Nederlandse werknemers ten opzichte van Europa

Onderzoeksbureau Effectory geeft aan dat Nederlandse werknemers het hoogste scoren op het gebied van inzet binnen Europa. Er werd een score gegeven van 7,8 op de stelling in het onderzoek: “Ik doe graag iets extra’s om bij te dragen aan het succes van mijn organisatie”. Nederlandse werknemers staan met deze score bovenaan in het onderzoek. Naast Nederland scoorden ook andere landen in Europa hoog op deze vraag. Zo behaalden Denemarken en Zweden een gedeelde tweede plaats met een 7,5.

De landen België, Engeland en Duitsland behoorden tot het gemiddelde. De Zuid-Europese landen Italië, Spanje en ook Frankrijk hadden op de stelling een 6,7 en waren daarmee het laagste. Deze scores zijn opvallend. Verder viel in het onderzoek op dat Nederlandse werknemers over het algemeen bereid zijn om zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren in hun werk. Duitse werknemers scoorden op dat gedeelte van het onderzoek het laagste. Aan het onderzoek van  Onderzoeksbureau Effectory deden in totaal 11.000 werknemers mee uit 35 verschillende landen.

Niet meer bezuinigen op kinderopvang

De FNV gaat donderdag 8 maart naar Den Haag. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken vergadert dan namelijk met de Tweede Kamer over de kinderopvang. Er zijn de afgelopen tijd al bezuinigingen ingevoerd in de kinderopvang. Deze bezuinigingen hebben echter niet geleid tot een positief effect. Wanneer moeders of vaders minder gaan werken scheelt dat de Nederlandse overheid belastingen en premies. Hoewel de overheidsuitgaven aan de kinderopvang verminderen komt er ook minder geld binnen.

De VVD en het CDA onderhandelen samen met gedoogpartner PVV over extra bezuinigingen. Hiermee willen ze de overheidsfinanciën op orde krijgen. Een aantal oppositiepartijen maken zich samen met de FNV zorgen over de bezuinigingen. Ze hopen dat de kinderopvang niet nog meer bezuinigingen te verwerken krijgt.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat wanneer de kinderopvang slecht draait er ook kinderdagverblijven zullen moeten worden gesloten waardoor er weer meer mensen op straat komen te staan die in veel gevallen een beroep zullen doen op een uitkering. Bezuinigen in de kinderopvang hebben hierdoor een dubbel negatief effect.

Minder vaste contracten in 2011

Er zijn verschillende mensen in de Tweede Kamer die zorgen hebben over de Nederlandse arbeidsmarkt. Er blijkt een terugloop te zijn in het aantal werknemers dat meteen bij indiensttreding een vast contract krijgt. Uit cijfers van het uitvoeringsinstituut UWV is gebleken dat in 2011 in totaal 2000 sollicitanten bij aanname meteen een vast contract kregen. Dit aantal was in 2010 in totaal 83.000. Verschillende partijen vragen om opheldering en zelfs van schokkende cijfers. Ze willen de arbeidsmarkt veranderen zodat werkgevers en werknemers nader tot elkaar komen. Er wordt onder andere gesproken over het moderniseren van het ontslagrecht waardoor medewerkers met een vast contract makkelijker ontslagen kunnen worden door werkgevers.

Werknemers blijven door deze ontwikkeling verhoudingsgewijs minder lang in dienst bij een bedrijf. Er heerst een grote flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dit is niet altijd ten gunste van de werknemer. Ook de werkgevers willen werknemers wel langer in dienst hebben maar dan moeten de risicos die kleven aan vaste contracten worden beperkt.