Technisch Werken
Blog archief

Installatietechniek vacatures nemen toe in 2018

Er komen steeds meer vacatures in de installatietechniek en elektrotechniek in 2018. De meeste bedrijven die in deze sectoren actief zijn merken dat ze meer opdrachten binnen krijgen van klanten. De toename aan opdrachten zorgt er voor dat hun orderportefeuille

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

CPB verwacht gemiddelde loonstijging van 2,9 procent in 2019

Het salaris van de meeste werknemers is in de afgelopen 30 jaar nauwelijks gestegen. De Nederlandse arbeidsmarkt trekt echter wel steeds meer aan. Door het economische herstel na de financiële crisis hebben bedrijven in Nederland het drukker gekregen. Dat blijkt

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

BBL aanmelding voor technische opleiding via uitzendbureau in 2018

Als je interesse hebt in een BBL opleiding kun je jezelf op verschillende manieren aanmelden. Als je een erkend leerbedrijf hebt waar je het praktijkdeel van de BBL opleiding kunt volgen kun je rechtstreeks een aanmelding indienen bij een ROC

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

BBL vacatures als oplossing voor personeelstekort in 2018

In de techniek worden steeds meer vacatures gepubliceerd waarin een combinatie van werken en leren wordt aangeboden. Omdat werken en leren meestal in de vorm van een BBL traject wordt vormgegeven noemt men deze vacatures ook wel BBL vacatures. Het

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Instroom technische BBL opleidingen na de bouwvak 2018

Instromen in BBL opleidingen wordt steeds flexibeler in Nederland. In het verleden waren BBL opleidingen gekoppeld aan schooljaren maar tegenwoordig kun je bijna op elk moment van het jaar instromen in een BBL opleiding. Dat zorgt er voor dat men

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Technicum Techniek Academy een oplossing voor het tekort aan Technisch personeel

Het opleiden van technisch personeel wordt steeds belangrijker. De arbeidsmarkt heeft de komende jaren te maken met een oplopend tekort aan technisch personeel en de technologische ontwikkelingen worden steeds complexer. Techniek draait om kennis, veiligheid, innovatie en kwaliteit. Al deze

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

Werken als uitzendkracht in de techniek is uitdagend en dynamisch in 2018

Uitzendwerk is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Uitzendwerk wordt ook wel flexwerk genoemd maar onder de titel ‘flexwerk’ vallen meer flexibele arbeidscontracten dan werken onder uitzendbeding. Het interessante van uitzendwerk is dat het de afgelopen jaren dynamischer en

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor BBL installatietechniek/ elektrotechniek en na de bouwvak 2018 beginnen!

Installatietechniek en elektrotechniek worden steeds belangrijker branches binnen de techniek in Nederland. Dat heeft onder andere te maken met de grote rol die installatiemonteurs en elektromonteurs spelen in de energietransitie. De energietransitie is een veelbesproken begrip in Nederland en houdt

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

Na de bouwvak 2018 aan de slag in de techniek of de bouw?

De bouwvak is van oudsher een periode dat de bouw stil ligt en de bouwvakkers vakantie kunnen nemen. Dit is echter in veel gevallen al lang niet meer aan de orde. De bouw ligt niet meer stil in de bouwvak.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Een BBL opleiding is een effectieve weg naar de techniek in 2018

Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt in 2018. Dat betekent dat er dit jaar veel vacatures zijn maar nauwelijks ervaren technische arbeidskrachten om deze vacatures in te vullen. Er zijn echter nog wel verschillende werkzoekenden in Nederland die een

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws

Technicum start tweede BBL carrousel in september 2018

Uitzendbureau Technicum gaat in de maand september van 2018 een tweede groep BBL leerlingen laten deelnemen aan het BBL carrousel. Het BBL carrousel is een speciale methode die binnen Technicum is ontwikkeld om BBL leerlingen te laten rouleren tussen verschillende

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor BBL opleidingen in de techniek via een technisch uitzendbureau in 2018

Veel mensen vinden in 2018 werk via een uitzendbureau. In de techniek vormen technische uitzendorganisaties een belangrijke verbindende factor tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag naar technisch personeel is volop aanwezig in 2018. Dat blijkt uit de

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor BBL in de techniek in juli 2018

BBL is voor veel werkzoekenden en leerlingen in de techniek een interessante opleidingsvorm. Doormiddel van BBL kun je werken en leren. Een BBL volg je via een opleidingsinstituut in het middelbaar beroepsonderwijs, ook wel bekend als het mbo. Veel BBL

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Aansprakelijkheid stagiairs tijdens stage

Jaarlijks lopen tienduizenden leerlingen een studenten een stage bij een leerbedrijf. Gelukkig verlopen de meeste stages zonder problemen maar er kunnen calamiteiten of schade ontstaan tijdens de stage. Deze schade of andere problemen kunnen door het personeel van het bedrijf

Getagd met , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

BBL en werken voor een uitzendbureau

BBL opleidingen worden steeds vaker aangeboden door uitzendbureaus. Met name uitzendbureaus die personeel bemiddelen voor de uitvoerende techniek kiezen er steeds vaker voor om BBL trajecten aan te bieden. In een BBL traject kan een uitzendkracht als een aankomende vakkracht

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is omscholen?

Omscholen is het geheel van opleidingen, trainingen, cursussen en andere activiteiten waarmee iemand nieuwe vaardigheden en kennis aanleert die hem of haar in staat stellen om een ander beroep uit te oefenen dan men tot op heden heeft uitgeoefend en

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Opleiding

Wat is een BBL vacature?

Een BBL vacature is een vacature waaraan een opleiding gekoppeld is in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dat betekent dat een kandidaat of sollicitant die in aanmerking wil komen voor een BBL vacature solliciteert op werken en leren. BBL is namelijk

Getagd met , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Solliciteren

Geef je op voor BBL in 2018

Wanneer je in de techniek aan de slag wilt is het belangrijk dat je over de juiste diploma’s en certificaten beschikt. Een belangrijk certificaat is bijvoorbeeld het VCA certificaat. Dit is echter een vrij algemeen veiligheidscertificaat. Naast VCA zijn er

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws

BBL Carrousel opgericht door Technicum Leeuwarden in april 2018

Technisch personeel is schaars op de arbeidsmarkt. Dat weten bedrijven in de techniek die een steeds groter tekort aan ervaren vakkrachten ervaren. Technische uitzendbureaus ontvangen steeds meer vacatures en zoeken naar oplossingen om het tekort aan technische vakkrachten op te

Getagd met , , ,
Geplaatst in Opleiding

Technischwerken.nl gaat samenwerking aan met Technicum vanaf april 2018

Begin april werd op de website al bekend gemaakt dat er onderhandelingen werden gevoerd tussen Technischwerken.nl en uitzend- en detacheringorganisatie Technicum over een mogelijke samenwerking. Deze onderhandelingen zijn inmiddels succesvol afgerond. Dat betekent dat Technicum en Technischwerken.nl elkaar gaan versterken

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws