Fraude met faillissementen wordt harder aangepakt

Faillissementen zijn een ernstige zaak. Als een bedrijf failliet gaat heeft dat niet alleen gevolgen voor de eigenaar of eigenaren. Ook de werknemers, klanten en leveranciers merken de gevolgen van een faillissement. Deze kunnen in veel gevallen ook financieel gedupeerd raken door een faillissement van een bedrijf. Sommige bedrijven gaan echter bewust failliet om aan hun financiële verplichtingen te ontkomen. Dit soort geplande faillissementen zijn zeer schadelijk voor de economie en kan er toe leiden dat andere bedrijven er financieel ook slechter voor komen te staan.

De aanpak van frauduleuze faillissementen moet daarom harder worden. Fraudeurs zorgen er tot op heden vaak voor dat hun inboedel verdwijnt zodat de curator een leeg pand aantreft als hij de balans moet opmaken. De bezittingen van de frauduleuze onderneming zijn meestal op slinkse wijze weggeschoven of verkocht aan andere partijen. Daarnaast is daarover geen duidelijke administratie bijgehouden. De curator kan door deze gang van zaken geen inboedel of machines verkopen om aan de schuldeisers tegemoet te komen. Vrijdag 31 januari 2014 heeft de ministerraad besloten dat de mogelijkheden tot strafrechtelijk vervolgen van frauduleuze faillissementen moet worden verruimd. Het wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is daardoor aangenomen.

Als bedrijven hun administratieplicht niet nakomen kunnen ze doormiddel van een aparte  strafbaarstelling een gevangenisstraf krijgen. Deze staf kan oplopen tot maximaal twee jaar. Ook bewust financieel onverantwoord handelen van ondernemingen wordt strafbaar gesteld wanneer daarmee het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Ook dit kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Als er ook nog sprake is van persoonlijke verrijking kan de gevangenisstraf oplopen tot maximaal vier jaar.

Reactie van Technisch Werken
Frauduleuze faillissementen moeten keihard worden aangepakt. Dit moet een belangrijk speerpunt worden voor het kabinet. Deze bewuste faillissementen zorgen voor veel financiële schade.  Het kan voor een kettingreactie zorgen bij onderaannemers en hun personeel. Het is jammer dat deze faillissementen nog steeds voorkomen. Sommige websites en documentaires waarschuwen mensen voor malafide ondernemers die er een sport van maken. Desondanks worden tot op de dag van vandaag mensen gedupeerd door ondernemers die het niet nauw nemen met de wet en regelgeving. Het is goed dat de overheid daar wat aan wil doen.

Wat is de sollicitatiecode en wat staat er in de sollicitatiecode?

Bedrijven willen een goed beeld vormen van de sollicitanten die zich bij hun aanmelden voor een vacature. Bedrijven hebben verschillende middelen om meer informatie in te winnen over een sollicitant. Veel bedrijven kijken tegenwoordig op social media om een beeld te vormen van een sollicitant. Daarnaast wordt ook via referenties bij bedrijven en scholen informatie ingewonnen over sollicitanten. Het is in het kader van de privacy van de sollicitant dat bedrijven niet overal zomaar referenties kunnen nabellen. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) een sollicitatiecode opgesteld. Dit deed de NVP in samenwerking en samenspraak met Stichting van de Arbeid.

Wat staat er in de sollicitatiecode?
De sollicitatiecode is een document waarin basisregels over sollicitatieprocedures zijn vastgelegd waaraan een bedrijf zich dient te houden. De doelstelling van deze sollicitatiecode is het streven naar een eerlijke behandeling van sollicitanten tijdens een sollicitatieprocedure. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan het voorkomen van discriminatie tijdens sollicitatieprocedures.

In deze sollicitatiecode is vastgelegd dat bedrijven toestemming moeten vragen aan een sollicitant voordat ze over hem of haar referenties of inlichtingen gaan inwinnen. Daarnaast moet de informatie die door het bedrijf wordt ingewonnen verband houden met het beoogde functieprofiel of de beoogde vacature. Er mogen door het bedrijf geen vragen gesteld worden die een onevenredige inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de persoon die solliciteert.

Is de sollicitatiecode een wet?
De sollicitatiecode bevat weliswaar regels maar is geen officiële wet. Bedrijven zijn niet verplicht om de richtlijnen uit dit document op te volgen. Tegenwoordig vormt de sollicitatiecode wel een algemeen aanvaarde richtlijn voor sollicitatieprocedures voor organisaties en bedrijven. Veel bedrijven houden zich in de praktijk aan deze code. Als een bedrijf in strijd handelt met de sollicitatiecode kan een sollicitant dit melden aan het College voor de Rechten van de Mens. Dit college zoekt vervolgens uit of het bedrijf juist heeft gehandeld of niet.

Sollicitatiecode en sollicitantencode
De tegenhanger van de sollicitatiecode is de sollicitantencode. Deze code is in tegenstelling tot de sollicitatiecode op de sollicitanten zelf gericht. In de sollicitantencode staan regels en richtlijnen waaraan een sollicitant zich dient te houden tijdens de sollicitatieprocedure. Deze code is net als de sollicitatiecode niet een wet. Sollicitanten zijn niet verplicht om zich aan de sollicitantencode te houden. Wel wordt het in het algemeen wel van sollicitanten verwacht.

Hoe kan ik het beste solliciteren na het afronden van een opleiding?

Na het afronden van een opleiding staat de afgestudeerde meestal voor de keuze: verder studeren of solliciteren naar een baan. Deze afweging is voor iedereen verschillend. De kansen van een werkzoekende op de arbeidsmarkt zijn voor een groot deel afhankelijk van de opleidingsrichting en het opleidingsniveau. In het kader van de kenniseconomie is het belangrijk dat iemand over voldoende kennisniveau beschikt. Bedrijven zoeken personeel die de organisatie kan verreiken met nieuwe kennis. Daarnaast zijn ook vakmensen nodig. Dit zijn meestal mensen in uitvoerende functies zoals lassers, polijsters en verspaners. Deze vaardigheden kunnen over het algemeen niet alleen op opleidingen worden geleerd. De echte kennis en vaardigheden voor deze functies leer je in de praktijk. Daarom is het belangrijk om te solliciteren naar de juiste baan. Hierbij komen een hele hoop aspecten aan de orde.

Waar moet je op letten als je solliciteert?
Solliciteren na het afronden van een opleiding is niet moeilijk maar je moet wel met een hoop facetten rekening houden. Allereerst zijn er meer werkzoekenden die solliciteren. Een aantal van deze werkzoekenden zal ook willen solliciteren op de functies die jij ook aantrekkelijk vindt. Daarom moet je er voor zorgen dat bedrijven jouw uitkiezen. Dit kan door de volgende tips in gedachten te houden.

 • Probeer je te onderscheiden op bijvoorbeeld werkervaring, opleidingsrichting en opleidingsniveau.
 • Het is belangrijk dat je een duidelijk cv maakt met daarin een beschrijving van de opleidingen, cursussen en trainingen die je hebt gevolgd. Veel trainingen en opleidingen hebben een algemene naam daarom is het verstandig om kort te benoemen wat tijdens de training en opleiding werd behandeld. Vergeet hierbij ook niet het niveau van de opleiding of training aan te geven. Ook de werkervaring moet duidelijk omschreven worden op het cv. Zorg er voor dat bedrijven een goed beeld van je vaardigheden en competenties kunnen vormen op basis van het cv.
 • Gebruik diverse kanalen om je cv onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld op job boards en vacaturesites.
 • Schrijf je in bij uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied. Als je een technische opleiding hebt gevolgd is het verstandig om je in te schrijven bij een technisch uitzendbureau. Schrijf je niet bij te veel technische uitzendbureaus in. Dit zorgt er namelijk voor dat je meerdere keren door verschillende uitzendbureaus bij dezelfde bedrijven onder de aandacht kan worden gebracht. De meeste bedrijven houden hier niet van en denken dat je wanhopig bent of dat er een andere ongunstige reden is waarom je zoveel wordt aangeboden. Zorg er voor dat de uitzendbureaus waar je ingeschreven bent duidelijk aangeven bij welke bedrijven je bent voorgesteld. Hou contact met uitzendbureaus.
 • Meldt je aan op diverse social media. Zorg er voor dat deze media zorgvuldig is gevuld met professionele informatie die gunstig is voor het beeld dat bedrijven van je kunnen vormen. Veel bedrijven zoeken op social media naar de sollicitanten die in aanmerking willen komen voor een bepaalde vacature. Ook wanneer je solliciteert doormiddel van een brief of een mail kunnen bedrijven je opzoeken in een online zoekmachine om hierin een beeld van je te vormen. Vaak wordt social media gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor het beeld dat naar voren komt uit de sollicitatiebrief en cv.
 • Schrijf zelf je sollicitatiebrief. Bedrijven houden van authentieke sollicitatiebrieven. Natuurlijk moet en brief geen of weinig taalfouten bevatten. Op dat gebied kun je de sollicitatiebrief altijd laten controleren door je ouders, een leraar Nederlands of een ander iemand taalkundig goed onderlegd is.
 • Maak gebruik van je eigen netwerk en het netwerk van anderen. Veel bedrijven nemen via via personeel aan. Dit kan doormiddel van referenten maar ook door mensen uit de opleiding of uit stages waar je contact mee hebt.

Wat moet ik doen als solliciteren niet lukt?
Het is mogelijk dat iemand niet meteen een baan vindt na het afronden van een opleiding. Hierdoor kan een ‘gat’ in het cv ontstaan. Het is belangrijk dat dit wordt voorkomen. Als solliciteren moeizaam verloopt is het belangrijk om niet stil te gaan zitten. In dat geval is het belangrijk dat je iets doet wat er voor zorgt dat je cv aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Het volgen van een avondstudie is een verstandige beslissing. Hierdoor kun je tijdens sollicitatiegesprekken een pasklaar antwoord geven op de vraag wat je hebt gedaan om je kansen op een geschikte baan te vergroten. Een ander voordeel hierbij is dat je kennis niet verouderd en je in het leerproces blijft. In sommige gevallen is het UWV of een re-integratiebureau bereid om een deel van deze opleidingskosten te vergoeden voor langdurig werklozen. Geen werk betekend niet dat je moet afwachten. Het zoeken naar werk is een vak op zich.

Wat is een embedded system en wat is embedded software?

Embedded software is software die is geschreven om machines te besturen. Embedded software kan door fabrikanten worden ingebouwd in de elektronica van auto’s en andere voertuigen. Daarnaast wordt embedded software ook in telefoons, digitale horloges en modems geplaatst. Robots die bepaalde bewerkingen moeten uitvoeren hebben vaak ook embedded software die verbonden is aan de elektronica. Ook beveiligingssystemen voor brand en inbraak zijn voorzien van embedded software. De software die in deze uiteenlopende producten, voertuigen en werktuigen is geplaatst is heel verschillend. Er wordt gebruik gemaakt van een processor en een aantal bytes aan geheugen. Voor vliegtuigen, raketten

Wat is een embedded system?
Hierboven is kort omschreven wat embedded software is. Dit maakt onderdeel uit van een embedded system. Dit systeem is elektronisch en bestaat uit zowel uit hardware als software. Andere termen die worden gebruikt voor een embedded system zijn geïntegreerd systeem of ingebed systeem. Dit systeem is gemonteerd in apparaten, werktuigen en gebruiksartikelen. In het verleden bestonden elektronische meetsystemen en regelsystemen geheel uit hardware. Tegenwoordig is software in machines en apparaten steeds belangrijker. Het doel van het embedded systemen is het implementeren van ‘intelligent gedrag’ in deze producten. De software zit ingebed in het hardware-apparaat. De meettaken en regeltaken zorgen er voor dat een machine, werktuig of apparaat datgene doet wat het behoort te doen. Met andere woorden deze producten moeten de bewerkingen kunnen uitvoeren waarvoor ze bedoelt zijn. Een embedded system zorgt de software er voor dat de meettaken en regeltaken worden aangestuurd. Software is over het algemeen eenvoudiger te vervangen dan hardware. Software vormt het brein van een machine en bepaald welke bewegingen een machine kan maken. Dit zorgt er voor dat de apparaten waarin de software is geplaatst door het veranderen van de software ook andere bewerkingen kunnen uitvoeren. Hierbij moet natuurlijk wel gekeken worden naar de mechanische mogelijkheden van het apparaat.

Waaruit bestaat een embedded system?
Een embedded system bestaat uit een aantal onderdelen. Het sensorgedeelte van dit systeem neemt de omgeving waar waarin de machine of het apparaat staat opgesteld. Dit kan belangrijk zijn voor veiligheidsaspecten maar ook voor de beweging die de machine kan uitvoeren. Bijvoorbeeld het wegschuiven van een doosje als deze zich voor de sensor bevind. Er komt via de sensoren informatie binnen in het systeem. Deze informatie wordt in een communicatiegedeelte geconverteerd. Dit kan bijvoorbeeld door de informatie te digitaliseren. Vervolgens wordt de informatie gezonden naar een gedeelte die de informatie verwerkt. Dit informatieverwerkend gedeelte bestaat uit software en een processor. Het informatieverwerkend gedeelte zorgt er voor dat er ‘beslissingen’ worden genomen op basis van de gegevens die binnen komen. Het actuatorgedeelte stuurt de machine of het werktuig aan en zorgt er voor dat de ‘beslissingen’ worden uitgevoerd.

Waar wordt een embedded system en embedded software toegepast?
Embedded systems met bijbehorende embedded software worden steeds meer toegepast in machines, werktuigen en apparaten. Dit komt mede doordat deze systemen goedkoper worden geproduceerd. Daarnaast worden deze systemen ook flexibeler. Hierdoor is een grote diversiteit aan ingebedde systemen op de markt gekomen. Men kan hierbij denken aan magnetrons, wasmachines, drogers en consumentenelektronica. Ook in auto’s, jachten en gereedschappen worden ingebedde systemen geplaatst. Daarnaast werkt men in de gezondheidszorg ook in toenemende mate met embedded systems in ziekenhuisapparatuur en robots.

Welke zonnecellen worden toegepast in zonnepanelen voor het opwekken van energie?

Zonne-energie is populair. Niet alleen bedrijven investeren in zonne-energie ook particulieren en overheidsinstellingen kiezen er steeds vaker voor om zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen zien er niet aantrekkelijk uit op daken van woningen of in zonneweides. Dit nadeel wordt echter voor een deel gecompenseerd door de voordelen die zonne-energie heeft met betrekking tot het milieu en de besparing van de energiekosten.

Er zijn door de jaren heen verschillende zonnepanelen ontwikkeld. Ook zijn er verschillende zonnecellen die kunnen worden toegepast in de panelen. Er worden drie belangrijke varianten van zonnecellen onderscheiden. Dit zijn de Monokristallijn cellen, de Polykristallijn cellen en de Amorf panelen. De laatste wordt ook wel dunne film genoemd. Naast de genoemde soorten zonnecellen zijn er ook ontwikkelingen waarbij men organische zonnecellen wil toepassen in zonnepanelen. De ontwikkelingen in de zonne-energie staan niet stil. Het is goed denkbaar dat er in de toekomst ook nog andere typen zonnecellen worden ontwikkeld en toegepast in zonnepanelen of zonnekegels. Verwacht wordt dat deze nieuwe varianten van zonnecellen pas over een aantal jaren voldoende ontwikkeld zijn dat ze toegepast kunnen worden. De belangrijkste zonnecellen zijn op dit moment nog de Monokristallijn, de Polykristallijn en de Amorf panelen. Hieronder worden deze verschillende varianten van zonnecellen kort uitgelegd.

 • Monokristallijn cellen: deze zonnepanelen bevatten één kristal. De oppervlakte van deze zonnecellen is egaal vlak en bestaat uit geordende elektroden. Zonnepanelen die voorzien zijn van monokristallijn cellen hebben op dit moment een hoog rendement. Dit betekend dat ze in verhouding tot andere zonnecellen veel zonlicht in elektrische energie kunnen omzetten. Ten opzichte van polykristallijne zonnecellen zijn monokristallijne zonnecellen wel duurder in aanschaf ondanks het hoge rendement.
 • Polykristallijn cellen: zonnepanelen met  polykristallijne zonnecellen bevatten meerdere grove kristallen. Deze geven een patroon dat lijkt op gebroken scherven. Polykristallijne zonnecellen hebben minder rendement dan monokristallijn cellen. Toch is het rendement van polykristallijncellen op zich redelijk. Als er voldoende ruimte aanwezig is het aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen die bestaan uit  polykristallijn zonnecellen.
 • Amorf of dunne film of thin-film zonnecellen: zonnepanelen die voorzien zijn van dit type zonnecel bevatten geen kristallen. In plaats daarvan bevatten deze kristallen een soort poeder. De dunne-film zonnepaneel bevat  amorf silicium. Deze zonnecellen worden in de praktijk nauwelijks toegepast in zonnepanelen. Dat komt door het lage rendement. Zowel monokristallijn cellen als polykristallijn cellen leveren meer rendement. De prijs van amorf of dunne film zonnecellen is wel lager. Daarnaast zijn dunne film zonnecellen goed in verschillende vormen te brengen dit komt omdat deze zonnecellen buigzaam zijn. Dunne film zonnecellen worden veel gebruikt in rekenmachines en andere kleine machines die doormiddel van zonne-energie gevoed worden. in de toekomst zullen dunne film zonnecellen vermoedelijk op veel meer plaatsen worden toegepast. Hierbij kan gedacht worden aan dakbedekking.

NAM moet dalende WOZ waarde compenseren aldus VEH

Vereniging Eigen Huis (VEH) gaf woensdag 29 januari 2014 aan dat de WOZ-waarden van de woningen in het aardbevingsgebied onder druk staan. Volgens de VEH zijn de aardbevingen het gevolg van een dalende bodem door de gaswinning. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan daar volgens de VEH in belangrijke mate verantwoordelijk voor worden gehouden.

Door de dalende huizenprijzen gaat de WOZ waarde omlaag van de woningen in het bevingsgebied. De WOZ waarde is een schatting van de marktwaarde van een woning op een bepaalde moment. De WOZ waarde is belangrijk voor het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Als de WOZ waarde omlaag gaat wordt de hoogte van de gemeentelijke belastingen ook lager.

Hierdoor lopen gemeenten inkomsten mis. Deze financiële schade zou volgens de VEH moeten worden vergoed door de NAM. Eerder in januari had minister Henk Kamp van Economische Zaken de toezegging gedaan dat er een schadevergoeding betaald zou moeten worden aan de woningeigenaren die getroffen zijn door de aardbevingen en daarvan schade hebben ondervonden. De WOZ waarde van de woningen in het bevingsgebied beleef echter ongewijzigd. Dit zorgde voor veel kritiek van de woningeigenaren die ondanks de daling van de woningprijzen wel dezelfde belastingen moesten blijven betalen.

De VEH vind de toezegging van minister Kamp te beperkt. Volgens deze VEH worden er niet alleen verliezen geleden tijdens de verkoop van de woningen. De WOZ moet naar beneden worden bijgesteld. De dalende WOZ zorgt namelijk voor een structurele daling van de inkomsten voor de gemeenten. Dit zou gecompenseerd moeten worden door de NAM.

Reactie van Technisch Werken
Het lijkt er op dat alle schuld wordt toegewezen aan de NAM. Dat is niet helemaal terecht. De overheid staat de NAM toe om gas uit de Groningse bodem te halen. NAM doet waar deze maatschappij goed in is en haalt het gas op vakkundige  manier uit de bodem. Dat daarbij de Groningse bodem daalt is een zeer ernstig gevolg dat niet alleen de Nam maar ook de overheid van te voren had moeten inschatten. De overheid verdient net als de NAM veel geld aan het winnen van gas. Toch had ook dezelfde overheid van te voren moeten inschatten dat het winnen van gas niet alleen maar geld binnen halen is. De schade aan de gedupeerde woningeigenaren en gemeenten moet ook worden vergoed. Hierbij wijzen de NAM en de overheid naar elkaar. Het is belangrijk dat men van deze moeizame communicatie leert. Voortaan moet van de voren een goede inschatting worden gemaakt van de mogelijke schade die kan ontstaan bij het winnen van gas. Hierbij moet men niet te krap rekenen. Ook verschillende andere belangrijke factoren in de omgeving moeten worden beschouwd. Hierbij kan men denken aan de lokale bevolking en de gemeenten. Deze partijen zijn over het algemeen niet blij met het winnen van gas. Desondanks kan men niet aan de belangen van deze partijen voorbij gaan alvorens men begint met het boren naar gas.

Wat is ABS en waar wordt deze kunststof voor gebruikt?

ABS is een afkorting die voluit wordt geschreven als: Acrylonitril-butadieen-styreen. Het is een samenvoeging van 3 verschillende stoffen. De verhouding tussen deze stoffen is erg belangrijk om tot een optimaal product te komen. ABS bestaat uit een percentage van vijf tot dertig procent uit de stof 1,3-butadieen. Daarnaast bestaat de helft van ABS uit styreen. Het overige percentage bestaat uit acrylonitril. ABS is een thermoplast. Dit houdt in dat ABS doormiddel van hitte plastisch vervormbaar is. Daarnaast is ABS een copolymeer. Dit zijn polymeren die zijn opgebouwd uit verschillende monomeren.

Wat zijn de eigenschappen van ABS?
ABS wordt gebruikt voor starre voorwerpen omdat het materiaal erg vormvast is. Het materiaal is licht maar hard en slagvast. Daarnaast heeft ABS weinig neiging tot kruip. Omdat ABS een thermoplast is het materiaal niet bestand tegen hoge temperaturen. De maximale temperatuur die het materiaal kan verdragen ligt tussen  85 °C en de 100 °C. Deze temperatuurgrens is afhankelijk van de modificatie. De minimale gebruikstemperatuur is -35 °C. Omdat ABS een brandbaar polymeer is worden er vlamvertragers aan toegevoegd.

Weersomstandigheden zoals vocht, zuurstof en UV-licht en hitte hebben invloed op de kwaliteit van ABS. Het polybutadieen zorgt er namelijk voor dat de oxidatie van polystyreen gemakkelijker verloopt. De mechanische sterkte van plastic wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Ook kan ABS door weersinvloeden verkleuren. Dit proces kan worden tegengegaan door UV-stabilisators toe te voegen.

Waar wordt ABS voor gebruikt?
De eigenschappen van ABS zorgen er voor dat het materiaal geschikt is voor verschillende toepassingen. Daarnaast is het materiaal goedkoop. ABS wordt gebruikt voor de fabricage van autobumpers. Ook voor de behuizing van diverse machines en gereedschappen kan ABS worden gebruikt omdat het vormvast is en daarnaast ook isoleert. Ook huishoudelijke apparaten hebben meestal een behuizing van ABS om dezelfde redenen. Verder kunnen van ABS motorhelmen worden gemaakt en andere beschermingsmiddelen. ABS wordt  ook toegepast in speelgoed zoals LEG-blokjes.

Wat is NEN en waarvoor dienen NEN normen?

NEN is een term die in de techniek veel wordt gebruikt als aanduiding voor normen. NEN is een afkorting die staat voor NEderlandse Norm.  Sinds 8 mei 2000 is de NEN het samenwerkingsverband tussen het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC. De stichting NEC is gespecialiseerd in de normalisatie van ICT en elektrotechniek. Het Nederlands Normalisatie-instituut wordt over het algemeen met NEN aangeduid. Dit is een stichting die niet gericht is op het behalen van winst. Het bestuur van de stichting bestaat uit verschillende mensen uit het bedrijfsleven. Deze zetten zich in voor het behalen van de doelen die het NEN  voor ogen heeft. Daarnaast wordt door het bestuur het algemeen beleid vastgesteld en controleert dit bestuur of dit beleid conform de afspraken wordt uitgevoerd. De Adviesraad en de Beleidsraad adviseren het bestuur. Het NEN draagt bij aan het tot stand komen van normen. Daarnaast zorgt deze stichting er voor dat de normen worden beheerd en gepubliceerd. Verder verstrekt het NEN informatie en bied deze cursussen over normen en normering.

Wat zijn normen?
Het NEN zet zich in voor de ontwikkeling van normen. Normen vormen een belangrijke basis voor veilige, duurzame en gezonde producten en installaties. Daarnaast zorgen normen er voor dat ook de processen die nodig zijn voor de totstandkoming van producten en installaties veilig en efficiënt verlopen. Normen zijn door deze doelen belangrijk voor werkgevers, werknemers en eindgebruikers. Wanneer deze betrokken partijen weten dat producten conform de normen zijn geproduceerd kan men er vanuit gaan dat het product over een bepaalde kwaliteit en veiligheid beschikt. Dit geldt ook voor installaties die conform de normen zijn aangelegd.

Hoe komen normen tot stand?
De normen worden door partijen in de markt vrijwillig met elkaar vastgesteld. Het zijn afspraken over de veiligheid en kwaliteit van de producten en diensten die in een bepaald marktsegment moeten worden geleverd. Daarnaast besteden normen ook aandacht aan de processen die hierbij aan de orde komen. De NEN is een neutrale partij die zonder winstoogmerk handelt. De organisatie zorgt er voor dat de behoefte aan normen duidelijk in kaart wordt gebracht. Als deze behoeftes duidelijk in kaart zijn zorgt het NEN er voor dat de belanghebbenden bij elkaar worden gebracht. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling en financiering van de normen. Het NEN doet dit binnen de grenzen van Nederland maar ook in Europa en wereldwijd.

Wie beheert de normen in Nederland?
NEN ondersteund niet alleen bij de ontwikkeling van normen. Het NEN publiceert en beheert de normen die binnen de landsgrenzen van Nederland van toepassing zijn. In Nederland wordt tot op de dag van vandaag veel geproduceerd. Daarnaast worden er verschillende diensten verleend. Ook voor de techniek zijn verschillende normen ontwikkeld. De techniek is een hele brede branche waarin verschillende processen worden uitgevoerd. Als men daarbij ook alle andere processen van het Nederlands bedrijfsleven voegt krijgt men een enorme lijst met verschillende producten en processen die worden uitgevoerd in Nederland. Hiervoor zijn door de jaren heen veel verschillende normen ontwikkeld. In totaal zijn er meer dan anderhalf duizend specifieke normen voor Nederland. Daarnaast zijn er ook nog enorm veel Europese normen en wereldwijde normen die in Nederland worden gehanteerd. De Europese normen zijn NEN-EN en Eurocodes. De internationale normen zijn de zogenoemde ISO normen.

Wat is composiet en wat zijn de voordelen van composieten?

Composiet is een materiaal dat bestaat uit meerdere componenten die zijn samengevoegd. Een belangrijk bestandsdeel van het composiet is de hars. Deze hars wordt ook wel de matrix genoemd en is meestal een kunststof. Naast de matrix bestaat composiet uit versterkingsmateriaal. De hars zorgt voor de vormgeving van het composiet en zorgt er daarnaast voor dat het versterkingsmateriaal bij elkaar wordt gehouden. De hars is een binder die ook voor het overbrengen van schuifspanningen en drukkrachten een belangrijk onderdeel van het composiet is. Het versterkingsmateriaal van het composiet bestaat uit weefsels en/ of vezels. Deze wapening zorgt voor een stevige structuur waardoor het composiet daadwerkelijk sterk is. Dit komt doordat de vezels er voor zorgen dat de trekkrachten worden overgebracht. Naast het versterkingsmateriaal en de hars bestaat een composiet uit vulmiddelen.

Voordelen van composiet
Composiet heeft veel voordelen ten opzichte van andere materialen zoals metaal, hout en steen. Een belangrijk voordeel van composiet is de vervormbaarheid van het materiaal. Hierdoor kunnen uiteenlopende vormen worden gefabriceerd. In vloeibare vorm is composiet bijna in elke gewenste vorm te brengen. Wanneer composiet eenmaal is uitgehard bevat het materiaal uitstekende eigenschappen. Door de juiste samenstelling tussen de matrix en het versterkingsmateriaal kan composiet zeer sterk worden en daarnaast toch een laag gewicht hebben. Daarnaast zijn de meeste composieten goed bestand tegen de uitwerking van chemicaliën. Veel chemicaliën zoals zuren kunnen goed worden opgeslagen in tanks die gemaakt zijn van composiet.

Ten opzichte van metaal heeft composiet niet alleen een voordeel met betrekking tot gewicht. Composieten kunnen niet roesten of oxideren. Dit zorgt er voor dat de toestand van composiet onder invloed van zuurstof gelijk blijft. Objecten die van composiet zijn gemaakt kunnen over het algemeen eenvoudig worden gerepareerd of vervangen. Composieten zijn meestal niet duur en zijn daardoor ook prijstechnisch aantrekkelijk ten opzichte van metalen of andere natuurlijke materialen. Naast de vormvrijheid is ook de kleurvrijheid van composiet groot. Composieten kunnen bijna in elke gewenste kleur worden gebracht. Hierdoor kunnen composieten bijvoorbeeld worden gebruikt voor objecten die er aan de buitenkant aantrekkelijk moeten uitzien, een laag gewicht moeten hebben en toch sterk moeten zijn.

Verschillende soorten vezels in composiet
Composieten worden in verschillende producten verwerkt. Dit is voor een deel afhankelijk van de vezels die als versterkingsmateriaal in het composiet worden verwerkt. De bekendste vezels die worden verwerkt in composieten zijn glasvezel en aramide (kevlar en twaron). Ook koolstofvezel en nanotubes worden gebruikt. Nanotubes zijn worden tegenwoordig steeds meer gebruikt. Nanotubes zijn de allotropen ( een bepaalde verschijningsvorm) van koolstof en worden veel gebruikt in de nanotechnologie, elektronica en optica. Naast deze kunstmatige gefabriceerde vezels worden ook natuurlijke vezels toegepast in composieten. Hierbij kan gedacht worden aan hennep en vlas.

Waar wordt composiet toegepast?
Composieten worden op verschillende manieren toegepast in producten. Hierbij kan gedacht worden aan aanrechtbladen, keukenbladen, vlonderplanken en platen.  Ook bruggen en andere constructies kunnen van composiet worden vervaardigd. Ook de carrosserie van auto’s kan voor een deel bestaan uit composieten. Dit is ook zo met onderdelen voor de jachtbouw. Ook speelstoelen kunnen worden gemaakt van composiet.

Wat is hardmetaal en waarvoor wordt hardmetaal in de werktuigbouwkunde gebruikt?

Hardmetaal bestaat uit ver schillende carbiden. Het metaal is samengesteld uit molybdeen, tantalium, titanium, wolfraam en is gesinterd en bevat het bindmiddel kobalt. Doormiddel van sinteren kan een zeer hard metaal ontstaan. Gesinterde  wolfraamcarbide is zo hard dat maar weinig stoffen op aarde harder zijn. Een voorbeeld van een stof die harder is dan gesinterde wolfraamcarbide is diamant. Dit is echter een zeer duur materiaal en is moeilijk vervormbaar.

Hardmetaal wordt in de werktuigbouwkunde op verschillende manieren toegepast vanwege de gunstige eigenschappen van dit materiaal. De hardheid van hardmetaal blijft behouden tot een hoge temperatuur. De temperatuur die dit metaal kan verdragen loopt tot een maximum van duizend graden Celsius. De thermische uitzetting is laag. Dit houdt in dat hardmetaal door hitte niet of nauwelijks uitzet. Harmetaal heeft daarnaast een hoge elasticiteitsmodulus, de taaiheid is echter laag.

Waarin wordt hardmetaal toegepast?
Hardmetaal wordt veel toepast in de fabricage van beitels en frezen voor de verspaning. Daarnaast wordt het gebruikt voor boren. Door de hardheid van hardmetaal is het metaal ook geschikt voor de mijnbouw en de bouw van wegen. Daarnaast wordt hardmetaal net als snelstaal gebruikt in de matrijzenbouw. Ook voor industriële snijmessen wordt hardmetaal gebruikt.

Wat is snelstaal of sneldraaistaal en wat zijn de eigenschappen van dit staal?

Snelstaal wordt ook wel sneldraaistaal genoemd. In het Engels draagt deze staalsoort de naam High Speed Steel (HSS). Het is een hoogelegeerd wolfraam-chroomvanadiumstaal. Deze legering bestaat uit de volgende bestandsdelen staal 76%, wolfraam 18%, chroom 4%, vanadium 1% en koolstof 1%. Snelstaal heeft de eigenschap dat deze tot hoge temperaturen de hardheid blijft behouden. Deze hardheid blijft tot ongeveer 600 °C bestaan. Dit zorgt er voor dat snelstaal geschikt is voor gereedschappen die heel heet kunnen worden. hierbij kan gedacht worden aan boren, draaibeitels en frezen.

Snelstaal is niet alleen bestand tegen hoge temperaturen, het is ook taai en slijtvast. Ook kan snelstaal behoorlijk goed tegen stoten. Andere harde staalsoorten zijn minder bestand tegen onderbroken bewerkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van snijgereedschap. De onderbroken bewerkingen zorgen er bij veel staalsoorten voor dat het snijgereedschap beschadigd wanneer het regelmatig weer opnieuw op het werkstuk wordt aangebracht. Snelstaal kan in vergelijking tot andere metalen over het algemeen goed tegen deze onderbrekingen.

Daarnaast kan snelstaal goed gebruikt worden voor frezen en boren die voorzien zijn van een bijzondere vorm. Snelstaal is daardoor geschikt voor de fabricage van gereedschappen voor de verspaning. De eigenschappen van snelstaal zorgen er voor dat het gereedschap niet snel slijt of bot wordt. Daarnaast kan men met snelstaal de standtijd en snijsnelheid verveelvoudigen wanneer men deze staalsoort vergelijkt met snijgereedschap dat is gemaakt van koolstofstaal.

In de verspaning wordt tegenwoordig steeds vaker gekozen voor hardmetaal. Desondanks wordt snelstaal nog wel gebruikt voor boren, frezen en andere snijgereedschap. Ook wordt snelstaal gebruikt voor matrijzen en stempels.

ECB wil dreigende deflatie bestrijden in 2014

Christine Lagarde,  algemene directrice van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft zaterdag 25 januari 2014 een waarschuwing geuit over de dalende inflatie in de eurozone. De dalende inflatie baart de financiële instellingen in Europa zorgen. Doelstelling is om de inflatie op twee procent te krijgen. In de praktijk is de inflatie echter 0,8 procent. Dit is veel te laag en zorgt er voor dat het risico op deflatie niet geheel ondenkbaar is.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil deflatie voorkomen en zal zich inzetten om de kans op deflatie zo klein mogelijk te maken. Hiervoor kunnen nieuwe maatregelen nodig zijn. ECB-president Mario Draghi heeft tijdens het World Economic Forum in Davos duidelijk gemaakt dat de ECB deze maatregelen niet uit de weg gaat. De krant Financial Times maakte uit de opmerkingen van Draghi op dat de ECB overweegt om leningen van banken over te nemen. Het zou hierbij gaan om leningen die aan huishoudens en bedrijven zijn verstrekt.

Deze aanpak van de ECB wijkt af van het traditionele beleid van economische steun die door de bank werd geboden. Deze traditionele steun bestond normaal gesproken uit het opkopen van staatsobligaties en bedrijfsschulden.

Reactie van Technisch Werken
De ECB is bereid om extra maatregelen te nemen om Europa economisch gezonder te maken. Het overnemen van leningen zou daarbij als één van de oplossingen worden aangewend. In Europa leeft nog steeds de mening dat meer lenen een oplossing is voor de crisis. Het afbetalen van leningen wordt als onwenselijk beschouwd. Ook het verstrekken van minder leningen ziet men als ongunstig. Wanneer banken door bepaalde leningen in de problemen komen zou de ECB het risico moeten overnemen. Dit is natuurlijk een rare gang van zaken en komt gekunsteld over. Een gezond economisch klimaat moet niet afhankelijk zijn van deze kunstgrepen. Hoe meer leningen er zij hoe meer ‘lucht’ er in de economie wordt gepompt. Deze lucht stroomt er uit tijdens deflatie.

Misschien is deflatie wel de enige weg om tot een gezonder economisch klimaat te komen. Deflatie zorgt er voor dat mensen minder geld uitgeven. Hierdoor gaan prijzen dalen en komt er minder geld in de economie.  Daardoor dalen de binnenlandse bestedingen. Dit is ook nadelig voor Europese bedrijven in de maakindustrie. De productie gaat achteruit en dit kan ook zorgen voor een daling in de werkgelegenheid.

Een andere oplossing is dat men blijft lenen en de economische zeepbel in stand blijft houden en verder oppompt met een stijgende inflatie. Dit is ook niet een gezonde oplossing. Het is kiezen tussen twee kwaden.

Wat is elektrostaalproces en hoe verloopt het elektrostaalproces?

Voor de bereiding van staal kunnen verschillende methodes worden gebruikt. Aan het begin van de twintigste eeuw werd veel gebruik gemaakt van het Siemens-Martinproces voor de productie van staal. Halverwege deze eeuw werd het oxistaalproces proces / oxystaalproces populairder. Het oxistaalproces verloopt beduidend sneller dan het Siemens-Martinproces daardoor kan in een kleiner tijdsbestek meer staal worden geproduceerd. Tegenwoordig wordt ook een ander staalbereidingsproces toegepast. Dit is het elektrostaalproces. Doormiddel van het elektrostaalproces kan staal worden geproduceerd van een zeer hoogwaardige kwaliteit. Dit komt doordat de chemische reacties in het smeltbad goed geregeld kunnen worden.

Hoe verloopt het elektrostaalproces?
Voor het elektrostaalproces maakt men gebruik van een elektrovlamboogoven. Deze oven wordt ook wel elektro-oven genoemd. In het elektrostaalproces wordt schroot gerecycled tot staal. Aan het begin van het elektrostaalproces wordt schroot doormiddel van een soort stalen mand in de elektro-oven geladen. Deze stroken waar deze stalen mand uit bestaat zijn aan de onderkant aan elkaar verbonden met een touw. Zodra deze aaneengebonden mand boven de oven hangt en langzaam naar beneden wordt gebracht zorgt de hitte van de elektro-oven er voor dat het touw verbrand. Hierdoor gaan de stroken van de mand uitelkaar en valt het schroot door de zwaartekracht in de oven.

Het schroot moet worden gesmolten op een bepaalde temperatuur. Deze warmte wordt toegevoerd door gebruik te maken van elektrische lichtbogen. Deze lichtbogen ontstaan tussen die elektroden die in de oven naar beneden worden gebracht en de aanwezige lading. De elektroden zijn koolstaven en de lading bestaat uit het staalschroot dat in de oven is gebracht met de mand. De drie elektrodes worden gevoed met een driefasige wisselstroom.

De lading en de elektroden zorgen voor de lichtbogen en deze creëren vervolgens de benodigde hitte voor de oven zodat het schroot smelt. De chemische reacties die hierbij ontstaan kunnen goed worden geregeld. Het is zelfs mogelijk om verzinkt staal in elektro-ovens te recyclen. Dit zorgt er voor dat de kwaliteit van staal dat met het elektrostaalproces is gefabriceerd van hoge kwaliteit kan worden gemaakt. De slak wordt verwijdert en in een slakkenpan afgegoten. Vervolgens wordt het staal afgegoten in een gietpan. In totaal duurt de staalbereiding middels het elektrostaalproces twee tot vier uur. De overcapaciteit van de elektro-ovens verschilt. Gemiddeld is de capaciteit van deze ovens tussen de 100 en 300 ton staal.

Waarvoor wordt het elektrostaalproces gebruikt?
Het oxistaalproces wordt gebruikt voor de raffinage van ruwijzer. Dit is niet het geval bij het elektrostaalproces. Dit proces wordt gebruikt voor het maken van staal op basis van schroot. Het elektrostaalproces wordt gebruikt voor staalsoorten met een hoogwaardige legering. Daarnaast wordt het proces ook gebruikt voor het recyclen van ongelegeerd staal. Voor de fabricage van ongelegeerd staal wordt meestal gebruik gemaakt van grote elektro-ovens. Voor staal met speciale legeringen wordt meestal gebruik gemaakt van kleinere ovens maar dat hoeft niet. Staal van hoogwaardige legeringen wordt ook wel speciaalstaal genoemd. Metallurgen zijn technisch specialisten en hebben veel kennis van de eigenschappen van metalen. Hun vakgebied heet metallurgie. Metallurgen kunnen de eigenschappen van staalsoorten goed op elkaar afstemmen zodat de een legering met de gewenste kwaliteiten kan ontstaan. De metallurg maakt een duidelijke verhouding tussen de verschillende hoeveelheden van bepaalde metaalsoorten die samengevoegd moeten worden. Het elektrostaalproces kan worden gebruikt om de staallegering daadwerkelijk te vervaardigen. De kwaliteit van deze staallegeringen is hoog. Daar moet ook voor betaald worden. Het oxistaalproces wordt in de praktijk nog steeds veel gebruikt voor de productie van staal. Inmiddels neemt echter het elektrostaalproces twintig procent van de totale staalproductie voor zijn rekening.

Deflatie eurozone in 2014 mogelijk?

Directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds IMF heeft afgelopen zaterdag 25 januari gemeld dat de inflatie in de eurozone ruim onder de doelstelling zit. Hierdoor ontstaat volgens haar de mogelijkheid op deflatie in gebieden waar met de euro wordt betaald. Directeur Lagarde bracht deze waarschuwing naar buiten op het World Economic Forum dat werd gehouden in  Davos. Op dit forum komen wetenschappers, ondernemers en politici samen om economische ontwikkelingen te bespreken.

In december 2013 daalde de inflatie tot gemiddeld percentage van 0,8 procent. Dit is een zeer laag percentage. De Europese Centrale Bank ECB streeft naar een inflatiepercentage van ongeveer 2 procent.

President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank ECB melde dat de inflatie niet verder zal moeten terugzakken in Europa. Volgens hem zou de ECB klaar staan om met goede oplossingen wanneer de inflatie nog verder zal dalen in Europa. De rentetarieven zullen in de zone van de euro laag blijven volgens Mario Draghi. Het is ook mogelijk dat de rentes nog lager worden.

