Panasonic behaalt winst uit auto-elektronica in 2017

Elektronicaconcern Panasonic heeft zich de afgelopen tijd meer gericht op de ontwikkeling en verkoop van elektronica voor auto’s. De operationele winst van het elektronicabedrijf is het afgelopen kwartaal gestegen met 16,9 procent. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan haar succes op de markt in de autotechniek. Het bedrijf maakt geavanceerde elektronica oor auto’s en dat wordt steeds belangrijker. In het afgelopen kwartaal heeft Panasonic een kwartaalwinst van 83,9 miljard yen geboekt. Dit is omgerekend 759 miljoen dollar. Dat is flink wat hoger dan de 71,8 miljard die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar had geboekt. De analisten hadden echter 86,1 miljard yen verwacht.

Panasonic heeft te maken met lage marges vanwege de enorme concurrentie in de Smartphones en telecommunicatie. De consumentenelektronica is een markt met vele partijen. Daarom staan de prijzen onder druk. Panasonic gaat zich daarom meer richten op een andere markt. Het produceren van autotechniek en auto-onderdelen blijkt een goede keuze. Kort geleden werd de Spaanse autospiegelproducent Ficosa International overgenomen door Panasonic. Het bedrijf werkt ook aan batterijen voor het nieuwste model elektrische auto’s van Tesla. Dit is het Model 3 van Tesla. Dit is het eerste Teslamodel dat voor de gemiddelde automobilist betaalbaar is.

Domotica en energiebesparing

Domotica is een bekend begrip in de installatietechniek en automatisering. Doormiddel van domotica kunnen installaties en systemen in woningen geautomatiseerd worden en aangepast worden op de wensen van de gebruikers en bewoners van een woning. Daarom worden in veel nieuwbouwwoningen en utiliteitscomplexen domoticasystemen aangelegd. Naast domotica is ook internet of things een interessante innovatieve vorm van automatisering van systemen in een woning. Bij internet of things gaat het echter vaak om apparaten zoals ovens, kooktoestellen, koffiezetapparaten, drogers, wasmachines enzovoort. Domotica richt zich meer op de verwarming, beveiliging, verlichting en telecommunicatie in een woning of gebouw. In deze tekst wordt eerst wat algemene informatie gegeven over domotica en daarna komt het woord domotica in relatie tot energiebesparing aan de orde.

Domotica in ontwikkeling
De techniek wordt steeds beter en daardoor ontwikkelt domotica zich ook steeds verder waardoor de afnemers oftewel de gebruikers van deze technologie nog hoogwaardiger producten kunnen aanschaffen. Mensen kunnen daardoor nog beter hun wensen met betrekking tot veilig en prettig wonen realiseren. Het belangrijkste daarvoor is een goed werkend domoticasysteem met een duidelijk domoticapaneel waarop mensen zelf hun eigen programma kunnen invoeren aan de hand van een aantal knoppen. Gebruiksvriendelijkheid is erg belangrijk want niet iedereen is een techneut.

Tegenwoordig is de interface die er voor zorgt dat mensen met computers en computersystemen kunnen communiceren echter veel gebruiksvriendelijker geworden. Dat zorgt er voor dat veel mensen met een duidelijke instructie zelf hun domotica kunnen inregelen. Uiteraard moet de domotica wel door een erkend installateur worden aangebracht. Dit is belangrijk omdat er nogal wat meet en regeltechniek bij komt kijken. Installateurs en meet- en regeltechnici krijgen daarom regelmatig aanvullende trainingen en cursussen om hun werk als servicemonteur en storingsmonteur zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Klimaatbeheersing
Veel domotica bijvoorbeeld gericht op de temperatuur in een gebouw, het beheersen van het woonklimaat oftewel klimaatbeheersing. Het dis daarbij van belang dat de juiste temperatuur wordt gemeten met temperatuurgevoelige sensoren. Doormiddel van sensoren en meters krijgt de woningautomatisering of het gebouwbeheersysteem informatie binnen. Deze informatie zijn de gemeten waarden en worden in het systeem vergeleken met de gewenste waarden die door de mensen zijn ingevoerd. Indien hier verschillen tussen zitten schakelt het systeem automatisch de verwarming aan of uit om op de gewenste temperatuur te komen. Ook ramen, deuren en ventilatiesystemen kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld doormiddel van de automatisering die onderdeel is van de domotica.

Lean energiemanagement
Naast een behaaglijk en prettig woonklimaat is domotica ook efficiënt als het gaat om het besparen van energiekosten. Je zou kunnen zeggen dat domotica er voor kan zorgen dat mensen zelf hun woning lean kunnen maken. Het woord ‘lean’ of ‘lean management’ is ontleend aan het bedrijfsleven en is in feite een reïncarnatie van het scientific management van Taylor. Lean management is eenvoudigweg het besparen van kosten en onnodig verbruik van energie en materiaal. Door de verwarming van de woning zou efficiënt mogelijk in te regelen wordt er niet of nauwelijks warmte verspild. Het tegengaan van verspilling is ook een belangrijk kenmerk van lean management. Men kan gebruik maken van benaderingssensoren die er voor kunnen zorgen dat verwarming of verlichting aangaat wanneer je de ruimte binnentreed. Ook kan de verwarming of verlichting uitgaan wanneer iemand de woonruimte of het vertrek verlaat. De verwarming kan ook ingeregeld worden zodat deze op vaste tijden in werking treed of uitschakelt. Dit laatste kan echter ook met een thermostaat van een centraal verwarmingssysteem of cv-installatie. Met domotica kun je verwarming echter wel zo inregelen dat deze automatisch uitschakelt wanneer men de ramen open zet. Op die manier gaat weinig warmte verloren en wordt energie bespaard.

Energiebesparing en domotica
Een groot deel van de wereld draait om energie dat is ook het geval in woningen. De term CO2 neutraal wordt ook vaak gebruikt als men het heeft over milieubewust wonen. Het besparen van energie is niet alleen milieubewust het is ook kostenbesparend. Daarom is energiezuinig leven en energiezuinig wonen al lang niet meer alleen voor milieuliefhebbers, ook minder milieubewuste personen houden zich bezit met het besparen van energie. Voor al deze mensen biedt domotica oplossingen. Zo kunnen bepaalde apparaten worden ingesteld met een tijdsinstelling zodat ze alleen tijdens daluren draaien. Dit is natuurlijk kostenbesparend maar niet milieubewust.

Verwarming kan ook automatische uitschakelen wanneer men een ruimte niet gebruikt. In dat geval is men kostenbewust en milieubewust bezig. Daarnaast kan de verwarming ook automatisch uitschakelen als de rammen bijvoorbeeld open worden gezet. Daarvoor zijn echter sensoren nodig die registeren dat de ramen open worden gezet. Domotica biedt ook oplossingen met betrekking tot de verlichting. Doormiddel van benaderingsschakelaars en bewegingssensoren kan verlichting aan en uit worden geschakeld. Bovendien kan men met bepaalde domoticasystemen ook inzage krijgen in het energieverbruik van een woning en de daarin aanwezige energieverbruikers. Sommige systemen kunnen zelfs grafieken tonen waarmee duidelijk wordt in welke perioden of op welke tijdstippen meer energie wordt verbruikt dan normaal. Op die manier kunnen energieverslinders worden aangepakt en kan men geld besparen.

Krapte op arbeidsmarkt vertraagt economische groei in 2017

De arbeidsmarkt en de economie zijn nauw met elkaar verbonden. Als het goed gaat met de economie dan merk je dat op de arbeidsmarkt en als het slecht gaat met de economie is dat ook goed merkbaar in de werkloosheidscijfers op de arbeidsmarkt. Het zou mooi zijn wanneer vraag en aanbod op de arbeidsmarkt altijd in evenwicht zouden zijn maar dat is bijna nooit het geval. Nu de economie weer aantrekt blijkt er bijvoorbeeld weer een krapte te ontstaan aan personeel op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid neemt toe maar er is een tekort aan ervaren personeel om alle openstaande vacatures in te vullen.

Techniek en bouw
Vooral in de techniek en op de bouw is er sprake van een tekort aan personeel. Bouwbedrijven plaatsen veel vacatures en hun onderaannemers zetten eveneens veel vacatures uit. Hierbij kun je denken aan installatiebedrijven en verschillende toeleveranciers. Er is wel personeel beschikbaar op de arbeidsmarkt maar die hebben vaak een andere achtergrond en zijn daardoor niet gekwalificeerd genoeg om technische werkzaamheden vakkundig uit te kunnen en te mogen uitvoeren.

VCU uitzendbureau
Niet alleen bouwbedrijven merken dit probleem. Uitzendbureaus in de techniek merken precies hetzelfde. Een VCU uitzendbureau is vaak nauw verbonden met de technische arbeidsmarkt en de bouw en is afhankelijk van haar opdrachtgevers voor vacatures en opdrachten. Inmiddels worden veel bouwondernemingen ook steeds afhankelijker van technische uitzendbureaus. De bedrijven weten niet meer waar ze het personeel vandaan moeten halen en vertrouwen op de uitzendondernemingen.

Onderzoek Rabobank
Economen van de Rabobank stellen vast dat de arbeidsmarkt er voor zorgt dat ook de economische groei belemmert. De economische groei wordt volgens deze economen met ongeveer 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) belemmert. Dit staat in een rapport dat maandag 31 juli 2017 is verschenen. Naast de bouwsectoren heeft ook de IT-sector te kampen met veel openstaande vacatures. Ook uitzendbureaus worden in het rapport genoemd evenals ingenieursbureaus en juridisch- en managementadviesbureaus. Deze organisaties hebben tijdens het onderzoek laten weten tegen een gebrek aan geschikt personeel op te lopen.

Domotica en veiligheid

Domotica is een verzamelnaam voor automatiseringssystemen die worden toegepast om een woning en de daarin aanwezige voorzieningen aan te passen op de wensen van de gebruikers of bewoners van dit gebouw. Veiligheid is een belangrijk onderwerp als men het heeft over comfortabel wonen. Wanneer men weet dat een woning is uitgerust met een goede beveiliging dan geeft dit een veilig gevoel. Veiligheid is echter een breed begrip. Men kan het bijvoorbeeld hebben over inbraakveiligheid maar ook over brandveiligheid. Voor beide veiligheidsaspecten zijn er domoticasystemen ontwikkeld. In de alinea’s hieronder wordt nader ingegaan op domotica en veiligheid. Daarbij wordt gestart met brandveiligheid en is vervolgens inbraakveiligheid behandeld.

Brandveiligheid en domotica
Domotica zorgt er voor dat bepaalde processen in een woning of utiliteitscomplex geautomatiseerd worden. Dit wil zeggen dat de mens zich niet of in mindere mate met deze processen bezig hoeft te houden. Brandveiligheid is een belangrijk voorbeeld waar de meeste mensen niet elke dag mee bezig zijn als ze gebruik maken van hun woning. Vooral ‘s nachts als de bewoners liggen te slapen zijn de zintuigen en is het waarnemingsvermogen van de mensen aanzienlijk afgenomen. Het geeft dan een veilig gevoel als er een brandmeldinstallatie aanwezig is dat er voor zorgt dat opmerkelijke temperatuurstijgingen worden gesignaleerd.

Daarbij wordt meestal een duidelijk geluidsignaal afgegeven combineert met meestal een lichtsignaal. Dat zorgt er voor dat de bewoners wakker worden en de brand kunnen blussen of de woning veilig en tijdig kunnen verlaten. In bedrijfspanden kan men ook gebruik maken van sprinklerinstallaties die meteen ook de brand bestrijden. In woningen kan men dit ook doen maar dat komt in de praktijk minder vaak voor. In ieder geval zorgt een goed domoticasysteem er voor dat de brandveiligheid van een gebouw wordt bevorderd.

Inbraakveiligheid en domotica
Over inbraakveiligheid en domotica is meer discussie. Er zijn verschillende automatiseringssystemen ontwikkeld die de inbraakveiligheid van een woning of gebouw kunnen bevorderen. Zo zijn er benaderingsschakelaars die er voor zorgen dat de verlichting aan gaat wanneer iemand in de buurt komt. Verder is het mogelijk dat iemand doormiddel van een interface of domoticapaneel aangeeft dat de deuren en ramen op een bepaald tijdstip automatisch op slot gaan. Dit kan zelfs automatisch gebeuren wanneer men het pand verlaat.

Bovendien bestaan er zelfs domoticasystemen waarmee een deur op slot kan worden gezet. Denk hierbij aan een beveiligingscode of vingerafdrukherkenning. Doormiddel van signalen kunnen bewoners worden gewaarschuwd voor inbrekers. Dit signaal kan naar de gsm van de bewoner worden gestuurd of rechtstreeks naar de politie. Hoewel al deze aspecten inderdaad de inbraakveiligheid kunnen bevorderen zijn er ook zorgen. In de volgende alinea kun je lezen waarom inbraakveiligheid en domotica voor lastige keuzes zorgt.

Zorgt domotica voor inbraakveiligheid?
De vraag van deze alinea kan niet direct met een duidelijk ‘ja’ worden beantwoord. Het antwoord is ja maar dan moet het domoticasysteem wel een optimale bescherming hebben tegen beïnvloeding van buitenaf. Als kwaadwillende personen van buitenaf kunnen ‘inbreken’ op het elektronische domoticasysteem kan het voor deze personen vaak vrij eenvoudig zijn om de beveiliging uit te schakelen of zelf om ramen en deuren open te zetten. Dit is de grote zorg voor veel mensen die overwegen een domoticasysteem te gebruiken als belangrijk onderdeel van hun inbraakbeveiliging. Domotica kan toegepast worden maar moet van goede kwaliteit zijn. Men moet hierbij goed rekening houden met het feit dat techniek veroudert. Als een bepaalde inbraakbeveiliging die gebaseerd is op domotica in bijvoorbeeld 2017 wordt aangebracht dan kan deze beveiligingsinstallatie in 2018 al verouderd zijn. Dit houdt in dat criminelen in 2018 de inbraakbeveiliging al zou kunnen omzeilen of uitschakelen om de woning binnen te treden. Dat maakt het zo lastig om voor de inbraakveiligheid van een woning of utiliteitscomplex volledig afhankelijk te zijn van domotica.

Inbraakveiligheid
We kennen allemaal de films wel waarin acteurs een ‘zwaar beveiligd’ overheidsgebouw of financiële instelling binnen treden doormiddel van het manipuleren van de automatisering. Dit lijkt vaak eenvoudig, men steelt een pasje of vraagt onder dwang de toegangscode. Ook het aansluiten van laptops met hacksoftware waarbij een pincode of veiligheidscode doormiddel van een computerprogramma wordt gezocht is een hele bekende  filmscène. Al deze aspecten zouden echter ook mogelijk kunnen zijn wanneer men niet goed beveiligde domotica heeft geïnstalleerd voor een woning of utiliteitscomplex. Inbraakveiligheid kan alleen optimaal zijn wanneer ook de daarvoor gebruikte domotica voldoende veilig is.

Domotica en klimaatbeheersing woning

Domotica is een term die wordt gebruikt voor het toepassen van ‘slimme techniek’ in woningen om er voor te zorgen dat het gebruik van de woning zo optimaal mogelijk wordt aangepast op de gebruiker of bewoner. Daarbij wordt gebruik gemaakt van automatisering, elektronica en elektra. Domotica houdt ook nauw verband met internet of things. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van communicatienetwerken die er voor zorgen dat apparaten onderling met elkaar kunnen ‘communiceren’ oftewel gegevens kunnen uitwisselen. Bij internet of things wordt daarvoor een soort internet gebruikt.

Interface
Doormiddel van een interface kunnen mensen de apparatuur die behoort tot de domotica programmeren. Een interface is meestal een beeldscherm dat voorzien is van een aantal knoppen. Daarnaast kan men gebruik maken van een afstandsbediening of zelfs een app op de smartphone. Deze voorzieningen moeten er voor zorgen dat de gebruiker de woning en de daarin aanwezige installatie zo goed mogelijk op zijn of haar wensen kan afstemmen. Een domoticasysteem is daarnaast uitgerust met sensoren en meet- en regeltechniek.

Met behulp van deze voelers krijgt het systeem een indruk van de omgeving. Met bijvoorbeeld temperatuurmeters kan de temperatuur van een ruimte worden vastgesteld. Indien deze temperatuur lager is dat de temperatuur die is voorgeprogrammeerd via de interface dan zal het domoticasysteem er voor zorgen dat de temperatuur wordt verhoogd door de verwarmingstechniek in te schakelen. Naast klimaatbeheersing kunnen ook beveiligingssystemen, sanitair, telecomtechniek en verlichting doormiddel van domotica worden geautomatiseerd. Hieronder wordt echter ingegaan op klimaatbeheersing.

Domotica en klimaattechniek
Een prettig en behaaglijk klimaat in een woning is een belangrijk aspect van het wooncomfort. Geen wonder dat de klimaatbeheersing een belangrijk onderdeel vormt voor de meeste woningen en utiliteitscomplexen die automatisering in de vorm van een gebouwbeheerssysteem of domotica bevatten. Hieronder staan een aantal voorbeelden van toepassing van domotica voor de klimaatbeheersing van een woning.

  • Doormiddel van domotica kan de temperatuur per ruimte van een gebouw worden ingeregeld in een systeem. Daarbij kan men rekening houden met de tijden waarop de ruimte verwarmt dient te zijn en de momenten waarop dit niet nodig is. Zo bespaard men energie.
  • Het is mogelijk om naderingsschakelaars te plaatsen die er voor zorgen dat de verwarming pas ingeschakeld wordt wanneer iemand bijvoorbeeld de ruimte binnentreed.
  • Temperatuurschakelaars worden in werking gezet wanneer de ruimte bijvoorbeeld door zonlicht van nature wordt verwarmt. In dat geval zal de kunstmatige verwarming worden uitgeschakeld of minder intensief meedraaien.
  • Het is ook mogelijk dat de zonwering en de klimaatbeheersing met elkaar communiceren. Als ruimten bijvoorbeeld verkoeld moeten worden dan kan de zonwering automatisch inschakelen als bepaalde sensoren het zonlicht waarnemen.
  • Ook verkoeling is mogelijk doormiddel van airconditioning.
  • Het is verder mogelijk om ramen en deuren en luchtventilatie automatisch te regelen gebaseerd op de temperatuur.
  • Men kan de temperatuur centraal inregelen op een domoticapaneel. Daarnaast kan men ook met een afstandsbediening of gsm ter plekke de temperatuur verhogen of verlagen.

Domotica en milieu
Het interessante van de hiervoor genoemde toepassingen is dat niet alleen het woongenot wordt bevordert maar ook het milieu wordt bespaard. Ruimten die niet of nauwelijks gebruikt worden zullen niet of nauwelijks worden verwarmd of gekoeld als het domoticasysteem goed is ingeregeld. Dat zorgt er voor dat de energielasten omlaag kunnen. Het systeem zorgt er daarnaast voor dat mensen worden ondersteund. Als men het pand verlaat om naar het werk te gaan zorgt het systeem er automatisch voor dat de verwarming uitgeschakeld wordt. Dit zijn belangrijke kostenbesparende en dus milieubesparende aspecten die een domoticasysteem niet alleen erg nuttig maken maar ook nog kosten efficiënt. Geen wonder dat domotica maar ook internet of things steeds populairder wordt bij nieuwbouwwoningen en utiliteit. 

Tekort aan technisch personeel bij Alliander in 2017

Netbeheerder Alliander heeft te maken met een groot tekort aan technisch personeel. In totaal zouden bij deze netbeheerder meer dan honderdvijftig vacatures voor technici open staan die moeilijk invulbaar zijn. Het bedrijf heeft met name een tekort aan technische werknemers in specialistische functies. Het tekort aan ervaren vakkrachten heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst zorgt de aantrekkende economie er voor dat er meer gebouwd wordt. Daarom is er ook meer werk voor bedrijven die woningen en bedrijfspanden aansluiten op het elektriciteitsnet.

Een andere belangrijke reden voor een tekort aan ervaren technisch personeel zit in het feit dat veel technische bedrijven op zoek zijn naar personeel. Het aantal vacatures in de bouw en techniek is fors gestegen in 2017. Technische werkzoekenden hebben de keuze uit meerdere vacatures en dan is Alliander één van de vele bedrijven waaruit deze werknemers kunnen kiezen.

Door het tekort aan technisch personeel staan de werkzaamheden van het bedrijf onder druk. Daarvoor heeft het bedrijf op vrijdag 28 juli 2017 gewaarschuwd. Eerder in 2017 heeft het bedrijf al bekend gemaakt dat ze in haar groei wordt geremd door het tekort aan personeel. In 2016 had Alliander nog een winst van 232 miljoen euro in het eerste half jaar. Dit is in 2017 gedaald naar 93 miljoen euro. Volgens het bedrijf kwam dit volledig door de verkoop van netwerkbedrijf Endinet waardoor Alliander in 2016 een behoorlijke boekwinst had behaald.

