Technisch Werken

Volkswagen wil mogelijk motormerk Ducati verkopen in 2017

De Volkswage-groep peilt medio 2017 de iinteresse voor het motormerk Ducati. Dit motormerk valt binnen de Volkswagen-groep onder Audi. Door de verkoop van Ducati hoopt Volkswagen kapitaal voldoende geld beschikbaar te krijgen voor investeringen in nieuwe technologie. Zo hoopt Volkswagen geld te kunnen investeren in de ontwikkeling van onder meer elektrische voertuigen.

In de nasleep van het geruchtmakende fraudeschandaal rond de uitstoot van dieselauto’s had Volkswagen aan de consumenten beloofd dat ze veel meer werk zal maken van milieuvriendelijke auto’s.  De opbrengst van Ducati zou daarbij kunnen helpen. Marktkenners schatten de mogelijke opbrengst vsn het Iltaliaanse motormerk tussen de 1 miljard en 1,5 miljard euro. Harley Davidson heeft onder andere al interesse getoond in Ducati maar is nog niet tot overeenstemming gekomen met Volkswagen. De gesprekken zijn nog oriënterend.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Harley-Davidson wil Ducati kopen in 2017

De Amerikaanse motorenfabrikant Harley-Davidson heeft interesse in haar Italiaanse concurrent Ducati. Het iconische Amerikaanse motormerk overweegt om Ducati te kopen van haar huidige eigenaar. Op dit moment is Ducati nog in handen van het Duitse autoconcern Volkswagen.

De zakenkrant The Wall Street Journal heeft het bericht afgelopen vrijdag bekend gemaakt.  De bekendmaking gebeurde op gezag van bronnen rond de onderhandelingen. Momenteel bevinden de gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden. Er is nog zeker geen duidelijkheid over de overname van Ducati door Harley Davidson. Men kan daarom ook niet spreken van exclusieve onderhandelingen tussen de partijen.

Kort geleden werd duidelijk dat Audi de zakenbank Evercore had ingeschakeld om de interesse voor het merk Ducati in de markt te peilen. Feitelijk val Ducati binnen de Volkswagen-groep onder Audi. Verschillende investeerders zouden interesse hebben getoond in het Italiaanse motormerk. Naast Harley-Davidson zijn er ook enkele andere investeerders die blangstelling hebben in Ducati.

De Indiase branchegenoten Hero MotoCorp en Eicher Motors zijn eerder al genoemd als mogelijke kandidaten om Ducati over te nemen. Vorig jaar behaalde Ducati meer dan 700 miljoen euro omzet en had het negentig jaar oude motormerk meer dan 55.000 motoren verkocht. Nu de eeconomie aantrekt hebben veel meer consumenten interesse in de aanschaf van een nieuwe motor. Voor veel mensen is een motor een luxeproduct. Wanneer de economie aantrekt zijn meer mensen bereid om dergelijke luxeproducten aan te schaffen.  Dat is goed voor de omzet en marge van motorproducenten. Het lijkt er daarom op dat 2017 een goed jaar is om een motorproducent op de markt te brengen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Werkgevers worden vanaf 2017 gecompenseerd bij zieke 56-plussers

In 2018 worden werkgevers gecompenseerd als ze werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen en deze werknemers ziek worden tijdens hun dienstverband bij het bedrijf. De compensatie is echter alleen van toepassing als bedrijven werknemers in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn en werkloos zijn en een ww-uitkering hebben. Deze nieuwe tegemoetkoming voor werkgevers werd een feit nadat het wetsvoorstel van demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale  Zaken op vrijdag 23 juni 2017 werd aangenomen door het kabinet.

Het is weer een van de oplossingen die door de regering werd bedacht om de kans op werk voor werkloze vijftigplussers te vergroten. Deze groep werklozen heeft veel moeite om aan het werk te komen. Het blijkt dat veel werkgevers moeite hebben om vijftigplussers aan te nemen. Dit heeft onder andere te maken met gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn bang voor hoge financiële risico’s daarom heeft het kabinet besloten om deze risico’s voor werkgevers te beperken. Het ministerie heeft echter duidelijk aangegeven dat vijftigplussers niet vaker ziek zijn dan jonge werknemers. Het is echter wel zo dat vijftigplussers gemiddeld langer ziek zijn dan jongere werknemers. Vanaf 2018 verzorgt uitkeringsinstantie UWV de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers die 56 jaar en ouder zijn en onder deze regeling vallen. Verder is er afgesproken dat ziekte van de groep werknemers niet leidt tot een hogere premie voor de ziektewet.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Tesla ontwikkeld muziekstreamingdienst in 2017

Autoproducent Tesla wil wereldwijd voorop (blijven) lopen op het gebied van technologie in de automotive. Daarom is Tesla al vergevorderd op het gebied van zelfrijdtechnologie van auto’s. Daar wil Tesla het echter niet bij laten ze willen ook op andere gebieden voorop lopen zo is de autoproducent met platenlabels in gesprek over het ontwikkelen van een eigen muziekstreamingdienst. Dit werd donderdag 22 juni 2017 bekend gemaakt door Recode op basis van bronnen binnen de muziekindustrie.

Volgens het bericht heeft autofabrikant Tesla inmiddels al gesprekken gevoerd met alle grote platenmaatschappijen. De gesprekken gingen onder andere over licenties voor de dienst. Het is de bedoeling dat de muziekstreamingdienst in een bundel met de auto’s van Tesla komt. Het is echter onbekend hoe Tesla dit precies wil doen en hoe groot de ambities zijn van dit bedrijf. Sommige bronnen vermoeden dat er verschillende soorten abonnementen worden aangeboden met diverse servicepakketten. Er wordt ook gesproken over een internetradio. Een woordvoerder van Tesla geeft aan dat het bedrijf het belangrijk vind dat eigenaren van een Tesla een “uitzonderlijke ervaring in de auto” moeten hebben. Ze moeten muziek kunnen luisteren vanaf elke bron die ze wensen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Inkomens van huishoudens in kwartaal 1 van 2017 gestegen

In het eerste kwartaal van 2017 is het beschikbaar inkomen van alle huishoudens gezamenlijk met 2,1 procent gestegen. Dit werd vrijdag 23 juni 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het beschikbare inkomen steeg onder andere doordat meer mensen aan het werk waren. Verder stegen ook de lonen in Nederland. Huishoudens die in aandelen en obligaties zaken doen kregen te maken met stijgende beurskoersen. Hierdoor nam de waarde van hun beleggingsportefeuilles toe. Het is nu al het twaalfde kwartaal achtereen waarbij het inkomen van Nederlandse huishoudens is gestegen.

Arbeidsmarkt
Door het economische herstel is ook de arbeidsmarkt aanzienlijk aan het herstellen. Er komen meer vacatures op de arbeidsmarkt. Vooral in de techniek neemt het aantal vacatures aanzienlijk toe. Voor sommige technische functies is een enorme krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Lassers, samenstellers, onderhoudsmonteurs, elektromonteurs en installatiemonteurs zijn nauwelijks nog te vinden op de vacaturebanken en cv-databases. Dit is allemaal het gevolg van de toenemende productie die bedrijven in de bouw en techniek merken nu er meer investeringen worden gedaan door bedrijven en particulieren.

Technische uitzendbureaus
Uitzendbureaus in de techniek krijgen steeds meer vacatures binnen van hun opdrachtgevers. Deze vacatures kunnen echter moeilijk worden ingevuld wegens het tekort aan geschikt personeel. VCU gecertificeerde uitzendbureaus kunnen zelfs moeilijk VCA gecertificeerde kandidaten vinden terwijl dat nu juist hun expertise is. Het gevolg is dat er meer geïnvesteerd wordt in technische opleidingen en het ontwikkelen van technische personeelsleden. Voor de toekomst zal het aandeel technische personeelsleden op de arbeidsmarkt wel toe moeten nemen want anders komt de kenniseconomie en de maakindustrie in de problemen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Laagopgeleid personeel gaat later met pensioen

Laagopgeleiden gaan ruim een jaar later met pensioen gaan dan hoger opgeleiden. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht. Volgens de onderzoekers gaan werknemers die alleen een mbo, vmbo of alleen de basisschool opleiding hebben gehaald gemiddeld op hun 65ste met pensioen. Werknemers die hoger opgeleid zijn stoppen gemiddeld met ruim een jaar eerder met werken. Het onderzoeksbureau verstaat onder hoogopgeleide werknemers mensen met een hbo- of academische opleiding.

Volgens onderzoeker Raymond Montizaan wordt het verschil in de werkelijke pensioenleeftijd tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus alleen maar groter in de toekomst. Dit is onder andere het gevolg van het overheidsbeleid. Vanaf 2006 zijn de vut-regelingen en het prepensioen in Nederland afgeschaft. Vanaf 2013 werd de AOW-leeftijd ook nog hoger. Het was noodzakelijk om het toenmalige pensioenstelsel te versoberen. Op dit moment ontstaat er wel een duidelijke scheefgroei tussen hoogopgeleide werknemers en laagopgeleide werknemers volgens Montizaan.

Sparen voor pensioen
Werknemers die eerder met pensioen willen zullen daarvoor geld moeten reserveren. Dat is geen eenvoudige zaak voor laagopgeleiden. De meeste laagopgeleide werknemers zijn niet in staat om voldoende geld te reserveren. Bovendien bouwen deze werknemers vaak minder pensioen op via de werkgever waarvoor ze werkzaam zijn. Deze groepen zijn daarom in sterke mate afhankelijk van de  AOW-uitkering aldus Montizaan. Werknemers met een hogere opleiding hebben vaak meer mogelijkheden om een vermogen te sparen voor hun oude dag. Dit komt omdat hoger opgeleiden vaak meer verdienen dan werknemers met een lage opleiding. Daarom kunnen werknemers met een hoge opleiding in de praktijk ook vaak eerder met pensioen. Dat betalen ze uiteraard wel zelf.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is minimumloon?

Minimumloon is een wettelijk vastgesteld salaris dat een werkgever minimaal aan een werknemer moet uitkeren als beloning voor werkzaamheden. Het minimumloon wordt in Nederland op twee momenten per jaar vastgesteld namelijk op 1 januari en 1 juli. De hoogte van minimumloon kan op verschillende manieren worden weergegeven namelijk per uur, per week of per maand. Welke weergave men ook kiest het minimumloon is altijd een brutoloon zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. De bedragen waarin het minimumloon zijn uitgedrukt zijn exclusief minimaal 8% vakantiebijslag. Hieronder is nog meer informatie weergegeven over het minimumloon.

Minimumloon in Europa
Nederland is in Europa één van de vele landen die daadwerkelijk een wettelijk vastgesteld minimumloon hebben. In totaal hebben 21 staten van de 27 Europese lidstaten een vastgesteld minimumloon. De zes EU-landen die geen wettelijk vastgesteld minimumloon hebben zijn Finland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Italië en Cyprus. Deze landen laten net zoals Noorwegen en Zwitserland het bepalen van de hoogte van het minimumloon over aan het overleg tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag WML
De Nederlandse Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is ingevoerd op 27 november 1968. Op dat moment was het wettelijke minimumloon 100 gulden per week. Er is echter sprake van inflatie en andere factoren die de waarde van het geld en de koopkracht van consumenten, dus ook werknemers, binvloeden. Daarom wordt de hoogte van het minimumloon tweemaal per jaar aangepast. Daarbij wordt de gemiddelde stijging van de cao-lonen als uitgangspunt genomen. De cao-lonen komen tot stand door overleg tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Afkorting WML
De afkorting WML wordt gebruikt voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Daarnaast wordt de afkorting ook gebruikt om daadwerkelijk het minimumloon aan te duiden. In dat geval bedoelt men met deze afkorting Wettelijk Minimum Loon.

Leeftijd minimumloon
Het Wettelijk Minimum Loon is van toepassing op alle arbeidscontracten die tussen werkgevers en werknemers worden gesloten waarbij de werknemer ouder is dan 22 jaar op het moment dat de overeenkomst ingaat. Tot 1 juli 2017 vielen werknemers met een leeftijd van 22 jaar nog onder het minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli 2017 hebben echter ook werknemers van 22 jaar recht op het volledige minimumloon.

Flexwerkers en het minimumloon
Het Wettelijk Minimumloon is niet alleen van toepassing bij reguliere vaste arbeidscontracten. Ook werknemers die op flexibele basis werken zullen minimaal het wettelijke minimumloon moeten krijgen. Deze wettelijke richtlijn is ook dus van toepassing op uitzendkrachten, gedetacheerden, oproepkrachten en thuiswerkers. Het is echter wel zo dat de meeste uitzendkrachten en andere flexwerkers bij opdrachtgevers worden ingeleend die onder een bepaalde cao vallen. Als dat het geval is zullen deze krachten conform de inlenersbeloning gesalarieerd moeten worden.

Inlenersbeloning en minimumloon
De inlenersbeloning is een wettelijke bepaling waarin is vastgelegd dat uitzendkrachten en ander inleenpersoneel minimaal hetzelfde salaris moeten ontvangen als vergelijkbare arbeidskrachten die rechtstreeks in dienst zijn van het bedrijf. De beloningsmethodieken van de inlener moeten gehanteerd worden door uitzendbureaus en andere arbeidsbemiddelingsbureaus als ze de hoogte van het salaris van hun flexkrachten moeten bepalen. Vrijwel altijd is deze inschaling hoger dan het minimumloon. Het is daardoor wettelijk niet toegestaan om uitzendkrachten en andere inleenkrachten het minimumloon uit te betalen terwijl deze krachten bij een correcte inschaling op basis van de cao van de inlener een hoger salaris moeten ontvangen. De inlenersbeloning moet dus gehanteerd worden door uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

Getagd met , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsvoorwaarden

Wat is niet-ioniserende straling?

Niet-ioniserende straling is een verzamelnaam voor straling die bestaat uit elektromagnetische golven. Deze EM golven bevatten een energie die te laag is om te ioniseren. In tegenstelling tot ioniserende staling heeft niet-ioniserende straling onvoldoende energie om een elektron uit een atoom te verwijderen. In deze tekst worden kort een aantal verschillende soorten niet-ioniserende straling benoemd en wordt daarnaast een korte beschrijving gegeven van de schadelijke effecten van deze straling.

Soorten niet-ioniserende straling
Er zijn verschillende soorten straling die niet ioniserend zijn. Een voorbeeld hiervan is ultraviolette (Uv) straling. Uv-licht is elektromagnetische straling die onder andere vrijkomt tijdens het elektrisch booglassen en uit verschillende kunstmatige verlichtingsbronnen zoals halogeenlampen, gasontladingslampen maar ook de natuurlijke verlichtingsbron: de zon.

Daarnaast vallen ook EM-velden onder de niet-ioniserende straling. Deze EM-velden worden veroorzaakt door mobiele telefoons, elektrische apparaten, hoogspanningslijnen, WiFi en straling vanuit zendmasten van radio en televisie. EM-velden worden onderverdeeld in extreem-laagfrequente (ELF) velden en radiofrequente (RF) velden.

Schadelijkheid van niet-ioniserende straling
Er is schadelijke niet-ioniserende staling en er zijn niet-schadelijke varianten. Zelfs bij een hoge intensiteit van niet-ioniserende straling kan niet-ioniserende straling geen ionisatie in biologische systemen (lichaamscellen) veroorzaken. Er kan echter wel andere schade aan het menselijke lichaam ontstaan indien het lichaam wordt blootgesteld aan niet-ioniserende straling.

Uv-straling is bijvoorbeeld schadelijk en kan huidkanker en staar veroorzaken bij mensen. Er zijn echter verschillende soorten Uv straling. Uv A-straling is de schadelijkste variant van Uv straling veroorzaakt bijvoorbeeld melanoom. Dit is de dodelijkste vorm van huidkanker. Uv B veroorzaakt verschillende andere soorten huidkanker die gevaarlijk zijn maar minder schadelijk dan melanoom. Uv C is een vorm van Uv-straling die door de atmosfeer wordt tegengehouden. Naast Uv-staling is er ook niet-ioniserende straling vanuit EM-velden. Deze straling is van een heel ander soort dan Uv-straling.

Niet-ioniserende straling vanuit EM-velden is in een lage dosering niet schadelijk voor de gezondheid zolang men niet langdurig aan deze straling wordt blootgesteld. Over de exacte schade die deze niet-ioniserende staling uit EM-velden veroorzaakt bij de gezondheid van mensen is echter veel onduidelijk. Met name de effecten op lange termijn van EM-velden met een lage veldsterkte zijn wetenschappelijk nog nauwelijks in kaart gebracht. Bij EM-velden vinden wel elektrische stromen plaats die ook door het weefsel en de cellen van mensen bewegen. Daardoor bestaat de kans dat er wel een bepaalde mate van schade of veranderingen plaatsvinden. De schade aan het lichaam zal groter worden naarmate de concentraties van de straling ook hoger worden. Hoe hoger de intensiteit van de niet-ioniserende straling hoe schadelijker het is voor de mens.

Niet-ioniserende straling is een verzamelnaam voor straling die bestaat uit elektromagnetische golven. Deze EM golven bevatten een energie die te laag is om te ioniseren. In tegenstelling tot ioniserende staling heeft niet-ioniserende straling onvoldoende energie om een elektron uit een atoom te verwijderen. In deze tekst worden kort een aantal verschillende soorten niet-ioniserende straling benoemd en wordt daarnaast een korte beschrijving gegeven van de schadelijke effecten van deze straling.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Veiligheid

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon in Nederland verhoogd. Per jaar wordt tweemaal de hoogte van het wettelijk minimumloon vastgesteld. Dit gebeurd op 1 januari en op 1 juli. het minimumloon wordt aangegeven in een bruto bedrag of bruto bedragen. De verhoging van het minimumloon is van toepassing op het loon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Voor werknemers onder deze leeftijdsgrens is het minimumjeugdloon van toepassing. De informatie in de volgende alinea is van toepassing op werknemers die 22 jaar of ouder zijn.

Verhoging minimumloon per 1 juli 2017
Het minimumloon van werknemers wordt in Nederland per 1 juli 2017 aangepast. Het percentage van de loonsverhoging voor het minimumloon is 0,89%. Bij een volledig dienstverband bedraagt het minimumloon per 1 juli 2017:

  • minimum maandloon: € 1.565,40
  • minimum weekloon: € 361,25
  • minimum dagloon: € 72,25

Inschaling werknemers
Vanaf 1 juli moet iedereen die het minimumloon verdient of gaat verdienen minimaal uitbetaald worden op basis van bovenstaande salarisrichtlijnen. Het is echter niet toegestaan om elke werknemer op basis van het minimumloon in te schalen. De collectieve arbeidsovereenkomst van de sector waar een bedrijf toe behoort is meestal voorzien van een duidelijke salaristabel. Deze salaristabel biedt een duidelijke indeling die gebaseerd is op het opleidingsniveau en dienstjaren van werknemers. De cao dient door bedrijven te worden gehanteerd bij de inschaling van zowel de werknemer als de toekomstig werknemer of sollicitant.

Inlenersbeloning
Ook uitzendbureaus moeten zich aan het wettelijke minimumloon houden en aan de cao van de inlener als het gaat om de inschaling van de uitzendkracht of flexkracht. Dit is wettelijk vastgelegd in de wet werk en zekerheid die ook wel de nieuwe flexwet wordt genoemd. Het inschalen van uitzendkrachten op basis van de beloningsmethodieken van de inlener noemt men in de praktijk het hanteren van de inlenersbeloning. Uitzendbureaus moeten deze inlenersbeloning hanteren als ze werknemers ter beschikking stellen bij opdrachtgevers.

De cao’s van opdrachtgevers kunnen echter verschillen daarom moeten uitzendbureaus van te voren goed navraag doen naar het soort cao waaronder het bedrijf valt dat de vacature heeft uitgezet bij de uitzendonderneming. Uitzendbureaus worden onder andere door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecontroleerd op de naleving van de wet als het gaat om het betalen van uitzendkrachten en het betalen van de wettelijk opgelegde loonbelastingen en afdrachten.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Huizenprijzen in mei 2017 gestegen aldus CBS

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de woningen in de maand mei 2017 op de markt duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand in 2016. In totaal zijn de woningprijzen volgens het CBS gemiddeld met 7,8 procent toegenomen. Ook nu is er sprake van een enorme prijsstijging als men deze afzet tegen maart 2002. Al een paar jaar lang is nu een duidelijke tendens te zien in de woningprijzen. Het dieptepunt op de woningmarkt werd bereikt in de maand juni van 2013. Ten opzichte van dit dieptepunt zijn de woningprijzen in Nederland gemiddeld 18 procent duurder geworden.

Prijsontwikkeling woningmarkt
Inmiddels is de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen ongeveer op het niveau terechtgekomen van de zomer van 2006. Toch zijn de woningprijzen nog niet op het niveau van vlak voor de economische crisis beland. In augustus 2008 waren de woningprijzen op het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van dat niveau zijn de woningprijzen in Nederland nog altijd ongeveer 8 procent lager. Niet alleen de woningprijzen namen toe, in mei 2017 ook de woningverkoop is gestegen. In die maand werden door het Kadaster 19.990 transactie registreert.

Drukte bij VCU gecertificeerde uitzendbureaus
De vraag naar woningen neemt toe. Dat blijkt ook uit een toename in het aantal bouwaanvragen voor woningen. Er worden steeds meer nieuwbouwwoningen verkocht in Nederland. Bouwbedrijven hebben het druk en zetten veel vacatures uit voor bouwpersoneel. Dit heeft een kettingreactie op de arbeidsmarkt veroorzaakt. Uitzendbureaus hebben het heel druk gekregen. Met name VCU gecertificeerde uitzendbureaus hebben het druk omdat deze uitzendbureaus specifiek gericht zijn op het bemiddelen van VCA gecertificeerde uitzendkrachten. VCU uitzendbureaus kunnen echter nauwelijks geschikt personeel vinden om de vacatures van hun opdrachtgevers te voorzien van personeel.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Nederland bouwt in 2017 mee aan raket

De Ariane 6 wordt de belangrijkste nieuwe raket van Europa en zal voor een deel in Nederland worden gemaakt. De bouw van twee motorframes voor deze raket is ondergebracht bij het ruimtevaartbedrijf Airbus Defence and Space Netherlands uit Leiden. Dit werd dinsdag 20 juni 2017 bekend gemaakt.  Met de overeenkomst voor de bouw van de motorframes  is een bedrag van 46 miljoen euro gemoeid. Er wordt voor de bouw van de motorframes een nieuwe hal gebouwd in Oegstgeest aan de Rijn. Als de frames klaar zijn kunnen ze vandaaruit eenvoudig worden getransporteerd naar andere landen zoals Frankrijk en Duitsland. De raketten zullen echter wanneer ze klaar zijn worden gelanceerd in Frans-Guyana.

De motorframes zullen in de raket wordt ingebouwd in de bovenste trap en de onderste trap. In de frames zullen de motoren van de raket worden bevestigd. De frames moeten een enorme kracht aankunnen. Tijdens de lancering komt er een zeer grote druk op de frames te staan. Daarom moeten de motorframes van uitstekende kwaliteit zijn. De nieuwe raket Ariane 6 is de opvolger van het huidige Europese raket model: de Ariane 5. De ambitie is om met de Ariane 6 de concurrentie met innovatieve landen zoals China aan te gaan en met bedrijven als SpaceX. De planning is dat in 2020 de eerste raket van het type Ariane 6 wordt gelanceerd.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Nederland in 2016 in top 4 innovatieve Europese landen

Nederland maakt werk van innovatie en is volgens de Europese Commissie in Europa op de vierde plek beland van de meest innovatieve Europese landen. Dit is dinsdag 20 juni 2017 naar voren gekomen uit de European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie. Op de eerste plaats van deze lijst staat Zweden. Dat land stond ook in 2015 op de eerste plaats.

Op de tweede en derde plaats staan ook Scandinavische landen. Denemarken staat namelijk op de tweede plek en Finland op plaats drie. Nederland komt op plaats vier en plaats vijf wordt opgevuld door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland staat op plaats zes.

De innovatiekracht van een land wordt gebaseerd op 27 indicatoren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de investeringen die een land doet op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden. Ook wordt gekeken naar het ondernemerschap op het gebied van innovatie. Verder is ook de publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie een belangrijke indicator.

Het valt op dat Nederland het goed doet in de wetenschappelijke publicaties. De kwaliteit van deze publicaties is heel goed. Verder is de samenwerking tussen bedrijven heel goed en hebben mkb-bedrijven in Nederland vaak een goede focus op innovatie. Daardoor dragen veel bedrijven in het mkb-segement bij aan innovatieve ontwikkelingen. De afgelopen zes jaar is de innovatiekracht van Nederland 10,4 procent harder toegenomen dan dat van de EU. Nederland is dus bezig met een inhaalslag ten opzichte van het gemiddelde van Europa.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Circulaire inkopen nemen toe in Nederland in 2017

In Nederland kopen steeds meer bedrijven circulair in. Ook bij overheden is deze ontwikkeling goed merkbaar. Dit houdt in dat deze organisaties bij de aanschaf van producten van te voren een goede afweging maken of de producten en grondstoffen die ze kopen wel in de circulaire economie thuishoren. De circulaire economie is gericht op het hergebruiken en recyclen van producten en grondstoffen. Door dit te doen gaan er geen materialen en producten verloren en wordt er dus effectiever met de voorraden op de aarde omgesprongen.

Voor 100 miljoen euro circulair ingekocht
De afgelopen drie jaar hebben ruim veertig vooruitstrevende bedrijven totaal voor meer dan 100 miljoen euro producten en grondstoffen circulair ingekocht. Dit heeft de organisatie MVO Nederland gemeld. Dit is een organisatie die gericht is op het ondersteunen van bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden door MVO geholpen met duurzaam ondernemen. De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij steeds meer bedrijven begint maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te krijgen.

Duurzame energie is al een aspect waar veel maatschappelijk verantwoorde ondernemers actief mee bezig zijn. Naast duurzame energie spelen ook grondstoffen een belangrijke rol in de duurzame bedrijfsvoering van organisaties. Daarbij komen verschillende grondstoffen aan de orde. Bedrijven kunnen kiezen voor natuurlijke grondstoffen die biologisch afbreekbaar zijn. Het is ook mogelijk dat bedrijven kiezen voor grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden of gerecycled.

Een andere duurzame optie is het maken van producten die slijtvast zijn en die lang gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de vervangingsvraag uit en dat heeft ook weer nadelen voor bedrijven die graag veel verkopen.

Circulaire inkoop is geen experiment meer
Het circulair inkopen is in Nederland geen experiment meer. Veel bedrijven hebben al gemerkt dat circulair inkopen een goede beslissing is. Als deze conclusie eenmaal is getrokken gaat het circulaire inkopen in een stroomversnelling terecht komen. Ondanks dat vormt de circulaire inkoop maar een klein deel van de naar schatting 600 miljard euro waarvoor per jaar in Nederland wordt ingekocht.

Er zijn echter ambities om het aandeel circulaire inkopen te laten toenemen op de totale inkopen in Nederland. Michel Schuurman van MVO Nederland heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat over acht jaar minimaal 20 procent van alle inkopen in de bouw, de agrofood-sector en verpakkingssector structureel circulair worden gedaan. Er is volgens Schuurman steeds meer belangstelling merkbaar bij bedrijven. Ten opzichte van andere landen loopt Nederland voorop als het gaat om circulair inkopen.

Green deal
Bedrijven en organisaties die momenteel circulair inkopen werken samen in een ‘green deal’. De green deal is een door de overheid ondersteund initiatief uit de samenleving en is ingevoerd om duurzaam ondernemen te stimuleren. De organisaties die circulair producten inkopen zijn erg verschillend. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die meubels circulair inkopen. Ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de Rijksoverheid zijn hier mee bezig.

Overheden en bedrijven kunnen hun toeleveranciers stimuleren om producten te ontwerpen die maatschappelijk verantwoord kunnen worden geproduceerd en die makkelijk gerecycled kunnen worden. Steeds vaker bepaald de afnemer namelijk wat voor product er geleverd moet worden door de fabrikant. Bedrijven zoals Auping produceren bijvoorbeeld bedden en matrassen die goed gerecycled kunnen worden. Daarvoor werkt het bedrijf samen met afnemer Landall Greenparks vakantieparken. Auping gaat de matrassen in een leaseconcept aanbieden. Dit houdt in dat Landall Greenparks niet zelf eigenaar wordt van de matrassen maar dat deze worden geleased. Na afloop van de leaseperiode komen de matrassen weer terug bij Auping om vervolgens weer gerecycled te worden tot nieuwe matrassen of eventueel judomatten.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat zijn de voordelen om voor een startup te gaan werken?

Startups zijn ondernemingen die kort geleden zijn opgericht en zich richten op de ontwikkeling, implementatie en verkoop van vernieuwende producten en diensten. In de praktijk zijn startups meestal kleine ondernemingen die vanuit een opleidingsinstituut zoals een technische universiteit zijn ontstaan. Veel startups ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen studenten die een nieuw concept hebben onderzocht en uitgewerkt en dat op de markt willen brengen. Er kunnen echter ook startups ontstaan uit reeds bestaande ondernemingen als een gedeelte van de werknemers besluit om voor zichzelf te beginnen om nieuwe producten te ontwikkelen.

De achtergronden van startups kunnen verschillen evenals de bedrijfsculturen en de visie en missie van deze jonge ondernemingen. Al deze aspecten zijn uiteraard van invloed op het imago van de startup. Veel startups oefenen een bepaalde aantrekkingskracht uit op avontuurlijk ingestelde werkzoekenden. Het werken bij een startup kan belangrijke voordelen opleveren. Deze worden hieronder benoemd.

Je werkt aan een innovatief product of dienst
Een belangrijk voordeel van het werken bij een startup is het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren of het verkopen van een vernieuwend product of dienst. Door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de exploiteren ben je op de markt actief als pionier. Dit is een uniek gevoel waaraan veel werknemers een gevoel van eigenwaarde ontlenen. Immer ze onderscheiden zich van andere bedrijven en diensten. Dit onderscheidend vermogen van startups zorgt er voor dat ook de werknemers die voor deze bedrijven werken het gevoel hebben dat ze vernieuwend of ‘hip’ zijn.

Het innovatieve en vernieuwende aspect van een startup kan een grote aantrekkingskracht uitoefenen op werkzoekenden. Deze aantrekkingskracht wordt helemaal groot wanneer de startup in een populair segment bijvoorbeeld duurzame energie of het gebruiksvriendelijker maken van producten. Door voor een dergelijke startup te werken hebben werknemers het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaamheid. Dat zijn aspecten die veel mensen waarderen en zorgt er voor dat werknemers die in deze sectoren werken bewust of onbewust populairder worden.

Startups zijn dynamisch en zorgen voor afwisseling
Omdat startups jonge ondernemingen zijn moeten ze vaak heel alert zijn op hun omgeving en de kansen die daarin aanwezig zijn. Dit houdt in dat startups dynamisch zijn en voorop moeten blijven lopen ten opzichte van hun concurrenten. Werknemers die bij een startup werken zullen te maken krijgen met een uitgebreid takenpakket. Er is nog geen sprake van een functiedifferentiatie. In plaats daarvan vervullen veel werknemers combifuncties waarbij ze meerdere taken of functies tegelijk bekleden. Het werken in een startup kan daardoor heel leerzaam. Een werknemer kan nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Veel verantwoordelijkheid
Startups zijn vaak kleine bevlogen bedrijven die voor hun slagvaardigheid voor een groot deel afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemers. De verantwoordelijkheid is niet alleen gericht op het daadwerkelijk goed uitvoeren van de toegewezen taken. Een belangrijk aspect met betrekking tot verantwoordelijkheid is het omgaan met vertrouwelijke informatie. Veel startups werken aan nieuwe producten en deze concepten kunnen veel geld waard zijn. Daarom moet met tekeningen, technische specificaties en andere productbeschrijvingen zeer zorgvuldig worden omgegaan. Werknemers die werken bij een startup moeten met vertrouwelijke gegevens verantwoord omgaan.

Daarnaast is een startup ook vaak een samenwerkingsverband tussen specialisten. Dat zorgt er voor dat de meeste werknemers bij een startup een uniek takenpakket hebben. Vaak kan men elkaars werkzaamheden niet uitvoeren of elkaars zaken waarnemen. Dat zorgt er voor dat men een goed vertrouwen in elkaar en in elkaars kwaliteiten moet hebben. Hieraan is natuurlijk ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel gekoppeld met betrekking tot de uitvoering van het takenpakket waarvoor men is opgesteld. Het positieve aspect hiervan is ook dat vaak heel duidelijk is wie welke bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de startup.

Werken in teamverband
Het teamverband of de teamspirit is in een startup van groot belang. Gezamenlijk werken de collega’s naar een succes toe. De organisatiestructuur is meestal heel plat, de eigenaar of eigenaren werken vaak zelf mee in het bedrijf. Problemen in de samenwerking worden over het algemeen snel en goed opgelost. Dat moet ook wel want er is geen tijd om problemen te laten voortwoekeren. In een startup is bovendien meestal geen ruimte voor subculturen en afdelingen die hun eigen werkwijze en denkwijze er op na houden. Meestal werkt men gezamenlijk naar 1 of meerdere doelen toe en werkt men elkaar bij dit proces niet tegen maar vult men elkaar aan met een unieke bijdrage.

Werknemers krijgen vaak rechtstreeks feedback op hun eigen functioneren. Dit gebeurd bijvoorbeeld in werkoverleg maar eventueel kan er ook een gesprek ‘onder vier ogen’ plaatsvinden. Een goed contact tussen de medewerkers onderling is van groot belang vooral wanneer medewerkers elkaar materialen, tekeningen of concepten moeten aanleveren om deze vervolgens verder te laten uitwerken. De keten of de schakels moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd zodat er zo weinig mogelijk geld, tijd en materiaal verloren gaat. Een goed teamverband draag dus ook bij aan het leanmanagement of de lean principes.

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Management

Wat zijn de risico’s van werken bij een startup?

Startups zijn jonge innovatieve bedrijven die in de praktijk vaak bestaan uit een kleine groep enthousiaste medewerkers die zich richten op de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende producten en diensten op de markt. Startups ontlenen de naam startup aan het feit dat deze bedrijven nog maar net gestart zijn op de markt. Dit brengt uitdagingen met zich mee maar ook risico’s. In deze tekst zijn een aantal aspecten benoemd die een werkzoekende in overweging kan nemen om wel of juist niet voor een startup te gaan werken. Hierbij zijn de risico’s vooral benoemd. In een ander artikel zijn de voordelen benoemd die horen bij het werken voor een startup.

Wat zijn de risico’s om voor een startup te gaan werken?
Als we de risico’s benoemen die gepaard gaan met het werken in een startup dan hebben de risico’s vooral te maken met onzekerheid. Deze risico’s vallen in de praktijk vaak mee zolang van de werknemer geen financiële investering wordt verwacht in de nieuwe onderneming. Als deze investering wel wordt verlangd omdat de werknemer zich moet inkopen om een mede-eigenaar te worden dan loopt de werknemer of mede-eigenaar in ieder geval het risico om (een deel) van deze investering kwijt te raken.

Gebrek aan bepaalde expertise
Verder zijn de meeste startups vrij klein en hebben ze nog niet expertise op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daardoor kunnen een hoop zaken (nog) niet goed geregeld zijn zoals het al dan niet van toepassing zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ook het bepalen van de hoogte van het salaris en de onkostenvergoeding is bij aanvang van het dienstverband vaak een hindernis die genomen moet worden. Het maken van concrete afspraken op het gebied van contractduur en beoogde resultaat van de werknemer evenals de tegenprestatie van de werkgever in de vorm van loon en winstuitkering is vaak moeilijk. Niet alleen de werknemer heeft te maken met risico’s ook de eigenaren van de startup hebben te maken met risicofactoren. Dat zorgt voor een lastig spanningsveld waarbij de werknemer en de werkgever tot een duidelijke arbeidsovereenkomst moeten komen.

Kans op falen van startup
Een startup zorgt voor uitdagingen. Er bestaat een kans dat de opzet van de startup faalt en dat de werknemers daardoor ontslagen kunnen worden. Een faillissement behoort ook tot de mogelijkheden met alle gevolgen van dien. Zo kunnen werknemers die te maken hebben met een faillissement nog ‘loon tegoed’ hebben van de failliete startup. In ieder geval zorgt de kans op het mislukken van de startup voor een bepaalde stressfactor die als men het ten positieve wend er voor kan zorgen dat iedereen die werkzaam is voor de startup zijn of haar uiterste best gaat doen om de jonge onderneming zo slagvaardig en succesvol mogelijk te maken. Dat begint al aardig op een voordeel te lijken. In een ander artikel over startups worden echter de voordelen benoemd.

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Management

Wat willen recruiters horen in sollicitatiegesprekken?

Sollicitatiegesprekken horen bij het sollicitatieproces, je kunt er bijna niet omheen als je zoekt naar werk. Toch is het voeren van sollicitatiegesprekken voor veel werkzoekenden iets dat ze spannend kunnen vinden of zelfs iets waar ze tegenop kunnen zien. Het komt daarom in de praktijk vaak voor dat een sollicitant zenuwachtig is voor een sollicitatiegesprek. Vaak is de zenuwachtigheid van de sollicitant gekoppeld aan het belang en de interesse die de sollicitant heeft bij de vacature. Als de vacature voor hem of haar een langverwachte droombaan is dan zal de sollicitant er alles aan doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Een goed sollicitatiegesprek is daarbij van groot belang.

Zorgvuldig omgaan met een sollicitatiegesprek
Een sollicitatiegesprek is een belangrijke kans om jezelf te bewijzen en je cv toe te lichten. Toch is er altijd een kans dat de baan naar een andere sollicitant gaat. Dit kan een sollicitant zijn die een beter cv heeft of iemand die een beter sollicitatiegesprek voert. Het cv is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de selectiecriteria van een bedrijf. Als je gaat solliciteren kun je weinig aan je cv veranderen behalve een nette lay-out en een duidelijke omschrijving van je werkervaring, opleidingen, competenties en relevante hobby’s en vrijetijdsbesteding. Het cv is echter wel mede een aanleiding geweest om een kandidaat uit te nodigen voor een gesprek. Het voeren van een goed sollicitatiegesprek is daarom van groot belang omdat dit er voor kan zorgen dat een bedrijf een nog betere indruk krijgt van de kandidaat of sollicitant.

Sollicitatiegesprek doorslaggevend
Het gesprek zal in de praktijk vaak van doorslaggevend belang zijn hoewel er soms ook assessments worden gehouden en rollenspellen om karakters en competenties van de sollicitant te testen. Desalniettemin zal een sollicitant een goed sollicitatiegesprek moeten voeren met een recruiter, leidinggevende of medewerker personeelszaken. Hieronder staan een aantal aspecten die een recruiter graag wil horen van een sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek. Deze vragen kunnen je eventueel helpen bij een goede voorbereiding op dit gesprek.

Tip 1. Draag kleding die past bij het bedrijf waar je solliciteert
Het kiezen van de juiste kleding hoort bij een goede voorbereiding op het gesprek. Kleding verteld veel over een persoon en veel recruiters letten daar op. Als je naar een uitvoerende technische functie solliciteert en je draagt je trouwpak die je vlak voor het gesprek even hebt afgestoft dan zal je merken dat je jezelf niet prettig voelt en ook de recruiter zal dat opmerken. De kleding moet passen bij de bedrijfscultuur. Meestal is nette vrijetijdskleding geschikt genoeg. Er worden bijna geen sollicitatiegesprekken gevoerd waarbij zowel de recruiter als de sollicitant in een driedelig pak gekleed zijn. Het is overigens belangrijk dat je jezelf prettig voelt in de kleding die je draagt naar een sollicitatiegesprek. Zorg er bovendien voor dat de kleding netjes en schoon is. Uiterlijke verzorging zegt niet alleen wat over het karakter van de persoon, het zegt ook wat over de motivatie van de sollicitant. Een sollicitant die graag goed voorbereid op gesprek gaat zal ook aandacht besteden aan zijn of haar uiterlijk.


Tip 2: vertel over wat je geleerd hebt op school en tijdens je werk
Ieder mens ontwikkeld zich in zijn of haar leven. Dit gebeurd op school maar ook op het werk. Daarnaast ontwikkeld men zich ook privé. Het is belangrijk dat een recruiter een goed beeld kan vormen over de ontwikkeling die jij als mogelijk nieuwe werknemer hebt doorgemaakt. Uiteraard moeten daarbij relevante aspecten worden genoemd. Als je gaat solliciteren op een vacature voor een automonteur dan is het bijvoorbeeld relevant om de opleidingen te benoemen waarin je wat geleerd hebt in de autotechniek. Ook de werkervaring die je op dit gebied hebt opgedaan is relevant om te benoemen. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Veel mensen vergeten echter diep in te gaan op bijzondere aspecten van de werkervaring en ervaring op de opleiding(en). Zo is het verstandig om te benoemen waarin jij uitblonk, kortom waar je bovenmatig goed in was en bent. Zijn er bijzondere projecten geweest of heb je ergens veel complimenten over gekregen? Dit zijn allemaal aspecten die een recruiter graag wil horen tijdens een sollicitatiegesprek.

TIP3: vertel wat over je hobby’s en vrijetijdsbesteding
Als het goed is heeft de recruiter voordat hij of zij je voor het sollicitatiegesprek heeft uitgenodigd goed je cv en je motivatie of sollicitatiebrief doorgelezen. Er is daardoor een basisbeeld ontstaan van de sollicitant. Tijdens het sollicitatiegesprek kun je echter dit beeld benadrukken, bijsturen of geheel teniet doen. Dit ligt in belangrijke mate over welke indruk je wekt op de recruiter. Door over je relevante hobby’s te vertellen kun je een positieve indruk wekken bij de recruiter. Als je bijvoorbeeld in je vrije tijd veel bezig bent met werkzaamheden en hobby’s die relevant zijn voor de sector of het bedrijf waarin je wilt werken dan is dat zeker het vermelden waard.

Daarbij kun je heel breed denken. Als je bijvoorbeeld solliciteert bij een degelijk traditioneel bedrijf dan is het nuttig te benoemen dat je een gezin hebt waar je veel tijd mee doorbrengt en dat je bepaalde traditionele normen en waarden hebt. Bedrijven die ondernemende en avontuurlijk ingestelde werknemers zoeken hebben minder belang bij deze informatie en horen liever welke activiteiten de sollicitant allemaal onderneemt in zijn of haar vrije tijd. Al deze aspecten zijn verbonden met de bedrijfscultuur. Het is belangrijk dat je als sollicitant bij de bedrijfscultuur past van de onderneming waar je solliciteert. Niet alleen voor jezelf is dat belangrijk, ook voor het bedrijf. Daarom zal een recruiter jou op dit gebied ook vragen stellen en aandachtig luisteren naar je antwoorden. Het is goed dat je van te voeren duidelijke antwoorden gaat bedenken hierop.

Tip 4: vertel wat je al weet over het bedrijf
Als sollicitant wil je graag gewaardeerd worden je wil niet het gevoel hebben dat je één van de vele sollicitanten bent. In plaats daarvan hoop je dat het bedrijf speciaal voor jou heeft gekozen. De meeste mensen vinden het prettig om bijzonder gevonden te worden. Voor bedrijven is dat ook zo. Bedrijven willen graag serieuze sollicitanten ontvangen voor een sollicitatiegesprek. Een serieuze interesse kan blijken uit de kennis die je al hebt ingewonnen over het bedrijf. Als je veel weet te vertellen over het bedrijf heeft de recruiter op zijn minst de indruk dat je jezelf goed hebt voorbereid. Deze voorbereiding kun je overigens heel professioneel aanpakken door niet alleen de feiten over de organisatie te leren (zoals omvang, marktbewerking, diensten, producten) maar ook een duidelijke mening te vormen. Wat vindt je van de producten en diensten van het bedrijf? Wat is je indruk van het bedrijf? Wat hoorde je laatst in het nieuws over het bedrijf? Wat deed dit met jou? Dat zijn allemaal vragen die je jezelf kunt stellen als je een goede voorbereiding wilt doen op dit gebied. Deze vragen kunnen overigens ook heel goed door de recruiter zelf worden gesteld in het sollicitatiegesprek.

Tip 5: vraag doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectieven in het bedrijf
Voor sommige functies is het van belang dat je weet wat je toekomstperspectieven en doorgroeimogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Dit is niet altijd het geval omdat er bijvoorbeeld ook staffuncties zijn waarbij de doorgroeimogelijkheden beperkt zullen zijn. Het vragen naar doorgroeimogelijkheden is echter wel nuttig bij bedrijven die heel sterk gericht zijn op de ontwikkeling van hun eigen personeel. Door interesse te tonen in doorgroeimogelijkheden maak je aan de recruiter duidelijk dat je jezelf verder wilt ontwikkelen. Door een goede ontwikkeling door te maken kun je jouw meerwaarde voor het bedrijf vergroten. Veel recuiters hebben daarom interesse in kandidaten die willen doorgroeien.

Tip: 6 geeft voorbeelden uit het verleden
Tijdens een sollicitatiegesprek kun je natuurlijk veel vertellen over jezelf. Je kunt al je goede eigenschappen opnoemen en een recruiter moet maar geloven dat jij de waarheid spreekt. Dat klinkt natuurlijk als een mooi uitgangspunt maar een recuiter is natuurlijk niet gek. Hij of zij zal duidelijk om ‘bewijzen’ vragen. Dit houdt in dat de recruiter van jou wil horen waar je jouw kwaliteiten hebt getoond en wat daarvan het resultaat is geweest. Dit zijn allemaal aspecten die ondersteund kunnen worden met resultaten en situaties uit het verleden.

Dit kunnen resultanten en situaties op school zijn geweest maar ook in functies of in de privé-omgeving. In sommige gevallen kan een recruiter vragen om een referentie. Het inwinnen van een referentie is over het algemeen een controlemiddel waarmee de recruiter gaat controleren of het beeld dat de sollicitant over zichzelf geeft klopt met de praktijk. Weer daarom altijd realistisch als je een beeld over jezelf afgeeft. Het benoemen van fouten is overigens niet verkeerd zolang je maar aangeeft wat je er van hebt geleerd. Zelfreflectie is van groot belang als je jouw kwaliteiten gaat benoemen.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Solliciteren

Nederlandse supercomputer in 2017 niet meer bij top 100 snelste supercomputers

De Nederlandse supercomputer Cartesius 2 is in bezit van het universitaire instituut SURFsara en is geplaatst in Amsterdam. Het is de snelste supercomputer van Nederland maar wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 100 supercomputers die sneller zijn. Dit houdt in dat de Nederlandse supercomputer uit de top 100 van snelste supercomputers in de wereld is verdwenen.

De supercomputer Cartesius 2 wordt in Nederland gebruikt door verschillende wetenschappers van universiteiten. In 2016 was deze supercomputer nog in de wereldwijde top 100 vertegenwoordigd en kwam deze op plaats 80 te staan. Inmiddels in 2017 staat deze computer op plaats 113. Er is een wereldwijde top 500 opgesteld voor snelste supercomputers. Deze lijst krijgt twee keer per jaar een update.

Inmiddels is een Zwitserse supercomputer ontwikkeld die op de derde plek is komen te staan van de snelste supercomputers in de wereld. De Zwitserse supercomputer heeft daarmee de snelste Amerikaanse supercomputer uit de top 3 gestoten. China staat echter aan de top met betrekking tot supercomputers. Zowel de eerste plaats als de tweede plaats worde door Chinese supercomputers bezet.

Op de eerste plaats staat de Sunway TaihuLight. Deze supercomputer heeft een rekenkracht van 93 petaflops. Dit zijn 93 biljard berekeningen per seconde. Deze supercomputer blijft aan de top van de wereldranglijst staan. De Sunway TaihuLight heeft ruim 10 miljoen rekenkernen. Dit is meer dan drie keer zo veel als zijn voornaamste concurrent. De Tianhe-2 staat op de tweede plaats. Deze supercomputer heeft een kracht van bijna 34 petaflops. De Zwitserse supercomputer staat op plaats drie en is geplaatst in Lugano. Deze supercomputer heeft een snelheid van bijna 20 petaflops, met ruim 361.000 rekenkernen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Woningverkoop gestegen in mei 2017

In de maand mei is de woningverkoop in Nederland weer behoorlijk toegenomen. In die maand heeft het Kadaster 19.990 transacties geregistreerd. Dat is ongeveer vijfentwintig procent meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Verder is de stijging ten opzichte van de maand april 2017 ook behoorlijk. In mei 2017 werden namelijk twintig procent meer woningen verkocht dan in de aprilmaand. De maand april blijkt hierdoor een tijdelijke dip te zijn geweest. In april werden nog 16.694 transacties op de woningmarkt geregistreerd.

Vooral in het segment van twee-onder-een-kapwoningen is een duidelijke toename in de woningverkoop merkbaar geweest. In dit segment werden ongeveer 40 procent meer woningen verkocht. Appartementen bleken vooral minder populair, maar ook hier was een stijging in de verkoop zichtbaar. In dit segment van de woningmarkt wisselden in mei 2017 ongeveer 15,5 procent meer woningen van eigenaar ten opzichte van mei vorig jaar. Ten opzichte van de maand april werden vooral veel meer hoekwoningen verkocht. Hierbij was sprake van een toename van 23,8 procent. In tussenwoningen was er sprake van een stijging van 17,6 procent ten opzichte van de maand april 2017.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Boeing produceert geen elektrische vliegtuigen de komende jaren

Het zal nog tientallen jaren duren voordat Boeing grote elektrische vliegtuigen en hybride vliegtuigen in productie zal brengen die geschikt zijn voor het tansport van passagiers. Dit maakte Dennis Muilenburg de bestuursvoorzitter van Boeing bekend. Het bericht werd gepubliceerd in de Duitse krant Welt am Sonntag. Boeing lijkt met de uitspraken aanzienlijk voorzichtiger dan haar Europese concurrent Airbus. Vliegtuigbouwer Airbus verwacht namelijk dat ze binnen vijftien jaar al elektrische vliegtuigen kan verkopen waarmee 100 personen kunnen worden vervoerd. Dat is veel ambitieuzer dan Boeing.

Toch is Muilenburg positief over de toekomst van Boeing.  Volgens de  bestuursvoorzitter is het bedrijf Boeing nog niet eerder zo sterk en gezond geweest als nu het geval is. Daarnaast verwacht het bedrijf voor de komende jaren ook nieuwe contracten af te sluiten bij klanten. In totaal behaalde de Amerikaanse vliegtuigbouwer in het eerste kwartaal van 2017 voor een waarde van zo’n 27 miljard dollar aan bestellingen binnen. Dit is omgerekend 25 miljard euro. De nettowinst steeg met 19 procent tot bijna 1,5 miljard dollar maar de omzet daalde met 7 procent naar 20,1 miljard dollar.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is SNA certificering en SNA-keurmerk?

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid en brengt het SNA keurmerk uit aan ondernemingen die aan de eisen van het SNA-schema en de bijbehorende normeringen voldoen. De stichting is ontstaan op basis van de wens van de overheid om de zelfregulering in de uitzendsector doormiddel van een transparant systeem te bevorderen. Het gevolg was het invoeren van het SNA-keurmerk en bijbehorende normen voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen.

NEN 4400 norm
De NEN 4400 norm is gericht op uitleners en onderaannemers. Hieronder valt een specifieke norm die ontwikkeld is voor Nederlandse ondernemingen, deze ondernemingen vallen namelijk onder de NEN 4400-1 norm. Buitenlandse ondernemingen die op de Nederlandse markt actief zijn moeten voldoen aan de NEN 4400-2 norm. Deze normen zijn zoals eerder benoemd voor ondernemingen die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs die personeel bemiddelen.

Bedrijven die onder de hiervoor genoemde normering vallen kunnen in het register van SNA worden opgenomen. Ze worden daarvoor periodiek gecontroleerd of ze aan de nomen voldoen. Een opname in het SNA register is alleen mogelijk wanneer bedrijven daadwerkelijk de eisen en de richtlijnen in de normering naleven.

Waarom is het SNA keurmerk interessant voor inleners?
De uitzendbranche is een sector waar de overheid de afgelopen jaren moeilijk grip op heeft gekregen. Er ontstonden verschillende misstanden op de arbeidsmarkt. Hierbij kan men denken aan uitbuiting van buitenlandse arbeidskrachten uit bijvoorbeeld Midden- en Oost- Europese landen. Het kwam en komt nog regelmatig voor dat uitzendbureaus arbeidskrachten uit deze MOE-landen geen marktconform salaris bieden. Ook de afdrachten die uitzendbureaus verplicht moeten betalen aan de overheid blijken in de praktijk niet altijd door uitzendbureaus te worden gedaan.

De roep om zelfregulering in de uitzendsector werd luider. Zelfregulering is echter niet eenvoudig en moet aan duidelijke kaders worden gebonden. Doormiddel van een duidelijk normering en certificering kan inzichtelijk worden gemaakt welke bedrijven aan de gestelde eisen voldoen. Daarvoor is het SNA keurmerk en het SNA register een duidelijke indicatie voor de spelers op de flexibele arbeidsmarkt. Het SNA-keurmerk zorgt voor transparantie op de uitzendmarkt. Inleners die uitzendkrachten in willen zetten kunnen aan het SNA-keurmerk zien of ze met een bonafide uitzendbureau zaken doen.

Inleners lopen namelijk risico als ze met malafide uitzendbureaus zaken doen. Als opdrachtgevers personeel inlenen van uitzendbureaus en onderaannemers die niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen op basis van hun afdrachten kunnen ze ook als opdrachtgever of (hoofd)aannemer aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt ook wel de aansprakelijkheid van de inlener genoemd oftewel de inlenersaansprakelijkheid. Bedrijven die in bezit zijn van het SNA-keurmerk worden echter periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen. Door deze controles hebben de inleners een duidelijke indicatie van de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun toeleverancier op het gebied van personeel.

Waarom is het SNA keurmerk interessant voor uitzendbureaus?
Voor uitzendbureaus is het uiteraard van groot belang om in het SNA register te worden opgenomen. Het is namelijk een belangrijk middel om de kwaliteit en betrouwbaarheid aan (potentiële) opdrachtgevers te tonen. Daardoor kunnen deze uitzendbureaus in hun contact met opdrachtgevers inzichtelijk maken dat het inlenen van uitzendkrachten veilig en vertrouwd kan gebeuren en dat het uitzendbureau haar verplichtingen nakomt. Uitzendbureaus die in het SNA register staan hebben een voordeel ten opzichte van uitzendbureaus die (nog) niet geregistreerd staan in dit register.

Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid
De inleneraansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben voor opdrachtgevers die uitzendkrachten en andere personeelsleden inlenen van andere partijen. De meeste opdrachtgevers moeten er niet aan denken om naast het inleentarief te worden geconfronteerd met het betalen van alle financiële afdrachten die hun toeleverancier heeft verzuimd te betalen voor het flexpersoneel.

De inlener wil daarom de zekerheid hebben dat het uitzendbureau of de onderaannemer te vertrouwen is. Het SNA-keurmerk biedt op dit gebied gelukkig een uitkomst. Sinds 1 juli 2012 is er namelijk een fiscale vrijwaring met betrekking de inlenersaansprakelijkheid. Inleners die personeel inlenen van uitzendbureaus met het SNA-keurmerk kunnen gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst met betrekking tot eventuele niet betaalde loonheffingen en niet betaalde omzetbelasting door de uitlener. Daarvoor zijn echter wel duidelijk omschreven voorwaarden opgesteld. De voorwaarden voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid kan men lezen in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

Controle op basis van het SNA-keurmerk
Nederlandse ondernemingen worden voor het SNA-keurmerk gecontroleerd op basis van de NEN 4400-1 norm. Deze stelt eisen aan de volgende aspecten van de bedrijfsvoering van uitzendondernemingen:

  • Personeelsadministratie. Daarbij wordt ook gekeken naar het uitvoeren van identiteitscontrole. Ook wordt beoordeeld of door het uitzendbureau controle wordt gedaan op het gebied van het al dan niet gerechtigd zijn van de uitzendkracht tot het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Loonadministratie en afdrachten. Hierbij wordt ook gekeken naar de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Financiële administratie onder andere afdracht omzetbelasting.
  • Sectorspecifieke CAO-naleving (inlenersbeloning).
  • Specifieke situaties zoals het inlenen en doorlenen zzp-ers. Het uitzendbureaus moet hierbij nauwkeurig te werk gaan en aansprakelijkstelling en boetes die kunnen voortvloeien uit het inlenen en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen door aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied te voldoen.

Het spreekt voor zich dat het uitzendbureau op basis van de hierboven genoemde controlepunten een zorgvuldige administratie moet onderhouden die goed gecontroleerd kan worden bij de SNA accreditatie. De benodigde documenten waarmee het naleven van de verplichtingen op het gebied van loonafdrachten, afdracht omzetbelasting, identiteitscontrole en inlenersbeloning kunnen worden ‘bewezen’ zullen door het uitzendbureau goed moeten worden geadministreerd. Voor het SNA-keurmerk worden (uitzend)ondernemingen beoordeeld op het nakomen van hun verplichtingen uit arbeid. Daarbij wordt ook de uitzendonderneming geïdentificeerd en beschreven. Als het uitzendbureau voldoet aan de NEN 4400-1 norm wordt het uitzendbureau genoteerd in het SNA-register.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Flexwerk
Like ons op Facebook!