Deflatie ligt nu op de loer. Deflatie zorgt er voor dat prijzen dalen. Consumenten kunnen in afwachting van nog verdere prijsdalingen er toe besluiten om te wachten met de aanschaf van nieuwe producten. Met name de aanschaf van duurdere producten wordt uitgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan auto’s, boten, jachten en huizen.

Reactie van Technisch Werken
De economie draait om vertrouwen. De overheid verlangt van haar burgers dat ze vertrouwen hebben in de economie en producten gaan aanschaffen. Dat hierbij gekocht wordt op afbetaling of leningen worden afgesloten maakt de overheid niets uit. Geld moet rollen en het liefst overal rollen in Nederland. Maar de overheid laat zelf geen geld rollen. Doormiddel van bezuinigingen probeert de overheid zoveel mogelijk geld te besparen. Dat staat in schril contrast met de houding die ze van haar burgers verlangd.

Dat doet de vraag rijzen: heeft de overheid zelf wel vertrouwen in de economie? Het lijkt er niet op. Ook het prille herstel van de economie wordt beantwoord met extra bezuinigingen. Dit kleine herstel dat aan het einde van 2013 plaatsvond gaf veel mensen en bedrijven hoop. Echter de overheid niet. Deze gaat juist door met haar harde bezuinigingsbeleid en doet daar zelfs nog een schepje bovenop.

De toekomst van Nederland lijkt onzekerder te worden. Er wordt steeds meer macht gegeven aan Europa en Europese instellingen. Nederland lijkt daardoor steeds minder de baas te zijn in eigen beurs. Uiterst dubieus is het feit dat verschillende landen in deze Europese instellingen een afgevaardigde hebben. Hierbij zitten ook afgevaardigden van landen die economisch een wanbeleid voeren en in het verleden Europa een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven om toe te mogen treden tot de euro. Moeten we deze landen laten meebeslissen over wat er met het geld van andere landen, die de zaken wel op orde hebben, gebeurd?

Of er daadwerkelijk deflatie zal komen in de eurozone blijft nog onduidelijk. De kans op een deflatie wordt echter wel steeds groter. Daarom zal in Europees verband wat gedaan moeten worden aan de onrust die regeringen zelf veroorzaken. Een belangrijke stap hierbij is dat de landen die wanbeleid voeren of hebben gevoerd hiervoor zelf de consequenties moeten gaan dragen. Hierbij moeten met name hun regeringen worden aangepakt. Griekse ambtenaren die hun geld naar een buitenlandse rekening doorsluizen om minder belasting te hoeven betalen moeten keihard worden aangepakt. Dit is slechts een klein voorbeeld van wanbeleid en een onverantwoorde houding van overheidsinstellingen in Zuid-Europese landen. Nederland en andere Europese laden zouden de gaten in de begroting van deze landen niet met hun eigen geld moeten dichtten omdat ze bang zijn dat een land als Griekenland anders failliet gaat. Het is een bodemloze put. Hoe meer geld er in een bodemloze put wordt gegooid hoe minder geld er over blijft. Deflatie ligt dan inderdaad op de loer.

Technisch werken 1.500 bezoekers per week in januari 2014

De website Technisch Werken krijgt steeds meer bezoekers. Inmiddels is het een half jaar geleden dat medeoprichter Pieter Geertsma artikelen op deze website ging publiceren. Het bezoekersaantal begon vanaf dat moment gestaag te stijgen. Technisch Werken werd langzamerhand bekender door het gebruik van social media. Daarnaast groeide de inhoud van de website door nieuwe artikelen waarin informatie aan de bezoeker werd verstrekt over techniek, solliciteren en opleidingen.

Belangrijke onderwerpen
Uit de statistieken van de website blijkt dat deze drie hoofdonderwerpen door veel mensen worden bezocht. De arbeidsmarkt staat er aan het begin van 2014 nog onzeker voor. Bedrijven aarzelen nog met het aannemen van personeel. Dit zorgt er voor dat werkzoekenden niet eenvoudig aan een baan kunnen komen. Informatie over solliciteren is daarom belangrijk voor een grote groep mensen op de arbeidsmarkt. De bewustwording dat Nederland haar positie op de wereldwijde markt moet verbeteren zorgt er voor dat de kenniseconomie een nieuwe impuls krijgt.

Bedrijven zijn bereid om te investeren in nieuwe ontwikkelingen en technologische oplossingen waarmee potentiële klanten in hun behoeften kunnen worden voorzien. Het is belangrijk dat Nederland op technisch gebied voorop loopt. Deze positie wordt nu in gevaar gebracht door opkomende economieën. Investeren in kennis is geen overbodige luxe. Niet alleen bedrijven zijn zich hiervan bewust, ook personeelsleden en studenten weten dat kennis belangrijk is voor de toekomst. Technisch Werken besteed daarom ook aandacht aan het verstrekken van informatie over opleidingen.

Daarnaast wordt op de website Technisch Werken veel informatie gepubliceerd over techniek. Op veel websites is informatie te vinden over verschillende technische onderwerpen maar deze informatie is meestal te uitgebreid. Technisch Werken streeft er naar om informatie over techniek bondig weer te geven. De meeste artikelen die op de website Technisch Werken staan zijn niet langer dan 1 A4. Hierdoor kunnen bezoekers snel de informatie tot zich nemen die ze nodig hebben.

Bronnen van de teksten op Technisch Werken
Pieter Geertsma kan als schrijver van Technisch Werken niet de garantie bieden dat alle informatie van de artikelen honderd procent juist is. Wel heeft hij de informatie zorgvuldig bestudeerd alvorens hij deze in artikelen heeft samengevat. Hierbij zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Deze bronnen variëren van internetbronnen tot studieboeken over werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Deze informatie is theoretisch en de theorie is niet altijd in overeenstemming met de praktijk. Daarom worden de theorieën naast de praktijk gelegd. Schrijver Pieter Geertsma doet dit door technici vragen te stellen over de toepassing van bepaalde technieken in de praktijk. Ook bedrijven worden als informatiebron gebruikt voor het toetsen van theorieën aan de praktijk. Hierdoor ontstaat in de artikelen van Technisch Werken een compleet beeld van theorie die is aangevuld met de ervaring uit de praktijk.

Technisch Werken in 2014
In 2014 zet Technisch Werken haar ambities voort. Er zullen regelmatig nieuwe artikelen worden geschreven en gepubliceerd. Dit zal in 2014 nog door Pieter Geertsma worden gedaan. Vooralsnog zal deze informatie eenzijdig worden gepubliceerd. Dit houdt in dat het nog niet mogelijk wordt gemaakt voor bezoekers om op de website zelf berichten te plaatsen. Wel is het mogelijk om een reactie over bepaalde artikelen te sturen via de mail. De reden voor deze eenzijdige publicatie is de controle op de inhoud van de artikelen en de reacties. Als bezoekers de mogelijkheid krijgen om zonder controle informatie op Technisch Werken te publiceren bestaat er de kans dat onjuiste informatie wordt verstrekt. Doordat één schrijver de teksten op de website publiceert kan men de bron goed achterhalen en heeft men een vaste vraagbaak die men per mail kan bereiken.

Streven van Technisch Werken
De website Technisch Werken streeft er naar om voor juni 2014 een gemiddeld 2000 unieke bezoekers per week te hebben. Het aantal bezoekers moet daardoor gemiddeld met 500 per week stijgen ten opzichte van het huidige bezoekersaantal van Technisch Werken. Dat is een ambitieuze doelstelling. Toch is deze doelstelling haalbaar in de ogen van Pieter Geertsma. Door nieuwe onderwerpen en meer informatie over de opleidingen, sollicitatie en techniek te publiceren wordt de website nog uitgebreider en biedt deze een totaalpakket voor de techneuten op de arbeidsmarkt. Het maakt daarbij niet uit of de bezoeker nog studeert, werkt of juist werkzoekend is. Voor al deze bezoekers is specifieke informatie te vinden waarmee Technisch Werken hun kan ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling.

Wat is hastelloy en wat zijn de eigenschappen van deze legering?

Hastelloy is een legering die bestaat uit nikkel, kobalt, chroom, molybdeen, wolfram en ferro (ijzer). Deze legering heeft een grote weerstand tegen corrosie. Daarnaast is Hastelloy ook bestand tegen de uitwerking van verschillende bijtende en zure stoffen. Hastelloy is een stelliet, dit houdt in dat het een op kobalt gebaseerde legering betreft. De naam Hastelloy is vernoemd naar de persoon en de bedrijfsnaam Haynes.

