Wat is een aardebaan in de civiel bouw?

Een aardebaan kan worden aangelegd om als ondergrond voor wegen. De aardebaan is een onderdeel van een weglichaam en wordt gebruikt om de krachten van verkeer af te dragen aan de ondergrond. Een aardebaan wordt tevens gebruikt voor het ophogen van de grond. Zo kan een aardebaan worden gebruikt om de grond op de gewenste … Read more

Wat is een bestek in het kader van de bouwkunde?

In de bouwkunde wordt het woord bestek regelmatig gebruikt. Voordat men een gebouw gaat bouwen is het belangrijk dat het bouwbedrijf en de opdrachtgever precies weten wat er gebouwd gaat worden en hoe het gebouwd moet worden. Daarom wordt een bestek opgesteld. Dit bestek is een omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden. Daarnaast … Read more

Wat is bouwgrond of een bouwkavel?

Bouwgrond of een bouwkavel is een stuk grond waarop woningen of utiliteitspanden mogen worden gebouwd. Op deze grond mogen bouwbedrijven een gebouw of een aantal gebouwen plaatsen conform het bestemmingsplan dat van toepassing is op het desbetreffende kavel. Dit bestemmingsplan is door de gemeente goedgekeurd. Over het algemeen zijn bouwkavels eigendom van gemeenten en projectontwikkelaars. … Read more

Wat is een cunet en waarvoor wordt een cunet gegraven?

Een cunet is een uitgraving in een natuurlijke ondergrond. Een cunet wordt gemaakt in een niet draagkrachtige grondlaag. Hierin wordt meestal zand aangelegd. Dit zand wordt goed aangedrukt en is een stevige ondergrond. Het zand in een cunet wordt ook wel een dragend lichaam of een zandlichaam genoemd. Dit dragend lichaam is een stevige ondergrond … Read more

Wat verstaat men onder bouwrijp maken van bouwgrond?

Bouwrijp maken is een term die wordt gebruikt voor het bewerken van het maaiveld voordat men start met het daadwerkelijk bouwen van een gebouw. Het maaiveld wordt ook wel aangeduid met de afkorting ‘mv’ en is de hoogte van het grondoppervlak. Het bouwrijp maken van een kavel wordt gedaan voordat men een nieuwe woonwijk of … Read more

Sollicitatietraining voor werklozen tussen 50 en 55 jaar

De Nederlandse regering voert verschillende maatregelen door om de werkgelegenheid in Nederland te verbeteren. Een betere werkgelegenheid is goed voor de economie omdat er minder uitkeringen betaald hoeven te worden door de overheid. Daarnaast gaat de koopkracht van Nederlandse consumenten in de lift als er meer mensen aan het werk zijn. De werkgelegenheid blijft daardoor … Read more

Wat is afbouw of de afbouwfase in de bouwsector?

De afbouw of afbouwfase is de bouwfase die volgt op de ruwbouwfase. In de ruwbouwfase wordt het casco van een gebouw geplaatst en aan het einde van deze fase wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Nadat dit gebeurd is treed over het algemeen de afbouwfase in. In de afbouwfase wordt een gebouw klaar gemaakt … Read more

Wat is KOMO keurmerk en welke KOMO keurmerken zijn er?

KOMO is een collectief keurmerk dat wordt gebruikt voor kwaliteitseisen in de Nederlandse bouw. Deze instantie is in 1962 tot stand gekomen op basis van een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De afkorting KOMO staat voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken. In de beginjaren van KOMO stond het  kwaliteitskenmerk voor … Read more

Inkomen huishoudens stijgt in 2014 voor het eerst in 2 jaar

In het eerste kwartaal van 2014 is het netto reëel beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens gestegen. Het netto reëel beschikbaar inkomen is een verzameling van verschillende inkomstenbronnen zoals lonen, uitkeringen en inkomsten uit vermogens. De inkomensstijging in kwartaal 1 van 2014 is de eerste stijging in de afgelopen twee jaar tijd. Naast het stijgen van … Read more

Dertig procent van de woningen heeft te hoge hypotheek

Hoewel de huizenmarkt tekenen van herstel vertoont is een definitief herstel nog ver weg. Er staan in Nederland nog veel huizen spreekwoordelijk onder water. Dit houdt in dat de hypotheek van deze huizen hoger is dan de daadwerkelijke huidige verkoopwaarde. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vermelde dinsdag 24 juni 2014 in de … Read more

Wat zijn stelconplaten en waar worden deze platen voor gebruikt?

