Technisch Werken
Blog archief

Nederlands elektriciteitsverbruik in 2013 ten opzichte van 1950

Maandag 9 februari 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het elektriciteitsverbruik in Nederland. Hierbij werd het elektriciteitsverbruik in 2013 vergeleken met het jaar 1950. Als men deze cijfers vergelijkt dan is het elektriciteitsverbruik in 2013

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Verkoop nieuwe auto’s gestegen in Duitsland in 2014

In 2013 is het aantal nieuwe autoregistraties in Duitsland toegenomen tot 3,04 miljoen wagens. Dit komt neer op een toename in het aantal autoverkopen met 3 procent. Deze ontwikkeling werd woensdag 7 januari 2015 bekend gemaakt door het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Meer dan een kwart van de uitzendkrachten volgt scholing in 2014

Kennis wordt steeds belangrijker in Nederland. Werknemers in Nederland zullen steeds vaker omgeschoold of bijgeschoold moeten worden om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. De investeringen in de scholing van werknemers vindt zowel plaats bij personeel dat op contractbasis

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Doorstroom uitkeringsgerechtigden vanuit WW naar bijstand in 2013

De meeste mensen die een baan verliezen hebben recht op een WW uitkering. De lengte van deze uitkering is afhankelijk van de periode dat de desbetreffende persoon betaald werk heeft gehad. De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Een op vijftien werknemers kreeg arbeidsongeval in 2013

In 2013 kregen meer dan 485 duizend mensen tijdens het werk te maken met geestelijk letsel of lichamelijk letsel tijdens het werk. Deze informatie werd dinsdag 22 juli 2014 naar buiten gebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

In 2014 minder faillissementen dan in 2013

Dinsdag 1 juli 2014 publiceerde de Kamer van Koophandel (KvK) cijfers over het aantal bedrijven in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat er in het eerste half jaar van 2014 in verhouding tot dezelfde periode in 2013 veel nieuwe bedrijven

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Technische hbo’ers doen het goed op de arbeidsmarkt in 2014

Hoogopgeleide werkzoekenden vinden in Nederland verhoudingsgewijs snel een baan. In 2012 vond 67 procent van de studenten die een voltijd hbo-studie hadden afgerond direct een baan. Daarnaast had meer dan 80 procent van de afgestudeerde hbo’ers binnen drie maanden een

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Nederlands bedrijfsleven investeerde in 2013 flink in duurzame energie

In 2013 heeft het bedrijfsleven van Nederland behoorlijk geïnvesteerd in duurzame energie en de energiebesparende technieken. Door de gunstige belastingkorting van de overheid hebben bedrijven in 2013 in totaal 1,8 miljard euro geïnvesteerd. Ten opzichte van 2012 waren de investeringen

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Vermogen van Nederlandse huishoudens is gedaald tussen 2008 en 2012

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat veel huishoudens in Nederland minder bestedingsruimte hadden. In de periode van 2008 tot 2012 was het vermogen per huishouden in Nederland met bijna vijftig procent gekrompen. In 2008 had een gemiddeld huishouden

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Garantieregeling scheepsbouw in 2013 en 2014 nauwelijks gebruikt

De scheepsbouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Er zijn in Nederland verschillende toonaangevende scheepsbouwers gevestigd. De bedrijven leveren schepen over de hele wereld. Aan de scheepsbouw zijn echter financiële risico’s verbonden. Er moet veel materiaal worden ingekocht

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Gebruik duurzame energie was in 2013 gering

In Nederland lijkt veel aandacht voor duurzame energie aanwezig te zijn. In verschillende kranten en tijdschriften wordt volop beweert dat in Nederland meer geïnvesteerd wordt in duurzame energie. Ook de noodzaak van deze investering wordt door verschillende informatiebronnen onderstreept. Toch

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Hoger opgeleiden namen vaker een lagere baan aan in 2013

Volgens uitkeringsinstantie UWV nemen hoger opgeleiden steeds vaker een lagere baan. Dit komt door het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn over het algemeen geneigd om de sollicitanten aan te nemen die over het hoogste opleidingsniveau beschikken.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Ondernemers in Europa geven mening over de economische opleving in 2014

Het incassobedrijf Intrum Justitia heeft onderzoek gedaan naar het economisch herstel. Tijdens dit onderzoek heeft het bedrijf 10.000 bedrijven benaderd in 31 landen. Hieruit kwam naar voren dat 72 procent van de bedrijven nog geen tekenen ziet van economisch herstel.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Energieakkoord 2013 onder druk vanwege bijstookhout

Hand-schudden4

Het Financieel Dagblad (FD) heeft dinsdag 22 april 2014 gepubliceerd dat milieugroepen en energiebedrijven het niet eens zijn over de uitwerking van het energieakkoord dat in 2013 is gesloten. In dit energieakkoord staan duidelijke afspraken over het bijstoken van hout

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Steeds meer zonnepanelen in Nederland in 2013 en 2014

In 2013 is het aantal zonnepanelen in Nederland verdubbeld. De vraag naar zonnepanelen groeide explosief. Dit zorgde er voor dat er problemen ontstonden met betrekking tot de levering van zogenoemde zwarte zonnepanelen.  Niet alleen particulieren kopen zonnepanelen voor hun eigen

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Lonen in Nederland gemiddeld zes procent gedaald in 2013

De salarissen van Nederlandse werknemers zijn gedaald. In 2013 lagen de salarissen van Nederlandse werknemers gemiddeld zes procent lager dan de salarissen in 2012. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de vacaturesite Monsterboard en

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Aantal gedwongen huizenverkopen steeg in 2013

De laatste tijd is er veel positief nieuws over de huizenmarkt. De huizenverkoop is in het laatste kwartaal van 2013 behoorlijk gestegen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) maakte donderdag 16 januari 2014 echter bekend dat daar ook veel gedwongen

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Verwachtingen arbeidsmarkt 2014 een overzicht

De arbeidsmarkt zal volgens de website Technisch Werken in 2014 stabiliseren. Een verdere verslechtering van de arbeidsmarkt is niet aannemelijk omdat de economie in 2013 over haar dieptepunt heen is geklommen. Aan het einde van 2013 merkten uitzendbureaus in de

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Gasunie transporteert in 2013 een recordhoeveelheid gas

De Gasunie heeft in 2013 een enorme hoeveelheid gas getransporteerd. Nog voor het einde van 2013 bereikte het transport van gas al een recordniveau van 113 miljard kubieke meter. De netbeheerder bracht deze informatie naar buiten op dinsdag 24 december

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Omzet uitzendbranche stijgt

Dinsdag 24 december 2013 maakte brancheorganisatie ABU cijfers bekend over de uitzendbranche. Hieruit kwam naar voren dat de omzet van uitzendbureaus is toegenomen. De ABU vergeleek de omzetcijfers van 2013 met de omzetcijfers van 2012 voor de maand november. Hieruit

Getagd met
Geplaatst in Nieuws