Bouwsector hersteld in 2012

In 2011 vond er een redelijk licht herstel plaats in de bouwsector. Volgens de Rabobank zal dit herstel niet worden voortgezet in 2012. Volgens de Rabobank zal de krimp nog ongeveer 1,5 tot 2 procent kunnen bedragen in deze sector. Dit blijkt uit een rapport genaamd Construction Update welke dinsdag werd gepubliceerd. De schuldencrisis/ kredietcrisis … Read more

Werkeloosheid in Europa gestegen

De afgelopen 2 maanden is de werkeloosheid in Europa gestegen. Het aantal werkelozen is nu op het hoogste niveau sinds de invoering van de Euro. Dit is gebleken uit de cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dit bureau heeft de cijfers van de werkelozen de afgelopen 2 maanden bekeken. In de maand december van 2011 … Read more

Olie-embargo tegen Iran leidt tot hogere olieprijs

Het olie-embargo dat Europa tegen Iran wil uitgeroepen kan een nadelig effect hebben op de prijs van olie. De Europese Unie wil vanaf 1 juli 2012 een olieboycot opleggen aan Iran. De reden hiervoor is dat het land zich zou bezig houden met de ontwikkeling van atoomwapens. Iran beantwoord dit dreigement met een tegen dreigement. … Read more

Samenwerking tussen collega’s belangrijk

Dat samenwerking tussen collega’s belangrijk is voor het succes van het bedrijf is al geruime tijd bekend. Nu is ook duidelijk dat eenzaamheid van een werknemer geen goed effect heeft op de productiviteit van een organisatie. In The New York Times stond een artikel van professor Barsade en Ozcelik van de California State University over … Read more

Nieuw breed akkoord over flexarbeid?

In de jaren 90 werd een akkoord gesloten over de flexarbeid waarin de regels omtrent de inzet van flexwerkers werd vastgelegd. De afspraken werden toen vastgelegd tussen werkgevers, de vakbond en de uitzendbureaus in de uitzendbranche. Dit gebeurde in samenwerking met toenmalig FNV-bestuurder Lodewijk de Waal. De regeringspartij het CDA geeft aan dat het verstandig … Read more

Oneerlijke concurrentie voor Nederlandse werknemers en bedrijven

De gemiddelde loonsverhoging die in 2011 is afgesproken komt op 1,75 procent. Dit is minder dan de inflatie. Toch zijn de werkgevers niet geheel gerust onder deze verhoging. De werkgeversvereniging AWVN geeft het volgende aan met betrekking tot de verhoging ”forser dan met het oog op de economische onzekerheid verwacht zou mogen worden”. Veel CAO’s … Read more

Europese Unie maakt plannen tegen jeugdwerkloosheid

De Europese Unie is bezig met het ontwikkelen van plannen om de jeugdwerkeloosheid in Europa tegen te gaan. De economie moet door de plannen worden bevorderd en er moeten meer banen worden gecreëerd. Dow Jones Newswires heeft hierover een document in handen dat is beschreven door de Europese Raad. Er worden een aantal mogelijkheden genoemd … Read more

Werkgelegenheid in Nederland in vergelijking tot Spanje

Nederland heeft het verhoudingsgewijs goed voor elkaar met betrekking tot de werkgelegenheid. Ondanks de crisis zijn de cijfers met betrekking tot de werkeloosheid nog lang niet zo schrikbarend als bij andere Europese landen. Zo las ik vandaag, 27 januari 2012, een bericht dat het percentage werklozen in Spanje in 2011 een 22,85 procent van de … Read more

Kinderopvang 2012 en tweeverdieners

Werkende ouders met kinderen krijgen het in 2012 zwaarder dan in 2011. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat ze meer moeten betalen voor hun kinderen wanneer deze naar de opvang gaan. De stijging van de kosten voor de kinderopvang is voor veel gezinnen met tweeverdieners erg moeilijk op te lossen. Veel … Read more

Faillissementen in 2011 gedaald

Het aantal faillissementen van 2011 was ongeveer gelijk aan het aantal in 2010. Het gaat hierbij zowel om natuurlijke personen als om bedrijven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit donderdag 26 januari 2012 bekend gemaakt. Volgens de cijfers zijn er opvallend veel horecaondernemingen onder de failliete bedrijven. Het aantal van horecaondernemingen zou met … Read more

Vermogen Nederlanders daalt

Het vermogen van de bevolking van Nederland neemt de laatste jaren behoorlijk af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is over de gehele lijn het vermogen van de Nederlanders 12 procent gedaald. De daling van het vermogen heeft voor een groot deel te maken met een daling van de huizenprijzen. Een gemiddeld vermogen … Read more

Zelfstandigen zonder personeel vaak slecht verzekerd

Zelfstandigen zonder personeel zijn vaak handenvol geld kwijt aan verzekeringen. Vooral de verzekering voor arbeidsongeschiktheid draagt flinke kosten met zich mee. Daarom is ongeveer 60 procent van de zzp’ers gedeeltelijk of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ongeveer een derde van de ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een WIA-verzekering afgesloten. Deze informatie kwam maandag 23 januari … Read more

De bouw en de economie

De milde winter van 2011-2012 zorgt er voor dat veel bouwprojecten door kunnen lopen. De economie is echter nodig toe aan een opleving. De slechte berichten in het nieuws zorgen er voor dat veel investeerders terughoudend zijn met hun plannen. Daarnaast zijn de banken kritisch bij het verstrekken van kredieten. Hiervan ondervinden zowel particulieren als … Read more

Website technisch werken in ontwikkeling

De website van Technisch Werken heeft de laatste tijd alleen op het gebied van nieuws en nieuwe vacatures de nodige aanvullingen laten zien op internet. Dit houdt niet in dat de ontwikkeling van de website stilstaat. De website is nog in ontwikkeling. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een duidelijke lay-out en een … Read more

Technische markt is geven en nemen tussen werkgever en werknemer

Het begin van 2012 begint in de techniek redelijk rustig. Bedrijven zijn erg afwachtend over wat de economie de komende tijd zal brengen. Investeringen zijn op dit moment juist nodig om de markt op gang te houden. Niet alleen investeringen in nieuwe technische ontwikkelingen zijn van groot belang. Ook ontwikkeling en scholing van personeel is … Read more

Ontwikkeling personeel belangrijk voor de techniek

Gecombineerde technische functies zijn op dit moment interessant voor werkgevers. Verschillende werkgevers in de Werktuigbouwkunde zijn op zoek naar medewerkers die breed ingezet kunnen worden in het bedrijf. Bedrijven moeten flexibel kunnen inspelen op de markt. Dit heeft ook gevolgen voor de eisen die ze stellen aan hun personeel. Zowel uitvoerend personeel als middenkaderpersoneel krijgt … Read more

Olieprijzen en de technische sector

De wereldeconomie is afhankelijk van olie. Met name de opkomende economieën zoals China en Brazilië zorgen er voor dat er meer vraag is naar olie. De stijgende vraag zorgt voor een stijgende olieprijs. Daarnaast zijn er nog de politieke aspecten van de wereld die er voor zorgen dat de olieprijs niet stabiel blijft maar voortdurend … Read more

Agrarische sector doet het goed

Hoewel de laatste tijd vrijwel alleen maar negatieve economische berichten te vinden zijn, komen er af en toe toch gelukkig wat positieve berichten in het nieuws. Met de agrarische sector in Nederland lijkt het behoorlijk goed te gaan. Zo is de totale waarde van de export van agrarische producten vorig jaar gestegen naar 73 miljard … Read more

Daling koopkracht Nederlandse werknemers

De koopkracht van de Nederlandse bevolking zal de komende tijd verder dalen. Het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting, heeft dit met berekeningen aangetoond. De daling van de koopkracht zou zelfs nog sterker zijn dan op de Prinsjesdag werd aangegeven. Hoewel de brutolonen bruto iets stijgen gaat niemand er in Nederland netto op vooruit. Een … Read more

Pensioenen in de metaalsector

De komt weer slecht nieuws uit de wereld van de pensioenen. De PME is een fonds dat belegd voor werknemers van grote bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijven Draka, DAF en Stork. Het fonds bracht naar buiten dat bijna 2 miljoen werknemers en gepensioneerden te maken kunnen krijgen met een verlaging van hun pensioen. Dit … Read more