Technisch Werken

Tesla gaat nieuwe autofabriek bouwen in China vanaf 2017

Tesla een toonaangevende producent van elektrische auto’s gaat waarschijnlijk een nieuwe autofabriek in China onderbrengen. The Wall Street Journal heeft aangegeven dat Tesla bijna een overeenkomst over de bouw rond heeft met China. De fabriek van Tesla zal waarschijnlijk worden ondergebracht in de zogenoemde vrije handelszone van Shanghai.

De keuze voor het bouwen van een fabriek in China is onder andere van strategisch belang. China is een echte groeimarkt als het gaat om elektrische auto’s. Grote steden van China hebben last van slechte luchtkwaliteit en dat is voor aan groot deel te wijten aan de emissie van uitlaatgassen van auto’s. Daarom zijn elektrische auto’s een belangrijke oplossing voor het leefklimaat van Chinese burgers. Naast een strategische keuze is het ook een economische keuze van Tesla om de fabriek in China te bouwen. De productiekosten in China liggen lager. Dat komt onder andere omdat de lonen in China lager liggen dan de lonen in Westerse landen. Daardoor zou het voordelig zijn om elektrisch aangedreven voertuigen te produceren in het Aziatische land.

Het bericht dat Tesla een autofabriek wil bouwen in China is niet onverwacht. Eerder had Tesla al aangegeven dat ze werk zou maken van het onderbrengen van een productielocatie in China. Destijds beloofde Tesla voor het einde van het jaar met concretere plannen te komen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

General Electric geeft winstwaarschuwing over 2017

Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) heeft voor 2017 een winstwaarschuwing gegeven. Het bedrijf heeft last van lastige marktomstandigheden die aan de orde komen bij het bieden van diensten en producten in de energiebranche. De nieuwe topman John Flannery geeft aan dat General Electric een zeer uitdagend kwartaal achter de rug heeft. De nettowinst kwam uit op 1,8 miljard dollar dat was tien procent lager. Het belangrijkste onderdeel van GE is het onderdeel Power maar ook hier daalde de winst met ongeveer vijftig procent. Ook bij de tak Oil & Gas werd een verlies geleden door het bedrijf. Het bedrijf heeft te maken gehad met afboekingen en herstructureringskosten. De verwachting voor de winst per aandeel in 2017 werd naar beneden bijgesteld 1,05 tot 1,10 dollar.

Eerder voorspelde het bedrijf een winst van 1,60 tot 1,70 dollar per aandeel. Het bedrijf had echter wel een stijgende omzet. De omzet van GE kwam 14 procent hoger uit en kwam daardoor uit op 33,5 miljard dollar. Beleggers zijn teleurgesteld over de cijfers en de verwachtingen die GE bekend maakte. Het aandeel van GE ging in de voorbeurs van New York fors omlaag. General Electric is een groot bedrijf dat actief is in verschillende sectoren. Zo is het bedrijf actief in onder andere krachtcentrales, producten voor de olie- en gassector, vliegtuigmotoren, windmolens, verlichting, ,locomotieven en medische apparatuur.

Geplaatst in Nieuws

Directie Tata Steel Nederland vreest banenverlies bij fusie na 2017

Zowel de directie als de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland geven aan dat ze zich ”ernstige zorgen” maken over de werkgelegenheid binnen het bedrijf. Tata Steel Nederland is het voormalige Hoogovens en is momenteel bezig met een fusie met branchegenoot ThyssenKrupp. Door deze fusie zal de zelfstandigheid van het voormalige Hoogovens ook onder druk komen te staan. De directie geeft aan dat de uitwerking van de fusie ook zorgwekkend beeld schept voor de Nederlandse tak van het staalbedrijf. Eerder werd bekend gemaakt dat er vierduizend banen zouden verdwijnen bij beide bedrijven.

4000 Banen verdwijnen?
De ondernemingsraad geeft aan dat er ook veel ondersteunende diensten zullen verdwijnen naar lagelonenlanden. Daardoor worden ook meer banen geschrapt. Volgens de or zijn er in IJmuiden al honderden van dergelijke banen die mogelijk verdwijnen. De vierduizend banen die zouden verdwijnen door de toekomstige joint venture zullen voor de helft ten koste gaat van Tata Steel Europe. Hiervan is IJmuiden een van de grootste onderdelen.

Garanties
Eerder had de ondernemingsraad van Tata Steel er al op aangedrongen dat er bepaalde garanties zouden worden gegeven voor de toekomst van Tata Steel Nederland. Deze garanties moesten de werkgelegenheid, zelfstandige koers en de investeringsmogelijkheden van de vestiging in IJmuiden zouden waarborgen. Aan deze oproep van de or is echter geen gehoor gegeven en dit noemt de directie van het bedrijf in een verklaring ”onacceptabel”. Vorige maand had topman Hans Fischer van de Europese tak van Tata nog bekend gemaakt dat er een fusie mogelijk zou zijn zonder dat gedwongen ontslagen zouden vallen.

Belangen Nederlandse Tata Steel vestiging
De topman gaf daarbij aan dat de banenreductie zou berusten op een misverstand dat uit de wereld geholpen zou moeten worden. Door de fusie wordt de directie en de raad van commissarissen buitenspel gezet en daardoor hebben ze niets meer te zeggen over investeringen. De directie van Tata Steel heeft bezwaar gemaakt tegen het voorstel om bij een fusie de schulden van de Europese tak van het bedrijf onder te brengen bij de Nederlandse tak. Tata Steel Nederland is echter niet betrokken geweest bij de onderhandelingen over de fusie. Pas na herhaaldelijk aandringen had de directie van de Nederlandse tak een samenvatting gekregen van de concernleidinging. Ondanks de fusie zou de Nederlandse directie opkomen voor de belangen van de Nederlandse Tak van Tata Steel.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Consumentenvertrouwen gelijk gebleven in oktober 2017

Het vertrouwen van consumenten in hun eigen koopkracht en in de economie is in de maand oktober van 2017 ongeveer gelijk gebleven. Voor het consumentenvertrouwen wordt een indexcijfer gehanteerd. Dit indexcijfer kwam in de maand oktober uit op 23. Dit indexcijfer is gelijk aan het in de maand september. De koopbereidheid van consumenten is ongeveer gelijk evenals hun beeld over het economisch klimaat van Nederland.

Met het indexcijfer 23 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. In januari 2000 was het consumentenvertrouwen in Nederland op het hoogste punt beland. Toen stond het indexcijfer van consumentenvertrouwen op het getal 36. Een paar jaar later, in maart 2013, kwam het consumentenvertrouwen op een dieptepunt namelijk op een mik 41.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Consumentenuitgaven 2,3 procent gestegen in augustus 2017

In Nederland hebben consumenten in de maand augustus 2,3 procent meer geld uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 20 oktober 2017 bekend gemaakt. De stijging in de consumentenuitgaven is nu al vijf maanden uitgekomen op ruim twee procent.

Woninginrichting en kleding
Consumenten geven geld uit aan verschillende producten. Daarbij valt op dat er vooral veel meer geld wordt uitgegeven aan woninginrichting. Ook wordt er meer geld besteed aan kleding ten opzicht van 2016. Aan kleding en woninginrichting werd in 2017 ongeveer 6 procent meer uitgegeven dan in 2016. Ook aan voedings- en genotmiddelen werd iets meer geld besteed dan in 2016. Aan overige goederen werd ongeveer twee procent meer geld besteed door consumenten.

Ook aan diensten werd meer geld besteed. Hierbij kan men denken aan openbaar vervoer of de kapper. Verder werd twee procent meer besteed aan het bezoeken van eetgelegenheden en aan woninghuur. In totaal vormen de uitgaven aan diensten meer dan de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen volgens het CBS.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

York Capital heeft Klesch Aluminium Delfzijl overgenomen in oktober 2017

De Amerikaanse investeerder York Capital heeft bekend gemaakt dat de overname van Klesch Aluminium Delfzijl is afgerond. De curatoren van Klesch en York Capital hebben namelijk een akkoord bereikt met betrekking tot de doorstart van het aluminiumbedrijf in de provincie Groningen.

Klesch Aluminium Delfzijl of Aldel
Klesch Aluminium Delfzijl is het voormalige Aldel (Aluminium Delfzijl). Deze aluminiumproducent ging failliet in augustus. Het faillissement zou het gevolg zijn van financiële problemen. Deze problemen zouden ontstaan zijn tussen de eigenaar van het bedrijf Klesch en de afnemer van het bedrijf Noble. Deze bedrijven hadden een conflict over uitblijven van noodzakelijke investeringen. De patstelling die volgde had tot negatieve cijfers geleid bij de aluminiumproducent. Daardoor ging het bedrijf in augustus failliet.

Doorstart
De curator was er toen vrij zeker van dat de aluminiumproducent een doorstart zou kunnen maken. Dit lijkt nu ook daadwerkelijk te gebeuren door de overname van Klesch Aluminium door York Captial. Na de overname zal het bedrijf weer haar vertrouwde naam Aldel krijgen. De investeringen van York Captial zorgen er voor dat de werkgelegenheid in de aluminiumfabriek toeneemt. Het huidige aantal arbeidsplaatsen is 175 maar dit kan door de investeringen waarschijnlijk uitgroeien tot 250 arbeidsplaatsen aan het einde van 2018.

Aluminiumproductie
De aluminiumproducent heeft echter na het faillissement in augustus niet de productie stopgezet. Het bedrijf is namelijk sinds augustus gewoon aluminium blijven produceren. De overname is op papier rond maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de overname nog wel goedkeuren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Energiebesparing en energietransitie moeten meer aandacht krijgen vanaf 2017

Donderdag 19 oktober 2017 is in Nederland de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) gepubliceerd. Hieruit komt naar voren hoe het is gesteld met de doelstellingen van Nederland op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Het wordt duidelijk dat de korte termijndoelen waarschijnlijk niet gehaald gaan worden en de doelstellingen op de langere termijn realistischer zijn. Er zijn verschillende acties nodig om ook de energiebesparing zo te laten verlopen dat de doelstellingen in 2020 op dit gebied gehaald gaan worden. De besparingen die inmiddels zijn afgesproken blijken te weinig op te leveren dan eerder werd gedacht. Er zijn ook verschillende tegenvallende resultaten geboekt in de glastuinbouw. Dit schrijft demissionair minister Kamp aan de Tweede Kamer.

Emissie van broeikasgassen
De uitstoot van broeikasgassen moet in Nederland in 2020 met minimaal 25 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dit werd door de rechter bepaald in 2015. Deze doelstelling kan alleen worden realiseert als ook de doelen die zijn genoteerd in het Energieakkoord worden behaald verwacht Kamp. De 47 partijen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Energieakkoord gaan overleggen hoe de doelstellingen toch nog gehaald kunnen worden. Daarover moet aan het einde van 2017 meer duidelijkheid ontstaan.

Energietransitie
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is betrokken geweest bij het opstellen van de NEV 2017. Deze organisatie stelt dat Nederland wel druk bezig is met de energietransitie. Het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemarkt heeft een grote sprong gemaakt. Dat is goed nieuws maar er moeten nog wel verschillende hindernissen worden genomen. Ook de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector neemt toe. Verder neemt ook de samenwerking toe tussen gemeenten in provincies op het gebied van energietransitie. Daardoor ontstaan steeds meer plannen op het gebied van energietransitie. Deze plannen moeten echter wel gerealiseerd worden.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Doelstelling hernieuwbare energie 2023 haalbaar aldus Nationale Energie Verkenning 2017

Op donderdag 19 oktober 2017 werd de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat de doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013 waarschijnlijk wel haalbaar zijn in 2023. Deze doelstellingen gaan over duurzame energie en de verhouding tussen duurzame energie en energie die niet duurzaam is. zo moet in 2023 in totaal 16 procent van de energie die gewonnen wordt uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald. De Nationale Energie Verkenning is positief over de doelstellingen van 2023 maar minder positief over de doelstellingen van 2020. Deze doelstellingen worden waarschijnlijk niet gehaald.  

In 2023 zal het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen waarschijnlijk 17,3 procent zijn. Dit zal waarschijnlijk doorgroeien tot 24 procent in 2030. Vooral de windenergie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de hernieuwbare energie. Na verloop van tijd zullen de doelstellingen steeds beter haalbaar worden maar op korte termijn wordt de doelstelling niet gehaald. Momenteel is de doelstelling voor 2020 vastgesteld op 14 procent hernieuwbare energie. Waarschijnlijk zal dit in de praktijk 13 procent worden volgens de NEV 2017. De doelstelling komt in het nauw vanwege vertraging in de bouw van de windenergieprojecten op land.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Siemens gaat banen schrappen bij energie- en gastak vanaf 2017

Het Duitse technologieconcern Siemens gaat haar energie- en gastak reorganiseren. Dat zorgt er voor dat de werkgelegenheid binnen het bedrijf wordt gereduceerd. Over de gehele wereld verdwijnen banen. Dit maakte het Manager Magazin bekend op basis van berichten van ingewijden.

Siemens heeft de afgelopen jaren al vaker wijzigingen doorgevoerd in haar personeelsbestand. In mei werd door het bedrijf al bekend gemaakt dat er een reorganisatie zal plaatsvinden bij haar digitale tak. Tijdens deze reorganisatie zouden 1.700 banen zijn verdwenen in Duitsland. Ook werden er duizend arbeidsplaatsen overgeheveld naar externe dienstverleners.

De reorganisatie die nu op de agenda staat is een noodzakelijk gevolg van de teruggang in de energieactiviteiten van het bedrijf. Op dit moment is Siemens aan het overwegen of ze 11 van haar 23 energie- en gaslocaties wil gaan sluiten. Daarbij zouden met name de gevolgen goed gemerkt worden in Oost-Duitsland. In totaal werken 12.000 mensen voor Siemens in Duitsland. Wereldwijd heeft het bedrijf 30.000 mensen in dienst.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Werkloosheid in Nederland op 4,7 procent in september 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 19 oktober 2017 gegevens bekend over de werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze werkloosheid bedroeg in de maand september 4,7 procent van de beroepsbevolking. Dit percentage is gelijk aan het werkloosheidspercentage van de maand augustus. Toch is het percentage wel positief ten opzichte van dezelfde maand in 2016 toen het werkloosheidspercentage nog uitkwam op 5,7 procent.

In Nederland waren er in de maand september 422.000 geregistreerde werklozen. Dit werkloosheidscijfer is overigens niet volledig. Er zijn ook mensen die wel willen werken maar nog niet recent gezocht hebben naar werk. Ook mensen die niet direct beschikbaar zijn voor werk vallen buiten de werkloosheidsdefinitie.

Werkloosheid
Daarnaast is er nog een groep werknemers die deeltijd werken en die graag meer uren zouden werken. Ook deze mensen vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Het CBS beschrijft deze groepen werkloosheid op kwartaalbasis. Het aantal 15- tot 74-jarigen met betaald werk is toegenomen in de afgelopen drie maanden. In die periode nam het aantal werkenden in deze grote leeftijdsgroep iedere maand met gemiddeld 21.000 per maand toe. In de maand september hadden ruim 8,6 miljoen mensen in deze leeftijdsgroep betaald werk. Daarnaast hadden ongeveer 4,3 miljoen mensen geen betaald werk om uiteenlopende redenen.

Bouwsector
Het aantal lopende ww-uitkeringen nam volgens het UWV in de maand september af met ruim 11.000 en kwam daardoor uit op 351.000. Vooral in de bouw was duidelijk te merken dat er veel werk was. Werkzoekenden met een bouwtechnische achtergrond raakten sneller uit de uitkeringspositie dan werknemers met een andere achtergrond.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Dekkingsgraad pensioenfondsen PME en BPf Bouw verbeterd derde kwartaal 2017

De economische groei uit zich op verschillende manieren. Niet alleen de werkgelegenheid neemt toe in de bouw en de techniek ook de pensioenfondsen merken het herstel. Het rendement op het vermogen van de pensioenfondsen is toegenomen in het derde kwartaal van 2017. Daardoor is ook de dekkingsgraad toegenomen van de meeste pensioenfondsen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen
De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien in welke mate het fonds nu en in de toekomst financieel in staat is om de pensioenen van haar deelnemers uit te betalen. Over het algemeen moeten de meeste pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van meer dan 104 procent. Als er sprake is van een dekkingsgraad onder dit percentage dan spreekt men wel van een dekkingstekort. Pensioenfondsen beleggen de inleg van hun deelnemers vaak in beleggingsfondsen en andere financiële producten in de hoop dat ze meer rendement kunnen krijgen op dit vermogen.

De inkomsten van een pensioenfonds bestaan dus niet alleen uit premies maar ook uit rendement uit beleggingen. Daardoor neemt als het goed is het vermogen van de pensioenfondsen toe maar het is ook mogelijk dat het vermogen en dus ook de dekkingsgraad afneemt. Een stijging en daling in de dekkingsgraad is vaak gekoppeld aan de economische ontwikkelingen in een land. Nu het in Nederland wat beter gaat met de economie merken de pensioenfondsen dit ook.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen
Naast de dekkingsgraad van pensioenfondsen is er ook een beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is bepalend of de pensioenfondsen de pensioenuitkeringen mogen verhogen. De beleidsdekkingsgraad kan er echter ook voor zorgen dat pensioenfondsen op termijn hun pensioenuitkeringen moeten korten.

Pensioenfonds voor metaalelektro PME
PME is het pensioenfonds voor de metaalelektro. Bij dit pensioenfonds zijn de metaalbedrijven aangesloten en ook bedrijven in de elektrotechniek en installatietechniek. Daardoor zijn veel pensioengerechtigden uit de techniek afhankelijk van de pensioenuitkering van het PME. De beleidsdekkingsgraad van PME is echter ook verbeterd in het derde kwartaal van 2017. Deze beleidsdekkingsgraad steeg verder van 95,9 procent naar 98,4 procent. Ook de dekkingsgraad van PME steeg van 100 procent naar 101 ,6 procent. PME geeft aan dat er sprake is van een rentestijging en dat de aandelenkoersen omhoog zijn gegaan. Dit gebeurde vooral aan het einde van het derde kwartaal en zorgde voor de hogere dekkingsgraad. 

Pensioenfonds voor bouwpersoneel BPf Bouw
Ook de beleidsdekkingsgraad van Bpf Bouw is gestegen. Deze steeg naar 113 procent eind september. Dit percentage ligt 2,9 procentpunt hoger. Ook de actuele dekkingsgraad steeg van 115 procent naar 117,3 procent.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Sidewalk Labs gaat wijk in Toronto verbouwen tot moderne ‘internetstad’

Google-moederbedrijf Alphabet heeft een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat een wijk in Toronto mag worden verbouwd tot een innovatieve internetstad. De opdracht is binnengehaald door Sidewalk Labs dit is een onderdeel van Alphabet. Het gaat hierbij om een project waarin een gebied van ongeveer vijf hectare wordt ontwikkelt tot een innovatieve stad. Dit project zal volgens schatting ongeveer 1 miljard dollar gaan kosten. Het is de bedoeling dat dit project een voorloper wordt van een veel groter project. Als het project namelijk succesvol is zal het bedrijf haar technologie graag willen inzetten voor het ontwikkelen van een groter gedeelte van Toronto tot internetstad. Dan zou Sidewalk Labs een gebied van 3 vierkante kilometer gaan ontwikkelen in Toronto.

Op dinsdag 17 oktober werd de overeenkomst bekend gemaakt door de Canadese premier Justin Trudeau en Alphabet-bestuursvoorzitter Eric Schmidt. Het bedrijf Sidewalk Labs zal zelf minstens 50 miljoen dollar investeren in het testen van technologie in deze nieuwe internetstad. Dit heeft de Wall Street Journal bekend gemaakt. Sidewalk Labs heeft in haar voorstel beschreven dat de wijk Quayside zal worden voorzien van een nieuw vervoersmiddel namelijk zelfrijdende shuttles. Verder zal de toegang van privévoertuigen worden beperkt. Er worden onder andere fietspaden aangebracht die verwarmd worden in de winter zodat sneeuw het verkeer niet kan belemmeren. De waterleidingen en de bedrading voor de stroomvoorziening zal worden aangebracht in grote ondergrondse tunnels waarin robots pakketten kunnen gaan bezorgen. Er zullen nieuwe bouwmethodes worden toegepast die energiezuiniger zijn en beter betaalbaar zijn.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

General Motors gaat in 2018 zelfrijdende auto’s in New York testen

Autoconcern General Motors (GM) zal volgend jaar zelfrijdende auto’s gaan testen. Als testlocatie heeft het bedrijf de metropool New York uitgekozen. Persbureau Reuters maakte bekend dat GM het eerste bedrijf is dat een volledig autonoom voertuig mag testen in de stad. Er zullen tijdens de testen met de auto’s wel twee mensen in de auto’s aanwezig zijn om de prestaties van het autonome voertuig bij te houden. Deze personen zijn tevens getraind om in te grijpen wanneer het voertuig niet functioneert. De voertuigen van GM zullen worden getest in het gedeelte Manhattan.

De zelfrijdende auto die getest zal worden door GM is een auto die tot de zogeheten level 4-modellen behoort. Deze zelfrijdende auto’s moeten in staat zijn om volledig zelfstandig hun koers te kunnen bepalen. Ook kunnen de level 4 auto’s hun plaats op de weg bepalen in specifieke rijbanen op de weg.

De voorloper van de level vier is de level drie. Deze level 3 auto’s werden ook getest in New York. Deze voertuigen zijn echter minder goed uitgerust met zelfrijdende software. Daarom moeten bestuurders vaak nog ingrijpen in deze level 3 voertuigen. De level 4 is verder doorontwikkeld waardoor de ‘bestuurder’ minder hoeft te doen. De bestuurder in een level 4 auto moet vaak alleen ingrijpen bij complexere handelingen in het verkeer. Op den duur moeten zelfs level 5 voertuigen worden gemaakt. Deze auto’s moeten van dusdanige hoogwaardige technologie worden voorzien dat ze in staat zijn om volledig zelfstandig te kunnen rijden op elk wegtype dat er is.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Aantal trekkers voor oplegger neemt toe in Nederland in 2017

Het gaat goed met de verkoop van het aantal ‘trekkers voor oplegger’ in Nederland. Dit aantal blijft groeien maar de verkoop van vrachtwagens daalt. In 2016 werden er in Nederland ruim tweeduizend trekkers aangekocht maar daarnaast was er een afname van vrachtwagens. Het aantal vrachtwagens nam af met driehonderd stuks. Aan het begin van 2017 telde Nederland in totaal ongeveer 74.000 trekkers, bij deze voertuigen kan de laadruimte, die ook wel oplegger wordt genoemd, worden losgekoppeld. In totaal zijn er in Nederland 62.000 vrachtwagens met een vaste laadruimte. Dit komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die woensdag 18 oktober 2017 zijn gepubliceerd.

Over het algemeen zijn trekkers voor oplegger efficiënt in het gebruik aldus het statistiekbureau. Trekkers voor opleggers zorgen er voor dat chauffeurs niet hoeven te wachten tijdens het lossen. In plaats daarvan kunnen de chauffeurs doorrijden naar een andere oplegger. Als men kijkt naar het totale vrachtverkeer over Nederlandse wegen dan wordt 88 procent van het vervoerde gewicht door Nederlandse wegvervoerders uitgevoerd met trekkers voor oplegger. Over het algemeen vervoeren de trekkers meestal stukgoederen zoals voertuigen en machines. In totaal wordt ongeveer vijfentwintig procent van het vervoer gedaan voor bedrijven in de voedingsmiddelen.

Vrachtwagens worden met name ingezet voor het transport voor ruwe materialen en bouwmaterialen. Deze voertuigen zijn minder geschikt voor stukgoederen zoals meubels en elektronica. Vaak worden vrachtwagens ingezet voor eigen vervoer van bijvoorbeeld een winkel of bouwbedrijf die zelf de bouwmaterialen naar de bouwplaats transporteert. Daarnaast worden trekkers voor opleggers vaak ingezet door transportbedrijven.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Vrachtauto’s rijden vaker met schonere motoren in 2017

Niet alleen personenauto’s worden steeds zuiniger oftewel minder milieubelastend ook vrachtauto’s maken ontwikkelingen door op het gebied van duurzaamheid. In 2013 werden motoren van de zogenaamde Euro 6-milieuklasse ingevoerd. Deze motoren zijn beter voor het milieu omdat ze  80 procent minder stikstof uitstoten dan motoren die vallen onder de Euro 5-klasse. Het aantal vrachtwagens met deze Euro 5-klasse motoren neemt jaarlijks toe met gemiddeld 2,2 procentpunt in Nederland. In 2016 werden door Nederlandse vrachtauto’s 83 miljoen ritten gereden. Een groot deel van deze ritten had Duitsland of België als bestemming. In meer dan procent van die ritten werd gereden in vrachtwagens met een Euro 6-motor. Als men kijkt naar de ritten die in Nederland werden gereden door vrachtwagens dan was 35 procent van deze ritten afgelegd met een vrachtwagen met een Euro 6-motor.

Euro 6-milieuklasse motoren
Doordat meer vrachtauto’s zijn uitgerust met de Euro 6-milieuklasse motoren neemt ook het aantal ritten van Nederlandse vrachtauto’s met deze Euro 6-motoren is in de eerste helft van 2017 toegenomen. 38 procent van de ritten werd op deze schonere motoren gereden, tegenover ongeveer een kwart in dezelfde periode een jaar eerder. Als men kijkt naar afstanden boven de driehonderd kilometer die door vrachtwagens werden gereden dan is zelfs in meer dan de helft van de ritten gereden met milieuvriendelijke motoren door vrachtwagens. Dit is woensdag 18 oktober 2017 naar voren gekomen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat de Euro 6-klasse motoren met name worden gebruikt in vrachtwagens die worden ingezet voor lange afstanden. Als men kijkt naar vrachtwagens die vracht vervoeren over een afstand tot en met 25 kilometer dan zijn de cijfers heel wat minder positief. Over deze korte afstanden wordt namelijk gebruik gemaakt van vrachtwagens met een Euro 0-4-motor die veel minder milieuvriendelijk is dan de Euro 5 en de Euro 6 milieuklassen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

BAM bouwt aan watervoorziening Sierra Leone vanaf 2017

Bouwconcern BAM heeft een nieuw groot project binnen gehaald. Dit betreft een project met betrekking tot de verbetering van de watervoorziening in Freetown. Deze stad is de hoofdstad van Sierra Leone. De drinkwatervoorziening is in deze stad nog nauwelijks functioneel. Sinds de burgeroorlog in Sierra Leone in 2002 is de drinkwatervoorziening beperkt. Meestal komt er geen water uit de kraan in Freetown. In heel het West-Afrikaanse land is veilig drinkwater overigens erg schaars. De overheid van Sierra Leone heeft samen met hulporganisaties naar oplossingen gezocht maar de drinkwatervoorziening is nog steeds schaars. Daarom moet het waterleidingnetwerk worden verbetert.

Een consortium van het Nederlandse bouwbedrijf heeft samen met ontwikkelingsadviseur IMC Worldwide en ingenieursbureau Atkins deze uitdagende klus binnengehaald. Voor BAM heeft de opdracht een waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Het gehele project bevat verschillende werkzaamheden. Zo moeten herstelwerkzaamheden worden gedaan aan installaties voor de watervoorziening. Ook moet een deel van het leidingnetwerk worden gerenoveerd. Dit betreft het belangrijkste drinkwaterleidingnet in het westen van Freetown. De lekkage van drinkwater uit het leidingnetwerk moet worden verholpen. Als dat gebeurd is het leidingnetwerk al een stuk effectiever. Het werk van bouwbedrijf BAM wordt uitgevoerd door haar Britse infrabedrijf BAM Nuttall en ook door BAM International. Dat bedrijf heeft al eerder projecten in Sierra Leone uitgevoerd.

Geplaatst in Nieuws

Nuon biedt vanaf 2017 oplossing voor mensen die wegens schuld van stroom en gas zijn afgesloten

Energiebedrijf Nuon gaat mensen die door schulden niet meer gas en elektriciteit ontvangen helpen om eenvoudiger en nieuw contract te krijgen voor de levering van energie. In deze nieuwe regeling hoeven deze nieuwe klanten niet meer een hoge borgsom te betalen als ze een nieuwe aansluiting willen hebben. De regeling is van toepassing op mensen met schulden die onder gerechtelijke bewind vallen. Deze bewindvoerder kan zich melden bij Nuon. 

Er wordt bij een nieuwe aansluiting geen waarborgsom in rekening gebracht. Deze waarborgsom bedroeg normaal gesproken 575 euro. De bewindvoerder zal gedeeltelijk garant staan voor deze klanten. Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 100.000 mensen afgesloten van stroom en gas. Dit komt omdat ze hoge schulden hebben opgebouwd. Door de nieuwe regeling hoopt Nuon de deze mensen te ondersteunen. Deze regeling is overigens het gevolg van een proef die Nuon eerder heeft gehouden.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Brand bij verpakkingsmaterialenbedrijf Franeker op maandag 16 oktober 2017

Op maandagavond 16 oktober 2017 is er brand uitgebroken bij een verpakkingsmaterialenbedrijf in Franeker aan de Industrieweg 3. Er werd een NL-Alert verzonden waarin omringende bewoners werd gevraagd om de ramen en deuren te sluiten. Er zijn tijdens het incident twee werknemers onwel geworden. Dit gebeurde door het inademen van de stof waterstofsulfide. De betreffende werknemers werden naar een ziekenhuis vervoerd omdat ze ademhalingsproblemen hadden. De werknemers zijn inmiddels echter weer thuis. De giftige stof kwam vrij toen een aantal buizen van machines met zuur werden behandeld om roest te verwijderen. Ondanks het feit dat waterstofsulfide vrij kwam bij het incident hebben de omringende bewoners geen gevaar gelopen aldus de brandweer. Dit kwam omdat de stof niet in de stad Franeker gemeten werd. Inmiddels is de situatie weer onder controle.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Rolls-Royce haalt in 2017 grote order binnen van resort in Dubai

Rolls-Royce gaat luxe auto’s leveren aan een projectontwikkelaar uit de Verenigde Arabische Emiraten. Deze projectontwikkelaar is van plan om de luxe Rolls-Royce Ghost in te zetten voor het vervoer van de gasten van een wellness resort in Dubai. In totaal zou Rolls-Royce twaalf voertuigen leveren aan de projectontwikkelaar. Er is echter een mogelijkheid dat dit aantal voertuigen in de toekomst wordt verhoogd. De lokale media maakten dit maandag 16 oktober 2017 bekend.

MAG Property Development is de naam van de projectontwikkelaar. Door de overeenkomst met de lokale Rolls-Royce-vestiging is het bedrijf meteen de eigenaar van de grootste vloot Rolls-Royce Ghosts in de regio. Dit maakte Trade Arabia bekend. De Rolls-Royce Ghost is een model dat in 2009 op de automarkt is verschenen. Vijf jaar na deze intrede op de markt werd de Ghost Series II gelanceerd. Voor luxe autoproducent Rolls-Royce is Dubai een van de meest succesvolle afzetgebieden ter wereld. In het jaar 2016 verkocht Rolls-Royce over de gehele wereld in totaal 4,011 voertuigen. De regio Midden Oosten was in 2016 de op-twee-na grootste afzetmarket volgens de autofabrikant

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

UWV verwacht 2,3 procent banengroei in Nederland in 2017

Volgens de uitkeringsinstantie UWV zal het aantal banen in Nederland dit jaar met 2,3 procent groeien. In 2018 zal het aantal banen met 1,8 procent toenemen aldus de uitkeringsinstantie. Omdat percentages weinig concreetheid bieden wordt door het UWV ook het letterlijke aantal banen genoemd dat de uitkeringsinstantie heeft beraamd als toename voor beide jaren. Zo zal het aantal banen in 2017 toenemen met 183.000 banen en in 2018 met 150.000 extra arbeidsplaatsen.

Banengroei in Nederland
Deze gegevens komen naar voren uit een berekening van het UWV. De uitkomsten van deze berekening worden steeds positiever. In een eerdere berekening had het UWV een toename van 225.000 banen geraamd alleen was deze toename wel voor 2017 en 2018 gezamenlijk berekend. De cijfers zijn berekend voor heel Nederland. Wel gaat het UWV er vanuit dat er regionale verschillen zullen zijn met betrekking tot de banengroei. Zou zal volgens de uitkeringsinstantie vooral in de regio Amsterdam de werkgelegenheid toenemen. In deze regio verwacht het UWV een toename van 33.000 banen in 2017 en meer dan 27.000 banen voor 2018. Verder zou ook in de regio’s Helmond De Peel, Flevoland, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant sprake zijn van een bovengemiddelde groei in het aantal banen.

Regionale verschillen
De Achterhoekregio zou er volgens de uitkeringsinstantie op het gebied van werkgelegenheid het minste op vooruit gaan. Desondanks komen in die regio in 2017 in totaal 1.600 extra arbeidsplaatsen beschikbaar en in 2018 komen daar in totaal 1.200 banen bij. Verder blijven ook de provincies  Zeeland, Friesland en de kop van Noord-Holland achter als men kijkt naar de gemiddelde toename in het aantal banen in Nederland.

Tekort aan technisch personeel
Het UWV geeft aan dat door de aanhoudende groei van de economie er steeds meer vacatures ontstaan voor gekwalificeerd personeel. Hierbij kan men denken aan vacatures voor technisch personeel zoals installatiemonteurs, elektromonteurs, lassers en machinebouwers. Ook specialisten zoals onderhoudsmonteurs en mechatronica-monteurs worden veel gevraagd als men kijkt naar het vacatureaanbod op de arbeidsmarkt van Nederland. De bouwsector en de ICT sector hebben overigens ook een enorm tekort aan gekwalificeerde vakkrachten. Verder is ook de vraag naar verpleegkundigen is groter dan het aanbod aan personeel in deze sector.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws
Like ons op Facebook!