Technisch Werken

Bouwondernemers wijzen opdrachten af vanwege personeelstekort in 2018 en 2019

De ABN AMRO heeft op vrijdag 14 december 2018 aangegeven dat de personeelstekorten de komende jaren zullen aanhouden. Verschillende sectoren zullende de komende twee jaar het tekort aan personeel blijven merken. De economen van de bank noemen daarbij specifiek de bouwsector als sector die de komende jaren in de knel blijft zitten als het gaat om personeel.

In 2018 hebben verschillende bouwondernemers in Nederland al regelmatig opdrachten afgewezen omdat ze een tekort hadden aan vaklieden. Ook de komende jaren zullen bouwondernemers regelmatig opdrachten moeten afwijzen omdat ze onvoldoende arbeidskrachten hebben. Dat zorgt er bovendien voor dat bouwondernemers in de praktijk vaker kiezen voor de meest lucratieve opdrachten.

De opdrachten waar ze nauwelijks winst op maken zullen achterwege blijven. Om die manier gaat het rendement van bouwbedrijven omhoog maar wordt er in Nederland niet aanzienlijk meer gebouwd. Voor de komende jaren zouden er in Nederland nog duizenden woningen moeten worden bijgebouwd om het tekort aan woningen op te vangen. De vraag is dan of deze ambities wel gehaald gaan worden.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

ABN AMRO: personeelstekort blijft tot 2021

Volgens de economen van de ABN AMRO bank zullen de personeelstekorten bij bedrijven nog de komende twee jaar voor veel openstaande vacatures zorgen op de arbeidsmarkt. Bedrijven merken de krapte op de arbeidsmarkt in het aantal vacatures. Er wordt meer personeel gevraagd dan er beschikbaar is. Deze ontwikkeling vloeit voort uit het feit dat bedrijven het drukker hebben gekregen en meer projecten mogen uitvoeren. Het probleem is echter dat er te weinig personeel beschikbaar is om de werkdruk van de bedrijven op te vangen. Dat zorgt er vervolgens voor dat bedrijven steeds vaker er voor kiezen om bepaalde klussen of projecten niet aan te nemen. Vooral als de marge of winst op projecten niet aantrekkelijk genoeg is worden de projecten liever niet dan wel aangenomen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat de groei van bedrijven afzwakt en dat heeft ook gevolgen voor de economische groei.

BBL trajecten en andere oplossingen
De transportsector en de zakelijke dienstverlening zouden volgens de economen van de ABN AMRO het meeste problemen ondervinden door het tekort aan personeel. Ook in de bouw en de techniek is al geruime tijd sprake van een tekort aan personeel. Voor installatiemonteurs en elektromonteurs zijn zeer veel vacatures open gezet. Dit heeft onder andere te maken met de energietransitie waardoor de energievoorziening wordt verduurzaamd. Steeds meer installateurs en andere technische bedrijven kiezen er voor om BBL vacatures open te zetten. Door het aannemen van BBL-ers hoopt men het personeelstekort op te vangen. In sommige sectoren zoals de horeca werkt dit BBL-princiep niet effectief omdat in deze sector vaak seizoensgebonden wordt gewerkt.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Afvalstoffenheffing gemiddeld met 4,4 procent omhoog in 2019

Voor het eerst in tien jaar tijd gaan Nederlandse huishoudens meer betalen voor het laten ophalen en de verwerking van hun huisvuil. In 2019 zal de afvalstoffenheffing gemiddeld 4,4 procent omhoog gaan in Nederlandse gemeenten. Deze stijging is opmerkelijk want tot voor kort was er ieder jaar juist sprake van een kleine daling in het bedrag dat men moest betalen aan afvalstoffenbelasting.

Er zijn echter grote verschillen tussen de gemeenten onderling op het gebied van de afvalstoffenheffing. De Vereniging Eigen Huis heeft een steekproef uitgevoerd onder 111 gemeenten waaruit de verschillen naar voren kwamen. In Enkhuizen ligt het bedrag aan afvalstoffenheffing op 418 euro, dit is maar liefst twaalf keer zo hoog als het bedrag dat in Nijmegen moet worden betaald aan afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt in de gemeente Oosterhout verhoogt met 31 procent van 252 euro naar 329 euro.

Volgens de Vereniging Eigen Huis verhoogt 15 procent van de gemeenten afvalstoffenheffing volgend jaar met meer dan 10 procent. Slechts in zeven gemeenten daalt het tarief dat afgedragen moet worden aan afvalstoffenheffing. Het komende jaar betalen huishoudens gemiddeld 257 euro aan afvalstoffenheffing dit jaar was dat bedrag gemiddeld 246 euro. Afvalstoffen- en rioolheffing moeten door alle huishoudens worden betaald aan hun gemeente. Het gaat hierbij zowel om huiseigenaren als huurders. Daardoor krijgt bijna iedereen volgend jaar te maken met de verhoging van de afvalstoffenheffing.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is Fairphone?

Fairphone is een producent van smartphones die gericht is op het ontwikkelen en produceren van zo eerlijk mogelijke smartphones voor de markt. In 2013 werd het bedrijf als startup opgericht door Bas van Abel. Hij was tot oktober dit 2019 de CEO was. Hij is daarna opgevolgd door CEO Eva Gouwens.

De doelstelling die Abel met Fairphone voor ogen heeft gehad met het bedrijf is het ontwikkelen en produceren van telefoon met een lage milieu-impact en goede beloning en goede werkomstandigheden voor de werknemers die de telefoon daadwerkelijk maken. De smartphones die gemaakt worden door Fairphone zijn modulair. Een modulaire telefoon bestaat uit onderdelen die los aangekocht kunnen worden. Dat zorgt er voor dat men alleen het gedeelte hoeft aan te schaffen wat kapot is of om een andere reden vervangen moet worden.

Het uiteindelijke doel van Fairphone is een revolutie in de telefoonbranche. Het bedrijf wil de productieketen van telefoons veranderen. Dit moet eerlijker volgens het bedrijf. Iedereen die aan telefoons werkt moet daarvoor een eerlijk loon krijgen en goede, veilige arbeidsomstandigheden. Dat is bij veel productieketens nog niet het geval. Inmiddels heeft Fairphone twee generaties smartphones gemaakt. Met geld van investeerders wil het bedrijf innovatieve oplossingen ontwikkelen voor smartphones. Daarom gaat veel geld van het bedrijf naar research & development.

Getagd met , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid

Smartphoneproducent Fairphone haalt 7 miljoen euro op bij investeerders in 2018

Fairphone is een Nederlandse smartphoneproducent die er op gericht is om smartphones zo eerlijk mogelijk te produceren. Het bedrijf geeft aan dat de onderdelen voor de smartphone zo eerlijk mogelijk worden geproduceerd en dat de smartphone ook eerlijk wordt geassembleerd. Het bedrijf heeft van investeerders in totaal 7 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag wil Fairphone gebruiken voor research en development oftewel onderzoek en ontwikkeling van smartphoneproducten. Daarnaast wordt het geld gebruikt om nieuwe markten te betreden voor de producten van het bedrijf. De verkoop van Fairphone wordt ook bevorderd met het geld uit de investeringsronde. Dit heeft het bedrijf op donderdag 13 december bekend gemaakt.

Er zijn verschillende investeerders die gezamenlijk de 7 miljoen bijeen hebben gebracht. Het gaat onder andere om de Stichting DOEN en impactinvesteerdersgroep Pymwymic (Put Your Money Where Your Meaning Is Community). Naast het bedrag van 7 miljoen euro van verschillende investeerders stellen partijen zoals ABN AMRO en het Dutch Good Growth Fund een lening van 13 miljoen euro beschikbaar.

Een groot voordeel van Fairphone is dat steeds meer investeerders zich richten op ethisch verantwoorde producten en diensten. Dat zorgt er voor dat bedrijven die op een eerlijke manier in de markt staan en eerlijke producten verkopen kunnen rekenen op meer investeringen. Dat is een kans voor startups die zich richten op verduurzaming en eerlijke handel / fairtrade.

Het bedrijf Fairphone had eerder in 2018 een crowdfundingcampagne gevoerd. Daarmee had het bedrijf een bedrag van 2,5 miljoen euro van het totaalbedrag weten op te halen. CEO Eva Gouwens geeft aan dat het beoogde bedrag is overtroffen. In een reactie aan de pers geeft ze aan “Hiermee verkeren we in een gelukkige en stabiele positie, waarmee we verder kunnen met onze missie om de elektronica-industrie van binnenuit te veranderen”.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Klimaattop Polen stopt op vrijdag 14 december 2018

De Klimaattop in Polen wordt vandaag, op vrijdag 14 december 2018, afgerond. Ongeveer tweehonderd landen hebben afgevaardigden gestuurd naar deze klimaattop. Deze hebben zich afgelopen twee weken bezig gehouden met het benoemen van plannen waardoor de opwarming van de aarde kan worden tegen gegaan. Over de uitkomst van deze Klimaattop is niet iedereen gerustgesteld. Gastland Polen speelde bijvoorbeeld een dubieuze rol als voorzitter van deze Klimaattop omdat het land nog grotendeels gebruikt maakt van steenkool voor haar energievoorziening.

Polen zou haar voorzitterschap volgens sommigen gebruiken om de verduurzaming tegen te gaan. Als voorzitter heeft het land namelijk een behoorlijke invloed op de plannen die in het Klimaatakkoord worden vastgelegd. Het lijkt er op dat er weinig concrete afspraken worden gemaakt tijdens de Klimaattop. Over de uitkomst hiervan wordt je op technischwerken.nl op de hoogte gehouden.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Nog 68 miljoen vierkante meter asbest op Nederlandse daken eind 2018

In Nederland is nog 68 miljoen vierkante meter asbest op aan daken aanwezig. Het overgrote deel hiervan is op daken van grote agrarische bedrijven aanwezig. Slechts twintig procent van het asbest is aanwezig op niet agrarische bedrijven. De overige tachtig procent ligt dus op de daken van agrarische gebouwen in Nederland.

Deze daken moeten tegen het einde van 2024 worden vervangen. Vanaf dat moment mogen er in Nederland geen asbestdaken meer aanwezig zijn. Gemiddeld kost het saneren van asbestdaken ongeveer 30.000 euro per duizend vierkante. Dat zou voor veel boeren een behoorlijk hoog bedrag zijn. De subsidiepot voor de verwijdering van de daken is echter al leeg. Essent heeft echter al aangegeven dat zij de sanering van daken wel wil betalen als er zonnepanelen op geplaatst mogen worden waarvan Essent de komende jaren een belangrijk deel van de opbrengst krijgt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Essent wil vanaf 2018 ruim 625.000 zonnepanelen plaatsen

De komende zes jaar wil energiebedrijf Essent ongeveer 625.000 zonnepanelen plaatsen in Nederland. Een groot deel van deze zonnepanelen zou op daken moeten worden geplaatst van bedrijven en gebouwen die asbestplaten moeten vervangen door niet-asbesthoudende daken. In Nederland mogen vanaf 2024 geen asbesthoudende daken meer aanwezig zijn. De daken die asbest bevatten moeten vervangen worden door andere materialen. Daarbij kunnen daken die vernieuwd worden ook meteen worden voorzien van zonnepanelen. Daar ligt mogelijk een rol voor energiebedrijven. Deze bedrijven kunnen een deel van de nieuwe daken huren voor het plaatsen van zonnepanelen.

Toch blijkt de praktijk vaak anders uit te pakken. Veel bedrijven kunnen er namelijk ook zelf voor kiezen om zonnepanelen te plaatsen voor bijvoorbeeld hun eigen energieverbruik. Energieleveranciers willen het liefste zoveel mogelijk dakoppervlak ter beschikking krijgen om zonnepanelen te plaatsen. Hoe meer zonnepanelen geplaatst worden op daken onder de vlag van het energiebedrijf hoe hoger de opbrengst aan duurzame energie zal worden de komende jaren.

Investeren in zonnepanelen in 2019 kan dus voor Essent betekenen dat de komende jaren meer duurzame energie wordt opgewekt. Daarom gaat Essent contracten aan met bedrijven waar ze zonnepanelen op daken plaatst. Het plaatsen van zonnepanelen is dan meestal gratis maar Essent zal dan voor een periode van 20 jaar een bepaalde hoeveelheid opgewekte energie gratis mogen afnemen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Asbestdaken moeten vervangen worden met tienduizenden zonnepanelen vanaf 2018 volgens Essent

Energiebedrijf Essent heeft plannen om op grote schaal zonnepanelen te plaatsen op daken van grote daken die de komende tijd asbest vrij moeten worden gemaakt. De komende tijd worden steeds meer gebouwen asbestvrij gemaakt. Vanaf het einde van 2024 moeten alle daken in Nederland asbestvrij zijn. Er zijn in Nederland nog duizenden daken die asbestplaten bevatten. Dat betekend dat er veel werk komt voor deskundige asbestsaneerders. Daarnaast zal er ook meer werkgelegenheid komen voor bouwbedrijven die de daken van nieuwe asbestvrije beplating moeten voorzien.

Daken met zonnepanelen in plaats van asbestdaken
Volgens Essent zijn er door het vervangen van asbesthoudende daken ook interessante mogelijkheden om meer zonnepanelen te plaatsen op daken. Het energiebedrijf wil bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op de daken van boerderijen die verplicht hun asbestdaken moeten laten vervangen door deskundige bedrijven. Essent heeft zelfs plannen om de zonnepanelen te plaatsen zonder dat de eigenaar van het boerenbedrijf voor de kosten op hoeft te draaien.

Financiering zonnepanelen
Het energiebedrijf wil de vervanging van het dak financieren en de installatie van de zonnepanelen. In ruil voor deze investering wil Essent wel twintig jaar lang gratis gebruik maken van de zonnepanelen om groene stroom op te wekken. De garantie op zonnepanelen is ruim 25 jaar. De agrariër zal dus de elektrische stroom van de laatste vijf jaar ontvangen hoewel het rendement van de panelen na twintig jaar wel 20 procent afneemt.

Miljoenen zonnepanelen
Essent heeft berekend dat als alle Nederlandse asbestdaken vervangen moeten worden en in totaal zeventien miljoen zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Dit aantal zonnepanelen zou samen ongeveer net zoveel elektrische stroom produceren als 1,6 miljoen huishoudens op jaarbasis verbruiken.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Unique uitzendbureau in november 2018 tot beste website in categorie carrière verkozen

De website van Unique uitzendbureau is in de maand november van 2018 uitgeroepen tot de ‘Beste Website’. Deze beoordeling heeft de website van de uitzendorganisatie specifiek gekregen voor de categorie carrière. Dat is niet verwonderlijk want Unique is als uitzendorganisatie sterk betrokken bij de loopbaan en carrière van flexwerkers en regulier personeel.

Steeds meer mensen gebruiken internet om zich te oriënteren op hun loopbaan en loopbaanmogelijkheden. Dat blijkt onder andere uit de toename in het aantal sollicitaties dat op internet wordt gedaan. Verder spelen bedrijven en uitzendorganisaties hier op in door vacatures te delen via websites maar ook social media. Hierdoor ontstaat een soort digitale platform arbeidsmarkt op het internet.

Een uitzendorganisatie zoals Unique uitzendbureau wil hier effectief op inspelen met haar carrièregerichte website. Vanwege het feit dat de website in november 2018 is uitgeroepen tot de beste website in categorie carrière kan men concluderen dan het goed gaat met het behalen van de ambitie van Unique. Het is inmiddels de zevende keer in acht jaar tijd dat Unique deze titel op haar naam mag schijven.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Veiligste auto’s werden in 2018 door Mercedes, Lexus en Hyundai gebouwd

Er zijn in 2018 verschillende nieuwe auto’s onderworpen aan crashtesten. Deze testen worden uitgevoerd door Euro NCAP. Dat is de Europese instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van crashtests. Euro NCAP heeft een ranglijst opgesteld van de veiligste auto’s van 2018. Daaruit kwam naar voren dat de Mercedes-Benz A-Klasse de best geteste compacte familieauto is van 2018. Daarnaast scoorden ook Lexus en Hyundai met hun automodellen goed. De nieuwe Lexus ES werd door de Euro NCAP uitgeroepen tot beste grote gezinsauto van 2018. Bovendien heeft dit automodel ook de hoogste score behaald in de categorie voor veiligste elektrische- en hybridevoertuigen.

Ook de Hyundai Nexo is door de Euro NCAP van een goede score voorzien. Dit voertuig is een zogenoemde waterstofauto met een brandstofcel aan boord. De Hyundai behaalde veel winst in de klasse voor grote SUV’s. Het model van Hyundai wist een veiligheidsscore van 94 procent te behalen voor volwassen inzittenden. Automerk Mercedes scoorde ook goed op dit onderdeel. Mercedes behaalde een score van 96 procent en Lexus 91 procent. Op het gebied van voetgangersveiligheid waren de veiligheidsscores van A-Klasse en ES ook erg goed. De A-Klasse behaalde een score van 92 procent en de ES behaalde op dit gebied 90 procent.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Stint mag nog niet de openbare weg op in december 2018

De stint mag in 2018 nog niet deelnemen aan het verkeer. Dit is de beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Deze beslissing heeft ze genomen op basis van de informatie over de stint die uit het onderzoeksrapport van TNO naar voren is gekomen. Dit onderzoeksrapport werd donderdag gepresenteerd in Den Haag. Er wordt momenteel gewerkt aan een eisenpakket waaraan de stint en vergelijkbare voertuigen moeten voldoen indien ze in het verkeer worden gebruikt. Het eisenpakket voor de stint zal vermoedelijk aan het begin van 2019 beschikbaar zijn, uiterlijk februari.

Het rapport dat is opgesteld door de TNO heeft verschillende technische aandachtpunten beschreven omtrent de veiligheid van de stint. Zo is er in het rapport opgenomen dat er problemen kunnen ontstaan met de rem van de stint en ook de lengte van de remweg als het remsysteem in werking is gezet. Als de nuldraad van de gashendel losraakt kan er volgens de TNO een “onbeheersbare versnelling” optreden. Dat zou voor ernstige gevolgen kunnen zorgen. Volgens de TNO moeten er een behoorlijk aantal aanpassingen worden doorgevoerd om de stint weer veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Ook zou de stint opnieuw gekeurd moeten worden. Pas na een succesvolle keuring met een goed resultaat kan de stint weer aan het verkeer op de openbare weg deelnemen.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Elektrische auto’s maken van automonteurs ICT-specialisten vanaf 2018

Elektrisch rijden is de toekomst en dat zorgt voor een grote verandering in de automotive. Elektrische auto’s bevatten elektromotoren in plaats van dieselmotoren of benzinemotoren, dat is een compleet andere techniek en technologie. Elektromotoren zijn namelijk niet het enige aspect waarmee elektrische auto’s zich onderscheiden van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Zo hebben elektrische auto’s aanzienlijke accupakketten die opgeladen kunnen worden aan een laadpaal.

Bovendien bevatten elektrische auto’s geen uitlaat of filtersystemen voor uitlaatgassen die auto’s met een verbrandingsmotor wel hebben. Verder zijn elektrische auto’s voor een groot deel van kunststof gemaakt. Omdat elektrische auto’s moderne voertuigen zijn worden deze vaak uitgerust met veel sensoren en zijn er ook autonome elektrische auto’s die op verschillende wegen worden getest totdat ze op de weg gebruikt kunnen worden door automobilisten. Dat zijn allemaal nieuwe technologische ontwikkelingen die voortdurend worden geoptimaliseerd. Dat maakt het vak van een automonteur in de toekomst uitdagend en dynamisch.

Minder sleutelen meer ICT
Het sleutelen aan een auto met een conventionele versnellingsbak zal in de toekomst steeds minder vaak gebeuren. In plaats daarvan werken monteurs met isolerende handschoenen aan elektrische auto’s. Deze isolerende handschoenen moeten voorkomen dat de monteur een elektrische schok krijgt tijdens de werkzaamheden. In een elektrische auto wordt in feite alles gevoed vanuit de elektromotor en het accupakket in plaats van vanuit een dynamo en de accu die opgeladen wordt vanuit de beweging die wordt gerealiseerd door verbrandingsmotor van een dieselvoertuig of benzinevoertuig. Dat betekent dat veel kennis die automonteurs hebben van de conventionele autotechniek verdwijnt of minder belangrijk wordt op de arbeidsmarkt.

Werkplaats van de toekomst
Ook de manier waarop storingen en andere problemen in beeld kunnen worden gebracht is aan het wijzigen. Elektrische auto’s en autonome auto’s zijn moderne voertuigen met complexe boordcomputers die aangesloten kunnen worden op een laptop. De moderne automonteur wordt steeds meer een ict-specialist. Dat staat ook in het rapport de ‘Werkplaats van de toekomst’ dat tot stand is gekomen door een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van branche-organisatie Bovag en de RAI Vereniging. Doormiddel van een laptop kan een diagnose worden gesteld. Ook is het door de gegevensuitwisseling van een boordcomputer naar een centraal punt mogelijk dat de diagnose op een afstand wordt vastgesteld.

Beroep automonteur moderniseert
De ontwikkelingen in het elektrische en autonoom rijden nemen toe. Daarvoor zouden monteurs andere vaardigheden moeten ontwikkelen. Het beroep automonteur wordt inhoudelijk anders. De focus komt meer te liggen op voertuigautomatisering. Dat biedt kansen voor opleidingsinstituten en bedrijven die hun personeel willen opleiden voor de toekomst. Verschillende mbo-opleidingen passen hun opleidingsprogramma voor toekomstige automonteurs al aan. Op die manier krijgen de opleidingen op mbo in de autotechniek meerwaarde voor de toekomst.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Onderzoek naar de veiligheid stint gaat in 2019 verder

De stint is een elektrisch voertuig waarmee kinderen maar ook goederen werden getransporteerd tot het einde van 2018. Na een ernstig ongeluk met een stint in Oss kwam de veiligheid van het voertuig ter discussie. De overheid heeft besloten om de stint van de openbare weg te bannen. Dit besluit kwam echter pas nadat het dodelijke ongeval al had plaatsgevonden in Oss. Nu is de overheid extra voorzichtig met betrekking tot de beslissing of de stint juist wel of niet moet worden toegelaten op de openbare weg. Het onderzoek dat wordt gedaan naar de technische veiligheid van de stint is inmiddels in volle gang maar er is nog geen einddatum bepaald waarop de resultaten bekend worden gemaakt.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben woensdag 12 december 2018 bekend gemaakt dat het onderzoek nog maanden zal duren. Er wordt vanaf woensdag 12 december 2018 op verschillende locaties verder gegaan met het onderzoek. De beoogde einddatum voor het onderzoek lag eerst rond de jaarwisseling maar die einddatum wordt nu zeker niet meer gehaald. De stint wordt aan een uitgebreid onderzoek onderworpen waarbij onder andere de bedrading van de rem wordt geïnspecteerd. Eerder werd aangegeven dat te hete bedrading wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van een slecht werkend remsysteem. Dit moet nog verder worden bepaald.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Kanter zetter

Kanter en zetter is een functiebenaming voor plaatwerkers die gebruik maken van een kantbank en/ of een zetbank. Doormiddel van deze vaak grote machines worden platen in de gewenste vorm gevouwen. Dit vouwen kan zowel gedaan worden op conventionele kantbanken en zetbankbanken als op computergestuurde machines. De conventionele kantbanken en zetbanken worden doormiddel van hendels bediend waarmee de plaat handmatig in de gewenste vorm wordt gebogen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mechanisme die een deel van het gewicht van de plaat draagt. De computergestuurde variant van het kanten en zetten wordt gedaan op een zogenaamde CNC kantbank of CNC zetbank. Deze machines moeten geprogrammeerd worden door de kanter of zetter zelf of door een gespecialiseerde programmeur.

Kantbank/ zetbank
Een kanter/ zetter werkt over het algemeen met plaatmateriaal dat gemaakt is van staal (koolstofstaal) of roestvaststaal (rvs). Daarnaast kunnen platen van verschillende soorten legeringen worden gevouwen op de zetbank en kantbank. De bank bevat aan de bovenkant een soort mes dat op de plaat wordt gedrukt. Dit gebeurd doormiddel van een neerwaartse druk die door de machine wordt gerealiseerd. Het mes drukt de plaat in een soort mal die verschillende vormen kan hebben. Zo kun je een scherpe hoek maken of een ronde hoek in verschillende graden.

Zetvolgorde
Het bepalen van de zetvolgorde is van groot belang bij het kanten en zetten. Sommige complexe vormen die gemaakt moeten worden in het plaatmateriaal vereisen een bepaalde volgorde van werken. Als je die volgorde niet aanhoud kun je niet altijd bij bepaalde hoeken komen die gemaakt moeten worden. Daarom moet een plaatwerker die gaat kanten en zetten goed tekeningen kunnen lezen en op basis daarvan bepalen welke volgorde hij of zij gaat hanteren. Bovendien zorgt het kanten en zetten er voor dat er een deel van de plaat wordt opgenomen.

Kettingmaten

De hoek in het plaatwerk zorgt er voor dat een deel van het plaatmateriaal wordt verbogen. Dit heeft gevolgen voor kettingmaten. Als er meer zettingen achter elkaar moeten worden gemaakt dan zal na elke zetting het materiaal aan de binnenhoek korter worden en aan de buitenzijde juist langer worden omdat het materiaal aan de buitenkant wordt opgerekt en aan de binnenkant in elkaar wordt gedrukt. Een ervaren kanter zetter houdt rekening met deze vervorming tijdens het uitslaan van de maten van de tekening op de plaat. Daarbij komt ook wiskundig inzicht en rekenvaardigheid aan de orde.

Veiligheid
Het is belangrijk dat de kanter/ zetter bij de werkzaamheden de veiligheidsregels in acht neemt. Meestal is er een dodemansknop of een laserbeveiliging die in werking treed wanneer iemand een knop loslaat of met een lichaamsdeel of materiaal over de laser beweegt. Deze beveiligingen moeten gehanteerd worden en niet worden verwijderd.

Getagd met , , , , , , , , ,
Geplaatst in Solliciteren

Luchtvaart profiteert van lage olieprijs in 2019

De luchtvaartsector zal het komende jaar profiteren van een aantal gunstige factoren. Wereldwijd zullen luchtvaartmaatschappijen profiteren van de opkomende economieën en de lage olieprijzen. Dit maakte de internationale branchevereniging IATA bekend. Volgens deze organisatie zal het komende jaar de winst gaan toenemen met 10 procent. Daardoor komt de winst uit op 35,5 miljard dollar. Dat is omgerekend 31,3 miljard euro.

Volgens de IATA zal de helft van de totale winsten in de luchtvaartsector in Noord-Amerika worden behaald. De groei in de winst zal in Europa wel achterblijven ten opzichte van bijvoorbeeld Noord-Amerika. In Europa worden over het algemeen termijncontracten afgesloten met brandstofleveranciers. Deze termijncontracten zorgen er voor dat de Europese luchtvaartmaatschappijen minder kunnen profiteren van de lagere brandstofprijzen.

Om die reden zal de winstgroei wat achterblijven op het Europese continent. Daarnaast zorgt volgens de IATA ook de “intense concurrentie” dat het resultaat wordt gedrukt. Toch is het komende jaar gunstig voor de luchtvaartsector in Europa. In vrijwel alle regio’s is er sprake van groei behalve Afrika. De IATA heeft haar winstberekening gebaseerd op een gemiddelde olieprijs van 65 dollar per vat. Ook is de organisatie uitgegaan van een wereldwijde economische groei van 3,1 procent.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Monteur tuin- en parkmachines

de vacature monteur tuin- en parkmachines staat regelmatig op internet. In deze tekst is een korte beschrijving gegeven van wat men van iemand in deze functie kan verwachten. Deze informatie kan interessant zijn voor een loopbaankeuze of een beroepskeuze.

Monteur tuin- en parkmachines
Een monteur tuin- en parkmachines is een techneut die zelfstandig of onder toezicht reparaties uitvoert aan werktuigen die worden ingezet om tuinen en parken te onderhouden. Iemand die als monteur werkt aan deze werktuigen en machines moet een breed technisch inzicht hebben er zijn namelijk nogal wat verschillende machines en werktuigen die worden ingezet in het onderhoud van parken en tuinen. Hierbij kun je denken aan maaimachines en snoeimachines maar ook aan machines die worden gebruikt om de bodem te bewerken of om te zaaien. Een monteur tuin- en parkmachines weet vaak voordat de dag begint niet precies welke machines hij of zij zal moeten repareren, reviseren en controleren op een dag. Dat maakt het werk afwisselend en zorgt er ook voor dat de monteur een flexibele instelling moet hebben.

Klantgerichte monteur
Daarnaast moet een monteur tuin- en parkmachines een klantgerichte houding hebben en communicatief vaardig zijn. Veelvuldig klantcontact komt in deze functie namelijk aan de orde. Samen met de klant wordt besproken wat er aan de machine mankeert en wordt aangegeven door de monteur hoe deze problemen het beste verholpen kunnen worden. Deze klantgerichte houding is belangrijk want een klant wil weten waar hij of zij aan toe is niet alleen op het gebied van prijs maar ook op het gebied van veiligheid. Een ervaren monteur tuin- en parkmachines kan het commerciële aspect van het werk met het technische aspect combineren. Als het voor de klant voordeliger is om een nieuwe machine te kopen dan zal de servicegerichte monteur dit moeten meenemen in zijn of haar advies aan de klant.

Getagd met , , ,
Geplaatst in Solliciteren

Overheid stuurt aan op zero-emissie mobiliteit in 2019

Elektrisch rijden is de toekomst maar toch niet populair onder veel Nederlandse automobilisten. Daarom is de overheid bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen waarmee het elektrische rijden in Nederland verder wordt bevorderd. De overheid is bezig met een beleid waarmee het vervoer in Nederland in de toekomst geheel emissieloos moet worden. Dit wordt ook wel het zero-emissie mobiliteit genoemd.

Verschillende autofabrikanten hebben de energietransitie in de automotive op hun agenda staan en zijn bezig om hun wagenpark te verduurzamen. Dat betekent dat er steeds meer elektrische voertuigen worden ontwikkeld in Nederland en daar buiten. Toch moet er onder consumenten nog wel een omslag plaatsvinden in de beeldvorming met betrekking tot elektrisch rijden. Veel consumenten vinden de aanschafwaarde van elektrische auto’s te hoog en de actieradius van elektrische voertuigen juist te beperkt. Er moet nog een hele verandering plaatsvinden in de manier waarop men naar elektrisch rijden kijkt voordat er veel meer elektrische auto’s aan het verkeer deelnemen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Elektrische auto’s nog niet populair onder Nederlandse automobilisten in 2018

Elektrische auto’s zijn in Nederland nog niet populair hoewel het elektrisch rijden wel wordt gepromoot door de overheid en de media. Elektrisch vervoer in Nederland wordt steeds effectiever omdat het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s toeneemt. Bovendien neemt ook de actieradius van elektrische toe omdat de batterijen van elektrische auto’s steeds beter worden. Volgens de ANWB is de interesse in volledig elektrische auto’s het afgelopen jaar gelijk gebleven ten opzichte van 2017.

Elektrisch Rijden Monitor 2018
De ANWB is groot voorstander van elektrisch rijden en doet ieder jaar onderzoek naar de opkomst en het gebruik van de elektrische auto in Nederland. Daarvoor heeft de ANWB de Elektrisch Rijden Monitor 2018 opgesteld. Uit deze monitor komt naar voren dat ongeveer veertig procent van de Nederlanders interesse heeft in een elektrische auto. Verder geeft ongeveer vijfentwintig procent van de Nederlanders aan geen behoefte te hebben in elektrisch rijden. Verder heeft de ANWB in kaart gebracht dat een grote groep neutraal staat in het elektrische rijden.

Actieradius en aanschafprijs

Volgens de ANWB zijn er verschillende redenen waarom mensen er toch niet voor kiezen om over te stappen op elektrisch rijden. Met name de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s is voor veel mensen een drempel. Daarnaast is ook de beperkte actieradius en het gebrek aan oplaadpunten voor veel mensen een belangrijk aspect om geen elektrische auto te kopen. Met name op het gebied van de actieradius worden tegenwoordig belangrijke technologische stappen gemaakt.

Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Het gemiddelde rijbereik van elektrische auto’s die de rond de 50.000 euro kosten is toegenomen van 221 kilometer in 2017 naar 264 kilometer in 2018. Verder geeft de ANWB aan dat ook het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s bijna is verdubbeld in Nederland. In 2017 waren er 19.041 oplaadpunten voor elektrische auto’s en in 2018 nam dit aantal toe tot 36.000 exemplaren.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

CBS: aantal hoge salarissen is toegenomen vanaf 2017

Volgens tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal hoge salarissen in Nederland toegenomen. In 2017 hadden volgens het statistiekbureau meer dan een half miljoen huishoudens een besteedbaar inkomen van ruim 50.000 euro na belastingen. Volgens het CBS hadden in 2013 in Nederland nog ongeveer 400.000 huishoudens een gezamenlijk inkomen van ruim 50.000 euro.

Bij het berekenen van het bedrag wordt uitgegaan van het zogenaamde gestandaardiseerd inkomen. Daarbij wordt door het CBS in de verschillende situaties van huishoudens teruggerekend naar een eenpersoonshuishouden. Deze berekening wordt zo uitgevoerd omdat de belastingdruk per huishouden in Nederland verschillend is aldus het CBS. Daarnaast zorgt deze rekenmethode er voor dat de berekening van de inkomens van huishoudens met verschillende samenstellingen eenvoudiger wordt.

Volgens het CBS had 6,7 procent van alle Nederlandse huishoudens in 2017 een gestandaardiseerd inkomen van boven de 50.000 euro. In 2017 lag het aantal huishoudens dat meer dan een ton te besteden had op 55.000. Dat zijn in totaal 12.000 meer huishoudens dan in 2013 en 4000 huishoudens meer dan in 2016 meer dan een ton te besteden hebben.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws