Technisch Werken

VCU uitzendbureau heeft veel vacatures begin 2018

Een uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is mag vanwege deze certificering flexibel personeel bemiddelen voor VCA gecertificeerde bedrijven. De intercedenten van een VCU uitzendbureau zijn VIL VCU gecertificeerd wat inhoud dat deze intercedenten goed op de hoogte zijn van de doorgeleidingsplicht die ze hebben met betrekking tot de veiligheidsinstructies aan uitzendkrachten. Veel VCA gecertificeerde ondernemingen hebben het druk. Dat komt omdat een groot deel van deze bedrijven actief is in de bouw of de techniek. Juist in die sectoren is de vraag naar personeel de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen.

Vacatures in de bouw en techniek
Er is een toenemende vraag naar installatiemonteurs en elektromonteurs. Deze technische medewerkers zijn steeds moeilijker te vinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er ook sprake van een toenemende vraag naar onderhoudsmonteurs in de procesindustrie. Omdat de machinebouw een behoorlijke opleving meemaakt na de economische crisis worden ook steeds meer werktuigbouwkundigen gevraagd evenals assemblagemonteurs. Dit alles zorgt er voor dat er veel meer werkzoekenden aan een baan geholpen kunnen worden dan tijdens de economische crisis. Het is in een aantal sectoren zeer lastig om personeel te vinden om de vacatures in te vullen. Dit is onder andere het geval in de installatietechniek maar ook in de werktuigbouwkunde en metaaltechniek wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden.

Uitzendbureaus vinden moeilijk personeel

Technische uitzendbureaus zetten daarom veel vacatures uit op de vacaturebank maar ook op hun eigen website. Omdat hierop maar weinig gekwalificeerde arbeidskrachten reageren gaan steeds meer uitzendbureaus in de techniek zelf actief oude inschrijvingen in hun systeem benaderen over hun beschikbaarheid. Sollicitanten die zich jaren geleden bij een uitzendbureau hebben ingeschreven krijgen daarom nu dikwijls een telefoontje of een email over hun beschikbaarheid. Echter hebben deze werkzoekenden niet stil gezeten de afgelopen tijd. Een groot deel van het bestand van een uitzendbureau, of dat nu een VCU uitzendbureau is of niet, heeft in middels werk gevonden. Er ontstaat nu een steeds grotere krapte aan technisch personeel.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is een ondernemingsraad of OR?

Een ondernemingsraad wordt afgekort met OR en is een inspraakorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers binnen het bedrijf. Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers die werkzaam zijn voor een bedrijf en namens het personeel overleggen met het management en/of directie van het bedrijf met betrekking tot de personeelsbelangen. In Nederland is elk bedrijf met 50 of meer werknemers in dienst verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Per bedrijf kunnen zowel de samenstelling als de omvang van de OR verschillen.

Wet op de ondernemingsraden (WOR)
In Nederland zijn de rechten en plichten voor de ondernemingsraad en het bedrijf die een ondernemingsraad heeft (of moet hebben) vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hierin is onder andere bepaald dat elk bedrijf dat met ten minste 50 werknemers een ondernemingsraad moet instellen. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kan de Sociaal Economische Raad (SER) aan een bedrijf ontheffing verlenen en hoeft het bedrijf niet aan de verplichting te voldoen om een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de ondernemingsraden is vastgesteld hoe een ondernemingsraad moet worden samengesteld en hoe haar deelnemers moeten worden gekozen.

Daarnaast is in de WOR vastgelegd hoe de ondernemingsraad dient te overleggen met de bestuurders van het bedrijf waar de ondernemingsraad is ingesteld. De taken en bevoegdheden van een ondernemingsraad zijn in de WOR duidelijk vastgelegd. De belangrijkste taken van de ondernemingsraad zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Verder hebben ook de leden van de ondernemingsraad bepaalde rechten en rechtsbescherming die eveneens in deze wet zijn vastgelegd.

Rechten van de ondernemingsraad
Een ondernemingsraad heeft een aantal specifieke bevoegdheden en rechten. Deze zijn van toepassing wanneer er beleid wordt gevormd dat invloed heeft op de werknemers en hun rechten. In dat geval heeft ook de ondernemingsraad een rol in de besluitvorming. De rechten van de ondernemingsraad zijn verdeelt in vier groepen:

  • Adviesrecht. Als een bestuurder belangrijke beslissingen wil nemen die financiële, organisatorische en economische gevolgen hebben dan zal de bestuurder hiervoor advies moeten vragen aan de ondernemingsraad. De moet zeker gebeuren wanneer deze beleidsveranderingen invloed hebben op het personeel en de rechten en plichten van het personeel in de organisatie.
  • Instemmingsrecht. De bestuurder van een organisatie moet instemming vragen aan de ondernemingsraad wanneer de bestuurder besluiten wil nemen met betrekking tot regelingen omtrent het personeel. De ondernemingsraad zal deze besluiten of plannen moeten beoordelen. Wanneer de ondernemingsraad hier niet mee instemt mag het bestuur de plannen niet ten uitvoer brengen. Als de bestuurder dit toch doet dan kan de OR het besluit nietig verklaren en naar de kantonrechter gaan om een gerechtelijke procedure tegen het besluit te starten.
  • Initiatiefrecht. De ondernemingsraad heeft het recht om met voorstellen te komen wanneer de OR van mening is dat deze voorstellen goed zijn voor de organisatie en het personeel dat daarvoor werkzaam is.
  • Recht op informatie. De ondernemingsraad heeft recht op alle relevante informatie die het orgaan nodig heeft om haar taak goed uit te kunnen voeren. Hierbij kun je denken aan informatie over beloningsmodellen en beleidsplannen. Ook op informatie met betrekking tot het sociaal jaarverslag en de jaarrekeningen heeft de ondernemingsraad recht.

Besluiten over arbeidsomstandigheden
Een werkgever heeft in Nederland de plicht om er alles aan te doen om de arbeidsomstandigheden van werknemers zo veilig mogelijk te maken. Ook dient de werkgever er alles aan te doen om een gezonde werkplek te creëren. Omdat arbeidsomstandigheden direct invloed hebben op het personeel en het welzijn daarvan zullen besluiten over dit onderwerp moeten worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. In dit geval heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat houdt in dat als de voorgenomen besluiten door de ondernemingsraad worden afgekeurd het bedrijf deze besluiten niet mag uitvoeren.

Men kan in dit verband denken aan het opzetten en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E. Bedrijven zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwerk (Arbowet) verplicht hun risico’s te inventariseren en te evalueren. Beleidsplannen met betrekking tot de risico- inventarisatie en -evaluatie moeten worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ook voor het opstellen van een Plan van Aanpak waarmee de risico’s en arbeidsomstandigheden worden veranderd zal de OR om instemming moeten worden gevraagd. Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarin de OR instemmingsrecht heeft in de arbeidsomstandigheden van een bedrijf. Ook met betrekking tot onderwerpen als het aanstellen van een preventiemedewerker en de keuze voor een arbodienstverlener zal de OR haar recht op instemming hanteren. Het spreekt voor zich dat de ondernemingsraad dit recht puur ten gunstig van de veiligheid en gezondheid van het personeel zal gebruiken. Daarom zal de ondernemingsraad indien ze te weinig kennis heeft van arbeidsomstandigheden ook een adviseur kunnen inschakelen zodat tot een goed besluit wordt gekomen.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Management

Beloningsverschillen in grote bedrijven moeten voorgelegd worden aan OR vanaf 2018

De directies van grote bedrijven moeten in de toekomst waarschijnlijk beloningsverschillen gaan bespreken met de ondernemingsraad (OR). Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend door voormalig minister Asscher van Sociale Zaken. Komende dinsdag zal hierover in de Tweede Kamer worden gestemd door de Kamerleden. Waarschijnlijk zal een groot deel van de Tweede Kamer voor stemmen. Eerder hadden de VVD en het CDA tegen gestemd. Inmiddels lijkt D66 na een periode van twijfelen toch vóór het wetsvoorstel te stemmen. Ook andere partijen zoals de PvdA, SP, Denk, PVV en GroenLinks gaan waarschijnlijk voorstemmen.

Topsalarissen
Het wetsvoorstel werd ingediend vanwege de grote maatschappelijk verontwaardiging met betrekking tot de vaak enorme verschillen tussen de salarissen in de top van grote bedrijven en de salarissen van werknemers in lagere functies. Met name in grote beursgenoteerde bedrijven krijgen bestuurders vaak miljoenensalarissen. Deze salarissen liggen vaak vele malen hoger dan een modaal inkomen of modaal salaris dat ongeveer 37.000 euro op jaarbasis is. Deze verrijking van de top zorgt voor onrust binnen bedrijven en ook daar buiten. In de praktijk heeft de OR de mogelijkheid om bij de directie navraag te doen over de beloningsverhoudingen binnen hun onderneming.

Dit gebeurd in de praktijk echter maar zelden. Bovendien wordt er nauwelijks wat met de informatie gedaan. In totaal zou de directie van slechts twintig procent van de bedrijven beloningsverhoudingen met de ondernemingsraad bespreken. De OR zou het ook vaak lastig vinden om de beloningsverhoudingen met de directie ter sprake te brengen. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen zou dit beter geregeld moeten zijn.

Positie ondernemingsraad wordt sterker?
Bedrijven met meer dan honderd werknemers in dienst worden volgens het wetsvoorstel in de toekomst verplicht om de beloningen mondeling te bespreken met de ondernemingsraad. Minister Koolmees is de opvolger van Lodewijk Asscher en geeft aan dat de nieuwe wet er voor zal zorgen dat er meer bewustwording ontstaat bij bedrijven. Daarnaast zou de positie van de ondernemingsraad sterker worden in de toekomst door deze wet.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Shell wil in 2018 een taxidienst beginnen in Londen

Olie- en gasconcern Shell heeft plannen om een taxidienst te starten in Londen. Daarvoor heeft Shell een aanvraag ingediend bij de Londense vervoersautoriteit. De aanvraag voor de taxidienst is niet door Shell rechtstreeks ingediend maar door de app FarePilot. Dit bedrijf is grotendeels in handen van Shell. Het bericht werd gepubliceerd in de zakenkrant Financial Times. Echter zou de aanvraag al in juli 2017 gedaan.

FarePilot is een bedrijf dat aan chauffeurs inzichtelijk maakt waar er een stijgende vraag is naar taxivervoer. Het bedrijf is als een startup begonnen aan het einde van 2016. Op dit moment is slechts vijfentwintig procent in handen van de Boston Consulting Group. De overigen driekwart van het bedrijf is in handen van Shell. Op dit moment zou Shell taxichauffeurs vragen voor deelname aan testen met het programma.

Er zou echter nog geen besluit genomen zijn of het project daadwerkelijk zal worden doorgezet. Wel is het belangrijk dat er al stappen worden gemaakt in het aanvragen van vergunningen. Wanneer deze vergunningen niet ontvangen worden is het in ieder geval moeilijk om de dienst te starten. Er moeten de komende tijd nog wat hindernissen worden genomen in dit proces.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

British Airways onderhandelt over aanschaf nieuwe A380’s in 2018

British Airways (BA) is in onderhandeling met vliegtuigbouwer Airbus over de aanschaf van nieuwe A380′s. Dit bericht zouden bronnen aan persbureau Bloomberg bekend hebben gemaakt. Deze bronnen zouden betrokken zijn bij de onderhandeling over de A380 vliegtuigen.

British Airways en de A380
Momenteel heeft British Airways twaalf A380′s in haar vloot. Deze vloot zou echter uitgebreid moeten worden. Er zou worden gekeken naar zeven tweedehands vliegtoestellen maar inmiddels wordt overwogen of een de aanschaf van een groter aantal nieuwe A380’s niet een betere oplossing is. De A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Niet elke luchtvaartmaatschappij heeft interesse in deze superjumbo omdat deze groot is en niet energiezuinig is.

Meer passagiers
De A380 kan echter wel een groter aantal passagiers vervoeren dan andere passagiersvliegtuigen. Dat maakt het vliegtuig interessant voor British Airways. Deze luchtvaartmaatschappij kan een groter aantal passagiers per vlucht vervoeren van en naar Heathrow. Op dit moment zit de Londense luchthaven namelijk dicht tegen haar capaciteit aan.

Redding voor de A380 superjumbo
Deze week werd ook al bekend gemaakt dat Emirates ook al een order voor de bouw van 36 superjumbo’s van Airbus had uitgezet. De waarde van de order van Emirates wordt geschat op 16 miljard dollar. Door deze order krijgt het vliegtuigmodel van Airbus een langer bestaansrecht. Het A380-programma staat al geruime tijd onder druk. Er werden kapitalen in de ontwikkeling van de A380 geïnvesteerd. Er werden echter maar weinig bestellingen gedaan voor deze superjumbo. Gelukkig lijkt Airbus nu twee grote orders binnen te halen aan het begin van 2018. Dat betekend dat de productie van de A380 nog even gehandhaafd kan blijven.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is een gasveer?

Een gasveer is een cilinder waarin een zuiger is geplaatst en een gas dat onder druk wordt samengeperst en zo een verende werking creëert. Daarnaast is er een ventiel in de zuiger geplaatst die er voor zorgt dat de beweging wordt gedempt. De kracht van de gasveer wordt aangegeven in Newton. Er zijn twee verschillende soorten gasveren:
• Gasdrukveer is een gasveer die het meeste wordt gebruikt. De gasdrukveer is in normale toestand uiteengeschoven en kan doormiddel van een druk in elkaar worden gedrukt waarbij het gas wordt gecomprimeerd.
• Gastrekveer is een veer die werkt op tegenovergestelde wijze. Een gastrekveer kan doormiddel van kracht uit elkaar worden getrokken.
Er zijn gasveren met een instelbare kracht en sommige gasveren zijn blokkeerbaar. Een blokkeerbare gasveer heeft een holle zuigerstang met daarin een slangetje. Door de holle zuigerstang kan een ventiel in de zuiger worden geopend. Er wordt bijvoorbeeld een blokkeerbare gasveer toegepast in een bureaustoel. Niet-blokkeerbare gasveren worden onder andere geplaatst aan de achterklep of kofferbakklep van auto’s.

Werking van een gasveer
De verende werking van een gasveer komt tot stand doordat het gas in de cilinder wordt samengeperst. Over het algemeen wordt er stikstofgas in een gasveer geplaatst. Stikstofgas wordt ook vaak toegepast in drukvaten zoals het expansievat dat geplaatst is in een centrale verwarmingsinstallatie (cv-installatie). Stikstofgas is combineerbaar net als andere gassen. De zuiger moet echter goed afgesloten worden zodat er tijdens het comprimeren van het stikstofgas geen gas langs de zuiger kan ontsnappen. Voor deze afsluiting wordt meestal olie gebruikt. Wanneer deze olie echter uitdroogt of (voor een deel) verdwenen is zal de werking van de gasveer aanzienlijk minder worden.

Getagd met , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is een veiligheidsventiel of veiligheidsklep?

Een veiligheidsventiel of veiligheidsklep is een beveiligingssysteem dat wordt aangebracht in een toevoerleiding van een apparaat en automatisch opent of sluit wanneer er in het systeem een bepaalde maximumwaarde van temperatuur of druk wordt overschreden. Het veiligheidsventiel zorgt er voor dat het (leiding)systeem niet beschadigd wordt door de opgebouwde druk door de druk (voor een deel) te laten ontsnappen. Het veiligheidsventiel zal bij een te grote druk een deel van het gas of de vloeistof laten ontsnappen uit het systeem. Men heeft het dan over het laten ontsnappen van het ‘drukopbouwende medium’. Ook kan het veiligheidsventiel er voor zorgen dat de toevoer van het medium wordt beperkt waardoor de druk afneemt.
Er worden in systemen verschillende soorten veiligheidskleppen. Deze worden in twee hoofdgroepen ingedeeld namelijk de automatische en gestuurde veiligheidskleppen. Het verschil tussen deze veiligheidskleppen wordt kort toegelicht:

  • Gestuurde veiligheidsventielen worden doormiddel van een alarm in een elektronische besturing geschakeld.
  • Automatische ventielen kunnen zelf de grootheid van een medium meten. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de ingestelde grenswaarde zal de klep zich automatisch gaan sluiten. Een voorbeeld van een automatisch ventiel is het overdrukventiel.

Overdrukventiel
Een overdrukventiel is een automatisch ventiel dat zich opent wanneer er een drukverschil tussen een ingang en uitgang wordt gemeten die boven de ingestelde waarde komt. Er is dan sprake van een ‘over’ druk oftewel een teveel aan druk. Een overdrukventiel wordt vaak aangebracht om een systeem te beschermen. Wanneer er teveel druk ontstaat in bijvoorbeeld leidingsystemen bestaat de kans dat gedeelten van het systeem openbarsten of losbreken wanneer de druk niet weg kan komen. Dit is ook het geval bij drukvaten die aangebracht zijn in leidingsystemen. Uiteraard is het belangrijk dat er duidelijke regels worden gehanteerd voor het plaatsen en fabriceren van drukapparatuur. Hiervoor zijn Europese regels opgesteld in de PED-richtlijn (Richtlijn 97/23/EG) en de richtlijn m.b.t. drukvaten van eenvoudige vorm in Richtlijn 87/404/EEG.

Overstortventiel
In centrale verwarmingsinstallaties wordt ook gebruik gemaakt van een veiligheidsventiel. In die installaties heeft men het echter over een overstortventiel. In het overstortventiel is een veer geplaats die de klep gesloten houdt. Deze veer is afgesteld op een druk van drie bar. Wanneer de druk in de cv-leiding boven de drie bar uitkomt zal het overstortventiel er voor zorgen dat er een bepaalde hoeveelheid water uit de cv-leiding zal worden geloosd.
Als water wordt verwarmd zal het uitzetten. Zo zet water van 10 wanneer het verwarmt wordt tot 85 °C uit met ongeveer 3%. In eerste instantie zal de toegenomen druk in de cv-installatie worden opgevangen door een expansievat dat is aangebracht in de installatie. Wanneer het expansievat echter defect raakt dan zal de druk alsnog oplopen. Daarom is een overstortventiel als extra veiligheidsmaatregel aangebracht. Een overstortventiel kan op het riool wordt aangesloten zal men gebruik moeten maken van een trechter.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is een expansievat van een centrale verwarming?

Een expansievat wordt gebruikt in een met vloeistof gevulde installatie om de drukveranderingen te beperken. Zo wordt een expansievat aangebracht in een centrale verwarmingsinstallatie. In een expansievat zijn twee compartimenten aanwezig. Deze compartimenten worden van elkaar gescheiden door een membraan. Van deze twee compartimenten staat één compartiment in contact met het systeem. Dit houdt in dat dit compartiment is gevuld met dezelfde vloeistof als in het systeem wordt gebruikt. In het geval van een centrale verwarming is één compartiment van het expansievat gevuld met cv-leidingwater. Het andere compartiment van het expansievat bevat een samengeperst gas.

Hoe werkt een expansievat?
Een expansievat is een drukvat. Het woord expansie maakt duidelijk dat er ook sprake is van het uitzetten van een stof. In dit geval kan een vloeistof uitzetten en zal dit uitzetten opgevangen moeten worden met een ander soort stof namelijk een gas. Een gas kan men namelijk comprimeren en een vloeistof niet. Het ene compartiment van het expansievat bevat daarom de vloeistof van het systeem en het andere compartiment een gecomprimeerd gas.
Als de druk in het systeem oploopt zal het membraam dat de twee compartimenten van elkaar scheid richting het gas verschuiven. Hierdoor neemt het volume in het systeem toe en wordt het gas samengeperst. Omdat het volume in het systeem toeneemt zal de druk in het systeem afnemen. De zogenaamde voordruk in het expansievat bedraagt 0,5 bar of 1 bar. Er zijn expansievaten met verschillende inhoud op de markt. De inhoud van een expansievat houdt verband met de waterinhoud of vloeistofinhoud van de installatie.

Waar worden expansievaten toegepast?
De meest bekende toepassing van expansievaten is de toepassing in cv-installaties. Een expansievat is een belangrijk onderdeel van een cv-installatie omdat het water in de centrale verwarmingsinstallatie regelmatig wordt verwarmd en vervolgens afkoelt door het in- en uitschakelen van de verwarming. De cv-ketel verwarmt het water van de cv-leidingen en is meestal gekoppeld aan een thermostaat of aan domotica.

Expansievat kapot
De wisselende temperaturen van het cv-leidingwater zorgt voor volumeverschillen en drukverschillen in de cv-installatie. Warm water zet namelijk uit. Het verschil in druk en volume wordt opgevangen door het expansievat. Als het drukverschil echter te sterk varieert door de veranderingen van de watertemperatuur dan kan het expansievat het drukverschil niet meer goed opvangen. Het is mogelijk dat het expansievat dan een kapot membraam krijgt. Dit kan men zelf controleren door met een hard voorwerp te tikken tegen de zijkanten van het vat. Als het goed is hoort men een verschil tussen het tikken tegen de bovenkant van het vat en de onderkant. Als dat niet het geval is zal er geen sprake zijn van twee gescheiden compartimenten. Overigens wordt er naast een expansievat meestal een tweede beveiliging aangebracht tegen overdruk. Dit is de ontlastklep oftewel het overstortventiel. Het overstortventiel is een veiligheidsventiel.

Vormgeving van het expansievat
Wanneer men denkt aan een expansievat dan denkt men meestal aan een rood cilindervormig vat dat naast een cv-ketel hangt. Dit vat is bevestigd aan een opvangsysteem dat aan de muur is vastgemaakt. Dit rode expansievat werd vlak na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door Johan Wormmeester. Na de oorlog was er weinig geld beschikbaar en moesten technici goed nadenken over een goedkope en effectieve oplossing voor technische vraagstukken. Wormmeester dacht dat het ontwikkelen van een nieuwe mal behoorlijk veel geld zou kosten. Daarom had hij een goedkopere oplossing bedacht namelijk twee pannen op elkaar. Deze twee pannen werden tegen elkaar gehouden door een ring. In het midden van deze twee helften zit een rubberen membraan vastgeklemd. De bovenste helft van het expansievat is gevuld met het cv-leidingwater en de onderste helft met stikstofgas. Het water bovenste helft van het expansievat kan uitzetten wanneer de cv-ketel in werking treed. Het stikstofgas wordt dan in elkaar gedrukt. Wanneer de cv-ketel afslaat zal het membraan langzaam weer naar boven bewegen en zal het stikstof gas gaan uitzetten.

Getagd met , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Raming stormschade 18 januari 2018 op 90 miljoen euro

Donderdag werd een voorzichtige schatting gedaan van de stormschade door het Verbond van Verzekeraars. Volgens deze schatting kwam de schade uit boven de 10 miljoen euro. Op vrijdag 19 januari 2018 werd een iets nauwkeuriger schatting gemaakt eveneens door Het Verbond van Verzekeraars. Deze schatting komt op 90 miljoen euro. Daarbij werd opgemerkt dat ook dit een voorlopige schatting is. De brancheorganisatie heeft in de bepaling van dit bedrag alleen de schade meegenomen die werd aangericht aan woningen en auto’s.

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat het schadebedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. De schade aan eigendommen van de overheid en bedrijven is namelijk niet in de som van 90 miljoen euro meegenomen. De verzekeraars hebben extra capaciteit nodig om de claims te verwerken op inboedelverzekeringen, opstalverzekeringen en autoverzekeringen. De stom van 18 januari 2018 heeft aanzienlijk meer schade veroorzaakt dan de storm van 3 januari. Toen kwam de totale schade uit op ongeveer 10 miljoen euro.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Investeringen in vastgoed opgelopen tot 19,5 miljard in 2017

In 2017 is voor 19,5 miljard euro geïnvesteerd in vastgoed in Nederland. Deze totale investering is een nieuw record. Dit komt naar voren uit cijfers van de internationale vastgoedadviseur CBRE. Nederland zou volgens de CBRE behoren tot de Europese investeringsmarkten die het beste presteren. Ook voor 2018 zijn de prognoses gunstig. Volgens de CBRE zouden vastgoedbeleggers de komende tijd hun strategie veranderen. Zo zouden beleggers in het vastgoed ook gaan beleggen in gebouwen op ongebruikelijke locaties en minder voor de hand liggende beleggingscategorieën.

In 2016 werd in Nederland nog voor 14 miljard euro geïnvesteerd in vastgoed. Dat bedrag was toen al een record. In 2017 kwam de totale som uit op 19,5 miljard en dat is aanzienlijk hoger. Een groot deel van de investeringen in het vastgoed werd gedaan door buitenlandse investeerders. Dit was bij 70 procent van de investeringen het geval.

Er werd met name geïnvesteerd in utiliteit zoals kantoorcomplexen en hotels. Ook in gebouwen met een logistieke functie werd geïnvesteerd evenals in zorgvastgoed en woningen. De huidige investeringen zouden volgens het CBRE wel gezonder zijn dan de vorige investeringspiek die plaatsvond tussen 2005 en 2007. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er nu strengere regels worden gehanteerd over de schulden waarmee aankopen gefinancierd mogen worden. In het verleden kon men investeringen met meer risico’s aangaan.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Renault-Nissan-Mitsubishi grootste autoproducent ter wereld in 2017?

De alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi was in 2017 de grootste leverancier van auto’s. Deze alliantie verkocht meer voertuigen dan de Volkswagen Group. Dit bericht werd bekend gemaakt door Carlos Chosn. Hij is de voorzitter van Renault-Nissan-Mitsubishi en beweert dat deze alliantie in het afgelopen jaar ruim 10,6 miljoen voertuigen heeft afgeleverd.

Volkswagen had eerder bekend gemaakt dat zij in 2017 in totaal ongeveer 10,7 miljoen exemplaren had verkocht. In een parlementaire hoorzitting in Parijs had Ghosn volgens Reuters aangegeven dat Volkswagen bij de bepaling van het aantal niet alleen auto’s had gerekend maar ook vrachtwagens. Zo zou Volkswagen ook de vrachtwagens die geproduceerd zijn door haar dochterondernemingen MAN en Scania hebben meegerekend in haar verkoopaantallen.

Wanneer men deze vrachtwagens van het totaal afhaalt zou de totale verkoop van Volkswagen over 2017 lager uitvallen. Volgens Ghosn zou de totale verkoop van de Volkwagen Group uitkomen op 10,53 miljoen exemplaren. Dit zorgt er voor dat er volgens de voorman van de Renault, Nissan en Mitsubishi alliantie geen twijfel bestaat over wie op nummer 1 staat in de wereldwijde autoverkoop.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Stormschade donderdag 18 januari 2018 waarschijnlijk boven 10 miljoen

De grote storm die Nederland op donderdag 18 januari 2018 getroffen heeft veel schade veroorzaakt. Het Verbond van Verzekeraars heeft de totale schade op ruim 10 miljoen euro geschat.

Op vrijdag 19 januari 2018 zal er een nauwkeuriger schatting gemaakt kunnen worden van de totale schade. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars donderdagochtend laten weten.

Er zijn verschillende factoren die voor extra veel schade zorgen. Zo is de natte grond ook een probleem. De natte grond zorgt er voor dat bomen maar ook constructies minder stevig in de grond vast zitten en makkelijker kunnen omwaaien. Dat leidt meestal tot grote schade aan panden.

Geplaatst in Nieuws

Meer vaste contracten in 2018

Volgens het ING Economisch Bureau worden in Nederland meer vaste contracten aan werknemers verstrekt. Deze ontwikkeling is vooral de laatste jaren merkbaar. In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in Nederland gestegen. Na de economische crisis zijn vooral veel werknemers op flexibele basis aan de slag gegaan. Hierbij kun je denken aan uitzendkrachten die via een uitzendbureau werken maar ook aan werknemers die tijdelijke contacten of nul-urencontracten hebben.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Ook werden er steeds meer zzp’ers en interim professionals ingehuurd door bedrijven. De flexibilisering op de arbeidsmarkt bleek enorm toegenomen. De flexibilisering nam zo sterk toe dat de overheid had besloten om doormiddel van de Wet Werk en Zekerheid de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan banden te leggen. Echter bleek deze wet in combinatie met regels omtrent de transitievergoeding nauwelijks effectief tegen de flexibele dienstverbanden die door uitzendbureaus en werkgevers werden verstrekt aan werknemers.

De flexibilsering kwam in het derde kwartaal van 2017 meer in evenwicht ten opzichte van het aantal vaste contracten. Ook de komende tijd zullen waarschijnlijk meer vaste contracten worden verstrekt omdat werkgevers graag het personeel op de loonlijst willen behouden en eventueel uitbouwen. Een vaste kern wordt daardoor langzaam maar zeker groter ten opzichte van de flexibele schil. Zo heeft een bedrijf meer stabiliteit en dat is nodig vanwege de orderportefeuille die bij veel bedrijven goed gevuld is.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Olmia Robotics heeft haar assortiment uitgerbeid met de YouRing in 2018

System integrator van CoBots (collaboratieve robots) in Tiel, Olmia Robotics, heeft haar assortiment toebehoren voor CoBots uitgebreid met de YouRing. De YouRing verhoogt de mate van interactie tussen mens en machine. Deze sensor is een nieuwe, revolutionaire ontwikkeling die CoBots nog veiliger maakt om mee te werken. Het is een apparaat dat je monteert tussen de robotarm en zijn end effector. Licht en/of geluidseffecten geven aan wanneer de robotarm in bedrijf is. De YouRing maakt gebruik van LED verlichting en een krachtige geluidszender.

Volledig programmeerbaar
Het licht en geluid is volledig instelbaar via de URCaps plug-in, waardoor de YouRing ook Universal+ gecertificeerd is. Via de plug-in definieer je het type licht en/of geluid dat je nodig hebt tijdens de uitvoering van het programma van de CoBot. Licht effecten kunnen roterend, knipperend of kleur-veranderend (in regenboogkleuren) zijn. De toon en toonhoogte van de zoemer is ook programmeerbaar. Hiermee is het mogelijk een vooraf in te stellen effect te programmeren afhankelijk van de robotstatus (veiligheidsstop, waarschuwing, etc.).
YouRing is een draadloos apparaat en daarom gemakkelijk op de CoBot te monteren. Het apparaat is uitgerust met twee knoppen:
• Een knop om de “freedrive-modus” in te schakelen, zodat je de knop op de teach pendant niet ingedrukt hoeft te houden en dus een hand vrij hebt voor het bewegen van de robotarm.
• Een knop met een scriptfunctie om specifieke functies uit te voeren, bijvoorbeeld om een digitale uitgang te activeren of om de robot een handmatige invoer te geven zodat hij een gepauzeerde taak voortzet.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Ontwikkelingen in de technische uitzendbranche januari 2018

De economie floreert en het aantal banen blijft groeien. Bedrijven in Nederland hebben een uitdaging met betrekking tot het invullen van vacatures en het behouden van hun werknemers. Nieuwe werknemers vinden wordt voor veel bedrijven lastiger in 2018. Dat komt omdat in 2018 de economie nog verder zal groeien. Bedrijven krijgen het drukker en zetten meer vacatures open. De werkgelegenheid neemt daardoor toe en de krapte op de arbeidsmarkt ook.

Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 183.000 banen bijgekomen volgens het UWV. Dit zijn zowel vaste als tijdelijke banen. De verwachtingen van het UWV zijn dat er in 2018 in totaal nog 150.000 banen bij komen. Dit biedt kansen voor uitzendondernemingen in Nederland. Met name uitzendbureaus die actief zijn in een groeimarkt zullen de komende tijd merken dat ze veel meer vacatures krijgen van hun opdrachtgevers.

Technische uitzendbureaus
Uitzendbureaus in de techniek waaronder VCU uitzendbureaus merken dat de bouw en de metaaltechniek aantrekt. Er worden meer technische uitzendkrachten aangenomen in deze sectoren. Daarnaast worden ook vacatures uitgezet voor installatiemonteurs, elektromonteurs, werktuigbouwkundigen, lassers en constructiebankwerkers. Uitzendkrachten zijn voor deze functies nauwelijks te vinden op de arbeidsmarkt.

Bedrijfscultuur
Omdat het steeds moeilijker wordt om werknemers binnen te halen denken bedrijven goed na over hun rol als werkgever. Zo wordt er meer gedaan om werknemers binnen te houden. Bedrijven investeren in arbeidsvoorwaarden en opleidingen. Ook is de kans op een vast contract groter geworden. Dit blijkt ook uit onderzoek van analisten van de ING. Het ING Economisch Bureau heeft hierover op donderdag 18 januari 2018 informatie verstrekt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

In 2017 is de werkloosheid met 100.000 werklozen gedaald

Het afgelopen jaar is de werkloosheid in Nederland verder gedaald. Inmiddels is 2017 het derde jaar achter elkaar waarin de werkloosheid in Nederland is afgenomen. Ten opzichte van 2016 waren er gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook daalde het aantal werklozen in de loop van 2017 steeds verder. Zo waren er in december 395.000 werklozen. Dit aantal lag 2000 lager dan een maand eerder.

WW-uitkeringen
Door de daling in de werkloosheid liep ook het aantal WW-uitkeringen terug. Het UWV heeft aangegeven dat er in de maand december 330.000 mensen met een uitkering. Dit aantal lag twintig procent lager dan het aantal werklozen in dezelfde maand in 2016. In alle leeftijdscategorieën is een afname in werklozen merkbaar. In heel 2017 werden er in Nederland 390.000 nieuwe uitkeringen verstrekt. Dit is ook 20 procent minder dan een jaar eerder.

Meer werkenden
In Nederland neemt de arbeidsparticipatie toe. De arbeidsparticipatie is in feite het aantal mensen dat daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelneemt. Daarbij kijkt men naar de beroepsbevolking. Het aantal mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met betaald werk is gestegen in 2017. In 2017 lag het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep gemiddeld 176.000 hoger dan in het jaar ervoor. Daarmee is de arbeidsparticipatie in Nederland voor het derde jaar op rij gestegen. In de maand december van 2017 hadden in totaal ongeveer 8,7 miljoen mensen een betaalde baan.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Aluminiumproducent Alcoa verwacht in 2018 wereldwijd aluminiumtekort

Aluminiumproducent Alcoa denkt dat er in 2018 een tekort zal ontstaat aan aluminium. De aluminiumproducent had eerder aangegeven dat de vraag en het aanbod van aluminium in 2017 ongeveer in balans was.

Er zijn wereldwijd echter veranderingen aan de orde in de aluminiummarkt. Zo worden er hervormingen doorgevoerd bij de Chinese bedrijven die aluminium produceren. Deze producenten moeten zich houden aan strengere regels die in het land zijn ingevoerd. China maakt stappen om minder CO2 uit te stoten en kijkt daarbij ook naar de aluminiumproducenten.

De producenten van aluminium produceren naast aluminiumproducten ook veel broeikasgassen waaronder CO2. Daarom moet deze sector verschillende maatregelen door gaan voeren. Deze maatregelen zorgen er waarschijnlijk voor dat er minder aanbod zal komen van aluminium op de markt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Nederlandse wegen interessant voor testen zelfrijdende auto’s in 2018

Het wegennetwerk van Nederland is goed voorbereid voor het testen van zelfrijdende auto’s. Uit onderzoek van adviesorganisatie KPMG blijkt dat Nederland over een gunstige infrastructuur beschikt. Ook het overheidsbeleid en de wetgeving van Nederland zijn interessant voor bedrijven die zelfrijdende auto’s willen testen op een wegennetwerk.

KPMG heeft onderzoek gedaan onder twintig landen. Van alle onderzochte landen staat Nederland op de eerste plek als het gaat om gunstige landen voor het testen ven autonome auto’s op autowegen. Nederland heeft vooral een goed onderhouden wegennetwerk volgens het onderzoek. Verder heeft Nederland veel oplaadpunten voor elektrische auto’s. Deze laadpaleninfrastructuur wordt goed onderhouden en uitgebreid. Bovendien is er veel aandacht voor research en development en zijn er veel locaties voor onderzoek en ontwikkeling langs de wegen.

Het testen van zelfrijdende auto’s wordt in Nederland niet ontmoedigd door de overheid maar juist gestimuleerd. De wet van februari 2017 is een voorbeeld van de ondersteuning die de overheid biedt op het gebied van testen van zelfrijdende auto’s op Nederlandse wegen. Die wet heeft namelijk bedrijven toestemming geboden om onder bepaalde voorwaarden het testen van autonome voertuigen op de openbare weg uit te voeren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Hyundai belooft 45.000 extra banen in 2022

Hyundai Motor Group wil meer werknemers aannemen de komende tijd. De loonlijst van de autoproducent moet tot aan 2022 groeien met ongeveer 45.000 extra werknemers. Hyundai wil de komende vijf jaar in totaal ongeveer 22 miljard dollar gaan investeren. Deze informatie komt naar voren uit berichten van het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën. Persbureau Reuters publiceerde de berichten van Hyundai.

Minister Kim Dong-Yeon had afgelopen woensdag 17 januari 2018 een bezoek gebracht aan Hyundai. De overheid van Zuid-Korea vindt het belangrijk dat het goed gaat met Hyundai. De Hyundai Motor Group, waartoe ook Kia Motors behoort, heeft bevestigd dat de autoproducent inderdaad een banenplan heeft. Momenteel heeft Hyundai 68.194 werknemers op de loonlijst staan. Kia heeft daarnaast ook nog 34.752 werknemers in dienst volgens persbureau Reuters.
Volgens analisten zouden de plannen van de Hyundai Motor Group vooral moeten worden beschouwd als een gebaar naar de regering van Zuid Korea. Volgens sommige analisten zou het nog lastig worden voor Hyundai om hun beloften waar te maken.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Koninklijke Gazelle heeft meer dan vijftien miljoen fietsen geproduceerd in 2018

Koninklijke Gazelle heeft inmiddels haar vijftien miljoenste fiets geproduceerd. Het duurde ongeveer 125 jaar voordat de Nederlandse fietsenfabrikant dit productieaantal heeft bereikt. Ieder jaar worden door Gazelle ongeveer 250.000 fietsen geproduceerd. De laatste jaren is het aantal geproduceerde fietsen behoorlijk toegenomen.

De toename in de fietsenproductie zit onder andere in de stijgende vraag naar elektrische fietsen oftewel e-bikes. Ongeveer vijfendertig procent van de nieuwe Gazelles die worden verkocht is een elektrische fiets. Een woordvoerder van Gazelle geeft aan dat de kans groot is dat Gazelle meer e-bikes gaat produceren dan gewone fietsen.

Connected e-bikes
De ontwikkeling van fietsen stopt niet bij de e-bike. Er zijn nog nieuwe innovaties die worden doorgevoerd in de fietstechnologie. Zo werkt Gazelle bijvoorbeeld aan de connected e-bikes. Deze connected e-bikes zijn elektrische fietsen die uitgerust zijn met sensoren en andere slimme technologie. De fietsen bevatten straks systemen waarmee ze in realtime in verbinding staan met internet. Ook zullen er elektronische meldingen komen wanneer de fiets onderhoud nodig heeft. Verder zullen deze innovatieve fietsen ook beter worden beschermd tegen fietsendiefstal.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws
Like ons op Facebook!