Wat is carbid?

Carbid is een witgeel tot grijsblauw, kristallijn poeder of steenachtig materiaal dat bestaat uit een anorganische verbinding van calcium en koolstof en heeft een molecuulformule van CaC2. Carbid is een product dat wordt vervaardigd door mensen en kan dus niet als gereed product worden gewonnen uit de natuur. Carbid komt dus niet uit een mijn maar wordt gemaakt. Formeel is calciumcarbide het calciumzout van ethyn. Voor carbid worden ook wel andere benamingen gebruikt zoals karbiet of carbuur.

Hoe wordt carbid gemaakt?
Het produceren van carbid gebeurd door steenkool met een hoog gasgehalte gezamenlijk met ongebluste kalk (calciumoxide) te verhitten. Dit gebeurd met een temperatuur tot wel 2000 graden Celsius. De steenkoolcokes worden in een vlamboogoven in verschillende lagen opgestapeld met daartussen de ongebluste kalk. Vervolgens worden deze lagen verhit door gebruik te maken van een elektrische vlamboog die gecreëerd wordt met grafietelektroden. Na het verhitten koelt het mengsel af en is carbid ontstaan. De hiervoor genoemde methode is in 1888 uitgevonden door Thomas Leopold Willson, hij was een Canadese uitvinder.

Ethyn en acetyleen
Door carbid in contact te brengen met een bepaalde hoeveelheid water ontstaat er een reactie waarbij gas vrijkomt. Dit proces wordt ook wel hydrolyse genoemd. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water. Tijdens de hydrolyse tussen carbid en water komt het gas ethyn vrij. Dit gas wordt ook wel acetyleen genoemd en is een brandbaar en explosief gas. Ethyn heeft verschillende toepassingen (gehad) in de techniek. Hieronder lees je in een aantal alinea’s een aantal voorbeelden van de toepassing van carbid en het daaruit geproduceerde acetyleen.

Toepassing calciumcarbide in carbidlampen
Calciumcarbide werd tussen 1900 en 1945 onder andere gebruikt voor een carbidlamp. Vroeger werden carbidlampen geplaatst op voertuigen zoals auto’s en vrachtauto’s. Ook werden speciale carbidlampen gemaakt voor fietsen. Een carbidlamp bevat een waterreservoir. Daaruit druppelt water dat op het carbid. Dit gebeurd met een nauwkeurige afstelling. Voor het contact tussen het water en het carbid ontstaat ethyn. Dit is een brandbaar gas. Wanneer het ethyngas met een vlam ontstoken wordt ontstaat er een wit licht. Carbidlampen moeten nauwkeurig worden afgestemd en zijn niet heel erg praktisch. Toen elektrische verlichting in opkomst kwam verdween de carbidlamp uit de voertuigentechniek.

Carbid en autogeen lassen
Carbid werd vroeger ook in smederijen gebruikt om ethyn oftewel acetyleen te maken als brandstof voor lasbranders. Het acethyleengas wordt gebruikt voor het zogenaamde autogeen lassen. Daarbij wordt acetyleen in een gasmengsel gebracht met zuivere zuurstof. Tegenwoordig wordt ethyn of acetyleen echter in gasflessen geleverd waardoor ethyn door de smid of lasser niet meer uit carbid hoeft te worden vervaardigd. Autogeen lassen wordt ook wel zuurstof-acetyleenlassen lassen genoemd en wordt tegenwoordig nog steeds gedaan. Het autogeenlassen wordt bijvoorbeeld nog gedaan in de installatietechniek. Daarbij worden dikwandige leidingen doormiddel van een autogeenbrander aan elkaar gelast door een autogeen lasser of een dikwandige cv-monteur. Het autogeen lassen verdwijnt echter langzaam uit de installatietechniek. Dit komt omdat het autogeenlassen wordt vervangen door het zogenaamde TIG lassen.

Carbidschieten
Bij veel mensen is carbid vooral bekend vanwege het carbidschieten. Hierbij wordt carbid in combinatie met water gebruikt om een explosie te creëren. Carbidschieten wordt in verschillende delen van Nederland nog jaarlijs gedaan, dit gebeurd meestal rond de jaarwisseling. In Nederland is deze traditie onder de naam carbidschieten bekend maar ook in België kent men deze traditie en noemt men het carbuurschieten. In sommige streken van Nederland heeft men het over pullenschieten, losschieten of melkbusschieten. De laatste benaming is best logisch want vaak wordt voor carbidschieten een melkbus gebruikt. Maar naast een melkbus kan men ook gebruik maken van een aangepaste gasfles of een verfbus.

De melkbus, of andere metalen behuizing, wordt voorzien van een bepaalde hoeveelheid carbid dat met water wordt natgemaakt. Vervolgens wordt de bus afgesloten. Dit gebeurde vroeger vaak met een deksel maar tegenwoordig gebruikt men uit veiligheidsoverwegingen steeds vaker een plastic bal. Door de reactie tussen water en carbid ontstaat het eerder genoemde ethyn. Dit brandbare gas wordt door een klein zundgat ontstoken of men gebruikt een bougie. Het ontstoken gas ontploft met een harde doffe dreun. Door de explosie wordt het deksel of de bal weggeschoten. Een knal met een melkbus kan erg luid zijn. Het EO-programma Checkpoint had in seizoen 7 aangetoond dat men met carbidschieten een geluid van 110 dB kan produceren. Daarom is gehoorbescherming bij carbidschieten zeker belangrijk als persoonlijk beschermingsmiddel. 

Directielid ECB wil dat lage rentebeleid wordt afgebouwd vanaf 2017

De Luxemburger Yves Mersch is een directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) en heeft onlangs een interview gehad met de Duitse zakenkrant Börsen-Zeitung. In dit interview zij Mersch dat het huidige monetaire beleid van de ECB de zogenaamde spaarcultuur bedreigt.  De lage rentes in de eurozone zouden moeten worden afgebouwd. Dit moet langzaam gebeuren maar zeker niet te laat.

De huidige generatie groeit op in een situatie met nul-rentes en negatieve rentes. Daardoor hebben veel mensen geen besef van het effect van positieve rente op spaargeld. Volgens het ECB directielid moet het huidige beleid van rentetarieven worden genormaliseerd. Dit zou echter wel voorzichtig en in verschillende stappen moeten gebeuren. Volgens Mersch moet het echter niet te langzaam gebeuren en zou men snel stappen moeten ondernemen op dit gebied.

De ECB hanteerde de afgelopen jaren zeer lage rentes om het voor banken maar ook voor bedrijven en consumenten aantrekkelijk te maken om te lenen. Hierdoor kwam er meer geld in de economie en kon de koopkracht omhoog. De hypotheekrente kwam historisch laag te liggen maar de spaarrente ging ook onderuit. Daardoor werd sparen voor de meeste mensen niet aantrekkelijk. Dat had ook weer een positief effect op de economie want mensen besloten nu massaal geld te besteden omdat het geld op de bank toch niets opbracht.

Technisch werken wenst haar bezoekers een mooie jaarwisseling 2017-2018

Het is zondag 31 december 2017 Oudejaarsdag. Een moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Laten we daarbij niet naar cijfers kijken maar vooral naar ontwikkelingen. De onderwerpen waarover wordt geschreven op Technischwerken.nl zijn breed. Er zijn artikelen over de techniek, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Ook over management en arbeidsvoorwaarden zijn teksten geschreven. De technische arbeidsmarkt is een breed begrip maar één ding viel zeker op in 2017 namelijk dat er sprake is van een positieve tendens in de economie en werkgelegenheid vooral in de bouw en de techniek.

Vacatureaanbod neemt toe
De werkgelegenheid neemt toe in de techniek en de bouwsector. De woningbouw trekt aan maar ook werktuigbouwkundige bedrijven en bedrijven in de industrie merken dat er meer orders worden geplaatst. De orderportefeuille van de meeste bedrijven neemt toe. Door de toename in het aantal orders wordt er ook meer personeel gevraagd. Dit blijkt ook uit de grote hoeveelheid vacatures die op de websites van bedrijven maar ook op jobboards staan. Bedrijven delen ook steeds vaker vacatures met een technisch uitzendbureau of een VCU uitzendbureau. De uitzendbureaus in Nederland zijn een goede graadmeter voor de economie.

Technisch uitzendbureau
Door de toename in het aantal uitzenduren wordt duidelijk dat er meer uitzendkrachten aan het werk geholpen worden en dat uitzendkrachten ook vaak langer kunnen werken bij de inlener. Daarvan weet een technisch uitzendbureau te profiteren maar het is ook goed voor de uitzendkracht en de inlener. De flexibele arbeidsmarkt stuit echter nog wel op weerstand vanuit vakbonden en andere organisaties die opkomen voor werknemersbelangen. Toch blijken uitzendbureaus een zeer effectieve speler op de arbeidsmarkt. Ervaren technische uitzendkrachten hoeven overigens niet bang te zijn dat ze weer zonder (uitzend)werk raken. De meeste ervaren uitzendkrachten blijven aan het werk via uitzendbureaus of worden zelfs overgenomen door het bedrijf dat ze heeft ingeleend.

Werkgelegenheid neemt toe in 2018
Het komende jaar zal de werkgelegenheid waarschijnlijk alleen maar toenemen. De woningbouwsector doet het nog steeds goed en de verduurzaming van de energievoorziening zorgt er voor dat er veel banen ontstaan in de energietransitie. Daarvoor zijn overigens ook installatiemonteurs en elektromonteurs nodig en aan die functiegroepen heeft men nu al een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. Het invullen van vacatures wordt zowel voor een VCU uitzendbureau als een algemeen technisch uitzendbureau een grote uitdaging. Voor werkzoekenden is dit goed nieuws. Er zal waarschijnlijk ook meer geïnvesteerd worden in opleidingen en BBL trajecten. Dat is al gebeurd in 2017 maar deze trend zal zich waarschijnlijk in 2018 voortzetten.

Positieve ontwikkelingen
Werkzoekenden kunnen zich steeds vaker effectief laten omscholen tot een technisch beroep of een beroep in een andere sector waar veel werkgelegenheid is. Misschien wordt in 2018 wel een laagterecord gehaald op het gebied van werkloosheid. Dat zou geweldig nieuws zijn. In ieder geval zijn de berichten voor 2018 positief en hebben veel mensen tijdens de jaarwisseling 2017-2018 werk. Dat zorgt er voor dat het consumentenvertrouwen ook toeneemt en dat is weer gunstig voor de economie.

Ontslagrondes hebben nauwelijks effect op aandelenkoers van beursgenoteerde bedrijven

Ontslagrondes hebben zeker geen positief effect op de koers van de aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Over het algemeen is het effect van een ontslagronde in een bedrijf van beperkte invloed op de waarde van de aandelen. Dit werd zondag 31 december 2017 bekend gemaakt in een artikel van Het Financieele Dagblad. De krant heeft het artikel geschreven op basis van een eigen analyse die de krant heeft gemaakt van de koersen van ondernemingen in de AEX- en AMX-index.

Tijdens deze analyse werd de koersontwikkeling van ondernemingen die aankondigden medewerkers te ontslaan vergeleken met de andere bedrijven in de twee indexen. Uit de analyse kwam naar voren dat er gemiddeld geen effect te zijn op de koers van aandelen nadat een ontslagronde bekend werd gemaakt. zelfs een half jaar na de ontslagronde is er geen systematisch verschil te zien bij bedrijven die een ontslagronde hebben doorgevoerd.

Beurskoersen dalen na ontslagrondes
Bedrijven die ontslagrondes doorvoeren hopen over het algemeen kosten te kunnen besparen en meer rendement te krijgen. Een ontslagronde zou daarom voor aandeelhouders wellicht een teken kunnen zijn dat de winstgevendheid van het bedrijf omhoog gaat. Daardoor zou de waarde van het aandeel kunnen toenemen.

Dit is echter een theoretische gedachte die in de praktijk heel anders uitpakt. Thijs Broekhuizen een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen geeft aan dat er eerder een negatief effect is op de koers van aandelen na het bekend maken van een ontslagronde. Reorganisaties zijn volgens hem dikwijls een signaal voor investeerders dat het slecht gaat met het bedrijf. Daarnaast zorgt de onrust die gepaard gaat met reorganisaties en ontslagrondes er voor dat werknemers onzeker, ongemotiveerd en minder productief worden.

Ontslagrondes bij beursgenoteerde bedrijven
Beurgenoteerde ondernemingen met een notering op de AEX-index schrapten in 2017 gezamenlijk bijna tweeduizend banen. Er verdwenen 339 banen bij Midkapbedrijven. Dit aantal is echter veel lager dan in 2016. In 2016 hadden alle AEX- en Midkapondernemingen gezamenlijk ruim vijftienduizend banen geschrapt.

Beleggersvertrouwen begin 2018 op recordniveau

Het beleggersvertrouwen staat aan het einde van 2017 opnieuw op een recordniveau. De ING heeft in een peiling gemeten dat het beleggersvertrouwen in Nederland in de maand december uit is gekomen op een stand van 150 punten. Volgens de ING geeft dit indexcijfer aan dat het beleggersvertrouwen op de hoogste score is beland in tien jaar tijd. In de maand mei van 2017 stond het indexcijfer overigens even hoog.

Peiling onder beleggers
De bank maakte zaterdag 30 december 2017 de resultaten van de peiling bekend. Daarbij werd aangegeven dat veel beleggers zouden verwachten dat de beurs ook in 2018 zal stijgen. De personen die bij de peiling werden benaderd zijn overigens voornamelijk particulieren. Hoewel de optimistische houding onder deze groep niet verkeerd is voor de economie is het toch maar de vraag of deze particulieren zulke goede voorspellers zijn. Zo dachten veel beleggers dat de AEX-index aan het einde van de maand december rond 499 punten zou staan. Op vrijdag 29 december stond de beurs echter op 544 punten.

Beleggersvertrouwen en de beleggersbarometer van ING
De zogenaamde beleggersbarometer van de ING bank maakt inzichtelijk hoe positief de beleggers zijn over de financiële markten. Een indexcijfer boven de 100 maakt duidelijk de meeste beleggers positief zijn. Vanaf 2010 daalde deze indicator echter rond 60 punten. Dit puntenaantal werd behaald aan het einde van 2011. Dit kwam onder andere door de economische crisis. Na het diepe dal in het beleggersvertrouwen krabbelde de economie weer overeind en is ook het vertrouwen van beleggers weer toegenomen tot het huidige recordniveau in tien jaar tijd.

Komt er een nieuwe economische crisis in 2018?

De economische crisis en de kredietcrisis zijn voorbij. Banken en andere hypotheekverstrekkers hebben de voorwaarden voor hypotheken aangepast waardoor mensen minder fors kunnen lenen voor een woning waardoor de kans kleiner wordt dat woningen ‘onder water’ komen te staan. Toch zijn veel mensen wat huiverig en terughoudend als ze naar de rooskleurige berichten over de economie kijken.

Laatste economische crisis zorgt voor terughoudendheid
Uit een peiling van ING Bank onder haar klanten kwam naar voren dat driekwart van de ondervraagden een zeepbel op de beurzen en de woningmarkt voor mogelijk houdt. Ongeveer de helft van deze groep verwacht dat een komende economische crisis zelfs nog een grotere impact zal hebben als de laatste economische crisis. De afgelopen economische crisis was volgens sommigen de ergste economische crisis sinds de jaren dertig van vorige eeuw

Economische crisis op korte termijn onwaarschijnlijk
ING-hoofdeconoom Marieke Blom geeft aan dat een aantal consumenten en bedrijven getraumatiseerd zijn door de langdurige economische crisis. Ze geeft aan dat ze de angst begrijpt maar dat er feitelijk geen reden is om bezorgd te zijn over de economische toekomst. Het herstel van de economie is volgens haar breed gedragen met solide fundamenten. Er zou geen sprake zijn van oververhitting. De kans dat er in 2018 een economische crisis zal komen is heel klein misschien zelfs uitgesloten. Economen verwachten voor het komende jaar een economische groei van gemiddeld drie procent. In 2017 kwam de economische groei uit op 3,5 procent en dat zijn mooie cijfers.

