Minister Kamp wil meer aardgas uit de Noordzee halen vanaf 2015

Het winnen van aardgas is een punt van discussie op veel locaties in Nederland. Onder grote druk van de bevolking van Groningen heeft minister Kamp besloten om het winnen van aardgas in die provincie terug te schroeven. Toch wil de minister echter wel dat het winnen van aardgas door gaat. Daarom laat deze minister onderzoeken of hij bedrijven zoals de NAM zo ver kan krijgen dat ze meer gas gaan winnen uit de Noordzee de komende jaren. Minister Kamp wil met het winnen en de productie van aardgas uit de Noordzee de afhankelijkheid van Nederland van andere energieleveranciers beperken. De minister wil Nederland met name minder afhankelijk maken van de import uit Rusland. In 2014 werd er in Nederland ongeveer 38 miljard kuub gas verbruikt door bedrijven en burgers in Nederland. Daarom is het belangrijk dat goede alternatieven worden gevonden voor de import van gas uit het buitenland.

Windmolenparken op zee
Naast aardgas en aardolie is ook windenergie een onderwerp dat vaak besproken wordt in het nieuws. Windmolens worden zowel op land als in zee geplaatst voor het opwekken van elektriciteit uit de kracht van de wind. Minister Kamp van Economische Zaken heeft 12 augustus 2015 ook een aantal bezoeken gebracht aan windparken die op zee worden aangelegd. Deze parken moeten over ongeveer 8 jaar zoveel elektrische energie opleveren dat 5 van de 7 miljoen Nederlandse huishoudens van elektrische energie kunnen worden voorzien. Verder wil hij verschillende bedrijven en toe bewegen om zo veel mogelijk energie uit de Noordzee te halen.

Energie uit de Noordzee
In de Noordzee is volgens het ministerie van Economische Zaken en TNO nog veel energie te halen. Er zijn in totaal 268 gasvelden in kaart gebracht. Hieruit kan men totaal naar schatting 118 miljard kubieke meter gas winnen. Verder zijn er naar verwachting nog meer gasvelden die nog niet ontdekt zijn. Men vermoed dat er nog ongeveer 165 miljard kuub in gasvelden aanwezig is die nog niet zijn ontdekt. Minister Kamp schat in dat het gas uit de gasvelden van de Noordzee voldoende is voor ongeveer 10 jaar energievoorziening in Nederland. Volgens minister Kamp wordt er al sinds 1970 gas gewonnen uit de Noordzee. De meeste gasvelden liggen tientallen kilometers van de Nederlandse vaste wal. De winning van gas uit de Noordzee is relatief duur. Dit komt omdat de gasvelden verhoudingsgewijs klein zijn.

Gaswinning in Groningen
Het overgrote deel van de gaswinning in Nederland komt uit Groningen. Door de aardbevingen in Groningen ondervinden veel mensen schade. Dit zorgt er voor dat de mensen in Groningen bezorgd zijn over hun veiligheid en de waarde van hun woning. Er treed veel bodemverzakking op door het winnen van aardgas daarom heeft de minister onder druk van de bevolking het winnen van aardgas teruggedrongen. In 2015 mag maximaal 30 miljard kuub uit het Groningse gasveld worden gewonnen. Minister Kamp heeft in de maand juni van 2015 al aangekondigd dat hij onderzoek wil doen naar alternatieven voor het winnen van Gronings gas. Het winnen van aardgas uit de Noordzee is daar één voorbeeld van. Dit werd door hem vermeld op het NOS Radio 1 Journaal.

Reactie van Technisch Werken
De nadruk van veel berichten in het nieuws ligt op het winnen van energie. Het beperken van het energieverbruik komt naar mijn mening te weinig aan bod. Dat is jammer want daar is nog een behoorlijke inhaalslag te maken. Veel mensen gebruiken nog onnodig veel energie en ook de afvalproductie blijft hoog. De grondstoffen die voor plastics worden gebruikt kunnen echter in de meeste gevallen ook voor andere olieproducten worden gebruikt. Het zou daarom verstandig zijn om verpakkingsmaterialen duurzamer te maken en effectiever toe te passen. Elektrisch rijden zou moeten worden bevorderd enzovoort. De overheid kan veel meer doen om energiezuinigheid te stimuleren.

Bouw is snelst groeiende sector van Nederland in 2015

Het is lang geleden dat we bovengenoemde titel hebben kunnen lezen in een krant of nieuwswebsite. Toch zien verschillende instanties de bouwsector in Nederland als één van de meest positieve sectoren als het op groei aankomt. Het economische bureau van ING heeft dinsdag 11 augustus 2015 een sectorrapport gepubliceerd. In dit rapport spreekt men positieve verwachtingen uit over de bouwsector. Met name in de woningbouw gaat het goed. Door de verhoogde activiteit in de woningbouw krijgen veel bouwbedrijven opdrachten en kunnen ze hun personeel goed aan het werk houden. Volgens het rapport van de ING zal de bouwsector in Nederland in 2015 met ongeveer vijf procent gaan groeien.

Vertrouwen
Bij aannemers neemt in Nederland het vertrouwen toe. Dit is een tendens die de afgelopen twee jaar al in gang is gezet. Momenteel, medio 2015, ligt het vertrouwen van aannemers ongeveer op het niveau van 2008. Dit was de periode voor de economische crisis. De woningbouw in Nederland doet het goed. Dit komt omdat de woningmarkt zich gaat herstellen.

Infra
Aan het begin van 2015 namen de wegenbouw en de overige infrastructuurprojecten nauwelijks toe. Dat zorgde er voor dat in die segmenten nauwelijks sprake was van groei. Ondanks dat neemt ook het vertrouwen van ondernemers in die sector toe. Dat komt omdat er weer een stijging is in het aantal orders. Volgens ING-econoom Maurice van Sante zorgt dit er voor dat de ING ook in de infrasector een volumestijging voor 2015 kan verwachten.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector heeft tijdens de economische crisis enorme klappen te verwerken gehad. Dit zorgde er voor dat verschillende bedrijven in de bouw noodgedwongen personeel moesten laten vertrekken. Sommige bedrijven moesten zelfs hun deuren voorgoed sluiten. De economische crisis heeft veel te maken gehad met de woningmarkt en de hypothekensector. De bouw is echter van de woningmarkt afhankelijk. Nu het met deze markt beter gaat trekt ook de bouwsector aan.

Uiteraard is het herstel in de economie nog pril. De overheid zal er alles aan moeten doen om dit herstel te handhaven en niet in de kiem te smoren door nieuwe bezuinigingen en hoge belastingen. Dit hogere belastingen zitten er wel aan te komen als Nederland voor de het economisch wanbeleid moet opdraaien van bijvoorbeeld Griekenland. Te negatieve economische ontwikkelingen van Zuid-Europese landen kunnen een remmend effect hebben op de economie van de Noordelijke landen van Europa.

Russische economie krimpt snel sinds 2009

De economie van Rusland is in het tweede kwartaal van 2015 sneller gekrompen dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit werd maandag 10 augustus 2015 bekend gemaakt door het Russische statistiekbureau. De economie van Rusland werd in de periode van april tot en met juni 4,6 procent kleiner. Als men deze daling in de economie vergelijkt met eerdere dalingen dan is dit de sterkste daling van de economie sinds 2009 voor Rusland. In het eerste kwartaal van 2015 was de Russische economie al met 2,2 procent gekrompen.

Daling van de olieprijzen
Rusland is de grootste energie-exporteur ter wereld. Dit zorgt er voor dat prijsontwikkelingen in de petrochemie direct gevolgen hebben voor de economie van Rusland. Als er minder vraag is naar olie en gas zal Rusland daarvan de gevolgen merken in de economie. De olieprijs is eind 2014 en begin 2015 nog steeds erg laag. Dit komt omdat de vraag naar olie afneemt en het aanbod van olie op de markt toeneemt.

Economische sancties
Een ander aspect van de Russische economie zijn de sancties. Door de inname van de Krim en de betrokkenheid van Russische militairen bij de strijd in Oekraïne leggen veel landen Rusland sancties op. Daarmee willen ze het land dwingen om de harde politieke koers te wijzigen. Rusland merkt de gevolgen van deze sancties behoorlijk en probeert op haar beurt met tegensancties andere landen te dwingen om Rusland minder hard te ‘straffen’ voor hun buitenlandse politieke beleid. Rusland is afgesneden van de financiële markten en daardoor verdwijnen miljarden uit het land. Sinds 2008 is Rusland in recessie. Aan de economische krimp in Rusland zal in eerste instantie nog geen einde komen.

Verwachtingen van het IMF
Wereldwijd zijn de economische verwachtingen voor Rusland niet zo gunstig het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Russische economie in 2015 ongeveer 4 procent zal krimpen. In 2016 zal volgens het IMF de economie van Rusland nog ongeveer 1 procent extra krimpen. Pas in 2017 zal er volgens deze instantie weer een herstel kunnen plaatsvinden van de economie van Rusland.

Reactie Technisch Werken
De ‘situatie’ met betrekking tot Oekraïne en de Krim is voor Rusland één groot fiasco gebleken. Hoewel de annexatie van de Krim snel was verlopen is de nasleep enorm. Daar komt voor Rusland ook nog de inmenging bij de gewapende strijd in Oost-Oekraïne bij. Het word steeds duidelijker dat Rusland inderdaad de rebellen in Oekraïne steunt of heeft gesteund. Dit is wereldwijd politiek onverteerbaar en dat merkt Rusland aan de sancties. Uiteraard past het land tegensancties toe maar daarmee treft ze niet alleen de exporterende landen. Het aanbod van producten in Rusland zal ook beperkter worden. Natuurlijk komen er ook producten van Russische bodem maar daarmee wordt de wereldwijde diversiteit aan producten niet gecompenseerd.

De politieke koers van Rusland is de afgelopen tijd nog niet gewijzigd. Dat blijkt onder andere uit de bijzondere houding van Rusland met betrekking tot de vliegramp van de MH-17. Rusland opent vooral kritiek op de internationale aanpak rondom deze situatie maar toont zich daarnaast niet coöperatief in het opsporen en berechten van de daders. Dit zorgt er voor dat de landen waar de slachtoffers vandaan komen nog sterkere vermoedens krijgen dat Rusland een aandeel heeft gehad in het neerhalen van MH-17. Voor Rusland wordt de situatie alleen maar lastiger. De politiek maakt de economie stuk en met een goede propagandamachine weet Rusland haar bevolking nu nog te bespelen maar voor hoe lang nog?

Staalprijs blijft in 2015 laag

Aan het begin van 2015 is de staalprijs in Nederland bijna met vijfentwintig procent in gezakt. Ook voor de rest van dit jaar verwacht men niet dat de staalprijs zal stijgen. Dit werd maandag 10 augustus 2015 gemeld door het economisch bureau van ABN Amro. Met name in China en in Latijns-Amerika is de staalprijs gedaald. De daling in de staalprijs heeft vooral te maken met het grote aanbod van staal op de markt. Verder is in China weinig binnenlandse vraag naar staal. De Chinese staalbedrijven krijgen steeds grotere voorraden en exporteren hun overschot aan staal naar andere landen.

Importmaatregelen
De Verenigde Staren en de Europese Unie hebben verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat hun markt wordt overspoeld met goedkoper Chinees staal. De importmaatregelen moeten er voor zorgen dat de eigen staalmarkt wordt beschermd. Het overschot aan staal vormt echter wel een groot probleem in de staalmarkt wereldwijd.

Vraag naar grondstoffen daalt
Omdat de vraag naar staal is afgenomen is ook de vraag naar grondstoffen voor de staalproductie gereduceerd. Dit heeft tot gevolg dat er minder vraag is naar ijzererts, schroot en cokeskolen. De vraag naar deze grondstoffen is dusdanig laag dat gemiddeld 23 procent minder voor deze grondstoffen wordt betaald.

Reactie van Technisch Werken
De technische sector maakt in 2015 een behoorlijke groei door. Met name in de bouw, elektrotechniek en installatietechniek is sprake van een toename in de werkgelegenheid. De werktuigbouwkunde blijkt echter veel minder groei door te maken en dat is jammer want veel bedrijven merken hier de gevolgen van. De staalmarkt is sterk afhankelijk van de staalbouw en werktuigbouwkunde. Als de bedrijven in de staalbouw en werktuigbouwkunde een groei doormaken zal ook de staalproductie aantrekken. Over het algemeen komt de staalbouw en werktuigbouwkunde achter de bouw aan als het gaat om de marktontwikkeling. Daarom is de verwachting dat ook de komende tijd deze sector een groei zal doormaken.

Wat is XZN of multi-torx?

XZN Multi Torx

In de kop van schroeven is meestal een uitsparing aangebracht. Deze uitsparing kan van vorm verschillen. De uitsparing is bepalend voor het gereedschap dat gebruikt kan worden om de schroef vast en los te draaien. Door de jaren heen zijn er veel verschillende vormen ontstaan. De meest eenvoudige is de dunne gleuf of streep die in de kop van schroeven is aangebracht. Op deze dunne gleuf kan een ‘platte’ schroevendraaier worden geplaatst om de schroef aan te draaien.

XZN Multi Torx
XZN Multi Torx

Echter, deze schroevendraaiers schieten wel eens uit de gleuf als er veel kracht wordt uitgeoefend. Daarom zijn er ook andere vormen zoals de + vormige uitsparing die ook wel een ster wordt genoemd. Hiervoor gebruikt men sterschroevendraaiers. Een zeskantige uitsparing is bestemd voor een inbussleutel en een stervormige zeskant duid op torx. Een nog complexere vorm is de XZN. Dit is een veeltand (ster) en wordt ook wel multi-torx of spline genoemd.

De vorm van een XZN multi torx uitsparing
De vorm van een XZN multi torx uitsparing

Verschil tussen XZN en torx
Torx en XZN lijken een beetje op elkaar alleen heeft XZN in totaal twaalf punten in de uitsparing en torx heeft er zes. XZN is als het ware een profiel dat samengesteld is uit drie vierkanten en niet uit twee zeshoeken. De Engelse benaming van XZN is square. De tanden in de uitsparing bevinden zich in een hoek van 90 graden in plaats van 120 graden. Hierdoor kan er geen gebruik worden gemaakt van een inbussleutel om deze schroeven en bouten aan te draaien. Indien men wel een inbussleutel gebruikt zal men de vertanding beschadigen. Het grote aantal tanden zorgt er voor dat een groot aandraaimoment kan worden overgebracht door de sleutel op de kop van de schroef. Deze kan afbreken als men te veel kracht uitoefent. Het bitje van XZN past goed in de uitsparing waardoor het bitje er niet snel uit schiet. Men kan echter niet gebruik maken van een XZN bitje van een andere maat dan exact dezelfde maat sleutel voor de uitsparing in de kop van de schroef. Als de uitsparing vol raakt met vuil kan men de XZN-sleutel er niet goed op plaatsen en komt deze niet diep genoeg. Dit heeft ten gevolg dat de kracht van het aandraaien volledig op de bovenkant van de boutkop/ schroefkop wordt uitgeoefend. De tanden kunnen dan snel slijten en daarnaast loopt men de kans dat de XZN-sleutel uitschiet.

In welke vormen is XZN gereedschap beschikbaar?
Er zijn XZN gereedschappen beschikbaar in de vorm van dopsleutels, L-sleutels en bits voor schroefmachines. Daarbij wordt de maataanduiding meestal in metrische maten aangegeven. De metrische maten 4, 5, 6, 8, 10 en 12 worden veel gebruikt. Er zijn echter ook producenten die gebruik maken van speciale afwijkende maten zodat consumenten/ eindgebruikers zelf geen aanpassingen aan het product kunnen uitvoeren. Zij zijn dan min of meer verplicht om de reparaties of het onderhoud uit te laten voeren door het bedrijf dat het product heeft geleverd.

Waar worden XZN-schroeven toegepast?
XZN-schroeven worden op de bouw bijna niet gebruikt. De schroeven met een XZN-uitsparing worden vooral toegepast in de voertuigenindustrie. In de autoindustrie worden deze schroeven en bouten bijvoorbeeld toegepast voor het vast zetten van cilinderkoppen. Dit gebeurd onder andere bij de Duitse automerken zoals BMW en Mercedes. Ook bij Volkswagen en Porsche worden bepaalde delen nog met XZN bouten vastgezet.

Technisch uitzendwerk in augustus 2015

De technische sector in Nederland maakte een groei door in de eerste 7 maanden van 2015. Een groot aantal bedrijven kreeg te maken met een piek in de productie omdat klanten orders bij hun hadden uitgezet. Met name in de bouwsector ging het goed, de vraag naar timmermannen, steigerbouwers en metselaars nam toe. Ook elektromonteurs en installatiemonteurs konden rekenen op veel vacature aanbod in de periode vlak voor de bouwvak. Verschillende bedrijven in de bouw probeerden hun werkzaamheden vlak voor de bouwvak af te ronden maar slaagden daar niet altijd in. Daarom moesten sommige bedrijven in de bouwvak doorwerken. Andere bedrijven hadden van te voren al gepland dat ze in de bouwvak door zouden moeten werken. In 2015 is duidelijk geworden dat de traditionele bouwvak oftewel de bouwvakantie steeds minder wordt gehanteerd door bouwbedrijven en bouwpersoneel.

Technische uitzendkrachten vormen de oplossing
De pieken in de bouwsector konden in eerste instantie door eigen personeel worden opgelost door personeel over te laten werken. Na verloop van tijd is overwerken niet meer een verstandig middel om pieken in de productie op te lossen. In de overuren is veel bouwpersoneel toe aan rust en wordt er meestal minder hard gewerkt. Daarom zoeken bedrijven ook regelmatig naar andere oplossingen. Als er sprake is van een piek in de productie kan deze ook met de inzet van extra personeel worden opgelost. Een tijdelijke piek wordt meestal opgelost met tijdelijke krachten oftewel flexwerkers. Deze flexwerkers kunnen uitzendkrachten zijn of detacheringspersoneel. Bedrijven die flexwerkers inzetten kunnen tijdelijke klussen oplossen zonder dat er sprake is van een contract voor bepaalde tijd. Als de planning onzeker is hoeven bedrijven het flexpersoneel niet langer aan het werk te houden dan strikt noodzakelijk is. Daarom vormen technische uitzendkrachten een goede oplossing voor veel bedrijven.

Uitzendwerk neemt toe
Uitzendbureaus merken als één van de eerste organisaties dat de economie weer aantrekt. In 2015 hebben verschillende uitzendbureaus, waaronder USG en Randstad, al aangegeven dat ze een aanzienlijke omzetgroei en winst hebben behaald over de eerste zes maanden van het jaar. Na de bouwvakperiode is het altijd afwachten of de groei in de markt wordt voortgezet. Sommige bedrijven lenen na de bouwvak eerst geen personeel in omdat ze eerst willen afwachten of de piek in de productie na de bouwvak wordt hervat of voortgezet. Na de bouwvak zullen uitzendbureaus naar alle waarschijnlijkheid een kleine dip door maken om vervolgens weer te groeien. Dit is met name het geval bij technische uitzendbureaus.

Wat is torx, een torxschroef of torxbout?

Verschillende torx bits

Voor schroefdraadverbindingen maakt men gebruik van schroeven, bouten en moeren. Om een schroef wordt geen moer aangebracht om een bout wel. De kop van een schroef kan verschillende vormen hebben. Zo kan de dikte van de schroefkop verschillen en zijn er daarnaast bouten die bijvoorbeeld zeskantig, rond of vierkant van vorm zijn. Aan de bovenkant van een schroef of bout kan een uitsparing zijn aangebracht waarin men een stuk gereedschap kan plaatsen om de schroef of bout vast te draaien of los te draaien. Dit kan bijvoorbeeld een streep zijn of een kruis. Het is ook mogelijk dat er een binnen zeskant is aangebracht. Voor een standaard binnen zeskant word een inbussleutel gebruikt. Er zijn echter ook binnen zeskanten waarvan de zijkanten van het zeshoek iets naar binnen glooien. Op deze speciale zeskanten past een torxsleutel of torxschroevendraaier.

Torx normaal en torx plus
Twee verschillende torx vormen: torx standaard en torx plus

Torxschroef of torxbout?
Een schroef verschilt van een bout een schroef heeft verlopende schroefdraad en de diameter van de schroef wordt vanaf de kop kleiner en loopt meestal uit in een scherpe. Door het schroefdraad kan de schroef zich vasthechten in het materiaal.  Er zijn bijvoorbeeld schroeven die worden gebruikt voor hout en spaanplaat. Om het schroefdraad van een schroef wordt meestal geen moer gedraaid. Er zijn echter uitzonderingen. Zo bestaan er machineschroeven die zijn voorzien van metrische schroefdraad. Om deze machineschroeven zouden dus een metrische moer kunnen worden gedraaid. Deze machineschroeven zijn zeer gangbaar in dunne diameters en hebben dikwijls een kleine kop. Machineschroeven worden niet doormiddel van aangrijpen om de kop (door bijvoorbeeld een steeksleutel)  aangedraaid omdat in de praktijk een steeksleutel van bijvoorbeeld maat 5.

Machineschroeven en andere schroeven worden aangedraaid door een uitsparing in de kop. Hierin verschilt een schroef ook van een bout.In de praktijk wordt er vaak rond/vanaf M4-M5 een boutkop toegepast. Een bout wordt doormiddel van aangrijpen van “buiten” de kop aangedraaid, bijvoorbeeld door een steeksleutel. Omdat torx worden aangedraaid door een uitsparing in de kop is er feitelijk geen sprake van een torxbout. Desondanks hanteren we de term ‘torxbout’ wel in deze tekst. Met de term torksbout bedoelen we een bedoelen een metrische torxschroef, deze is voorzien van schroefdraad waar wel een bout omheen kan worden gedraaid.

Een torxbout kan op een aantal verschillende manieren worden toegepast. Een bout kan bijvoorbeeld samen met een moer gebruikt worden om een uitneembare tot stand te brengen. Indien gewenst kan men om de bout ook nog één of twee pakkingringen plaatsen. Zowel de kop van de schroef als de bout kan een uitsparing bevatten in de vorm van een torx zeskant. Men kan deze met een torxsleutel vastzetten, een torxschroevendraaier of een schroefmachine voorzien van een torxbitje. Torxbouten zijn bijvoorbeeld te vinden in de voertuigenindustrie in motorblokken. Torxschroeven worden onder andere gebruikt in de houtskeletbouw (HSB). Torxschroeven en torxbouten zijn er in verschillende maten. Ook de stervormige, zeskantige uitsparing kan in omvang verschillen maar de vorm blijft gelijk en is het herkenningspunt voor torx.

Sinds de komst van de torx- en torx-plus schroef- en bout-koppen , kan er weer gewerkt worden met hogere aandraaimomenten en zullen de diameters van metrische “schroeven” in de toekomst ook toenemen. Het moment wat een torx kop aankan is zelfs hoger dan het moment van een vergelijkbare imbus-kop.

Een torx-bout wordt dus van de buitenkant aangedraaid. Deze bout is veel voorkomend in de auto industrie in bijvoorbeeld deurscharnieren.

Voordeel van torx
De vorm van het binnenvlak van de kop van de schroef heeft de afgelopen jaar steeds een complexere vorm gekregen. De meest eenvoudige vorm is de rechte streep die op een schroef is aangebracht. Hierop kan een (platte) schroevendraaier worden geplaatst om de schroef aan te draaien. Er zijn ook schroeven met een kruis of een zeskantig binnenvlak (inbus). Door de jaren heen is de vorm van het binnenvlak steeds complexer geworden. De torx is één van de meest complexe vormen omdat deze zowel zeshoekig als een beetje stervormig is. Het grote voordeel van de torx is dat de overbrenging van de kracht op de schroef nog optimaler verloopt dan bij andere vormen. De schroevendraaier schiet minder snel los uit de torxvrom. Hierdoor wordt montage veiliger en eenvoudiger.

Nadeel van torx
Naast het bovengenoemde belangrijke voordeel van torx zijn er ook nadelen. De torx is een zeer bijzondere vorm waardoor je niet met een andere maat dan de juiste maat torxschroevendraaier de torxschroeven kunt vastdraaien en losdraaien. Bij platte schroevendraaiers en kruiskopschroevendraaiers is het vaak wel mogelijk om met een iets kleinere maat de schroeven en bouten vast te draaien. Bij torx schroevendraaiers dient de maat echter exact overeen te komen. Daarom worden de maten van de torx op de verpakking duidelijk aangegeven. Dit gebeurd zowel bij de schroevendraaiers als bij de schroeven. De koppeloverdracht tussen de torxschroevendraaier en de schroef zelf is behoorlijk hoog. Daarom wil de kop van de schroef wel eens afbreken als veel kracht wordt gezet. Dit gebeurd bijvoorbeeld met schroeven die gemaakt zijn van roestvaststaal omdat deze schroeven harde zijn maar ook minder taai dan schroeven die gemaakt zijn van gegalvaniseerd staal.

Verschillende torx bits
Een verzameling torx bits

Maatvoering van torx
De maataanduiding bestaat uit een letter ‘T’ van torx met daarachter een getal waarmee men inzage krijgt in de maat. De maten beginnen bij T3 en lopen op tot en met T10. Vervolgens gaat de maatvoering verder in stappen van vijf:

  • T15
  • T20
  • T25
  • T27
  • T30

Zoals je ziet is er één uitzondering. Dit is de T27 een veelgebruikte variant.

Gereedschap voor torxschroeven
Er zijn verschillende gereedschappen die gebruikt kunnen worden voor het aandraaien en losdraaien van torxschroeven. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een schroevendraaier met een torxuiteinde. Daarnaast zijn er torxsleutels met een soort T-greep aan het uiteinde. Deze gereedschappen behoren tot niet-elektrisch handgereedschap. Als men sneller schroeven wil vastdraaien of losdraaien kan men ook een schroefmachine hanteren met een torxbit of torxschroefbit. Uiteraard dient men wel rekening te houden met het feit dat men exact de juiste maat moet hanteren.

Torx gereedschap
Een voorbeeld van een compact torx gereedschap

Is augustus 2015 het moment om een huis te kopen?

De woningmarkt en de bouwsector zijn nauw aan elkaar verbonden. Als het met de woningverkoop goed gaat merkt men dit vroeg of laat ook in de bouwsector. De laatste maanden gaat het daarom met beide sectoren in Nederland steeds beter. Met name in de grote steden worden veel woningen verkocht en daalt het aantal dagen dat een woning te koop staat aanzienlijk. De prijzen van veel woningen stijgen maar men is nog niet op het prijsniveau van voor de economische crisis beland. Ondanks dat schreeuwen veel woningverkopers/ makelaars van de daken dat het goed gaat met hun sector.

Waarom gaat het goed met de woningverkoop in Nederland?
Door dit kopje zou je gaan vermoeden dat het inderdaad heel goed gaat met de woningverkoop in Nederland. Dit is echter maar ten dele waar. Het gaat namelijk op bepaalde plaatsen in Nederland goed met de woningverkoop en dan met name bij de grote steden. Amsterdam, Groningen en Utrecht scoren het beste. In deze steden staan de woningen gemiddeld 37, 48 en 71 dagen te koop. Veel mensen zien augustus 2015 als een interessante maand om een woning te kopen vanwege de lage hypotheekrente en de verwachting dat de regels voor de financiering van een woning in de toekomst strenger zullen worden. Daarom is er in sommige steden een enorme stijging in het aantal woningverkopen. Mensen beslissen soms binnen een dag of twee of ze een huis willen kopen of niet. Soms wordt er al tijdens de bezichtiging een beslissing genomen. Door deze ontwikkeling neemt ook de prijs van woningen toe en gaat men zelfs de vraagprijs overbieden.

Gevaar van de woningmarkt in 2015
De drang om een woning te kopen is soms onverantwoord. Een ‘goudkoorts’ in de woningmarkt zorgt er voor dat mensen overhaaste beslissingen nemen waardoor ze later teleurgesteld worden of in de (financiële) problemen raken. De reden waarom de regels met betrekking tot hypotheken steeds strenger worden heeft te maken met het feit dat de overheid juist wil voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken. Daarom moet men ook eigen spaargeld inleggen. In veel landen is dat een normale gewoonte maar in Nederland lijkt dat een heel bijzonder verzoek. Verder moet men goed op onderzoek uitgaan of de woning wel echt geschikt is voor de woonwensen die de potentiële koper heeft. Hierbij spelen woon-werkverkeer, gezinssamenstelling en ambities een belangrijke rol. Een woning is de duurste uitgave die de meeste mensen in hun leven doen. De uitgave is zo duur dat men een extra partij nodige heeft in de vorm van een hypotheekverstrekker. Daar komt ook een stuk verantwoordelijkheid bij kijken.

Reactie van Technisch Werken
In elk marktsegment spelen belangen een rol. Makelaars hebben belang bij een tevreden koper en een tevreden verkoper. Daarnaast hopen ze op een hoge verkoopprijs omdat hun premie daaraan verbonden is. Woningkopers willen echter een scherpe prijs betalen en zijn bereid om meer te betalen als men verwacht dat men in de toekomst moeilijker aan geld kan komen. Hierdoor lijkt het verstandig om zo snel mogelijk een woning te kopen maar dat is niet (altijd) zo. Men heeft het over verwachtingen en daarbij gaat men dikwijls uit van het positieve. Er bestaat echter ook een kans dat de verwachtingen juist anders uitkomen. Het is goed mogelijk dat de economische crisis later terugkomt omdat men de effecten van de eerste economische crisis niet goed heeft opgelost. De economie hersteld nu maar als Europa onrustiger wordt en de banken nog minder geld uitlenen zullen ook de woningprijzen gaan dalen. Mensen die nu haastig een woning kopen komen dan alsnog bedrogen uit. En uiteraard hebben ze dat meestal aan hun eigen begerigheid en hebzucht te danken. Daarom is het verstandig om gericht op zoek te gaan naar een huis wanneer men vooraf duidelijk de financieringsmogelijkheden in kaart heeft gebracht.

