Technisch Werken
Blog archief

WRR: werk wordt alleen maar onzekerder in Nederland in 2020

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland. Op basis daarvan heeft de WWR een advies aan de overheid geschreven. Hierin staat dat onder andere dat voor veel mensen in Nederland hun

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Technicum uitzendbureau werkt aan succesvol 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is in januari goed gestart met de bemiddeling van technische uitzendkrachten in de markt. Veel bedrijven hebben besloten om het flexibele personeel van Technicum aan het werk te houden in 2020. Technicum heeft ten opzichte van

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Technische bedrijven evalueren personeelsbestand in verband met WAB in januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dat betekent dat bedrijven op dit moment meer geld moeten betalen voor de WW premie van flexkrachten dan voor de WW premie van vaste krachten. Het verschil

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws

Technicum is WAB proof in januari 2020

Uitzendbureau Technicum is WAB proof in januari 2020. Tegen het einde van 2019 werd al duidelijk dat dit VCU gecertificeerde uitzendbureau haar bedrijfsvoering succesvol had aangepast op de wet en regelgeving die voortvloeit vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Nieuws

WAB WW-premiedifferentiatie: flexkrachten worden duurder dan vaste krachten in 2020

Flexkrachten worden duurder voor bedrijven in 2020 ten opzichte van vaste krachten. Dat heeft grote gevolgen voor bedrijven met een grote flexibele schil. De WAB rekent namelijk veel soorten werknemers tot flexkrachten. Hierbij kun je denken aan uitzendkrachten, payrollers, oproepkrachten,

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

ADP: flexkracht 99 euro per maand duurder en vaste werknemer 42 euro goedkoper in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Dat heeft een effect op de personeelskosten van bedrijven. Vaste krachten zouden door de WAB goedkoper moeten worden en flexkrachten juist duurder. De HR- en salarisdienstverlener ADP heeft

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Meer faillissementen in de bouw in 2019

Het afgelopen jaar is het aantal faillissementen in de bouw gestegen. Dat is donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt door BNR die voor haar bericht gebruik heeft gemaakt van cijfers van kredietwaardigheidsspecialist Graydon. In het bericht werd ook bekend gemaakt

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden op 1 januari 2020

Vanaf vandaag, woensdag 1 januari 2020, is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet heeft grote invloed op de kosten van flexwerk in Nederland. Alle vormen van flexibele arbeid vallen onder de WAB behalve de werkzaamheden die

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Ruim de helft van de flexwerkers was in 2018 zzp’er

In 2018 werkten er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal ongeveer 2 miljoen flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel. Hiervan was bijna 1,1 miljoen aan de slag als zelfstandigen zonder personeel. Dat betekent dat meer

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Stoppen flexibele dienstverbanden na 12 maanden ten gevolge van de invoering van de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal een negatief effect hebben op de arbeidsmarkt. De beoogde balans tussen flexwerk en vastwerk die de overheid voor ogen heeft zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. In plaats daarvan zal de onzekerheid voor flexwerkers toenemen.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Gevolgen van de WAB in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt in 2020. Deze wet die wordt afgekort met WAB treed op 1 januari 2020 in werking. Het is de bedoeling dat deze wet de arbeidsmarkt gaat veranderen. Er

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsvoorwaarden

Zzp’er valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020

Een zelfstandige zonder personeel valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking en moet de arbeidsmarkt in Nederland gaan hervormen. Met hervormen bedoelt de overheid in dit verband het tot stand

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Flexwerk

Meer zzp’ers in kassen en distributiecentra door WAB in 2020

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 zorgt er voor dat flexwerk in Nederland aanzienlijk duurder wordt voor werkgevers. In bepaalde sectoren heeft deze wet een extra negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Met name in de land-

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

ABU werkgevers huren meer zzp’ers in vanwege WAB in 2020

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) heeft tegen de NOS aangegeven dat werkgevers in Nederland meer Zelfstandigen Zonder Personeel gaan inhuren de komende tijd. Dit is een duidelijk bericht vanuit de ABU. Op Technischwerken.nl maken we ons al geruime tijd

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

WAB zorgt voor meer zzp’ers in 2020

Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn goed op de hoogte van de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat is opmerkelijk want deze wet treed over een paar dagen in werking. Op 1 januari 2020 treed de WAB

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws

Technische uitzendbureaus hebben het rustig eind 2019

Aan het einde van 2019 hebben technische uitzendbureaus het rustig in Nederland. De vraag naar technisch personeel lijkt iets af te nemen. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst daalt de vraag naar technisch personeel altijd een beetje richting het einde van

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

WAB Zo werkt het niet!

Op Technischwerken.nl geven we onze duidelijke mening over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wij zijn van mening dat deze wet een negatieve uitwerking zal hebben op de arbeidsmarkt. Voor veel ondernemers maar ook voor veel werknemers in Nederland zullen

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws

WAB proof

WAB proof is een populaire term die wordt gebruikt als aanduiding voor de mate waarin een organisatie voldoet aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet treed in werking vanaf 1 januari 2020 en is van toepassing op alle

Getagd met , , , , , , ,
Geplaatst in Flexwerk

FNV-coördinator: werkgevers laten werknemers nauwelijks meeprofiteren in 2019

Op maandag 23 december 2019 werd bekend gemaakt dat de FNV naar eigen zeggen gemiddeld een goed onderhandelingsresultaat heeft behaald in cao-loononderhandelingen in 2019. In totaal heeft deze vakbond deelgenomen aan de onderhandelingen voor 264 cao’s het afgelopen jaar. Gemiddeld

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Uitzendbureaus krijgen het druk in januari 2020

Voor uitzendbureaus wordt de maand januari van 2020 waarschijnlijk een drukke maand. Dit is namelijk de eerste maand waarin de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treed. Bedrijven merken die maand meteen dat de kosten van flexwerkers toenemen. De meeste

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws