Technisch Werken
Blog archief

Nieuwe regels voor payrolling door de WAB

Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de payrollovereenkomst een bijzondere uitzendovereenkomst. In feite wil de overheid zoveel mogelijk af van Payroll. In plaats daarvan wil de overheid liever dat bedrijven werknemers rechtstreeks in dienst nemen op basis van

Getagd met , ,
Geplaatst in Flexwerk

De ketentelling gaat van twee naar drie jaar onder de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal voor veel veranderingen en hervormingen zorgen op de arbeidsmarkt. Ook op het gebied van arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen werkgevers en werknemers. Als je het hebt over arbeidsovereenkomsten, dan heb je het ook over

Getagd met , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Flexwerk

Hoe lang mag een flexkracht op basis van een oproepovereenkomst werken onder de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2020 en heeft een groot effect op de arbeidsmarkt. De meest flexibele variant van arbeid is vanaf dat moment de oproepovereenkomst. Dat is in feite een uitzendovereenkomst met uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Getagd met , , ,
Geplaatst in Flexwerk

USG People biedt uitzendkrachten met oproepovereenkomst na 51 weken vaste arbeidsomvang onder de WAB

De uitzend- en detacheringsorganisatie USG People heeft besloten om na 51 weken een vaste arbeidsomvang aan te bieden aan het flexpersoneel dat op basis van een oproepovereenkomst werkt. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dient een flexkracht in ieder

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Na hoeveel maanden moet iemand met een oproepovereenkomst een vaste arbeidsomvang krijgen onder de WAB?

De uitzendovereenkomst met uitsluiting loondoorbetaling is in de WAB een oproepovereenkomst. In feite is dit de meest flexibele vorm van een arbeidsovereenkomst. Toch wil de overheid niet dat deze flexibiliteit heel lang duurt. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Getagd met , , ,
Geplaatst in Arbeidsvoorwaarden

Wat betekent een uitzendovereenkomst met en zonder uitsluiting loondoorbetaling in fase A?

Uitzendbureaus kunnen flexkrachten in fase A verschillende arbeidsovereenkomsten bieden. Er kan sprake zijn van een arbeidsbemiddeling met uitzendbeding maar ook zonder uitzendbeding. Als een uitzendkracht een dienstverband heeft met uitzendbeding dan stopt de arbeidsverhouding met de uitzendorganisatie bij het wegvallen

Getagd met , , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsvoorwaarden

Uitzenden met en zonder uitzendbeding in de ABU CAO onder de WAB vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal er veel veranderen op de arbeidsmarkt vanwege de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Vooral voor uitzendbureaus, uitzendkrachten en andere flexkrachten zullen er zaken veranderen. ABU cao Uitzendbureaus werken volgens het fasensysteem van de

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

USG People hanteert WAB regels al vanaf 30 december 2019

De WAB gaat officieel op 1 januari 2020 in. Omdat week 1 van 2020 op maandag 30 december 2019 start hanteert USG People 30 december 2019 als ingangsdatum van de WAB. Vanaf dat moment heeft de WAB gevolgen voor de

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

WAB geeft flexwerkers meer bescherming vanaf 1 januari 2019

De WAB geeft werknemers die op flexibele basis werken meer bescherming en zekerheid. Werkgevers moeten flexkrachten met een oproepovereenkomst namelijk vanaf 1 januari 2019 ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch oproepen. Als de werkgever de flexkracht minder

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Wet Arbeidsmarkt in Balans en ketenbepaling

De wet Arbeidsmarkt in Balans heeft als belangrijkste doelstelling het scheppen van een balans tussen het aantal vaste werknemers en het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt. Flexwerker is echter een breed begrip. Uitzendkrachten zijn flexwerkers maar payrollers, gedetacheerden en werknemers

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht

Wet Arbeidsmarkt in Balans en transitievergoeding

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treed in werking vanaf 1 januari 2020 en zorgt voor een aantal grote veranderingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Een belangrijke verandering heeft te maken met de zogenaamde transitievergoeding. De transitievergoeding is een andere benaming

Getagd met , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht

Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt flexibel werk duurder vanaf 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal een grote invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt van Nederland. Deze wet die ook wel afgekort wordt met WAB treed in werking vanaf 1 januari 2020 en bevat maatregelen die onder andere in het

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Wet Arbeidsmarkt in Balans Wab zorgt voor problemen bij seizoenswerk vanaf 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking treden. Dat betekent dat er veel gaat veranderen op de arbeidsmarkt. Een sector die deze verandering sterk zal merken is de uitzendbranche maar ook veel opdrachtgevers van

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een Nederlandse wet waarmee de overheid de balans tussen flexibel en vast personeel op de arbeidsmarkt wil vergroten vanaf 1 januari 2020. De Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt afgekort met de letters WAB en

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht

Wet Arbeidsmarkt in Balans: proeftijd vast contract en tijdelijk contract

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een werd die door de overheid is ontwikkeld om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. Daarmee wordt bedoelt dat er een betere balans moet ontstaan tussen vast en flexibel personeel. Tot en

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht

Doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Hiermee staat de inhoud van de wet vast. De wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft als doel om de kloof tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen. Met de

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): werkgeversorganisaties reageren in april 2018

De arbeidsmarkt in Nederland is niet gezond. Vraag en aanbod lopen sterk uiteen in verschillende sectoren. Zo is vanaf 2016 duidelijk een tekort ontstaan aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Ook is er een groot tekort aan personeel in de

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): vakbonden reageren in april 2018

Met nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil minister Koolmees van Sociale Zaken de arbeidsmarkt hervormen. Deze hervorming is nodig want zowel werkgevers als werknemers zijn niet tevreden met betrekking tot de wetgeving rondom de arbeidsmarkt zoals deze nu is

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws