Wat is basismetaal en wat zijn basismetaalproducten?

Het woord ‘basismetaal’ kan op verschillende manieren worden uitgelegd. De website technischwerken.nl kiest er voor om het woord ‘basismetaal’ als volgt te definiëren: Een basismetaal is een metaal in een pure ongelegeerde en onvervuilde vorm. Voorbeelden van basismetalen zijn ijzer, aluminium, koper, nikkel en zink. Deze basismetalen kunnen worden verwerkt in legeringen. Een voorbeeld van … Read more

Nederlandse economie hersteld aan einde 2015

De berichtgeving over der Nederlandse economie blijft positief. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft maandag 30 november 2015 een maandbericht gegeven over de maand november. Het beeld dat hieruit naar voren komt is positief. Het CBS geeft aan dat bijna alle indicatoren een positieve indruk geven. De indicatoren over der economie staan er … Read more

Wat is arbeidsdeling?

Arbeidsdeling is een woord dat wordt gebruikt voor het verdelen van werkzaamheden. Dit begrip kan breed worden opgevat. Men kan globaal de opdeling maken tussen technische arbeidsverdeling en technische arbeidsdeling. Technische arbeidsdeling Bij technische arbeidsdeling wordt vooral gekeken naar mensen en middelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van personeelsleden om bepaalde werkzaamheden binnen een … Read more

Wat is een manufactuur?

Manufacturen zijn werkplaatsen in huizen waar mensen bepaalde producten maken. Het woord manufactuur is afgeleid van het Latijns waar het Latijnse ‘manus’ kan worden vertaald met het Nederlandse woord ‘hand’ en het Latijnse woord ‘facare’ met ‘bouwen’, ‘maken’ of ‘herstellen’. Voordat manufacturen ontstonden werden bepaalde werkzaamheden onder de naam ‘huisnijverheid’ verricht. Manufacturen zijn ontstaan uit … Read more

Wat is freeware en waarvoor wordt freeware gebruikt?

Freeware is een benaming die wordt gebruikt voor software waarvan de maker toestemming heeft verleend aan andere personen of bedrijven zonder dat daarvoor een vergoeding betaald hoeft te worden. De software is dus ‘gratis’ oftewel ‘free’ maar het is geen vrije software. Het woord Engelse ‘free’ kan in deze context dus niet worden vertaald met … Read more

Wat is een kabelboom en waar worden kabelbomen toegepast?

Een kabelboom behoort tot de elektrotechnische onderdelen van machines en voertuigen. Een kabelboom bestaat uit een samenvoeging van verschillende elektrische draden en connectoren. Deze draden zijn aan elkaar verbonden doormiddel van verschillende bandjes. Kenmerkend voor een kabelboom is een centrale bundeling. Deze centrale bundeling bevat alle draden die naar verschillende componenten van de machine of … Read more

Mogen uitzendkrachten werken tijdens een staking?

Uitzendkrachten kunnen om verschillende redenen worden ingezet door opdrachtgevers. Meestal worden uitzendkrachten ingeleend door bedrijven omdat er sprake is van een (tijdelijke) vraag naar personeel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het bedrijf meer orders krijgt van klanten en het aanwezige personeelsbestand onvoldoende is om in de behoefte van de klanten te voorzien. In … Read more

Flexibele werktijden zijn volgens werknemers het belangrijkst in 2015

Werknemers kunnen verschillende redenen hebben om voor een bepaalde baan te kiezen. Naast salaris en doorgroeimogelijkheden zijn er ook andere arbeidsvoorwaarden die er voor zorgen dat werknemers een bepaalde functie willen bemachtigen. Tegenwoordig worden flexibele werktijden door werknemers steeds belangrijker gevonden. Een pensioenregeling en reiskostenvergoeding worden echter minder belangrijk beschouwd. Dit komt naar voren uit … Read more

Hoogleraren willen kolencentrales voor 2020 gesloten hebben

In een open brief hebben meer dan zestig hoogleraren duidelijk gemaakt dat ze van mening zijn dat de kolencentrales in Nederland gesloten moeten worden. De klimaattop in Parijs is aanstaande en verschillende instanties grijpen nu het moment aan om hun visie op de klimaatverandering en de oorzaken daarvan te onderstrepen. De ruim zestig hoogleraren willen … Read more

Nederlandse werkloosheid in oktober 2015 gestegen

In de maand oktober is de werkloosheid in Nederland gestegen naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Deze stijging is de eerste stijging sinds de maand juli. Donderdag 19 november 2015 werden de gegevens over de Nederlandse werkloosheid bekend gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober kwam het aantal werklozen in Nederland op … Read more

Wat zijn otoplastieken?

Otoplastieken vallen onder de gehoorbescherming. Omdat otoplastieken op maat worden gemaakt kan men deze vorm van gehoorbescherming niet onderling uitwisselen. De otoplastieken behoren toe aan de drager die hiervoor apart naar een deskundige is geweest om de oordoppen te laten aanmeten. De otoplastieken passen precies in de opening van het oor. Omdat deze opening bij … Read more

Maandag 16-11-2015 stakingen in grootmetaalsector

Op maandag 16 november 2015 hebben ongeveer tweeduizend werknemers in de grootmetaalsector hun werk gestaakt. De stakers willen naar de jaarbeurs in Utrecht gaan om hun ongenoegen te uiten. In de jaarbeurs vindt op dit moment de jaarvergadering van werkgeversorganisatie FME plaats. Vanuit het noorden zouden volgens RTV Drenthe zo’n vierhonderd metaalarbeiders vertrekken naar de … Read more

Herstel Nederlandse economie gaat in 2016 door ondanks hoge werkloosheid

Ook in 2016 zal het herstel van de Nederlandse economie doorgaan. Dit heeft de Rabobank maandag 16 november 2015 bekend gemaakt in een rapport. De hoge werkloosheid in Nederland blijft echter wel een problematisch aspect voor de Nederlandse economie aldus de bank. In de loop van 2016 zal de werkloosheid in Nederland volgens de bank … Read more

Wat wordt bedoelt met ‘best practice’?

Best practice is een term die regelmatig aan de orde komt als men werkmethodes evalueert. Met de term ‘best practice’ wordt de werkmethode, techniek of activiteit bedoelt die wordt beschouwd als de meest effectieve ten opzichte van andere werkmethodes, technieken enz. Als men een bepaald proces beschouwd als ‘best prectice’ dan vormt dit proces een … Read more

Half miljoen Duitse Volkswagens moet in 2015 worden hersteld

Dat de waarheid uiteindelijk aan het licht komt weet inmiddels iedereen. Ook Volkswagen is nu op een keiharde manier geconfronteerd met hun eigen fouten. Nu duidelijk is geworden dat Volkswagen bewust gesjoemeld heeft met elektronica wordt gekeken naar een probate oplossing. Volkswagen zal haar best moeten doen om het beschadigde vertrouwen weer te herwinnen bij … Read more

Wat is een functieprofiel en wat staat in een functieprofiel?

Functieprofielen zijn documenten waarin het takenpakket van een medewerker of een functie eenduidig is beschreven. In functieprofielen staan echter niet alleen de taken van werknemers die de desbetreffende functie uitoefenen, het document bevat ook een omschrijving van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die iemand draagt. Vacaturetekst In tegenstelling tot een vacaturetekst is een functieprofiel omvangrijker. Over … Read more