Wat is nitrilbutadieenrubber (NBR) en waar wordt dit materiaal toegepast?

Nitrilbutadieenrubber wordt afgekort met NBR en wordt ook wel kortweg nitrilrubber genoemd. Dit  is een elastomeer. NBR is een synthetisch polymeer dat men kan verkrijgen door copolymerisatie van acrylnitril en 1,3-butadieen. De volgorde van de acrylnitril- en butadieengroepen in de polymeerketen zijn ongeordend daarom noemt met het materiaal ook wel een “random” copolymeer. Ontwikkeling van … Read more

Bedreigingen voor de metaalsector in 2015

De metaalsector heeft het nog niet makkelijk in 2015. Er zijn verschillende bedreigingen die er voor zorgen dat deze sector nauwelijks hersteld. Ten eerste is er sprake van een overcapaciteit op de staalmarkt. Daarnaast is er weinig vraag naar staal om dat de metaalsector nog niet goed aantrekt. De Chinese economie was altijd een grote … Read more

Dieselschandaal ook bij 2,1 miljoen Audi-wagens

Volkswagen is eerder in opspraak gekomen vanwege softwaresystemen waarmee testresultaten gemanipuleerd kunnen worden, nu laat ook autofabrikant Audi blijken dat er ook Audi-wagen zijn uitgerust met deze discutabele software. Wereldwijd zou het gaan om 2,1 miljoen Audi-wagens. Deze motorvoertuigen behoren tot de miljoen wagens die moederbedrijf Volkswagen eerder had genoemd in haar berichtgeving aan de … Read more

Wat is visuele lasinspectie of visuele controle van laswerk?

De kwaliteit van een lasverbinding is zeer belangrijk. Een lasverbinding is een verbinding die niet- uitneembaar is. Deze verbinding kan men dus niet doormiddel van aandraaien van bouten en moeren verstevigen. Een las moet daarom meteen goed gelegd worden. De manier waarop een las moet worden aangebracht is gebonden aan strenge eisen. De eisen waaraan … Read more

Wat is een sokkentang of Zweedse moordenaar?

Sokkentang

Een sokkentang wordt ook wel een Zweedse tang genoemd of Zweedse moordenaar. Deze tang wordt gebruikt om ronde voorwerpen stevig te omklemmen. Hierbij kan men denken aan het omklemmen van buizen of assen. Door het omklemmen van deze objecten of onderdelen kan men andere delen vast- of losdraaien. Een sokkentang lijkt op een waterpomptang alleen … Read more

Wat is een waterpomptang en waarvoor wordt deze gebruikt?

Waterpomptang

Waterpomptangen worden veel gebruikt in de techniek. Oorspronkelijk was de waterpomptang een gereedschap dat behoorde tot de uitrusting van een loodgieter en installateur. De naam waterpomptang is ook afgeleid van de werkzaamheden van de loodgieter. Deze zorgde er namelijk voor dat onder andere waterleidingen en wateraansluitingen werden aangelegd en onderhouden. De waterpomptang behoort tegenwoordig tot … Read more

Kabinet wil in 2015 advies van SER over robotisering

Tegenwoordig zijn veel bedrijven bezig met plannen om verregaande automatisering in te voeren. Doormiddel van automatisering proberen bedrijven te besparen. Omdat voor veel bedrijven de personeelskosten de hoogste kosten zijn, zoeken bedrijven naar mogelijkheden om het aantal personeelsleden op de werkvloer te beperken. De overheid wil echter de werkgelegenheid stimuleren in Nederland. De wensen van … Read more

Wat is een zevengatenzaag of zevengatenboor?

Zeven gatenzaag

Een zevengatenzaag wordt ook wel gatenboor genoemd. Dit is een ronde zaag waarmee gaten van een verschillende diameter kunnen worden geboord in materialen zoals hout en gips. De naam zevengatenzaag is afgeleid van de zeven verschillende zaagbladen die bij deze boor geleverd worden. De zaagbladen zijn aan een cirkel bevestigd rondom een boor. De boor … Read more

Wat is Vervroegde uittreding (VUT) of prepensioen

In Nederland worden met de Vervroegde uittreding (VUT) of prepensioen regelingen bedoelt waarmee werknemers eerder kunnen stoppen met werken voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Met deze regelingen krijgen (voormalig) werknemers een uitkering tot de leeftijd waarop ze een AOW-uitkering mogen ontvangen en een aanvullend pensioen. Wie betaalt het prepensioen of de Vervroegde uittreding … Read more

Wat is een pensioenfonds en wat doet een pensioenfonds?

Voordat men een pensioenfonds kan definiëren zal men moeten weten wat wordt bedoelt met pensioen. Een pensioen is een inkomensverzekering. Met deze inkomensverzekering wordt een inkomen verzekerd voor het geval het inkomen wegvalt vanwege ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Er zijn een aantal verschillende soorten pensioenen. De belangrijkste pensioenvormen zijn: Een (Levenslang) ouderdomspensioen Een nabestaandenpensioen Een … Read more

Wat is het StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten?

Werknemers die in Nederland voor een uitzendbureau werken worden over het algemeen uitzendkrachten of gedetacheerd personeel genoemd. Deze personeelsleden werken in dienst van een uitzendbureau bij één of meerdere inleners. De inlener is de partij die de uitzendkracht in dienst neemt en het dagelijks toezicht op deze kracht heeft. Een uitzendbureau neemt veel taken op … Read more

Vertrouwen Nederlandse ondernemers in de industrie stijgt in september 2015

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie neemt toe. In de maand september is het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in deze sector iets gestegen ten opzichte van de maand daarvoor. Dit werd bekend gemaakt op donderdag 24 september 2015 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het producentenvertrouwen is een speciale indicator ontwikkelt. … Read more

Wat is een intermediair in de uitzendmarkt

Intermediair is een woord dat op verschillende manieren wordt gebruikt. Men kan bijvoorbeeld een persoon een intermediair noemen maar ook een bedrijf. Ondanks die verschillende aanduidingen bedoelt men met het woord intermediair over het algemeen een partij, persoon of bedrijf die als een tussenpartij of tussenpersoon wordt ingeschakeld tussen twee andere partijen. Een voorbeeld van … Read more

Topman Volkswagen stapt op in 2015

Volkswagen is behoorlijk beschadigd vanwege het zogenoemde dieselschandaal. Dit schandaal is in feite de manipulatie van testgegevens van auto’s doormiddel van speciale software aan boord van auto’s te installeren. Het is nog onduidelijk wat de omvang van het schandaal precies is. Wel is duidelijk dat de autofabrikant Volkswagen doelbewust consumenten, bedrijven en testinstellingen heeft misleid … Read more

Werkloze jongeren worden vanaf 2015 geholpen met solliciteren

De jeugdwerkloosheid moet worden teruggedrongen. Dit vindt niet alleen de overheid, ook het bedrijfsleven deelt deze mening. Daarom gaat het UWV samenwerken met gemeenten en tientallen bedrijven om werkloze jongeren aan een betaalde baan te helpen. Bedrijven zoals Albert Heijn en Hema hebben zich onder andere aangemeld. Minister Asscher van Sociale Zaken hoopt door het … Read more

Wat wordt met een ‘flexibele schil’ bedoelt?

De ‘flexibele schil’ van een organisatie wordt regelmatig benoemt als men het heeft over de personeelsbezetting en het aantal fulltime functies. Bij veel organisaties wordt onderscheid gemaakt tussen flexibel personeel en vast personeel. Vast personeel is personeel dat een rechtstreeks dienstverband heeft bij de organisatie voor onbepaalde tijd. Flexibel personeel is personeel dat op tijdelijke … Read more