Werkloosheid eurozone in februari 2015 gedaald

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte dinsdag 31 maart 2015 cijfers bekend over de werkloosheid in de eurozone. Deze werkloosheid is in de maand februari gedaald naar 11,3 procent. In januari was de werkloosheid nog 11,4 procent. Hierdoor is de werkloosheid op het laagste niveau beland sinds mei 2012. In februari waren er in de eurozone … Read more

Trekt de economie in 2015 en 2016 verder aan?

Er zijn verschillende financiële instellingen zowel nationaal als internationaal die uitspraken doen over de ontwikkelingen in de economie voor de komende jaren. Ook de Rabobank spreekt regelmatig haar verwachtingen uit over de economie. Volgens deze bank zal de economie van Nederland in 2015 en 2016 gestaag verder groeien. De Rabobank benoemt dat de export weer … Read more

Wat voor materiaal is eboniet en waar wordt dit voor gebruikt?

Eboniet is een materiaal dat ook wel hardrubber, vulcaniet of pararubber wordt genoemd. Als aanduiding voor eboniet gebruikt men ook wel de afgekorte variant van pararubber namelijk ‘para’. Eboniet wordt gemaakt van rubber. Hieraan wordt een overmaat aan zwavel toegevoegd. Het percentage zwavel in eboniet is dertig tot vijftig procent. Eboniet ontstaat doormiddel van het … Read more

Werkzoekende EU-migrant krijgt geen uitkering als deze niet heeft gewerkt in het gastland

Het verstrekken van uitkeringen aan EU-migranten is al een tijd een punt van discussie in de Europese Unie. Veel Europese landen zijn bang dat er EU-migranten zich gaan vestigen om vervolgens te profiteren van uitkeringen van het desbetreffende land. Deze EU-migranten worden ook wel onder de naam ‘uitkeringstoerisme’ geschaard. Uitkeringstoerisme kost bepaalde EU landen veel … Read more

Flexwerkers ervaren veel onzekerheid op de arbeidsmarkt

Werknemers die te maken hebben met wisselende, korte dienstverbanden ervaren veel onzekerheid op de arbeidsmarkt. Men heeft het hierbij over flexwerkers die via uitzendbureaus werkzaam zijn. Deze groep arbeidskrachten heeft moeite om rond te komen. Arbeidskrachten met een vast contract hebben een betere financiële positie. Tijdens een onderzoek zijn duizend flexwerkers benadert. Hierbij werden onder … Read more

Wat is een skid en wat is skidbouw?

Een skid is een installatie voor de procestechniek/ procesindustrie. Hierbij is de installatie op een frame gemonteerd. Een skid is voor veel bedrijven in de procesindustrie een ideale oplossing omdat een complete installatie op een frame sneller kan worden geïnstalleerd dan alle losse componenten op de locatie zelf assembleren. Hierdoor heeft een productieproces minder lang … Read more

Wat is arbeidsongeschiktheid en wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt is een aanduiding die wordt gebruikt om duidelijk te maken dat iemand niet geschikt is om arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dit houdt in dat iemand die arbeidsongeschikt is niet in staat is om werk te verrichten dat echt bijdraagt aan het bedrijfsproces. Arbeidsongeschiktheid is een gevolg van verschillende ziekten, lichamelijke … Read more

Welke werknemersverzekeringen zijn er in Nederland?

Werknemersverzekeringen zijn publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers en mensen die aan hen gelijk gesteld zijn. Deze verzekeringen zijn in Nederland opgelegd om er voor te zorgen dat werknemers een uitkering kunnen ontvangen wanneer er sprak is van arbeidsongeschiktheid of een andere vorm van onvrijwillige werkloosheid. De werknemersverzekeringen zijn in Nederland in de wet vastgelegd. Werknemersverzekeringen zijn … Read more

Japan bouwt in 2015 sterke en behendige octopusrobot

Wetenschappers in Japan zijn al een tijd bezig met het ontwikkelen van een moderne robot die ingezet kan worden tijdens rampen om werkzaamheden te doen die niet door mensen kunnen worden uitgevoerd. De ramp bij kerncentrale Fukushima maakte duidelijk dat mensen niet alle werkzaamheden kunnen doen tijdens rampen. Daarom ontstond er behoefte aan machines die … Read more

Wat is overwerk of wat zijn overuren?

Overwerk en overuren zijn twee woorden die regelmatig worden gebruikt als men het over werktijd buiten de ‘normale arbeidsuren’ heeft. Werknemers en werkneemsters hebben in Nederland meestal een schriftelijke arbeidsovereenkomst of contract met hun werkgever gesloten. In het contract is over het algemeen het aantal arbeidsuren opgenomen dat de desbetreffende persoon in een werkweek voor … Read more

Wat wordt bedoelt met een werkweek?

Werkweek is een wordt dat wordt gebruikt voor het aantal dagen waarop een werknemer of werkneemster werkzaam is. Een werkweek is in feite het totaal van alle werkdagen in een week dat iemand werkzaam is. De omvang van een werkweek kan men overigens aanduiden in zowel uren als werkdagen. Men zou dus kunnen aangeven dat … Read more

Groot zonnepark in Emmen moet klaar in 2017

Het bedrijf SolarEnergyWorks heeft met een gemeente in Drenthe een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het plaatsen van een zonnepark bij Emmen. Dit zonnepark wordt zeer omvangrijk, ongeveer 38 voetbalvelden groot. Deze oppervlakte wordt voorzien van een grote hoeveelheid zonnepanelen. Deze zonnepanelen moeten een totaal elektrisch vermogen opleveren van ongeveer 11 megawatt. Dit vermogen moet voldoende elektrische … Read more

Waar staat fte voor als men het heeft over personeelsbezetting?

De afkorting fte staat voor fulltime-equivalent. Dit zijn twee woorden waarbij het word fulltime vertaald kan worden met voltijd en equivalent slaat op gelijkwaardig. Fulltime-equivalent wordt gebruikt om aan te duiden hoeveel mensen fulltime binnen een bedrijf kunnen worden ingezet en worden ingezet. Kortom het gaat om het aantal beschikbare arbeidsplaatsen als men het heeft … Read more

Kartelvorming verleidelijk voor bouwbedrijven in Nederland

De prijzen in de bouw staan onder druk. Bouwbedrijven zoeken daarom naar mogelijkheden om rendabel te blijven. Het maken van onderlinge prijsafspraken is voor bouwbedrijven een verleidelijk middel om er voor te zorgen dat men elkaar niet kapot beconcurreerd. Er zijn op dit moment echter geen signalen dat er ook daadwerkelijk prijsafspraken worden gemaakt tussen … Read more

Wat is fulltime of voltijd werk?

Fulltime werk wordt ook wel voltijd  werk genoemd. Fulltime is een term die over het algemeen wordt gebruikt om aan te duiden om wat voor soort functie het gaat in het kader van tijdsbestek dat men werkt. Hierbij wordt gekeken naar een werkweek. Iemand die fulltime werkt heeft een dienstverband van 36 tot 40 uur … Read more

Wat is parttime of deeltijd werk?

Parttime of deeltijd zijn woorden waarmee de duur van het dienstverband van een werknemer of werkneemster wordt aangeduid. Parttime werk is de tegenhanger van fulltime werk.  Een fulltime baan of fulltime functie is een functie waarbij een werkweek bestaat uit 36-40 uur. In een deeltijdfunctie of parttime baan werkt men minder dan 36 uur maar … Read more

Gaat Porsche over de 200.000 auto’s verkopen in 2015?

Porsche is een Duitse sportwagenfabrikant die onder andere de bekend 911 heeft geproduceerd. Het bedrijf maakt luxe sportwagens en terreinwagens (SUV’s) en boekt de afgelopen tijd veel verkoopsuccessen. In 2014 wist het bedrijf een recordverkoop te behalen van 190.000 auto’s. Dit verkoopaantal ligt 17 procent hoger dan 2013. Porsche maakt onderdeel uit van het Volkswagenconcern. … Read more

Wat is de Wet van Moore met betrekking tot geïntegreerde schakelingen?

De Wet van Moore is een wet die vernoemd is naar Gordon Moore. Deze scheikundige is een van de oprichters van chipfabrikant Intel. Gordon Moore deed in 1965 een voorspelling over de technologische vooruitgang van het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling. De Wet van Moore draait om de voorspelling dat: “elke twee jaar het … Read more

Wat is een geïntegreerde schakeling of Integrated Circuit (IC)?

Geïntegreerde schakelingen worden ook wel in het Engels Integrated Circuit genoemd, dit wordt afgekort met IC. Een geïntegreerde schakeling is een samenstel waarbij diverse elektronische componenten op een enkel stuk halfgeleidermateriaal worden geplaatst. Als het een grote IC betreft wordt deze ook wel microchip of chip genoemd. IC’s worden in heel veel verschillende elektrische machines … Read more