Technisch Werken

Arbeidsparticipatie mensen met niet-westerse migratieachtergrond neemt toe in Nederland in 2019

Het gaat de afgelopen tijd beter met de arbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag 23 februari 2019 bekend gemaakt. Volgens het statistiekbureau liep het verschil in arbeidsparticipatie tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond tijdens de economische crisis op. Daarbij werd de opmerking gemaakt dat dit verschil inmiddels kleiner is geworden.

Volgens cijfers van het CBS had in 2018 ongeveer 69,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond betaald werk. Daar stond tegenover dat 60,9 procent van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond werk had. Volgens het CBS waren de cijfers in 2014 respectievelijk 66,5 procent en 55,2 procent. Volgens het statistiekbureau zijn de huidige cijfers met betrekking tot de arbeidsparticipatie ongeveer gelijk aan de periode tien jaar terug. Dat was vlak voor de economische crisis in Nederland ontstond.

De arbeidsdeelname van mensen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond was in 2018 met 61,2 procent en 57,4 procent hoger dan voor de crisis. Volgens het CBS ligt de arbeidsparticipatie van personen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse in 2018 nog wel lager dan tien jaar geleden. Het gaat steeds beter met de werkgelegenheid in Nederland. Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven zetten veel vacatures open en de economische crisis lijkt verder weg dan ooit. Dat is goed nieuws voor iedereen die werk zoekt. Daarnaast wordt er steeds meer gedaan om discriminatie in sollicitatieprocedures tegen te gaan.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

BBL wordt belangrijker in de bouw in 2019

Bouwbedrijven gaan steeds vaker BBL-ers aannemen in 2019 om personeelstekorten op te vangen. Op vrijdag 22 februari 2019 werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de omzet van bouwbedrijven in 2018 met 10 procent is gegroeid. Het gaat dus goed met bouwondernemingen in Nederland. Ook het feit dat het aantal verstrekte bouwvergunningen de afgelopen jaren ongeveer ieder jaar hetzelfde is zorgt er voor dat er stabiliteit ontstaat in de opdrachtenstroom voor bouwbedrijven.

BBL als oplossing voor personeelstekort
Toch heeft de bouwsector ook te maken met problemen. Naast de hoge productiekosten vanwege de prijsstijging in de materiaalkosten is er ook nog een ander probleem namelijk het tekort aan ervaren personeel. Niet alleen hoofdaannemers merken dat er weinig tot geen timmermannen, metselaars, stukadoors en andere vakkrachten beschikbaar zijn ook onderaannemers merken het personeelstekort. Zo hebben installatiebedrijven al geruime tijd last van een krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures voor installatiemonteurs, elektromonteurs en servicemonteurs worden nauwelijks meer ingevuld omdat ervaren krachten in deze vakgebieden nauwelijks nog beschikbaar zijn. Daarom kijken steeds meer installatiebedrijven en andere bedrijven die actief zijn in de bouw naar andere oplossingen. Het aannemen van leerlingen in leer-werktrajecten is dan een interessante oplossing. Hierbij zijn leerlingen die ervaring hebben in de techniek en een BBL traject volgen een effectieve oplossing omdat ze er voor zorgen dat de werkdruk van ervaren krachten wordt verdeeld.

BBL-ers kunnen ondersteunen
Natuurlijk moet iemand die een BBL-traject volgt eerst wel worden ingewerkt en zal hij of zij de nodige vragen hebben. Toch kan een dergelijke BBL kracht als deze eenmaal weet wat hij of zij moet doen een nuttige factor vormen voor een bedrijf. Een BBL-er installatietechniek kan bijvoorbeeld al snel radiatoren ophangen of helpen met het plaatsen van een ketel of het uitleggen van vloerverwarming. Een BBL-er elektrotechniek zou bijvoorbeeld draden kunnen trekken of wandcontactdozen kunnen plaatsen terwijl de ervaren monteur berekend hoeveel contactpunten er op een groep kunnen worden geplaatst. Ook in de afmontage kunnen BBL-ers een belangrijke rol spelen. Geen wonder dat steeds meer bedrijven kiezen voor BBL.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is modificatie en modificeren in de techniek?

Modificeren is het aanpassen of verbeteren van een bestaande machine of installatie zodat deze bijvoorbeeld voor meer toepassingen kan worden ingezet, beter functioneert en storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het doel van het modificeren van machines is dus altijd een verbetering te bewerkstelligen. Modificeren heeft over het algemeen te maken met het technisch optimaliseren. Daarnaast kan men rekening houden met vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. Doormiddel van modificaties kan men bestaande machines ook optimaliseren zodat ze aan de machinerichtlijn voldoen. Soms worden verouderde machines gemodificeerd zodat ze weer op de markt gebracht kunnen worden. Een gemodificeerde machine is in feite dus een gebruikte machine die is aangepast en gemoderniseerd. Men heeft het dan over een machine die een modificatie heeft ondergaan.

Wie voeren modificaties uit?
Onderhoudsmonteurs, revisiemonteurs en servicemonteurs voeren in de praktijk modificaties uit. Deze modificaties kunnen zowel mechanisch, elektrotechnisch of softwarematig zijn. Zo kan men de machine mechanisch verbeteren door verouderde mechanische componenten te vervangen door modernere varianten. Ook kan men bijvoorbeeld elektrotechnische componenten modificeren door betere sensoren, bedrading en energiezuinige (led) lampjes te plaatsen. Op het gebied van software worden ook dikwijls modificaties doorgevoerd. Als er een software-update heeft plaatsgevonden kan men deze invoeren in een machine. Deze machine wordt door deze update als het ware ook gemodificeerd.

Modificatie of revisie?
Er is een verschil tussen modificatie en revisie. Bij revisie vervangt men versleten of kapotte onderdelen van machines en installaties en vervangt men deze voor nieuwe. Bij modificatie hoeft men niet beslist kapotte of versleten onderdelen te vervangen. Het gaat bij modificatie over het algemeen over het optimaliseren van een machine. Men zou kunnen zeggen dat bij revisie de technische levensduur centraal staat. Als iets technisch niet meer in orde is wordt het vervangen tijdens het revisieproces.

Bij modificatie staat de economische levensduur meer centraal. Kan men doormiddel van modificatie meer of beter produceren? Zorgt de modificatie voor commercieel voordeel dan is het in het kader van de economische levensduur belangrijk dat de modificatie wordt uitgevoerd. Natuurlijk kost een modificatie wel geld over het algemeen. Deze kosten moeten tegenover het beoogde voordeel of rendement worden afgezet.

Getagd met , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

In 2018 zijn bijna 70.000 bouwvergunningen afgegeven

Het afgelopen jaar zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in totaal ongeveer 70.000 bouwvergunningen afgegeven. Dit is volgens het CBS een aantal bouwvergunningen dat overeenkomt met het aantal bouwvergunningen dat in 2017 werd afgegeven. Het CBS geeft daarmee aan dat het aantal verstrekte bouwvergunningen in Nederland nog niet op het niveau is beland van vlak voor de economische crisis. In de periode voor de economische crisis werden er tussen 2000 en 2008 gemiddeld 80.000 vergunningen per jaar verleend voor nieuwbouwwoningen.

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen geeft een belangrijke indicatie van het aantal woningen dat de komende twee jaar zal worden gebouwd. Nu het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen ongeveer gelijk is gebleven in 2018 ten opzichte van 2017 zal ook de drukte in de woningbouw ongeveer gelijk blijven het komende jaar. Gemiddeld zit tussen de verstrekking van een bouwvergunning en de oplevering ongeveer twee jaar tijd. In totaal werden er in 2018 in Nederland 66.000 nieuwbouwwoningen in Nederland opgeleverd.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Installatiebedrijven hadden tien procent omzetstijging in 2018

Het afgelopen jaar hadden gespecialiseerde bouwbedrijven een gemiddelde omzetstijging van tien procent. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag 22 februari 2019 bekend. Volgens het CBS behoren installatiebedrijven en afwerkingsbedrijven tot de gespecialiseerde bouwbedrijven. Het is niet verwonderlijk dat het goed gaat met bedrijven in de installatietechniek en elektrotechniek. Deze bedrijven krijgen het drukker vanwege de toename in de bouwproductie maar ook vanwege de energietransitie.

De energietransitie zorgt er voor dat installatiebedrijven het drukker krijgen omdat woningen en utiliteit in Nederland op grote schaal wordt voorzien van zonnepanelen. Ook warmtepompen en stadsverwarming wordt toegepast als verwarming voor woningen en utiliteit. Steeds vaker worden ook waterstofketels geplaatst en hybride ketels. Deze ketels en verwarmingssystemen moeten door ervaren installatiemonteurs worden geplaatst. Voor deze werknemers is er voldoende werk.

Feitelijk is er meer werk voor installatiemonteurs en elektromonteurs dan het totaal aantal monteurs dat in deze sectoren werkzaam is. Daarom hebben veel installatiebedrijven vacatures open gezet op jobboards en hun eigen websites. Het aantal sollicitanten met ervaring in de installatietechniek dat hierop reageert is echter beperkt. Daarom gaan steeds meer installatiebedrijven zelf personeel opleiden doormiddel van BBL trajecten. Het aantal BBL installatiemonteurs en BBL elektromonteurs neemt toe in de installatietechniek. Deze werknemers zijn echter van groot belang voor de toekomst van de installatiebranche en het slagen van de energietransitie.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Bouwsector behaalde in 2018 tien procent omzetgroei

Het afgelopen jaar heeft de bouwsector in Nederland een omzetgroei van tien procent weten te behalen. Dit werd vrijdag 22 februari 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau heeft bij de bekendmaking van dit bericht aangegeven dat dit de hoogste omzetgroei ia in tien jaar tijd. Het CBS kon de cijfers over 2018 bekend maken omdat ook de cijfers van de bouwsector van het laatste kwartaal van afgelopen jaar bekend waren gemaakt. In het vierde kwartaal bedroeg de omzetgroei van de bouwsector 10,7 procent.

Met name bedrijven die actief zijn in de woningbouw en de utiliteitsbouw lieten een aanzienlijke groei zien in omzet. In deze sectoren steeg de omzetgroei met ruim 13 procent. Dat maakt 2018 inmiddels het vierde haar waarin de omzet in deze branche hoger is uitgevallen dan het jaar 2008. Dat was het jaar vlak voor de economische crisis. Daarmee zou men de conclusie kunnen onderbouwen dat de economische crisis nu definitief voorbij is.

Toch zijn er ook zorgen in de bouwsector. Er is een tekort aan ervaren personeel. Daarnaast zijn de materialen in de bouw duurder geworden door de toename in de bouwproductie. Verder valt het op dat er weinig bouwgrond beschikbaar is. Dat zorgt er voor dat er weinig nieuwe woningen in bepaalde gebieden kunnen worden gebouwd. Denk hierbij aan de grote steden en de Randstad.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Krapte op de woningmarkt zorgt voor maximaal 205.000 woningverkopen in 2019

Er is in Nederland sprake van een zogenaamde krapte op de woningmarkt. Dit betekent in feite dat er te weinig woningen beschikbaar zijn om aan de vraag op de woningmarkt te voldoen. Er zijn dus meer mensen die woningen zoeken dan mensen die een woning te koop aanbieden. In het Kwartaalbericht over de woningmarkt geeft de Rabobank aan dat er in Nederland ongeveer 205.000 woningen verkocht zullen worden. Dit geeft Rabobank-econoom Nic Vrieselaar aan als reactie op het kwartaalbericht. Volgens de Rabobankeconoom zullen in 2020 nog ongeveer 195.000 woningen verkocht worden.

Door het beperkte aanbod op de woningmarkt zijn te-koop-staande woningen schaars geworden. Net als met andere producten die schaars zijn gaat de prijs omhoog. De prijzen van koopwoningen zijn echter voor veel Nederlanders in bepaalde regio’s onbetaalbaar geworden. De huren van woningen zijn echter ook omhoog gegaan waardoor huishoudens in feite geen kant meer op kunnen. Verhuizen naar een huurwoning kost over het algemeen meer geld en de aanschaf van een koopwoning kost al helemaal veel meer geld. Voor al in de grote steden van Nederland is dit probleem goed merkbaar. Doordat er weinig woningen te koop staan en er nauwelijks nieuwe woningen bij worden gebouwd is de crisis op de woningmarkt compleet.

Bouwbedrijven willen wel meer bouwen maar ook deze ondernemingen hebben een beperkte capaciteit. Daarnaast moet er met name in de grote steden gekeken worden waar er nog gebouwd kan worden. Veel grond is namelijk al bezet. Nieuwe bouwgrond wordt nauwelijks vrijgegeven en dat maakt het erg lastig voor mensen om een nieuwbouwwoning te kopen in drukke stedelijke gebieden. Steeds meer mensen wijken daarom uit naar kleinere steden die inmiddels ook de krapte op de woningmarkt gaan voelen. Veel mensen blijven daarom noodgedwongen zitten in een woning die niet geheel meer aan hun wensen voldoet. De woningmarkt zit op slot en het vertrouwen in de woningmarkt daalt steeds verder. Dat blijkt ook uit het rapport van de Rabobank.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Rabobank: vertrouwen in woningmarkt staat onder druk in 2019

De Rabobank heeft in het Kwartaalbericht Woningmarkt aangegeven wat de stand van zaken is op de woningmarkt in Nederland. Hieruit komt naar voren dat er sprake is van een krimpend aanbod op de woningmarkt. De woningen die te koop staan zijn de afgelopen tijd aanzienlijk in prijs gestegen. Door deze prijsstijging is de aanschaf van een koopwoning in 2019 niet voor iedereen weggelegd. Voor steeds meer mensen zou de aanschaf van een koopwoning zelfs onbereikbaar zijn volgens de Rabobank.

Volgens de bank stijgen de prijzen op de woningmarkt wel iets minder hard. In 2019 kwam de prijsstijging uit op gemiddeld negen procent. Dat is gedaald naar zes procent in 2019. Volgens de Rabobank zal de prijsstijging in 2020 afzwakken naar ongeveer vier procent. Het vertrouwen dat mensen hebben in de woningmarkt neemt af. In 2019 komt het vertrouwen in de woningmarkt nog verder onder druk te staan. Volgens de Rabobank zou slechts 15 procent van de mensen 2019 een gunstig jaar vinden om een woning te kopen. Ongeveer 47 procent geeft aan dat dit jaar helemaal geen gunstig jaar is om een woning te kopen. Daarnaast is er een groep van 39 procent die geen mening heeft.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Duizenden slimme gebouwen kunnen gehackt worden via internet

In Nederland zijn tienduizenden slimme huizen, kantoren, hotels en andere gebouwen aanwezig die zijn uitgerust met domotica en toepassingen die gebaseerd zijn op internet of things. Een groot deel van deze installaties blijkt echter eenvoudig te kunnen worden gehackt door ervaren hackers. Deze conclusie komt naar voren uit een onderzoek van Daan Keuper. Deze onderzoeker is werkzaam bij beveiligingsbedrijf Computest. In totaal zouden er volgens het onderzoek dertienhonderd kwetsbare gebouwen in Nederland aanwezig zijn. Volgens Keuper zouden hackers zonder al te veel moeite en zonder toestemming de smarthomesystemen kunnen besturen van deze gebouwen. Dit bericht werd in de media gebracht door de NOS.

Volgens Keuper maken de desbetreffende gebouwen gebruik van de KNX-standaard. Deze KNX-standaard wordt om hun slimme apparatuur met elkaar te verbinden. Dergelijke systemen behoren tot internet of things. In feite is dat een internetverbinding waarmee apparatuur met elkaar kan communiceren. Dergelijke internetsystemen kunnen worden gebruikt om een breed scala aan aparaten met elkaar te verbinden.

Zo kan verlichting en verwarming met internet of things worden geregeld maar in sommige gevallen ook de zonwering. Verlichting kan bijvoorbeeld automatisch aangaan als de zon ondergaat of verwarming kan worden uitgeschakeld als men het gebouw verlaat. Inmiddels is de KNX-standaard al 24 jaar oud volgens Keuper en is deze nooit beveiligd. Dat maakt dat dit systeem door hackers eenvoudig kan worden binnengedrongen wanneer men de KNX-standaard heeft verbonden met internet. Hackers zouden door het inbreken in het systeem de temperatuur van het gebouw kunnen regelen of de verlichting.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Veel middenkadervacatures in de techniek in 2019

In 2019 blijken er in Nederland vooral veel vacatures in de bouw en de techniek te ontstaan in het middenkader. Dit zijn in feite de kantoorfuncties in de techniek en de uitvoerende, technisch, administratieve (UTA-functies) in de bouw. Hierbij kun je denken aan tekenaars, werkvoorbereiders en andere kantoorfuncties zoals inkopers, calculators en verkopers. Het middenkader van veel bedrijven wordt versterkt. Normaalgesproken betekent dit dat er in de toekomst ook meer uitvoerend werk voor de werkvloer beschikbaar zal komen.

Als er bijvoorbeeld meer tekenaars en calculators worden ingezet omdat het middenkader van een metaalbedrijf het drukker heeft dan zal deze werkdruk uiteindelijk geuit worden in meer productie voor lassers, constructiebankwerkers of andere uitvoerende functies in de metaaltechniek. Toch zijn de meeste metaalbedrijven aan het begin van 2019 nog niet zover dat ze meer vacatures voor samenstellers, lassers, constructiebankwerkers en machinebankwerkers open zetten. Technische uitzendbureaus verwachten echter wel drukte in deze functies en zijn al aan het werven voor vakkrachten in de metaaltechniek. Daarnaast werven uitzendbureaus ook voor middenkaderfuncties in de metaal.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Uitzendbureau Randstad bouwt contracting-constructie bij Postnl af in 2019

De omstreden ‘contracting’-constructie wordt afgebouwd door uitzendbureau Randstad en Postnl. Doormiddel van de contractingconstructie werden pakketsorteerders ingezet via onderaannemers om daarmee er voor te zorgen dat deze werknemers minder loon ontvingen dan andere werknemers bij het postbedrijf. Aan het begin van 2019 zouden nog honderden werknemers via Randstad bij Postnl werken onder de contractingconstructie.

Postnl gaat in 2019 beginnen met de afbouw en zal “uiterlijk in 2020″ helemaal overstappen op gewone uitzendkrachten. De uitzendkrachten zijn nodig voor hun flexibele schil van het bedrijf. De uitzendkrachten zullen in 2020 allemaal worden beloond op basis van de cao voor uitzendkrachten. Postnl heeft aangegeven dat ze voorstander is van equal pay. Dit is een gelijke beloning voor pakketsorteerders of ze nu als uitzendkracht werken of op basis van een rechtstreeks dienstverband. Postnl wil daarnaast duidelijkheid geven in de maatschappelijke discussie over contracting. Dat heeft het bedrijf gezegd in een persbericht over de verandering.

De vakbond FNVhad eerder al aangegeven dat de ‘contracting’ activiteiten van Postnl en Randstad een schijnconstructie zijn en geeft aan dat het besluit een “enorme overwinning voor uitzendkrachten” is. De FNV heeft aangegeven sommige werknemers al jaren voor Postnl werken op basis van verschillende constructies. Ze zouden eerst als uitzendkracht werken en daarna werken via de contracting-constructie “waardoor hun reiskostenvergoeding en doorbetaalde pauzes opeens vervielen.” Dit is volgens de vakbond oneerlijk voor deze flexkrachten. In Nederland moeten uitzendkrachten verloond worden op basis van equal pay. De contractingconstructie is een methode waarmee deze wettelijke verplichting wordt omzeild. Dat is een zeer kwalijke zaak volgens de FNV die opkomt voor de belangen van uitzendkrachten.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Consumentenvertrouwen negatief in februari 2019

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is gedaald in februari 2019. Deze daling zorgde er voor dat het consumentenvertrouwen voor het eerst in vier jaar tijd negatief is geworden. Consumenten denken minder positief over de economische situatie. Daarnaast zijn consumenten ook minder breid om grote uitgaven te doen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of een woning.

Het consumentenvertrouwen is in februari uitgekomen op min 2. Dat werd bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn volgens het statistiekbureau in Nederland meer pessimistische consumenten dan optimistische consumenten. De afgelopen maanden is het vertrouwen van consumenten steeds verder gedaald. Inmiddels is het consumentenvertrouwen op het laagste niveau beland sinds de maand februari van 2015.

Ondanks het lage consumentenvertrouwen hebben consumenten in december 2,3 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Er werd volgens het CBS vooral meer geld besteed aan voedingsmiddelen en auto’s. Hoewel het consumentenvertrouwen is gedaald ligt het consumentenvertrouwen nog altijd iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde vertrouwen van consumenten ligt namelijk op min drie.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

CO2-emissie Europese vrachtwagens moet 30 procent lager zijn in 2030

Vertegenwoordigers van de Europese Unie hebben samen met het Europese Parlement urenlang onderhandelingen uitgevoerd over het reduceren van de CO2 emissie van vrachtwagens. Hieruit kwam naar voren dat in 2030 de CO2 emissie van nieuwe vrachtwagens 30 procent lager zal moeten liggen dan de CO2 emissie van deze voertuigen in het jaar 2019. Daarnaast moet de CO2 emissie van vrachtwagens in 2025 in totaal 15 procent lager liggen.

In 2022 zal er door de commissie een nieuwe doelstelling worden vastgesteld voor de periode na 2030. De huidige afspraken zijn al bijzonder omdat het de eerste keer is dat er vanuit de Europese Unie maatregelen worden genomen om de uitstoot van zware voertuigen te beperken. Dit heeft persbureau Bloomberg bekend gemaakt. In 2018 werd al bekend gemaakt dat het Europees Parlement de uitstoot van vrachtwagens zou willen reduceren met 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030. Aan het einde van afgelopen jaar werd een akkoord bereikt over de CO2-uitstoot van personenauto’s en bestelbusjes. Dit akkoord werd bereikt in december 2019. Nieuwe auto’s moeten in 2030 37,5 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021, bestelbusjes 31 procent minder.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

CBS: stijging woningprijzen zorgt voor stijging vermogen Nederlanders in 2017

Het vermogen van een gemiddeld Nederlands huishouden is in 2017 behoorlijk toegenomen. Op dinsdag 19 februari 2019 heeft het CBS aangegeven dat het gemiddelde vermogen van een huishouden is toegenomen met 6000 euro in 2017. Daardoor kwam het gemiddelde vermogen van een huishouden uit op 28.300 euro. Dit is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vooral te danken aan de flinke prijsstijgingen die hebben plaatsgevonden op de woningmarkt.

Wanneer men het woningbezit en de prijsstijgingen die daardoor hebben plaatsgevonden niet meeneemt in de berekening is het vermogen slechts toegenomen tot een bedrag van 14.100 euro. De woningmarkt is echter grillig. Door het beperkte aanbod zijn de verkoopprijzen van veel woningen aanzienlijk toegenomen. Toch is het wel heel kortzichtig om deze prijstoename in één keer bij het vermogen van een huishouden op te tellen. Wanneer alle huishoudens namelijk zouden besluiten om hun woning te verkopen zou de waarde van de woning dalen en is er feitelijk geen of nauwelijks toename in vermogen aanwezig.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Amerikaanse auto-industrie vraag Trump om geen hoge importheffingen in te voeren in 2019

Vertegenwoordigers van de Amerikaanse auto-industrie zijn bang dat hogere importheffingen een zeer slecht effect zullen hebben op de Amerikaanse automarkt. Daarom hebben een klemmend verzoek neergelegd bij de president Donald Trump waarin ze hebben gevraagd om de autosector niet onnodig te voorzien van nieuwe importheffingen op auto’s en auto-onderdelen.

Dit verzoek volgt als een reactie op een vertrouwelijk rapport van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit rapport bevat aanbevelingen voor de door het Witte Huis over welke stappen en acties ze moeten nemen in de handel. Donald Trump heeft eerder gedreigd met importheffingen en heeft deze in zijn ambtstermijn ook ingevoerd. Daar was de auto-industrie niet blij mee. Volgens Donald Trump en het Amerikaanse ministerie van Handel werd het importeren van auto’s eerder een gevaar voor de staatsveiligheid genoemd.

Voor Donald Trump is het duidelijk dat de Amerikaanse auto-industrie beschermd moet worden. het is echter de vraag of importheffingen daarvoor wel het juiste middel zijn. Als er importheffingen worden ingevoerd van 25 procent zullen voertuigen aanzienlijk duurder worden en dat is niet goed voor de handel aldus de automotive van Amerika. De werkgelegenheid in de sector zou er zelfs onder kunnen gaan lijden. Trump heeft nu negentig dagen om te bepalen of hij de importheffingen wil gaan invoeren of niet.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Europese en Amerikaanse autoproducenten vrezen importheffingen in 2019

Zowel Amerikaanse als Europese ondernemingen in de autosector zijn bang dat er negatieve gevolgen zullen ontstaan vanwege importheffingen die ingevoerd worden op auto’s. Ook op onderdelen van auto’s zullen de negatieve uitwerking van de importheffingen merkbaar zijn aldus de autoproducenten. Afgelopen zondag kwam er vanuit het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken een rapport over de eventuele belastingen naar buiten. De inhoud van dit rapport is echter nog niet duidelijk gemaakt aan het publiek.

Wanneer de Amerikaanse president Donald Trump vind dat de nationale veiligheid in het geding is kan hij besluiten om extra belastingen te heffen op de invoer van materialen en producten uit andere landen. Op dit moment zijn er aan beide kanten van de Atlantische Oceaan bedrijven die vrezen voor heffingen die kunnen variëren van 20 tot 25 procent op hun producten. Uit een onderzoek van Amerika komt bijvoorbeeld dat bij een heffing van 25 procent ruim 366.900 banen verloren kunnen gaan in de autosector en sectoren die daar gerelateerd aan zijn.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Technisch logistiek werk in opkomst in 2019

Steeds meer bedrijven in de techniek nemen technische logistieke werknemers in dienst. Bedrijven komen tot de conclusie dat alleen een logistieke achtergrond voor een magazijnfunctie bij een technisch bedrijf vaak onvoldoende is. Daarom willen ze graag dat nieuwe sollicitanten voor een magazijnfunctie ook ervaring hebben in de techniek. Het lezen van technische tekeningen en het kunnen benoemen van onderdelen is van groot belang om tijdig de materialen op de juiste plaats in een bedrijf te plaatsen. Logistiek is een belangrijk onderdeel van het bedrijf maar logistieke werknemers moeten wel de taal van de monteurs en andere technici begrijpen. Dat betekent dat logistieke krachten voldoende inzicht moeten hebben in de werkzaamheden, machines en onderdelen die bij een technisch bedrijf worden gebruikt. Steeds meer bedrijven krijgen dit inzicht en selecteren kandidaten hierop bij de sollicitatieprocedures die worden uitgevoerd om logistieke functies te vervullen.

BBL opleidingen
Kandidaten die bijvoorbeeld geen technische achtergrond hebben kunnen vaak wel doormiddel van een cursus tekeninglezen of een algemene technische opleiding op de hoogte gebracht worden van de benodigde technische kennis. Ook worden er steeds vaker BBL- trajecten ingezet. Een BBL opleiding in de techniek of logistiek kost echter al snel een paar jaren tijd. Daarom is een BBL opleiding iets dat zowel door het bedrijf als de kandidaat weloverwogen moet worden uitgevoerd. Het bedrijf moet namelijk de BBL-er tijdens zijn of haar BBL opleiding ook begeleiden. Daarvoor moet het bedrijf een erkend leerbedrijf worden. Er wordt de laatste tijd meer geïnvesteerd in technisch personeel maar gelukkig is deze ontwikkeling ook merkbaar in de logistiek. Ook op de logistieke afdeling kunnen personeelsleden steeds vaker een opleiding volgen in de techniek, logistiek of andere aanverwante richting.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

LG brengt nog geen opvouwbare smartphones op de markt in 2019

De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant LG is bezig met de ontwikkeling van een opvouwbare smartphone. Het is echter volgens het bedrijf nog te vroeg om deze variant van de smartphone op de markt te brengen. Dit bericht werd bekend gemaakt door Kwon Bong-seok aan The Korea Times. Hij is het hoofd van LG’s smartphoneafdeling en is daardoor goed op de hoogte van de ontwikkeling van de smartphones die opvouwbaar zijn. Volgens Kwon heeft het bedrijf wel overwogen om de opvouwbare smartphone uit te brengen.

Er is veel gedaan aan research en development maar desondanks is besloten om de vouwbare smartphone niet in productie te nemen. Sommige andere fabrikanten van smartphones hebben aangegeven dat ze wel een opvouwbare smartphone op de markt gaan brengen. Het gaat daarbij om Huawei en Samsung. Deze twee grootste fabrikanten van Android-smartphones hebben aangegeven dat ze in 2019 met een opvouwbare smartphone op de markt willen komen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Britten betalen na harde Brexit 10 procent meer voor een Porsche in 2019

Volgens autoproducent Porsche gaan de prijzen van Porsches voor Britten aanzienlijk omhoog als er een harde Brexit plaatsvind. Mogelijk worden de sportwagens tien procent duurder als die na 29 maart geleverd wordt. Deze waarschuwing heeft het autobedrijf in een verklaring aan persbureau Bloomberg bekend gemaakt. Porsche waarschuwt namelijk voor de gevolgen van een harde Brexit. Vanaf het moment dat een harde Brexit een feit is zullen er importheffingen worden ingevoerd. Deze importheffingen zorgen er voor dat de prijzen van ingevoerde Porsches omhoog gaan. Het Verenigd Koninkrijk zal namelijk door een harde Brexit weer terugvallen op de regels die de wereldhandelsorganisatie WTO hanteert.

Voor klanten die voor 17 januari een aanbetaling hebben gedaan voor hun nieuwe Porsche zal er weinig veranderen. Klanten die na die datum een bestelling hebben gedaan voor een nieuwe Porsche krijgen er mogelijk wel mee te maken. Deze klanten krijgen de mogelijkheid om hun bestelling aan te passen. Porsche heeft geen fabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een belangrijk nadeel ten opzichte van Nissan, Ford, Jaguar en Land Rover. Deze autoproducenten kunnen in het Verenigd Koninkrijk auto’s produceren voor de Britse markt. Daardoor hoeven ze voor de auto’s die in het VK worden geproduceerd geen importheffingen te betalen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

BBL de toekomst voor de techniek?

BBL oftewel de beroepsbegeleidende leerweg kan een belangrijk onderdeel vormen voor de toekomst van de techniek. In de techniek heeft men namelijk niet alleen te maken met technologie, innovatie en marktontwikkelingen. Ook het personeel vormt een belangrijk onderdeel van technische bedrijven. Er blijkt echter de afgelopen jaren een enorm tekort te zijn ontstaan aan technisch personeel. Dat betekent dat er de komende jaren aanzienlijk meer geïnvesteerd moet worden in technisch personeel. BBL kan hiervoor een prima oplossing zijn.

BBL
BBL wordt ook wel werken en leren genoemd. Iemand die aan een BBL opleiding deelneemt volgt in feite een opleiding op het middelbaarberoepsonderwijs oftewel een mbo-opleiding. Deze mbo-opleidingen zijn zeer praktijkgericht en zijn ontwikkeld om deelnemers of leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Tijdens een BBL-opleiding is de deelnemer grotendeels aanwezig bij een erkend leerbedrijf waar hij of zij daadwerkelijk meedraait met de werkzaamheden. Een BBL-er leert in de praktijk. Daarom is een BBL-opleiding een vorm van praktijkgericht leren. BBL-ers leren daardoor meteen de theorie toe te passen in de praktijk. Dat is een groot voordeel voor zowel de BBL-er die vaardigheden en competenties leert in een bepaald vakgebied als voor het bedrijf dat meteen wordt ondersteund met het uitvoeren van werkzaamheden.

Toekomst

Naarmate een BBL-er langer bij een bedrijf werkt vordert hij of zij in het BBL-traject. Een BBL-opleiding is zo opgebouwd dat men steeds meer vaardigheden zelfstandig uit kan voeren. Dat zorgt er voor dat de meerwaarde van de BBL-er steeds groter wordt. BBL is daardoor voor veel bedrijven een nuttig middel om het personeelstekort op langere termijn aan te pakken. Dat maakt BBL een oplossing voor het personeelsprobleem in de techniek. BBL is daarbij belangrijk voor de toekomst van de techniek in Nederland.  

Getagd met , ,
Geplaatst in Opleiding