Technisch Werken
Blog archief

Technicum start tweede BBL carrousel in september 2018

Uitzendbureau Technicum gaat in de maand september van 2018 een tweede groep BBL leerlingen laten deelnemen aan het BBL carrousel. Het BBL carrousel is een speciale methode die binnen Technicum is ontwikkeld om BBL leerlingen te laten rouleren tussen verschillende

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor BBL opleidingen in de techniek via een technisch uitzendbureau in 2018

Veel mensen vinden in 2018 werk via een uitzendbureau. In de techniek vormen technische uitzendorganisaties een belangrijke verbindende factor tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag naar technisch personeel is volop aanwezig in 2018. Dat blijkt uit de

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor BBL in de techniek in juli 2018

BBL is voor veel werkzoekenden en leerlingen in de techniek een interessante opleidingsvorm. Doormiddel van BBL kun je werken en leren. Een BBL volg je via een opleidingsinstituut in het middelbaar beroepsonderwijs, ook wel bekend als het mbo. Veel BBL

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Aansprakelijkheid stagiairs tijdens stage

Jaarlijks lopen tienduizenden leerlingen een studenten een stage bij een leerbedrijf. Gelukkig verlopen de meeste stages zonder problemen maar er kunnen calamiteiten of schade ontstaan tijdens de stage. Deze schade of andere problemen kunnen door het personeel van het bedrijf

Getagd met , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

BBL en werken voor een uitzendbureau

BBL opleidingen worden steeds vaker aangeboden door uitzendbureaus. Met name uitzendbureaus die personeel bemiddelen voor de uitvoerende techniek kiezen er steeds vaker voor om BBL trajecten aan te bieden. In een BBL traject kan een uitzendkracht als een aankomende vakkracht

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is omscholen?

Omscholen is het geheel van opleidingen, trainingen, cursussen en andere activiteiten waarmee iemand nieuwe vaardigheden en kennis aanleert die hem of haar in staat stellen om een ander beroep uit te oefenen dan men tot op heden heeft uitgeoefend en

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

Wat is een BBL vacature?

Een BBL vacature is een vacature waaraan een opleiding gekoppeld is in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dat betekent dat een kandidaat of sollicitant die in aanmerking wil komen voor een BBL vacature solliciteert op werken en leren. BBL is namelijk

Getagd met , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Solliciteren

Geef je op voor BBL in 2018

Wanneer je in de techniek aan de slag wilt is het belangrijk dat je over de juiste diploma’s en certificaten beschikt. Een belangrijk certificaat is bijvoorbeeld het VCA certificaat. Dit is echter een vrij algemeen veiligheidscertificaat. Naast VCA zijn er

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

BBL Carrousel opgericht door Technicum Leeuwarden in april 2018

Technisch personeel is schaars op de arbeidsmarkt. Dat weten bedrijven in de techniek die een steeds groter tekort aan ervaren vakkrachten ervaren. Technische uitzendbureaus ontvangen steeds meer vacatures en zoeken naar oplossingen om het tekort aan technische vakkrachten op te

Getagd met , , ,
Geplaatst in Opleiding

Technischwerken.nl gaat samenwerking aan met Technicum vanaf april 2018

Begin april werd op de website al bekend gemaakt dat er onderhandelingen werden gevoerd tussen Technischwerken.nl en uitzend- en detacheringorganisatie Technicum over een mogelijke samenwerking. Deze onderhandelingen zijn inmiddels succesvol afgerond. Dat betekent dat Technicum en Technischwerken.nl elkaar gaan versterken

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws

Verbod op gasaansluitingen nieuwbouwwoning in 2019 roept vragen op in bouwsector

In 2019 zou er volgens het kabinet een verbod moeten komen op gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen. Op die manier hoopt het kabinet het gebruik van aardgas terug te dringen en de energietransitie in Nederland verder te bevorderen. Het streven wordt daarnaast

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Voor- en nadelen BOL en BBL

Binnen het middelbaarberoepsonderwijs of MBO kan een student kiezen tussen twee onderwijsvormen: BOL (Beroeps opleidende leerweg) en BBL (Beroepsbegeleidende leerweg). Er zijn grote verschillen tussen deze onderwijsvormen. De BOL opleidingsvorm vindt hoofdzakelijk op school plaats in een combinatie met stages.

Getagd met , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

Beroepsbegeleidende leerweg BBL

De beroepsbegeleidende leerweg wordt ook wel afgekort met de hoofdletters BBL of met bbl en is een praktijkgerichte vorm van het middelbaar beroepsonderwijs oftewel het mbo. BBL wordt ook wel werken en leren genoemd omdat de deelnemer aan deze opleiding

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

Energietransitie levert nieuwe banen op vanaf 2018

De transitie van vervuilende energiebronnen naar schone energiebronnen wordt ook wel energietransitie genoemd. Deze energietransitie is onlosmakelijk verbonden met het behalen van de klimaatdoelstellingen die in wereldwijde klimaatakkoorden zijn vastgelegd. Dat betekend dat woningen in de toekomst op een andere

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Te weinig scholieren kiezen voor installatietechniek in 2018

Het tekort aan personeel in de installatietechniek is duidelijk merkbaar door het grote aanbod aan vacatures bij installatiebedrijven en elektrotechnische bedrijven. Deze bedrijven zetten hun vacatures op websites en jobboards maar ook op de bedrijfsbusjes in de hoop dat er

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

SER: er moeten specifieke opleidingen komen voor de energietransitie vanaf 2018

De energietransitie is in feite de omschakeling van een vervuilende, milieubelastende energievoorziening naar een meer klimaat neutrale en schonere energievoorziening. Deze omschakeling of transitie krijgt wereldwijd meer aandacht. Ook in Nederland gaat er veel aandacht uit naar de energietransitie. Er

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

BBL aanmeldformulier in gebruik vanaf april 2018

Het aanmeldformulier voor BBL-opleidingen is geactiveerd in april 2018 op de website Technischwerken.nl. Dat betekend dat iedereen vanaf dit moment zich kan aanmelden voor een BBL-traject op deze website. Daarvoor kon tot voor kort algemene contactformulier worden aangeklikt. Door aanpassingen

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Wat houdt bbl in?

BBL is de Beroepsbegeleidende Leerweg en is een Nederlandse, praktijkgerichte variant van het middelbaar beroepsonderwijs. BBL wordt ook wel werken en leren genoemd omdat de deelnemer aan deze opleidingsvorm ongeveer zeventig tot tachtig procent van zijn of haar opleiding in

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

BBL afkorting

BBL is een afkorting die staat voor beroepsbegeleidende leerweg of Beroeps Begeleidende Leerweg (met hoofdletters) en is een Nederlandse variant van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de vorm van werken en leren. In Nederland worden verschillende BBL opleidingen aangeboden door regionale

Getagd met , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

BBL of BOL kiezen?

BBL en BOL zijn twee verschillende opleidingstrajecten die leerlingen kunnen volgen in het middelbaar beroepsonderwijs. Opleidingen zijn er vaak in een BBL variant maar ook in een BOL variant. Zo kan iemand bijvoorbeeld een opleiding tot Monteur Sterkstroom Installaties (MSI)

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Opleiding