Technisch Werken

Eneco wordt mogelijk overgenomen door Shell in 2019

Er zijn op dit moment twee grote partijen die mogelijk energiebedrijf Eneco willen overnemen. Dit zijn olieconcern Shell en pensioenfonds PGGM. Dit werd dinsdag 25 juni 2019 bekend gemaakt door persbureau Reuters. Dit persbureau heeft het bericht bekend gemaakt op basis anonieme bronnen. Hieruit kwam ook naar voren dat twee andere bedrijven zouden zijn afgehaakt in dit proces. Het Franse olieconcern Total en het Italiaanse Enel, dat samenwerkt met pensioenuitvoerder APG zouden zijn afgehaakt in de strijd om Eneco over te nemen.

Er zijn nog wel bronnen die beweren dat APG op dit moment nog probeert om een nieuwe partner te vinden. Zodra dat zou lukken kunnen ze een nieuw bod uitbrengen op Eneco. De twee grootste partijen die in beeld zijn om Eneco over te nemen zijn vooralsnog PGGM en Shell. Daarnaast zijn er nog een aantal andere partijen die interesse hebben in Eneco dat zijn het Japanse Mitsubishi en infrastructuurinvesteerder Macquarie. Ook het Franse EDF zou een bod hebben gedaan. Op dit moment is Eneco nog in handen van 53 gemeenten in Nederland. Het bedrijf heeft een waarde van drie miljard euro maar wordt verkocht.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Zzp’ers met een uurtarief boven 75 euro: zelfstandigenverklaring

De overheid wil de wet en regelgeving voor zelfstandigen zonder personeel aanpassen. Zelfstandigen zonder personeel moeten beter beschermd worden op de arbeidsmarkt. Aan de onderkant moet een minimaal zzp-tarief worden ingevoerd van 16 euro. Er zijn echter ook zzp’ers die tarieven hebben van 75 euro per uur of meer. Dit noemt de overheid tarieven aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Voor de zzp’ers die deze tarieven verdienen wil het kabinet zzp’ers en opdrachtgevers meer zekerheid vooraf bieden. Volgens de overheid verdienen zzp’ers met een uurtarief boven de 17 euro goed en zouden deze zelfstandigen goed in staat zijn om zelf onderhandelingen te voeren met hun opdrachtgevers.

Daarom heeft de overheid in het regeerakkoord aangegeven dat voor zzp’ers die minimaal 75 euro per uur verdienen geen loonheffingen en de werknemersverzekeringen betaald hoeft te worden. Opdrachtgevers en zzp’ers zullen afspraken met elkaar vast moeten leggen in een zogenaamde zelfstandigenverklaring. Deze zelfstandigenverklaring is per opdracht maximaal een jaar geldig. Hierin leggen de opdrachtgevers en de zelfstandigen zonder personeel schriftelijk vast dat er geen sprake is van een vast dienstverband. Er zijn wel verplichtingen waaraan men zich moet houden. Deze staan in de zelfstandigenverklaring. Zowel vooraf als achteraf moet duidelijk zijn dat de zzp’er minimaal een uurtarief heeft gehad van 75 euro. Mochten de partijen tijdens de opdracht of daarna de voorwaarden niet hebben nageleefd dan is de zelfstandigenverklaring ongeldig. De werkgever moet dan alsnog loonheffingen en premies betalen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Minimumtarief van 16 euro voor zzp’ers vergelijkbaar met minimumloon in 2021

In Nederland wordt een minimumtarief ingevoerd voor zelfstandigen zonder personeel. Vanaf begin 2021 zouden zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) volgens de nieuwe zzpwet een tarief moeten verdienen dat in ieder geval 16 euro is of hoger. Eerder had de overheid plannen om werkgevers te verplichten om zzp’ers in dienst te nemen bij een bepaald uurtarief maar die plannen zijn nu van de baan. De plannen voor het verplicht in dienst nemen van zzp’ers met een laag tarief was namelijk in strijd met Europese wetgeving.

Volgens de overheid is het vaststellen van een minimumtarief voor zzp’ers daarom belangrijk. Dit minimumtarief moet voorkomen dat zelfstandigen zonder personeel te weinig gaan verdienen. Ook zou dit tarief het mogelijk maken om ook een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer een zzp’er deze verzekering zou hebben afgesloten zou er nog voldoende geld overblijven voor levensonderhoud. Veel geld blijft er echter niet over van de 16 euro. Het bedrag dat hiervan overblijft is te vergelijken met het minimumloon.

Door de overheid wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren waarin de zzp’ers werkzaam zijn. Dat betekent dat het zzp-tarief dat minimaal betaald moet worden voor zelfstandigen zonder personeel in alle sectoren gehanteerd moet worden. Verder houdt het kabinet ook rekening met het feit dat zzp’ers ongeveer dertig procent van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden zoals administratie en acquisitie. Als een zzp’er dus drie uur werkt verdient deze dus minimaal 32 euro volgens de nieuwe zzpwet.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Invoering nieuwe zzp-wet mogelijk pas na 2029?

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken geeft aan dat de ontwikkeling van de nieuwe wet voor zzp’ers een langdurig traject is. Het is volgens hem lastig om de arbeidswet die nog stamt uit 1907 aan te passen naar de moderne arbeidsmarkt. Een aantal dingen zijn wel duidelijk. Zo komt er een minimumtarief voor zzp’ers. Ook wordt er in de toekomst gebruik gemaakt van een opdrachtgeversverklaring. Deze verklaring moet meer zekerheid bieden aan de zelfstandige zonder personeel.

Toch duurt een “fundamentele herijking van het arbeidsrecht” eerder tien dan twee jaar volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Afgelopen maandag hebben Menno Snel van Financiën en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken de nieuwe plannen gepresenteerd met betrekking tot de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Deze plannen zijn er op gericht dat zzp’ers ruimte krijgen om te ondernemen. Daarnaast moeten er ook duidelijke kaders worden geboden om zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De aanpak van schijnzelfstandigheid is de afgelopen jaren een erg lastige kwestie geweest.

Bij schijnzelfstandigheid werken zzp’ers in feite bij opdrachtgevers als een soort werknemers. Omdat ze als werknemers worden behandeld is er feitelijk geen sprake van zelfstandig ondernemerschap. De overheid wil in die situaties dat de zzp’er ook daadwerkelijk als medewerker in loondienst met een arbeidscontact aan de slag gaat. Daardoor kan de overheid ook loonheffingen innen. Schijnzelfstandigheid wordt in de praktijk vaak gebruik om loonbelasting te ontduiken en om werknemers zo goedkoop en flexibel mogelijk in te zetten. De nieuwe zzpwet moet dit voorkomen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Donald Trump wil dat de Amerikaanse Centrale bank de rentes verlaagd in 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen maandag forse kritiek geuit op de Amerikaanse centrale bank. Deze centrale bank genaamd de Federal Reserve (Fed) is van groot belang voor de economische ontwikkelingen in Amerika. Donald Trump heeft al vaker aangegeven dat de Fed de rente moet gaan verlagen. De Fed heeft dit echter niet gedaan en heeft volgens de Amerikaanse president “geen flauw idee” waar ze mee bezig is. Daarnaast noemt Trump de Fed een “koppig kind”. Hij is er van overtuigd dat het groeiniveau van de Amerikaanse economie ruim 4 tot 5 procent zou kunnen worden.

De Amerikaanse president heeft al vaker kritiek geuit op de centrale bank van Amerika. De afgelopen jaren heeft deze bank de rentes verder verhoogd. Volgens Trump is het echter beter om de rentes te verlagen. Door een lage rente wordt de economische groei in Amerika verder aangejaagd aldus de president. De Europese Centrale Bank heeft bijvoorbeeld ook de afgelopen jaren de rente verlaagd. Dat resulteerde onder andere in economische groei in Europa. Vorige week gaf de ECB nog aan dat er mogelijk nieuwe maatregelen worden genomen als de inflatie niet doorzet. Dat resulteerde meteen in een goedkope euro ten opzichte van de dollar. Daardoor zijn Europese producten goedkoper voor Europese afnemers en Amerikaanse producten juist duurder.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

WOZ-waarde woningen in 2019 in lijn met marktwaarde

De WOZ waarde is een belangrijk gegeven met betrekking tot de waarde van de woning voor de belastingdienst. WOZ is een afkorting voor Wet Onroerende Zaak (belasting), dat maakt ook meteen duidelijk waarom de WOZ waarde zo belangrijk is. Deze waarde wordt namelijk als uitgangspunt gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de belasting die iemand moet betalen voor zijn of haar onroerende zaak. De WOZ-waarden van woningen worden elk jaar vastgesteld door gemeenten. Dat betekent dat de WOZ waarde ook omhoog kan gaan. Dat heeft alles te maken met de marktwerking. De WOZ-waarde wordt gebruikt als grondslag voor verschillende belastingen. Hierbij kun je denken aan de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. De WOZ levert per jaar ongeveer 10,7 miljard euro aan belastinggeld op.

Nu de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in Nederland omhoog is gegaan in 2018 en 2019 heeft dat ook gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen. De WOZ-waarden volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt. Op maandag 24 juni 2019 werden de resultaten van het onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster gepubliceerd met betrekking tot de WOZ-waarden in Nederland. Tijdens het onderzoek hebben de Waarderingskamer en het Kadaster meer dan 800.000 woningverkopen die plaatsvonden in de periode van 2012 tot 2017 bekeken. De organisaties hebben daarbij onderzocht of in die periode de WOZ-waarden systematisch te hoog of te laag werden ingeschat door de Nederlandse gemeenten.

De Waarderingskamer houdt toezicht op de WOZ-waardebepaling. Deze waardebepaling veranderd echter voortdurend omdat de waarde van woningen ook regelmatig wijzigt. Nu de hypotheekrente laag is kunnen mensen meer geld lenen voor een woning. Ook het beperkte aanbod aan woningen zorgt er voor dat er in 2019 veel hogere prijzen worden betaald voor woningen dan voor 2018 het geval was. Gemeenten hebben daarom de WOZ waarde de afgelopen tijd naar boven toe bijgesteld. Toch is er geen enkele gemeente die de WOZ waarde in de afgelopen periode te hoog heeft vastgesteld. Volgens de onderzoekers zijn ook de WOZ-waarden van woningen die niet zijn verkocht conform de marktwaarden. Deze liggen echter wel een paar procenten lager. Er zijn namelijk verschillende redenen die er voor zorgen dat woningen die net verkocht zijn een hogere marktwaarde krijgen.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Wat zijn PV panelen?

PV panelen zijn zonnepanelen en worden gebruikt om elektrische stroom op te wekken door het omzetten van zonlicht in elektriciteit met zonnecellen. De afkorting PV staat voor ‘Photo Voltaic’. Deze term bestaat uit twee woorden die als volgt vertaald kunnen worden ‘Photo’ staat voor licht dus ook voor zonlicht en ‘Voltaic’ staat voor elektrische stroom. Een PV paneel bevat zogenaamde fotovoltaïsche cellen dit zijn zonnecellen in het Engels photovoltaic cell. Het opwekken van elektrische energie uitzonlicht wordt ook wel zon-PV genoemd.

Hernieuwbare energiebron
PV betekent dus in feite licht en stroom. Dat maakt duidelijk dat PV panelen worden gebruikt om elektrische stroom op te wekken uit licht, in dit geval zonlicht. Zonlicht is een duurzame hernieuwbare energiebron. Zonlicht kan in feite niet opraken tenzij de zon verdwijnt. Daarom zijn zonnepanelen een effectief middel om duurzame elektriciteit op te wekken. Geen worden dat veel particulieren kiezen voor zonnepanelen op de daken van woningen en utiliteit.

Soorten PV systemen
Systemen voor zonnepanelen kunnen in twee grote groepen worden ingedeeld, namelijk de Netgekoppelde PV systemen en de Off grid PV systemen. De meest bekende van deze twee zijn de Netgekoppelde PV systemen. Deze worden aangesloten op het elektriciteitsnet dat ook wel het lichtnet wordt genoemd. daarbij wordt gebruik gemaakt van een installatie die een omvormer bevat. PV panelen maken namelijk gebruik van gelijkstroom en de elektrische stroom netwerken van bedrijven en woningen bevatten wisselstroom. Zonnepanelen wekken niet voortdurend dezelfde hoeveelheid elektrische energie op.

Daarom is er ook regelmatig extra elektrische stroom nodig vanuit het lichtnet. Soms leveren zonnepanelen echter ook meer elektrische energie op dan wordt verbruikt. In dat geval wordt er elektriciteit terug geleverd op het net. Daarom wordt ook gesproken van netgekoppelde PV systemen. Doormiddel van een zogenaamde slimme meter kan worden bekeken hoeveel elektrische energie is opgewekt uit de zonnepanelen en is tevens inzichtelijk hoeveel elektrische energie is teruggeleverd aan het lichtnet.

‘Off grid’ PV systemen zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat betekent dat deze systemen los van een netwerk functioneren. Ook bij Off grid systemen wordt er elektrische stroom opgewekt uit zonnepanelen alleen wordt deze elektrische stroom opgeslagen in een accu en dus niet via een netwerk getransporteerd. Off grid installaties voor zonnepanelen worden gebruikt in bijvoorbeeld een tiny home, een stacaravan, een auto, een drone, een tuinhuisje of een boot. De elektrische stroom die wordt opgewekt kan vanuit de accu weer worden gebruikt. Off grid PV systemen worden niet gebruikt voor enorme afnemers maar vaak voor kleine stroomafnemers.

Soorten PV panelen
Naast verschillende PV systemen zijn er ook verschillende soorten PV panelen. PV panelen zijn er in drie varianten: de monokristallijne PV panelen, de poly kristallijne PV panelen en de dunne film PV panelen die ook wel amorf worden genoemd omdat ze geen kristallen bevatten maar poeder. Hieronder worden deze verschillende soorten PV panelen verder toegelicht in een aantal alinea’s.

Monokristallijne PV panelen
De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Deze zonnepanelen hebben het hoogste rendement. De monokristallijne zonnecellen hebben geordende elektroden en zijn egaal zwart. Monokristallijne zonnepanelen zijn duurder in aanschaf dan polykristallijne zonnepanelen en hebben enkele procenten meer opbrengst per oppervlakte. Vooral als er weinig ruimte is om PV panelen te plaatsen is een serie van monokristallijne zonnepanelen een goede oplossing om toch behoorlijk wat elektrische energie uit zonlicht op te wekken.

Polykristallijn PV panelen
Een polykristallijn zonnepaneel bevat zonnecellen die uit meerdere grove kristallen bestaan. Het patroon van een polykristallijne zonnecel lijkt op het patroon van gebroken scherven. Deze zonnepanelen hebben minder opbrengst per oppervlakte dan monokristallijne zonnepanelen. De polykristallijne zonnepanelen zijn echter wel gunstig geprijsd en bieden desondanks een redelijk hoog rendement ten opzichte van de dunne filmzonnepanelen. Wanneer er een grote oppervlakte beschikbaar is wordt er over het algemeen voor polykristallijn zonnepanelen gekozen.

Dunne filmzonnepanelen amorfe PV panelen
De dunnefilmzonnepanlen bevatten een soort poeder, dat maakt de dunne-filmzonnepanelen heel vervormbaar. In deze zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van amorf silicium. Hoewel de amorfe zonnepanelen zeer vervormbaar zijn kiezen de meeste mensen niet voor deze zonnepanelen. Dat heeft te maken met het lage rendement. Ten opzichte van de hiervoor genoemde PV panelen zijn de amorfe dunne-filmzonnepanelen het minst effectief. De prijs van deze zonnepanelen is echter ook lager.

Getagd met , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

TU doet onderzoekt veiligheid internet of things apparatuur in 2019

Internet of things is een vrij nieuwe technologie waarbij apparatuur via een soort internetverbinding met elkaar in contact staat en online bestuurd kan worden. Doormiddel van een smartphone, interface of afstandsbediening kan de apparatuur worden ingeschakeld, uitgeschakeld en worden geregeld. Omdat er sprake is van een online verbinding via het internet bestaat er ook een extra veiligheidsrisico met betrekking tot hackers en andere kwaadwillende personen die digitaal kunnen inbreken op online systemen.

De Technische Universiteit Delft gaat daarom in 2019 de beveiliging onderzoeken van huishoudelijke apparaten die online aangestuurd kunnen worden. Daarbij kijkt de TU specifiek naar de mogelijkheden die hackers hebben om via deze apparatuur persoonsgegevens te achterhalen. Steeds meer huishoudens in Nederland beschikken over huishoudelijke apparaten, verwarmingssystemen, verlichtingssystemen en beveiligingssystemen die op afstand bediend kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘internet of things’ een communicatienetwerk voor ‘dingen’ die op basis van een internetverbinding met elkaar in contact staan.

Als iemand kan inbreken in de onlineverbinding kunnen gegevens over de eigenaar in handen komen. Dit inbreken kan bijvoorbeeld via wasmachines, deurbellen, babyfoons, verwarmingssystemen en de slimme thermostaat plaatsvinden. Als hackers privégegevens in handen krijgen kunnen ze deze gebruiken voor fraude of ze kunnen ze doorspelen aan organisaties die de persoonsgegevens voor andere doeleinden misbruiken. Er bestaat zelfs een gevaar dat met persoonsgegevens ook abonnementen worden afgesloten of rekeningen kunnen worden geplunderd. Daarom is het volgens de staatssecretaris van Economische Zaken Keijzer belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van internet of things en de apparaten die hierop zijn aangesloten.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Aantal werknemersbanen gestegen in eerste kwartaal 2019

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal weknemersbanen in Nederland gestegen aan het begin van 2019. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal banen in Nederland toe met 2,5 procent. Doordat het aantal banen toenam is ook het aantal gewerkte uren in Nederland toegenomen. De inkomsten van werknemers gingen daardoor ook omhoog. In totaal zouden werknemers volgens het CBS in het eerste kwartaal 1,8 procent meer beloning hebben ontvangen dan een jaar eerder. Het aantal gewerkte uren nam toe met 1,6 procent.

Verder namen ook de betaalde belastingen en sociale premies toe volgens het statistiekbureau. Door deze ontwikkelingen steeg ook het besteedbaar inkomen van Nederlanders. Dat betekent dat er ook meer geld uitgegeven kan worden in 2019. Volgens het CBS gingen de consumptieve bestedingen met 0,7 procent omhoog ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dat is goed voor de economie. Niet al het geld dat extra werd verdiend werd ook daadwerkelijk besteed. Een groot deel van het geld werd weggelegd op spaarrekeningen. De spaartegoeden en deposito’s groeiden met 7,4 miljard euro volgens het CBS terwijl dit in 2018 nog 1,8 miljard euro was.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Inkomen huishoudens gestegen met 2,4 procent in eerste kwartaal 2019

Huishoudens hebben in Nederland meer geld te besteden aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze organisatie maakte maandag 24 juni 2019 gegevens bekend met betrekking tot het besteedbaar inkomen van huishoudens in het eerste kwartaal van 2019. Volgens het CBS is het zogenoemde reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,4 procent gestegen in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden meer geld kan overhouden. Dit geld kan natuurlijk worden uitgegeven maar ook opzij worden gezet op een spaarrekening. Volgens het CBS doen veel huishoudens dat laatste.

Daarom zijn de spaartegoeden in Nederland behoorlijk gestegen. Huishoudens hebben hun spaartegoeden en overige deposito’s in het eerste kwartaal kunnen laten groeien met 7,4 miljard euro. In 2018 was deze groei nog 1,8 miljard euro. Er werd ook meer geld uitgegeven. De consumptieve bestedingen stegen met 0,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het gedeelte van het inkomen dat overblijft na consumptie nam ook toe. Dit wordt ook wel de individuele besparing genoemd. Deze bedroegen in het eerste kwartaal 4,5 miljard euro. Dat is 1,8 miljard euro meer dan een in het eerste kwartaal van 2018 aldus het CBS.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Zoek je technisch werk in juni 2019?

Er staan verschillende vacatures open in de techniek in juni 2019. Het is inmiddels vlak voor de bouwvak en een groot aantal bedrijven heeft nog behoefte aan extra personeel. Vooral in de installatietechniek en elektrotechniek is nog veel werk en staan er veel vacatures open. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. Hier zijn enorm veel extra krachten voor nodig in Nederland. Ook in de mechatronica, metaal en bouw worden mensen gezocht.

BBL en vacatures
Mocht je zelf ook graag aan de slag willen met technisch werk in 2019 dan ben je op deze website op het juiste adres. We hebben veel informatie over verschillende technische functies en hebben daarnaast ook adviezen over hoe je het beste kunt solliciteren naar technisch werk. Tot slot werken we ook samen met een professionele organisatie die BBL trajecten biedt in de techniek. Klik op de knop ‘BBL’ in de menubalk als je hier meer over wilt weten. Ook voor een passende technische vacature heb je bij ons ruime keuze. Via de knop ‘Vacatures’ kom je bij het huidige vacature-overzicht.

Advies
Het aanbod aan vacatures is op dit moment nog groot in de techniek. Als je vragen hebt over welk werk en welke vacature het beste bij je zou kunnen passen kun je een vrijblijvend adviesgesprek aangaan bij de uitzendorganisatie waar wij bij zijn aangesloten. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier dat ook in het menu-overzicht staat.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Technische uitzendbureaus merken stabilisatie arbeidsmarkt in juni 2019

In 2018 was er nog sprake van een aanzienlijke toename in de werkgelegenheid. Dat bleek onder andere uit het grote aantal vacatures dat afgelopen jaar werd open gezet. In 2019 blijkt deze stijgende trend zich vooralsnog niet in alle technische sectoren voort te zetten. In de sector installatietechniek en elektrotechniek is nog wel een stijgende vraag naar technisch personeel merkbaar. Ook in de bouwsector neemt de vraag naar bouwvakkers toe. In de metaaltechniek, procestechniek en voertuigentechniek lijkt de vraag naar technisch personeel zich echter te stabiliseren ten opzichte van vorig jaar.

Dat betekent dat er in deze technische sectoren niet aanzienlijk meer vacatures worden opengezet dan in 2018 het geval was. Daarnaast blijken bedrijven ook langer te doen over de aanname van nieuwe sollicitanten voor bepaalde functies in de techniek. In het verleden konden mechanisch monteurs, onderhoudsmonteurs en lassers vaak direct beginnen zonder dat er veel tijd werd besteed aan de sollicitatieprocedure. Dat betekende dat iemand die een goed cv had in de gewenste technische richting vaak zonder sollicitatiegesprek aan de slag kon bij een opdrachtgever via een technisch uitzendbureau. In 2019 is dit toch bij veel bedrijven anders. Er worden wel gesprekken gevoerd met kandidaten en soms zelfs meerdere gesprekken voordat kandidaten worden aangenomen.