Biolijm uit slakkenslijm

De natuur biedt een bijna oneindige bron van grondstoffen die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Op vrijdag 28 juli 2017 werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat het slijm dat wordt geproduceerd door slakken gebruikt kan worden bij operaties van mensen. Er werd een experiment gedaan waarbij slakkenslijm werd gebruikt als een biolijm voor natte oppervlaktes. Het experiment werd als geslaagd beschouwd en de resultaten werden genoemd in wetenschappelijke tijdschrift Science.

Biolijm van slakkenslijm
Met het slakkenslijm heeft men tijdens een operatie de mogelijkheden getest om natte oppervlakken te lijmen. Volgens de wetenschappers die het experiment uitvoerenden is de bio-lijm “ontzettend sterk”. De lijm is daarnaast flexibel en blijft goed plakken aan natte oppervlaktes die met de lijm werden ingesmeerd. Het slakkenslijk is inmiddels gebruikt om twee keer een varkenshart mee te vullen tijdens een operatie. Het team van de Harvard universiteit heeft slijm gebruikt van de naaktslak. Naaktslakken gebruiken een plakkerige slijmlaag om zicht te weren tegen vijanden. Naast het plakkerige aspect van het slakkenslijm heeft het slakkenslijm van de naakslak ook een schokdempend effect. Deze eigenschappen zorgen er voor dat het slakkenslijmmiddel zo goed lijmt. Het slakkenslijm is drie keer zo sterk als andere soorten medische lijn en is daarnaast niet giftig voor levend weefsel.

Eigenschappen van slakkenslijm lijm
De wetenschappers noemen het slijm van de naaktslag flexibel, compatibel en sterk. Dit is volgens de onderzoekers van belang als je operaties moet uitvoeren aan hart- of longweefsel. Zo kan de slakkenslijm worden gebruikt om de huid op te vullen en daarnaast zou het slijm doormiddel van een injectie dieper in het lichaam kunnen worden aangebracht om dieper liggende wonden te dichten. Een bijkomend voordeel is dat slakkenslijm sterker wordt als het slijm langer op het weefsel aanwezig is. ongeveer een half uur na het aanbrengen van het slakkenslijm is het al even sterk als kraakbeen.

Toepassing slakkenslijm
Het slakkenslijm kan nog verder ontwikkeld worden volgens de wetenschappers. Als de eigenschappen van dit slijm verder worden geoptimaliseerd en het slijm grootschalig wordt geproduceerd kan het slijm breed worden toegepast in de medische wereld. Standaard zouden chirurgen op de operatiezaal slakkenslijm ter beschikking moeren hebben. Deze biolijm kan de gezondheidszorg verbeteren en zou zelfs levens kunnen redden.

Sollicitatietips voor technisch personeel in 2017

Er zijn veel vacatures in de techniek in 2017. De meeste werknemers en werkzoekenden met een technische achtergrond hebben dit al gemerkt op de vacaturebanken, jobboards en websites van technische bedrijven en uitzendbureaus. Als er zoveel werk is voor technisch personeel zouden sollicitatietips voor technici wellicht overbodig lijken maar misschien is doelgericht solliciteren in de techniek juist in 2017 belangrijker dan ooit. Er is namelijk wat te kiezen en dat is na een aantal jaren van economische crisis wel prettig. Toch is kiezen tussen de enorme hoeveelheid vacatures alles behalve eenvoudig. Daarom zijn hieronder een aantal tips genoemd die het doelgericht zoeken naar werk en het solliciteren op technische functies moeten vergemakkelijken.

Maak duidelijke loopbaankeuzes
De allereerste tip is belangrijk voor de loopbaanperspectieven van werkzoekenden. Het is verstandig om duidelijke keuzes te maken als je een loopbaan hebt in de techniek. Daarbij zijn geld en goede arbeidsvoorwaarden belangrijk maar zeker niet het belangrijkste aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Het belangrijkste zijn de toekomstperspectieven die het bedrijf en de functie bieden. Een functie waarin je jezelf kunt ontwikkelen en nieuwe technische vaardigheden aan kunt leren is niet alleen interessant maar staat ook goed op je cv. Daarnaast is een vacature van een functie met een langdurig dienstverband over het algemeen gunstiger dan verschillende korte dienstverbanden bij verschillende organisaties omdat je dan als jobhopper kunt worden beschouwd door (potentiële) werkgevers. Toch hebben ook korte dienstverbanden een interessante kant, daarover lees je in de volgende alinea meer.

Kiezen voor uitzendwerk
Als de economie aantrekt merken uitzendbureaus dat meestal als eerste. Daarom worden uitzendbureaus ook wel de graadmeters van de economie genoemd. Het biedt voordelen om voor een technisch uitzendbureau te werken. Een VCU gecertificeerd technisch uitzendbureau met ervaren intercedenten kan een goed beeld scheppen van de vacatures en mogelijkheden op de technische arbeidsmarkt. Ze hebben een groot netwerk en kunnen daarnaast veel ervaring met het beoordelen van de werkervaring en het zoeken van het juiste bedrijf bij de juiste uitzendkracht. Verder kunnen uitzendbureaus ook als werving en selectiebureau optreden waardoor je alsnog rechtstreeks aan de slag kunt gaan. Uitzendbureaus zijn daarom heel geschikt voor oriëntatie op de arbeidsmarkt en voor korte dienstverbanden waarin iemand als uitzendkracht de arbeidsmarkt kan verkennen en kan beoordelen welke technische richting het beste bij hem of haar past.

Kiezen voor langdurige dienstverbanden
Een rechtstreeks dienstverband is vooral interessant als je al duidelijke loopbaankeuzes hebt gemaakt. Dan kun je bewust kiezen voor een bedrijf en een functie waarin je langere tijd wil werken. Zorg er wel voor dat de arbeidsvoorwaarden goed leest en duidelijke afspraken maakt met het bedrijf over de voorwaarden waaronder je het werk verricht.

Opleidingsmogelijkheden
Als je zoekt naar werk op de technische arbeidsmarkt dan kom je er al snel achter dat kennis en werkervaring belangrijk zijn. Theoretische kennis, competenties en vaardigheden kunnen ook worden aangeleerd doormiddel van opleidingen en trainingen. De techniek staat nooit stil daarom moeten ook techneuten voortdurend nieuwe vaardigheden aanleren en nieuwe kennis opdoen zodat ze met de nieuwste technieken, software, machines en gereedschappen kunnen werken. Als je verder solliciteert in de techniek is het belangrijk om bij een nieuwe werkgever afspraken te maken over opleidingen en trainingen. Uiteraard kun je deze afspraken ook maken bij je huidige werkgever.

Blijf in gesprek met je huidige werkgever
Veel werknemers vergeten om eerst bij hun huidige werkgever navraag te gaan doen over hun eigen loopbaanmogelijkheden. Daardoor weten veel werknemers niet wat ze van hun eigen werkgever kunnen verwachten. Het komt heel vaak voor dat werknemers pas met hun huidige werkgever in gesprek gaan als ze elders een vacature hebben gezien of op sollicitatiegesprek zijn geweest. In die situatie wordt er vaak een gesprek aangegaan met hun huidige werkgever die zich voor het blok gezet voelt. Om dit te voorkomen is het belangrijk om tijdens functioneringsgesprekken duidelijk je loopbaanwensen en opleidingswensen te benoemen bij de werkgever en leidinggevende waar je bij werkt. Dan krijgt het bedrijf tijdig de kans om je meerwaarde voor het bedrijf te vergroten. 

Fiat Chrysler profiteert in 2017 van verkoop SUV’s

Fiat Chrysler is een Italiaans-Amerikaanse autoconcern die verschillende soorten auto’s op de markt brengt. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal behoorlijk meer geld verdiend. Dit komt met name door de aantrekkende verkopen van SUV’s.  Zelfs de Levane SUV van het minder gangbare luxemerk Maserati blijkt populair op de markt.

Doordat Fiat Chrysler meer SUV’s verkoopt worden de effecten van de moeizame markt in Amerika geheel gecompenseerd. Naast een herstel in Amerika wist Fiat Chrysler ook in Europa 11 procent meer auto’s te verkopen. Daardoor kwam de winst van het autoconcern in Europa bijna veertig procent hoger te liggen. In Amerika was ondanks de stijging van de verkoop van SUV’s toch nog sprake van een daling van het aantal geleverde auto’s. Deze daling kwam uit op zeven procent.

Shell behaald meer winst in 2de kwartaal 2017

Shell heeft vorig kwartaal meer winst behaald dan dezelfde periode een jaar geleden. De winststijging is onder ander het gevolg van een kleine verbetering in de olieprijs. Op donderdag 27 juli 2017 werden de resultaten door het Brits-Nederlandse bedrijf bekend gemaakt. in totaal kwam de winst van Shell uit op 3,6 miljard dollar. Dit bedrag is op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. De winst kwam een jaar geleden nog maar uit op 1 miljard dollar.

Upstream is de divisie van Shell die verantwoordelijk is voor het zoeken naar ruwe olie en is tevens verantwoordelijk voor de productie van ruwe olie. Het is een segment waarin Shell behoorlijke verbeteringen wist te realiseren. In het afgelopen jaar had Shell nog te maken met een verlies van 1,3 miljard dollar werd geleden. Nu werd er in de upstream divisie een winst behaald van 339 miljoen dollar

Downstream is verantwoordelijk voor de raffinage en verkoop van olieproducten. Dit segment liet een winststijging zien van 1,8 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2016 naar 2,5 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2017. Gemiddeld kwam de olieproductie en gasproductie van Shell uit op een equivalent van 3,5 miljoen vaten per dag. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Shell heeft vooral veel kosten weten te besparen waarbij helaas ook vele duizenden banen van het bedrijf zijn verdwenen.

Wat is een jobhopper?

Jobhopper is een populaire Engelse benaming voor werknemers die voortdurend van baan wisselen. Een jobhopper wordt door een bedrijf over het algemeen niet beschouwd als een loyale arbeidskracht maar veel meer als een opportunist die zijn of haar ogen open houdt voor ander werk om er zelf beter van te worden. Het cv van een echte jobhopper bestaat daarom uit een opsomming van verschillende korte dienstverbanden bij diverse werkgevers. Vaak is er tussen die verschillende werkervaringen een duidelijke lijn zichtbaar van een lagere functie naar een steeds hogere functie. Als dit het geval is kan men zeggen dat de jobhopper in zijn opzet geslaagd is om door te groeien. Toch is dit een voorbarige conclusie.

Risico’s jobhoppen
Veel jobhoppers falen in hun opzet. Omdat ze vaak korte perioden bij bedrijven hebben gewerkt zijn ze vaak niet voldoende ingewerkt en hebben ze nauwelijks op het functieniveau begeven dat op hun cv staat. Ze gebruiken de nieuwe functie vaak om ergens anders een hogere functie te bemachtigen. Al snel komen ze er achter dat de nieuwe functie te zwaar is voor ze en dan zijn ze genoodzaakt om ander werk te zoeken. In dat geval gaat de jobhopper ten onder aan zijn of haar eigen succes. Het resultaat is een cv met heel veel verschillende werkgevers en als ze pech hebben ook nog een slechte referentie. Dat zorgt er voor dat sommige jobhoppers moeilijk aan een andere baan komen nadat ze een paar keer hebben kunnen profiteren van een overstap naar een hogere functie in andere organisatie.

Is jobhoppen verstandig?
De vraag is dan of jobhoppen verstandig is of niet. Dit kan echter alleen per situatie worden bekeken en beoordeeld. In sommige gevallen is het overstappen naar een andere baan of naar een andere werkgever verstandig zijn. In andere gevallen kan men dat juist beter niet doen. Het belangrijkste dat men in deze overweging mee moet nemen is de toekomst en toekomstplannen van de werknemer of sollicitant.

Als het nieuwe bedrijf en de nieuwe functie beter aansluiten bij de opleiding en loopbaanwensen dan is het overstappen wellicht verstandig. Alleen overstappen voor een iets hoger salaris of iets betere arbeidsvoorwaarden is dikwijls niet verstandig. Meestal blijkt pas na de ondertekening van het nieuwe contract dat ook bij de nieuwe werkgever ook aspecten aan de orde komen die minder naar wens zijn. De uitdrukking ‘het gras is altijd groener bij de buren’ is hier dan op zijn plaats.

Flexibele schil of langdurig dienstverband?
De meeste bedrijven willen graag een stabiel personeelsbestand naast een zogenaamde flexibele schil die onder andere bestaat uit uitzendkrachten. Voor veel bedrijven is het geen probleem als er jobhoppers in de flexibele schil van het bedrijf zitten. De meeste werknemers in de flexibele schil werken namelijk voor korte periode bij het bedrijf en zullen daarom vaker om hun heen kijken naar ander werk. Dit wordt ook van flexkrachten geaccepteerd maar van vaste krachten verwachten de meeste bedrijven dat ze niet om zich heen kijken naar ander werk.

Een vaste kracht heeft een contract voor onbepaalde tijd en is in de praktijk meestal doorgegroeid van een bepaalde tijdscontract naar een onbepaaldetijdcontract. Een vast contract biedt zekerheid en werknemers die een dergelijk contract hebben stappen niet snel over op een andere baan. Dat zorgt er voor dat werknemers met een contract voor onbepaalde tijd meestal geen jobhoppers zijn. Werknemers uit de flexibele schil kunnen bij sommige bedrijven doorstromen naar een langdurig dienstverband met vast contract. Daarom is het ook voor uitzendkrachten en andere flexwerkers niet altijd verstandig om op elk aanbod van werk in te gaan als ze al een tijd als flexwerker werkzaam zijn bij een bedrijf.

Wat is jobhoppen?

Jobhoppen is een Engels woord dat letterlijk vertaald kan worden met ‘baan-springen’ en houdt in dat een persoon regelmatig van baan verwisseld. Een persoon die een loopbaan heeft die zich kenmerkt door het jobhoppen wordt ook wel een jobhopper genoemd. Dit is een moderne term voor werknemers die niet lang bij dezelfde werkgever blijven werken. De termen jobhoppen en jobhopper zijn over het algemeen niet positief en worden door de meeste bedrijven als een nadelig aspect beschouwd van iemand zijn of haar cv en loopbaan.

Jobhoppen
De meeste bedrijven zullen aarzelen om iemand aan te nemen die regelmatig van baan verwisseld. Ze vragen zich af wat de reden is geweest waarom iemand zo vaak van baan en werkgever is veranderd. Meestal wordt de oorzaak dan bij de werknemer of werkzoekende neergelegd. Dit is misschien wat kortzichtig van werkgevers maar daarom niet minder logisch. Vooral traditionele bedrijven vereisen meestal een grote mate van loyaliteit van werknemers en zullen daarom niet snel kiezen voor een sollicitant die regelmatig van baan is gewisseld tijdens zijn of haar loopbaan.

Jobhoppen en jobhopper
Het klinkt misschien verwarrend maar niet iedereen die een cv heeft met veel wisselende banen en verschillende werkgevers is een jobhopper. Ook is een persoon die regelmatig ander werk heeft niet altijd aan het jobhoppen. Het verschil zit in de intentie van de werknemer. Als de werknemer er bewust voor kiest om regelmatig op een andere baan te solliciteren en bij een andere werkgever aan de slag te gaan vanwege meer salaris of andere betere arbeidsvoorwaarden dan verspringt hij of zij doelgericht van baan en is er sprake van jobhopping. Er is bij jobhopping dus geen noodzaak om te solliciteren maar de werknemer verwacht het bij een andere werkgever beter te kunnen krijgen. De uitdrukking:  ‘het gras is altijd groener bij de buren’, wordt ook wel eens gebruikt om de mentaliteit van jobhoppers aan te duiden.

Wanneer ben je een jobhopper?
Of je een jobhopper bent of niet heeft dus alles te maken met de mentaliteit die je als werknemer hebt. Ga je voor een beetje extra salaris naar een andere werkgever of niet? Jobhoppers wisselen regelmatig van werkgever waardoor ze vaak korte dienstverbanden hebben. Ze werken vaak maximaal 1 of 2 jaar bij een werkgever en stappen dan over op een andere werkgever. Vooral wanneer de banen ‘voor het oprapen liggen’ veranderen bepaalde werknemers in jophoppers. Dit is meestal aan de orde wanneer de economie aantrekt en de werkgelegenheid toeneemt.

Onvrijwillig van baan verwisselen
Het kan echter ook voor komen dat iemand regelmatig onvrijwillig van baan verwisseld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand op flexibele basis werkt zoals een uitzendkracht. Werknemers die op basis van een tijdelijk contract werken kunnen te maken krijgen met een verlenging van het contract maar ook met het feit dat een contract niet verlengd wordt. Dit laatste kan verschillende redenen hebben waarvan de oorzaak bij de werknemer kan liggen maar ook bij het bedrijf, de markt of de economie. Als men onvrijwillig regelmatig op zoek moet naar ander werk kun je eigenlijk niet van een jobhopper spreken. Wel kunnen werkgevers twijfelen aan de ervaring en kwaliteiten van de desbetreffende sollicitant.

Voorkomen dat je als jobhopper wordt beschouwd
Omdat jobhoppen niet als iets positiefs wordt ervaren door de meeste bedrijven is het wellicht belangrijk om te voorkomen dat je als jobhopper wordt beschouwd. Dit heb je voor een groot deel zelf in de hand. Het begint bij een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt. Kies bewust voor bepaalde bedrijven en een bepaalde functie. Probeer je zoveel mogelijk binnen een bedrijf te ontwikkelen in plaats van jezelf te ontwikkelen door voortdurend op vacatures van andere bedrijven te solliciteren. Vaak zijn binnen het bedrijf waar je werkt ook voldoende mogelijkheden om door te groeien en je te specialiseren. Veel mensen vergeten om bij hun huidige werkgever de mogelijkheden tot zelfontplooiing te onderzoeken en kijken direct om zich heen naar ander werk. Door dit te doen is de kans groot dat je een jobhopper wordt.

WhatsApp heeft dagelijkse miljard gebruikers in 2017

Iedere dag wordt de chat-app WhatsApp wereldwijd door een miljard mensen gebruikt. WhatsApp is een onderdeel van Facebook. Het bericht over de gebruikersaantallen werd woensdag 26-07-2017 bekendgemaakt. Ongeveer een jaar geleden werd nog bekend gemaakt dat WhatsApp maandelijks 1 miljard gebruikers had. Inmiddels worden dagelijks ongeveer 55 miljard berichten via WhatsApp verstuurd. Daarnaast worden ook 4,5 miljard foto’s en 1 miljard video’s via deze App verzonden.

Mark Zuckerberg de directeur van Facebook maakte tijdens een gesprek met investeerders de kwartaalcijfers van het bedrijf bekend. Volgens Zuckerberg gebruiken 250 miljoen mensen per dag de functie WhatsApp Status. De functie WhatsApp Status lijkt op de Stories-functie in Snapchat en Instagram. Met WhatsApp Status kunnen gebruikers van WhatsApp filmpjes en foto’s delen die voor al hun contacten 24 uur zichtbaar zijn.

Deze functie werd als eerste op de markt gebracht door Snapchat. Al spoedig werd door Facebook een variant hiervan op de markt gebracht die gebruikt kon worden in haar eigen apps. Op die manier gaat Facebook de concurrentie aan met Snapchat. Het bedrijf Snapchat zag haar beurwaarde de afgelopen maanden krimpen. Ook op het gebied van apps wordt een stevige concurrentiestrijd gevoerd in de wereld.

Reactie van Technisch Werken
Uiteindelijk staat de klant of gebruiker hierbij centraal, tenminste dat denken ze. De gebruiker wordt steeds meer gedwongen om van bepaalde apps gebruik te maken. Bedrijven als Facebook met apps zoals WhatsApp hebben een enorme invloed op de markt. Deze invloed willen ze niet kwijt raken. Verschillende innovatieve startups kunnen wel met nieuwe apps komen maar wanneer Facebook hier ook winst in ziet zullen er door dit bedrijf eigen varianten worden ontwikkeld die gekoppeld zijn aan WhatsApp.

Omdat WhatsApp al voldoende is geïntegreerd en veelvuldig wordt gebruikt in de wereld zullen de innovatieve apps van startups al snel worden vergeten en de varianten van Facebook worden overgenomen door de gebruikers. Door deze werkwijze wordt duidelijk dat eerder de bedrijven zoals Facebook centraal staan in plaats van de klant.

Ford verwacht stijgende winst in 2017

Ford denkt in 2017 meer winst te kunnen behalen dan eerder werd ingeschat. Het tweede kwartaal van 2017 heeft de Amerikaanse autofabrikant goede cijfers laten zien. Vanwege de resultaten van dit kwartaal heeft Ford de winstverwachting voor 2017 op woensdag 26 juli 2017 aangepast voor het hele jaar. In het tweede kwartaal heeft Ford een nettowinst overgehouden van 2 miljard dollar. Dit is vier procent hoger dan in 2016.

