Technisch Werken

Technische uitzendbureaus in november 2017

De maand november in 2017 blijkt een hectische maand voor uitzendbureaus in de techniek. De vraag naar middenkaderpersoneel lijkt toe te nemen. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat veel bedrijven het drukker krijgen op kantoor. Tekenaars, engineers, werkvoorbereiders en planners worden volop in vacatures gevraagd. De vraag naar laaggeschoold personeel neemt iets af terwijl de vraag naar vaktechnisch personeel nog steeds groot is.

Tekort aan personeel op de bouw
Er worden op de bouw timmermannen, elektromonteurs en installateurs gevraagd. De meeste bedrijven in de installatiebranche hebben een tekort aan vakkrachten. Daarom zetten ze vacatures uit op hun eigen websites, op jobboards en bij uitzendbureaus in de techniek. Het blijkt echter ook via deze kanalen lastig om geschikt personeel te vinden. Daardoor moet het reeds aanwezige technische personeel vaak langer doorwerken en worden er zelfs projecten afgeslagen.

Techniek en industrie
Ook in de techniek en de industrie is er een tekort aan technische krachten. Vooral allround onderhoudsmonteurs kunnen rekenen op een groot vacature-aanbod op de arbeidsmarkt. Verder kunnen ook lassers en constructiebankwerkers reken op veel vacatures. Dit zijn echter allemaal specialistische functies die niet eenvoudig ingevuld kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende lastechnieken ook industrieel onderhoud verschilt vaak in functie-inhoud. Veel bedrijven in de techniek en industrie kiezen er daarom voor om specialistische uitzendbureaus in te schakelen. Dit zijn meestal VCU gecertificeerde technische uitzendbureaus.

VCU uitzendbureau
Een uitzendbureau die VCU gecertificeerd is heeft alle kennis in huis om aan VCA gecertificeerde bouwbedrijven personeel te leveren. VCA staat voor (
Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Dit is een speciale certificering waarmee bouwbedrijven (zowel aannemers als onderaannemers) duidelijk maken dat ze aan de Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist voldoen. Dit is belangrijk voor een veilige en gezonde werkomgeving.

VIL VCU
Uitzendondernemingen met een VCU certificering hebben intern personeel in dienst met VIL VCU. De afkorting VIL wordt voluit geschreven als: Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. De intercedenten van een VCU gecertificeerd uitzendbureau hebben kennis van de veiligheidsaspecten die van toepassing zijn in de bouw, techniek en de petrochemische sector. Deze veiligheidsaspecten zijn ook van belang voor het werven van geschikt personeel voor vacatures in deze sectoren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Op 17-11-2017 nog geen besluit over ontslagen gasturbinefabriek van Siemens in Hengelo

Siemens heeft op vrijdag 17 november 2017 nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van gasturbinefabriek in Hengelo. Dit bericht heef het bedrijf vrijdagochtend aan haar personeel bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in stadion de Grolsch Veste in Enschede. Het is in het ergste scenario mogelijk dat pas vanaf eind 2020 alle 640 werknemers ontslagen zijn. Dit is echter iets dat nog niet is besproken met de vakbonden en de ondernemingsraad. Ook de raad van commissarissen moet hier bij betrokken worden.

Dat zorgt er voor dat er nog geen defintief besluit is genomen. De directie heeft daarom aangegeven dat er de komende tijd nog werk is voor het personeel in de fabriek van Siemens in Hengelo. Hier worden overigens gasturbines gemaakt. Deze turbines zullen naar verwachting minder goed gaan verkopen vanwege de energietransitie. De wereld wil langzamerhand afstappen van aardgas, aardolie en andere fossiele brandstoffen.

Een logistiek coördinator van het bedrijf noemt in een reactie dat het personeel het slachtoffer dreigt te worden van de energietransformatie. Inderdaad transformeert de energievoorziening de komende jaren van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht. De logistiek coördinator geeft echter wel aan dat de vestiging in Hengelo wel winstgevend is. Het gaat echter slecht op de oliemarkt en gasmarkt. Daardoor zou de directie van Siemens minder geld willen investeren in de productielocatie in Hengelo.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Veel cao-akkoorden in oktober 2017

In de maand oktober van 2017 zijn in Nederland 37 nieuwe cao’s afgesloten. Dat is bijzonder veel ten opzichte van andere maanden aldus de werkgeversvereniging AWVN. Deze organisatie treed in de praktijk vaak op als adviseur bij onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Het bericht werd bekend gemaakt in een maandbericht van AWVN.

Gemiddeld werden in de maand oktober ongeveer 25 cao-akkoorden gesloten. Dat is volgens de AWVN het gebruikelijke aantal. Onderhandelaars kunnen profiteren van de gunstigere omstandigheden. Er kunnen steeds betere afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden en salarisverhogingen. In oktober werd een gemiddelde loonstijging in het vooruitzicht gesteld van ongeveer twee procent. Tot nu toe was dit gemiddeld ongeveer 1,7 procent. Door de gesloten cao-akkoorden hebben in totaal 600.000 werknemers nieuwe arbeidsvoorwaarden ontvangen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Doorstroming vanuit mbo naar bedrijfsleven moet beter vanaf 2017

De Sociaal-Economische Raad heeft vrijdag 17 november 2017 een rapport gepubliceerd over de aansluiting tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De conclusie van dit rapport is dat de samenwerking tussen het mbo en de beroepspraktijk moet worden geoptimaliseerd. Het rapport werd verstrekt aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

In het Algemeen Dagblad heeft SER-voorzitter Mariëtte Hamer aangeven dat bedrijven zich actief moeten gaan bemoeien met de opleidingen. De inhoud van opleidingen moet worden aangepast aan de werkzaamheden die afgestudeerden in de praktijk tegen komen. De afstemming tussen opleiding en praktijk is helaas niet altijd even effectief. Bedrijven moeten investeringen doen zodat afgestudeerden direct aan de slag kunnen.

Verder merkt de SER-voorzitter op dat bedrijven liever hoger opgeleide personeelsleden in dienst nemen maar dat is niet altijd een goede oplossing. In de praktijk komt het vaak voor dat hbo’ers worden ingezet op functies die net zo goed door mensen met een middelbare beroepsopleiding kunnen worden uitgevoerd. De eis om hoger opgeleid personeel aan te nemen zorgt er vaak voor dat er minder kandidaten beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Voor mbo’ers wordt het echter moeilijk om aan een baan te komen als bedrijven ook voor mbo-functies liever hbo’ers in gaan zetten. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een sleutelrol bij de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Volgens het advies moet deze organisatie ook meer geld ontvangen van de overheid zodat ze haar taken beter kan uitvoeren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Volkswagen reserveert 72 miljard euro voor duurzame projecten vanaf 2017

Het bedrijf Volkswagen wil haar beschadigde imago voorgoed kwijtraken door de focus te leggen op elektrisch rijden. Het is nog maar kort geleden dat het bedrijf geassocieerd werd met het dieselschandaal en de term sjoemelsoftware. Inmiddels heeft het bedrijf verschillende rechtszaken moeten ondergaan en heeft ze schuld bekend. Het is nu tijd om het imago van de Duitse autobouwer te verbeteren. Daarom gaat het bedrijf de  komende vijf jaar zich richten op het elektrische rijden.

In totaal zou het Duitse bedrijf hiervoor 72 miljard euro hebben gereserveerd. Dit geld zou worden besteed aan de ontwikkeling van duurzame initiatieven. Dit werd vrijdag 17 november 2017 bekend gemaakt door anonieme bronnen. De investering van dit bedrag heeft een effect op andere sectoren waarin het bedrijf actief is. vooral omdat de automaker haar kapitaaluitgaven wil terugbrengen tot 6 procent van de omzet. Op dit moment wordt het plan van Volkswagen nog door de raad van toezicht bestudeerd.

De Duitse fabriek in Zwickau zal waarschijnlijk de productie van elektrische auto’s op zich nemen voor de Europese markt. Volkswagen had eerder al gemeld dat het bedrijf 12 miljard euro wil investeren in de ontwikkeling en productie van duurzaam aangedreven modellen in China. In totaal wil Volkswagen minimaal veertig modellen lokaal gaan produceren.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Particulieren wekken duurzame stroom van in 2017

In Nederland zijn steeds meer particulieren aangesloten bij eigen coöperaties die zich bezig houden met het opwekken en verkopen van duurzame energie. In Nederland nam het aantal energiecoöperaties in 2017 toe met 60. Daardoor kwam het totale aantal energiecoöperaties uit op 392. Dit bericht werd bekend gemaakt door het kennisplatform HIER Opgewekt. Dit kennisplatform maakte haar bericht bekend op vrijdag 17 november 2017.

Kennisplatform HIER Opgewekt
Volgens het kennisplatform zit er ook een stijgende lijn in het aantal projecten met betrekking tot zonne-energie en windenergie. In totaal verkoopt ongeveer zestig procent van de coöperaties groene energie. Een vergelijkbaar percentage houdt zich bezit met de collectieve inkoop van stroom. Verder is ongeveer zeventig procent actief als samenwerkingsverband met betrekking tot het besparen van energie. Volgens het kennisplatform HIER Opgewekt heeft de stijging tot maken met de professionele aanpak van de initiatiefnemers. Bovendien neemt ook het draagvlak toe voor initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en groene energie.

Windenergie en zonne-energie
Tot het einde van 2017 zijn in Nederland 274 eigen windturbines, zonnedaken en zonneweides gerealiseerd. Gezamenlijk leveren al deze energievoorzieningen voldoende groene stroom op voor 85.000 huishoudens. Volgens het kennisplatform HIER Opgewekt zal het aantal zonne-energieprojecten in 2018-2019 gaan verdubbelen. Bovendien zijn er ook nog verschillende projecten met betrekking tot windenergie die van start gaan.

Energietransitie
Door al deze projecten komt ook de realisatie van de energietransitie dichterbij. Dit houdt in dat Nederland moet omschakelen van vervuilende fossiele brandstoffen naar schonere hernieuwbare energiebronnen uit bijvoorbeeld zonlicht en windkracht. De energietransitie gaat echter nog wel even tijd kosten. Dat heeft te maken met het feit dan Nederland nog sterk afhankelijk is van het laagcalorische aardgas uit de Groningse gasvelden. Ook wordt er in Nederland nog steeds veel steenkool verbrand in de kolencentrales die als elektriciteitscentrales worden gebruikt. Pas als energie op een duurzame wijze kan worden gewonnen kan men spreken van een succesvolle energietransitie.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Tesla presenteert nieuwe Roadster op vrijdag 17 november 2017

Elon Musk de eigenaar en tevens oprichter van de elektrische autofabrikant Tesla heeft op vrijdag 17 november 2017 een prototype van een nieuwe elektrische vrachtwagen gepresenteerd. Naast deze elektrische vrachtwagen werd echter ook een nieuwe Roadster door hem gepresenteerd. Deze Roadster is een vernieuwde versie van Tesla haar eerste sportwagenmodel.

Elektrische Roadster
De elektrische Roadster is een auto waarin vier personen vervoerd kunnen worden. Als de batterij van deze sportwagen volledig is opgeladen dan kan deze auto hier 1000 kilometer op rijden. De nieuwe Roadster zal beschikbaar moeten komen op de automarkt in 2020. De prijs van de Roadster zal minimaal 200.000 dollar bedragen.

Tesla is in 2017 vaak in het nieuws geweest. Naast de ambities van het bedrijf komen ook regelmatig berichten in de media over de problemen die het bedrijf heeft. Daarbij gaat het meestal over de productie van de Tesla Model 3. De productie van de Tesla Model 3 zou omhoog moeten omdat dit een goedkopere auto is dan de reguliere Tesla-voertuigen moet Tesla het hebben van de kwantiteit. Tesla blijkt echter niet ingericht te zijn op een productieverhoging of massaproductie. Het bedrijf heeft daardoor te maken met grote organisatorische en technische problemen. Tesla is echter wel een ondernemende organisatie en probeert nu machines en machinelijnen in eigen beheer te ontwikkelen en te bouwen. Daarvoor heeft Tesla zelfs een machinebouwer overgenomen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Tesla presenteert elektrische vrachtwagen op vrijdag 17 november 2017

Tesla heeft vrijdag 17 november 2017 in Californië een prototype van een elektrische vrachtwagen gepresenteerd. Elon Musk de eigenaar en oprichter van Tesla heeft zelf het prototype van de vrachtwagen getoond aan het publiek. Dit deed hij door een grote vliegtuighangar vol publiek binnen te rijden. De vrachtwagen van Tesla heeft de naam Tesla Semi en zal naar verwachting in 2019 in productie worden genomen aldus Tesla.

Technische gegevens elektrische vrachtwagen
Tesla hoopt met de elektrische vrachtwagen een nieuwe stap te zetten in de transportwereld. De economie moet af van de fossiele brandstoffen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de meeste transportmiddelen. De vrachtwagen van Tesla heeft een bereik van 800 kilometer oftewel 500 mijl  bij een maximale belading. De elektrische vrachtwagen kan in dertig minuten tijd worden opgeladen en heeft dan voldoende elektrisch vermogen om 600 kilometer te rijden. Tijdens het uitlanden van de vrachtwagen kan de vrachtwagen worden opgeladen. Dat scheelt tijd en is effectief. Volgens Elon Musk moet de elektrische vrachtwagen de vervuilende dieselvrachtwagens vervangen.

Zelfrijdende vrachtwagen?
De elektrische vrachtwagen is niet volledig zelfrijdend in plaats daarvan heeft de vrachtwagen een semi-autonoom besturingssysteem. Dit zorgt er voor dat de vrachtwagen vanzelf in haar rijbaan blijft. Verder kan de vrachtwagen zonder menselijk ingrijpen van baan verwisselen. De aandrijving van de vrachtwagen kan volgens Elon Musk 1,5 miljoen kilometer afleggen. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel geld de Tesla Semi moet gaan kosten.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Huizenverkoop gestegen in oktober 2017

In oktober 2017 is de huizenverkoop gestegen in Nederland ten opzichte van dezelfde maand in 2016. Ondanks dat is de huizenverkoop in oktober wel lager dan in september 2017. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Kadaster. In oktober 2017 werd door het Kadaster 20.143 verkochte woningen geregistreerd. Dit aantal verkochte woningen is een stijging van 16,2 procent ten opzichte van de maand oktober 2016. Als men de woningverkoop van oktober echter vergelijkt met de maand september 2017 dan merkt men een daling van 2,4 procent in de woningverkoop.

Woningtypen
In oktober werden vooral veel meer vrijstaande woningen verkocht. Bij dit huizentype was sprake van een stijging van 26,8% ten opzichte van oktober 2016. In het segment appartementen was de stijging in de woningverkoop 10,5% ten opzichte van vorig jaar. Als men kijkt naar de woningverkoop in september 2016 dan is alleen de woningverkoop van hoekwoningen toegenomen in oktober namelijk met 0,4 procent. De verkoop van 2-onder-1-kap-woningen daalde echter het sterkste van alle soorten woningen die verkocht werden.

Provincies
Tussen de provincies onderling is er ook sprake van verschillen. Zo nam vooral de woningverkoop toe in de provincie Drenthe ten opzichte van vorig jaar. In de provincie Noord-Holland nam de woningverkoop nauwelijks toe ten opzichte van vorig jaar. Als men kijkt naar de woningverkoop in oktober ten opzichte van september dan nam alleen in de provincie Noord-Brabant de woningverkoop toe. Bij deze vergelijking nam de woningverkoop in de provincie Friesland het sterkste af namelijk met 12 procent.

Hypotheken
Wanneer de woningverkoop toeneemt heeft dit meestal ook een effect op de hypotheken. Het aantal geregistreerde hypotheken nam daarom ook toe in oktober 2017. Er was sprake van een toename van 19,6% ten opzichte van oktober 2016. Vergeleken met de maand september 2017 is er echter een daling genoteerd van 0,5%.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Nederland sluit zich aan bij anti-kolencoalitie op 16 november 2017

Op de klimaattop in Bonn heeft Nederland zich donderdag 16 november 2017 aangesloten bij de anti-kolencoalitie. Deze coalitie is een samenwerkingsverband dat zich richt op de reductie van het gebruik van steenkolen. Het verbanden van steenkool zorgt voor zeer veel CO2 uitstoot. Steenkool is net als bruinkool sterk vervuilend alleen is bruinkool nog vervuilender. Wereldwijd worden kolen echter nog steeds gebruikt. Deze fossiele brandstoffen worden onder andere gebruikt voor het opwekken van elektrische energie in kolencentrales.

Kolencentrales
Op dit moment wordt er nog veel steenkool verbrand in kolencentrales. Dit zijn energiecentrales waarin steenkool als brandstof wordt gebruikt om water te verwarmen. De stoom die daardoor veroorzaakt wordt zorgt er voor dat er grote stoomturbines in beweging worden gebracht. Dit zijn als het ware superwindmolens die de bewegingsenergie die ontstaat door de stoomdruk omzetten in elektrische energie.

Tot zover het technische verhaal, het milieuaspect is net zo belangrijk. Kolencentrales kunnen effectief elektrische energie opwekken en doen dit sneller dan bijvoorbeeld een windmolen. Je hebt daardoor nogal wat windmolens nodig om dezelfde hoeveelheid elektrische energie op te wekken als een kolencentrale. Omdat dit er voor zorgt dat er nogal wat windmolens geplaatst moeten worden kost het tijd voordat de energietransitie van steenkool naar windturbines of windenergie nogal wat tijd in beslag neemt. Veel bedrijven en overheden zijn daardoor erg huiverig om afscheid te nemen van kolencentrales hoewel deze elektriciteitscentrales wel aantoonbaar vervuilend zijn en zeer veel CO2 uitstoten.

Anti-kolencoalitie
Toch moet er wereldwijd wat gebeuren. Het gebruik van steenkool moet echt zoveel mogelijk teruggedrongen worden om de CO2 uitstoot te beperken. Daardoor ontstaat er een steeds grotere groep die zich echt tegen het gebruik van steenkolen keert. Dit kwam ook aan de orde op de klimaattop in Bonn. In deze Duitse stad kwam ook de wereldwijde anti-kolencoalitie orde. Dit is een beweging die zich inzet tegen het gebruik van kolen. De anti-kolencoalitie bestaat uit twintig landen en twee Amerikaanse staten. Ook Nederland heeft zich tijdens de klimaattop aangesloten bij de Anti-kolencoalitie. Gezamenlijk hebben de landen van de anti-kolencoalitie afgesproken om uiterlijk in 2030 te stoppen met het gebruik van steenkool voor stroomopwekking. Het Nederlandse kabinet heeft dit echter ook in het nieuwe regeerakkoord opgenomen.

Energietransitie van kolen naar duurzame energie
De Anti-kolencoalitie is een initiatief van de Marshalleilanden, Groot-Brittannië en Canada. Door samen te werken en kennis en technologie te delen kunnen landen effectiever de energietransitie uitvoeren van steenkool naar andere duurzamere energiebronnen. De landen van de anti-kolencoalitie hopen dat er zoveel mogelijk landen zich aansluiten bij dit initiatief zodat zoveel mogelijk kennis en innovatie wordt gedeeld op dit gebied en zo snel mogelijk gestopt kan worden met het gebruik van steenkool zodat de CO2 uitstoot in de wereld verder omlaag gaat.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Nederland wil bij Europese klimaatkopgroep behoren vanaf 2017

Het klimaat staat wereldwijd op de agenda van vele overheden en internationale samenwerkingsverbanden en verdragen. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord van Parijs. Toch verschillen de ambities over dit onderwerp per land. Ook in Nederland zijn er verschillende organisaties actief die een verschillende visie hebben met betrekking tot het klimaat en welke afspraken hierover gemaakt moeten worden. Het wordt echter duidelijk dat ook het nieuwe kabinet het klimaat hoog op de agenda wil hebben.

Klimaatkopgroep in Europa
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is naar eigen zeggen optimistisch over het vormen van een klimaatkopgroep in de EU. Deze klimaatkopgroep moet een voortrekkersrol nemen als het gaat om het ontwikkelen van een milieuvriendelijk beleid waarbij onder andere de CO2 uitstoot verder moet worden beperkt. De klimaatkopgroep zou verdergaande klimaatafspraken willen maken. Op de VN-Klimaattop in Bonn zijn vervolgafspraken gemaakt om tot zo’n Europese kopgroep te komen. In eerste instantie zou Nederland samen met haar buurlanden en de Scandinavische landen tot de klimaatkopgroep willen behoren maar dat zal in de toekomst mogelijk worden uitgebreid.

Ambities van de klimaatkopgroep
De klimaatkopgroep wil ambitieuzere doelstellingen nastreven op klimaatgebied. Zo wil deze kopgriep de uitstoot met 49 procent reduceren. Dat is negen procent meer dan de 40 procent die momenteel in Europa is overeengekomen. Nederland zou volgens Wiebes zelfs de CO2 uitstoot met 55 procent willen laten afnemen als andere landen zich daar ook voor in willen zetten. Greenpeace en andere milieuorganisaties reageren positief op de pogingen van Nederland om deze kopgroep vormen. Het blijft echter de vraag of de doelen wel behaald zullen worden. De wil is er wel maar de weg daarnaar toe is vaak lastig. Zo is het bijvoorbeeld nog niet eenvoudig om afscheid te nemen van kolencentrales omdat er nog onvoldoende energie wordt opgewekt uit windmolens en zonlicht. De energietransitie komt hierdoor in het gedrang.

Energietransitie
Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat de energietransitie van vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft plaatsgevonden. Daarvoor moeten nog veel windturbines en andere installaties worden ontwikkelt en geplaatst. Het plaatsen van windturbines levert echter ook problemen op. Veel windmolens worden op zee geplaatst omdat windmolens op land vaak op weerstand kunnen rekenen van de omringende burgers en bedrijven. De energietransitie kan daardoor niet door de overheid zelf alleen worden behaald. De overheid heeft bedrijven en burgers nodig om de doelstellingen te verwezenlijken.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Noors staatsfonds wil investeringen in olie- en gasindustrie stoppen vanaf 2018

Het Noorse staatsinvesteringsfonds wil mogelijk uit de olie- en gasindustrie stappen. Dit komt naar voren uit een advies van de Noorse centrale bank. Dit advies is gericht aan de minister van Financiën van Noorwegen. Volgens het advies zou Noorwegen te veel blootstelling hebben aan bedrijven in die actief zijn in de olie en gasindustrie. Zo heeft het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen een groot belang in olieconcern Statoil. De reden om uit de olie- gasindustrie te stappen heeft echter niet zozeer te maken met de wereldwijde tendens die gericht is op duurzaamheid. In plaats daarvan overweegt Noorwegen de stap juist uit financiële overwegingen. Het staatsfonds zou minder kwetsbaar gemaakt moeten worden. De voortdurende prijsdaling van olie en gas zorgen er voor dat het Noorse staatsinvesteringsfonds grote risico’s loopt.

Financiële overweging
Bestuurslid Egil Matsen maakt ook duidelijk dat het advies louter gebaseerd is op: “financiële argumenten en analyses”. Ook maakt Matsen duidelijk dat het advies niets te maken heeft met de duurzaamheid van olie en gas. De topman van het investeringsfonds heeft de brief ook ondertekend. Toch is een uitslag op korte termijn waarschijnlijk niet realistisch. Vermoedelijk zal het nog een jaar duren voordat de overheid van Noorwegen een besluit neemt over deze kwestie.

Olieproducent Noorwegen
Noorwegen verdient ieder jaar veel geld met het winnen en verkopen van olie. Dat is niet verwonderlijk want Noorwegen is de grootste olieproducent van West-Europa.  Het land verdient met name veel door olie- en gaswinning in de Noordzee. De opbrengsten hieruit gebruikt het land in beleggingen. Dat zorgt er voor dat de totale waarde van het investeringsfonds is uitgegroeid tot ongeveer 850 miljard euro. Dat maakt dat het Noorse investeringsfonds het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld is.

Omvang investeringsfonds
Op dit moment heeft het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen een omvang van ongeveer 2,5 keer de gehele Noorse economie. Dat zou per Noorse burger uitkomen op gemiddeld 190.000 dollar. Ongeveer zes procent van alle aandelen van het Noorse investeringsfonds behoort tot de investeringen in de olie- en gassector. Eind 2016 had het Noorse investeringsfonds nog een belang van 2,3 procent in Shell. Verder heeft het investeringsfonds van Noorwegen ook aandelen in andere grote bedrijven in de olie- en gassector zoals BP, Chevron en ExxonMobil.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Sluiting Siemens-kantoor in Hengelo zorgt voor banenverlies vanaf 2017

Het Duitse technologieconcern Siemens wil haar vestiging in de Nederlandse plaats Hengelo gaan sluiten. Op deze vestiging werken ongeveer zeshonderd personeelsleden van het technologiebedrijf. Een groot deel van deze personeelsleden zullen hun werk verliezen. Siemens sluit de vestiging als onderdeel van een grote reorganisatie van het bedrijf. Door deze reorganisatie worden vooral de energietak en de gas-tak van het bedrijf hard getroffen. Naar schatting zullen over de gehele wereld 6100 banen verdwijnen bij Siemens ten gevolge van de reorganisatie. Het bericht stond in eerste instantie in het dagblad Tubantia en werd ook benoemd door RTV-Oost. Later heeft een woordvoerder van het Duitse bedrijf de berichten bevestigt.

Opkomst hernieuwbare energie
Vrijdagochtend zal het personeel van het bedrijf meer informatie krijgen over de gevolgen van de sluiting. Dit gebeurd in een bijeenkomst die wordt gehouden in de Grolsch Veste. Op deze locatie zal een topman van de divisie doormiddel van een videoverbinding uitleg geven over de sluiting. In totaal bevat de energie- en gastak van Siemens 6.900 banen. Hiervan zullen 6.100 banen verdwijnen. Siemens geeft aan dat de reorganisatie noodzakelijk is omdat het bedrijf steeds minder opdrachten ontvangt. Dat is volgens het bedrijf een gevolg van de opkomst van hernieuwbare energie.

Energietransitie
Siemens is onder andere actief in de sector waar installaties voor het winnen van olie en gas worden gebouwd. Daarnaast houdt Siemens zich ook bezig met energiecentrales en het ontwikkelen en produceren van gasturbines. Door de opkomst van duurzame energie is er steeds minder vraag naar deze producten. De resultaten van Siemens worden daardoor in deze segmenten steeds slechter waardoor het bedrijf wel tot actie moet overgaan. Helaas verdwijnen daarbij veel banen. Siemens geeft echter in het bericht niet aan hoe het bedrijf zelf om zal gaan met de transitie naar duurzame energie. Deze transitie wordt ook wel energietransitie genoemd en krijgt steeds meer aandacht bij bedrijven en overheden.

Energietransitie is in feite het omschakelen van fossiele brandstoffen voor de energiewinning naar duurzame energiebronnen uit zonlicht, windkracht en waterkracht. De energietransitie krijgt steeds meer aandacht van overheden en bedrijven. Doormiddel van subsidies en andere voordelige financiële regelingen worden bedrijven, gemeenten en huishoudens gestimuleerd om steeds meer energie af te nemen uit hernieuwbare energiebronnen. Dat zorgt er voor dat de energietransitie aan de ene kant een groeimarkt is maar tevens ook het einde betekend van de conventionele vervuilende energiebronnen zoals aardolie, aardgas, steenkool en niet te vergeten bruinkool al wordt de laatste fossiele brandstof in Nederland nauwelijks of niet gebruikt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Elektrische auto’s opladen aan lantaarnpaal in Den Haag vanaf 2017?

Elektrisch aangedreven auto’s zullen vanaf 2017 steeds vaker op de Nederlandse wegen worden aangetroffen. Dit komt omdat elektrisch rijden gepromoot wordt vanwege het feit dat deze auto’s geen CO2 uitstoten. Auto’s die op fossiele brandstoffen rijden zoals lpg, diesel en benzine zorgen voor luchtvervuiling juist vanwege het feit dat bij het verbranden van fossiele brandstoffen veel CO2 vrijkomt. Elektrische voertuigen worden opgeladen aan laadpalen en maken daardoor niet (direct) gebruik van fossiele brandstoffen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de elektrische stroom waarmee deze voertuigen worden opgeladen wel afkomstig is van duurzame energiebronnen. Als de elektrische stroom voor elektrische auto’s bijvoorbeeld uit kolencentrales afkomstig is dan is de elektrische auto alsnog indirect vervuilend.

Laadpalen voor elektrische auto’s
Omdat elektrische auto’s worden opgeladen aan laadpalen is het belangrijk dat er een goede laadpaleninfrastructuur ontstaat in Nederland. Veel grote steden zijn op dit moment bezig om plannen te ontwikkelen om hun laadinfrastructuur te verbeteren. Zo heeft Den Haag een opmerkelijk initiatief bedacht. Deze grote stad wil dat elektrische auto’s in de toekomst kunnen worden opgeladen bij lantaarnpalen. Den Haag wil in de maand december met dit experiment beginnen. Er wordt dan gebruik gemaakt van 8 lantaarnpalen die naast licht ook gebruikt kunnen worden als oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Dit geeft burgemeester Pauline Krikke in een toelichting aan. Wanneer het experiment een succes wordt dan zullen er in de stad meer laadpaallantaarnpalen worden geplaatst. De burgermeester benoemd daarbij dat het laadpaalinitiatief goed past in het beleid van de stad om groene stroom te promoten. Groene stroom is belangrijk voor de toekomst van de wereld.

Energietransitie
Als we de klimaatdoelstellingen willen halen dan zullen auto’s moeten overschakelen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Deze energietransitie kost echter wel tijd en vereist ook een geheel andere manier van denken en werken. Daarom zijn initiatieven zoals de oplaadlantaarnpalen belangrijk. Deze lantaarnpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s zorgen voor een uitbreiding van het netwerk van laadpalen of de laadpaalinfrastructuur. Juist deze infrastructuur is van belang als er meer elektrische auto’s op de Nederlandse wegen komen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Volkswagen produceert elektrische auto’s in China vanaf 2017

Volkswagen gaat de komende jaren meer geld investeren in de productie van duurzamere auto’s in China. De investering zou in totaal bijna 12 miljard euro bedragen. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het ontwikkelen van duurzaam aangedreven auto’s. Volkswagen wil de komende tijd minimaal veertig automodellen gaan produceren in China. Dit heeft de autoproducent donderdag 16 november 2017 bekend gemaakt op een autoshow die werd gehouden in Guangzhou in China.

Het produceren van de elektrische auto’s doet Volkswagen de komende maanden in samenwerking met haar partner JAC Motors. Volkswagen maakte haar bericht over de autoproductie in China bekend nadat de Chinese overheid eerder kenbaar had gemaakt dat autoproducenten in China verplicht zijn op een bepaald quotum te hanteren bij de productie van elektrische auto’s in China. De overheid van China geeft ook aan dat auto’s die rijden op fossiele brandstoffen zoveel mogelijk uit het straatbeeld moeten verdwijnen de komende jaren. Vervuilende auto’s moeten daarom zoveel mogelijk worden vervangen door auto’s die geen of nauwelijks CO2 uitstoten. Vanaf 2040 zullen benzine-auto’s en diesel-auto’s worden verbannen van de wegen in China.

Renault en Nissan hadden kort geleden ook bekend gemaakt dat ze met hun Chinese partner gaan samenwerken met betrekking tot de productie van elektrische auto’s in China. De Amerikaanse automaker Ford heeft dat ook gedaan met haar lokale compagnon.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Fietsenmaker Accell merkt verkoopdaling Noord-Amerika in 2017

Accell is een fabrikant van Fietsen en levert fietsen over een groot deel van de wereld. Daardoor is het bedrijf ook afhankelijk van de marktomstandigheden in verschillende werelddelen. Nu de marktomstandigheden in Noord-Amerika minder gunstig worden merkt Accell dit in haar bedrijfsresultaat. Daardoor ontstaan extra kosten en die moeten worden opgevangen. Daarom gaat het bedrijf een reorganisatie uitvoeren. Deze reorganisatie zorgt er echter wel voor dat het resultaat van Accell in 2017 lager zal uitvallen dan het resultaat dat het bedrijf behaalde in 2016.

Accell is de producent van verschillende fietsenmerken zoals Batavus en Sparta. Het bedrijf produceert fietsen en verkoopt deze fietsen ook onder andere online. De online verkoop van fietsen blijkt echter wel goed te verlopen ook in Noord-Amerika. Ook de verkoop van e-bikes neemt toe. Desondanks is de verkoop via internet onvoldoende om de tegenvallende verkoopresultaten in de reguliere markt te compenseren. Er werd kort geleden een contract opgezegd met een grote sportwinkelketen waardoor de verkoop van fietsen ook afneemt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Bouwbedrijf VolkerWessels behaalt meer winst in 2017

VolkerWessels heeft meer winst weten te behalen vanwege de aantrekkende bouwsector. Ook de stijgende huizenprijzen zorgen er voor dat de winstgevendheid van VolkerWessels omhoog is gegaan. Het bouwbedrijf richt zich de afgelopen tijd meer op de kleinere en middelgrote bouwprojecten. Deze projecten zijn vaak winstgevender. In de periode van januari 2017 tot en met de maand september 2017 kwam de omzet van VolkerWessels uit op ongeveer 4 miljard euro.

Ebita
De ebitda van het bedrijf steeg met tien procent en kwam daardoor uit op 155 miljoen euro. Verder verbeterde de marge van het bedrijf. Daardoor kwamen de marges uit op 3,9 procent. Net als andere bouwbedrijven merkt ook VolkerWessels dat er meer orders binnen komen. De orderportefeuille van het bedrijf werd 814 miljoen euro aan extra opdrachten gevuld. Dit zorgt er voor dat het bouwbedrijf momenteel voor ongeveer 8,3 miljard euro aan werkzaamheden kan uitvoeren.

Verwachtingen over 2017
VolkerWessels handhaaft haar verwachtingen over geheel 2017. Zowel de winst van het bedrijf als het bedrijfsresultaat zullen stijgen. Het bouwbedrijf heeft wel te maken met oplopende bouwkosten. Ook heeft het bouwbedrijf net als andere bouwbedrijven te maken met vacatures voor bouwpersoneel. Ervaren krachten in de bouw worden steeds schaarser. Er werd niet bekend gemaakt of dit tekort aan ervaren bouwvakkers ook voor problemen zorgt bij VolkerWessels. Andere bouwbedrijven hebben echter wel aangegeven dat het tekort aan vakkrachten op de bouw er voor zorgt dat projecten minder snel worden afgerond of dat er minder bouwprojecten worden aangenomen omdat bouwbedrijven eenvoudigweg niet de mankracht hebben om de bouwprojecten snel en succesvol af te ronden.

Technisch uitzendbureau
Technische uitzendbureaus proberen bouwbedrijven te ondersteunen bij het zoeken naar ervaren bouwpersoneel. Echter blijken ook veel uitzendbureaus in de bouw moeite te hebben met het vinden van ervaren bouwvakkers. Zelfs VCU uitzendbureaus die ervaring hebben in de bouwsector weten zo langzamerhand niet meer waar ze hun ervaren kandidaten vandaan moeten halen. Daarom wordt er steeds meer geïnvesteerd in het bieden van technische opleidingen aan personeel.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Transportmiddelensector heeft stijgende omzet in derde kwartaal 2017

De transportmiddelensector heeft een goed derde kwartaal gedraaid in 2017. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de producenten van transportmiddelen in het derde kwartaal de sterkste groei hebben laten zien in omzet van alle branches in de industrie in Nederland. Ten opzichte van een jaar geleden heeft de transportmiddelenindustrie bijna twintig procent meer groei laten zien. Producenten in de auto-industrie zagen hun opbrengsten toenemen met ongeveer 15 procent. Dat viel ten opzichte van andere fabrikanten van transportmiddelen tegen. Gemiddeld hadden fabrikanten van transportmiddelen namelijk een omzettoename van vijfentwintig procent. Hierbij kan men denken aan scheepsbouwers. Ook bedrijven die actief zijn in de productie van vliegtuigen, treinen, fietsen en bromfietsen hadden te maken met een dergelijke omzetstijging.

De gehele industrie deed het in het derde kwartaal goed. Verschillende deelgebieden hebben te maken gehad met een stijging alleen ging de omzet bij de meeste bedrijven in de industrie minder sterk omhoog als in de transportmiddelensector. De aardolie-industrie en de chemische industrie hadden bijvoorbeeld te maken met een stijging van iets meer dan 1 procent. Ook de farmaceutische industrie had een omzetstijging van 1 procent. Volgens het CBS gingen alle opbrengsten in de industrie op jaarbasis met ruim 5 procent vooruit in het derde kwartaal. Het valt daarbij op dat veel fabrieken hun omzet met name over de landsgrenzen heen weten te realiseren. De omzetgroei over de landsgrenzen is namelijk steviger dan de groei binnen de landsgrenzen. Dit maakt duidelijk dat export voor de Nederlandse industrie nog steeds belangrijk is.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Techniek heeft groot tekort aan technici in 2017

De technologische industrie in Nederland heeft te maken met een groot tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Deze sector moet het personeelstekort zo snel mogelijk zien terug te dringen als de technologische industrie ook in de toekomst een belangrijke rol wil spelen voor de groei van de Nederlandse economie. Dit bericht werd bekend gemaakt door het economisch bureau van ING. In een rapport geeft het economisch bureau van ING aan dat er 120.000 vacatures in de technologische industrie moeten worden ingevuld voor de komende twaalf jaar. Op dit moment geeft al ongeveer vijfentwintig procent van de bedrijven in de techniek aan dat er sprake is van een personeelstekort dat een belemmering vormt.

Technische bedrijven zijn belangrijk voor Nederland
De wereld draait voor een groot deel om kennis en technologie. Als een bedrijf innovatieve producten ontwikkeld dan is dat een belangrijke factor voor economisch succes. Alleen hebben bedrijven daarvoor ook personeel nodig met een bepaald opleidingsniveau en specifieke kennis over technieken en processen. Bedrijven zoals chipmachinemaker ASML, Philips en chipproducent NXP zijn belangrijk voor de economie van Nederland. Het ING-rapport benoemd dat in deze sectoren ongeveer 286.000 banen aanwezig zijn.

Banengroei in de techniek en bouw
In 2017 laat de technologische sector al een groei zien van 9,5 procent. Ook de bouw laat een sterke groei zien van 8 procent. Verder komt ook de flexbranche hoog in het rijtje te staan namelijk op plaats drie met 7 procent groei. Ongeveer vijfentwintig procent van de bedrijven in de technische-sector zou in 2017 al te maken hebben met een tekort aan technisch personeel. De FME wil graag zo snel mogelijk met de Nederlandse regering overleggen over de manieren waarop dit personeelstekort zo goed mogelijk kan worden aangepakt.

Werkloosheid daalt
De enorme groei in het aantal vacatures heeft een effect op de arbeidsmarkt. De werkloosheid neemt af in Nederland. Momenteel is de werkloosheid ongeveer 400.000 personen. De kans bestaat dat deze hoeveelheid werklozen afneemt als bedrijven bereid zijn om mensen om te scholen en bij te scholen zodat ze ook geschikt zijn voor het werken in de techniek en de bouw.

Technische uitzendbureaus
Uitzendbureaus in de techniek en de bouw kunnen oplossingen bieden voor bedrijven in de technische sector en de bouw als het gaat om het (tijdelijk) invullen van vacatures met flexibele arbeidskrachten. Vaak worden uitzendbureaus ingeschakeld als er sprake is van een piekdrukte of projecten die tegen de deadline aanlopen. Dan is tijdelijk technisch personeel een uitkomst. Echter merken ook veel uitzendbureaus in de techniek dat het moeilijk is om technisch personeel te vinden.

In hun CRM systemen en op online-jobboards zijn nauwelijks nog beschikbare kandidaten te vinden voor technische vacatures en vacatures in de bouw. Dit zorgt er voor dat veel uitzendbureaus er nu ook voor kiezen om meer personeel op te leiden zodat ze geschikt gemaakt worden voor werk in de techniek.

Opleidingen voor uitzendkrachten
Opleidingen zijn belangrijk in de techniek. Uitzendbureaus maken hier steeds vaker serieus werk van. Het bieden van een VCA opleiding vormt daarbij vaak de basis. Met een geldig VCA certificaat mag een werknemer of uitzendkracht in ieder geval de bouwplaats op en dan begint het pas. Er is namelijk ook technische kennis nodig om het werk uit te kunnen voeren. Het aanleren van een technisch vak is niet eenvoudig en vergt tijd. Dat zorgt er voor dat veel bedrijven nu een inhaalslag moeten maken met betrekking tot het inwerken en het ontwikkelen van nieuwe vakkrachten. Tijd is er vaak niet en dat zorgt voor een uitdaging.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Nieuwbouw zorgt voor meer werk bij funderingsbedrijven vanaf 2017

Funderingsbedrijven hebben het drukker gekregen omdat er meer nieuwbouwprojecten van start gaan de komende jaren. Met name door de nieuwbouw van woningen krijgen funderingsbedrijven het drukker. Naast de nieuwbouwwoningen worden ook andere bouwprojecten verwacht. Hierbij kan men denken aan utiliteitsprojecten zoals de bouw van kantoren, scholen en fabrieken. Ook in de infrastructuur worden meer projecten verwacht.

Funderingsmarkt
In 2016 was de funderingsmarkt nog goed voor ruim 550 miljoen euro. Dit zal waarschijnlijk gaan oplopen tot 2022 en uitkomen op 700 miljoen euro. Dit is de verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Gemiddeld zal de groei in de funderingssector uitkomen op 3,5 procent per jaar. Deze groeiverwachting staat in een rapport. Dat rapport is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF).

Werkgelegenheid in de funderingstechniek
De huidige werkgelegenheid in de funderingssector bevat 1.700 arbeidsplaatsen die bezet zijn. De komende tijd zal de sector echter meer werknemers nodig hebben. Dat betekend dat er extra personeel geworven moet worden. Vermoedelijk zal de werkgelegenheid in de funderingstechniek toenemen met ongeveer 220 werknemers per jaar volgens het EIB. Dit is echter niet de enige sector in de bouw die het drukker krijgt ook in de elektrotechniek en installatietechniek wordt het drukker.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws
Like ons op Facebook!