Technisch Werken

Vakbonden bereiken principeakkoord met Tata Steel eind maart 2018

De vakbonden zijn met Tata Steel tot een principeakkoord gekomen over de voorwaarden van de voorgenomen fusie met ThyssenKrupp. Voor de vakbonden was vooral de werkgelegenheid een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen. De vakbonden spraken namens het personeel hun zorgen uit over de fusie. Veel personeelsleden van Tata Steel verwachten dat er ontslagen zullen vallen wanneer Tata Steel en ThyssenKrupp de fusie door gaan zetten. Inmiddels zijn er door Tata Steel en de vakbonden afspraken gemaakt met betrekking tot het behoud van werkgelegenheid bij Tata Steel in Nederland. Dit werd bekend gemaakt door de vakbonden op donderdag 22 maart 2018.

De vakbond CNV heeft het over “een nadrukkelijk succes” als het gaat over de gesprekken met Tata Steel. Volgens de vakbond zijn gedwongen ontslagen nu niet meer aan de orde en zijn er daarnaast goede werkgelegenheidsgaranties tot 2026 vastgelegd. Dit heeft bestuurder Peter Boëseken van CNV Vakmensen benoemd in een reactie. Tot oktober 2026 kan Tata Steel IJmuiden geen werknemers gedwongen ontslaan. Toch zullen er driehonderd tot ongeveer vierhonderd banen verdwijnen bij Tata Steel. De werknemers die op dit moment in deze banen werken zullen de komende jaren via natuurlijk verloop het bedrijf verlaten. Daardoor worden gedwongen ontslagen voorkomen. Verder zullen er de komende jaren ongeveer honderd werkplekken bij komen omdat er een nieuw hoofdkantoor wordt gebouwd.

De FNV Metaal en CNV Vakmensen benadrukken dat ze op dit moment nog niet met de fusie instemmen. De CNV moet namelijk hun eigen leden nog om een oordeel over het principeakkoord vragen. Ook de FNV is nog niet direct akkoord. Deze vakbond is pas akkoord voor de fusie nadat de centrale ondernemingsraad het adviestraject heeft afgerond.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Laadpalenfabrikant Alfen gaat voor lagere prijs naar de beurs in 2018

Alfen is de laatste tijd een aantal keer in het nieuws geweest. De laadpalenfabrikant had namelijk plannen om naar de beurs te gaan en deze plannen worden nu ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht. Echter bleek de verwachte interesse onder investeerders vrij laag. Daarom gaat Alfen voor een lagere prijs dan verwacht naar de beurs.

Donderdag 22 maart 2018 werd voorafgaand aan de beursgang van het bedrijf bekend gemaakt dat een aandeel in Alfen ongeveer 10 euro zal gaan kosten. Het bedrijf had eerder nog rekening gehouden met een bedrag van 11,25 euro tot 15 euro per aandeel voor het bedrijf.

De prijs van 10 euro per aandeel zorgt voor een totale opbrengst 85 miljoen euro voor eigenaar Infestos. Deze investeerder zal in totaal 8,5 miljoen aandelen verkopen. In totaal zullen een aantal banken gezamenlijk voor 13 miljoen euro aan aandelen opkopen. Wanneer de banken deze optie daadwerkelijk gaat gebruiken zal 48,8 procent van het bedrijf in aandelen naar de beurs worden gebracht.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Werkgevers willen toegang tot ‘kaartenbak’ werkzoekenden in 2018

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft woensdag 21 maart 2018 duidelijk gemaakt dat werkgevers meer inzicht moete krijgen in de werkzoekenden die zich hebben aangemeld bij gemeenten. De werkgeversorganisatie heeft het over de zogenaamde ‘kaartenbak’. Deze term stamt nog uit de tijd dat gegevens van werknemers en vacatures van werkgevers nog op kaarten werden bijgehouden door overheidsinstellingen zoals arbeidsbureaus. Tegenwoordig worden werkzoekenden vooral in digitale databanken geregistreerd. Deze digitale databanken zijn voor werkgevers een belangrijke bron van nieuw arbeidspotentieel.

Ondernemers zouden VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer sneller nieuw personeel kunnen vinden als ze toegang krijgen tot de databanken. Op dit moment is het zo dat mensen die werkloos raken zich moeten aanmelden bij de gemeente waar ze wonen. De gemeente zal dan met hen een traject naar werk opstarten. Daarbij werkt de gemeente samen met uitkeringsinstantie UWV. Op die manier wordt de werkloze geholpen met de zoektocht naar nieuw werk. Gemeenten en de overheid zouden volgens de VNO-NCW kunnen gemeenten geld kunnen besparen door hun lijst van werkzoekenden ook inzichtelijk te maken voor werkgevers.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Dak distributiecentrum in Venlo krijgt 28.000 zonnepanelen in 2018

Het grootste zonnepanelendak van Nederland zal worden aangebracht in Venlo. In de maand april zal worden gestart met de aanleg van 28.000 zonnepanelen op het dak van een groot bedrijf. Op een distributiecentrum zullen deze panelen worde aangebracht. Gezamenlijk zullen deze zonnepanelen een oppervlakte van ongeveer 80.000 vierkante meter gaan bedekken.

Waarschijnlijk zullen de zonnepanelen in de herfst allemaal aangesloten worden. Als dat klaar is zullen de zonnepanelen gezamenlijk ongeveer zeven miljoen kilowattuur per jaar aan elektrische stroom opwekken. Dat is meer dan voldoende om ongeveer tweeduizend huishoudens voor een periode van een jaar van elektrische stroom te voorzien. De elektrische stroom zal echter niet alleen aan huishoudens worden verstrekt. Zo neemt het distributiecentrum de helft van de elektrische stroom af. De overige helft van de elektrische energie zal worden afgenomen door bijvoorbeeld bedrijf of huishoudens in de omgeving.