Woningmarkt zal ook in 2018 gaan floreren

De woningmarkt kan terugkijken op een gunstig 2017. Er zijn in 2017 in verhouding tot de economische crisisjaren veel woningen verkocht. Dat zorgt er voor dat veel woningeigenaren konden doorschuiven naar duurdere woningen waardoor er weer meer starterswoningen beschikbaar kwamen. Er dreigt zelfs een krapte te ontstaan aan bepaalde woningen op de woningmarkt. Vooral in grote dichtbevolkte steden ontstaat een tekort aan woningen voor jonge gezinnen en starters. Het woningtekort in bepaalde regio’s is ook te wijten aan een tekort aan geschikte bouwgrond.

Waterwoningen
Daardoor wordt ook gedacht aan creatieve oplossingen zoals het plaatsen van waterwoningen in waterrijke gebieden. Waterwoningen verschillen van woonboten omdat het echt woningen zijn alleen bevatten deze woningen geen fundament zoals woningen op land. Vanwege de soms plotselinge stijging van rivierwater en ander zoet-water is een waterwoning vaak een geruststellende woningsoort omdat de woning met de stijging van het oppervlaktewater gewoon omhoog gaat. Toch is een waterwoning voor veel mensen geen aantrekkelijke oplossing. De meeste mensen willen liever een traditionele woning die gemaakt is van steen en beton.

Woningbouw
In ieder geval neemt de woningbouw een grote stap voorwaarts in 2017. Ook in 2018 zullen weer meer woningen worden gebouwd en zal het woningaanbod in Nederland toenemen. Mensen hebben meer geld te besteden door de aantrekkende werkgelegenheid ten gevolge van de opbloeiende economie. Daarom worden er meer investeringen gedaan en een investering in een woning is van oudsher een interessante investering geweest voor mensen. Door de stijgende vraag naar woningen wordt ook de gemiddelde woningprijs hoger. Dat geeft mensen een gevoel van zekerheid en veiligheid. Daarnaast kunnen bouwbedrijven meer winst maken in de woningbouwsector.

Tekort aan bouwpersoneel
Bouwbedrijven kunnen door de stijging in de orderportefeuille nauwelijks aan hun deadlines voldoen. Er is een personeelstekort en een materiaaltekort. Vooral het tekort aan ervaren bouwpersoneel blijkt problematisch. Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus ondersteunen bouwbedrijven bij het vinden van technisch (uitzend)personeel maar dat blijkt niet eenvoudig. Een technisch uitzendbureau heeft wel een groot netwerk maar merkt dat een groot deel van het personeel in het CRM systeem aan het werk is. Een VCU uitzendbureau merkte in 2017 hetzelfde probleem. Veel technische uitzendbureaus zijn VCU en VIL VCU gecertificeerd waardoor ze een goed beeld hebben van de veiligheidsregels van bouwbedrijven maar ook goed contact hebben met de bouwbedrijven. Een technisch VCU uitzendbureau weet dat het druk is in de woningbouw en ondersteund werkzoekenden doormiddel van opleidingen en trainingen zodat ze ook aan de slag kunnen in de woningbouw.

In 2019 werkloosheid op 3,5 procent?

De Nederlandse economie heeft in 2017 heeft een groei doorgemaakt van 3,3 procent. Dat is een zeer sterke groei en de komende jaren zal het met de economie naar verwachting alleen nog maar beter gaan. Dat houdt in dat ook in 2018 een economische groei genoteerd kan worden. Dat is goed nieuws voor bedrijven. De koopkracht neemt toe, het consumenten vertrouwen stijgt en ook het producentenvertrouwen is toegenomen zoals blijkt uit een eerder artikel op deze website. Al deze ontwikkelingen hebben echter ook positief effect op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid is in 2017 toegenomen en zal waarschijnlijk in 2018 waarschijnlijk ook een positieve ontwikkeling doormaken.

Laagste werkloosheid in jaren
Volgens De Nederlandse Bank maakt de werkgelegenheid in Nederland de sterkste groei in tien jaar door. In minder dan vier jaar tijd is het aantal werklozen in Nederland gedaald met 300.000 personen. Ook voor de komende jaren zal de werkloosheid afnemen aldus DNB. Voor 2019 wordt zelfs een schatting gemaakt van een werkloosheid van 3,5 procent. Dat is de laagste werkloosheid in jaren. DNB-econoom Job Swank noemt de werkloosheid in Nederland ook superlaag. Als in 2019 de werkloosheid daadwerkelijk op 3,5 procent uitkomt dan is dat een bijzonder gunstige ontwikkeling voor de werkgelegenheid. De laatste keer dat er in Nederland zo weinig mensen zonder betaalde baan zaten, was rond de eeuwwisseling.

 

2017 Economisch topjaar

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft eerder in december 2017 benoemd dat het goed gaat met de economie. Drie jaar geleden had men het nog over een voorzichtig herstel van de economische crisis. De juichstemming zat er toen nog niet in omdat het economische herstel nog pril was. Inmiddels durven steeds meer banken en financiële instellingen te concluderen dat 2017 een economisch topjaar is geweest.

Nederland lijkt ontworsteld aan een dubbele recessie. Er worden verschillende goede cijfers genoteerd. Verder zal de economische ontwikkeling de komende tijd positief blijven volgens verschillende analisten. De komende twee jaar zou het economisch herstel doorzetten volgens economen. Het Centraal Planbureau spreekt van een hoogconjunctuur.

Er wordt een groei genoteerd van 3,3 procent voor de economie. Dit is de stevigste economische groei sinds 2007. Voor 2018 zal de economische groei ongeveer drie procent zijn aldus de economen van de Rabobank. Dat zou betekenen dat ook 2018 wordt toegevoegd aan de reeks jaren waarin de economie aan het groeien is geweest.

Verkoop campers en caravans aanzienlijk gestegen in 2017

Campers en caravans blijken populair in 2017. Dit jaar zijn veel meer nieuwe campers en carcans verkocht dan in 2016. In totaal nam de afzet van nieuwe kampeerauto’s toe met 21,2 procent ten opzichte van de verkoop van caravans en campers in  de eerste elf maanden van 2016.

De Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en Brancheorganisaties Bovag maakten de cijfers over de verkoop bekend. In 2017 zullen volgens deze organisaties in totaal ongeveer 1750 verkopen zijn gerealiseerd in deze sector. Dit zorgt er voor dat 2017 bijna een recordjaar is geweest in de caravan en camperverkoop. Het recordjaar is nog altijd 2008 toen er in Nederland 1803 stuks werden verkocht. Dat jaar is het beste jaar geweest ooit voor de camperverkoop.

Tot en met de maand november 2017 is de afzet van nieuwe caravans gestegen met  8,6 procent ten opzichte van de eerste elf maanden van vorig jaar. Volgens de branche zal de totale verkoop in 2017 uitkomen rond 6665. Dit is ongeveer 600 meer verkochte carvans ten opzichte van 2016. Ook werden er meer vouwwagens verkocht. Het aantal verkochte nieuwe vouwwagens nam toe met 22,1 procent. In totaal zijn er in Nederland in de eerste 11 maanden van het jaar 1981 nieuwe vouwwagens of ‘tenttrailers’ verkocht. Dit aantal kwam in 2016 nog uit op 1623.

Airbus haalt Chinese order van 4,5 miljard euro binnen eind 2017

Vliegtuigmaker Airbus heeft aan het einde van de maand december 2017 een grote order binnengehaald. De vliegtuigbouwer heeft een overeenkomst gesloten met de Chinese leasemaatschappij CALC. Deze leasemaatschappij plaatste vrijdag 29 december 2017 een bestelling van vijftig toestellen bij Airbus. Het gaat hierbij om de levering van het type A320neo. Dit is een vliegtuig die geschikt voor korte tot middellange vluchten.

Cataloguswaarde opdracht
De overeenkomst heeft een cataloguswaarde van ruim 4,5 miljard euro. De meeste vliegtuigmaatschappijen krijgen vaak grote kortingen wanneer ze grotere hoeveelheden vliegtuigen afnemen. Waarschijnlijk is dat ook nu het geval waardoor de exacte waarde van de opdracht niet duidelijk is. CALC heeft al eerder een overeenkomst gesloten met Airbus. Inclusief deze bestelling heeft CALC nu ongeveer tweehonderd vliegtuigen besteld bij Airbus

Airbus doet veel zaken eind 2017
Airbus blijkt aan het einde van 2017 goede zaken te doen. De bestelling van CALC volgt kort op een eerdere bestelling van de Ierse vliegtuigleasemaatschappij AerCap. Die maatschappij heeft haar optie om nog eens vijftig toestellen van het type A320neo te kopen ook bekrachtigd

Donderdag werd bovendien ook nog een definitieve overeenkomt gesloten met de Amerikaanse investeerder Indigo Partners. Dit bedrijf heeft een bestelling gecodeerd voor de levering van in totaal 430 vliegtuigen. Dit zijn vliegtuigen van de types A320neo en A321neo. 

 

 

Uitzendbureaus helpen bij de zoektocht naar werk in 2017

Een uitzendbureau blijkt een effectief middel om weer werk te vinden op de arbeidsmarkt. Veel uitzendbureaus helpen werkzoekenden bij het vinden van passend werk. Dit is meestal op flexibele basis als uitzendkracht. Toch komen sommige mensen ook via een uitzendbureau aan een vaste baan. Een technisch uitzendbureau is voor werkzoekenden tevens een adviseur op het gebied van werkgelegenheid. Net als andere specialistische uitzendbureaus weet een technisch uitzendbureau of VCU uitzendbureau vaak precies waar behoefte aan is op de technische arbeidsmarkt en in de bouw. De kans op het vinden van werk is groot wanneer je je inschrijft bij een uitzendbureau.

Daarom doen steeds meer werkzoekenden dit en gaan ze aan de slag als uitzendkracht. Veel uitzendbureaus bieden hun opdrachtgevers de mogelijkheid om een rechtstreeks dienstverband aan te bieden aan uitzendkrachten. Op die manier kunnen bedrijven hun loonlijst vergroten en hun personeelsbestand uitbouwen. Tijdens de uitzendperiode kan zowel de uitzendkracht als de inlener goed bekijken en beoordelen of ze met elkaar een lang dienstverband willen aangaan. Uitzendwerk zorgt er daarom ook voor dat de uitzendkracht kan wennen en leren. In 2017 hebben uitzendbureaus hun uitzenduren zien toenemen en dat zorgde voor een hogere omzet en marge. De huidige marktontwikkelingen zijn gunstig voor uitzendbureaus omdat veel bedrijven vacatures open zetten en deze delen met uitzendbureaus.

Werkloosheid zal verder dalen in 2018

Rob Witjes is hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV en heeft een interview gehad met de NOS. Op vrijdag 29 december 2017 werd hiervan een artikel gepubliceerd waarin Rob aangeeft dat er op de arbeidsmarkt een krapte ontstaat in bepaalde functies en vacatures. Vooral in de bouw en de techniek is al een krapte aan technisch personeel en bouwpersoneel. Dat merkt het UWV maar ook andere spelers op de arbeidsmarkt zoals technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus.

Werkloosheid gedaald
De werkloosheid is vanaf 2014 fors gedaald. Toen was Nederland nog in de economische crisis en was er nog sprake van 700.000 werklozen. In 2017 is het aantal werklozen in Nederland op 400.000 beland. Volgens de heer Witjes zal de werkloosheid in 2018 verder afnemen. Toch zal niet elke werkzoekende duidelijk merken dat de arbeidsmarkt aantrekt. Er zijn verschillende werkzoekenden met een loopbaanprofiel en een cv dat niet goed aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan administratieve medewerkers en mensen die werk zoeken als maatschappelijk medewerker aldus Witjes.

Brede zoektocht naar werk
Werkzoekenden moeten in sommige gevallen breder kijken dan hun eigen profiel. In bepaalde functiegroepen is wel veel werk zoals in de installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Het kan interessant zijn om juist nu de overstap te maken naar een andere sector. Werkzoekenden zouden hun zoekopdrachten op vacaturebanken kunnen verbreden om zo hun kans op werk te vergroten. Daarbij zouden ze ook kunnen solliciteren bij uitzendbureaus. Veel uitzendbureaus hebben een goede, brede kennis van de arbeidsmarkt en kunnen daardoor goed adviseren en ondersteuning bieden bij het vinden van passend uitzendwerk.

Veel moeilijk vervulbare functies op arbeidsmarkt in 2018

De krapte op de arbeidsmarkt zal de komende maanden toenemen. Dat zorgt er voor dat vacatures die momenteel al moeilijk ingevuld kunnen worden in de toekomst nog moelijker ingevuld zullen worden door bedrijven en intermediairs. Dit bericht werd vrijdag 29 december 2017 bekend gemaakt door de NOS. De Nederlandse Omroepstichting had een interview gehad met Rob Witjes. Hij is hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Volgens de heer Witjes is er in verschillende sectoren al sprake van een personeelstekort. Sectoren die te maken hebben met een tekort aan ervaren personeel zijn:

 • Techniek in het algemeen
 • Metaaltechniek
 • Installatietechniek
 • Elektrotechniek
 • Bouw
 • Zorg
 • ICT.

Deze sectoren hadden in 2017 al te maken met een tekort aan personeel. Vooral in de installatietechniek heeft de brancheorganisatie UNETO VNI meerdere malen haar bezorgdheid geuit over de grote hoeveelheid vacatures die open staan. Er zijn nauwelijks nog elektromonteurs en installatiemonteurs op de arbeidsmarkt beschikbaar. Dat merken technische bedrijven maar ook intermediairs in de techniek zoals technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus.

Algemene krapte op de arbeidsmarkt
In de zomer van 2018 wordt een algemene krapte op de arbeidsmarkt verwacht. Rond die tijd is de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden dusdanig dat men kan spreken van een krappe arbeidsmarkt aldus Rob Witjes. Volgens het UWV zullen bedrijven het komende jaar steeds creatiever moeten zijn bij het invullen van vacatures. Het inschakelen van een technisch uitzendbureau zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om aan voldoende beschikbaar personeel te komen.

Olieprijsontwikkeling in 2018

Hoewel de olieprijs aan het einde van 2017 ongeveer 17 procent hoger lag dan het einde van 2016 wil dat nog niet zeggen dat de olieprijs ook in 2018 zal gaan stijgen. Vooral Amerika zal het komende jaar meer schalie-olie gaan winnen. De olieprijs is hoger waardoor het winnen van schalie-olie weer rendabel is geworden. Het winnen van olie uit schalielagen is namelijk kostbaarder dan de prijs die de OPEC landen gemiddeld betalen voor het winnen uit hun oliebronnen.

Schalieolie
De toename in de olieproductie van Amerika kan er voor zorgen dat de productiebeperkende maatregelen tussen de OPEC en Rusland voor een deel teniet worden gedaan. Er zijn steeds meer berichten over investeringen van Amerika in boorinstallaties en productielocaties voor schalie-olie. Het duurt daardoor veel langer voordat men het effect van de productiebeperkingen van de OPEC en andere landen (waaronder Rusland) zal gaan merken.

Productieverlaging in de olie-industrie
De afspraken over de productiebeperking zijn onlangs verlengd waardoor de OPEC-leden en Rusland ook in 2018 hun olieproductie gaan bevriezen om de olieprijs zoveel mogelijk te ondersteunen. Het olie-overschot zou moeten afnemen. Volgens de OPEC zou in het derde kwartaal van 2018 een balans op de oliemarkt kunnen ontstaan tussen vraag en aanbod.

Energietransitie
Bij deze doelstelling heeft men echter puur gekeken naar het aanbod. Wereldwijd is er namelijk ook nog sprake van een afname in de vraag naar fossiele brandstoffen. Dat komt omdat de energietransitie in volle gang is. Vanuit klimaatakkoorden en klimaatafspraken worden duidelijke richtlijnen opgelegd aan landen, bedrijven en burgers om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht en windkracht. Er worden steeds meer investeringen gedaan in zonnevelden en windmolenparken. Daardoor zal uiteindelijk ook minder olie en andere fossiele brandstof nodig zijn. Denk hierbij ook aan de steeds groter wordende populariteit van elektrische auto’s.

Olieprijs fluctueerde in 2017 behoorlijk

In 2017 is de olieprijs omlaag gegaan maar ook weer gestegen. De olieprijs staat nog steeds onder druk. Er werd een jaarwinst geboekt voor de olieprijs maar er was sprake van een bewogen jaar. In 2017 vonden verschillende natuurrampen plaats waaronder orkanen. Ook de politieke conflicten bleken een uitwerking te hebben op de olieprijs. Oorlogen en gewapende conflicten in het Midden-Oosten dreven de olieprijs op. De energietransitie zorgt er ook voor dat de vraag naar olie aan het afzwakken is. Grote spelers in de fossiele brandstoffen en energie zoals Shell bekijken momenteel ook hun rol in de energietransitie. Er worden minder investeringen gedaan in de fossiele brandstoffen. Dit heeft allemaal een effect op de olieprijs.

Ontwikkelingen in de olieprijs
Daarnaast zorgde ook de productieverlaging van de OPEC-landen in samenwerking met Rusland er voor dat de olieproductie omlaag is gegaan in een gedeelte van de wereld. In een ander deel van de wereld gaat de olieproductie juist omhoog. Denk hierbij aan de olieproductie in Amerika. In de Verenigde Staten wordt veel olie gehaald uit de zogenaamde schalielagen. Deze olie wordt ook wel schalie-olie genoemd. Het aanbod van schalie-olie op de markt neemt toe door de schalie-oliewinning in de VS. Dat zorgt er voor dat het aanbod van olie ook toeneemt en de olieprijs gaat dalen. Echter heeft Amerika te maken gehad met orkanen waardoor een deel van de olieproductie in de VS is stil komen te liggen of gereduceerd werd.

Olieprijs eind 2017
Verder werd de olieprijs gestuwd door de productiebeperkingen die door oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland zijn afgesproken. De productiebeperking wordt overigens ook het komende jaar gehandhaafd. Dat heeft een positief effect op de olieprijs want men verwacht dat het overaanbod aan olie langzamerhand zal slinken. Op vrijdag 29 december 2017 kwam de olieprijs in de ochtend op 60,21 dollar per vat. Deze prijs ligt ruim 12 procent hoger dan de olieprijs begin 2017. Een vat Brentolie kostte ruim 17 procent meer en kwam op 66,57 dollar. Hieruit kan men ook concluderen dat de olieprijs aan het begin van 2017 dus 17 procent lager lag voor een vat Brent olie. In het jaar is de olieprijs verschillende keren gestegen maar ook gedaald.

Producentenvertrouwen blijft hoog in december 2017

Het vertrouwen van producenten is in Nederland in december ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de vorige maand. De producentenvertrouwensindicator gaf een indexcijfer aan van 8,9 in december. Dat is wel iets lager dan de maand november toen de producentenvertrouwensindicator op 9,1 stond. Op vrijdag 29 december 2017 werden deze gegevens bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel het indexcijfer in december lager was dan in de maand november heeft december wel het op een na hoogste producentenvertrouwen van 2017.

Orderportefeuille
Nederlandse producenten waren iets minder positief over de drukte die ze verwachten de komende tijd. Wel zijn ze positief over hun orderportefeuille. Daarnaast zijn de producenten in Nederland ook positiever over de voorraden gereed product. Industriële producenten hebben een producentenvertrouwen dat ruim boven het gemiddelde ligt van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen in deze sector kwam uit op indexcijfer 0,7 volgens het CBS.

Producentevertrouwen door de jaren heen
In januari 2008 werd het hoogste indexcijfer behaald in Nederland op het gebied van producentenvertrouwen. Toen kwam het indexcijfer op dit gebied op 9,4 uit. Ongeveer een jaar later daalde het vertrouwen van producenten naar een dramatische dip van min 23,5 op de index. Vanaf oktober 2014 is er echter sprake van een positieve ontwikkeling en hebben de positief gestemde ondernemers in
Nederland de overhand.

Opbrengst zonne-energie met 40 procent toegenomen in 2017

In 2017 is aanzienlijk meer duurzame energie opgewekt uit zonlicht dan in 2016. Dit is goed nieuws voor de energietransitie die in Nederland wordt doorgevoerd. Uit jaarcijfers van de organisatie energieopwek.nl komt naar voren dat de elektriciteitswinning uit zonlicht is toegenomen met 40 procent op jaarbasis. De organisatie energieopwek.nl is een initiatief dat voortvloeit uit het Energieakkoord. Bij dit initiatief zijn een aantal organisaties betrokken zoals:

 • Gasunie
 • EnTranCe,
 • Tennet,
 • Netbeheer Nederland.

Windenergie
In 2017 is veel meer elektrische stroom gewonnen uit zogenaamde hernieuwbare energiebronnen. Niet alleen uit zonnepanelen wordt meer elektrische energie gehaald, ook uit windmolens wordt meer elektrische energie gegenereerd. Windmolens hadden dertig procent meer energie opgewekt in 2017 ten opzichte van 2016. Windpark Gemini dat geplaatst is ten noorden van de Waddeneilanden heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opwekken van elektrische energie.

