Wat is wrijvingsroerlassen en waar wordt dit lasproces toegepast?

Wrijvingsroerlassen wordt in het Engels Friction Stir Welding genoemd en wordt daarom ook wel afgekort met FSW. In het Nederlands wordt dit lasproces wrijvingsroerlassen genoemd. Dit lasproces wordt voornamelijk toegepast voor het maken van lasverbindingen in aluminium. Daarnaast wordt het lasproces ook gebruikt voor het maken van lasverbindingen in kunststoffen. Geen smeltbad Tijdens het wrijvingsroerlassen … Read more

Wat is keyholelassen of dieplassen en waar wordt dit lasproces voor gebruikt?

Keyholelassen wordt ook wel dieplassen genoemd. Voor deze manier van lassen kan men verschillende lasprocessen gebruiken. Men kan bijvoorbeeld keyholelassen doormiddel van laserlassen, elektonenbundellassen plasmalassen en wrijvingsroerlassen. Tijdens het lassen ontstaat een gat in het werkstuk in de vorm van een sleutelgat. Daar is de naam keyholelassen van afgeleid. Waar wordt keyholelassen toegepast? Keyholelassen is een lasproces … Read more

Uitleg termen zuivellasser en zuivellas

De termen zuivellas en zuivellasser worden soms gebruikt in de zuivelindustrie en de werktuigbouwkunde. Deze termen worden regelmatig uitgesproken als men het heeft over lasverbindingen die in deze industrie worden aangebracht in bijvoorbeeld leidingen. Toch kan men niet zeggen dat de term zuivellas en zuivellasser tot een officieel vakjargon  behoren. De termen zijn meer door … Read more

Wat is een zuivellas?

De term zuivellas hoor je soms voorbij komen in de zuivelindustrie. Feitelijk bestaat er geen zuivellas omdat men zuivel en zuivelproducten eenvoudigweg niet kan lassen. Met een zuivellas bedoelt men over het algemeen een lasverbinding in een installatie of zuivelleiding. Een zuivelleiding is een leiding die gemaakt is van corrosievast metaal zoals roestvaststaal (RVS). Deze leidingen … Read more

Wat doet een zuivellasser?

Zuivellasser is een benaming die soms wordt gebruikt voor lassers die in de zuivelindustrie werken. Niet iedereen gebruikt de benaming ‘zuivellasser’ voor lassers die in deze industrie werkzaam zijn. Desondanks is het belangrijk om wel te weten wat men onder een zuivellasser verstaat wanneer men het over dit beroep of deze functie heeft. Pas wanneer … Read more

Wat is een zuivellas in de zuivelindustrie?

De termen zuivellas en zuivellasser hoor je soms in de zuivelindustrie en de werktuigbouwkunde. Hoewel deze termen regelmatig worden benoemd kan men niet zeggen dat ze tot een officieel vakjargon behoren. Het zijn meer termen die door de jaren heen zijn ontstaan. Hieronder zijn de termen zuivelindustrie en zuivellas nader omschreven. In een andere tekst … Read more

Olieproductie OPEC op record in januari 2016

De olieproductie van oliekartel OPEC lijkt maar niet af te zwakken. In januari 2016 is de olieproductie van alle OPEC-landen gezamenlijk opnieuw naar een record gestegen.  In januari is het hoogste productieniveau ooit bereikt. De olieproductie van de OPEC blijft onverminderd hoog ondanks de sterk gedaalde olieprijzen. Dit bericht werd bekend gemaakt door het financieel persbureau Bloomberg. Deze … Read more

Nederlandse Volkswagenimporteur roept dieselmodellen terug in februari 2016

D Nederlandse importeur van Volkswagen is in januari 2016 begonnen met het terugroepen van dieselmodellen. Het gaat hierbij om dieselvoertuigen die zijn uitgerust met de zogenoemde sjoemelsoftware. Met deze software worden de testresultaten van de diesels gemanipuleerd en dat is verboden. De meeste dieselwagens kunnen met een eenvoudige software-update weer aan de eisen voldoen. Daardoor kunnen … Read more

Banen weg bij NAM in 2016

In 2016 verdwijnen er banen bij de NAM. Dit komt door de bezuinigingsmaatregelen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) doorvoert. Naar verwachting gaan meer banen verloren dan in 2016 is gemeld. Dit heeft topman Gerald Schotman van het gaswinningsbedrijf op donderdag 28 januari 2016 gemeld op een persbijeenkomst in Amsterdam. De topman maakte het bericht bekend zonder … Read more

Wat is vloeilassen en wat is een vloeilas?

Vloeilassen zijn lasverbindingen die worden aangebracht tussen metalen werkstukdelen. Hierbij kan men denken aan aluminium en roestvaststalen werkstukdelen. Soms spreekt men bij bepaalde lasverbindingen van kunststoffen ook wel over vloeilassen. Kenmerken van vloeilassen Een vloeilas heeft een aantal kenmerken.  Een belangrijk kenmerk is het hoge afwerkingsniveau. Een vloeilas is een ‘gladde las’. Dit houdt in … Read more

Vergunningen kolencentrales op Maasvlakte zijn in orde in 2016

De Raad van State heeft woensdag 27 januari 2016 bepaald dat de bezwaren van milieuorganisaties tegen de natuurvergunningen voor de kolencentrales op de Maasvlakte ongegrond zijn. De kolencentrales zijn van de energiebedrijven E.ON en GDF Suez en hebben zogenoemde natuurvergunningen. De Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland en Vereniging Verontruste Burgers van Voorne dachten dat … Read more

Kamer boos over exportcontracten Gronings gas

De Tweede Kamer is het niet eens met de langlopende exportcontracten die Nederland heeft gesloten met landen als Duitsland, België, Frankrijk en Italië over de export van Gronings gas. Nederland is door de exportcontracten verplicht om een deel van het gas dat gewonnen wordt uit de bodem van Groningen aan deze landen te leveren. Door deze … Read more

Wanneer ben je overgekwalificeerd voor een functie?

Als je solliciteert naar een functie bij een bedrijf moet je aan een aantal functie-eisen voldoen om in aanmerking te komen. De functie-eisen zijn meestal gericht op de vaardigheden en competenties waarover men moet beschikken. Ook de werkervaring, het opleidingsniveau en de opleidingsrichting zijn belangrijk. Opleidingen en werkervaring vormen vaak de ‘harde functie-eisen’ en competenties … Read more

Nederland wekt in 2015-2016 te weinig groene energie op

In Nederland wordt te weinig groene energie opgewekt door Nederlandse energiebedrijven als men kijkt naar de vraag naar energie. De vraag naar elektrische energie is groter dan het aanbod groene energie op dit moment. Nederlandse consumenten die contracten afsluiten met betrekking tot de levering van groene energie krijgen meestal groene energie vanuit het buitenland. Alleen … Read more

CNV: loonstrookje bevat regelmatig fouten

Volgens de vakbond CNV Vakmensen komt het regelmatig voor dat de informatie op loonstrookjes niet klopt. Daarom is het volgens hun belangrijk dat werknemers een loonstrookje controleren. Volgens voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen is er in drie tot vier procent van de gevallen sprake van een fout. Dit heeft hij benoemd in het NOS … Read more

Weer problemen met Belgische kerncentrale zondag 24 januari 2016

Aan het einde van 2015 is de website Technischwerken.nl gestart met het publiceren van informatie over de kerncentrales in België.  Dit onderwerp past bij de website omdat de Technischwerken meer berichten plaatst over energie en duurzaamheid en vrijwel alle onderwerpen die daarmee samenhangen. Kernenergie staat al jaren ter discussie meestal worden milieaspecten en de veiligheid … Read more

Vergroot je kans op werk bij technische uitzendbureaus in 2016

Als je werkloos bent en een technische achtergrond hebt en je wilt je kans op werk zo groot mogelijk maken dan is het verstandig om eens langs te gaan bij een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in de techniek. Natuurlijk is de technische sector breed en er zijn verschillende technische uitzendbureaus die opgedeeld zijn in diverse technische … Read more

Werkgevers schikken vaker bij ontslagen in 2015 en 2016

In 2015 werd het nieuwe ontslagrecht ingevoerd in Nederland. Hierdoor kwam de kantonrechtersformule te vervallen en werd deze vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is voor werkgevers financieel aantrekkelijker. In de tweede helft van 2015 en het begin can 2016 is gebleken dat werkgevers vaker gaan schikken met werknemers als er sprake is van ontslag. Bovendien … Read more