Op dit moment is het grootste zonnepanelendak nog geplaatst op Scania-vestiging in Zwolle. Bij deze vrachtwagenfabrikant zullen in totaal 22.000 zonnepanelen op het dak worden aangebracht. Deze zonnepanelen kunnen per jaar zes miljoen kilowattuur stroom genereren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Consumentenvertrouwen gestegen in maart 2018

Het consumentenvertrouwen geeft aan hoe consumenten denken over hun eigen koopkracht en de economie. In maart 2018 is het consumentenvertrouwen in Nederland iets verbeterd. Consumenten oordelen positiever over het economisch klimaat. Het consumentenvertrouwen wordt genoteerd in een index. Deze index kwam in maart 2018 uit op 24 punten. In de maand februari was deze index nog 23 punten. Dit bericht werd woensdag 21 maart 2018 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt.

De koopbereidheid van consumenten verandert niet, aldus het CBS. Het indexcijfer 24 is ruim boven het gemiddelde consumentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde consumentenvertrouwen ligt namelijk op min drie. In de maand januari van het jaar 2000 bereikte het consumentenvertrouwen de hoogste stand ooit. Toen kwam het indexcijfer uit op 36. Tijdens de economische crisis kwam het consumentenvertrouwen op het dieptepunt. Dit dieptepunt werd bereikt op maart 2013 en was min 41. Al een jaar lang is het consumentenvertrouwen in Nederland tussen de 23 en 26 punten aan het schommelen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Trump maakt eind maart 2018 importheffingen bekend voor Chinese producten

De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting deze week bekend gaan maken welke importheffingen hij wil doorvoeren op Chinese producten. De importheffingen zouden gezamenlijk wel tot 60 miljard dollar kunnen gaan bedragen en worden specifiek geheven op Chinese producten. Waarschijnlijk worden de heffingen komende vrijdag aangekondigd. Dit hebben ingewijden rondom de Amerikaanse regering laten weten.

De importheffingen hebben te maken met de goedkope Chinese producten die op de Amerikaanse markt verschijnen. Deze goedkope producten vormen een bedreiging voor de Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse economie. Dit is tenminste het idee van Donald Trump achter importheffingen. De heffingen zijn gericht op Chinese telecommunicatieproducten en op andere technologische producten. Verder komen er ook restricties rond Chinese investeringen in de Verenigde Staten. Trump wil niet dat de Chinezen de Amerikaanse technologie gaan overkopen.

Zo beschuldigd de regering-Trump China van diefstal van Amerikaanse bedrijfsinformatie voor eigen gewin. De heffingen zullen waarschijnlijk eind maart bekend worden gemaakt. Meestal komt er dan ook een periode waarin men bezwaar kan aantekenen tegen de heffingen. Er zijn in Amerika ook veel mensen en bedrijven die denken dat de importheffingen geen positief effect zullen hebben. China heeft namelijk eerder al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen als de Amerikaanse importheffingen worden doorgevoerd.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Oliebedrijf Rosneft heeft in 2017 meer winst geboekt

Rosneft is een Russische staatsoliebedrijf en is een belangrijke speler in de samenwerking tussen Rusland en de landen die behoren tot het OPEC-kartel. Rosneft is het grootste beursgenoteerde oliebedrijf ter wereld maar heeft ook te maken met politieke ontwikkelingen in de oliemarkt. Wanneer de leden van de OPEC samen met Rusland besluiten om de olieproductie te verlagen dan heeft dit gevolgen voor de activiteiten van Rosneft. De huidige afspraken tussen de OPEC en Rusland zijn gericht op het beperken van de olieproductie.

Men wil het aanbod aan olie op de markt verminderen zodat de prijs van olie omhoog gaat. Geen wonder dat de olieproductie van Rosneft in 2017 is gedaald. De daling was ongeveer twee procent ten opzichte van 2016. Deze daling was geen verassing maar heeft niet geleid tot een lagere omzet. Integendeel het bedrijf heeft in 2017 behoorlijk meer winst geboekt dan een jaar eerder. Dit kwam door de hogere olieprijs. Vanwege de hogere olieprijs nam ook de omzet van het bedrijf toe. In totaal steeg de nettowinst met ruim een kwart. Daardoor kwam de winst uit op 222 miljard roebel. Dit is omgerekend 3,1 miljard euro.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Organisatiemechanismen en coördinatiemechanismen

Een organisatie kent vele processen en systemen. Organisaties worden ook wel mechanismen genoemd. Deze visie op organisaties is door Mintzberg beschreven en is in deze tekst door HRM-student Tjerk van der Meij als bron gehanteerd. Planning en coördinatie staan in de theorie van Mintzberg centraal. Doormiddel van planning wordt het organisatiemechanisme aangestuurd en in banen geleid. Binnen organisaties wordt de gehele bedrijfsvoering gestuurd door coördinatie.

Zes organisatiemechanismen
Mintzberg heeft zes organisatiemechanismen beschreven die de coördinatie van het bedrijf vormgeven:

 • Cultuur
 • Strategische top
 • Middenkader
 • Operationele kern, of uitvoerend personeel
 • Ondersteunende stafdiensten
 • Technische staf

Naast deze zes organisatiemechanismen heeft Mintzberg ook een aantal coördinatiemechanismen in zijn theorie beschreven. Deze zijn in onderstaande alinea nader toegelicht.

Zes coördinatiemechanismen
De bedrijfsvoering en de werkprocessen worden op een bepaalde stijl gecoördineerd, dit noemt men een coördinatiemechanisme. Hiervoor zijn zes mechanismes om deze processen te sturen. Mintzberg onderscheidt deze zes fundamentele manieren om de werkzaamheden binnen een organisatie te coördineren:

 • Onderlinge afstemming, coördinatie door informele communicatie. Dit vindt plaats in zelfsturende teams, werknemers werken met elkaar door middel van feedback. Dit gebeurt (grotendeels) zonder leidinggevenden.
 • Rechtstreeks toezicht, coördinatie door orders van één persoon. Er is een leidinggevende aanwezig die de werknemers voorziet van directe instructies.
 • Standaardisatie van werkprocessen, coördinatie door specificeren van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden nauw omschreven en toegelicht in een werkinstructie. Werknemers werken vanuit deze instructie. Dit komt veel voor bij productiebedrijven.
 • Standaardisatie van resultaten, coördinatie door specificatie van de resultaten van werkzaamheden. Denk hier aan financiële doelstelling zoals winst.
 • Standaardisatie van bekwaamheden en kennis, coördinatie van verschillende werkzaamheden door opleiding. Werknemers van de operationele laag staan centraal in deze stijl. Ze krijgen veel opleiding om ze goed aan de organisatie te binden.
 • Standaardisatie van normen die het werk beïnvloeden. Deze stijl komt hoofdzakelijk voor bij productiebedrijven en een bureaucratie.

Bovenstaande zijn drie vormen van standaardisatie terug te vinden. Mintzberg ondervond tijdens het vormen van zijn theorie, dat hoe complexer de organisatie werd, hoe meer standaardisatie er wordt toegepast. Van de gehele zes manieren van organisatiecoördinatie heeft een organisatie van ieder een deel nodig, maar uiteindelijk wordt één coördinatiemechanisme de overheersende. Het mechanisme wat het best aansluit bij de bedrijfsvoering wordt de “orginizational fit” genoemd.

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Management

Systeemtheorie en systeemhiërarchie

Vanuit de systeemtheorie zijn er 2 wijzen waarop men een organisatie en de systemen binnen de organisatie kan waarnemen, namelijk een organisatie als machine en een organisatie als organisme (Mintzberg). In deze tekst, die is geschreven door HRM-student Tjerk van der Meij, is de organisatie of de organisatiebenadering toegelicht aan de hand van de systeemtheorie en de systeemhiërarchie. Allereerst is in het kort beschreven van de systeemtheorie inhoud. Daarna worden verschillende soorten systemen benoemd. Organisaties verschillen namelijk in missie en visie en daardoor ook in bedrijfsvoering. Er zijn complexe organisatiesystemen en minder complexe organisatiesystemen. Daarom verschillen ook de verschillende soorten niveaus in de systeemtheorieën, daarover lees je in de volgende alinea meer.

Systeemtheorie
De systeemtheorie zegt dat de werkelijkheid kan worden benadert als systeem. Een systeem bestaat uit een aantal elementen die met elkaar in relatie staan. Doordat de elementen een onderlinge relatie met elkaar hebben staan ze onderling in samenhang. Vanuit de externe omgeving worden de elementen binnen de systemen beïnvloed. In hoeverre de systemen worden beïnvloed door de omgeving en hoe de elementen met elkaar in samenhang zijn, geeft de mens de mogelijkheid dergelijke systemen te kunnen analyseren. Na aanleiding van de theorie van Mintzberg heeft Boulding in 1956 een hiërarchie opgezet om de complexiteit van een systeem te definiëren. De hiërarchie van systemen is opgebouwd in 8 niveaus.

 • Het raamwerk (Niveau 1)
 • Het uurwerk (Niveau 2)
 • De thermostaat (Niveau 3)
 • Het levend organisme (Niveau 4)
 • Het dier (Niveau 5)
 • De mens (Niveau 6)
 • Het sociaal systeem (Niveau 7)
 • Het transcendentale systeem (Niveau 8)

De soorten systemen lopen respectievelijk op van eenvoudig (niveau 1), naar complex (niveau 9). Per niveau stijgt het systeem in complexiteit.

Het raamwerk
Dit is het eerste soort systeem in de hiërarchie van Boulding en is daardoor het meest eenvoudige soort systeem. Vaak is dit een eenvoudig en eenmalig systeem. Denk bijvoorbeeld aan de organogram van een organisatie.

Het uurwerk
Het tweede systeem is iets complexer dan het raamwerk. In het uurwerksysteem spelen zich processen af, denk hierbij aan een productieafdeling.

De thermostaat
Het thermostaatsysteem is een besturingssysteem. Bijvoorbeeld het proces van invoer, transformatie en uitvoer. Bij dit soort systemen vindt vaak terugkoppeling plaats.

Het organisme
Dit soort systeem heeft al een grote mate van complexiteit. Vanuit de systeem theorie wordt deze laag vaak vergeleken met een plant. Een plant bestaat uit een groot aantal cellen en onderdelen. De bladen, wortels en bloemen staan allemaal met elkaar in samenhang en hangen van elkaar af.

Het dier
In grote lijnen is hetzelfde niveau als het organisme met hier het aspect van beweging aan toegevoegd. Deze systemen bestaan uit, net als bij een dier, uit instinctief handelen.

De mens
Het systeem ‘mens’ bestaat uit de aspecten van het systeem ‘dier’, met daarbij bewustzijn. Een mens in bewust van zijn omgeving en in staat om op zichzelf te reflecteren.

Sociale systemen
Een sociaalsysteem is de verveelvoudigde variant van het menssysteem. Het sociale systeem is namelijk een groepering van mensen of menssystemen.

Het transcendentale systeem
Tot slot kent de hiërarchie van Boulding het transcendentale systeem. Dit is het meest complexe systeem. Transcendentale systemen worden gekenmerkt door dat er geen eenvoudige antwoorden zijn op het vraagstuk dat het systeem met zich meebrengt. Voorbeelden van een transcendentale systeem zijn bijvoorbeeld religie of filosofie.

Samenvattend
De mens kan op verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken, en dus ook naar een organisatie. Het beeld wordt getekend door de manier hoe iemand naar de werkelijkheid kijkt. Ook een organisatie kan op meerdere manieren worden aanschouwd. De systemen van een organisatie, of de organisatie als systeem kan worden onderscheiden in een van de 8 bovenstaande niveaus om het te definiëren. Doordat een mens, of een groep mensen, op verschillende wijzen naar een organisatie kan kijken, kan een organisatie meerdere niveaus van systemen kenmerken.

Getagd met , ,
Geplaatst in Management

Vorming van de organisatiecultuur

Elke organisatie kent een cultuur die per bedrijf uniek is en altijd verschilt van de concurrentie. De cultuur van een organisatie wordt bepaald door een scala van factoren. Men kent vanuit Organisatie en Management een viertal van elementen van cultuur. Deze elementen vormen onderling de cultuur van het bedrijf. De elementen bestaan uit:

 • Veronderstellingen die niet ter discussie staan (laag 1)
 • Normen en waarden (laag 2)
 • Mythen, helden en symbolen (laag 3)
 • Gedragscode, rituelen en procedures (laag 4)

De bovenstaande elementen van (organisatie-) cultuur kunnen worden geordend van aanpasbaar tot minst aanpasbaar. Waar in laag 1 het minst aanpasbaar is en laag 4 het meest aanpasbaar. Hieronder zijn de verschillende elementen toegelicht door Tjerk van der Meij, student Human Resource Management aan de NHL in Leeuwarden.

Veronderstellingen
Aan de grondslag van organisatiecultuur staan de veronderstellingen die niet ter discussie staan. Deze veronderstellingen zijn het meest lastig te wijzigen in de organisatiecultuur. Voorbeelden van dergelijke veronderstellingen zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, respect voor de collega, etc.

Normen en waarden

In de tweede laag vind men de normen en waarden van een organisatie. Door dat deze laag vrij laag genummerd is in de lagen van cultuur zijn ze lastig aan te passen. Binnen een bedrijf staan de normen en waarden in het algemeen aardig vast. Denk bij normen en waarden binnen een organisatie aan het op tijd komen, of loyaliteit. Normen en waarden is alles wat hoort en niet hoort binnen cultuur.

Mythen, helden en symbolen
De derde zijn de mythen, helden en symbolen. Binnen een organisatie kent men veel verhalen over vroeger, die in het algemeen twijfelachtig zijn. Dit schaadt men onder de mythen van een organisatie. Helden binnen een organisatie zijn vaak de boegbeelden die het merk dragen. Binnen Apple was dit bijvoorbeeld Steve Jobs. Tot slot kent de derde laag symbolen, dit is bijvoorbeeld het loge van de organisatie. Tezamen bepalen dit drietal factoren de derde laag in de structuur van cultuur.

Gedragscode, rituelen en procedures
Tot slot kent de cultuur een gedragscode, rituelen en procedures. Dit is de laatste laag van een organisatiecultuur. Alle drie zijn ze van de totale vier lagen het meest aanpasbaar, maar desalniettemin een groot bepaler van de totale cultuur. Voorbeelden hier van zijn kerstborrels, gezamenlijke pauzes, etc.

Vormen van cultuur

Elke organisatie cultuur komt tot stand door de bovenstaande vier factoren. Doordat elke cultuur identiek is, kent men vier vormen waarin een cultuur kan worden gedefinieerd:

 • Macht-georiënteerd
 • Rol-georiënteerd
 • Taak-georiënteerd
 • Persoon-georiënteerd

Macht-georiënteerd
Een macht georiënteerde cultuur gaat uit van een overheersing van de omgeving. Het wordt gekenmerkt door een hoge samenwerkingsgraad en een lage machtsspreiding.

Rol-georiënteerd
Deze vorm gaat uit van het rationele handelen. Het kent een lage samenwerkingsgraad en een lage machtsspreiding.

Taak-georiënteerd
Binnen deze vorm van cultuur wordt een doel gesteld en wordt er alles aan gedaan om dit doel te behalen. Deze vorm van cultuur kent een hoge samenwerkingsgraad en een hoge machtsspreiding.

Persoon-georiënteerd
Binnen deze cultuur staat de medewerker en diens behoeften centraal. Het wordt gekenmerkt door een lage samenwerkingsgraad en een hoge machtsspreiding.

Conclusie
Door de 4 lagen wordt een organisatie gevormd. Hoewel er vier definities van cultuur bestaan, kent geen enkele organisatie een van de exacte definitie. Door dat cultuur wordt beïnvloedt door oneindig veel aspecten kent een organisatie in de realiteit een combinatie van bovenstaande 4 definities.

Getagd met ,
Geplaatst in Management

Productiefactoren, bedrijfsprocessen en transformatie

Iedere organisatie heeft te maken met een aantal productiefactoren. Ongeacht het type organisatie zijn de volgende 4 productiefactoren van toepassing.

 • Arbeid
 • Natuur
 • Kapitaal
 • Informatie

Doormiddel van transformatie zet een bedrijf elke van de hiervoor genoemde productiefactoren om in een uitvoer. Dit is het proces van invoer, transformatie en uitvoer. Dit proces vindt bij elke organisatie plaats maar gebeurt echter niet bij elke organisatie op dezelfde wijze. Sommige bedrijven hechten namelijk meer waarden aan één of enkele specifieke productiefactoren terwijl andere bedrijven de accenten juist anders leggen. Tjerk van der Meij, student Human Resource Management aan de NHL, heeft deze tekst geschreven in het kader van zijn opleiding.

Bedrijfsprocessen die voortvloeien uit transformatie
Vanuit de transformatie vloeien bedrijfsprocessen voort. Binnen Organisatie en Management kent men bedrijfsprocessen die de totale bedrijfsvoering tot stand brengen. Deze processen staan geordend in een organisatie van primair, naar secundair, tot bestuurlijk die zich voordoen in de transformatie. De ordening ziet er als volgt uit:

 • Primaire processen, dit zijn de processen die zich in de uitvoering plaats vindt en meteen in de output waarde toevoegt. In een metaalbewerkingsbedrijf zouden dergelijk proces bijvoorbeeld het lassen of verspanen zijn. Dit zijn processen waar de organisatie van afhankelijk is om te kunnen bestaan.
 • Secundaire processen, dit zijn de processen die het primaire proces tot stand brengen, dus de processen die de uitvoerend processen mogelijk maken. Denk hier aan bijvoorbeeld: geld, een vestiging, etc. Deze processen zijn ondersteunend voor het primaire proces.
 • Bestuurlijke processen, deze processen leiden de primaire en secundaire processen in goed banen. Dit soort processen worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de managementlagen van een organisatie. Denk aan: planning, beleid, sturing en leiderschap. Binnen de bestuurlijke processen vind er een afstemming plaats tussen zowel primaire, als secundaire processen en managers of leidinggevenden.

Binnen een organisatie zijn er in het algemeen 6 soorten processen die men kan terug leiden aan de 3 bovenstaande ordeningen. Onderstaand zijn het zestal processen beschreven:

 • Marketing- en verkoopproces; een primair, maar ook secundair proces. Wanneer men het verkopen van producten als dienstverlening heeft, is dit essentieel voor het voortbestaan van de organisatie. Marketing is bijvoorbeeld reclame maken voor je product. In dit geval is het marketing een secundair proces omdat dit het primaire proces ondersteund en uitbreidt.
 • Inkoopproces; een secundair proces. Door inkoop kunnen materialen ten behoeve van de productie worden aangeschaft en daardoor mogelijk worden gemaakt.
 • Fabricageproces / dienstverle¬ningsproces; dit is altijd een primair proces. Het produceren van product of dienst is hetgeen waar de organisatie zijn omzet mee maakt. Dit is het meest essentiële voor de organisatie.
 • Research- en ontwikkelingsproces; een secundair proces. Door research en development (ontwikkeling), wordt het product of de dienst die de organisatie levert naar een hoger niveau getild. Dit is daardoor een ondersteunend secundair proces op het primaire proces om product of dienstverlening te verbeteren om een stap voor te zijn op de concurrentie.
 • Financieel en informatievoorziening proces; dit is een bestuurlijk proces. Door dit proces wordt een organisatie voorzien van sturing en leiderschap, maar ook van huisvesting en innovatie.
 • Personeelsproces; tot slot het personeelsproces. Ook dit is een bestuurlijk proces. Binnen het MKB en Multinationals wordt dit veelal geregeld door een afdeling HRM (Human Resource Management). Binnen de kleinere bedrijven ziet men toch vaak een P&O’er (personeel en organisatie).

Voorbeeld van invoer, transformatie en uitvoer
Om een helder beeld te schetsen voor de lezer van transformatie en bedrijfsprocessen zal de schrijver een voorbeeld geven. In dit voorbeeld wordt een scholeninstelling als voorbeeld gebruikt.

Net als ieder andere organisatie kent een school een invoer, transformatie en uitvoer. De invoer bestaat uit studenten. De uitvoer bestaat uit afgestudeerden. Daar tussen vind de transformatie plaats. De transformatie bestaat hoofdzakelijk uit het verzorgen van onderwijs, met daarnaast natuurlijk tal van andere primaire, secundaire en bestuurlijke processen.

Voorbeelden van processen
Binnen een organisatie kunnen de volgende processen plaatsvinden:

 • Marketing- en verkoopproces; binnen een school wordt veel aan marketing gedaan. Scholen proberen studenten te werven door het organiseren van open dagen en het adverteren in de regio.
 • Inkoopproces; denk hierbij aan het aanschaffen van stoelen en tafels, lesmateriaal en faciliteiten.
 • Fabricageproces of Dienstverle¬ningsproces; dit is bij een school het primaire proces, namelijk het verzorgen van onderwijs.
 • Research- en ontwikkelingsproces; denk bij dit proces aan het verbeteren van de lessen of de digitale leeromgeving. Dit is een proces ondersteunend aan het primaire dienstverleningsproces en daardoor een secundair bedrijfsproces.
 • Financieel en informatievoorzieningsproces; dit is, net als in vele andere organisaties, een bestuurlijk proces. Dit kan bestaan uit het laten overmaken van het lesgeld of het informatie verstrekken aan docenten en studenten.
 • Personeelsproces; Net als het financieel proces is dit een bestuurlijk proces. Binnen een school is dit bijvoorbeeld HRM, P&O of een andere vorm van personeelsmanagement.

Bovenstaande processen zijn voorbeelden. Er zijn nog veel meer processen te bedenken die binnen organisaties plaatsvinden. Bedrijven zijn dynamisch daardoor veranderen processen voortdurend. Er worden processen toegevoegd maar sommige processen vallen ook weer af. Dit heeft allemaal te maken met ontwikkelingen in de organisatie maar ook in de markt. Denk maar eens aan de digitalisering die er voor heeft gezorgd dat bedrijven processen meer via computers en automatisering kunnen regelen. Dit heeft niet alleen een effect gehad op de administratie maar ook op de marketing die steeds meer via internet plaatsvindt. Ook regelgeving van lokale, landelijke en Europese overheden heeft vaak invloed op de processen binnen bedrijven. De energietransitie heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat veel bedrijven verduurzamen. Energietransitie was eerst een vrijblijvendheid maar wordt nu veel meer vanuit overheden opgelegd. Bedrijven moeten milieubewuster en lean opereren om aan de regels te kunnen voldoen. Bovendien vereisen klanten dit ook.

Getagd met , , ,
Geplaatst in Management

De rol van planning in organisaties

Voor het aansturen van processen in een organisatie is plannen van cruciaal belang. Voor het realiseren van de juiste vorm van transformatie en het aansturen van de dagelijkse processen wordt er binnen een organisatie gebruik gemaakt van een planning. Het plannen gebeurt over het algemeen vanuit de hogere (strategische) lagen van de organisatie. Gekeken vanuit het organisatie en management gaat het plannen vooruit aan het handelen en produceren. Tjerk van der Meij, student Human Resource Management aan de NHL, heeft deze tekst over planning geschreven voor technischwerken.nl. Doelstelling van de tekst is een duidelijk beeld geven van de functies van planning en de verschillende lagen van de planning.