Biogas
Op dit moment is ongeveer tien procent van alle stroom die in Nederland is opgewekt afkomstig uit duurzame energiebronnen zoals zonlicht en windkracht. Naast deze duurzame energiebronnen wordt ook biogas gebruikt als duurzame energiebron. Toch is in biogas geen duidelijke stijgende lijn te zien. Het opwekken van stroom uit biogas was ongeveer op het zelfde niveau in 2017 gebleven ten opzichte van 2016. Biogas levert daardoor nog steeds een bijdrage aan de energietransitie. De bijdrage van Biogas is in feite nog groter dan die van zonnepalenen. Toch denkt men eerder aan zonnepanelen dan aan biogas als men het over energietransitie en duurzame energiebronnen heeft.

Hernieuwbare energiebronnen
In Nederland leverden zonnepanelen in 2017 2,1 terawattuur (TWh) aan stroom. Dat is echter nog lager dan het aandeel dat windenergie leverde aan de energievoorziening. Windmolens hebben er voor gezorgd dat er 10,9 TWh aan elektrische energie werd opgewekt in 2017. Biogas leverde echter 3 TWh aan elektrische energie op in 2017 dit was gelijk aan 2016. Vanaf 2018 zal de website energieopwek.nl ook de energieproductie van warmtepompen gaan publiceren. Door deze gegevens wordt duidelijk wat de resultaten zijn in Nederland op het gebied van de energietransitie.

Zzp’ers in de bouw hebben zzp-inkomsten vaak als hoofdinkomstenbron in 2017

Zz’pers die actief zijn in de bouw hebben naast deze zzp-komsten vaak nauwelijks andere inkomsten. Voor deze groep zzp’ers id het zzp-inkomen uit de bepalend aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is niet verwonderlijk dat zzp’ers in de bouw het overgrote deel van hun inkomsten halen uit werken als zelfstandige zonder personeel op bouwprojecten. In de bouw is er namelijk sprake van een behoorlijke groei. Veel bouwbedrijven hebben een rijkelijk gevulde orderportefeuille en hebben voldoende opdrachten om ook voor zzp’ers werk aan te bieden.

Het aantal vacatures in de bouw neemt nog steeds toe. Dat komt omdat de huidige vacatures voor bouwpersoneel nauwelijks worden ingevuld. Bovenop de openstaande vacatures komen nog meer vacatures voor bouwpersoneel. Er is een tekort aan timmermannen, elektromonteurs, installatiemonteurs en ook voor overige bouwfuncties is nauwelijks personeel te vinden.

Technisch uitzendbureau en zzp’ers in de bouw
Technische uitzendbureaus bieden flexibel personeel aan in de bouw. In de jaren van de economische crisis hadden veel uitzendbureaus in de techniek ook overeenkomsten gesloten met zzp’ers in de bouw. De uitzendbureaus in de techniek hebben een groot netwerk van bedrijven en konden daardoor goed samenwerken met bouw zzp’ers voor het binnenhalen en delen van opdrachten. Een technisch uitzendbureau had hier baat bij omdat ze vaak op het tarief van de zzp’er een paar euro extra konden factureren. De zzp’er had ook profijt van deze werkwijze omdat hij meer kans had op nieuwe opdrachten door samen te werken met een technisch uitzendbureau.

Tegenwoordig werken veel zzp’ers vaak weer zonder tussenkomst van een technisch uitzendbureau of een VCU uitzendbureau. In de bouw zijn voldoende opdrachten die aangenomen kunnen worden door zzp’ers. Een ervaren zzp’er kan daardoor gemakkelijk nieuwe opdrachten binnen halen en aan het werk blijven en heeft daarvoor meestal geen technisch uitzendbureau nodig.

55 Procent zzp’ers heeft ook andere inkomsten in 2017

Ruim de helft van alle Nederlandse zzp’ers heeft een andere inkomstenbron naast het werk als zzp’er. Hiervan hebben ongeveer 46.000 zzp’ers een uitkering als hoofdinkomen naast het werk als zzp’er. Dit werd vrijdag 29 december 2017 bekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zzp’ers in Nederland
In Nederland werken ongeveer 1,5 miljoen zzp’ers. Van deze groep heeft 55 procent in aanvullende inkomstenbron. Deze aanvullende inkomstenbron kan heel verschillend zijn. Zo heeft een bepaald deel van deze zzp’ers een uitkering of pensioen naast de inkomsten uit het werk als zzp’er. Een ander deel heeft bijvoorbeeld ook een dienstverband bij een bedrijf en daardoor looninkomsten waarover dus ook inkomstenbelasting moet worden betaald.

Alleen inkomsten als zzp-er of ook aanvullende inkomsten?
Zestig procent van de zzp’ers hebben hun werk als zelfstandige zonder personeel als hoofdinkomstenbron. Het overige deel van de zzp’ers heeft juist het werk als zzp’er als aanvullende inkomstenbron ten opzichte van het reguliere inkomen. In totaal halen 256.000 zzp’ers niet hun volledige inkomen uit hun ondernemerswerk maar wel het grootste deel van hun inkomsten. Deze groep verdient gemiddeld met het zzp-werk 20.000 euro op jaarbasis. Deze inkomstenbron wordt aangevuld met gemiddeld 6.700 euro overige inkomsten.

Ongeveer 653.000 zzp’ers hebben alleen hun zzp-inkomen als inkomstenbron. Deze groep verdient op jaarbasis gemiddeld 28.000 euro. Voor ongeveer 248.0000 zzp’ers was het zzp-inkomen slechts een aanvulling op een ander inkomen dat werd verdient of ontvangen.