Stelconplaten zijn grote rechthoekige platen die gemaakt zijn van beton. Deze betonplaten zijn voorzien van een niet constructieve betonbewapening.  Stelconplaten zijn gemaakt van C50/60 beton. Dit is constructieve beton die zeer goed bestand is tegen druk. Voor het bevorderen van de slijtvastheid van de toplaag zijn stelconplaten voorzien van een deklaag. Deze deklaag is gemaakt … Read more

Duitse windmolenparken leveren nog weinig stroom

De afgelopen tijd heeft Duitsland veel geïnvesteerd in windenergie. Met name op zee zijn verschillende commerciële windmolenparken geplaatst. Deze windmolenparken moeten elektrische energie opwekken en deze vervolgens naar de vaste wal transporteren. Hierdoor zou Duitsland meer duurzame energie gebruiken. In de praktijk blijken de Duitse windmolenparken op zee echter niet optimaal te worden benut. Dit … Read more

Wat is gewapend beton en waarmee wordt beton gewapend?

Beton wordt tegenwoordig vrijwel overal toegepast op de bouw. In zowel het fundament, de vloeren als de muren van woningen en utiliteit wordt beton gebruikt. Beton kan goed drukkrachten weerstaan maar heeft een geringe trekkracht. Beton bestaat onder andere uit korrels van grind en zand die bij elkaar worden gehouden door cement.  Het cement vormt … Read more

Wat is bekisting en waar wordt betonbekisting voor gebruikt?

Bekisting is een vorm of mal die onder andere kan worden gebruikt bij het storten van beton. De bekisting wordt gemaakt voordat het beton wordt gestort. De bekisting vormt de begrenzing waarbinnen het beton kan vloeien. Hierdoor houdt de bekisting het vloeibare beton op zijn plaats tijdens het uitharden. Het beton wordt in vloeibare toestand … Read more

Welke nabehandelingstechnieken worden toegepast bij beton?

Beton wordt in vloeibare toestand gegoten in een mal of bekisting. Nadat beton gegoten is in de gewenste vorm zal het beton uitharden. Tijdens het uitharden vormt zich cementsteen tussen de korrels. Het water raakt gedurende dit proces langzaam op. Het verhardingsproces verloopt enkele maanden. Tijdens deze periode wordt het beton steeds harder, sterker en … Read more

CBS: werkloosheid is in mei 2014 gedaald

In de maand mei van 2014 is het aantal werklozen in Nederland gedaald. Dit nieuws bracht het CBS naar buiten. In totaal nam het aantal werklozen in Nederland af met 14.000 volgens het CBS. Als belangrijkste oorzaak noemt het CBS dat steeds meer werklozen een baan vinden op de arbeidsmarkt. Dat is een nieuwe ontwikkeling. … Read more

Fraude bij autoreparaties komt vaak voor

Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt door autoschadeherstellers vaak gefraudeerd bij de reparatie van auto’s. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit een structureel en omvangrijk probleem. De branchevereniging heeft een steekproef gedaan naar de betrouwbaarheid van autoschadeherstellers. Hieraan namen acht autoverzekeraars deel. In de steekproef werden 500 blikschadereparaties onderzocht die hij verschillende autoherstelbedrijven werden uitgevoerd. … Read more

Wat is stansen en waar wordt deze bewerking voor gebruikt?

Stansen wordt met name in de plaatbewerking toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stansmachine. Met deze machine kunnen vormen uit plaat worden gehaald. Met een stansmachine worden delen van het plaatmateriaal uit de basisplaat geslagen. Dit kan men over het algemeen toepassen bij dunne plaat. Daarnaast kan men de plaat in een bepaalde vorm … Read more

Woningverkoop in mei 2014 weer gestegen

Het gaat goed met de woningverkoop in Nederland. In mei 2014 is het aantal verkopen van woningen in Nederland toegenomen. In vergelijking tot de maand daarvoor is de stijging van het aantal verkopen elf procent. In mei werden in totaal 11.966 verkochte woningen geregistreerd in het Kadaster. Als men dit aantal vergelijkt tot het aantal … Read more

Technisch werk vinden medio 2014

De arbeidsmarkt zit medio 2014 op slot aldus een grote detacheringsorganisatie die onderzoek heeft gedaan naar de arbeidsmarkt in Nederland. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de vraag en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt niet aansluit. Deze ontwikkeling is ook merkbaar in de techniek. Er is voldoende technisch personeel op de … Read more