Functies van planning
De planning kent binnen een organisatie drie verschillende functies:

 • Het rangschikken van handelingen
 • Sturing van processen
 • Beheersing van de voortgang en terugkoppeling

Verschillende lagen van planning
Binnen organisatie en management wordt planning geordend in 3 lagen:

 • Strategisch; een strategische planning wordt vaak ook wel een bedrijfsstrategie genoemd. Dit is een soort planning op de lange termijn; bijvoorbeeld de doelstellingen voor een organisatie over een aantal jaar. Om een strategische planning over langere termijn succesvol te laten maken moet deze planning over kortere tijd in delen moeten worden opgesplitst, dit mondt zich uit in tactisch en operationeel plannen.
 • Tactisch; in een tactische planning wordt het beleid gevormd over middellange termijn. Hierin wordt het grotere plaatje van de strategische planning in kleine delen opsplitste over relatief kortere perioden.
 • Operationeel; dit is de onderste laag van het plannen. Binnen de operationele planning komen de plannen die binnen zeer korte termijn tot uitvoering kunnen worden omgezet. Denk aan: financiering, investeringen, productie, etc. De operationele uitvoering wordt dan ook wel de uitvoerende planning genoemd.
  Organisaties werken de 3 lagen van plannen conform een trechter model af. Eerst bepaald men de strategie in de strategische planning, dus wat de organisatie over lange termijn tracht te behalen. Daarna wordt de strategie opgedeeld in meerdere delen die op middellange termijn te behalen zijn, dit vormt de tactische planning, of tactiek. Om de tactiek te kunnen behalen wordt vervolgens de operationele planning gemaakt, waarin de werkzaamheden op korte termijn in bedrijf worden gesteld.

Samenvatting
Samenvattend zijn de aspecten van de lagen van planning als volgt:

 • Strategisch: Lange termijn, toplagen van de organisatie
 • Tactisch: Middellang termijn, middenkaderlagen van de organisatie
 • Operationeel: Korte termijn, uitvoerende lagen van de organisatie
 • Organisaties kunnen zich door middel van strategisch, tactisch en operationeel plannen toespitsen op 6 bedrijfsprocessen:
 • marketing en verkoop (secundair)
 • productie/ dienstverlening (primair)
 • research en productontwikkeling (secundair)
 • financieel en informatievoorziening (bestuurlijk)
 • personeel (secundair)
 • inkoop (secundair)
Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Woningverkoop in februari 2018 omlaag

In de maand februari van 2018 heeft het Kadaster minder woningtransacties geregistreerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. In totaal werden in Nederland in de maand februari volgens het Kadaster 16.094 woningen verkocht. Dat is een daling van 9,1 procent ten opzichte van februari 2017. Toen werden namelijk nog 17.708 verkochte woningen geregistreerd. Deze gegevens werden maandag 19 maart 2018 door het Kadaster bekend gemaakt.

Ten opzichte van januari 2018 was er wel een kleine stijging in de woningverkoop. Deze stijging kwam echter uit op 0,4 procent. In de maand januari werden volgens de gegevens van het Kadaster nog 16.035 huizen van eigenaar verwisseld. Bijna alle woningtypen werden in februari 2018 minder verkocht ten opzichte dan dezelfde maand in 2017. Vooral twee-onder-een-kapwoningen werden minder verkocht. In dit segment was de daling het grootst met een -16,9 procent. De daling in de verkoop van hoekwoningen was het kleinste met een -4,3 procent.

De gegevens van het Kadaster zijn betrouwbaar en geven een goed beeld van de daadwerkelijke situatie op de woningmarkt. Op het moment van de verkoop laten notarissen de transactie van woningen bij het Kadaster inschrijven. Deze inschrijving is het daadwerkelijke moment van eigendomsoverdracht. De inschrijving vind ongeveer twee weken na het tekenen van het koopcontract plaats. De daadwerkelijke verkoop op papier heeft dan al eerder plaats gevonden tussen koper en verkoper.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Technisch uitzendbureau ervaart tekort aan technisch personeel in maart 2018

Technische uitzendbureaus in Nederland merken in het eerste kwartaal van 2018 dat de vraag naar technisch personeel nog steeds groot is. Zowel in de bouw, installatietechniek als in de werktuigbouwkunde is er een grote vraag naar technisch personeel. De arbeidsmarkt komt echter op slot te zitten. Vorig jaar was er namelijk ook al veel vraag naar technisch personeel waardoor er veel mensen met een technisch profiel al aan het werk zijn geholpen. Er zijn in 2018 nog nauwelijks beschikbare technici op de arbeidsmarkt te vinden. Dat zorgt er voor dat uitzendbureaus keuzes moeten maken.

Headhunter voor technisch personeel
Zo kan een uitzendbureau er voor kiezen om als een soort headhunter actief op zoek te gaan naar technisch personeel dat reeds een baan heeft gevonden. In dat geval kan een technisch uitzendbureau trachten om met een interessanter aanbod te komen dan het arbeidsvoorwaardenpakket waarvoor de techneut reeds werkzaam is. In deze situatie wordt er echter altijd één partij benadeeld. Meestal is dit de werkgever waarvoor de techneut reeds werkzaam is. Dit zorgt er voor dat het uitzendbureau als intermediair steeds minder in trek is bij opdrachtgevers. Uitzendbureaus die als een headhunter opereren op de arbeidsmarkt kunnen in korte tijd wel veel geld verdienen maar zullen op de lange termijn te maken krijgen met weerstand vanuit de technische bedrijven. Om die reden is het ‘wegkopen van personeel’ meestal geen effectieve oplossing voor het aanvullen van het tekort aan personeel. Bovendien ontstaan er door deze werkwijze elders weer nieuwe tekorten aan personeel.

Opleiden van technisch personeel
Er is nog steeds aanbod van personeel op de arbeidsmarkt. Nog duizenden mensen kunnen geen werk vinden omdat er geen vacature is die bij hun cv past. Deze groep zou wel werk zouden kunnen krijgen als er in hen geïnvesteerd zou worden. Dit zijn werkzoekenden die geen (recente) technische achtergrond hebben. Uitzendbureaus en reguliere werkgevers zouden deze mensen doormiddel van opleidingen, trainingen en andere trajecten kunnen helpen om hun profiel interessanter te maken voor technische bedrijven. Op die manier zijn er alleen maar winnaars. De werkzoekende kan doormiddel van opleidingen en trainingen structureel een grotere meerwaarde krijgen op de arbeidsmarkt. Ook kunnen bedrijven profiteren van nieuwe, gemotiveerde aanwas van technisch personeel. Daarnaast kunnen uitzendbureaus de uitzendkrachten doormiddel van opleidingstrajecten vaak een periode aan hun binden. Zo is het voor een uitzendbureau ook rendabel om te investeren in werkzoekenden. In deze trajecten vormt een uitzendbureau de rol van regisseur.

Uitzendbureaus en de arbeidsmarkt

Ook voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn uitzendbureaus van groot belang. De overheid kan de uitzendbranche ondersteunen bij hun belangrijke rol. Veel werkzoekenden vinden namelijk werk via een uitzendbureau. Uitzendbureaus zijn de graadmeter van de economie omdat deze intermediairs vaak meebewegen op de vraag en het aanbod van de arbeidsmarkt. Het aanbod kunnen uitzendbureaus echter positief beïnvloeden door te investeren in hun personeel en uitzendkrachten. Daarbij vormt een VCA certificaat vaak een belangrijke basis om aan de slag te gaan in de techniek en de bouw. Vanuit dit vertrekpunt worden vaak meerdere opleidingen en trainingen aangeboden. Zo kunnen werkzoekenden die eerst geen technische achtergrond hadden een techneut worden met meerwaarde voor de arbeidsmarkt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Minister wil regels extra partnerschapsverlof niet aanpassen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg kritiek van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgeversorganisaties zijn het niet eens met de huidige plannen van de Nederlandse regering voor de verruiming van het partnerschapsverlof. Op dit moment hebben partners van zwangere vrouwen het recht op twee dagen doorbetaald verlof. Volgens het plan van minister Koolmees moeten dit er vijf worden. Bovendien kunnen partners volgens het voorstel in het eerste half jaar na de geboorte van het kind aanvullend kraamverlof opnemen tegen 70 procent van hun loon.

Volgens Koolmees hoort het extra verlof voor partners bij een uitgebreid pakket van maatregelen. Er zijn voordelen en nadelen voor werkgevers in dit pakket. Als werkgevers naar het hele pakket kijken dan is er sprake van slechts een klein beetje meer belasting voor het bedrijfsleven, volgens de minister. De minister weigert het voorstel voor extra partnerschapsverlof aan te passen. De werkgeversorganisaties vinden het echter onjuist dat de rekening voor het extra verlof voor partners door de werkgevers moet worden betaald. Vooral kleine bedrijven worden in de nieuwe situatie op kosten gejaagd. De totale lasten voor het bedrijfsleven worden geraamd op 215 miljoen euro per jaar. Volgens de VNO-NCW en MKB-Nederland zouden deze kosten door algemene middelen gefinancierd moeten worden. Dit betekend dat de overheid deze kosten moet betalen vanuit het belastinggeld. Het is nu duidelijk dat de overheid dit niet wil.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Regering investeert 130 miljoen euro technisch personeel in Eindhoven

Het kabinet gaat 130 miljoen euro investeren in innovatie in de regio Eindhoven. Deze investering is bestemd voor het aantrekken van technisch personeel in de omgeving van Eindhoven. Ook is het bedrag bedoelt voor het behouden, opleiden en ontwikkelen van technisch talent. De regio moet door de investering in technisch personeel een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ”innovaties met maatschappelijke impact.” Het bericht werd vrijdag bekend gemaakt door een aantal ministers, namelijk:

 • minister Carola Schouten van Landbouw
 • minster Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken
 • en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken

De bekendmaking over de investering gebeurd in het complex van TU/e Innovation Space. Niet alleen de overheid investeert geld in innovatie in de omgeving van Eindhoven. Ook de regio levert een financiële bijdrage van 240 miljoen euro. De hoogte van de overheidsbijdrage is gekoppeld aan de bijdrage van de regio. Dat betekend dat als de bijdrage van de regio niet wordt gehaald er ook minder geld vanuit het Rijk komt. In dat geval daalt de rijksbijdrage evenredig.

Patenten en research en development
Men heeft het ook wel over Brainport Eindhoven. Deze benaming moet duidelijk maken dat Eindhoven een economisch kerngebied is van nationale betekenis. De ministers geven aan dat de concentratie van kennisintensieve maakindustrie er voor zorgt dat deze regio een aanjager is van de innovatie in de Nederlandse hightechsector. Ieder jaar wordt in Eindhoven 2 miljard euro besteed aan research en development oftewel onderzoek en ontwikkeling. De regio heeft 22,6 patenten per 10.000 inwoners en dat maakt de stad Eindhoven volgens de OESO de hoogste patentdichtheid ter wereld.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

SER: oplossingen nodig voor werknemers met combinatiebanen en stapelbanen in 2018

De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft aan dat er meer aandacht moet zijn voor werknemers met combinatie- of stapelbanen. Dit zijn werknemers die meer dan één baan hebben. Werknemers kiezen vaak om verschillende redenen voor een extra baan. Deze keuze kan bijvoorbeeld gemaakt worden omdat de werknemer meer afwisseling wil hebben. Dikwijls gaat het ook om financiële overwegingen die er voor zorgen dat mensen meer banen willen of moeten uitoefenen.

De loonheffingskorting kan in de regel maar bij één werkgever worden toegepast. Zo zijn er meerdere regels en wetten die er voor zorgen dat het financieel niet gunstig is om meerdere banen te hebben. Volgens de SER moet er meer aandacht worden besteed aan de situatie waarin mensen met stapelbanen of combinatiebanen zich bevinden. Dit heeft de SER vrijdag 16 maart 2018 aangegeven. Volgens de SER is het voor mensen met twee banen soms lastig om alles goed te combineren. In totaal werken er ruim 600.000 Nederlanders in meerdere banen. Ongeveer twee derde van deze groep werknemers wil dit in de toekomst graag blijven doen. Dit is vanwege het extra salaris of omwille vanwege de afwisseling die meerdere banen oplevert. Volgens de SER moeten belastingen worden veranderd evenals de tegemoetkomingen. Hierbij kun je denken aan de vergoeding voor de kinderopvang.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Google datacenter in Eemshaven wordt uitgebreid vanaf 2018

Het datacenter van Google in de Eemshaven zal worden uitgebreid de komende tijd. Er wordt door Google in totaal 500 miljoen euro geïnvesteerd in deze geplande uitbreiding. Op dit moment staat er een gebouw van Google in Eemshaven. Dit gebouw werd in december 2016 geopend en staat vol met servers. Deze servers worden gebruikt voor YouTube-filmpjes, Google Maps en Gmail. In totaal werken er in het datacenter ongeveer 250 werknemers. Google heeft aangegeven dat het gebouw in Eemshaven sinds de oprichting een bijdrage van 800 miljoen euro aan het bruto binnenlands product van Nederland heeft geleverd. RTV Noord maakte het bericht over de uitbreiding van het Google-datacenter bekend. De nieuwe investering moet er voor zorgen dat er beter kan worden voldaan aan de toenemende vraag van consumenten op internet. Ook bedrijven stellen steeds hogere eisen. Het bedrag van 500 miljoen dat Google wil investeren werd door het informatie- en advertentiebedrijf niet toegelicht. Er werd dus niet bekend gemaakt waar de extra miljoenen precies in gaan zitten.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kan de investering in het datacenter wel waarderen. Hij spreekt vol lof over de investering van het bedrijf. “Dit toont aan dat Groningen internationale techbedrijven veel te bieden heeft, zoals hernieuwbare energie, goed geschoold personeel en uitstekende ICT-verbindingen.” Google is volgens Wiebes ook een belangrijke werkgever voor Groningen. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan de Groningers maar ook inkomsten voor lokale toeleveranciers. Bovendien zijn er investeringen gedaan in natuurprojecten en is er een programmeer-programma voor de jeugd. De samenwerking tussen Google en Groningen zorgt er voor dat iedereen kan profiteren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Amsterdam wil vanaf 2018 in totaal 30.000 buurwoningen aardgasvrij maken

Amsterdam is een stand met een grote druk op de huizenmarkt. Er is veel vraag naar woningen maar weinig aanbod. De stad is druk bevolkt en dat zorgt er voor dat er veel CO2 wordt uitgestoten door de hoeveelheid gasgestookte CV-ketels. Dat maakt dat de stad nog een slag kan maken op het gebied van duurzaamheid. Zo kan Amsterdam haar burgers er toe aansporen om hybride warmtepompen of hybride ketels te installeren. Deze zorgen er voor dat de cv-ketel naast aardgas ook doormiddel van een warmtepomp het water op temperatuur brengt. De centrale verwarming is echter nog steeds iets dat wordt geassocieerd met aardgas. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van pelletketels die op houtpellets worden gestookt. Het verbranden van de houten pellets kan het cv-leidingwater verwarmen.

Energietranstie
Een geheel andere oplossing is stadsverwarming of blokverwarming. Hierbij worden woningen aangesloten op een warmwaterleidingnetwerk in plaats van een gasleidingnetwerk. Het water in deze leidingen wordt bijvoorbeeld verwarmt door het verbranden van huisvuil. De TU Delft heeft plannen gemaakt om Amsterdam energieneutraal maken. Dat uit zich in verschillende doelstellingen die door de stad Amsterdam worden ingevoerd. Zo heeft de stad de ambitie om de komende jaren in totaal 30.000 huurwoningen van het aardgas af te halen. Volgens wethouder Choho is daarvoor wel de samenwerking nodig met de woningcorporaties.
Deze woningcorporaties of woningbouwcorporaties zijn echter nog niet allemaal overtuigd van de noodzaak van de energietransitie aldus de wethouder. Toch zijn er ook woningbouwcorporaties die de uitdaging wel zien zitten. De komende tijd zal Amsterdam onderzoeken, bekijken en bespreken hoe de stad duurzamer kan worden. Daarvoor werkt het stadsbestuur met verschillende organisaties samen waaronder de TU Delft.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Geen gedwongen ontslagen bij staalbedrijf Tata Steel Nederland in 2018

De Europese fusie van de staalproducenten Tata Steel en ThyssenKrupp gaat door en zal ongeveer 300 tot 400 arbeidsplaatsen gaan kosten in Nederland. Toch geeft het bedrijf Tata Steel aan dat er geen gedwongen ontslagen zullen vollen. Het verdwijnen van de functies zal worden opgevangen door het natuurlijke verloop van het personeelsbestand. Dit bericht heeft Tata Steel Nederland bekend gemaakt aan de vakbond FNV.

Volgens FNV-bestuurder Aad in ’t Veld wordt er nog steeds onderhandeld met de directie van het staalbedrijf. De vakbondsbestuurder geeft aan dat er nog geen akkoord op tafel ligt. Over het onderwerp werkgelegenheid zouden de vakbond en de top van TataSteel echter wel met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen. De volgende stap is het spreken over de arbeidsvoorwaarden van de circa 10.000 Tata-werknemers in Nederland. Volgende week wordt verder gesproken over deze arbeidsvoorwaarden.

Een deel van het personeel is nog steeds niet gerustgesteld. Toen er berichten in het nieuws kwamen over een fusie tussen TataSteel en TyssenKrupp ontstond er veel onrust onder het personeel. Met het huidige bericht, dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, hoopt het bedrijf het personeel gerust te stellen. De vakbondsbestuurder van de FNV geeft aan dat gedwongen ontslagen op korte termijn niet aan de orde zijn. In ieder geval tot 2026 zullen er geen gedwongen ontslagen vallen volgens In ’t Veld.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws
Like ons op Facebook!