Technisch Werken

Bouwsector heeft personeelstekort en materiaaltekort in 2017

De bouw heeft in Nederland de afgelopen maanden een sterke groei doorgemaakt. Dit komt vooral omdat de woningbouwsector sterk aantrekt. De aantrekkende bouwsector zorgt er voor dat de werkgelegenheid in deze branche sterk aan het toenemen is. Er zijn de afgelopen maanden veel mensen aan de slag gegaan in de bouw. Vrijwel elke werkloze met een bouwachtergrond kon rekenen op vacatures en kon daarnaast ook dikwijls meteen aan de slag.

Dit kon rechtstreeks bij een bouwbedrijf of via een technisch uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is. Het VCA certificaat is bij veel bouwprojecten een belangrijke vereiste. Met het VCA certificaat op zich wordt de bouwplaats niet veiliger wel leren (aankomende) bouwvakkers in de VCA training belangrijke veiligheidsaspecten. Veel uitzendbureaus en bouwbedrijven kiezen er daarom voor om hun personeel een VCA certificaat te laten behalen. Het aantal werknemers op de bouw met een VCA certificaat is waarschijnlijk groter dan het aantal bouwmedewerkers zonder VCA certificaat.

Er zijn op de vacaturebanken en op andere kanalen nauwelijks meer personeelsleden te vinden met een VCA certificaat of een bouwtechnische achtergrond. Ook dreigt er een tekort aan materialen in de bouw. Dit staat ook in een rapport van het Economisch Bureau van ING. Dit rapport werd vrijdag 22 september 2017 gepubliceerd. Met name bedrijven die langlopende bouwprojecten hebben komen in de problemen. Die bedrijven zijn verhoudingsgewijs meer geld kwijt aan loon en materiaal. Deze prijzen komen door de schaarste vaak hoger te liggen dan de prijzen waarvoor ze de projecten hebben aangenomen. In de hele sector verwacht ING in 2017 een groei van 5 procent.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Premie Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in 2017 te hoog volgens VEH

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een bekend begrip in de woningverkoop en hypotheeksector. Een hypotheek die is afgesloten met een Nationale Hypotheekgarantie wordt beschouwd als een veilig hypotheekproduct. Wanneer de woning door omstandigheden verplicht moet worden verkocht kan uit het NHG fonds het verschil tussen de oorspronkelijke aanschafwaarde van de woning en de daadwerkelijke verkoopwaarde van de woning worden gecompenseerd.

NHG premie 2017
Daarvoor moet men wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook moet men aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Nationale Hypotheekgarantie. Zo moet men ook een bepaald bedrag betalen aan de NHG. Dit bedrag is momenteel een premie van 1 procent van het hypotheekbedrag. Dit geld heeft het NHG fonds nodig om het eventuele verlies van gedwongen verkopen te compenseren.

NHG premie omlaag
De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt de huidige premie van 1 procent echter te hoog. De VEH pleit voor een lagere premie voor de NHG. Dit doet de Vereniging Eigenhuis doormiddel van een brief die is gezonden aan het kabinet. In de brief staat dat er volgens de VEH voldoende geld aanwezig is in de kas van de NHG dat er minder premie zou moeten worden betaald. Vanaf het begin van 2018 zou de premieafdracht voor de Nationale Hypotheekgarantie daarom fors moeten worden verlaagd. In totaal zou de reserve van de NHG in tien jaar tijd verdubbeld tot meer dan 1 miljard euro. Dit komt onder andere door het aantal hypotheken met NHG dat is toegenomen. Ook de hoge premiekosten hebben een bijdrage geleverd aan deze forse reserve.

Financieel risico
Het komt nu volgens de VEH voordat starters op de woningmarkt geen hypotheek onder NHG afsluiten vanwege de kosten die daaraan verbonden zijn. Dit is echter gevaarlijk omdat men extra financieel risico neemt om zo kosten te besparen. Daardoor kunnen starters in de problemen raken als ze hun huis gedwongen moeten verkopen tegen een lagere prijs. In dat geval zullen namelijk de eventuele restschuld en bijkomende kosten niet opgevangen worden door aanspraak te maken op de NHG. De starter is dan volledig verantwoordelijk voor het dragen van de financiële consequenties.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Olieconcerns voor rechter om klimaatverandering in Amerika in 2017

Het klimaat verandert dat is aan veel verschillende ontwikkelingen in de temperatuur en natuur merkbaar. De gletsjers worden kleiner en ook de poolkappen beginnen te smelten. Dit heeft allemaal tot gevolg dat er meer vloeibaar water vrij komt in de zeeën en oceanen. De zeespiegel zal stijgen waardoor landen hun kusten beter moeten ‘verdedigen’ tegen het waterpeil dat steeds hoger wordt. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat overheden meer kosten moeten gaan maken en dat heeft tot gevolg dat ze op zoek moeten gaan naar geld. Er wordt daarbij gekeken naar de bedrijven die medeschuldig zijn aan de opwarming van de aarde. Grote olie- en gasconcerns zoals Shell, ExxonMobil en BP zouden volgens de Amerikaanse steden Oakland en San Francisco een belangrijk aandeel hebben in de opwarming van de aarde. Daarom worden deze bedrijven door de steden voor de rechter gesleept. 

De bedrijven zouden volgens de steden moeten meebetalen aan waterkeringen die als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig. Als er geen waterkeringen worden gebouwd zullen de steden steeds vaker te maken krijgen met overstromingen. Naast de hiervoor genoemde bedrijven worden ook Chevron en ConocoPhillips voor de rechter gedaagd vanwege deze aanklacht. De bedrijven zouden volgens Oakland en San Francisco de afgelopen jaren aanhoudend hebben geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Dit zouden de grote bedrijven doelbewust hebben gedaan terwijl ze van te voren de risico’s kenden op het gebied van CO2 uitstoot die ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen. Desondanks hebben de bedrijven geen actie ondernomen om de productie van fossiele brandstoffen te beperken. Ook het verbruik van fossiele brandstoffen werd door de bedrijven eerder aangemoedigd dan ontmoedigd. Dit zorgt er voor dat veel van hun afnemers door zijn gegaan met het gebruiken van fossiele brandstoffen terwijl er al alternatieven zijn op de markt. Er is nog geen uitspraak gedaan in de rechtszaak.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Woningprijzen gestegen in augustus 2017

Koopwoningen waren in de maand augustus van 2017 duurder dan in de maand augustus van 2016. Ten opzichte van vorig jaar werden de koopwoningen in augustus in totaal 7,8 procent duurder. Ook stegen de prijzen in de maand augustus 1 procent ten opzichte van de maand juli. Deze cijfers komen naar voren uit een publicatie van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers over de woningmarkt werden bekend gemaakt op donderdag 21 september 2017.

De stijgende trend in de woningprijzen blijkt voor te zetten. Al vier maanden achter elkaar is de prijsstijging van koopwoningen op jaarbasis even groot. Sinds de maand juni van 2013 is er in Nederland een tendens merkbaar in de woningprijzen. Vanaf die maand stijgen de prijzen van woningen namelijk. In de maand augustus 2008 was de woningmarkt op het gebied van prijzen op haar hoogtepunt beland. De woningprijzen hadden toen een piek behaald.

Na die piek daalden de woningprijzen. Zo kwamen de woningprijzen op het dieptepunt in juni 2013. Na dit dal is de woningmarkt aan het herstellen. Toch is de woningmarkt nog niet op het prijsniveau beland van voor de economische crisis. Ten opzichte van 2008 is er in Nederland nog altijd sprake van een prijsverschil van vijf procent. Desondanks is de woningprijs gemiddeld 21 procent hoger dan de woningprijzen die voor woningen werden betaald in het dieptepunt van de woningmarkt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Werkgelegenheid gestegen in augustus 2017

In Nederland trekt de arbeidsmarkt steeds verder aan. Dit heeft tot direct gevolg dat de werkloosheid aan het afnemen is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de uitkeringsinstantie UWV hebben hierover cijfers gepubliceerd op donderdag 21 september 2017. Uit deze cijfers komt naar voren dat in de maand augustus in totaal 8,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar in augustus een baan hadden.

Verder komt uit de gegevens naar voren dat ongeveer 4,3 miljoen mensen geen betaald werk hadden. De redenen hiervoor zijn verschillend. Zo geeft een deel van de groep werklozen aan dat ze wel recent naar werk hebben gezocht en daarnaast ook direct beschikbaar zijn voor werk. Het aantal dat behoort tot deze groep is de afgelopen drie maanden met 10.000 werklozen afgenomen. De overige mensen die behoren tot de groep niet-werkenden bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht naar werk of mensen die bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar zijn.

Ook in deze groep is een daling merkbaar. Deze daling komt uit op drieduizend personen per maand. Door het UWV werd verder een daling van het aantal WW-uitkeringen geregisterd in augustus. Het aantal mensen met een WW-uitkering stond in augustus op 362.000 werklozen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Tata Steel en ThyssenKrupp voegen Europese staalactiviteiten samen

Het Indiase Tata Steel is het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden dit bedrijf is al geruime tijd in overleg met het Duitse Thyssenkrupp. In het overleg staat het samenvoegen van de Europese staalactiviteiten centraal. Op woensdag 20 september 2017 is bekend geworden dat de staalproducenten een intentieovereenkomst hebben gesloten over dit onderwerp. Het samengaan van hun Europese staalactiviteiten van beide bedrijven komt daardoor een stap dichterbij. Er ontstaat een joint venture tussen de bedrijven die de naam  thyssenkrupp Tata Steel zal krijgen. Het hoofdkantoor hiervan zal in de regio van Amsterdam worden ondergebracht.  

De jaaromzet van het bedrijf zal ongeveer 15 miljard euro zijn. In totaal zal er werk zijn voor ongeveer 48.000 werknemers. De aansturing in de top zal bestaan uit een management waarin beide bedrijven een gelijkwaardige vertegenwoordiging hebben. Door de fusie worden kosten bespaard door beide bedrijven. Deze kostenbesparing wordt geraamd op structureel 400 miljoen tot 600 miljoen euro.

De fusie heeft echter ook nadelen. Zo zullen naar verwachting ongeveer vierduizend werknemers hun baan verliezen. Dit zorgt voor grote onrust bij de werknemers van beide bedrijven. Naar verwachting zal de helft van de banen verdwijnen bij het ondersteunende personeel. De overige helft zal verdwijnen bij de productiemedewerkers. Het verlies in werkgelegenheid zal door beide bedrijven moeten worden gedragen. Dit houdt in de bij zowel het Duitse Thyssenkrupp als bij Tata Steel banen op de tocht staan. Het is echter niet duidelijk wat het effect is bij de vestiging van Tata Steel in IJmuiden.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Fiat Chrysler haalt wegens brandgevaar in 2017 half miljoen wagens terug

Autoproducent Fiat Chrysler heeft opdracht gegeven om een half miljoen wagens terug te halen. Het gaat hierbij om voertuigen van het truckmerk RAM. Deze voertuigen moeten terug naar de garage wegens een technisch mankement. Er is bij deze voertuigen sprake van een defecte waterpomp. Deze waterpomp is een belangrijk onderdeel van de voertuigen. Door een defecte waterpomp kan mogelijk brandgevaar ontstaan. De motor van het voertuig kan dan namelijk oververhit raken.

Het grootste deel van de voertuigen die naar de garage moeten voor controle is in gebruik genomen in de Verenigde Staten. Ook in Canada rijd een groot deel van de voertuigen met een mogelijk defecte waterpomp rond. Er zijn minder dan 4.500 wagens met defecte waterpompen verkocht buiten Noord-Amerika. De voertuigen van RAM zijn gebouwd tussen 2013 en 2017 en het betreft twee verschillende typen. Er zijn door Fiat Chrysler geen ongelukken bekend die zijn ontstaan door de defecte waterpompen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Hybride auto’s blijven ook na 2017 belangrijk voor Toyota

Hybride auto’s zijn automobielen die naast een verbrandingsmotor ook elektromotor hebben. Voor veel autoproducenten is de hybride auto de schakel tussen de benzine-auto en de volledige elektrische auto. Daarom kiezen verschillende autoproducenten er voor om in de toekomst de focus minder te leggen op hybride en meer op volledig elektrische auto’s. Toyota blijft echter wel vasthouden aan de hybride.

Autoproductie van Toyota
In een verklaring geeft de topman van de Japanse automaker, Akio Toyoda, aan dat de autoproducent wel elektrische auto’s gaat produceren. Toch zal Toyota niet volledig inzetten op de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. De topman geeft aan dat Toyota wel aan de late kant is met de ontwikkeling en productie van auto’s die volledig elektrisch zijn. Toyota is de grootste Japanse automaker en moet volgens hem realistische keuzes blijven maken over haar modellenlijn. Deze keuzes moeten gebaseerd zijn op de markttrends.

Hybride-voertuigen en plug-inhybrides
Toyoda is van mening dat het bedrijf Toyota met hybride-voertuigen, plug-inhybrides, auto’s met traditionele verbrandingsmotoren en auto’s met brandstofcellen nog steeds de automarkt kan veroveren. Dit is bijzonder want wereldwijd worden elektrische auto’s als belangrijk speerpunt genomen voor zowel overheden als autoproducenten. Verschillende autoproducenten hebben al duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s voor hen een belangrijk onderdeel gaan vormen. Toonaangevende merken zoals Volkswagen, Volvo en Daimler hebben de afgelopen tijd al bekend gemaakt dat ze meer elektrische auto’s gaan ontwikkelen. Sommige automerken willen voor elk model dat geproduceerd wordt ook een elektrische variant ontwikkelen.

Solid-statebatterij
Toch is Toyota niet van plan om de ontwikkeling van elektrische auto’s links te laten liggen. De Japanse autoproducent heeft aan het einde van 2016 ook aangegeven dat ze werk gaat maken van de ontwikkeling van volledige elektrische auto’s. bovendien is Toyota bezig met het ontwikkelen van een solid-statebatterij. Deze batterij zal er voor moeten zorgen dat de laadtijden van elektrische auto’s worden verkort. Daarnaast moet de solid-statebatterij de actieradius vergroten voor elektrische auto’s. Als de solid-statebatterij daadwerkelijk zo effectief is als men doet geloven is deze batterij een revolutie voor het elektrische rijden. Dan wordt een elektrische auto een realistisch alternatief voor een brandstofauto. Met de ontwikkeling van de solid-statebatterij kan Toyota dus wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het elektrische rijden. Toyota is echter niet de enige technische gigant die zich hier mee bezig houdt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

CPB positief over Nederlandse arbeidsmarkt in 2017

Het Centraal Planbureau (CPB) is positief over de arbeidsmarkt in Nederland. Door deze ontwikkelingen zullen de lonen naar alle waarschijnlijkheid ook hoger uitvallen. Op Prinsjesdag heeft het CPB haar Macro Economische Verkenning (MEV) gepubliceerd. Hierin staat onder andere dat in Nederland de werkgelegenheid verder toe zal nemen. Ook het aantal uren dat werknemers gemiddeld werken zal waarschijnlijk gaan stijgen. Het CPB merkt verder op dat er meer vacatures open staan in Nederland.

Dit zal uiteindelijk er toe leiden dat er meer krapte zal ontstaan op de arbeidsmarkt. De lonen zullen waarschijnlijk hoger uitvallen. Verder zullen werkgevers naar alle waarschijnlijkheid meer vaste contracten verstrekken aan werknemers zodat ze hun werkende bestand beter kunnen behouden. De tarieven van zelfstandigen zonder personeel zullen ook veranderen. Waarschijnlijk gaan de tarieven voor deze zzp’ers omhoog door de hoeveelheid werk die er los komt. Het CPB verwacht dat de economie in 2018 zal groeien met 2,5 procent. Het bruto binnenlands product (bbp) zal het komend jaar uitkomen op 3,3 procent.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Porsche haalt tijdelijk dieselvariant Panamera uit de markt in 2017

Autoproducent Porsche heeft de dieselvariant van de Panamera tijdelijk uit haar prijzenlijst gehaald. Dit gebeurde zonder veel geruchtmaking. Porsche heeft de diesel Panamera even uit de verkoop genomen omdat de testen met betrekking tot de CO2-uitstoot nog in volle gang zijn. Het bedrijf wil CO2-uitstootproblemen voorkomen. Momenteel wordt de productie van de Panamera gepauzeerd. Ook moet een lange levertijd worden voorkomen. Daarom heeft Porsche besloten om de Panamera tijdelijk uit de bestellijst te halen volgens de importeur.

Diesels zijn de afgelopen jaren vaker in opspraak geraakt vanwege de emissie. Dit heeft onder andere autoproducent Volkswagen een slechte naam bezorgd. Door het sjoemelsoftwareschandaal, dat ook wel het dieselschandaal wordt genoemd, is diesel als brandstof uit de gratie geraakt bij een groot deel van de automobilisten. Ook Porsche merkt dit en wil graag haar naam in de markt zo hoog mogelijk houden. Daardoor wil ze de mogelijkheid dat er problemen geconstateerd worden met haar diesels zo klein mogelijk houden.

De nieuwe Panamera Diesel zou een variant 4,0-liter V8 met 422 pk moeten krijgen. De huidige negatieve berichten over diesels zouden er eerder voor zorgen dat Porsche voor een milieuvriendelijker auto zal gaan kiezen om in de productie te nemen. Dit zal de plug-inversie Panamera E-Hybrid waarschijnlijk worden omdat die auto het meest voor de hand liggende alternatief vormt voor Porsche. De vraag naar hybrides neemt bovendien ook toe. De Panamera E-Hybrid is ook in Nederland al zeer populair.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Multinationals willen grotendeels overstappen op elektrisch rijden vanaf 2017

Elektrisch rijden wordt gestimuleerd door overheden. De wet- en regelgeving op dit gebied wordt steeds concreter. In Europa wordt de productie van elektrische auto’s ook gemotiveerd. Verschillende autoproducenten hebben al in de gaten dat de benzinemotor en de dieselmotor langzamerhand uit de auto’s zullen verdwijnen. Op die manier zal de uitstoot van het gemotoriseerde wegverkeer verminderen. Elektrisch rijden en duurzaamheid gaan goed samen. Veel bedrijven zien daarom ook kansen voor elektrisch rijden in hun organisatiebeleid.

Mobiliteitsinitiatief EV100
Elektrisch rijden past goed binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat ook wel aangeduid met de afkorting mvo. Wereldwijd zijn er ongeveer een tiental bedrijven die volledig de focus gaan leggen op elektrisch rijden als het gaat om transport. Dit zijn de bedrijven IKEA, Unilever, Vattenfall, Deutsche Post DHL en LeasePlan. Deze bedrijven hebben afspraken gemaakt in een mobiliteitsinitiatief EV100. De initiatiefnemers zijn van mening dat deze mobiliteitsinitiatief EV100 momenteel het enige zakelijke initiatief is dat het rijden met elektrische voertuigen stimuleert.

Deze bedrijven hebben de belofte gedaan dat in 2030 in totaal 100 procent van alle personenauto’s die door hen worden gebruikt elektrisch zal zijn aangedreven. Ook de lease-auto’s die door deze bedrijven worden gebruikt zullen elektrisch aangedreven zijn. Voor vrachtwagens tussen de 3,5 en 7,5 ton zal deze doelstelling voor minstens de helft gaan gelden. Wanneer deze bedrijven een taxi’s bestellen of auto’s zullen huren zal eveneens van elektrische voertuigen gebruik worden gemaakt.

Elektrisch rijden populairder maken
De bedrijven hebben naast deze belofte ook de belofte gedaan dat ze zich ook zullen inzetten voor het inrichten van een geschikte infrastructuur voor elektrische voertuigen. Hierbij kan men denken aan het plaatsen van voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen. De werknemers van de bedrijven zullen ook hun werknemers op de hoogte brengen met betrekking tot de mogelijkheden van elektrisch rijden. Op die manier hopen de bedrijven dat de werknemers ook zelf de keuze maken voor elektrisch rijden. De kosten voor het overstappen van een benzineauto of dieselauto naar een elektrisch model zullen ook naar beneden worden gebracht.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Circulaire economie moet meer gaan leven onder consumenten

Voor het recyclen en hergebruiken van producten en grondstoffen zijn niet alleen coöperatieve bedrijven nodig. De consumenten spelen ook een belangrijke rol  in een circulaire economie. Consumenten zijn in feite de eindegebruikers van een product. De consument bepaald daardoor mede hoe het product wordt gebruikt en vooral hoe lang het wordt gebruikt. Ook bepaald de consument wat er met het product wordt gedaan indien de consument het niet meer wil gebruiken of wanneer het product niet meer gebruikt kan worden.

Streven naar een circulaire economie
De tijd dat de meeste consumenten hun eigen producten gaan herstellen wanneer deze kapot zijn behoort zo goed als tot het verleden. Veel consumenten kiezen er voor om een nieuw product aan te schaffen wanneer hun product kapot is gegaan. Op die manier wordt de economie aangejaagd om steeds weer nieuwe producten te ontwikkelen en produceren. De kapotte en gedateerde producten worden dikwijls gewoon weggegooid door consumenten. Als men de circulaire economie nastreeft ontstaat er een spanningsveld tussen duurzaamheid en productie.

Spanningsveld tussen duurzaamheid en productie
Bedrijven willen graag zoveel mogelijk produceren. Hoe meer er verkocht wordt hoe meer er wordt geproduceerd. Producten en apparaten krijgen daardoor vaak een ‘geplande slijtage’. Dit houdt in dat bedrijven er dikwijls voor kiezen op producten en apparaten juist niet duurzaam te maken omdat consumenten die duurzame producten hebben er minder vaak voor kiezen om hun product te vervangen. Dit beeld past niet in een duurzame en circulaire economie. De omloopsnelheid van producten moet omlaag en consumenten moeten langer gebruik maken van de producten, materialen en appraten die ze hebben gekocht. Dit vereist een andere houding van consumenten en een andere benadering van bedrijven, public relations en marketing.

Doelstelling 2050
Nederland wil in 2050 een vrijwel niet meer gebruik maken van primaire grondstoffen binnen de economie en de productieprocessen die daarin aanwezig zijn. Dit houdt in dat de economie vanaf dat jaar vrijwel volledig moet draaien op herbruikbare grondstoffen. De transitie naar een circulaire economie vereist volgens de ABN Amro nog wel een aantal stappen. De overheid moet bijvoorbeeld haar wetgeving en regelgeving aanpassen. Deze sturing is noodzakelijk om bedrijven en consumenten te stimuleren om daadwerkelijk grondstoffen uit afval opnieuw te gaan gebruiken. Daarbij is ook de samenwerking tussen consumenten, bedrijven en overheden van groot belang.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Circulaire economie in Nederland mogelijk vanaf 2050

Circulaire economie is een modern begrip dat wordt gebruikt om een economie mee aan te duiden waarbij vrijwel geen nieuwe grondstoffen worden gebruikt om producten en constructies te vervaardigen. In plaats daarvan draait een circulaire economie om het recyclen en hergebruiken van producten en grondstoffen. Volgens de ABN Amro kan Nederland wereldwijd een ‘voortrekkersrol’ vervullen met betrekking tot deze zogenoemde circulaire economie. Hierover werd dinsdag 19 september 2017 een rapport gepubliceerd.

Nederland en verduurzaming
Volgens de bank heeft Nederland veel positieve elementen die er voor zorgen dat Nederland tot de meest vooruitstrevende landen kan behoren op het gebied van een milieubewuste economie die draait om hergebruik en recycling. Er is in Nederland namelijk veel kennis aanwezig op het gebied van verduurzaming. Deze kennis kan natuurlijk voor het eigen land worden gebruikt maar kan ook worden gedeeld met andere landen.

Recycling
In Nederland wordt al tachtig procent van al het afval gerecycled. Op dit gebied is Nederland al de koploper volgens ABN Amro. Dit is goed voor het imago van Nederland in de wereld op het gebied van duurzaamheid. Dit imago kan nog verder worden verbeterd als Nederland meer de focus gaat leggen op circulaire economie en alles wat daarbij komt kijken.

Extra voordelen voor een circulaire economie
Een circulaire economie is natuurlijk goed voor het milieu en het klimaat maar daarnaast zijn er nog veel bijkomende voordelen. Zo wordt een land met een circulaire economie zelfvoorzienend en minder afhankelijk van de import van grondstoffen uit het buitenland. Verder is ook de volksgezondheid er bij gebaat. Bovendien kan het ontwikkelen en implementeren van duurzame technologie er voor zorgen dat er veel nieuwe banen ontstaan.

Economisch circulair in 2050
De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 vrijwel geheel zelfvoorzienend te zijn. Vanaf dat jaar zou Nederland geen primaire grondstoffen moeten gebruiken voor de ontwikkeling en productie van producten. De economie moet dan volledig draaien op grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Volgens de ABN Amro moet Nederland er wel voor zorgen dat de wet- en regelgeving wordt aangepast. De herbruikbaarheid van grondstoffen moet geborgd worden met een ondernemingsklimaat die dat toelaat en bevorderd.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Klimbossen onveilig door corrosie en houtrot in 2017

De afgelopen jaren zijn er steeds meer klimbossen gemaakt in Nederland. Een klimbos is een bos waarin speciale constructies zijn aangebracht waardoor men in bomen kan klimmen en van boom naar boom kan klimmen. Doormiddel van ladders, touwen en hangbruggen kunnen in klimbossen speciale parcours en routes worden afgelegd. Een klimbos is voor jong en oud vaak een leuke omgeving om buiten actief bezig te zijn in de natuur. Dat zijn natuurlijk allemaal positieve aspecten maar de risico’s worden vaak onderschat. Men werkt in de natuur en bomen, hout, touwen en andere materialen worden voortdurend aan weer, wind en zonlicht blootgesteld. Dat heeft meestal slijtage tot gevolg. Daardoor kunnen er gevaren ontstaan.

Misstanden in klimbossen
De veiligheid van touwparcoursen en klimbossen is van groot belang omdat men vaak doormiddel van een schakel gezekerd is aan een touw dat bevestigd is aan een boom of tak. Wanneer één van deze bevestigingsmiddelen defect is of in slechte staat van onderhoud dan kan dit betekenen dat een deelnemer aan het klimparcours ten val komt. Het is belangrijk dat de veiligheidsrichtlijnen in acht worden genomen en dat de deelnemers en leidinggevenden zich daar aan houden. Er zijn echter geen wetten en regels geformuleerd op dit gebied.

Tv-programma EenVandaag
Dit werd door het tv-programma EenVandaag gemeld. Er werd bovendien onderzoek gedaan naar vijf klimparken waaruit naar voren kwam dat de veiligheid van klimparken niet altijd even goed op orde is. Door het gebrek aan duidelijke wetten en regels is het ook lastig om toezicht te handhaven. Drie van de vijf klimparken die in het onderzoek zijn bekeken hadden veiligheidsrisico’s. Er werden onveilige situaties geconstateerd zoals houtrot in platforms die op hoogte waren aangebracht. Ook dode bomen en het verkeerd gebruik van bevestigingsmaterialen kwam voor. Ook het gebruik van staalkabels is gevaarlijk omdat deze kunnen gaan roesten.

European Rope Course Association
Al deze misstanden maken het gebruik van klimbossen niet veiliger. De deskundigen die door EenVandaag werden gesproken hadden hun verbazing geuit over de hoeveelheid houtrot die werd geconstateerd. Dit komt voor omdat er dikwijls verkeerd hout wordt gebruikt of hout dat niet geïmpregneerd is. Verder zorgen de spanbanden ook voor problemen. Als bomen te strak worden vastgebonden gaan ze binnen drie tot vier jaar door aldus Frank Schilders. Hij is inspecteur van klimparcoursen en bestuurslid van de European Rope Course Association (ERCA).

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Woningverkoop in augustus 2017 opnieuw gestegen

Het gaat goed met de woningverkoop in Nederland. In de maand augustus is de woningverkoop in Nederland opnieuw gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2016. Volgens het Kadaster zijn in Nederland in augustus 20.780 huizen van eigenaar gewisseld.

Op jaarbasis is het aantal geregistreerde woningverkopen met 4 procent aldus het Kadaster die maandag 18 september 2017 de gegevens over het aantal woningtransacties bekend maakte. Er worden door het Kadaster in augustus 2016 nog 19.975 verkochte woningen geregistreerd. In de maand juli van 2017 werden nog 19.979 woningtransacties geregistreerd door het Kadaster.

De cijfers van het Kadaster geven een belangrijke indruk van de woningmarkt. Dit komt omdat het Kadaster de transacties registreert van bestaande koopwoningen. Dit gebeurd op het moment dat een notaris daadwerkelijk de verkoop van de woning inschrijft. Dit inschrijfmoment is tevens het moment waarop de woning wordt overgedragen oftewel de eigendomsoverdracht.

Het valt op dat de verkoop van appartementen is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Deze daling komt uit op 0,6 procent. De verkoop van vrijstaande woningen zit in de lift. In dit segment werden 14 procent meer woningen verkocht.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Investeringen in huurwoningen beperkt door gebrek aan bouwlocaties in 2017

Huurwoningen zijn in bepaalde delen van Nederland moeilijk te verkrijgen. Denk hierbij aan de grote steden waar de beschikbaarheid van huurwoningen de laatste jaren aanzienlijk achteruit is gegaan. Daarom is de bouw van huurwoningen in bepaalde gebieden zeer gewenst. Toch ervaren beleggers die willen investeren in huurwoningen vaak veel belemmeringen. Een belangrijk probleem is de beschikbaarheid van bouwlocaties voor huurwoningen. Ook is de samenwerking tussen de investeerders en de gemeenten lang niet altijd optimaal.

Deze conclusie is getrokken adviesbureau Stec Groep op basis van een onderzoek. Dit onderzoek werd gedaan in de vorm van een enquête die werd gehouden onder de grootste particuliere en institutionele beleggers die actief zijn op de sociale huurmarkt. Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer 60 procent van de beleggers denkt dat hun doelstellingen met betrekking tot investeringen voor 2017 niet zullen worden behaald. Gezamenlijk willen de investeerders in 2017 in totaal meer dan 5 miljard euro investeren in Nederlandse huurwoningen. Naast de investeringen voor dit jaar zijn de investeerders ook van plan om tot 2020 nog eens 16,6 miljard euro te investeren in de bouw van huurwoningen.

Er moeten volgens de beleggers betere afspraken worden gemaakt met gemeenten over het aantal huurwoningen dat gebouwd moet worden. Ook moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de grondprijzen en de uitpondtermijnen van de woningen. Met name in het middensegment is er volgens Stec een tekort aan woningen. Het middensegment bestaat uit huurwoningen met een huurprijs van 700 tot 900 euro. Deze huurwoningen worden vooral in de grote steden gezocht door potentiële huurders. Echter veel investeerders investeren in de bouw van huurwoningen buiten de Randstad.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Personeel ThyssenKrupp protesteert vrijdag 22 september 2017 tegen fusie met Tata Steel

Komende vrijdag 22 september 2017 gaan werknemers van het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp demonstreren. De demonstratie wordt gevoerd tegen een mogelijke fusie tussen de Europese staalactiviteiten ThyssenKrupp en de staalactiviteiten van Tata Steel. Vakbond IG Metall en de ondernemingsraad van ThyssenKrupp hebben de demonstratie georganiseerd die in Bochum wordt gehouden. Deze organisaties verwachten dat er duizenden werknemers aan de demonstratie zullen deelnemen.

De werknemers van ThyssenKrupp zijn bang dat er veel banen zullen verdwijnen als de twee staalproducenten gedeeltelijk met elkaar zullen fuseren. Ook zullen er waarschijnlijk vestigingen gesloten worden als Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel fuseren. Dit zal leiden tot een structureel verlies van banen in de sector. In het Nederlandse IJmuiden is er ook veel bezorgdheid over de fusie. In IJmuiden is Tata Steel de eigenaar van het voormalige Hoogovens.

De berichten over een mogelijke fusie zijn niet nieuw. Er wordt al ruim een jaar gesproken over een mogelijke fusie tussen ThyssenKrupp en Tata. Deze fusie wordt echter steeds realistischer omdat Tata Steel een belangrijke overeenstemming heeft gesloten met betrekking tot de pensioenen van medewerkers in het Verenigd Koninkrijk. Komende zaterdag zal de raad van commissarissen van ThyssenKrupp gaan vergaderen over een fusie met Tata Steel. Deze overeenkomst zal op korte termijn kunnen worden gesloten. Daarom heerst er veel onrust onder de werknemers.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Belastingdienst wil foute modelovereenkomsten harder aanpakken in 2017

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten door de Wet DBA voldoen aan modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn ingevoerd in mei 2016. In deze modelovereenkomsten wordt duidelijkheid verschaft met betrekking tot de arbeidsverhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever. De modelovereenkomsten zijn een verplichting en de Belastingdienst controleert deze overeenkomsten op juistheid en volledigheid. Wanneer blijkt dat de zzp’er eigenlijk niet als zelfstandige opdrachtnemer werkt onder een opdrachtgever maar meer als een werknemer dan kan dit consequenties hebben. In het ergste geval kan de Belastingdienst de misgelopen loonheffingen weer invorderen van een opdrachtgever. Daar zou zelfs een boete aan verbonden kunnen worden.

De invoering van de Wet DBA heeft bij zzp’ers en bij hun opdrachtgevers voor veel verwarring en onduidelijkheid gezorgd. Daarom heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de sancties op fouten in de modelovereenkomsten afgezwakt. Alleen bewuste misleiding in de modelovereenkomsten zal moeten worden bestraft volgens de staatssecretaris. De Belastingdienst wil echter sterenger zijn en bedrijven die fouten hebben gemaakt met betrekking tot het inhuren van zzp’ers harder aanpakken.

Staatsecretaris Wiebes denkt dat het alleen zin heeft om de ‘kleine groep’ kwaadwillende opdrachtgevers en zzp’ers aan te pakken. De Belastingdienst is dit echter niet met hem eens. De fiscus wil namelijk de aanpak verbreden. Dit heeft Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag 15 september 2017 bekend gemaakt op basis van bronnen. De krant geeft aan dat belastingadviseurs de nieuwe aanpak hebben gelezen door interne memo’s.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Renault, Nissan en Mitsubishi willen elektrische auto’s op de markt brengen vanaf 2017

Autoproducenten in de wereld maken steeds meer werk van het ontwikkelen en produceren van elektrische auto’s. Tot 2022 willen de autofabrikanten Renault, Nissan en Mitsubishi minimaal twaalf volledig elektrisch aangedreven automodellen produceren en op de markt brengen. Daarnaast moeten de autoproducenten ook op andere technologische gebieden inhaalslagen maken. Zo zullen de producenten ook meer ontwikkelingen moeten doormaken op het gebied van zelfrijd-technologie voor auto’s.

Carlos Ghosn is de baas van de alliantie tussen Renault en de Japanse automerken. Hij heeft voor de hiervoor genoemde ontwikkelingen een nieuw zesjarenplan ingevoerd. Dit plan moet er voor zorgen dat de samenwerking meer rendement oplevert. De kostenvoordelen moeten jaarlijks ongeveer uitkomen op tien miljard euro. Verder willen de autoproducenten een verkoop realiseren van 14 miljoen voertuigen. De omzet moet daarbij uitkomen op 200 miljard euro.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Toenemende klimaatschade aan auto’s en woningen vraagt om oplossingen vanaf 2017

De komende jaren zal er steeds vaker sprake zijn van extreem weer. In verschillende landen is dit al merkbaar door zware overstromingen en vernietigende orkanen. Ook in Nederland zal het extreme weer toenemen door de klimaatverandering. Men kan daarbij denken aan extreme regenval en hevige hagelbuien. Deze weersomstandigheden zullen voor schade en overlast zorgen aan woningen en bedrijven. Dit komt naar voren uit een rapport dat opgesteld is door het Verbond van Verzekeraars. Ook aan auto’s en tuinbouwkassen zal de schade toenemen door het extreme weer.

In totaal heeft het Verbond van Verzekeraars met het KNMI veertien klimaatscenario’s met nieuwe gegevens opgesteld. Daarbij is ook uitgerekend wat voor ieder klimaatscenario de verwachte schade is. De klimaatscenario’s zijn er in verschillende gradaties. In het meest extreme scenario zal het bedrag voor auto-, opstal- en inboedelverzekeringen toenemen met ruim een kwart miljard euro per jaar.

Dit is een fors bedrag en ook wanneer de scenario’s meevallen zal het bedrag aan schade aanzienlijk toenemen. Daarom geven belangenorganisaties waaronder verzekeraars aan dat een nieuw kabinet er voor moet zorgen dat de klimaatrisico’s beheersbaar blijven. In juli 2016 waren er in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg door de extreme hagelbuien en hoosbuien bijna 100.000 schademeldingen. Dit is de grootste natuurschade die tot nog toe is geregistreerd aldus het verbond van verzekeraars. Toen werd in totaal een bedrag van zo’n 500 miljoen euro uitgekeerd voor schade. Dit betrof schade aan woningen, auto’s en agrarische bedrijven.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws
Like ons op Facebook!