door makelaarsorganisatie Dynamis op dinsdag 24 april 2018. Deze bekendmaking gebeurde op basis van haar kwartaalrapportage. Inmiddels is ongeveer twintig procent van de woningen die verkocht wordt een nieuwbouwwoning volgens Dynamis. Volgens deze organisatie groeit het aanbod van woningen voldoende mee met de stijgende vraag naar nieuwbouwwoningen in Nederland. Ongeveer een vierde van de gemeenten heeft gemeld dat de verkoopcijfers van woningen zijn afgenomen ten gevolge van een gebrek aan aanbod in nieuwbouwwoningen.

Regionale verschillen
De regionale verschillen in de woningverkoop zijn groot. Dat is ook het geval met betrekking tot de nieuwbouwgegevens. In verhouding tot andere provincies worden in Noord-Brabant worden de meeste nieuwbouwwoningen verkocht namelijk 23 procent ten opzichte van de totale woningverkopen. In de provincie Groningen is het aandeel van nieuwbouwwoningen ten opzichte van de totale woningverkoop met 9 procent het laagst in Nederland.

Aluminiumprijs daalt 24 april 2018 na mogelijke verlichting Amerikaanse sancties tegen aluminiumproducent Rusal

De Verenigde Staten willen de voorgenomen economische sancties tegen de Russische aluminiumproducent Rusal mogelijk verlichten. Dat betekent dat er voor Westerse landen minder tekort aan aluminium zal ontstaan. Het nieuws heeft er voor gezorgd dat de aluminiumprijzen weer omlaag zijn gegaan. Dat is voor veel bedrijven goed nieuws. Bedrijven kunnen nu tegen lagere prijzen aluminium kopen op de markt. Dat is belangrijk want veel bedrijven in bijvoorbeeld de machinbouw, jachtbouw en automotive maken gebruik van aluminium als grondstof.

Maatregelen tegen aluminiumproducent
Amerika had de maatregel tegen de Russische aluminiumproducent genomen omdat de top van het bedrijf nauwe banden zou hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Het zou daarbij onder andere gaan om de oligarch Oleg Deripaska. Hij is een grootaandeelhouder van Rusal. De sancties tegen het bedrijf worden door Amerika opgelegd als een vergelding voor de vermeende beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en ook vanwege andere ”kwaadaardige activiteiten” die volgens Amerika zijn ondernomen door het Kremlin.

Aluminiumprijs

Wanneer Deripaska bereid is om de controle over Rusal over te dragen is de Amerikaanse overheid bereid om de sancties tegen het bedrijf te verlichten. Bedrijven krijgen daarnaast vijf maanden langer de tijd om de zakelijk relatie die ze hebben met Rusal te stoppen. Dit bericht had meteen een positief effect op de aluminiummarkt. De prijs van aluminium was namelijk kort na het aankondigen van de Amerikaanse sancties enorm gestegen. Verschillende bedrijven, ook in Europa, maakten zich ernstige zorgen of ze wel in staat zouden zijn om tegen de huidige prijzen te kunnen produceren wanneer de grondstof aluminium enorm in prijs zou toenemen. Nu zijn de zorgen gedeeltelijk weggenomen en daalt de prijs van aluminium weer naar een redelijk niveau.

ACM onderzoekt vertraging aansluiting nieuwbouwwoningen op het gas- en elektriciteitsnet in 2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft klachten binnen gekregen over vertraging met betrekking tot het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gas- en elektriciteitsnet. De vertraging zou ontstaan door een tekort aan technisch personeel. Vanwege het tekort aan technici moeten kopers van nieuwbouwwoningen regelmatig weken of zelfs maanden wachten voordat ze de sleutel van de woning in ontvangst kunnen nemen.

Vereniging Eigen Huis
De Vereniging Eigen Huis (VEH) was al eerder op de hoogte van de problemen met betrekking tot de gasaansluiting en aansluiting op het lichtnet. Daarover had de belangenorganisatie al contact opgenomen met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De situatie is volgens de minister ernstig genoeg om te laten onderzoeken door toezichthouder ACM. De minister geeft in een reactie aan dat belangrijke nutsvoorzieningen wettelijk moeten worden aangesloten binnen achttien weken na de aanvraag. Aansluitingen voor gas en elektra behoren tot de belangrijke nutsvoorzieningen. Wanneer de wettelijke termijn regelmatig overschreven wordt “is dat zorgwekkend” volgens de minister.

Tekort aan technisch personeel
De woningbouwsector zit nog steeds in de lift. Er worden meer nieuwe woningen gebouwd maar installateurs en elektromonteurs zijn nauwelijks beschikbaar op de arbeidsmarkt. Deze monteurs zijn vooral in de woningen en utiliteitscomplexen zelf aan het werk. Het probleem dat de ACM onderzoekt heeft te maken met de aansluiting van de woning op het aardgasnet en lichtnet. Zonder deze aansluiting heeft de woning in het geheel geen aardgas of elektrische stroom. Dit is de verantwoordelijkheid van nutsbedrijven zoals de netbeheerders. De netbeheerders en aannemers kunnen de vraag naar nieuwe woningaansluitingen echter niet aan.

Oplevering van de woning
Dat zorgt voor een kettingreactie van problemen. Als de woning namelijk niet aangesloten is op aardgas en elektriciteit mag de woning niet worden opgeleverd. Dat betekend dat de kopers van de woning nog geen gebruik kunnen maken van de woning terwijl hun kosten wel oplopen. Ze moeten bijvoorbeeld wel de huur doorbetalen van hun tijdelijke woning. Of ze krijgen te maken met andere problemen met betrekking tot de kopers met wie ze een koopovereenkomst hebben gesloten over de aanschaf van hun voormalige koopwoning. Vaak moeten de kopers van de nieuwbouwwoning voor een bepaalde tijd hun voormalige woning verlaten. Nieuwbouwkopers kunnen nu geen vergoeding claimen voor de vertraging.

Bedrijven hebben in 2018 nog nauwelijks beeld van de kosten van energietransitie

De energietransitie van vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is belangrijk voor het klimaat. Door hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht, zonlicht en aardwarmte te gebruiken wordt de emissie van CO2 verder beperkt. Op die manier wordt de energievoorziening klimaatneutraal. Zover is het echter nog lang niet. Een hoop bedrijven zijn namelijk nog afhankelijk van het aardgas uit de bodem van de provincie Groningen. Dit aardgas is laagcalorisch aardgas met een lagere energiewaarde dan het hoogcalorisch aardgas dat vaak uit het buitenland wordt geïmporteerd. Veel bedrijfsinstallaties zijn zo ontworpen dat ze alleen op laagcalorisch aardgas kunnen functioneren. De komende tijd wordt de aardgasdelving in Groningen echter beperkt en in 2030 geheel stopgezet. Dat zorgt er voor dat veel bedrijven de energietransitie versneld moeten doorvoeren. De vraag is echter of bedrijven daar wel klaar voor zijn.

Kosten energietransitie onduidelijk
Veel bedrijven die sterk afhankelijk zijn van het laagcalorische aardgas hebben nog nauwelijks een idee welke kosten er gepaard gaan met de energietransitie naar schonere verwarmingsbronnen. Op dit moment wordt er druk overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken. Er is echter nog geen concrete informatie bekend. Vooral grootgebruikers zullen te maken krijgen met de nodige investeringen in de energietransitie. Het gaat hierbij om ongeveer 200 bedrijven die als grootverbruiker van energie bekend staan. Deze bedrijven hebben eerder in 2018 al een brief gekregen van minister Wiebes van Economische Zaken. Deze brief werd toen gestuurd naar aanleiding van zijn besluit om de Groningse gaswinning naar nul terug te schroeven.

CBS: in 2017 werkte 25 procent van de Nederlandse beroepsbevolking op flexibele basis

Het afgelopen jaar had ongeveer een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking een arbeidsrelatie op flexibele basis. Dit is maandag 23 april 2018 naar voren gekomen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode van 2003 tot en met 2017 is het aantal flexwerkers in Nederland toegenomen met 850.000 personen. Daarnaast is ook het aantal zelfstandigen toegenomen in Nederland. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit zzp’ers dit zijn zelfstandigen zonder personeel.

Jongere flexwerkers
Volgens het CBS is met name onder de groep werknemers tot 25 jaar het aantal flexwerkers toegenomen in de afgelopen jaren. In 2003 werkte ongeveer veertig procent op basis van een flexibel contract of uitzendovereenkomst. In 2017 was dit percentage gestegen naar ongeveer zeventig procent.

Oudere flexwerkers
Niet alleen onder jongere arbeidskrachten is het aantal flexwerkers toegenomen, ook bij oudere werkzoekenden is er sprake van meer flexwerkers ten opzichte van de totale arbeidspopulatie. In de groep 45 plus is er een kleine stijging genoteerd. Het overgrote deel van de 45-plussers werkt nog op basis van een vast contract oftewel een contract voor onbepaalde tijd. Er is onder deze groep werkenden ook een toename merkbaar in het aantal zelfstandigen zonder personeel.

25 Tot 45 jaar
De groep die tussen de hiervoor genoemde categorieën ligt is 25 tot 45 jaar. Bij deze arbeidspopulatie is er een verdubbeling geweest in het aantal flexwerkers tussen 2003 en 2017. Daardoor kwam het totale percentage flexwerkers in deze groep uit op twintig procent.

Uitzendbureaus
Een groot aantal flexwerkers is werkzaam via een uitzendbureau op basis van uitzendbeding of op basis van detachering. De uitzendbranche is een graadmeter voor de economie. Dat betekent dat als de economie hersteld ook de arbeidsmarkt hersteld en de uitzendbranche hiervan de gevolgen merkt. Uitzendbureaus krijgen dikwijls als eerste de nieuwe vacatures van de arbeidsmarkt binnen en plaatsen hier uitzendkrachten en detacheringspersoneel op.

Geen wonder dat er in een economisch herstel in eerste instantie meer flexkrachten aan een baan worden geholpen. Het aantal flexwerkers neemt ook toe omdat veel werkgevers het bieden van een vast contract een groot risico vinden. De arbeidsmarkt zal de komende jaren waarschijnlijk nog flexibeler worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de wet en regelgeving van de overheid.

Milieudefensie wil CO2 belasting invoeren voor burgers en bedrijven vanaf 2018

CO2 belasting is een belasting die moet worden betaald voor de uitstoot van CO2. De aanduiding CO2 is een natuurkundige aanduiding die wordt gebruikt voor koolstofdioxide en wordt ook wel kooldioxide genoemd. De reden waarom CO2 zo vaak in het nieuws is heeft te maken met het feit dat CO2 één van de bekendste broeikasgassen is. Een broekkasgas is een gasvormige stof die in de atmosfeer blijft hangen en de aarde als het waarde omsluit met een gasvormige ‘deken’. Deze ‘deken’ draagt bij aan de opwarming van de aarde want de warmte van het zonlicht kan wel door de broeikasgaslaag heen de aarde bereiken maar de warmte die door het aardoppervlak weer wordt ‘teruggekaatst’ komt nauwelijks door deze laag heen. Kortom de temperatuur onder de laag van broeikasgassen wordt steeds hoger. Dat wordt ook wel de ‘opwarming van de aarde’ genoemd. Vaak heeft men het over de opwarming van de aarde of het voorkomen daarvan wanneer men het over CO2 heeft.

CO2 uitstoot verlagen

Milieudefensie wil de opwarming van de aarde tegen gaan. Alleen kan deze organisatie dat niet alleen. Net als verschillende andere milieuorganisaties neemt Milieudefensie wel initiatieven. Deze zijn onder andere gericht op de energietransitie en het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen voor het milieu. Milieudefensie kan echter zelf geen beslissingen nemen voor de bevolking en kan puur een advies geven aan bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen. Nederland moet onder andere een energietransitie ondergaan op het gebied van aardgas. Er wordt nog te veel aardgas gebruikt voor onder andere het verwarmen van woningen en utiliteit. Dat moet veranderen vind Milieudefensie. Als er niets verandert is in 2030 slechts 20 procent van de Nederlandse woningen aardgasvrij. Met de plannen van Milieudefensie zou dit volgens de inschatting van deze organisatie ongeveer 80 procent moeten zijn. Daarvoor moeten echter wel maatregelen worden genomen die betrekking hebben op woningbezitters, huurders, verhuurders, overheden en bedrijven.

CO2 belasting
De uitstoot van CO2 wordt al gedeeltelijk belast in Nederland. Zo worden er in Nederland zogenaamde CO2 emissierechten verstrekt aan bedrijven. Dat gebeurd in Europees verband. In feite zijn deze emissierechten een soort inkoopprogramma voor bedrijven om ‘recht’ te hebben op een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoot. Dit ‘recht’ kan echter ook verhandelt worden. Sommige zeer vervuilende bedrijven, die dus veel CO2 uitstoten, krijgen extra CO2 emissierechten toegewezen. Die kunnen deze bedrijven vervolgens weer doorverkopen wanneer ze in de praktijk minder CO2 uitstoten dan waar ze ‘recht’ op hebben. De emissierechtenhandel is een vorm van belasting op CO2. Milieudefensie wil ook in Nederland een CO2-belasting invoeren. Deze belasting zou echter niet alleen voor bedrijven moeten gelden maar ook voor burgers. Met de inkomsten vanuit de CO2-belasting zou de overheid de energietransitie moeten bekostigen.

Energietransitiefonds
Dat betekend dat er als het aan de milieudefensie ligt een energietransitiefonds moet komen waarin de inkomsten vanuit de CO2-belasting moeten worden ingelegd. Op die manier wordt het geld van ‘vervuilers’ geïnvesteerd in de energietransitie naar een schonere energievoorziening. Mensen met minder geld zouden aanspraak moeten kunnen maken op het geld uit het energietransitiefonds om hun woning energiezuiniger en CO2 neutraal te maken. Dit zijn echter plannen van Milieudefensie. De uitvoering hiervan kan deze milieuorganisatie niet regelen. Daarvoor is de overheid noodzakelijk. Die heeft nog geen reactie gegeven op de plannen van Milieudefensie. Toch staat de overheid wel open voor initiatieven waardoor Nederland beter in staat is om haar klimaatdoelstellingen te behalen. Het wordt namelijk ook voor de Nederlandse regering duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om de energietransitie te bespoedigen.

Milieudefensie komt met plan om energietransitie naar aardgasloos wonen te versnellen in 2018

Milieudefensie is een organisatie die zich inzet voor het milieu en het klimaat. Het spreekt voor zich dat deze organisatie de energietransitie van vervuilende brandstoffen naar schone, hernieuwbare energiebronnen met veel belangstelling volgt en stimuleert. De organisatie is van mening dat Nederland zo snel mogelijk het gebruik van aardgas moet reduceren. Daarvoor zouden onder andere woningen aardgasloos moeten worden gemaakt.

Aardgasloos of aardgasvrij wonen
Wanneer er nu, in 2018, geen ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd zal in 2030 slechts 20 procent van de Nederlandse woningen aardgasloos zijn. Met deze inschatting is Milieudefensie niet gerustgesteld. De organisatie heeft daarom een waaier ontwikkeld met daarop plannen die er voor moeten zorgen dat de energietransitie van aardgas naar schone energie wordt bespoedigd. Milieudefensie geeft aan dat met haar plannen een nieuwe impuls kan worden gegeven met betrekking tot het aardgasloos of aardgasvrij wonen. Als de plannen worden doorgevoerd zullen over 12 jaar ongeveer tachtig procent van de woningen aardgasloos zijn.

Voorstellen van Milieudefensie
Milieudefensie heeft verschillende plannen en voorstellen beschreven waarmee de energietransitie van aardgas naar schone energiebronnen moet worden bespoedigd. Zowel huizenbezitters, huurders, sociale huurders en mensen in de bijstand moeten worden betrokken bij de uitvoering. Ook gemeenten en het rijk moeten een bijdrage leveren. Daarvoor is een breed draagvlak nodig met betrekking tot de energietransitie. Er zou bijvoorbeeld een lagere rente moeten worden betaald voor het deel van de hypotheek dat wordt gebruikt voor de verduurzaming van de woning.

Daarnaast zou de onroerendezaakbelasting voor duurzame huizen moeten worden verlaagd. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van stadsverwarming, blokverwarming of andere warmtenetten waarmee de restwarmte van industrie kan worden gebruikt voor de verwarming van woningen. Ook aardwarmte en het collectief gebruik van zonneboilers zou een oplossing kunnen zijn om warmte te halen uit duurzame warmtebronnen.

Slechts 20 procent van de Nederlandse woningen is gasloos in 2030 als er niets verandert

Nederland is op dit moment sterk afhankelijk van aardgas met betrekking tot de verwarming van woningen en bedrijfspanden. Veel woningen hebben nog een centrale verwarming ook utiliteitscomplexen en fabriekspanden hebben vaak een dikwandige centrale verwarmingsinstallatie waarin aardgas wordt verstookt om warmte te verkrijgen. Hoewel deze installaties een steeds hoger warmterendement hebben neemt dat niet weg dat er nog steeds aardgas moet worden verstookt om warmte te realiseren.

Hybride ketel en hybride warmtepomp
Er wordt tegenwoordig net als in de voertuigentechniek ook gekeken naar hybrideoplossingen. Daarbij kun je denken aan een hybride warmtepomp die gebruikt wordt in combinatie met een gasgestookte cv-ketel. Men spreekt ook wel van een hybride ketel. Deze hybride oplossing zorgt er voor dat er minder aardgas wordt verstookt. De hybride warmtepomp zal namelijk bij een warmtebehoefte in eerste in eerste instantie worden ingeschakeld. Wanneer deze hybride warmtepomp te weinig warmte of hitte kan realiseren, omdat de vraag naar warm water bijvoorbeeld te groot is, zal ook de cv-ketel aanslaan. Een dergelijke hybride oplossing zorgt voor een reductie van het aardgasgebruik. Toch kun je in dit geval niet spreken van een volledig gasloze oplossing. Woningen met een hybride warmtepomp of een hybride ketel zijn dus niet volledig aardgas vrij.

Nulwoningen, balanswoningen en passief huizen
Veel Nederlanders hebben er geen problemen mee om geen aardgas te gebruiken. Zo zijn er al verschillende Nederlanders overgestapt op elektrische kooksystemen zoals inductie. Daarnaast plaatsen ook veel Nederlanders warmtepompen, pelletkachels, pelletketels en andere installaties om hun woningen te verwarmen. Er worden meer balanswoningen, nulwoningen en passief huizen gebouwd in Nederland. Deze woningen zijn grotendeels klimaatneutraal en energieneutraal. Dat is natuurlijk goed maar het is niet voldoende. De energietransitie is nog maar net op gang en moet veel effectiever en sneller worden doorgevoerd. De meeste woningen hebben nog een aardgasaansluiting en kunnen hier op het gebied van verwarming nog niet zonder. De nieuwe technieken zijn er echter wel maar worden nog niet op grote schaal ingezet.

Energietransitie en aardgasloos wonen
Als men kijkt naar de huidige ontwikkelingen dan zal in 2030 maar slechts 20 procent van de woningen in Nederland gasloos zijn. Dit is de inschatting die de Milieudefensie heeft gemaakt. In 2030 zal de gaswinning in Groningen helemaal worden stilgelegd. Vanaf dat moment is Nederland vrijwel geheel afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Dat maakt Nederland politiek en economisch afhankelijk en dat is geen prettige positie. Niet alleen vanuit dit oogpunt moet Nederland de energietransitie in de aardgassector snel en succesvol maken. Ook vanuit het oogpunt met betrekking tot het klimaat is het belangrijk dat de energietransitie succesvol verloopt. De wereldwijde klimaatverdragen zorgen er tevens voor dat de energietransitie geen keuze is maar een verplichting. Niet alleen een verplichting op basis van een verdrag maar ook een verplichting aan de komende generaties.