Wat is de vergoeding als werkgever te laat een aanzegging doet?

Werkgevers in Nederland dienen zich vanaf 1 januari 2015 te houden aan de aanzegtermijn volgens de Wet Werk en Zekerheid. De aanzegtermijn is van toepassing op alle contracten met een looptijd van zes maanden of langer. Een werkgever dient uiterlijk een maand voor de afloopdatum van het contract bij de werknemer aan te geven of … Read more

Uitzenduren in derde kwartaal 2014 sterk gestegen!

Vrijdag 28 november 2014 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in het derde kwartaal van 2014 het aantal uitzenduren sterk is toegenomen. De stijging in het derde kwartaal kwam uit op 2,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Deze procentuele stijging in het aantal uitzenduren is de hoogste … Read more

Wat wordt bedoelt met een prototype?

In de wereld van innovatie wordt regelmatig het woord prototype gebruikt. Dit woord wordt onder ander gebruikt door tekenaars, engineers en constructeurs. Deze mensen kunnen onder andere werkzaam zijn op een R&D afdeling. De afkorting R&D staat voor Research and Development. Dit kan in het Nederlands worden vertaald met onderzoek en ontwikkeling. Voordat daadwerkelijk een … Read more

Wat is prototyping?

Prototyping is een term die wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen. In de term prototyping is het woord prototype verwerkt. Een prototype is een proefmodel van een werktuig of product. Dit kan met de hand worden gemaakt of door middel van rapid prototyping waarbij gebruik wordt gemaakt van een 3D printer. … Read more

Wat wordt bedoelt met aanzegtermijn in de Wet Werk en Zekerheid?

De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor een aantal belangrijke veranderingen in de arbeidsmarkt. Doelstelling van de wet werk en zekerheid is het verstevigen van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt. Een aantal veranderingen gaan in per 1 januari 2015 een voorbeeld hiervan is de aanzegtermijn.  De aanzegtermijn is een nieuwe verplichting voor werkgevers … Read more

Nederlandse uitzendmarkt is gegroeid in oktober 2014

Het gaat goed met de werkgelegenheid voor uitzendkrachten in Nederland. Dinsdag 25 november maakte de brancheorganisatie ABU cijfers bekend over de ontwikkelingen in de uitzendbranche in Nederland. Hieruit komt naar voren dat de vier weken na 6 oktober 2014 de uitzendmarkt verder is aangetrokken. Er bleek zowel een groei te zijn in het daadwerkelijke aantal … Read more

Wat is een VAR-verklaring en hoe kun je deze aanvragen?

VAR-verklaringen zijn van toepassing op arbeidsrelaties die freelancers, zzp’ers, interim-managers en andere zelfstandigen aangaan met hun opdrachtgever. Doormiddel van een VAR-verklaring wordt duidelijkheid verschaft over afdrachten en loonheffingen die de opdrachtgever moet inhouden op de inkomsten van deze ingeleende zelfstandigen. De afkorting VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. De VAR is dus een verklaring. Deze verklaring … Read more

Biobrandstoffen ter discussie

Wereldwijd is er sprake van een toenemende vraag naar biobrandstoffen. Dit heeft er toe geleid dat er bijvoorbeeld in 2009 in totaal 1,5 miljoen barrels per dag aan vloeibare biobrandstof werden geproduceerd. Dit kwam neer op 1,8 procent van de totale wereldproductie aan vloeibare brandstof. In 2004 was dit nog 500.000 barrels per dat en … Read more

Wat wordt bedoelt met de term energiebalans in de natuurkunde en duurzame energie?

De term energiebalans wordt zowel in het kader van de duurzame energie gebruikt als in de natuurkunde. Met energiebalans wordt de verhouding bedoelt tussen de energie die ergens in wordt gestopt en de energie die er uit wordt gehaald. Er worden voor het woord energiebalans een aantal afkortingen gebruikt. Zo wordt energiebalans afgekort met ERoEI. … Read more

Welke grondstoffen worden gebruikt voor biodiesel?

Biodiesel is een brandstof die wordt gewonnen uit dierlijk vet of plantaardige olie. Voor biodiesel worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit plantaardige en dierlijke resten die duizenden jaren samengedrukt in de grond zijn omgezet tot olie en gassen. Biodiesel is een biobrandstof. Deze brandstof wordt uit planten en dierenresten gewonnen die … Read more

Wat wordt bedoeld met de afkortingen PWB, PCB of PCBA voor printplaten?

In de wereld van de elektronica en mechatronica ontkomt men vaak niet aan printplaten. Printplaten zijn onder andere aanwezig in machines, computers en consumentenelektronica. Een printplaat of print is een drager van verschillende elektronische componenten. Deze elektronische componenten verschillen in vorm kleur en functie. De printplaat zelf is gemaakt van epoxy, glasvezel of kunststof en … Read more

Wat is de Europese Detacheringsrichtlijn of RICHTLIJN 96/71/EG?

In het Europese Verdrag (EU-verdrag) zijn  vier vrijheden vastgelegd voor Europese landen. Het gaat hierbij om een vrij verkeer van: Goederen Diensten Kapitaal Personen Het vrij verkeer van personen maakt arbeidsmigratie tussen verschillende landen mogelijk omdat hieronder ook het vrij verkeer van werknemers valt. Verder valt onder vrij verkeer van personen ook de bedrijfs- en … Read more

SEO: arbeidsmigranten zorgen voor oneerlijke concurrentie op arbeidsmarkt in 2014

De discussie over arbeidsmigranten houdt de Nederlandse arbeidsmarkt de afgelopen jaren bezig. Ook in 2014 trekt men de conclusie dat de arbeidsmigratie van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland voor oneerlijke concurrentie zorgt op de arbeidsmarkt. Het SEO Economisch Onderzoek heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit onderzoek was … Read more

Werkloosheid in oktober 2014 nauwelijks gedaald

In Nederland is de werkloosheid in de maand oktober van 2014 nauwelijks gedaald. Het aantal werklozen in Nederland is nu ongeveer 627.000, dit is ongeveer 8 procent van de totale beroepsbevolking. Het aantal geregistreerde werklozen nam in oktober af met 1000 personen. De daling in het aantal werklozen verliep aan het begin van 2014 steeds … Read more

Uitzendbureaus schenden recht op privacy van uitzendkrachten?

Uit een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is gebleken dat een aantal uitzendbureaus in Nederland de privacyrechten van hun uitzendkrachten schenden. Volgens het onderzoek is dat in ieder geval aan de orde bij de uitzendbureaus Adecco en Randstad. Hieronder worden in het kort een aantal misstanden genoemd die uit het onderzoek naar voren … Read more

Wat is affakkelen van gassen in de aardgaswinning en aardolieproductie?

Affakkelen is een term die wel voorkomt in de petrochemische sector. Met affakkelen wordt het verbranden van gassen genoemd die bij het winnen van aardgas, de productie van olie en olieraffinage vrijkomen. Het gaat hierbij om de gassen propaan, ethaan en methaan die tijdens de processen aanwezig zijn. deze gassen worden ook wel “dry gasses” … Read more

Wat wordt met energiedichtheid bedoelt?

Met het woord energiedichtheid bedoelt men de hoeveelheid energie, uitgedrukt in een massa-eenheid of volume-eenheid, die is opgeslagen in een bepaalde stof. Deze stof kan bijvoorbeeld een brandbare stof zijn zoals afvalhout, houtpallets, papier of een ander materiaal dat uit een natuurlijk basisproduct kan worden gewonnen. Er zijn echter ook fossiele brandstoffen zoals aardolie en … Read more