Bouwvak 2016 begonnen

De bouwvakperiode voor 2016 is begonnen.  Dat betekent drukte op de snelwegen maar een zogenoemde “zwarte zaterdag” was er niet echt. De drukte op de wegen viel mee ten opzichte van voorgaande jaren. Daar zijn verschillende oorzaken voor te bedenken. Het valt in ieder geval op dat de bouwvak bij veel bouwbedrijven niet echt in acht wordt genomen. Bouwprojecten liggen in Nederland in de bouwvak lang niet altijd vanzelfsprekend stil, integendeel de meeste bouwprojecten lopen gewoon door. Dat vraagt natuurlijk wat van de personeelsplanning.

Aanpak schijnconstructies

Veel bouwbedrijven hebben in 2016 veel moeite moeten doen om tijdig ervaren personeel te vinden om de bouwprojecten uit te voeren. Dat was lang niet altijd eenvoudig.  Vaak moesten bouwbedrijven zich wenden tot technische uitzendbureau’s en zelfstandigen zonder personeel.  De wet en regelgeving voor de zzp’ers is echter veranderd in de eerste helft van 2016. Schijnconstructies kwam veelvuldig voor, vooral op de bouw. Daarom is de wet en regelgeving aangepast. Ook uitzendbureau’s worden strenger gecontroleerd door de overheid op het naleven van de wet. Schijnconstructies zijn verboden

Buitenlandse uitzendkrachten

Uitzendbureau’s die bouwpersoneel bemiddelen moesten steeds creatiever worden in het vinden van een passende oplossing voor de personeelsvraagstukken van hun opdtachtgevers. In eerste instantie werden alle gangbare personeelsbronnen geraadpleegd waarna steeds breder werd gekeken. Ook buitenlandse bouwvakkers worden ingezet. FNV maakte nog bekend dat dit voor specifieke problemen zorgt op de bouw. Buitenlandse arbeidskrachten beheersen lang niet altijd de Nederlandse taal of het Engels. Daardoor kunnen taalproblemen in de communicatie ontstaan. Dat zorgt weer voor veiligheidsrisico’s. Buitenlandse arbeidskrachten op de bouw zijn dus zowel een oplossing al een potentieel probleem.

Flexwerk is belangrijk in bouwvak

Toch moet ook in de bouwvakperiode effectief naar oplossingen gekeken worden. De vakbonden vinden dat bouwondernemingen geen verplichtingen op kunnen leggen aan hun bouwpersoneel met betrekking tot de bouwvak maar bouwvakkers zijn zelf wel vrij om een keuze te maken. Er zijn verschillende bouwvakkers die toch vakantie willen houden in de bouwvakperiode. Als bouwbedrijven dan toch door gaan in de bouwvakperiode zullen de lege plekken op de bouwplaats moeten worden opgevuld. Ook dan zijn uitzendbureau’s een oplossing.  Uitzendkrachten worden vaak tijdelijk ingezet om vakantiegangers te vervangen. Flexwerk blijft daarom belangrijk ook in de bouwvak.

Tesla onderzoekt oorzaken ongeluk met Autopilot in 2016

Autofabrikant Tesla Motors heeft een ingenieus systeem ontwikkeld dat zelfrijdende auto’s mogelijk maakt. Dit systeem heet Autopilot en verschillende Tesla’s zijn daar mee uitgerust.  Ook de Tesla waarmee een dodelijk ongeval was gebeurd in Amerika was een Tesla die voorzien was van het zelfrijsysteem Autopilot. Het ongeval wordt door Tesla betreurt en de autofabrikant wil de oorzaak van het ongeval achterhalen. Tesla Motors heeft dit verteld aan werknemers bij de Amerikaanse Senaat volgens persbureau Reuters.

Het tragische ongeluk gebeurde op 7 mei 2016. Toen crashte een Tesla-auto die automatisch reed met het Autopilot-systeem op een achterkant van een grote trailer. Dit was het eerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto van Tesla. Het ongeval heeft al maanden geleden plaatsgevonden maar het bedrijf zegt nog steeds niet precies te weten wat de oorzaak precies is geweest van het ongeval.

Tesla zal dit nader moeten onderzoeken. Daarbij  wordt onder andere gekeken of de radar en camera-input voor het noodremsysteem hebben gefaald om de trailer die voor de Tesla reed te detecteren. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van het falen van Autopilot. Er is nog een tweede mogelijke oorzaak en dat is dat de trailer waar de Tesla tegenop is gebotst niet goed werd geïdentificeerd door het Autopilotsysteem. Het Autopilot-systeem zou het voertuig in dat geval wel hebben opgemerkt maar daar niet de juiste waarde aan hebben gegeven.

De Tesla zou tot botsing kunnen zijn gekomen omdat Autopilot de inschatting maakte dat de trailer geen onderdeel van een voertuig was maar van de omgeving. Daardoor zou het Autopilotsysteem van de Tesla er geen rekening mee houden. Niet alleen Tesla doet onderzoek naar de werking van Autopilot, ook Amerikaanse instanties hebben een onderzoek ingesteld.

FNV Bouw richt meldpunt op voor misstanden op de bouw in 2016

FNV Bouw merkt dat er in Nederland regelmatig klachten zijn van bouwvakkers die op bouwplaatsen te maken krijgen met gevaarlijke situaties. Het is volgens de vakbond belangrijk dat misstanden op bouwplaatsen gemeld kunnen worden. Het aantal signalen over onregelmatigheden op de bouw is zo fors dat de vakbond besloten heeft om hiervoor een speciaal meldpunt op te richten. FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen heeft dit zaterdag via een artikel in De Telegraaf bekend gemaakt.

Volgens Dijkhuizen hoopt de FNV vooral buitenlands bouwpersoneel zoal Poolse en Roemeense bouwvakkers te bereiken. Veel buitenlandse bouwvakkers werken op uitzendbasis. De buitenlandse uitzendkrachten zouden volgens de FNV vaak niets durven te zeggen over de misstanden waarmee ze te maken kunnen krijgen. Dit komt volgens de vakbond omdat buitenlandse arbeidskrachten bang zijn om hun baan te verliezen.

Verder ontstaan er volgens de FNV op bouwplaatsen ook veel misverstanden omdat er oo veel bouwprojecten verschillende talen worden gesproken. Naast Nederlands spreken bouwvakkers ook Pools, Roemeens en Engels. Onderling verstaat men elkaar niet en dat leidt volgens Dijkhuizen soms tot “levensgevaarlijke situaties” op de bouw. Volgens de FNV-bestuurder hebben in de praktijk vooral kraanmachinisten last van de communicatieproblemen. Kraanmachinisten moeten op de bouw bij het verplaatsen van materialen namelijk communiceren met mensen op de grond. Het is belangrijk dat men elkaar begrijpt, vooral wanneer er ongevallen dreigen te ontstaan.

Reactie van Technisch Werken

Het streven naar een veilige werkplek is iets dat zowel werkgevers als werknemers gezamenlijk moeten doen. Het VCA is een voorbeeld van een training die er toe bijdraagt dat men op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen en voorschriften.  Ook buitenlandse werknemers moeten de veiligheidsvoorzieningen weten te gebruiken.  Als men dit niet kan doen is men zelf mede een onderdeel van het probleem.

De oplossing is dus ook het bieden van veiligheidstrainingen zoals het VCA in ern taal die begrepen wordt. Ook het houden van een toolboxmeeting die verplicht is volgens het VCA draagt bij aan de veiligheid en bewustwording op de bouw. De FNV kan hierbij misschien ook wel een ondersteunende en adviserende rol op zich nemen.Een meldpunt heeft pas zin als men weet wat men moet melden en bij welke instantie een melding gedaan kan worden.

Werkloosheid eurozone gestabiliseerd in juni 2016

In juni 2016 is de werkloosheid gestabiliseerd in de eurozone. Het werkloosheidsniveau is op dit moment in de eurozone op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. In juni was 10,1 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden werkloos. In 2015 was er in juni nog sprake van 11 procent werkloosheid in de eurozone. De maand juni van 2016 was een goede maand als men kijkt naar de werkloosheid. In de gehele Europese Unie is de werkloosheid gedaald van 9,5 naar 8,6 procent in die periode.

Vijfentwintig landen lieten een verbetering zien op het gebied van de werkgelegenheid. De werkloosheid bleef in België en Estland stabiel. Alleen in Oostenrijk nam de werkloosheid toe, dat land vormde een uitzondering. Tussen de landen onderling zijn nog grote verschillen merkbaar in de werkloosheidspercentages. In Griekenland is bijvoorbeeld de werkloosheid nog steeds zeer hoog. In dat land kwam de werkloosheid nog uit op 23,3 procent in juni 2016.

Ook in Spanje was sprake van een forse werkloosheid. Dit land kwam met een werkloosheid van 19,9 procent op de tweede plaats. In Duitsland, Malta en Tsjechië is de werkloosheid het laagste. In juni kwam het werkloosheidspercentage in die landen uit op 4 procent. Nederland had in juni een werkloosheidspercentage van 6,1 procent van de beroepsbevolking.

Stijging in verkoop recreatiewoningen in 2015

In 2015 is de verkoop in de recreatiewoningen toegenomen in Nederland. Ten opzichte van 2014 was er zelfs sprake van een verdubbeling in de verkoop. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft vrijdag 29 juli 2016 de cijfers bekend gemaakt over de verkoop van vakantiewoningen in Nederland. Daaruit komt naar voren dat in 2015 in totaal 3.130 nieuwe of bestaande vakantiewoningen verkocht zijn in Nederland. In 2014 werden in Nederland nog ongeveer 1.750 recreatiewoningen verkocht.

Vanaf 2004 werden in Nederland ieder jaar gemiddeld 1.850 recreatiewoningen verkocht volgens de NVM. Het aantal verkochte vakantiewoningen lag in 2015 aanzienlijk hoger. Vakantiewoningen zijn weer een populaire investering. Doordat er meer vraag is naar vakantiewoningen stijgt ook de gemiddelde aanschafprijs van deze woningen met procenten. In 2015 lag de verkoopprijs van een vakantiewoning in Nederland ongeveer acht procent hoger dan de gemiddelde prijs in 2014. Volgens een woordvoerder van de NVM worden vakantiewoningen beschouwd als een alternatieve belegging voor spaargeld. Mensen krijgen weinig rendement uit hun spaargeld op de bank. Ook obligaties leveren nauwelijks wat op. De aandelenmarkt is volgens veel mensen nog risicovol. Vakantiewoningen worden daarom als een stabielere belegging beschouwd.

De regionale verschillen zijn echter groot. Vooral op de Veluwe, Zeeland en de Utrechtse Heuvelrug worden veel vakantiewoningen verkocht. Ook de kust van Noord-Holland doet het goed. Veel potentiële kopers zijn met name op zoek naar een vakantiewoning die in de buurt van een bos gelegen is of bij het strand. Ook de nabijgelegen voorzieningen zijn een belangrijke factor.

Reactie van Technisch Werken
Particulieren gebruiken een vakantiewoning ook voor zichzelf en de eigen familie als onderkomen om vakantie in te vieren. Vaak zijn vakantiewoningen in een bepaald park gesitueerd en is men meestal niet vrij van erfpacht of bepaalde contracten met de eigenaren van het park. Over het algemeen dient men een verhuurcontract af te sluiten met de eigenaren van het park. Dat heet ook wel een verhuurclausule en schept de nodige verplichtingen. Men zal in het geval van een verhuurclausule altijd een bepaald deel moeten afstaan aan het park. Vakantiewoningen die in eigen beheer kunnen worden verhuurd zijn vaak heel kostbaar in aanschaf. 

Groot-Brittannië krijgt nieuwe kerncentrale in 2025?

Op donderdag 28 juli 2016 heeft het  bestuur van het Franse energieconcern EDF ingestemd met de bouw van een nieuwe kerncentrale in Groot-Brittannië. Deze nieuwe kerncentrale zal 21,5 miljard euro gaan kosten. Dit is een enorme investering en men vraagt zich af of het Franse energieconcern deze investering wel kan doen. Bovendien is er zware kritiek geuit door verschillende milieugroeperingen.

Het plan van EDF is om de kerncentrale te bouwen op Hinkley Point in het zuidwesten van Engeland. In meer dan twintig jaar tijd is er geen nieuwe grote kerncentrale gebouwd in Groot-Brittannië. Nu heeft EDF toestemming gekregen om voorbereidingen te treffen voor de bouw van twee reactoren van Hinkley Point. Er is nog geen definitief besluit genomen over de bouw door de Britse regering. Deze regering heeft echter wel de kritiek op het project verworpen.

De kritiek was afkomstig van verschillende milieuorganisaties zoals Greenpeace. Ook binnen EDF zelf is er verdeeldheid over dit project. In maart 2016 is de financieel directeur van het bedrijf vertrokken omdat deze het oneens was met de forse investeringen die uitgetrokken moeten worden voor de bouw van de kerncentrale. Ook de vakbonden waar het personeel van EDF bij is aangesloten zijn zeer terughoudend over het project. De bonden willen dat het project uitgesteld wordt. De Franse overheid is echter wel een grote voorstander van de bouw van de kerncentrale Hinkley Point. De Franse staat is voor een groot deel eigenaar van EDF en heeft daardoor naast een politiek belang ook zeker een financieel belang bij de bouw van de kerncentrale. De kerncentrale zou in 2025 in gebruik moeten worden genomen. Dan zou de kerncentrale in ongeveer 7 procent van de Britse stroombehoefte moeten voorzien.

Reactie van Technisch Werken
Kerncentrales staan al jaren ter discussie. Kernenergie zou in de moderne maatschappij eigenlijk niet meer serieus als energievoorziening kunnen worden beschouwd. De wereld legt de focus juist op duurzaamheid en duurzame hernieuwbare energiebronnen die door de natuur geboden worden. Het voornemen om een kerncentrale te bouwen in Groot Brittannië is daardoor best wel eigenaardig. De weerstand van natuurorganisaties en de maatschappij is begrijpelijk. Er moet gezocht worden naar nieuwe innovatieve oplossingen in plaats van het teruggrijpen naar bestaande oplossingen die ter discussie staan. 

Harley-Davidson presteerde goed in kwartaal 2 van 2016

Harley-Davidson is een bekend en tot de verbeelding sprekend Amerikaans motormerk. Het merk is Amerikaans en is daar trots op. De Amerikaanse markt is daarom niet verwonderlijk de grootste markt voor Harley-Davidson. Toch heeft Harley-Davidson in kwartaal twee van 2016 te maken gehad met een daling in het aantal motorfietsen dat verkocht werd in de Verenigde Staten. In de VS daalde de verkoop van Harley-Davidson met 8,6 procent.

In dit kwartaal daalde de verkoop van Harley’s met meer dan vijf procent. Ondanks dat is Harley-Davidson optimistisch over haar resultaat. Het motormerk deed het namelijk beter dan andere motormerken in kwartaal twee van 2016. Internationaal nam de verkoop van motoren van Harley-Davidson toe en behaalde het motormerk een plus 4,3 procent. De omzet van Harley-Davidson steeg met tien procent en kwam uit op 1,3 miljard dollar.

Wat is DISC test of DISC persoonlijkheidsanalyse?

DISC is een gedragstest die gebaseerd is op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. De Amerikaanse gedragspsycholoog John G. Geier heeft het werk van William Marston gebruikt om het DISC assessment systeem te ontwikkelen. Het DISC-instrument wordt inmiddels in meer 50 landen toegepast. Het DISC is een persoonlijkheidstest dit houdt in dat je doormiddel van deze test inzicht wordt verkregen in het persoonlijkheidsprofiel van de persoon die de test heeft gemaakt.

DISC is bekend
DISC is een professioneel middel dat wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast wordt DISC ook geoptimaliseerd waardoor deze testmethode ook in de toekomst altijd aan de hoogste eisen voldoet. De DISC persoonlijkheidstest is al ongeveer honderd jaar continue verbeterd. Ook tegenwoordig wordt de DISC persoonlijkheidstest door miljoenen mensen  uitgevoerd. DISC is dus heel bekend. In onderstaande alinea’s is meer informatie weergegeven over deze testmethode.

Wat is DISC in het kort?
DISC is een persoonlijkheidsanalyse. Dit houdt in dat men met dit middel inzicht kan krijgen in iemand zijn of haar persoonlijkheid. De persoonlijkheid of het karakter maken een mens uniek maar het is meestal lastig om zonder een degelijke test daadwerkelijk te noteren wat iemand zijn of haar karaktereigenschappen precies zijn. Daarom is DISC een effectieve oplossing.

De DISC test bestaat uit een aantal vragen. Het antwoord op deze vragen zorgt er voor dat er een bepaald beeld ontstaat over de persoon. DISC is geen examen, je kunt dus nooit zeggen dat je een DISC test goed hebt gemaakt of niet. Dat is namelijk niet de insteek van deze test. Het is belangrijk dat de persoon de test eerlijk maakt zodat zowel de positieve eigenschappen als de minder positieve eigenschappen goed in kaart worden gebracht. Het gaat hierbij met name om het gedrag van de persoon en de manier waarop de persoon communiceert.

DISC is een afkorting
De testnaam ‘DISC’ is in de vorige alinea’s al een aantal keer benoemd maar er is nog geen duidelijke omschrijving gegeven van deze naam. DISC is een afkorting waarvan de vier letters staan voor verschillende persoonlijkheidsstijlen. De DISC methode classificeert de persoonlijkheid van iemand namelijk in 4 verschillende stijlen. Deze stijlen zijn als volgt:

  • D staat voor dominant
  • I staat voor invloed
  • S staat voor stabiel
  • C staat voor Consciëntieus

Resultaat van de DISC persoonlijkheidstest
Uit de DISC komt een grafiek waarin is aangegeven in welke mate de hiervoor genoemde eigenschappen bij de kandidaat aanwezig zijn. Dit wordt meestal in percentages uitgedrukt. Daarbij worden nog een aantal specifieke kenmerkende karaktereigenschappen aangegeven. Dit alles staat in een aantal pagina’s die men als een testrapport kan beschouwen. Dit rapport kan gebruikt worden om de persoonlijkheid van iemand te illustreren. Dat kan bijvoorbeeld gewenst zijn tijdens een assessment voor een sollicitatie, promotie of een opleidingskeuze.

Shell ziet winst dalen in kwartaal 2 van 2016

Shell heeft te maken gehad met een verdere daling van haar winst in kwartaal twee van 2016. De aanhoudend lage olieprijzen zorgen er voor dat het bedrijf nog geen stijgende winst kan rapporteren. Het gedeelte van Shell dat zich bezig houdt met het opsporen en oppompen van olie heeft te maken gehad met reorganisatiekosten en afschrijvingen. Daardoor leed het bedrijf een miljardenverlies. Ook het gedeelte dat zich bezig houdt met de raffinage van olie deed het niet goed. In dat deel daalde de winst. De winst van Shell wordt geschat op 1,05 miljard dollar in kwartaal 2. Dit is op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten.

Reactie van Technisch Werken
De oliemarkt is nog niet uit de problemen. De vraag naar olie neemt wel iets toe maar het aanbod van olie blijft zeer hoog. Er zijn nog steeds enorme olievoorraden in de wereld en die blijven toenemen omdat de olieproductie wereldwijd gehandhaafd blijft. De landen van de OPEC blijven doorgaan met hun productieniveaus waarbij Iran en Irak hun productieniveau alleen maar zullen laten stijgen. Shell zal daardoor de komende tijd nog niet uit de financiële tegenslag zijn. Andere bedrijven in dezelfde sector zullen het overigens eveneens niet makkelijk krijgen zolang de olieprijs laag blijft. De tegenvallende resultaten kan men daardoor niet toeschrijven aan de keuzes en de bedrijfsvoering van Shell.

Brexit raakt Nederlands ondernemersvertrouwen nauwelijks in juli 2016

Brexit is een term die wordt gebruikt voor het vertrek, oftewel de exit, van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Brexit is een gevolg van een Brits referendum over de Europese Unie. De uitslag van dit referendum in juni 2016 maakte duidelijk dat een meerderheid van de Britten voor een vertrek is van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Brexit werd onvermijdelijk.

De gevolgen van een Brexit zijn echter nog onduidelijk voor zowel Groot-Brittannië als de Europese Unie. Ook de bedrijven in Groot-Brittannië en de Europese Unie weten niet precies wat hun te wachten staat. Nederlandse producenten lijken zich in de maand juli van 2016 nauwelijks bezorgd te hebben gemaakt over de Brexit. Deze conclusie kan worden getrokken over een eerste schatting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd op donderdag 28 juli 2016. Het vertrouwen van producenten zakte in de maand juli een klein beetje ten opzichte van de maand juni. In Juni 2016 werd nog het hoogste niveau in producentenvertrouwen in ruim vijf jaar bereikt.

De index die als graadmeter dient voor het vertrouwen van producenten daalde naar 5,1 in juli terwijl deze graadmeter in juni nog op 5,4 stond. In de maand juli ’16 bleven veel producenten in Nederland positief. Vooral de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn positief over de toekomst.  Deze sectoren zijn verbonden aan de bouwsector en de woningbouw trekt aanzienlijk aan. Het vertrouwen van ondernemers in Nederland is nog bovengemiddeld goed. Als men kijkt naar het langjarige gemiddelde van 0,5 dan is een indexcijfer van 5,1 een goed resultaat.

Reactie van Technisch Werken
Hoewel de het vertrouwen in de Nederlandse industrie nog niet zo heel positief gestemd is mag men in Nederland toch spreken van een positieve tendens. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. De economie hangt samen van vertrouwen van zowel consumenten als bedrijven. Als dit vertrouwen er is kan men dat zien als een goede basis voor een verdere groei. Toch zijn er onzekere factoren zoals de Brexit. De overheid kan weinig aan deze internationale ontwikkelingen doen. Ook de olieprijs is een factor die een rol speelt evenals de prijs van staal.

Het is wel belangrijk dat er verstandig met internationale verdragen wordt omgegaan. Denk hierbij aan TTIP het verdrag dat met de Amerikanen gesloten zou kunnen worden. Aan dit soort verdragen kleven veel nadelen. Nederland zou er goed aan doen om eens na te denken over de economische samenwerking met Rusland. Op dit moment zijn er nog verschillende sancties die deze samenwerking onder druk zetten. Toch zou het voor Europa beter zijn als de economische betrekkingen met Rusland worden aangehaald.

Boeing heeft sinds jaren weer een kwartaal met verlies afgesloten in 2016

Het tweede kwartaal van 2016 is voor vliegtuigfabrikant Boeing geen succesvol kwartaal geweest. Dit is namelijk het eerste kwartaal in bijna zeven jaar dat Boeing heeft afgesloten met een verlies. Het verlies ontstond door een miljardenafschrijving vanwege problemen bij de ontwikkeling van een nieuw militair tankvliegtuig. Ook bij de ontwikkeling van de verkeersvliegtuigen 747-8 en 787 Dreamliner ontstonden problemen en dus extra kosten. De Amerikaanse vliegtuigmaker had onder de streep een tekort van 234 miljoen dollar.

In 2015 haalde Boeing in dezelfde periode een winst van 1,1 miljard dollar. Vorige week had de vliegtuigbouwer al bekend gemaakt dat er sprake zou zijn van een afschrijving van in totaal 2,1 miljard dollar. Door dit bericht hadden beleggers al geen hoge verwachtingen van het afgelopen kwartaal. Ondanks de grote afschrijving viel het verlies wel lager uit dan waar men in eerste instantie meer rekening had gehouden.

Het verlies in kwartaal zorgt er wel voor dat Boeing zich genoodzaakt voelt om de winstverwachtingen voor het hele jaar te temperen. Eerder werd nog een inschatting gegeven van een winst van 8,15 tot 8,35 dollar per aandeel. Na de berichtgeving over de afschrijving zal de winst echter uitkomen op 6,10 tot 6,30 dollar,

Reactie van Technisch Werken
De productie van nieuwe vliegtuigen en nieuwe technologie brengt altijd kosten met zich mede. Hoe hoog die kosten zullen zijn is van te voren dikwijls moeilijk in te schatten. Daarom kunnen de kosten in de praktijk tegenvallen. Als dat gebeurd lopen bedrijven de kans om in de ‘rode cijfers’ terecht te komen. Dat is natuurlijk rampzalig vooral als het om honderden miljoenen gaat. Toch kunnen dit soort grote bedrijven als Boeing een afboeking van een miljard dragen. Deze organisatie zal er wel alles aan moeten doen om de komende vliegtuigproducties tot een succes te maken. Veel van dit soort afboekingen kan zelfs Boeing niet dragen.

Volkswagen verkocht minder in eerste helft van 2016

Volkswagen heeft een lichte daling gemerkt in de verkoop in de eerste twee kwartalen van 2016. In de eerste helft van 2016 werden in totaal 2,93 miljoen auto’s van Volkswagen verkocht. In 2015 werden in dezelfde periode nog 2,95 miljoen auto’s verkocht. Vooral in Rusland was er sprake van een flinke daling in de verkoop van Volkswagen. Ook in West-Europa viel de verkoop van Volkswagen tegen. Daarentegen steeg de verkoop van Volkswagen juist in Midden- en Oost-Europa. Ook in Azië werden meer Volkswagens verkocht.

Dit kwam voor een groot deel door de stijgende verkoop van Volkswagen in China. In China kwam de verkoop van Volkswagen namelijk op een nieuw record. Er werden in de eerste twee kwartalen van 2016 ongeveer 1,4 miljoen auto’s in China van het merk Volkswagen verkocht. Dit is een zeer hoog aantal en daarom is de Chinese markt de belangrijkste markt voor Volkswagen. Volkswagen-verkoopdirecteur Jürgen Stackmann is positief gestemd over de verkoopcijfers.

Hij geeft aan dat de verkoopresultaten duidelijk maken dat consumenten nog steeds veel vertrouwen hebben in het merk Volkswagen. Het dieselschandaal of de affaire met de sjoemelsoftware is nog niet voorbij voor Volkswagen. Het is ongeveer een jaar geleden dat de sjoemelsoftware aan het licht kwam bij het automerk. Met de zogenaamde sjoemelsoftware werden de testresultaten van Volkswagens gemanipuleerd. De Volkswagens leken door de sjoemelsoftware in een testomgeving veel minder milieubelastend dan in de praktijk op de weg het geval was.

Reactie van Technisch Werken
Volkswagen is wereldwijd een toonaangevend merk en voor het schandaal met de sjoemelsoftware was het merk eigenlijk onberispelijk. De auto’s waren van degelijke kwaliteit en de ontwerpen zijn ook prima. Kortom er was niets mis met een Volkswagen. Door de sjoemelsoftware kwam echter aan het licht dat Volkswagen niet onberispelijk is. Het zou echter verbazingwekkend zijn als alleen Volkswagen onjuist heeft gehandeld. Er zijn wereldwijd zeer veel automerken met allemaal speciale technologieën. Zou alleen Volkswagen maar sjoemelsoftware gebruiken? Ondanks een aantal onderzoeken, onder andere bij Renault, lijkt het er op dat er geen ander automerk echt veroordeeld wordt. Zou Volkswagen echt als enig automerk verkeerd zijn of heeft men bewust dit populaire merk extra onderzocht?

Nederlanders behoren tot de top in Europa in het omgaan met internet en computers in 2016

Internet en computers zijn niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. Steeds meer kinderen leren al op jonge leeftijd omgaan met computers en computersystemen. Tablets en Smartphones zijn dusdanig ontworpen dat het vaak kinderlijk eenvoudig is om deze hardware en software te gebruiken. In Nederland gebruiken daarom mensen van alle leeftijden computers en computersystemen. Geen wonder dat Nederlanders tot de Europese top behoren als het gaat om het omgaan met computers en het internet.

Europese landen
Net als Luxemburgers, Finnen en Denen hebben de meeste Nederlanders relatief veel ICT-vaardigheden. Dit werd woensdag 27 juli 2016 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn echter ook landen waar men minder goede ICT-vaardigheden heeft. Ook een aantal Europese landen scoren onder het gemiddelde. Hierbij kan je denken aan Frankrijk en Italië. Verder doen landen in Oost-Europa het ook niet heel goed als het gaat om computervaardigheden en omgaan met internet.

Veel internetgebruik
Ongeveer zeventig procent van alle Nederlanders van twaalf jaar over ouder beheersen de basisvaardigheden in de omgang met computers en internet. Een aantal van hen beheerst zelfs meer dan alleen deze basisvaardigheden. Twintig procent van de Nederlanders heeft nauwelijks vaardigheden op het gebied van internet en computers. Slechts één op tien Nederlanders die ouder is dan twaalf jaar gebruikt internet zeer weinig en kan daardoor als onervaren worden beschouwd.

Verschillen in Nederland
Zowel mannen als vrouwen zijn ongeveer even bedreven in internet- en computervaardigheden. Het valt echter wel op dat vooral jongeren veel vaardigen hebben op ICT gebied. Jongeren hebben meer dan zes keer zoveel kennis en vaardigheden op het gebied van computers en internet dan ouderen. Ook hebben hogere opgeleide Nederlanders drie keer zoveel vaardigheden als laagopgeleiden. Veel Nederlanders zijn echte speurders op internet. Ongeveer tachtig procent van de Nederlanders hebben vaardigheden op het gebied van zoeken naar informatie op internet die het basisniveau overstijgen. Verder hebben veel Nederlanders meer dan basis kennis op het gebied van het installeren van apps en andere programma’s.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is een innovatief land en daar hoort kennis van internet en gebruik van computersystemen bij. Door de verregaande automatisering in fabrieken maar ook in administratieve processen is kennis van software vrijwel onontbeerlijk geworden in Nederland. De basiskennis is noodzakelijk om ook nieuwe ontwikkelingen in de internetwereld te kunnen volgen en innovaties op computergebied te kunnen begrijpen.

Randstad uitzendbureau heeft minder sterke groei in kwartaal 2 van 2016

Randstad uitzendbureau heeft in het tweede kwartaal van 2016 haar oomzet minder sterk zien groeien dan in de eerste drie maanden van 2016. In heel Europa zwakte de groei in de omzet af. Daarnaast was er sprake van een stagnerende omzet in Verenigde Staten. Daar stagneerde de omzet op het niveau van 2015.

De totale omzetgroei van Randstad uitzendbureau kwam op zes procent.  De omzet kwam daardoor op een totaalbedrag van 5,1 miljard euro in het tweede kwartaal van dit jaar. De omzet nam per werkdag met drie procent toe terwijl in het eerste kwartaal nog sprake was van een groei van vijf procent. Het bedrijfsresultaat, dat ook wel ebita wordt genoemd, verbeterde met 11 procent en kwam daardoor uit op 235 miljoen euro. De nettowinst van Randstad uitzendbureau steeg met twintig procent naar 156 miljoen euro.

Reactie van Technisch Werken

De economie trekt aan alleen lijkt er sprake te zijn van een stabilisatie van de economische groei.  Geen wonder dat ook uitzendbureau’s deze stabilisatie merken in hun omzet en winst.  Uitzendbureau’s worden ook wel de graadmeter voor de economie genoemd.  Dat komt omdat je aan de resultaten van uitzendbureau’s kunt zien hoe het met de economie gaat. Omgekeerd is ook het geval als je de ontwikkeling in de economie ziet kun je vaak inschatten hoe het met uitzendbureau’s zal gaan. Als het goed gaat met de economie hebben bedrijven het drukker en vragen ze meer personeel. De vraag naar personeel op de arbeidsmarkt neemt toe. Meestal worden daarbij uitzendbureau’s ingeschakeld.  Die kunnen met uitzendkrachten bedrijven ondersteuning bieden gedurende de piekproductie.

VDL werkt aan ontwikkeling elektrische vrachtwagens in 2016

Het Eindhovense familiebedrijf VDL Groep produceert verschillende voertuigen waaronder bussen en vrachtwagens.  Deze voertuigen zijn tot in 2016 overwegend met een verbrandingsmotor uitgerust die het vermogen voor het voertuig levert.  Verbrandingsmotoren worden in nieuwe moderne auto’s echter steeds vaker vervangen door een elektromotor. Deze motoren worden gevoed door oplaadbare accu’s. Langzaam maar zeker worden elektromotoren ook steeds meer toegepast in andere voertuigen. Eerder werd al bekend gemaakt dat topman Elon Musk van Tesla in zijn bedrijf bezig wil gaan met de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens en bussen

Op maandag, de week daarop, werd bekend dat VDL al werkt aan de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens. Projectleider Menno Kleingeld maakte bekend dat het in eerste instantie gaat om de ontwikkeling van vrachtwagens in de stedelijk verkeer. Deze elektrische trucks zullen een actieradius van ongeveer 100 kilometer krijgen. Daardoor zijn deze vrachtwagens geschikt voor bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten in steden. VDL heeft nog geen klanten binnengehaald die de nieuwe elektrische vrachtwagens willen kopen. Wel is VDL in gesprek met mogelijke afnemers.

VDL maakt gebruik van het chassis en de cabines van DAF voor het ontwerp van de nieuwe elektrische vrachtwagens.  Aan het einde van 2017 moeten de eerste 37-tons vrachtwagens geproduceerd worden. Vervolgen zullen kleinere 18-tons trucks en andere bedrijfsauto’s zoals bestelwagens met een elektromotor worden geproduceerd.  Rond de jaarwisseling moet het eerste prototype klaar zijn aldus VDL.

VDL denkt dat er veel vraag is naar elektrische vrachtwagens. Door de strengere regels zal de boertuigtechniek moeten veranderen in Nederland. Stadsbussen moeten bijvoorbeeld in 2025 emissievrij rijden. VDL verwacht dat soortgelijke regels voor vrachtwagens zullen gaan gelden in de stad. Daarom gaat VDL de ontwikkeling en toepassing van elektromotoren in bussen ook doortrekken naar trucks. De ontwikkelingen uit het bussensegment denkt VDL ook te kunnen gebruiken voor haar vrachtwagens.

Reactie van Technisch Werken

Elektrisch rijden wordt de toekomst en is de toekomst.  Er zullen steeds meer elektrische voertuigen op de weg komen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO krijgen meer aandacht van bedrijven en dat is goed nieuws voor bedrijven die duurzame producten en vervoersmiddelen produceren. Net als Tesla maak ook VDL een bewuste keuze voor de toekomst.

Loonkosten stijgen nauwelijks in 2015

De kosten die werkgevers betalen voor werknemers zijn in 2015 nauwelijks gestegen. Het gaat hierbij om de loonkosten per gewerkt uur. Deze koste zijn in 2015 ongeveer 0,6 procent gestegen. Deze stijging is de kleinste stijging in loonkosten in de afgelopen twintig jaar. De gegevens over de loonkosten van 2015 werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn verschillende oorzaken waardoor de loonkosten nauwelijks zijn gestegen. Met name de lagere werkgeverspremies die werkgevers moeten afdragen voor werknemers zijn een belangrijke oorzaak volgens het CBS.

De ontwikkelingen in de loonkosten verschillen per sector. De bedrijfstak die gericht is op informatie en communicatie had bijvoorbeeld te maken met een stijging in de loonkosten van 2,9 procent. In andere sectoren nam de stijging van de loonkosten minder sterk toe. In sommige bedrijfstakken was zelfs sprake van een daling in de loonkosten. Bij financiële instellingen was de daling in de loonkosten het grootst, deze kwam in deze sector uit op min 2,2 procent. Een aantal banken in deze sector deed namelijk geen extra stortingen voor hun pensioenen terwijl ze dit eerder in 2014 nog wel hadden gedaan.

Leonardo da Vinci bestudeerde tribologie?

De kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci heeft met zijn schilderijen en schetsen de wereld meerdere malen versteld doen staan. Met zijn experimenten en notities maakte hij duidelijk dat hij zijn tijd ver vooruit was. In juli 2016 is bekend gemaakt dat Leonardo da Vinci zich ook geruime tijd bezig heeft gehouden met wrijvingskunde, oftewel tribologie. Deze conclusie wordt getrokken door professor Ian Hutchings. Hij heeft de notities van da Vinci van een schetsboekje uit 1493 opnieuw bestudeerd en is tot de ontdekking gekomen dat gekomen dat da Vinci minimaal 20 jaar heeft geëxperimenteerd met wrijvingskunde.

Een kunsthistoricus wist eerder de aantekeningen van Leonardo da Vinci in het kleine schetsboekje van 9 bij 6 centimeter niet op waarde te schatten en deed ze als “irrelevante notities en diagrammen in rood krijt”. Het blijkt volgens professor Ian Hutchings dat er daadwerkelijk een schets is weergegeven van een natuurkundig experiment. Deze schets kreeg eerder geen aandacht omdat er een vrouwentronie was getekend in het boekje waarnaar de aandacht van de meeste kunsthistorici uitging. Het schetsboekje behoort tot de collectie van het Victoria and Albert Museum in Londen.

Tribologie in de ogen van da Vinci
Leonardo da Vinci probeerde de wrijvingsleer of tribologie te illustreren. Daarvoor maakte hij een tekening die voorzien is van een rij blokken. Deze blokken worden door een gewicht getrokken en daardoor verplaatst. Daarbij treed een bepaalde mate van wrijving op. Het onderzoek naar wrijving was voor Leonardo da Vinci belangrijk in verband met verschillende beroemde uitvindingen zoals helikopters en tanks.

Omdat bij verplaatsing wrijving optreed in verschillende vormen moeten deze wrijvingskrachten worden overwonnen door andere krachten om het voertuig in de gewenste richting te verplaatsen. Volgens Ian Hutchings lijkt de opstelling die Leonardo da Vinci heeft getekend sprekend op een experiment dat tegenwoordig wordt gebruikt om wrijvingskunde inzichtelijk te maken. Volgens de professor heeft de beroemde uitvinder da Vinci daadwerkelijk geëxperimenteerd met tribologie. Hij verklaard dat het begrip van Leonardo da Vinci met betrekking tot wrijvingsleer veel genuanceerder is geweest dan velen dachten. Leonardo publiceerde zijn bevindingen echter niet. Daardoor duurde het nog geruime tijd voordat de wetenschap daadwerkelijk wetten opstelde over wrijvingsleer. Veel later bestudeerde de  Fransman Guillaume Amontons (Parijs, 31 augustus 1663 – Parijs, 11 oktober 1705) ook de tribologie. Daarvan zijn wel duidelijke gegevens bekend gemaakt in die tijd. Daarom wordt Guillaume Amontons gezien als de vader van de tribologie.

Reactie van Technisch Werken
Leonardo da Vinci is een bijzonder mens geweest met een enorme creatieve geest. Hij heeft machines bedacht die revolutionair waren in die tijd. Uiteraard moet je bij de ontwikkeling van machines ook rekening houden met natuurkunde en de processen die daarin worden bestudeerd. In de tijd van Leonardo da Vinci was echter zeer weinig over deze processen beschreven. De uitvinder moest daarom veel processen zelf uitvinden. Dat zorgde er voor dat hij voor zijn uitvindingen als het ware nog meer uitvindingen moest doen. Het uitvinden vormde een soort kettingreactie.

Tekort nieuwbouwwoningen door stijgende grondprijs in 2016

In de krant De Telegraaf is maandag 25 juli 2016 een bericht verschenen over de bouwsector. In deze sector ontstaan zorgen over de effecten van de stijgende prijzen voor bouwgrond in Nederland. De stijgende prijzen voor bouwgrond in Nederland kunnen volgens de bouwsector zorgen voor een vertraging in de woningbouw. Volgens de belangenorganisaties in de bouw kunnen nieuwbouwprojecten door deze ontwikkeling worden vertraagd.

Het Kadaster
Het Kadaster heeft cijfers gepubliceerd over de prijzen van bouwgrond. Hieruit blijkt dat de prijs die gemiddeld voor bouwgrond wordt betaald in 2016 ongeveer 6,3 procent hoger ligt dan in 2015. Als men de duurdere bouwgrond zou aanschaffen voor de bouw van huurwoningen in de sociale sector en de middenklassen dan heeft dat effect op de huurprijs. De aanschaf van de bouwgrond zorgt namelijk voor kosten die doormiddel van de huur moeten worden terugverdient.

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland heeft namens een woordvoerder gezegd dat het herstel op de woningmarkt door de stijgende grondprijzen weer dreigt te smoren. Ieder jaar moeten vijftigduizend woningen worden bijgebouwd om het tekort aan te pakken. Door de recessie zijn er echter minder gebouwd. Daardoor is vooral in de steden van Nederland een tekort aan woningen ontstaan. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) zal de Nederlandse overheid moeten samenwerken met de bouwsector om het te kort aan woningen aan te pakken.

Vlak voor de crisis werden heel veel woningen en appartementen gebouwd om maar aan de vraag te voldoen. Daardoor werden ook bijvoorbeeld appartementen zonder balkon en berging gebouwd die tegenwoordig nauwelijks verkoopbaar zijn. Het si volgens de woordvoerder belangrijk dat men kijkt naar waar er op dit moment een te kort is zodat men tijdig goede woningen en appartementen kan bouwen.

Reactie van Technisch Werken
De prijs van bouwgrond stijgt met 6,3 procent aldus het artikel van de Telegraaf. De oorzaak van de stijging van de grondprijzen wordt niet expliciet genoemd. Toch is het vreemd dat er een stijging plaatsvind van 6,3 procent. Dat is een aanzienlijke stijging die er voor zorgt dat mensen veel meer geld moeten betalen voor de bouwgrond. Nieuwbouwwoningen worden hierdoor alleen maar duurder. Uiteraard willen bouwbedrijven liever dat er meer geld voor de bouw van de woningen wordt betaald maar alleen het bouwen van woningen is niet het enige aspect dat geld kost. Overheden lijken nu ook mee te willen profiteren van de groei in de woningbouw. Daarvoor lijkt de groei echter nog te pril. De overheid kan beter de onbenutte grond die voor bedrijventerreinen is bestemd gaan verkopen als bouwgrond.

Aandelen Gamingproducent Nintendo gedaald eind juli 2016

Nintendo is een bekende game-ontwikkelaar die vooral bekend is vanwege de enorme diversiteit aan computerspellen die door het bedrijf is ontwikkeld en uitgebracht. De laatste tijd is vooral het inmiddels bekende Pokémon Go veel in het nieuws. Er is een ware Pokémon Go-rage ontstaan in verschillende landen waaronder Nederland. Pokémon Go is zo populair dat het aandeel van Nintendo aanzienlijk in waarde was gestegen. De waarde van een aandeel in Nintendo verdubbelde zelfs. Verschillende bedrijven zien commerciële voordelen door bijvoorbeeld Pokémons in hun bedrijf digitaal te verstoppen zodat potentiële klanten een bezoek moeten brengen aan het bedrijf om daar de Pokémon te vangen met een Pokémonbal.

Pokémon Go Plus 
Door deze commerciële toepassingen dacht men dat Pokémon Go een enorm financieel succes zou worden voor Nintendo. Vorige week werd echter bekend gemaakt door Nintendo dat het commercieel succes van Pokémon Go slechts beperkt zou zijn. Na een waarschuwing voor de beleggers daalde het aandeel van Gamingproducent Nintendo op de Japanse effectenbeurs in de loop van de handelsdag met bijna 18 procent in waarde. Nintendo heeft een aandeel van 32 procent in Pokémon Co. Nintendo hoopt in de toekomst extra winsten te behalen door de verkoop van andere games die zijn afgeleid van de game Pokémon Go. In de toekomst zal eveneens een Pokémon Go Plus op de markt worden gebracht. De Pokémon Go Plus zorgt er voor dat gamers een signaal ontvangen als er een Pokémon in de buurt is. De verkoop van Pokémon Go Plus moet voor meer winst zorgen voor Nintendo.

Moeten reiskosten conform cao Metaal en Techniek 2015-2017 vergoed worden?

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. In deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn schriftelijk afspraken vastgelegd die tussen sociale partners, dit zijn de werkgevers en werknemersorganisaties. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden, die zijn de voorwaarden waaronder werknemers die onder de cao vallen arbeid verrichten. De arbeidsvoorwaarden kunnen aan over verschillende onderwerpen. In ieder geval is in een cao vastgelegd welke beloning een werknemer dient te ontvangen.  De beloning in de vorm van loon is rechtstreeks gekoppeld aan het werk er zijn echter ook andere beloningsvormen en vergoedingen. Een voorbeeld daarvan is de reiskostenvergoeding.

Wat is reiskostenvergoeding?
Een reiskostenvergoeding is een financiële vergoeding die door werkgevers aan werknemers worden verstrekt indien de werknemers kosten moeten maken om zich naar het werk te verplaatsen. Veel werknemers wonen niet in hetzelfde dorp of stad waar hun werkgever is gevestigd. Daarom moeten ze reizen om op hun werkplek te komen. Dit reizen kan op verschillende manieren gebeuren:

  • te voet,
  • met de fiets,
  • brommer, scooter
  • openbaar vervoer (trein/ bus/ tram)
  • motor
  • auto

Op de eerste twee manieren van verplaatsen na worden altijd kosten gemaakt door de werknemers om zich te verplaatsen. Deze kosten worden reiskosten genoemd. Als een werkgever hiervoor een vergoeding betaald wordt deze vergoeding reiskostenvergoeding genoemd. Niet alle werkgevers betalen een reiskostenvergoeding. Of een reiskostenvergoeding door een werkgever betaald moet worden is meestal bepaald in de cao waaronder het bedrijf valt. Hieronder is weergegeven of de cao Metaal en Techniek 2015-2017 voorschrijft of er reiskosten betaald moeten worden.

Reiskosten in cao Metaal en Techniek 2015-2017
In de cao Metaal en Techniek van periode 2015-2017 is niet aangegeven dat er woon-werk reiskosten verstrekt moeten worden door de werkgever. Dit is benoemd in de populaire versie van de cao Metaal en Techniek die is weergegeven op de website van de vakbond FNV. Op deze website is in de populaire versie van deze cao benoemd dat het wel mogelijk is dat werkgevers regelingen treffen met werknemers over reiskostenvergoedingen.

Reiskosten voor woon- werk verkeer zijn de kosten die werknemers te maken om op het werk te komen, kortom de kosten die een werknemer maakt om van zijn of haar huis te rijden naar de werkplek en weer terug. Hoewel over deze reiskosten geen afspraken zijn vastgelegd in de cao Metaal en Techniek 2015-2017 zijn er wel andere afspraken over reiskosten vastgelegd: als een werknemer in opdracht van de werkgever moet reizen met eigen vervoer onder werktijd dient daarvoor een vergoeding te worden verstrekt. Ook wanneer in dit geval gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer zal de werkgever daarvoor een vergoeding moeten verstrekken die ‘redelijk’ is.

Conclusie over reiskosten Metaal en Techniek 2015-2017
De reiskosten voor woon-werkverkeer hoeven dus niet vergoed te worden door de werkgever. Alleen als de werkgever de werknemer in opdracht van het bedrijf laat reizen in onder werktijd met openbaar vervoer of met het vervoer van de werknemer zullen de kosten van het openbaar vervoer volledig vergoed moeten worden. Indien met eigen vervoer wordt gereden dient de werkgever daar een redelijk vergoeding voor te betalen aan de werknemer.

Metaal en Techniek 2015-2017 en uitzendbureaus
Omdat uitzendbureaus zich dienen te houden aan de inlenersbeloning zullen ook uitzendbureaus dezelfde reiskostenvergoeding moeten verstrekken aan de uitzendkrachten als de werknemers ontvangen die rechtstreeks bij de inlenende partij werkzaam zijn. De uitzendbureaus dienen dus de beloningsmethodiek van de inlener(s) te hanteren. De inlener(s) baseren hun beloningsmethodiek vaak op de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op hun sector. In dit geval is dit de cao Metaal en Techniek 2015-2017.

Veel werkgevers in de metaal en techniek wijken echter positief af van de cao en verstrekken daarom wel een reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer. Als dat het geval is zullen de uitzendkrachten die bij dat bedrijf werkzaam zijn ook dezelfde reiskostenvergoeding moeten ontvangen. Dit vormt namelijk een belangrijk component van de inlenersbeloning. Uiteraard dient het salaris en de andere beloningscomponenten ook overeenkomstig te zijn.