Wat is een inbus, een inbusbout of een inbussleutel?

Inbussleutels

In de techniek gebruikt men verschillende bouten en moeren voor het bevestigen van constructiedelen. Deze delen kunnen bijvoorbeeld van metaal, hout of kunststof zijn gemaakt. Verbindingen die doormiddel van bouten en moeren worden gemaakt zijn uitneembaar. Dit is een voordeel wanneer constructiedelen vervangen moeten worden. Verder zijn verbindingen van bouten en moeren handig wanneer men constructiedelen als bouwpakket aanlevert aan de eindgebruiker. Deze kan dan met behulp van een bepaalde sleutel of sleutels de constructdelen in elkaar zetten. Meestal wordt hierbij ook gebruik gemaakt van een bouwtekening of constructietekening.

Inbus
Bouten en moeren kunnen doormiddel van een inbussysteem worden bevestigd. Een inbus is een zeskantige uitsparing aan de binnenkant van de kop van de bout. De moer heeft geen specifieke vorm. Meestal is de moer gewoon een zeskant met de juiste spoed voor de inbusbout. Daarnaast kan men ook gebruik maken van constructiedelen waar schroefdraad in is gesneden. In deze constructiedelen draait men dan de inbusbout vast. Inbusbouten en inbussleutels zijn er in verschillende maten. Deze worden in twee reeksen ingedeeld:

  • metrisch (maten in millimeters)
  • en in inches.

De maat van de INBUS is de afstand tussen twee tegenover elkaar liggende vlakke zijden van het inbus zeskant.

Betekenis van INBUS
De letters INBUS zijn in feite een Duitse afkorting. Deze afkorting staat voor Innensechskantschraube Bauer und Schaurte. Het woord ‘Innensechskantschraube’ is Duits voor ‘binnenzeskantschroef’. De naam  Bauer und Schaurte (Neuss, Duitsland) heeft dit bevestigingssysteem gepatenteerd.

Inbusbouten
Inbusbouten worden vaak geleverd bij bouwpakketten. Dit kan zowel een kas zijn maar ook voor speelgoed en kleine constructies kunnen inbusbouten worden toegepast als bevestigingsmiddel. De inbusbout heeft meestal een dikke kop. Dat is nodig omdat in deze kop een zeskantige uitsparing is aangebracht waar men de inbussleutel in plaatst. Vervolgens draait men de inbusbout met een inbussleutel de gewenste richting op. Daarbij komt er veel druk op de kop van de bout. Over het algemeen heeft men het niet over inbusbouten maar spreekt men gewoon over een bout of een inbus. Men heeft het ook wel over een schroef alleen dat kan wel voor verwarring zorgen. Daarom heeft men het dan ook over een ‘binnenzeskantschroef’ of ‘binnenzeskantbout’.

Inbussleutel

Inbussleutels
Verschillende formaten inbussleutels
De inbussleutel dient precies binnen de zeskantige uitsparing te vallen. Als men een iets te kleine inbussleutel gebruikt draait men de zes hoeken van de inbussleutel kapot. De hoeken worden dan afgerond en de inbussleutel kan dan niet meer worden gebruikt. De juiste maat inbussleutel dient te worden gebruikt voor de uitsparing in de boutkop. Een inbussleutel is een eenvoudig stuk gereedschap dat bestaat uit een metalen staafje dat een zeskantige doorsnede heeft. In dit staafje is een hoek van 90 graden aangebracht. Soms is één uiteinde van de inbussleutel een beetje rond gemaakt zodat men ook onder een bepaalde hoek de inbusbout kan aandraaien of losdraaien. Veel kracht kan men dan echter niet uitoefenen. Een inbussleutel kan ook in de vorm van een T-sleutel worden aangeschaft. Hierbij is de inbusstaaf niet voorzien van een hoek van 90 graden maar is er op één van de uiteinden een dwarsdeel of T-vormig handvat bevestigd. Daardoor kan men meer kracht zetten.