Aangepast komt de winst uit op 0,56 dollar per aandeel. Ook de opbrengsten gingen omhoog van 39,5 miljard dollar naar 39,9 miljard dollar. Topman Jim Hackett gaf aan dat er nog veel meer geleverd kan worden door Ford. Een belangrijke bijdrage aan de resultaten van Ford is het succes van de zogeheten F-Series. Deze automodellen deden de verkopen van Ford aanzienlijk toenemen. In totaal schat Ford voor 2017 een winst van 1,65 dollar tot 1,85 dollar per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van 1,58 per aandeel. Voor Ford is de positieve omslag belangrijk want het bedrijf heeft een moeilijke tijd achter de rug. Mark Fields moest eerder dit jaar vertrekken omdat hij er niet in slaagde Ford uit de problemen te helpen. Nu lijkt het echter beter te gaan met de autoproducent.

Energietransitie voor voertuigen krijgt vorm vanaf 2017

Het woord energietransitie betekent in feite de omschakeling van een bepaalde vorm van energie naar een andere vorm van energie. Binnen het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is energietransitie een omschakeling van een schadelijke energiebron naar een duurzame energiebron. In de voertuigentechniek heeft men het dan over de omschakeling van fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren naar elektriciteit en elektromotoren. Dit is een verbetering omdat men elektriciteit uit duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht kan winnen. Inmiddels zijn verschillende landen bezig met een energietransitie zowel in de energievoorziening van woningen en utiliteit als in voertuigen.

Fossiele brandstoffen verbannen van de autowegen
Frankrijk en Noorwegen hebben inmiddels duidelijke afspraken gemaakt over een ban op fossiele brandstoffen in voertuigen. Ook Groot-Brittannië gaat de verkoop van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden op termijn verbieden. Deze berichten zorgen er voor dat er in Europa meer vraag ontstaat naar volledig elektrische auto’s. Het aantal oplaadpunten is bovendien aan het uitbreiden. Dit zorgt er voor dat elektrische voertuigen een grotere actieradius hebben.  Maarten Steinbuch Hoogleraar van de TU Eindhoven verwacht dat het aantal elektrische voertuigen op de Europese wegen de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Veel automobilisten komen er achter dat elektrische auto’s ten opzichte van auto’s op fossiele brandstoffen aanzienlijke voordelen hebben.

Vrijwillig kiezen voor elektrisch rijden
Groot-Brittannië en Frankrijk willen de verkoop van benzine- en dieselauto’s vanaf 2040 verbieden maar 20140 is nog heel ver weg. Toch noemt Steinbuch dit een goed signaal. Hij benoemt hierbij ook de klimaatproblematiek. De kans is aanwezig dat veel automobilisten voor 2040 al zijn over gegaan op het gebruik van elektrische auto’s. Een economisch onderzoeksbureau van ING heeft al de positieve verwachting uitgesproken dat er in 2035 in Europese landen alleen nog maar elektrische auto’s zullen worden verkocht.

Auto’s op fossiele brandstoffen dalen in waarde
De doelstelling om de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen in 2040 te verbieden zou daarom tegen 2035 achterhaald zijn. Volgens Steinbuch zullen veel mensen over drie tot vier jaar bewust de keuze maken om een elektrische auto te kopen. Auto’s die rijden op fossiele brandstoffen zullen de komende tijd alleen maar minder geld opbrengen. Verder zijn elektrische auto’s volgens het onderzoeksbureau van ING over zeven jaar goedkoper in gebruik dan een auto die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor. Momenteel is ongeveer 6 procent van de verkochte auto’s in Nederland elektrisch aangedreven of een hybride auto. Dit is aanzienlijk lager dan Noorwegen. In het Scandinavische land is ongeveer 40 procent van de auto’s elektrisch of hybride. In Noorwegen is de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2025 al verboden.

Toyota ontwikkeld efficiënte batterijen voor elektrische auto’s vanaf 2017

Toyota is hard bezig met de ontwikkeling van speciale batterijen die gebruikt kunnen worden als een soort accu voor elektrische auto’s. Deze nieuwe accu zou het gebruik en het opladen van een elektrische auto behoorlijk efficiënter maken. Momenteel is de nieuwe accu echter nog niet volledig ontwikkeld. Wel is Toyota hoopvol, het bedrijf gaat er vanuit dat de accu vanaf 2022 in gebruik genomen kan worden. Dit werd bekend gemaakt door de Japanse krant Chunichi Shimbun. Ook de Wall Street Journal mabericht over de nieuwe accu van Toyota bekend.

De nieuwe accu’s zouden zijn voorzien van vaste elektrolieten in plaats van vloeibare elektrolieten. Door met vaste elektrolieten te werken kan er meer elektrische energie worden vastgehouden in een accu die kleiner is vormgegeven. Dat zorgt er voor dat de actieradius van elektrische auto’s hoger zal komen te liggen. Daarnaast zou deze technologische oplossing ook de levensduur van de accu verbeteren. De oplaadtijd wordt bovendien ook nog korter.

Het is nog onduidelijk welke automodellen door Toyota zullen worden voorzien van de nieuwe batterijen. Over de kosten is eveneens niets bekend gemaakt. Het is dus ook niet duidelijk over er een kostenverschil is met de huidige generatie lithium-ion-batterijen. Net als Toyota doen ook veel andere technologische bedrijven onderzoek naar nieuwe soorten batterijen. Smartphones en wearables zouden eveneens kunnen worden uitgerust met de nieuwe batterij van Toyota.

Duurzaam kantoormeubilair overheid ter discussie in rechtszaak 2017

De Rijksoverheid is een grote klant voor veel bedrijven. Ook als het gaat om de aanschaf van nieuwe bureaus, bureaustoelen, tafels en kasten is de overheid voor veel bedrijven een interessante opdrachtgever. De overheid is een betrouwbare zakenpartner en kan daarnaast grote opdrachten plaatsen. Zo heeft de Rijksoverheid een aanbesteding bekend gemaakt voor de productie van honderdduizend nieuwe bureaus en andere soorten kantoormeubilair. Uiteraard moet de overheid het goede voorbeeld geven, ook op het gebied van duurzaamheid.

Strenge mileueisen
Daarom moeten de leveranciers van de kantoormeubelen voldoen aan de strengste milieueisen. Dit houdt onder andere in dat deze leveranciers moeten beschikken over de keurmerken voor duurzaam hout. Deze keurmerken zijn FSC en PEFC. Inmiddels is bekend geworden dat een aantal bedrijven de aanbesteding hebben binnen gehaald. Het zijn onder meer de bedrijven Gispen en Rohde & Grahl. Een aantal van de bedrijven die de aanbesteding hebben verloren zijn het echter niet eens met de toewijzing van de opdracht. Dit maakte het Financiële Dagblad bekend.

Drentea
Drentea uit Emmen behoort tot de verliezende partijen en heeft een kort geding aangespannen die zal dienen in oktober. De directeur van het bedrijf vindt het vreemd dat er geen uitleg wordt verstrekt door Rijkswaterstaat over de gunning van de opdracht aan de bedrijven zonder dat deze bedrijven aan de verplichte certificering voldoen. Drentea heeft drie keer aan Rijkswaterstaat om een verklaring gevraagd maar die is er nooit gekomen.

Het kort geding is aangespannen omdat de bedrijven Gispen en Rohde & Grahl niet over de vereiste keurmerken zouden beschikken terwijl ze toch de aanbesteding hebben gewonnen. Rijkswaterstaat voert de aanbesteding namens de overheid uit en heeft in reactie op de rechtszaak de gunning opgeschort. Pas na de rechtszaak wordt duidelijk wat er met de gunning gebeurd.

Duurzame kantoormeubelen garanderen
Tegenover het FD geeft Rijkswaterstaat geen verklaring. Eerder werd al erkend dat bij het opstellen van de eisen voor de aanbesteding mogelijk een fout is gemaakt door de inkoopdirecteur. De bedrijven die kantoormeubelen leveren aan de overheid moeten harde criteria hanteren voor de inkoop van duurzaam geproduceerd hout en moeten daarvoor wel over de gewenste keurmerken beschikken. Er moeten uitgebreide procedures worden gevolgd om te garanderen dat het kantoormeubilair van de overheid zo milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd is.

Apple gaat volgens Trump drie grote fabrieken in VS openen vanaf 2017

Volgens de Amerikaanse president Donald Trum gaat Techgigant Apple drie grote fabrieken bouwen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president heeft dit aan The Wall Street Journal bekend gemaakt. Hoewel de het bericht door Trump reeds in het wereldnieuws is gebracht is er nog geen verklaring vanuit Apple ontvangen. De techgigant heeft de berichten niet bevestigd maar ook niet ontkracht. Daarnaast is het nog onbekend wat Apple in deze fabrieken precies zou moeten gaat produceren.

Voor de Amerikaanse president zijn deze berichten echter wel van belang. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne al gepleit voor meer fabrieken in Amerika. De maakindustrie van Amerika moet een nieuwe impuls krijgen. Tijdens de campagne voor het presidentschap had Trump het ook specifiek over het bouwen Apple-fabrieken in de VS. De grote technologische bedrijven kunnen belastingvoordelen voor het bedrijf verwachten als ze zich daadwerkelijk gaan vestigen in Amerika of wanneer ze hun bestaande productie in Amerika gaan uitbreiden. Apple maakt momenteel al een klein aantal producten in de VS. Het grootste deel van de producten van Apple wordt in Azië gemaakt.

Groot-Brittannië wil verkoop diesel-en benzineauto’s vanaf 2040 verbieden

Groot-Brittannië heeft net als verschillende andere landen in de wereld ook de focus gelegd op minder CO2 uitstoot in het verkeer. Het is bekend dat het verbranden van fossiele brandstoffen een grote bijdrage levert aan de CO2 emissie en daardoor ook een belangrijke veroorzaker is van de opwarming van de aarde. Groot-Brittannië wil daarom de verkeersdeelname van vervuilende auto’s beperken. Voor 2040 heeft het land een doelstelling genoemd. Vanaf dat moment mogen geen diesel- en benzineauto’s meer worden verkocht. Het bericht werd woensdag 26 juli 2017 bekend gemaakt door verschillende Britse kranten.

Groot-Brittannië is niet het eerste land dat een dergelijk verbod invoert. Het land treedt met dit verbod in de voetsporen van Frankrijk en Noorwegen. Die landen hebben eerder al duidelijk gemaakt dat in de toekomst alleen nog hybride of elektrische auto’s zijn toegestaan in het verkeer. Hoewel Groot-Brittannië een verbod heeft ingevoerd op de verkoop van benzineauto’s en diesels is het nog onduidelijk of het hybride auto’s in de ban wil doen. Hybride voertuigen bevatten naast een elektromotor ook een verbrandingsmotor waar meestal benzine als brandstof voor wordt aangewend. Hybride’s staan al geruime tijd ter discussie omdat ze niet echt zouden bijdragen aan een schoner milieu.

Technische uitzendbureaus zoeken met spoed technisch personeel in 2017

Uitzendbureaus in de techniek merken dat het moeilijk wordt om technisch personeel te vinden in 2017. De arbeidsmarkt schiet op dit gebied tekort. Er zijn maar weinig technische arbeidskrachten beschikbaar. Dit blijkt niet alleen op de jobboards en op het aantal inschrijvingen bij uitzendbureaus. Ook vanuit het UWV en vanuit de gemeente komen steeds minder technische kandidaten beschikbaar. Uitzendbureaus worden creatiever in het zoeken naar personeel. Ze proberen gebruik te maken van netwerken van uitzendkrachten zelf door ze een beloning te bieden als ze zelf met nieuwe kandidaten komen. Dit blijkt echter nog niet veel succes te hebben voor veel uitzendbureaus. Dat komt omdat de meeste technische uitzendkrachten weten dat hun collega’s en studiegenoten zelf ook al werk hebben gevonden in de techniek.

Technische opleidingen
Een ander middel is het bieden van technische opleidingen. Dit doen veel uitzendbureaus in de techniek om het niveau van uitzendkrachten verder te verhogen. VCU uitzendbureaus kiezen er vaak voor om hun uitzendkrachten in ieder geval een geldig VCA Basis of VCA vol te laten behalen zodat ze op de meeste bouwplaatsen en andere technische omgevingen mogen werken. Inmiddels doen vele andere uitzendbureaus naast VCU uitzendbureaus precies hetzelfde. Dat zorgt er in ieder geval voor dat er weer geld wordt geïnvesteerd in uitzendkrachten en dat uitzendkrachten breder inzetbaar worden en bovendien veiliger kunnen werken.

Minder gekwalificeerd technisch personeel
Het gevaar een krapte op de arbeidsmarkt is dat uitzendbureaus ook minder gekwalificeerd personeel gaan bemiddelen voor hun opdrachtgever in de hoop dat deze uitzendkrachten zich op het werk kunnen ontwikkelen tot vakvolwassen krachten. Dit brengt echter risico’s met zich mee omdat voor veel technische functies wel een bepaalde basiskennis is vereist hoe men met bepaalde machines en gereedschappen moet omgaan. Toch ontkom je er als uitzendbureau niet aan om minder ervaren krachten te bemiddelen als er schaarste is aan technisch personeel op de arbeidsmarkt.

VCU uitzendbureau als loopbaanbegeleider
Zolang de opdrachtgever maar goed op de hoogte is van de kwaliteiten van de uitzendkracht en de doorgeleidingsplicht door het uitzendbureau maar goed wordt uitgevoerd is de kans op onveiligheid op de werkvloer verkleind. Uiteindelijk zullen zowel de opdrachtgever, het uitzendbureau en de uitzendkracht gezamenlijk er voor moeten zorgen dat elke plaatsing tot een succes wordt. Voor veel uitzendkrachten is 2017 de kans om een carrièreswitch te maken naar de techniek. Een VCU uitzendbureau is een technisch uitzendbureau die voldoende kennis in huis heeft om een uitzendkracht in de techniek te bemiddelen en zijn of haar loopbaan doormiddel van opleidingen en advies te begeleiden.