Wat zijn de eigenschappen van hastelloy?
Zoals eerder genoemd is hastelloy goed bestand tegen corrosie. Het molybdeen vormt als onderdeel van de legering een belangrijke bescherming tegen plaatselijke corrosie die bijvoorbeeld in de vorm van putjes in het metaal zou plaats kunnen vinden. Hastelloy is net als Inconel bestand tegen hoge temperaturen. De temperatuur die deze legering kan verdragen kan oplopen tot ongeveer 1100 graden Celsius. Deze eigenschap zorgt er voor dat hastelloy geschikt is voor onderdelen van werktuigen en machines die tegen zeer hoge temperaturen bestand moeten zijn. Voorbeelden hiervan zijn vliegtuigmotoren en gasturbines. Daarnaast wordt hastelloy gebruikt in scheikundige reactoren, reactievaten en als component voor warmtewisselaars.

Een andere eigenschap is dat hastelloy een zeer harde metaallegering is. Dit zorgt er voor dat het materiaal moeilijk bewerkt kan worden. Wanneer het materiaal eenmaal is uitgehard kan het moeilijk worden gesmeed. Daarom wordt hastelloy meestal gegoten. Het kan echter ook doormiddel van een laser in de gewenste vorm gebracht worden.

Wat is de samenstelling van hastelloy?
Hastelloy is een legering van verschillende metalen. Deze legering bestaat uit kobalt, nikkel, chroom,  molybdeen, wolfram en ferro. De verhouding in de samenstelling van hastelloy is niet altijd gelijk. De percentages van de verschillende metalen die in de legering zijn verwerkt kunnen verschillen. Voor de duidelijkheid heeft men daarom verschillende aanduidingen achter hastelloy geplaatst. Deze achtervoegsels maken duidelijk welke samenstelling de specifieke hastelloy precies heeft. Een voorbeeld van een legering is hastelloy c22. Deze legering bestaat uit ongeveer 56 procent nikkel dit is het hoofdbestandsdeel. Daarnaast is nog 22 procent chroom aanwezig, 13 molybdeen en 2,5 procent (of minder) kobalt. Verder is in de hastelloy c22 ongeveer 3 procent ijzer  en 3 procent wolfram in de legering verwerkt.

Een ander voorbeeld is hastelloy c276. De chemische compositie van deze variant van hastelloy is 55 procent nikkel, 15 – 17 procent molybdeen, 14.5 – 16.5 procent chroom, 4 – 7 procent ferro en 3 – 4.5 % wolfram.

Aanpakken werkloosheid eerste prioriteit van de regering in 2014?

Tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdag 24 januari gaf premier Mark Rutte 2014 aan dat de werkgelegenheid de belangrijkste prioriteit blijft van het kabinet.  Hij benoemde hierbij dat het gaat om het aan het werk houden van medewerkers en het aan het werk krijgen van werklozen. Hij deed deze uitspraak nadat er een bericht werd bekendgemaakt dat de werkloosheid weer was gestegen in de afgelopen maand. Dit was een teleurstellend bericht nadat een aantal maanden daarvoor de werkloosheid was gedaald. Dit zorgde er voor dat veel mensen positief gestemd waren over de arbeidsmarkt.

In 2013 bleek ook een recordaantal faillissementen te hebben plaatsgevonden. Hierdoor kwamen veel werknemers op straat te staan. Rutte noemde dit verschrikkelijk voor de personen die bij deze faillissementen betrokken zijn. Daarnaast gaf hij duidelijk aan dat het kabinet wel doorgaat met saneren en hervormen van de overheidsfinanciën. Dit is volgens hem nodig om de economie van Nederland te herstellen.

Reactie van Technisch Werken
Voor Rutte is het lastig om de juiste koers te bepalen van de Nederlandse regering. Of de koers juist is blijkt meestal achteraf. Tijdens de volgende verkiezingen wordt vaak duidelijk wat de bevolking vind van de plannen van de regerende partijen. In de geschiedenis is het regelmatig gebeurd dat regerende partijen in de volgende verkiezingen werden afgestraft voor hun beleid. Misschien gebeurd dat ook wel met kabinet Rutte. Duidelijk is wel dat Rutte de koers van bezuinigingen niet wil wijzigen. Hij blijft vasthouden aan saneren en hervormen. De bevolking van Nederland krijgt hierdoor verschillende financiële tegenslagen te verwerken. Dit zorgt voor ongenoegen en onrust. Daarnaast daalt de koopkracht door de bezuinigingen.

De aandacht van het Kabinet moet niet voornamelijk bij bezuinigingen liggen. Op die manier kan de door Rutte aangegeven prioriteit van de werkgelegenheid nooit worden ondersteund. Het is veel belangrijker om te kijken waarin het overheidsgeld wordt geïnvesteerd. Een keiharde aanpak van fraude met uitkeringen is hierbij een belangrijk speerpunt. Miljoenen euro’s aan uitkeringen verdwijnen in Nederland in de zakken van mensen die daar geen recht op hebben. Daarnaast gaat er veel uitkeringsgeld over de grens naar het buitenland. Allemaal geld dat Nederland niet meer terug ziet. De aanpak van deze fraude kan Nederland veel geld opleveren. Het is vreemd dat Nederland hiervoor nog geen sluitende oplossing heeft gevonden. Ook belastingontduiking moet worden aangepakt evenals het declaratiewangedrag van overheidsmedewerkers. Dit laatste gaat meestal per individu niet om enorme bedragen maar wanneer men alles bij elkaar optelt ontstaat een flink bedrag dat ook ergens anders in geïnvesteerd kan worden.  Geld moet daar terechtkomen waar het nodig is.

Wat is Inconel en waarvoor kan de legering Inconel worden gebruikt?

Inconel is een legering die voor een groot deel bestaat uit nikkel. Inconel wordt als verzamelnaam gebruikt voor een groot nikkellegeringen. Deze legeringen bestaan uit nikkel, chroom en ijzer. Hiervoor wordt de scheikundige symbolen Ni, Cr en Fe gebruikt. Het symbool Ni staat voor nikkel, Cr staat voor chroom en Fe staat voor ijzer (ferro). De legering tussen deze drie scheikundige elementen wordt ook wel samengevoegd en aangeduid met NiCrFe. Ondanks het gebruik van de naam Inconel en de scheikundige symbolen is Inconel geen duidelijke beschrijving van de exacte samenstellen in het materiaal. Daarom worden aan de verzamelnaam Inconel achtervoegsels gezet om de samenstelling te verduidelijken. Hieronder worden een aantal voorbeelden genoemd van verschillende Inconel legeringen.

Verschillende soorten Inconel
Inconel is een algemene naam voor verschillende legeringen die voor een hoofdbestandsdeel uit nikkel bestaan. Het is belangrijk dat men goed weet waaruit de Inconel legering precies bestaat. Daarom wordt aan het woord Inconel meestal een cijfer gevoegd. Dit cijfer maakt duidelijk waaruit de inconellegering precies bestaat. Hierdoor kan men de geschiktheid van Inconel voor een bepaalde toepassing beter bepalen. Een voorbeeld hiervan is Inconel® 686. Deze Inconelvariant bevat nikkel aangevuld met 21 % chroom en 16 % molybdeen. Een ander voorbeeld is Inconel® 718. Deze variant van Inconel is een legering tussen nikkel en chroom. Daarnaast zijn er aan deze legering behoorlijke percentages molybdeen, niobium en ijzer toegevoegd. In kleinere percentages bevat Inconel® 718 ook nog aluminium en titaan. Deze legering bevat unieke eigenschappen en wordt daardoor toegepast in machines en constructies die onder hoge termperaturen kunnen komen te staan zoals: ruimtevaartuigen, pompen en nucleaire reactoren.

Voor en nadelen van Inconel
Inconel  is austenitisch en daarom niet magnetisch. Het is een unieke legering die goed bestand is tegen hoge temperaturen. Daarnaast kan Inconel de vorming van corrosie voorkomen. Deze eigenschappen zorgen er voor dat Inconel gebruikt kan worden in gasturbines. Ook in andere onderdelen die zeer heet kunnen worden wordt Inconel gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan uitlaatstukken van raceauto’s en straalmotoren van vliegtuigen. De bestandheid tegen hoge temperaturen en corrosie zijn  belangrijke voordelen die Inconel heeft ten opzichte van roestvast staal en incoloy. De nadelen van Inconel zijn echter de hoge prijs en het feit dat Inconel moeilijk bewerkt kan worden. Inconel kan worden vergeleken hastelloy. Dit is ook een legering die hoofdzakelijk uit nikkel bestaat en is net als Inconel goed bestand is tegen hoge temperaturen.

Wat is nikkel en wat is vernikkelen?

Nikkel is een overgangsmetaal en is grijs/ zilverwit van kleur. Het is een scheikundig element dat wordt aangeduid met  symbool ‘Ni’. Nikkel wordt onder andere gebruikt in roestvaststaal. Ongeveer zeventig procent van de totale nikkelproductie wordt verwerkt in rvs. Daarnaast wordt nikkel gebruikt in verschillende metaallegeringen. Voorbeelden hiervan zijn inconel, incoloy en hastelloy. Nikkel behoort tot de non-ferro metaalgroep en roest niet. Deze eigenschap zorgt er voor dat nikkel toegepast kan worden om andere metaalsoorten te beschermen tegen roest. Een manier waarop nikkel als bescherming kan worden aangebracht is vernikkelen.

Wat is vernikkelen?
Vernikkelen is een proces dat kan worden toegepast om een metaal te beschermen tegen roestvorming en corrosie. Vernikkelen gebeurt door een laagje nikkel op een metaal aan te brengen. Meestal worden producten en profielen van staal vernikkeld. Staal heeft goede mechanische eigenschappen en is daarnaast goedkoop en makkelijk te verwerken. Het nadeel van staal is dat staal kan roesten. Nikkel heeft deze eigenschap niet. Door nikkel op staal aan te brengen versterken deze metalen elkaars eigenschappen. De laag nikkel moet goed verbonden zijn met de oppervlakte waarop het wordt aangebracht. Door een stevige hechting kan corrosievorming van het onderliggende staal worden tegengegaan.

Autokatalytisch of stroomloos vernikkelen
Er zijn twee verschillende manieren waarop men kan vernikkelen. De eerste methode is chemisch vernikkelen. Dit wordt ook wel autokatalytisch of stroomloos vernikkelen genoemd. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van elektrolyse. In plaats daarvan maakt men gebruik van een groot bad. Hierin wordt het voorwerp of onderdeel dat vernikkeld moet worden ondergedompeld. In het bad vinden autokatalytische chemische processen en reacties plaats. Deze reacties zorgen er voor dat er een laagje nikkel op het ondergedompelde object wordt aangebracht.

Galvanisch vernikkelen
Een andere methode is galvanisch vernikkelen. Dit wordt ook wel elektrolytisch vernikkelen genoemd. Dit proces valt onder galvanotechniek. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een bad. In tegenstelling tot autokatalytisch vernikkelen wordt hierbij wel gebruik gemaakt van elektrolyse. Het object dat vernikkeld moet worden wordt in een groot bad gehangen. Doormiddel van elektrolyse wordt het object vernikkeld. Het object is hierbij de kathode waarop de nikkel hecht.

Wat is galvaniseren of galvanotechniek en waar wordt deze techniek voor gebruikt?

Galvaniseren is een techniek die kan worden gebruikt voor het aanbrengen van een corrosiebestendige metaallaag over metalen die corrosiegevoelig zijn. Galvaniseren wordt ook wel galvano, galvanotechniek of elektroplating genoemd. Voor deze techniek wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. Galvaniseren kan doormiddel van elektrolytisch verzinken gebeuren. Hierbij wordt een zinklaagje aangebracht op bijvoorbeeld koolstofstaal (ijzer met een laag  percentage koolstof). Daarnaast kan men ook verchromen, hierbij wordt een laagje chroom aangebracht op bijvoorbeeld koolstofstaal. Vernikkelen is een proces waarbij een laagje nikkel op een metaal wordt aangebracht. De metalen chroom, nikkel en zink zijn corrosievast en behoren tot de non-ferro metalen. Ferro-metalen bestaan voor minimaal 50 procent uit ijzer. Hierdoor zijn deze metalen corrosiegevoelig. Een ander woord dat voor de corrosie van ferro wordt gebruikt is roest. Als ferro niet goed wordt beschermd tegen roest vreet de roest op den duur steeds meer dunne laagjes van het ferro weg. Hierdoor wordt het ferro-object dunner en gaan de mechanische eigenschappen achteruit. Het is daarom belangrijk dat objecten die gevoelig zijn voor roest voldoende worden beschermd.

Ferro-metalen beschermen tegen corrosie
Metalen die voor een groot deel uit ijzer bestaan zijn over het algemeen gevoelig voor corrosie (roest). Doormiddel van legeringen kan het metaal corrosievaster worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan roestvaststaal. Ook cortenstaal of COR-TEN ®-staal is een voorbeeld van ferro  waaraan verschillende metalen zijn toegevoegd om het corrosieproces te vertragen. In legeringen kunnen de eigenschappen van metalen elkaar versterken. Een legering is echter niet altijd een geschikte oplossing. Dit kan te maken hebben met de prijs maar ook met de ongunstige mechanische eigenschappen van de legering. Metallurgen hebben veel verstand van de eigenschappen van metalen. Hun vakgebied heet metallurgie. Vaak hebben metallurgen ook verstand van corrosie omdat het corrosieproces een belangrijke eigenschap is van een metaal. De corrosieleer valt onder de metaalkunde en onderzoekt hoe corrosie ontstaat door elektrochemische reacties bij verschillende metalen.

Corrosie kan ook worden tegengegaan door het aanbrengen van een beschermlaag over ferro-metalen. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld menie of ijzermenie. Daarnaast kunnen metalen ook worden voorzien van poedercoating. Het galvaniseren waarover in de inleiding is geschreven kan ook worden toegepast om ferro-metalen te beschermen tegen roest.

Verzinken of galvaniseren
In de praktijk haalt men galvaniseren en verzinken regelmatig door elkaar. Het aanbrengen van een zinklaag op een metaal kan op twee verschillende manieren gebeuren. Een zinklaag kan worden aangebracht door thermisch verzinken, waarbij men gebruik maakt van een zinkbad. Daarnaast kan men elektrolytisch verzinken. In het laatste geval spreekt men van galvaniseren omdat hierbij elektrische stroom wordt gebruikt. Verzinken kan dus gebeuren doormiddel van galvaniseren en thermisch verzinken. Metaal dat verzinkt is kan daardoor zowel thermisch verzinkt zijn als gegalvaniseerd. Over thermisch verzinken is op de website technisch werken een uitgebreide tekst te vinden. Hieronder is kort beschreven wat galvaniseren is.

Wat is galvaniseren precies?
Hierboven is al een beetje informatie weergegeven over galvaniseren. In bovenstaande tekst wordt duidelijk dat galvaniseren wordt toegepast om de corrosievastheid van metalen te bevorderen. Daarnaast is aangegeven dat verschillende non-ferro metalen kunnen worden aangebracht doormiddel van galvanotechniek. Galvanotechniek omvat alle elektrochemische bedekkingstechnieken die in de metaaltechniek worden toegepast. Hieronder worden ook de autokatalytische processen geplaatst. Galvaniseren kan doormiddel van twee verschillende methodes worden gedaan. Het kan worden gedaan door gebruik te maken van een externe stroombron en doormiddel van een reductiemiddel dat aanwezig is in elektrolyt.

Doel van galvanotechniek
Galvanotechniek is een techniek waarbij een metaallaag over een andere metaalsoort wordt aangebracht. De eigenschappen van de metalen kunnen elkaar op die manier versterken. Staal bestaat bijna volledig uit ijzer en is daardoor gevoelig voor roest. Staal is echter goedkoop en beschikt over goede mechanische eigenschappen. Daarom wordt staal in de werktuigbouwkunde en in de bouw veel toegepast. Staal kan echter roesten en daarom afhankelijk van een goede beschermlaag. Zink is minder edel dan staal maar is wel beter bestand tegen roest. Doormiddel van galvaniseren wordt het corrosie vaste zink aangebracht op het sterkere staal. Hierdoor versterken de twee metalen elkaar. De voordelen van galvanotechniek kunnen als volgt worden opgesomd:

 • Galvaniseren zorgt voor een betere weerstand tegen corrosie,
 • Galvaniseren kan voor een beter uiterlijk zorgen van een constructie of machine. Met name verchromen wordt veel gebruikt voor het verbeteren van het uiterlijk van metalen.
 • Galvaniseren kan er ook voor zorgen dat het metaal beschermd wordt tegen beschadiging en krassen.
 • Galvaniseren heeft invloed op elektrische eigenschappen waaronder de geleidbaarheid van metalen.