Deze ontwikkeling is bijzonder want veel kandidaten zijn er niet in de techniek beschikbaar. Bedrijven zouden in die zin blij moeten zijn als er toch nog sollicitanten zijn die relevant zijn voor de vacature(s) die ze hebben open staan. Toch nemen bedrijven niet snel meer personeel aan. Bedrijven zijn voorzichtiger geworden en dat begint in juni 2019 door te dringen op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Niet alleen in de markt maar ook in het personeelsbeleid. Uitzendorganisaties houden hier rekening mee en moeten veel meer inspanningen leveren om kandidaten aan het werk te helpen dan in 2018 het geval was.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

MIG/MAG en TIG-lasser vacatures juni 2019

Op de arbeidsmarkt staan in juni 2019 verschillende vacatures open voor lassers. Met name in de lasprocessen MIG/Mag en TIG lassen worden veel vakkrachten gevraagd. Lassen is een speciale vaardigheid in de metaaltechniek. Hoewel sommige lasverbindingen met een lasrobot kunnen worden gemaakt is het overgrote deel van het laswerk nog gewoon handwerk waarbij een lasser zelf met een lastoorts de lasverbinding maakt. Lassen is een vaardigheid die men na lange oefening goed kan beheersen. Hoeveel tijd iemand nodig heeft om echt een goede lasser te worden verschilt per persoon. De ene persoon heeft er namelijk meer gevoel voor dan de andere persoon.

Er staat veel vacatures voor lassers open in de staalconstructie nu de bouw weer aantrekt. Voor de bouw van loodsen, bruggen, hekwerken en balustrades zijn lassers nodig die over het algemeen goed MAG kunnen lassen. Dat betekent dus dat er met een actief gas gelast wordt. Daarom wordt MAG lassen ook wel CO2 lassen genoemd. De meeste constructies in de bouw van loodsen, hekwerken enzovoort zijn gemaakt van koolstofstaal.

TIG-lassers worden vooral in het leidingwerk gevraagd en het dunne RVS laswerk dat plaatvind in de machinebouw en apparatenbouw. Als er dun inert materiaal gelast moet worden zoals RVS en aluminium is TIG lassen een uitkomst. Wanneer er dikker materiaal met een inert gas moet worden gelast gebruikt men over het algemeen het MIG lasproces. Dit gebeurd onder andere in de aluminium jachtbouw of bij het samenstellen van grote traileropbouw van aluminium. Omdat het laswerk in de praktijk zo sterk verschillend is kunnen veel bedrijven maar met moeite hun vacatures vervullen. Vacatures voor lassers blijven daarom lang open staan en dat is niet goed voor de productie van bedrijven in de metaaltechniek.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

The Ocean Cleanup in juni 2019 weer in gebruik na reparatie

The Ocean Cleanup is de afgelopen maanden gerepareerd en gereviseerd. Nu kan deze ‘plasticvanger’ weer op in Stille Oceaan tussen Californië en Hawaï geïnstalleerd worden. The Ocean Cleanup Project is een project waar de Nederlander Boyan Slat een van de belangrijkste initiatiefnemers is. Hij bedacht een grote drijvende arm die op de oceaan plastic kan opvangen. Het opgevangen plastic afval wordt vervolgens verzamelt en één keer in een bepaalde periode opgehaald door een groot schip om vervolgens afgevoerd te worden. Een aantal dagen terug is er een grote sleepboot vertrokken om de 600 meter lange veegarm van The Ocean Cleanup Project te vervoeren vanuit de haven van Vancouver in Canada. In de maand september van 2018 werd The Ocean Cleanup ingezet op een plek bij Hawaï. Tijdens het gebruik kwam echter naar voren dat de U-vormige plasticvanger te langzaam bewoog om al het plastic wat werd opgevangen ook vast te houden.

Daarnaast bleek ook dat de golfslag en de harde wind een vernietigende werking hadden op The Ocean Cleanup. De veegarm werd namelijk afgebroken. Door de voortdurende beweging van de materialen trad materiaalmoeheid op en ging het materiaal slijten en breken. Om die redenen moest The Ocean Cleanup naar de haven worden gebracht voor revisie en onderhoud. De veegarm is het grootste deel van The Ocean Cleanup en is onder andere uitgerust met zonnepanelen voor de verlichting. Daarnaast bevat The Ocean Cleanup ook camera’s, sensoren en satellietantennes. Het is belangrijk dat deze installatie behouden blijft. Daarom moet voorkomen dat er schepen tegen The Ocean Cleanup gaan varen. De positie van deze installatie wordt daarom continu doorgegeven. Dit is ook belangrijk zodat vrachtschepen het verzamelde plastic kunnen komen ophalen en aan land brengen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Autoproducent Daimler haalt 60.000 dieselauto’s terug in 2019 wegen sjoemelsoftware

Autobedrijf Daimler heeft van het Duitse ministerie van Transport de opdracht gekregen om 60.000 dieselauto’s terug te roepen naar de fabriek voor een technische aanpassing. Het zou gaan om voertuigen van Mercedes-Benz. De terugroepactie vind vooralsnog alleen plaats in Duitsland en werd bekend gemaakt door verschillende Duitse media. Volgens de Duitse autoriteiten zijn de auto’s uitgerust met zogenaamde sjoemelsoftware. De signalering van de sjoemelsoftware kwam aan het licht bij Bild am Sonntag. Dit is een mediabedrijf die de overtreding op het spoor kwam en heeft er vervolgens in de krant bericht van gedaan.

De Duitse overheid heeft vervolgens besloten dat er een terugroepactie moest plaatsvinden. Het gaat hierbij om het model GLK 220 van Mercedes Benz. De voertuigen van dit type die geproduceerd zijn tussen 2012 en 2015 zouden zijn uitgerust met de misleidende software. De sjoemelsoftware zou er voor zorgen dat er tijdens emissietesten positievere resultaten werden geboekt dan de werkelijkheid. Dat is strafbaar. Daimler is het echter niet eens met de verplichte terughaalactie en geeft aan dat ze in beroep zal gaan.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is het “Wetboek van Werk” 2025?

Wetboek van Werk is een document met mogelijke wet- en regelgeving voor de Nederlandse arbeidsmarkt en is opgesteld door een onafhankelijke commissie van experts in opdracht van het kabinet. Er werd in de hiervoor genoemde zin / definitie bewust het woord ‘mogelijke’ gebruikt want het Wetboek van Werk is in 2019 geen definitief wetboek dat als wetgeving gehanteerd zal worden. In plaats daarvan is het Wetboek van Werk eerder een advies van experts op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het Wetboek voor Werk bevat een aantal verbeteringen voor de arbeidsmarkt van Nederland die zouden doorgevoerd moeten worden voor 2025 aldus de experts. De experts die aan het Wetboek van Werk hebben gewerkt zijn onder andere arbeidsrechtadvocaten en hoogleraren arbeidsrecht.

Waarom het Wetboek van Werk?
De overheid, werkgevers en werknemers zijn het er over eens dat de arbeidsmarkt zal veranderen de komende tijd. Daarom zal de wet- en regelgeving met betrekking tot deze arbeidsmarkt ook regelmatige geëvalueerd moeten worden. Er moet worden beoordeeld of de wet- en regelgeving van 2019 ook de komende jaren effectief zal zijn voor een zo gezond mogelijk arbeidsklimaat. De overheid kan hierbij een bepaald toekomstbeeld hebben maar het is belangrijk dat onafhankelijke experts ook hun mening, visie en adviezen kunnen inbrengen. De arbeidsmarkt is namelijk complex en er zijn zeer veel factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Denk hierbij aan de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Ook de overheid speelt een rol met betrekking tot het bieden van uitkeringen aan mensen die niet (volledig) aan het werk kunnen. Daarnaast is de arbeidsmarkt belangrijk omdat het gaat om de inkomsten van werknemers en het oplossen van bijvoorbeeld personeelstekorten bij bedrijven.

Experts
Er moet een goed onderzoek worden gedaan naar al deze aspecten voordat er een degelijk advies kan worden uitgebracht. Daarom werkt een groep onafhankelijke experts aan een onderzoek naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Zoals in de inleiding is aangegeven zijn deze experts onder voornamelijk actief in het arbeidsrecht. Ze zijn werkzaam als arbeidsrechtadvocaat of zijn hoogleraar in dit vakgebied. Deze experts zijn van mening dat een fundamentele herziening van het Arbeidsrecht noodzakelijk is. Er is in Nederland namelijk een tweedeling op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant van deze tweedeling staan de werknemers met een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) en aan de andere kant staan de werknemers die op flexibele basis werken. Daar moet een balans in komen. In november 2019 volgt het advies van de expertgroep. Op donderdag 20 juni werd alvast een tussenrapportage bekend gemaakt.

Tussenrapportage Wetboek van Werk
Het Wetboek van Werk is in 2019 volop in ontwikkeling. Op donderdag 20 juni werd een tussenrapportage bekend gemaakt. Inmiddels is redelijk duidelijk wat men van de definitieve rapportage in november kan verwachten. Een aantal punten is al bekend gemaakt door de experts die aan het Wetboek van Werk hebben gewerkt. Deze punten zijn op nieuwswebsite NU.nl bekend gemaakt naar aanleiding van een gesprek tussen de nieuwswebsite en twee deelnemers aan van de expertgroep: Rotterdamse hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling en advocaat Max Keulaerds. De punten staan in de volgende alinea.

Voorgestelde veranderingen in Wetboek van Werk
In het Wetboek van Werk wordt aangegeven hoe de arbeidsmarkt naar inzicht van een groep experts kan worden verbetert de komende jaren. Daarvoor zijn een aantal aanpassingen nodig.

 • Verruiming werknemersbegrip naar ‘werker’
 • Leven lang ontwikkelen als kernwaarde
 • Zes weken inkomen tijdens ziekte door werkverschaffer
 • Inkomensbescherming tijdens ziekte na zes weken voor alle werkers
 • Een redelijke grond voor elke beëindiging
 • Repressieve toetsing van deze grond
 • Laagdrempelige arbeidsrechter
 • Verval transitievergoeding
 • Verhoogde WW
 • Versterking loopbaanbeleid
 • Pensioen inclusief zelfstandigenregeling
 • Gelijke fiscale behandeling van alle werkers

Toelichting op de veranderingen
Een voorbeeld van de verandering die de expertgroep wil doorvoeren is het veranderen van het begrip ‘werknemer’, in plaats van dit begrip hanteert de expertgroep het begrip ‘werker’. Deze keuze is gemaakt omdat de experts van mening zijn dat met het begrip werker geen discussie meer gevoerd kan worden over de verschillende contracten. Een ander voorbeeld van een grote verandering die wordt voorgesteld is het reduceren van de ‘enkele knellende werkgeversverplichtingen’. Werkgevers moeten bijvoorbeeld volgens het advies bij ziekte een werker in de toekomst nog slechts 6 weken door betalen, dat is een groot verschil met de huidige situatie waarin werkgevers veel langer verantwoordelijk zijn voor het doorbetalen van een zieke werknemer. Ook wordt er in het nieuw Wetboek van Werk gesproken over een sociaal vangnet dat los staat van de contractvorm. De WW wordt ruimer en er wordt gepleit voor een breed geldende ontslagtoets die achteraf plaatsvind door een gespecialiseerde arbeidsrechter. Al deze maatregelen moeten de Nederlandse arbeidsmarkt gezond maken voor de toekomst. Het Wetboek van Werk is een voorstel aan aantal arbeidsrechtadvocaten en -hoogleraren.

Getagd met , , , , , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht

Wat is een recessie?

Recessie is een begrip in de economie dat kan worden gebruikt als er sprake is van een negatieve economische groei in twee opeenvolgende kwartalen en daarna voortzet. Letterlijk betekent recessie ‘terugloop’ of ‘achteruitgang’. Het woord recessie wordt echter voornamelijk in de economie gehanteerd. Het gaat dus om een teruggang of achteruitgang van de economie. Tijdens een recessie is de economisch groei aan het dalen en is het groeicijfer van de economie lager dan gemiddeld. Economen spreken van een recessie als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is. Als men het over economie heeft gebruikt men ook wel de termen hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Dit zijn in feite twee uiterste posities waarin de economie zich kan bevinden. De beweging tussen de hoog- en laagconjunctuur noemt men de conjunctuurbeweging. Als men het heeft over een recessie dan is dit een onderdeel dat hoort bij een laagconjunctuur.

Gevolgen van een recessie
Een recessie heeft een negatieve klank bij veel mensen en bedrijven. Dat is logisch want tijdens een recessie vinden er vaak ingrijpende veranderingen plaats. Overheden en bedrijven gaan bezuinigen. In het bedrijfsleven kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt en kan men er zelfs toe besluiten om te reorganiseren. In dat geval kunnen er ontslagen vallen die meestal plaatsvinden in het zogenaamde ‘bedrijfseconomische’ belang. Omdat bedrijven tijdens een recessie eerder kosten gaan besparen dan investeren wordt er vaak gesneden in het personeelsbestand. Dat is direct merkbaar in een terugloop in het aantal vacatures op de arbeidsmarkt en ook het aanbod aan werklozen neemt toe. Een recessie is daardoor allerminst een positieve periode.

Uit de recessie
De overheidsfinanciën kunnen in de problemen komen en er kan een financieringstekort ontstaan. Een recessie kan uitmonden in een diepe economische crisis die vaak met veel beleid en verstandige beslissingen overwonnen moet worden. Meestal heeft een overheid ten gevolge van de recessie minder geld te besteden om daadwerkelijk oplossingen in te voeren. Een recessie kan in de praktijk daarom het beste overwonnen worden door samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie. De Europese Centrale Bank (ECB) kan samen met de nationale bank zoals De Nederlandse Bank (DNB) oplossingen bedenken voor een recessie. Samenwerken is belangrijk om een grote recessie te overwinnen. Als één land in Europa namelijk een recessie heeft dan bestaat de kans dat andere landen ook te maken krijgen met een recessie. Om die reden wordt vaak gezamenlijk naar oplossingen gezocht.

Getagd met , , ,
Geplaatst in Management

Komt er een nieuwe economische crisis in 2019?

Economie is sterk verbonden met emotie dat blijkt onder andere uit het effect dat nieuwsberichten hebben op de handel. Aandelen kunnen aanzienlijk gaan zakken of stijgen ten gevolge van incidenten bij bedrijven maar ook politieke afspraken hebben een aanzienlijke invloed op het vertrouwen dat mensen hebben in de economie. Het afgelopen jaar was vanuit economisch oogpunt een gunstig jaar. De werkloosheid liep verder terug en ook de economie liet een behoorlijke groei zien. Deze twee factoren zijn in de praktijk meestal aan elkaar verbonden. Als het consumentenvertrouwen toeneemt op basis van de toenemende werkgelegenheid worden er ook meer uitgaven gedaan, ook grote uitgaven. Dat bleek onder andere uit de woningmarkt waarop de huizenprijzen steeds duurder werden.

Inmiddels is echter duidelijk dat de inflatie nauwelijks is toegenomen. In mei daalde de inflatie zelfs in de eurozone van Europa waardoor de Europese Centrale Bank meteen maar met een geruststellende verklaring kwam dat ze maatregelen zou nemen als de inflatie nog verder onderuit zou gaan. De vraag is echter of er nog veel maatregelen genomen kunnen worden. De rente staat momenteel al heel laag en de ECB heeft al fors staatsleningen opgekocht. Deze kunstmatige middelen zorgen er voor dat er nauwelijks nog maatregelen beschikbaar zijn. Als de rente bijvoorbeeld nog verder omlaag gaat moeten mensen straks gaan betalen voor het spaargeld dat ze bij de bank hebben uitstaan. Dat is een omgekeerde wereld en kan voor veel onrust zorgen op de markt.

Ook de economische spanningen tussen grootmachten zoals Amerika en China maken veel consumenten en bedrijven bezorgd. De spanningen tussen Amerika en Iran lopen ook verder op. Er was zelfs sprake van oorlogsdreiging. Daardoor gaan de olieprijzen weer verder omhoog. Wederom weer een bewijs van de invloed van emotie op de markt. Juist deze toenemende negatieve emotie op de markt zorgt er voor dat het economische groeicijfer verder omlaag gaat. Een economische crisis zullen we waarschijnlijk nog niet krijgen in 2019 maar de positieve berichtgeving over de economie en de woningmarkt zal de komende tijd wel afzwakken.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat zijn malafide uitzendbureaus?

Malafide uitzendbureaus zijn intermediairs op de arbeidsmarkt die zich niet houden aan de wet en regelgeving die van toepassing is op de uitzendbranche en de arbeidsbemiddeling. Een malafide uitzendbureau overtreed in de praktijk vaak op verschillende manieren de wet. Zo zijn er malafide uitzendorganisaties die bijvoorbeeld het uitzendpersoneel minder loon geven dan de werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever werken. Op die manier worden de regels met betrekking tot equal pay overtreden.

Equal pay en inlenersbeloning
Equal pay betekent gelijk loon, wat in de uitzendbranche inhoud dat de uitzendkracht hetzelfde loon moet krijgen als een werknemer die in dienst is bij de organisatie en hetzelfde werk doet in de zelfde functie met een vergelijkbaar aantal dienstjaren. Equal pay wordt in de praktijk ook wel inlenersbeloning genoemd en is een wettelijke richtlijn vanuit de overheid die vaak door malafide uitzendbureaus wordt overtreden. Men spreekt van inlenersbeloning omdat het bedrijf dat de uitzendkracht inleent de inlener wordt genoemd. De beloningssystemen en salaristabellen van deze inleners zijn gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst oftewel een cao.

Naleven van de cao
De cao’s zijn collectieve arbeidsovereenkomst die door werkgever(sorganisaties) en werknemersorganisaties (vakbonden) zijn vastgelegd. Een cao is wettelijk vastgelegd en heeft daardoor juridische waarde. Bedrijven en uitzendorganisaties die actief zijn in een bepaalde sector moeten zich houden aan de inhoud en bepalingen die zijn opgenomen in de cao met betrekking tot de beloning van de uitzendkracht. Dat betekent dat een uitzendorganisatie van te voren goed moet weten onder welke cao de uitzendkracht zal gaan vallen als hij of zij bij een bepaalde inlener aan de slag gaat. Een uitzendbureau heeft de plicht om dit uit te zoeken en de inlener heeft de plicht om de uitzendorganisatie van de juiste informatie te voorzien ook met betrekking tot de salaristabellen en de functiewaardering. Een professionele uitzendorganisatie zal een goed onderzoek uitvoeren en zal er voor zorgen dat het uitzendpersoneel volgens de inlenersbeloning zal worden verloond.

Malafide uitzendbureaus overtreden de regels
Bovenstaande werkwijze en richtlijnen worden in de praktijk echter niet door alle uitzendbureaus even goed uitgevoerd. Sommige uitzendbureaus gaan onbewust de fout in en zijn bereid om zich te verbeteren. Malafide uitzendbureaus overtreden de regels vaak bewust en doen dit om zelf ten koste van de uitzendkrachten meer geld te verdienen. Door lagere lonen uit te betalen dan de lonen die ze volgens de inlenersbeloning zouden moeten verstrekken houden de malafide uitzendorganisaties meer winst over. Deze winst is in feite onrechtmatig verkregen geld en dat is strafbaar. Een malafide uitzendorganisatie maakt zich dan schuldig aan uitbuiting van flexwerkers door ze onder te betalen. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij arbeidsmigranten uit Midden-en-Oost-Europese landen. Dit worden ook wel de MOE-landen genoemd.

Arbeidsmigranten en malafide uitzendbureaus
In Nederland werken bijvoorbeeld veel arbeidsmigranten uit Polen, Hongarije en Roemenië in de land- en tuinbouw maar ook in de transportsector, bouw en de techniek. Er zijn verschillende uitzendorganisaties die deze arbeidsmigranten tewerkstellen bij Nederlandse opdrachtgevers op de bouw en in de techniek. Bekend zijn bijvoorbeeld de seizoen werkers die in de tuinbouw en kassen werken. Ook zijn de Poolse en Hongaarse vrachtwagenchauffeurs regelmatig in het nieuws als het gaat om uitbuiting van arbeidsmigranten door malafide uitzendbureaus. Een malafide uitzendbureau overtreed de wet en voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen. Daar kan de overheid vaak pas achter komen tijdens controles en die worden uitgevoerd door de Inspectie SZW.

Inspectie SZW
Dit wordt ook wel de allocatie van arbeidskrachten genoemd. De Wet allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) is hierbij van toepassing. De inlenersbeloning is onder andere in de WAADI opgenomen maar deze wet bevat ook richtlijnen met betrekking tot de registratie van uitzendorganisaties bij de Kamer van Koophandel. Uitzendorganisaties worden onder andere gecontroleerd door de Inspectie SZW oftewel de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid. Als de malafide uitzendorganisatie de regels van de WAADI en andere wetten overtreed dan reseceert de uitzendorganisatie die het niet zo nauw neemt met de regels een forse boete.

Getagd met , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht

NHG hypotheek voor starters met flexcontract moet mogelijk worden in 2019

Starters hebben het lastig op de woningmarkt. Veel starters kunnen maar moeilijk een woning betalen nu het aanbod beperkt is en de prijzen veel te hoog liggen. Een starter op de woningmarkt heeft meestal een periode gehuurd of is net klaar met een opleiding en sinds kort actief op de arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat veel starters nauwelijks vermogen hebben opgebouwd voor de aanschaf van een koopwoning. Starters met een flexibel inkomen hebben het in 2019 al helemaal moeilijk op de woningmarkt. Omdat deze groep geen vast inkomen heeft omdat ze bijvoorbeeld als uitzendkracht of oproepkracht werken zijn veel hypotheekverstrekkers terughoudend om een hypotheek te verstrekken aan deze mensen. Starters met een flexcontract zouden geen stabiel inkomen hebben en daardoor zou het betalen van een hypotheekrente in gevaar kunnen komen. Hypotheekverstrekkers hebben eerder al gewerkt met een soort perspectiefverklaring waarin aangegeven wordt hoeveel perspectief de flexwerker of uitzendkracht heeft op het behoud van een baan.

Perspectiefverklaring en Arbeidsmarktscan
Deze perspectiefverklaring wordt nog wel gebruikt maar er zijn desondanks veel starters met een flexcontract die het lastig vinden om een hypotheek af te sluiten. Het wordt al helemaal moeilijk om een Hypotheek af te sluiten onder de Nationale Hypotheekgarantie. Minister Ollongren wil het daarom makkelijker maken voor starters met een flexibel inkomen om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) te krijgen. In het najaar van 2019 start de overheid met een proef onder hypotheekverstrekkers waarbij gebruik gemaakt gaat worden van een nieuwe soort perspectiefverklaring genaamd de Arbeidsmarktscan. Deze Arbeidsmarktscan geeft de carrièreperspectieven van de starter weer en ook de verwachte bestendigheid van het inkomen. Dit bericht werd vrijdag bekend gemaakt door minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws