Technisch Werken

Wat zijn TONZON Thermoskussens?

TONZON is een merknaam voor een speciale variant van vloerisolatiefolie die bestaat uit verschillende lagen met daar tussen een soort luchtzakken waardoor gebruik wordt gemaakt van de isolatiewaarde van lucht. Het isoleren van vloeren is een effectieve methode om minder warmte te verliezen via de vloer. De warmte die in een woning aanwezig is kan namelijk op verschillende manieren verdwijnen, via de muren, de ramen, het dak of de vloer. Als men de warmte in de woning zo lang mogelijk binnen wil houden zal men de woning moeten isoleren. Thermoskussens van TONZON zijn hiervoor geschikt.

TONZON loerisolatie
Deze vloerisolatie is gemaakt van een sterke maar dunne aluminium folie en is zilverachtig van kleur. De fabrikant geeft tien jaar garantie op de TONZON vloerisolatie. Deze vorm van vloerisolatie kan door een monteur worden aangebracht maar een ervaren doe-het-zelver kan het ook zelfstandig doen. Omdat er sprake is van een hele dunne folie kan een monteur in de praktijk de folie gemakkelijk door het kruipluik de kruipruimte inbrengen. In de kruipruimte wordt de TONZON isolatiefolie uitgerold en tegen de bovenkant van de kruipruimte aangebracht. Dat is dus feitelijk de onderkant van de vloer van de woning. TONZON vloerisolatie is voor verschillende soorten vloeren geschikt. Toch is het verstandig om van te voren advies in te winnen.

TONZON is een duurzaam materiaal en is DUBOKEUR gecertificeerd. Dit keurmerk maakt inzichelijk dat Tonzon een duurzaam materiaal is. Het materiaal is volgens de fabrikant TONZON honderd procent recyclebaar. Dat is een groot voordeel ten opzichte van PUR en andere materialen.

Getagd met , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

Hybride warmtepompen: een warmtepomp en een cv-installatie gecombineerd

Hybride warmtepompen zijn een vorm van hybride verwarmingstechniek. Meestal denkt men bij hybride aan een gecombineerd systeem waarbij een duurzame technologie en een minder duurzame technologie worden samengevoegd. Dat is ook het geval met hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp wordt namelijk verbonden aan een centrale verwarmingsinstallatie met een cv-ketel. Dat betekent dat een hybride warmtepomp kan worden toegepast in woningen die op aardgas zijn aangesloten en met aardgas worden verwarmd. Het probleem met aardgas is echter dat aardgas een fossiele brandstof is die op kan raken en bovendien komt bij het verbranden van aardgas ook CO2 en andere uitstoot vrij.

Een warmtepomp heeft deze nadelen niet omdat een warmtepomp warmte uit de lucht haalt en eventueel ook uit de aardbodem. Uit de lucht en aardbodem kan echter niet heel veel warmte worden gewonnen. Daarvoor is de temperatuur in de lucht en de aardbodem te laag. Een warmtepomp wordt daarom gebruikt als lagetemperatuurverwarming. Een aardgasgestookte cv-installatie kan echter wel hoge temperaturen produceren. Een conventionele cv-ketel kan het cv-leidingwater wel opstoken tot 80 graden Celsius terwijl een warmtepomp gemiddeld een aanvoerwarmte van 30 tot 35 graden Celsius kan produceren, al zijn er warmtepompen die ook tien graden hoger kunnen produceren.

Een hybrideverwarming in de vorm van een hybride warmtepomp en een hybride ketel combineert te voordelen van de warmtepomp met de voordelen van een aardgasgestookte cv-installatie. In eerste instantie wordt de warmtepomp aangesproken om de basiswarmte te leveren. Bij een piekvraag wanneer het bijvoorbeeld erg koud is en de installatie hoger wordt gezet zal de cv-ketel aardgas gaan verstoken. Dat is ook het geval als men warm water aftapt. Omdat in de meeste gevallen niet hele hoge temperaturen zijn vereist is de warmtepomp als eerste verwarmingsinstallatie voldoende.

Doordat de warmtepomp als eerste wordt aangeslagen zal de CO2 emissie aanzienlijk verlaagd worden. Voor een optimaal rendement is het echter wel van belang dat de woning of het pand goed geïsoleerd is anders gaat er alsnog veel warmte verloren. Met name bij de lagetemperatuursverwarming is een goede isolatie van belang omdat anders alsnog extra moet worden bijgestookt de woning op de gewenste temperatuur te brengen.

Getagd met , , , , , , , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

Wat is een lucht/ water warmtepomp?

Een lucht/water warmtepomp is een verwarmingssysteem waarbij een elektrisch aangedreven warmtepomp water verwarmt en rondpompt door een leidingen, vloerverwarming en radiatoren. In de radiatoren zit dus water dat is opgewarmd door de warmtepomp. Deze warmtepompen worden gerekend tot de duurzame verwarmingssystemen omdat er geen aardgas wordt verstookt maar in plaats daarvan warmte uit de lucht wordt onttrokken. Daarbij komt 75 procent van de warmte / energie uit de buitenlucht en wordt 25 procent uit het elektriciteitsnet onttrokken. Dat is dus een verhouding waarbij voor elke 4 kW warmte die een lucht/water warmtepomp produceert er 1 kW elektriciteit nodig is.

Luchtwarmtepompen worden in de praktijk gebruikt als centrale verwarmingssystemen en aangesloten op radiatoren en vloerverwarming. Het probleem is echter dat luchtwarmtepompen niet een grote hitte kunnen produceren zoals een aardgasgestookte cv-ketel dat wel kan. Een luchtwarmtepomp levert bijvoorbeeld een warmte van ongeveer 30 tot 35 graden Celsius terwijl een cv-installatie die op aardgas draait een aanvoerwarmte heeft tot wel 80 graden Celsius. Dat betekent dat de componenten van een installatie die draait op een luchtwarmtepomp ook moeten worden aangepast. Men heeft het ook wel over lagetemperatuurverwarming. Daarvoor zijn dus ook lagetemperatuurconvectoren en lagetemperatuurradiatoren nodig. Voordat daadwerkelijk een luchtwarmtepomp worden geinstalleerd dient een goede berekening te worden gemaakt over de energiezuinigheid en isolatie van de woning. Een goed geïsoleerde woning kan met een luchtwarmtepomp worden verwarmd.

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

Lagetemperatuurconvectoren in plaats van conventionele cv-radiatoren

Lagetemperatuurverwarming is in opkomst in Nederland. Door het gebruik van warmtepompen ontstaan nieuwe toepassingen in de verwarmingstechniek. Veel woningen in Nederland zijn nog aardgasgestookt. Dat betekent dat deze woningen op het aardgasleidingnetwerk zijn aangesloten en dat de woningen aardgas verstoken in de centraleverwarmingsinstallaties oftewel de cv-installaties. Vanaf de cv-ketel gaat het opgewarmde water naar de radiatoren die de warmte afgeven aan de ruimtes waarin deze geplaatst zijn. Op zich een prima systeem alleen het is niet milieuvriendelijk want er wordt nogal wat aardgas verstookt tijdens koude periodes in Nederland.

Een andere oplossing die kan worden ingezet voor de verwarming van woningen is een warmtepomp. Dit kan een aardwarmtepomp zijn gebaseerd op geothermie of een luchtwarmtepomp. Deze beide systemen kunnen warmte winnen en zetten deze warmte doormiddel van een elektrisch aangedreven pomp door naar maximaal ongeveer 55 graden Celsius. Dat is meteen het belangrijkste nadeel van warmtepompen, ze kunnen namelijk niet hele hoge temperaturen bereiken. Bij een aardgasgestookte cv-installatie is dat wel mogelijk. De radiatoren van de conventionele cv-installaties zijn gebouwd om cv-leidingwater met een temperatuur tot ongeveer 80 graden Celsius te verwerken. Daardoor kunnen de conventionele radiatoren in korte tijd enorm veel warmte afgeven.

De conventionele radiatoren zijn echter niet geschikt om aangesloten te worden op een warmtepomp. Daarvoor geven de radiatoren te weinig warmte af. Om die reden moeten lagetemperatuurradiatoren of lagetemperatuurconvectoren gekoppeld aan het leidingsysteem dat naar de warmtepomp gaat. Deze radiatoren zijn speciaal ontwikkeld om leidingwater met een temperatuur van ongeveer 30 tot 35°Celsidus te ontvangen en verwerken. Er zijn echter ook warmtepompen en lagetemperatuurradiatoren die werken met een aanvoertemperatuur van 40 tot ongeveer 45 graden Celsius. Er wordt nog veel ontwikkelt op dit gebied. De conventionele radiator zal echter op den duur uit de woningen moeten. Daarvoor in de plaats kan vloerverwarming worden aangebracht maar op de bovenverdieping van woningen kiest men meestal voor radiatoren. Daarom zullen in de toekomst steeds vaker gecombineerde systemen worden geplaatst met vloerverwarming en lagetemperatuurradiatoren.

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

Wat is lagetemperatuurverwarming of LTV?

Lagetemperatuurverwarming is een verwarmingstechnologie waarbij de aanvoertemperatuur niet hoger is dan 55 graden Celsius. Daarmee verschilt lagetemperatuurverwarming van bijvoorbeeld een aardgasgestookte centrale verwarming. Cv-installaties die op aardgas draaien hebben een aanvoertemperatuur van 80 graden Celsius of zelfs hogere temperaturen. Het verkrijgen van een dergelijk hoge temperatuur vereist meer energie en dus meer verbranding dan het verkrijgen van een temperatuur van 55 graden Celsius. Daarom is lagetemperatuurverwarming energiezuiniger.

Vloerverwarming of radiatoren
Lagetemperatuurverwarming wordt meestal gekoppeld aan vloerverwarming omdat vloerverwarming in vrij lage temperatuur heeft. Toch is lagetemperatuurverwarming oftewel LTV ook gebruikt worden in combinatie met radiatoren. Dan is er sprake van wandverwarming eventueel in combinatie met vloerverwarming. Voor lagetemperatuurverwarming kan men een aardgasgestookte cv-installatie gebruiken maar een warmtepomp of een hybrideketel is een veel betere en vooral veel duurzamere oplossing. LTV zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de woning.

Gelijkmatige verwarming
Dat betekent dat er minder pieken en dalen zijn in de verwarming. Om die reden moet de nachtverlaging worden geminimaliseerd. In plaats van het veel lager zetten van de LTV-installatie in de nacht laat men deze installatie voortdurend op een bepaald niveau aanstaan. Doordat er geen pieken en dalen in de warmtevraag zitten wordt er veel minder energie verbruikt. Daarnaast werkt de verwarmingstechniek veel effectiever omdat de temperatuur constanter is. Een nadeel van LTV is dat het over het algemeen langer duurt voordat de woning een hogere binnentemperatuur krijgt. Men kan niet eenvoudig de ‘kachel’ omhoog draaien om vervolgens binnen korte tijd de vertrekken aanzienlijk te verwarmen. Veel mensen met een aardgasgestookte cv-installatie zijn dat wel gewend. De cv-installatie gaat dan vervolgens ‘loeien’ en wordt veel aardgas verstookt en CO2 uitgestoten. Bij een LTV werkt dit principe niet maar wordt ook veel minder CO2 uitgestoten.

LTV en verwarmingssystemen
LTV kan men combineren met vrijwel alle verwarmingsinstallaties. Zo kan men LTV combineren met HR-ketels maar ook met een warmtepomp. De combinatie met de warmtepomp is in de praktijk het meest natuurvriendelijk. Er zijn verschillende warmtepompen. Zo zijn er warmtepompen die warmte onttrekken uit de aardbodem (aardwarmte) en uit de buitenlucht of ventilatielucht. Uit de aardbodem en de lucht kan wel warmte worden gewonnen maar deze warmte is niet voldoende om een woning echt te verwarmen. Daarom wordt de temperatuur verhoogd door de elektrische warmtepomp.

Elektrische warmtepomp

De elektrische warmtepomp zorgt er voor dat de temperatuur van het cv-leidingwater wordt verhoogd. Er is een duidelijk verband tussen het energieverbruik van de warmtepomp en de temperatuur van de aardbodem en lucht. Als deze aardbodem en lucht een hoge temperatuur hebben hoeft de warmtepomp minder elektriciteit te verbruiken om de gewenste warmte te krijgen. Andersom werkt natuurlijk ook, als men bijvoorbeeld de verwarming laag zet hoeft er ook minder warm water te worden geproduceerd door de warmtepomp. Dat is energiezuiniger. Bij een LTV is de warmtevraag, zoals eerder genoemd, lager waardoor er minder elektrische energie hoeft te worden verbruikt.

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

DNB-president er is sprake van “overmatig risicozoekend gedrag” op de huizenmarkt in 2019

De president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, heeft zich op vrijdag 13 september 2019 uitgesproken tegen de maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft afgekondigd afgelopen donderdag. De heer Knot deed zijn uitspraken in een persbericht. Daarin heeft Knot duidelijk zijn zorgen geuit over het beleid van de ECB en vooral over de effecten van dit beleid op de financiële markt. De topman is bang dat er een financieel ongezonde situatie ontstaat.

Mensen, bedrijven maar ook banken worden aangespoord om meer geld te lenen en meer geld uit te geven. Op die manier zou de economie en de inflatie worden gestimuleerd. Het is echter de vraag of de werkwijze van de ECB in de praktijk gaat werken. De schuldenlast neemt toe en Nederland wordt kwetsbaarder bij een nieuwe economische crisis. Daarnaast heeft de president van DNB het over “overmatig risicozoekend gedrag” op de huizenmarkt.

Doordat de hypotheekrente laag is gaan mensen meer geld bieden op woningen waardoor de woningprijzen omhoog zijn geschoten. Mensen hebben daardoor verhoudingsgewijs een behoorlijke hypotheeksom en schuldenlast. Daarnaast kan de waarde van woningen ook aanzienlijk omlaag schieten als de hypotheekrente omhoog gaat en het aanbod aan woningen toeneemt op de woningmarkt. Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen die met hun hypotheek onder water komen te staan.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Milieuorganisatie wil vergunningen bestaande bouwprojecten aanvechten in 2019 om stikstofuitspraak

De milieuorganisatie die met succes duizenden stikstofvergunningen aanvocht bij de Raad van State heeft plannen om ook verleende bouwvergunningen voor bestaande projecten aan te vechten. Daarvoor gaat de milieuorganisatie als eerste een bestaande vergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg aanvechten.

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) is van mening dat er bij de verlening van de huidige natuurvergunning uit 2011 van te voren niet goed in beeld is gebracht wat de gevolgen zijn de emissie van stikstof voor verschillende Natura 2000-gebieden. Mink Oude Breuil geeft aan dat het niet duidelijk is wat de hoeveelheid stikstof is die vanuit de Amercentrale neerdaalt op de omgeving. Dat had volgens deze milieuorganisatie wel in beeld moeten worden gebracht. Om die reden wil de MOB een nieuwe beoordeling.

Daarvoor wil de milieuorganisatie dat de Amercentrale eerst wordt gesloten. Volgens de MOB is er een nieuwe passende beoordeling nodig als men van kolen naar biomassa over gaat stappen. Daarvoor zou een zogenaamde natuurbeschermingsvergunning vereist zijn. In totaal heeft MOB drie procedures lopen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

WOZ-waarde naar recordniveau in 2019

De WOZ-waarde van woningen is in Nederland naar recordhoogte gestegen in 2019. Het is inmiddels het vierde jaar waarin woningen in Nederland volgens de overheid meer waard zijn geworden. Het bericht over de stijging van de WOZ-waarde werd bekend gemaakt Centraal Bureau voor de Statistiek op vrijdag 13 september 2019. Volgens het statistiekbureau is de gemiddelde WOZ-waarde gestegen naar 248.000 euro in Nederland. Dat is een stijging van 7,8 procent ten opzichte van 2018. Dat maakt de WOZ-waardestijging tussen 2018 en 2019 de grootste waardestijging in jaren.

Volgens het CBS volgt de stijging in de WOZ-waarde de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in Nederland. Daarbij is er sprake van een jaar vertraging die ontstaat omdat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar aldus het CBS. Het CBS heeft onderzocht waar de WOZ-waarde het sterkste is toegenomen in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat de WOZ-waarde van woningen gemiddeld in Rotterdam het sterkste omhoog is gegaan in 2019. In deze grote stad steeg de gemiddelde WOZ waarde met 16 procent. Daardoor kwam de gemiddelde WOZ uit op 192.000.

De WOZ waarde nam in Amsterdam toe met meer dan 11 procent waardoor de gemiddelde WOZ per woning uitkwam op 378.000. in de Nederlandse hoofdstad is de WOZ-waarde door de overheid aanzienlijk omhoog gezet de afgelopen jaren. Vanaf 2014 tot 2019 is de gemiddelde WOZ-waarde in Amsterdam maar liefst met 64 procent gestegen. De hoogste gemiddelde WOZ-waarde is gemeten in Bloemendaal. Daar is de gemiddelde WOZ-waarde 695.000 euro. In het Groningse Delfzijl staan de woningen met de laagste WOZ-waarden.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Effect ECB beleid op consumenten vanaf 2019

De Europese Centrale Bank heeft afgelopen donderdag bekend gemaakt dat er nieuwe maatregelen zullen worden doorgevoerd. De depositorente zal worden verlaagd van -0,4 naar -0,5 procent. Ook zal het opkoopprogramma van staatsleningen weer worden hervat. De vraag die men dan kan stellen is: wat heb ik als consument hier nu aan? Deze vraag kan beantwoord worden op basis van een inschatting. Deze inschatting is gericht op een gemiddelde verlaging van de hypotheekrente met 0,1 procent door hypotheekverstrekkers.

De rente voor lenen blijft de komende tijd dus laag. De rente op spaargeld zal de komende tijd in ieder geval niet omhoog gaan. Vermoedelijk gaat de rente gelijk blijven of verder verlaagd worden. De ECB wil voorkomen dat mensen rente moeten gaan betalen over het spaargeld dat ze bij bank hebben uitstaan. Als mensen namelijk voor hun spaargeld moeten gaan betalen zullen ze overwegen om het geld van de rekening af te halen. Dat is niet gewenst want dan zouden banken een ‘lege kas’ kunnen krijgen. Om die reden heeft de ECB een oplossing geboden. Banken hoeven minder boeterente te betalen voor het geld dat ze uitstallen bij de ECB. Er komt voor banken een zogenaamd boetevrij bedrag. Dat betekent dat banken de boeterente niet hoeven doorberekenen naar spaarders.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

ECB laat rente verder dalen in 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag 12 september 2019 bekend gemaakt dat er een nieuw programma wordt doorgevoerd waardoor de economie in Europa verder zal worden gestimuleerd. Het programma bevat verschillende onderdelen waaronder een opkoopprogramma waarin vanaf de maand november iedere maand voor 20 miljard euro aan obligaties worden opgekocht. Een ander onderdeel is de depositorente. De depositorente heeft een grote invloed op het geld wat banken uitstallen bij de ECB.

Over dit geld kunnen banken namelijk een bepaalde rente ontvangen. Deze rente was tot voor kort echter -0,4 procent. Dat betekent dat banken in plaats van geld ontvangen juist geld moeten gaan betalen. Op donderdag 12 september 2019 heeft de ECB de rente echter nog verder verlaagd naar -0,5 procent waardoor banken feitelijk nog meer zouden moeten gaan betalen voor het geld dat ze uitstallen. Dat zou voor banken een groot probleem kunnen vormen. Daarom heeft de ECB aangeven dat banken gedeeltelijk tegen hoge kosten worden beschermd. Banken krijgen een bepaalde ontheffing voor een deel van het geld dat ze bij de ECB uitstallen. Daarnaast kunnen banken ook de komende tijd tegen 0 procent rente lenen bij de ECB.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Zal de ECB weer een ‘big bazooka’ inzetten in september 2019

Big bazooka is een bijnaam die wordt gebruikt voor een forse maatregel vanuit de ECB. Een big bazooka kan op verschillende manieren worden ingevoerd. Zo kan de rente worden verlaagd of kan de ECB besluiten om een opkoopprogramma te hervatten van staatsobligaties. In de loop van de middag van donderdag 12 september 2019 wordt duidelijkheid verwacht over de mogelijke maatregelen van de ECB. Om 14:30 zal de ECB voorzitter een toespraak houden waarin de maatregelen worden benoemd en toegelicht.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Woningen met een energielabel A verschillen gemiddeld 7000 euro in prijs met niet-verduurzaamde woningen in 2019

Men spreekt van een energiezuinige oftewel een ‘groene’ woning als een woning een energielabel A, B of C heeft. Daarboven wordt gesproken over niet-energiezuinige woningen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zit er een prijsverschil van een aantal duizenden euro’s tussen een energiezuinige woning en een niet-energiezuinige woning. Tussen duurzame woningen, met energielabel A, B of C, en niet-duurzame woningen is een prijsverschil van gemiddeld 7.000 euro. Dit prijsverschil is volgens DNB te verklaren omdat er meer kosten moeten worden betaald om een woning duurzamer te maken. Woningzoekers letten tegenwoordig steeds meer op energielabels. Deze labels waarin een indicatie wordt gegeven over de energiezuinigheid van woningen zijn verplicht gesteld door de Europese Unie.

Met een zuinig energielabel kunnen verkopers meer vragen voor een koopwoning en zijn woningzoekers bereid om meer te betalen. Het interessante van energielabels is dat het echt loont om een woning te verduurzamen. Of je nu een woning verkoopt of koopt het is altijd verstandig om op een energielabel te letten. Duurzame woningen kunnen rekenen op hogere verkoopprijs. Daardoor wordt een gedeelte van de investeringen die zijn gedaan in de verduurzaming weer terugverdiend. Het terugverdienen van de investeringen komt bovenop de besparing die woningbezitters al hebben ontvangen door de energiebesparende maatregelen. Toch is verduurzaming niet altijd even winstgevend. Woningen met bijvoorbeeld een energielabel A hebben aanzienlijke investeringen op het gebied van verduurzaming. Deze investering overstijgen op korte termijn de energiebesparing aldus DNB.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Gaat de depositorente verder omlaag op donderdag 12 september 2019?

De Europese Centrale Bank heeft vandaag een overleg in Frankfurt waarin nieuwe maatregelen zullen worden besproken. Een onderwerp wat hierbij onder andere aan de orde komt is de depositorente. Deze depositorente is de rente die gewone banken ontvangen als ze hun geld stallen bij de centrale bank van Europa oftewel de ECB. Over het algemeen ontvangen banken dus geld als ze hun geld zelf onderbrengen bij de ECB. De rente die over dit geld wordt betaald door de ECB wordt depositorente genoemd.

De afgelopen jaren is de depositorente echter negatief. Een negatieve depositorente betekent dat banken juist geld moeten betalen als ze geld onderbrengen bij de ECB. Dat lijkt de omgekeerde wereld maar het is wel de werkelijkheid. Op dit moment is de depositorente -0,4 procent. Verwacht wordt dat deze depositorente na donderdag 12 september 2019 nog verder zal dalen. Daardoor zou de depositorente van de ECB uit kunnen komen op een -0,5 procent of zelfs een -0,6 procent. Als dat daadwerkelijk gebeurd zal de hypotheekrente waarschijnlijk verder dalen en zullen de spaarrentes in Nederland mogelijk naar nu procent gaan of zelfs daar onder. Dat kan betekenen dat mensen geld moeten betalen als ze hun spaargeld bij een bank hebben uitstaan.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat doet Mario Draghi van de ECB op donderdag 12 september 2019?

Mari Draghi is de topman van de Europese Centrale Bank (ECB) en heeft vandaag, op donderdag 12 september 2019, overleg in Frankfurt. Dit overleg is van grote invloed op het economische beleid in Europa. De verwachting is dat de ECB vandaag gaat besluiten om de rente verder te verlagen. Als dat gebeurd gaat de hypotheekrente en de rente van overige leningen waarschijnlijk verder naar beneden. Ook de spaarrente zal dan verder dalen. Het is goed mogelijk dat spaarders in de toekomst helemaal geen rente meer krijgen op hun spaargeld of zelfs geld moeten toeleggen als ze hun geld op een spaarrekening hebben staan bij een bank.

Het lijkt er op dat de overheid hier al rekening mee heeft gehouden door te berichten dat de vermogensbelasting op spaargeld over een jaar naar nul gaat tot spaarbedragen van maximaal 1 ton. Niet alleen spaarders zijn erg benieuwd wat er op donderdag 12 september 2019 gaat gebeuren ook investeerders en consumenten willen heel graag weten wat de ECB gaat beslissen. Er wordt ook vanuit de politiek nauwlettend gekeken naar het beleid van de ECB. Het is mogelijk dat de ECB namelijk weer het schuldopkoopprogramma gaat opstarten. Verschillende economen en analisten gaan er vanuit dat de ECB met een waar salvo aan maatregelen zal aan komen zetten. Dat zorgt er voor dat de rente op de markt niet alleen verlaagd zal worden maar ook laag zal blijven.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Technicum biedt werk en opleidingen voor technisch presoneel in 2019

De vraag naar vakkundig technisch personeel is groot. Technicum uitzendbureau zet zich in om medewerkers en aankomend talent op te leiden, om zo de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te blijven voorzien van oplossingen. Hieronder staat een overzicht van de dienstverlening die Technicum uitzendbureau biedt op dit gebied.

Technicum biedt onder meer leerwerktrajecten aan om medewerkers op te leiden tot vakspecialisten. Dit is mogelijk van mbo-niveau 2 tot en met niveau 4.
Het uitzendbureau zorgt er voor dat nieuwe medewerkers een erkende opleiding gaan volgen. Dit doet Technicum samen met regionale ROC’s en andere opleiders in de techniek.
• Ze inventariseren welk opleidingstraject het beste aansluit en samen met u stellen ze het opleidingstraject op.
• Ze selecteren de leerling en bereiden hem of haar voor op de opleiding.
• Ze zorgen voor een tijdige aanmelding bij de opleiding en regelen al het benodigde lesmateriaal.
• Ze nemen de mentorbegeleiding voor hun rekening.
• Ze voeren de administratie voor de subsidieaanvraag praktijkleren en andere vergoedingen via OOM, A&O Metalektro en OTIB.

Technicum dekt de investeringskosten
Technicum neemt de investeringskosten van het leerwerktraject voor haar rekening. Hierbij kun je denken aan de volgende kosten:
• Het wettelijk schoolgeld.
• Bijkomende opleidingskosten (zoals boeken en lesmateriaal).
• Begeleiding door een consultant / opleidingsadviseur van Technicum.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen en A-merk gereedschap.
• Verplichte cursussen en veiligheidscertificaten.

De subsidieregeling praktijkleren en vergoedingen.
Bied jouw organisatie een leerwerkplek aan? Dan zijn er diverse subsidies en vergoedingen beschikbaar.
• De subsidieregeling praktijkleren (maximaal 2.700 euro per jaar) is, via de RVO, voor elk traject beschikbaar.
• Daarnaast zijn er verschillende vergoedingen via OTIB, OOM of A&O Metalektro beschikbaar.

Interesse in een BBL werkplek?
Of je nu bij een organisatie werkt die overweegt om BBL werkplekken in te voeren of een werkzoekende bent die graag BBL zou willen doen: Technicum heeft altijd een oplossing.

Getagd met
Geplaatst in Opleiding

Politieke partijen willen focus op elektrisch vliegen vanaf 2019

Elektrisch rijden krijgt veel aandacht in de media maar elektrisch vliegen is een onderwerp dat veel minder besproken wordt. De luchtvaartsector is echter een zeer vervuilende sector. Daarom is het goed dat ook in deze sector wordt gekeken naar verduurzaming. De verbranding van kerosine zorgt voor veel CO2 uitstoot. Als vliegtuigen elektrisch zouden zijn wordt de emissie van CO2 aanzienlijk beperkt. Dan moet de elektriciteit die voor vliegtuigen wordt gebruikt natuurlijk wel duurzaam worden opgewekt uit bijvoorbeeld windturbines of uit grote zonnevelden.

De politieke partijen VVD en D66 hebben in de Tweede Kamer aangegeven dat Nederland meer ruimte moet bieden om te experimenteren met elektrisch vliegen. Daarvoor hebben de Kamerleden Dijkstra (VVD) en Paternotte (D66) op woensdag 11 september 2019 een voorstel ingediend. Het voorstel werd ingediend tijdens een Kamerdebat over de luchtvaart. Vanuit de luchtvaartsector is ook al interesse getoond in elektrisch vliegen. Zo heeft Easyjet al aangegeven dat ze in 2027 plannen heeft om passagiers elektrisch te vervoeren tussen Amsterdam en Londen. De zogenaamde elektrische initiatieven moeten voorrang krijgen op Nederlandse luchthavens.

“Er zijn nu al bestemmingen als Noorwegen, Denemarken en Schotland die je met elektrisch vliegen kunt halen. En er ligt geen spoor die kant op”, heeft Paternotte aangegeven. “We denken dat je over een aantal jaar lijndiensten kunt vullen met die elektrische vliegtuigen, als we maar inzetten op de innovatie”, aldus Paternotte. Op dit moment kunnen elektrische vliegtuigen nog weinig mensen vervoeren. Het grootste elektrische vliegtuig kan maximaal negen personen transporteren. Over een paar jaar zouden elektrische vliegtuigen wel dertig mensen moeten kunnen transporteren volgens Paternotte. Dan wordt elektrisch vliegen efficiënter. De komende tijd moet ruimte geboden worden aan bedrijven die zich inzetten om elektrisch vliegen technologisch mogelijk te maken. In 2019 en daarna moet de focus op elektrisch vliegen worden gelegd in de luchtvaartsector.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Loonstijging 2020 hoger dan verwacht aldus CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat de loonstijging voor 2020 hoger uit zal vallen dan deze organisatie eerder had verwacht. Het CPB heeft voor deze conclusie gekeken naar een berekening die verstrekt is door werkgeversvereniging AWVN. Deze werkgeversvereniging heeft een goed zicht op alle cao’s die zijn afgesloten. Een cao oftewel een collectieve arbeidsovereenkomst bevat informatie over verschillende arbeidsvoorwaarden waaronder het loon. Cao’s zijn sectorgeboden en daardoor zijn er verschillende soorten cao’s op de arbeidsmarkt aanwezig.

De tot nu toe afgesloten meerjarige cao’s voor de marktsector bevatten voor 2020 een gemiddelde loonstijging van 3,3 procent. Eerder ging het CPB er nog van uit dat de gemiddelde loonstijging vanuit de cao’s voor deze sector zou neerkomen op 2,5 procent. Ook de nieuwe concept cao voor de metaal en techniek zorgt voor een hogere gemiddelde loonstijging voor 2020. In deze sector zal de loonsverhoging maar liefst op 4,96 procent uitkomen mits de nieuwe cao voor metaal en techniek wordt aangenomen.

De AWVN heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Het Financieele Dagblad (FD). De onderzoekers hadden wel kanttekeningen geplaatst bij de resultaten van het onderzoek. Zo zijn er nog wel een aantal cao’s die nog niet volledig zijn afgerond. Zo zijn de huidige cao-afspraken voor 2020 van toepassing op een totaal van 641.000 werknemers. Het totale aantal werknemers in de marktsector komt op ongeveer 3,4 miljoen mensen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Bouwbedrijven bezorgd om werkgelegenheid in 2019 wegens stikstofuitspraak

Bouwbedrijven in Nederland hebben zorgen over de uitwerking van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Door deze uitspraak moeten ongeveer achttienduizend bouwprojecten in Nederland opnieuw worden beoordeeld. Deze beoordeling is gericht op de emissie van stikstof tijdens het bouwen maar ook op de emissie van stikstof tijdens het gebruiken van het bouwwerk. Bij de aanleg van wegen komt bijvoorbeeld stikstof vrij maar als het verkeer over de wegen rijd komt er ook stikstof vrij. Dit is slechts een voorbeeld. De stikstofuitspraak is ook van toepassing op de aanleg van grote veestallen, industriële complexen, utiliteit en woningbouw. Het is volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bijzonder dat de stikstofuitspraak ook van toepassing is op projecten in de duurzaamheid zoals de aanleg van windmolenparken en zonnevelden.

Doordat ongeveer 18.000 projecten vertraging oplopen en wellicht gedeeltelijk worden geannuleerd zijn de gevolgen voor de bouwsector groot. Ook nieuwe bouwprojecten worden vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de inzet van personeel. Als de bouwsector vertraging oploopt zullen er wellicht ook tijdelijke krachten worden ontslagen in de bouw. Dat is de wereld op zijn kop. In de bouwsector is namelijk voldoende werk en er zijn voldoende bouwaanvragen. Door de regeldruk en milieurichtlijnen worden de bouwprojecten echter vertraagd en gestopt. Vooral in 2019 is dat een hele ongunstige ontwikkeling. De economische groei loopt al terug dus elke vorm van gezonde investering moet worden toegejuicht. Daarnaast zijn de meeste bouwprojecten gericht op duurzaamheid. De nieuwe woningen zijn bijvoorbeeld energiezuiniger dan de meeste bestaande woningen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Werkgeversorganisaties willen bouwvrijstellingen ‘stikstofslot’ in 2019

Stikstofemissie vormt een groot probleem voor nieuwbouwprojecten in Nederland. Tijdens het bouwen van wegen, woningen en utiliteit komt stikstof vrij maar door het in gebruik nemen van de bouwwerken kan ook stikstof worden uitgestoten door bijvoorbeeld de verwarmingsinstallaties. Al deze factoren dienen te worden beoordeeld bij een bouwvergunningsaanvraag. Dat kost niet alleen tijd maar ook geld. Er treed een aanzienlijke vertraging op in de bouwsector. Daardoor worden de richtlijnen voor het aantal nieuwbouwwoningen waarschijnlijk de komende tijd lang niet behaald.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit een hele zorgelijke ontwikkeling. Deze organisaties zijn voorstander van het ontzien van bepaalde bouwprojecten bij de stikstofbeoordeling. Het gaat hierbij om bouwprojecten waarbij tijdens het bouwen wel stikstof vrijkomt maar na de oplevering van het bouwwerk juist klimaatwinst wordt geboekt. Op dit moment vallen deze bouwprojecten onder het zogenaamde ‘stikstofslot’ en dat hoeft niet volgens de werkgeversorganisaties. De werkgevers geven aan dat een aantal sectoren zwaar lijden onder de “te eenzijdige focus op stikstof”. Afgelopen dinsdag hebben de werkgevers een tienpuntenplan gepresenteerd waarin ze duidelijk maken hoe het schadelijke effect van de stikstofuitspraak voor de bouw kan worden beperkt.

Met de stikstofuitspraak wordt gedoeld op een uitspraak van de Raad van State (RvS). Hierin werd vastgesteld dat beoordeling van bouwprojecten op het gebied van stikstofemmisie niet altijd zorgvuldig is gebeurd. Deze uitspraak heeft gevolgen voor ongeveer 18.000 bouwprojecten in Nederland. Het gaat om projecten in de wegenbouw, woningbouw maar ook in de recreatie en landbouw. Het is nog onduidelijk of de projecten alleen maar worden vertraagd of dat ze zelfs worden uitgesteld. De organisaties zijn verbaast over de houding van de overheid op dit moment. Bouwprojecten zoals de aanleg van windmolenparken en zonnevelden worden namelijk ook vertraagt door de stikstofuitspraak. Dit is bijzonder want deze projecten zijn juist nodig voor een duurzamer en milieuvriendelijker Nederland. Tijdens het aanleggen van deze bouwwerken zal wel stikstof worden uitgestoten maar daarna gaat de stikstofemissie omlaag. Daar moet rekening mee worden gehouden.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Mensen eten minder vlees en kopen minder plastic flesjes in 2019

De aandacht voor het milieu zorgt er voor dat mensen de afgelopen tijd andere keuzes hebben gemaakt. Mensen die zich zorgen maken over het milieu en de hoeveelheid plasticafval kiezen er bewust voor om minder vlees te kopen ook koopt deze groep minder drinken uit plastic flesjes. Deze conclusies komen naar voren uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. Het is geen wonder dat mensen veranderen in hun houding ten opzichte van het milieu. De klimaatverandering, de plastic soep in de oceanen, smog en slechte luchtkwaliteit zijn regelmatig in het nieuws geweest. Mensen worden bezorgd over hun eigen gezondheid en de kwaliteit van leven op aarde. Gelukkig is een grote groep mensen bereid om hier keuzes in te maken. Ze kiezen bewust voor duurzaamheid en energiezuinigheid.

Tijdens het onderzoek van Kantar komt naar voren dat een derde van de ondervraagden zich zorgen maakt over het milieu. In totaal zijn 65.000 mensen ondervraagd uit drie werelddelen (Europa, Azië en Latijns-Amerika). De helft (16 procent) van de mensen die bezorgd is over het milieu is ook bereid om hier wat aan te doen. Ze willen in hun aankoopgedrag rekening houden met de gevolgen voor het milieu. Omdat veel markten er economisch beter voor staan wordt er meer geproduceerd en is de kans op meer afval groter. Gelukkig kunnen mensen ook meer betalen voor producten die minder milieubelastend zijn. Het onderzoek van Kantar wijst uit dat met name mensen in het Westen van Europa bereid zijn om hun zogenaamde milieuvoetafdruk t verminderen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws