Technisch Werken

Een BBL opleiding is een effectieve weg naar de techniek in 2018

Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt in 2018. Dat betekent dat er dit jaar veel vacatures zijn maar nauwelijks ervaren technische arbeidskrachten om deze vacatures in te vullen. Er zijn echter nog wel verschillende werkzoekenden in Nederland die een niet-technische achtergrond hebben. Een aantal van hen komt moeilijk aan het werk. Dat zorgt er voor dat er oplossingen bedacht moeten worden. Er is meer aandacht voor de ontwikkeling van aankomend technisch personeel. Daarbij is een BBL opleiding een effectief middel gebleken.

Erkende leerbedrijven
Veel erkende leerbedrijven bieden BBL opleidingen aan. Dat kunnen BBL opleidingen zijn in de installatietechniek of in de elektrotechniek zoals AMSI en MSI. Ook in de metaaltechniek worden verschillenden BBL opleidingen aangeboden. Een populaire opleiding is bijvoorbeeld mechatronica maar ook werktuigbouwkunde en verschillende opleidingen op het gebied van verspaning en constructiebankwerken worden in de praktijk veel gebruikt. Er zijn steeds meer technische sectoren die specialistische BBL opleidingen kunnen aanbieden omdat het opleidingsaanbod van ROC’s en andere mbo opleidingsinstellingen steeds beter wordt aangepast op de behoefte van technische bedrijven in de praktijk.

BBL is er voor alle leeftijden
Sommige mensen denken wel eens dat BBL alleen voor jongeren of jongvolwassenen is, dat is echter niet het geval. Ook oudere werkzoekenden kunnen voor een BBL opleiding in aanmerking komen. Vaak wordt dan wel gekeken naar de cv van de werkzoekende. Het is natuurlijk wel van belang dat iemand bewust kiest voor een specifiek technisch beroep en daarvoor een BBL opleiding gaat volgen. Affiniteit met een bepaalde technische sector wordt vaak wel als eis of voorwaarde gesteld. Tijdens een BBL traject investeert een opleidingsinstituut en een erkend leerbedrijf vaak veel geld en tijd in de ontwikkeling van kandidaten tot vakspecialisten. Daarbij wordt vooral gekeken naar het potentieel dat iemand heeft om in een bepaalde beroepsgroep succesvol te worden. Deze potentie is in feite een opsomming van de kennis en vaardigheden die een bepaald persoon heeft in combinatie met een goede motivatie.

Aanmelden voor BBL
Je kunt jezelf op verschillende manieren aanmelden voor BBL. Dat kan ook via deze website door het aanmeldformulier in te vullen en in te sturen. Technischwerken.nl werkt met Technicum samen op het gebied van opleidingen. Als je het aanmeldformulier invult zal een opleidingsdeskundige van Technicum contact met je opnemen en een afspraak met je maken voor een vrijblijvend opleidingsadvies in de techniek.

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Nieuws

Automatische copiloot als oplossing voor tekort aan piloten in 2023?

Het tekort aan piloten kan mogelijk met een nieuwe technologie worden opgelost. Op dit moment is Airbus bezig met de ontwikkeling van een technologie waarmee de copiloot overbodig wordt in de toekomst. Dit bericht werd bekend gemaakt door de directeur van Airbus. De technologie moet over vijf jaar in gebruik genomen worden. Vanaf dat moment zal slechts één piloot de cockpit van een vliegtuig te bemannen. Directeur Tom Enders van Airbus maakte het bericht zaterdag 21 juli 2018 bekend via een artikel in de krant De Telegraaf.

Tekort aan piloten
Het tekort aan piloten is een wereldwijd probleem. De komende twintig jaar zijn er meer dan 500.000 extra piloten nodig. Dit aantal piloten zal waarschijnlijk niet worden gevonden op de arbeidsmarkt. Daarom moet worden gekeken naar oplossingen. Het tekort aan personeel kan mogelijk doormiddel van automatisering en robotica worden opgelost. Als er een geautomatiseerde copiloot kan worden ontwikkeld zijn er in de toekomst minder piloten per vliegtoestel nodig. Het aantal extra piloten dat wordt geraamd op 500.000 houdt overigens verband met de toename in het aantal vluchten. Airbus voorspelde eerder in de maand juli al een verdubbeling van het aantal vluchten in de komende twintig jaar.

Voordelen automatische copiloot
Door een automatische copiloot te ontwikkelen wordt niet alleen een deel van het personeelsprobleem opgelost. Er wordt namelijk ook een andere gunstige bijkomstigheid gecreëerd namelijk een kostenreductie. Piloten verdienen natuurlijk salaris en dat is meegenomen in de prijs van een vliegticket. Door een salaris uit te sparen worden ook kosten bespaard en kan de ticketprijs relatief laag blijven in de toekomst.

Technologische ontwikkelingen
Overigens houdt niet alleen Airbus zich bezig met deze nieuwe technologie. Ook concurrent Boeing doet aan research en development op dit gebied. Deze vliegtuigbouwer is ook actie bezig met het ontwikkelen van een techniek om minder piloten per vlucht mogelijk te maken. Bovendien zijn luchtvaartmaatschappijen op zoek naar meer vrouwen om het tekort aan te vullen. Het aantal vrouwelijke piloten is ten opzichte van hun mannelijke collega’s nog erg laag. Volgens magazine Forbes is ongeveer 5 procent van de piloten die wereldwijd actief zijn een vrouw.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Productie VDL Nedcar gestaakt in Born 20 juli 2018

Een staking bij VDL Nedcar heeft er voor gezorgd dat de productie van de autofabriek in Born volledig is stil komen te liggen. Het werk werd donderdagavond stilgelegd in de fabriek in Born. De staking werd afgekondigd voor 48 uur en is gericht op het afsluiten van een nieuwe cao. Bedrijven in de metaal en personeelsleden in deze sector zijn tot op heden niet tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies aan de staking deelnemen. Vakbond FNV heeft geraamd dat ongeveer 1.900 van de in totaal 7.200 medewerkers aan de staking zullen deelnemen. Er zullen vrijdag 20 juli 2018 geen auto’s meer geproduceerd worden volgens de woordvoerder van VDL. Het bedrijf VDL produceert auto’s in productielijnen. Daarom hebben de stakingen gevolgen voor de hele fabriek. De directie is het niet eens met de stappen van de vakbonden en het personeel. De verhoudingen tussen de directie en de werkgevers staan op scherp.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Koopwoningen op hoogste prijsniveau ooit in 2018 maar voor hoe lang?

De prijzen van koopwoningen lijken in Nederland in een stijgende lijn omhoog te gaan. De prijzen van woningen gaan vooral omhoog in gebieden waar weinig woningen worden aangeboden en er wel veel vraag naar woningen aanwezig is. Dit zijn meestal de stedelijke gebieden in de Randstad en op andere locaties. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster zijn de huizenprijzen in juni tot ver boven de piek van mei gestegen. In de maand juni lagen de prijzen waarvoor woningen verkocht werden ongeveer negen procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. In de meimaand waren de huizenprijzen ook ongeveer negen procent hoger dan in dezelfde maand in 2017. In de economische crisis in juni 2013 langen de huizenprijzen op het laagste niveau in twintig jaar. Vanaf dat moment is er al sprake van een stijgende lijn in de prijsontwikkeling in de woningmarkt.

In juni was de prijs van woningen ongeveer dertig procent hoger dan in juni 2013. Gemiddeld was de prijs van een woning in juni 2018 ongeveer 289.000 euro. De woningmarkt zit echter op slot. Dat betekend dat er nauwelijks aanbod is en wel veel vraag. Daardoor stijgen de woningprijzen maar worden er wel steeds minder woningen verkocht. Op den duur betekent dit dat de woningprijs zich anders zal ontwikkelen. De gangbare woningen voor gezinnen zullen nog te maken krijgen met prijsstijgingen maar de luxere duurdere woningen verkopen niet heel snel. Voordeel is dat de hypotheekrente nog laag is maar de vraag is hoe lang dat zo blijft. Op een gegeven moment zal de ECB haar rente moeten gaan verhogen en dan gaat de hypotheekrente ook omhoog. Dat betekent dat mensen weer minder kunnen lenen en dat heeft effect op de woningprijzen.

De ECB houdt momenteel de rente kunstmatig laag. Deze situatie is niet naar de wens van Nederland en Duitsland. Ook andere Europese landen willen dit kunstmatige programma van de ECB laten wijzigen in een meer logisch rentebeleid. Op dit moment worden met name de Zuidelijke Europese landen geholpen met het ECB beleid maar de Noordelijke Europese landen zullen druk blijven uitoefenen op de ECB om dit beleid te wijzigen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Consumentenvertrouwen blijft hoog in juli 2018

De stemming onder consumenten blijft positief. De index die hiervoor gehanteerd wordt blijft op 23 punten staan. Dit aantal is even hoog als in de maand juli. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 20 juli 2018 bekend. De koopbereidheid onder consumenten blijft volgens het CBS ook stabiel. Dat maakt dat het economische klimaat in Nederland stabiel positief blijft.

Het consumentenvertrouwen is met een indexcijfer van 23 punten ruim boven het gemiddelde consumentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde indexcijfer is namelijk -3). Het gemiddelde indecijfer op het gebied van consumentenvertrouwen ligt in twintig jaar laag omdat er sprake is geweest van een economische crisis. In 2013 daalden het consumentenvertrouwen op een -41 in de maand maart. In 2000 was het consumentenvertrouwen op het hoogste punt ooit namelijk op een stand van 36. Sinds het jaar 2016 is het gemiddelde consumentenvertrouwen ieder jaar stabiel boven de 20 punten uitgekomen.

De bestedingen van consumenten gaan ook omhoog. In de maand mei werd door Nederlandse consumenten 1,9 procent meer besteed dan een jaar eerder. De stijging in de uitgaven werden vooral gedaan aan voedings- en genotmiddelen en aan diensten. Onder de categorie diensten vallen uitgaven aan bijvoorbeeld verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en bezoeken aan een restaurant of kapper.
Consumenten geven ook meer geld uit aan duurzame producten. In de maand mei lagen de uitgaven op dit gebied 1 procent hoger ten opzichte van mei 2017. Bij duurzame goederen kun je denken aan producten zoals auto’s, meubels en kleding.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Meer arbeidsongevallen in 2017

Het aantal arbeidsongevallen is toegenomen in 2017. In totaal hadden afgelopen jaar ruim één op de honderd werknemers in Nederland te maken gehad met een arbeidsongeval. Daarbij werd als uitgangspunt gehanteerd dat het arbeidsongeval geleid moet hebben tot arbeidsongeval vier of meer dagen ziekteverzuim. Als dat het geval was werd het incident meegenomen in de berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau lag het aantal arbeidsongevallen in 2017 hoger dan het aantal ongevallen op de werkvloer in de jaren daarvoor. Het CBS heeft berekend dat er in 2017 in totaal 93.000 arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden met vier of meer dagen ziekteverzuim tot gevolg.

Ongevallen in de industrie
Ongeveer de helft van de arbeidsongevallen met minimaal vier dagen ziekteverzuim tot gevolg vind plaats in de industrie, zorgsector en in de handel. Dat is volgens het CBS niet verwonderlijk want ongeveer de helft van de Nederlanders werkt in deze sectoren. De meest risicovolle sector is de industrie. In deze industrie doen zich relatief veel arbeidsongevallen voor. In de industrie had ongeveer 1,9 procent van de werknemers te maken met een arbeidsongeval met een langdurig verzuim tot gevolg.

Ongevallen op het werk
Jaarlijks gaan er in Nederland ongeveer 20.000 werknemers naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis ten gevolge van een ongeval op het werk. Als men kijkt naar de ongevallen die plaatsvinden dat is er in driekwart van deze gevallen sprake van botbreuken, wonden of verstuikingen.

Veiligheid
Het aantal ongevallen op het werk moet teruggedrongen worden. Daardoor geven veel bedrijven steeds meer veiligheidstrainingen zoals VCA en VIL VCU. Bovendien worden ook duidelijke werkinstructies gegeven zodat met veilig kan werken in bepaalde omgevingen en installaties. Nu de werkdruk toeneemt in de bouw en de industrie loopt de druk op de werknemers op. Dat zorgt er voor dat de kans op fouten en onveilige situaties toeneemt. Het is belangrijk dat bedrijven tijdens een toolboxmeeting en andere vormen van overleg over veiligheid toch aandacht blijven besteden aan veiligheid voor werknemers en alle andere aanwezigen op de werkvloer.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Productie Volvo wordt voor een deel verplaatst van China naar Europa om heffingen in 2018

Volvo Cars gaat een deel van haar productieactiviteiten in China naar Europa verplaatsen. Op die manier wil de Zweedse automaker Amerikaanse heffingen op Chinese goederen omzeilen. Dit bericht werd bekend gemaakt door topman Håkan Samuelsson tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf. De beslissing over het verplaatsen van de productie gaat met name om de XC60. Dit is een suv van Volvo die met name populair is op de Amerikaanse automarkt.

De voertuigen die door Volvo geproduceerd worden voor de Verenigde Staten komen nu nog uit Chinese Volvo-fabrieken. Inmiddels is het bedrijf bezig de productie van de auto’s naar Europa te verplaatsen. Kort geleden werd door Volvo haar eerste autofabriek geopend in de Verenigde Staten. In deze fabriek zal de sedan S60 worden geproduceerd. Volvo heeft momenteel nog weinig nadelige effecten ondervonden van het handelsconflict.

Vanaf 2010 is Volvo in handen van het Chinese Geely. De autoverkoop van dit bedrijf is met ruim 14 procent gestegen op jaarbasis tot 170.232 stuks. De opbrengsten van Volvo vielen bijna 27 procent hoger uit tot 66 miljard Zweedse kroon. Dit is bijna 6,4 miljard euro. Hiervan bleef een nettowinst over van een kleine 3 miljard kroon. In 2017 kwam de nettowinst nog uit op 2,1 miljard.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

In Nederland worden voor 2020 in totaal 46 (ultra-)snelladers en twee waterstofstations gebouwd

Nederland gaat investeren in de energievoorziening van duurzaam vervoer de komende jaren. Het is de bedoeling dat er binnen twee jaar in totaal 46 (ultra-)snelladers voor elektrische auto’s en twee waterstofstations extra worden aangebracht langs de Nederlandse wegen. Verder zullen nog drie extra laders voor elektrische bussen en vier CNG-stations worden geplaatst. Staatssecretaris Stientje Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag 18 juli 2018 benadrukt dat de investeringen in extra oplaad- en tankpunten voor duurzaam vervoer er voor moeten zorgen dat de koppositie van Nederland op dit gebied verder wordt verstevigd.

Duurzaam rijden moet makkelijker worden gemaakt
Volgens haar moet het makkelijker worden om duurzame voertuigen van schone energie te voorzien. Dit moet volgens de staatssecretaris in de toekomst net zo eenvoudig worden als het opladen van een mobiele telefoon. In de toekomst moet het ook makkelijker worden om langere afstanden af te leggen met elektrische auto’s. Als je daarbij over grenzen heen rijd moet je wel de mogelijkheid hebben om je auto op te laden. Andere landen moeten dus ook investeren in hun oplaadinfrastructuur.

Waterstof als duurzame energiebron voor auto’s
Waterstof is een veel minder bekend fenomeen in de voertuigentechniek. Meestal heeft men het over elektrisch rijden maar ook rijden op waterstof is ook mogelijk en duurzaam. In 2020 zullen volgens de Rijksoverheid naar verwachting zestien waterstofstations in Nederland zijn. Auto’s die op waterstof rijden produceren geen CO2 uitstoot. Op dat gebied is een waterstofauto gelijk aan een elektrische auto. Alleen moet waterstof getankt moet worden. Een elektrische auto bevat een groot pakket aan accu’s die net als batterijen moeten worden opgeladen. Het opladen van elektrische auto’s kost meer tijd dan het tanken van een waterstofauto.

Investeringen

Er zullen echter nog verschillende investeringen moeten worden gedaan voordat het zover is. De investeringen zijn onderdeel van het Europese project BENEFIC. Dit project is gericht op het ontwikkelen van oplaadpunten en andere energievoorzieningen voor duurzame voertuigen. Niet alleen in Nederland worden in het kader van dit project nieuwe oplaadpunten gebouwd. Ook in België zullen oplaadpunten worden aangebracht binnen de kaders van dit project. Veel geld moet door Nederland zelf worden geïnvesteerd maar Europa springt ook bij met ongeveer 2 miljoen euro aan Europese subsidies.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Technicum start tweede BBL carrousel in september 2018

Uitzendbureau Technicum gaat in de maand september van 2018 een tweede groep BBL leerlingen laten deelnemen aan het BBL carrousel. Het BBL carrousel is een speciale methode die binnen Technicum is ontwikkeld om BBL leerlingen te laten rouleren tussen verschillende soorten projecten en opdrachtgevers. Dit opleidingtraject wordt door Technicum aangeboden naast de reguliere BBL trajecten. Hieronder kun je meer lezen over het BBL opleidingstraject BBL carrousel.

Waarom het BBL carrousel?
Het BBL carrousel is gericht op het ontwikkelen van BBL-ers in de installatietechniek en elektrotechniek. In deze sectoren is sprake van een tekort aan vakkrachten en een dreigend tekort aan vakkennis. Door de vergrijzing vertrekt veel technische kennis uit de branche en dat moet worden opgevangen door nieuwe vakspecialisten. Het gevaar van de drukte in de installatietechniek is dat veel BBL-ers in de productie worden ingezet. Daarbij kun je denken aan kabels trekken en sleuven in de muren frezen voor installatieleidingen. Dit werk is ondersteunend en zorgt er voor dat de ervaren installateurs sneller kunnen werken met de afmontage. De BBL-er zelf raakt door dit installatieproductiewerk echter regelmatig de motivatie kwijt om zich verder te ontwikkelen. Ook krijgt de BBL-een vertekend beeld van de installatietechniek.
De installatietechniek is namelijk een hele brede sector waarin verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke rol die installatiemonteurs en elektromonteurs hebben in de energietransitie. Installatiepersoneel is direct betrokken bij het vervangen van cv-ketels en het plaatsen van hybride warmtepompen, zonnepanelen en het aansluiten van woningen op stadsverwarming. Doormiddel van het BBL carrousel krijgen BBL-ers een brede kijk bij verschillende opdrachtgevers en vakgebieden zodat ze na de opleiding een gerichte keuze kunnen maken voor een bepaald vakgebied in de installatietechniek of elektrotechniek.

Hoe ziet het BBL-carrousel er uit?
Het BBL carrousel is een uniek leerproces omdat de BBL-er gedurende zijn of haar BBL-opleiding niet aan 1 leerbedrijf gekoppeld is maar aan meerdere leerbedrijven. Het carrousel bestaat uit ongeveer 5 opdrachtgevers en 5 BBL-ers (installatietechniek en elektrotechniek zowel mbo niveau 2 als 3). Dit is echter de samenstelling van 1 groep. Er worden meerdere groepen of lichtingen gestart. De komende lichting start in september 2018. Er is sprake van een roulatie van de BBL-ers. Deze vind om de 10 weken plaats. Dan gaat de BBL-er naar een andere deelnemende opdrachtgever. Het hele BBL-traject duurt ongeveer 2,5 jaar. In Friesland wordt de opleiding verzorgt door Friesland College Leeuwarden. Er is een keuze uit twee verschillende opleidingsmomenten:
- 4 dagen werken, 1 dag(vrijdags) naar school
- 5 dagen werken en avondopleiding

Technicum heeft in het BBL carrousel de regie in handen en zorgt dat de planning, informatie stroom en communicatie tussen alle partijen soepel verloopt. Momenteel zijn er 6 opdrachtgevers aangesloten bij het BBL carrousel en de reacties van de bedrijven en BBL-ers zijn zeer positief.

Aanmelden voor BBL carrousel
Gezamenlijk draagt Technicum met het BBL carrousel bij aan de oplossing voor het tekort aan technisch personeel. Als je interesse hebt in deelname aan het BBL carrousel dan kun je jezelf aanmelden via het aanmeldformulier. Ook bedrijven kunnen doormiddel van dit formulier een reactie sturen of meer informatie opvragen.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Untangle stelt BIT aan als strategisch distributeur

Ede, 19 juli 2018 – Untangle®, Inc., leverancier van uitgebreide netwerkbeveiliging voor MKB’s, heeft datacenter BIT aangesteld als strategisch distributeur. Hiermee breidt Untangle verder uit op de Europese beveiligingsmarkt. De kennis en ervaring van BIT op het gebied van netwerken en beveiliging gaven de doorslag voor deze samenwerking.

Untangle levert complete netwerkbeveiligingsoplossingen die providers en resellers van managed services in staat stellen om hun eigen productportfolio’s te creëren. Ook helpt het hen om in te spelen op de snel groeiende markt voor netwerkbeveiliging. De Unified Threat Management (UTM) oplossing van Untangle, NG Firewall, biedt klanten een waterdichte beveiliging tegen ransomware, malware, hackpogingen, phishing programma’s, spam en ongepaste of gevaarlijke websites en apps. NG Firewall is naadloos geïntegreerd met de cloud services van Untangle, waaronder ScoutIQ™ threat intelligence en Command Center gecentraliseerd beheer.

“De ervaring van BIT als datacenter en netwerkbeveiligingsexpert biedt kansen voor ongeëvenaarde klantervaringen”, zegt Scott Devens, hoofd uitvoerende dienst bij Untangle. “De klantenservice van BIT, maar ook de zakelijke diensten, scheppen duidelijkheid in de complexiteit van de informatietechnologie. Door de technologieën op een coherente manier te implementeren wordt voorzien in de behoefte van de klant. We kijken uit naar de samenwerking en om het portfolio van netwerkbeveiligingsproducten van Untangle verder uit te breiden.”

De dienstverlening van BIT is ingericht rondom de centrale behoefte van de internetgebruiker: continuïteit. Het datacenter biedt oplossingen op maat, waardoor klanten de bedrijfszekerheid, capaciteit en beveiliging krijgen die zij nodig hebben. Privacy en beveiliging zijn van cruciaal belang voor BIT. Om de veiligheid van de datacenters en diensten te waarborgen, heeft de organisatie verschillende maatregelingen getroffen zodat klanten hun apparatuur in een betrouwbare omgeving kunnen plaatsen. De datacenters en alle netwerk-, email-, hosting- en beheersdiensten zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Daarnaast gebruikt BIT beveiligde internetprotocollen en is het datacenter actief in de open source-beveiligingsomgeving.

“We zijn erg blij om samen te werken met Untangle. Deze samenwerking tussen Untangle en BIT gaat verder dan de traditionele softwaredistributie. We hebben echt een gezamenlijke technologische visie en werken nauw samen”, zegt Cristiaan Brans, Manager Strategic Partners bij BIT. Arjen Steinfort Schaap, Manager Channel, vult aan: “We bieden eersteklas beveiligingsoplossingen die de complexe omgeving van onze klanten op een simpele en intuïtieve manier kunnen beheren en beveiligen.”

Over Untangle
Untangle is een innovator op het gebied van cyberbeveiliging die specifiek is ontworpen voor het beveiligen van bedrijven , thuiskantoren, non-profit organisaties, scholen en overheidsinstanties. De geïntegreerde software en toebehoren van Untangle zorgt voor bedrijfswaardige mogelijkheden en klantgerichte eenvoud voor organisaties met beperkte IT mogelijkheden. De bekroonde netwerkbeveiligingsdienst van Untangle wordt inmiddels gebruikt door 40.000 klanten over de hele wereld. Het hoofdkantoor van Untangle staat in San Jose, Californië

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Europese autobranche vind Europese importtarieven op staal ongewenst

De autobranche in Europa is niet ontevreden over de Europese importheffingen op staal. In Europa zijn sinds kort invoertarieven van kracht op staal. Deze invoertarieven of importtarieven zijn woensdag 18 juli 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het gaat om voorlopige tegenmaatregelen op Amerikaanse invoertarieven. Amerika heeft kort geleden importheffingen ingevoerd op Europees staal. De ingevoerde importheffingen van Europa zijn hier een reactie op.

Importtarieven op staal
Door de importheffingen op niet-Europees staal wordt staal als grondstof veel duurder voor de meeste Europese staalproducenten. Volgens autobranchevereniging ACEA zal de Europese heffing nadelig zijn voor de Europese automakers. De Europese Unie heeft importheffingen van 25 procent ingevoerd op verschillende producten. De importtarieven zijn van toepassing op al het extra staal dat Europa wordt binnen gevoerd.

Extra maatregelen
De heffingen vallen boven op de gemiddelde staalinvoer van de afgelopen drie jaar. De importheffingen zijn gebaseerd op ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Op dit moment zijn de maatregelen nog voorlopig ingevoerd. De komende maanden kunnen bedrijven en landen de maatregelen evalueren. Aan het begin van 2019 zullen de definitieve regels worden vastgesteld en van kracht gaan.

Concurrentiepositie
Veel autoproducenten zijn bezorgd over hun concurrentiepositie. Door hogere importtarieven en andere maatregelen zullen volgens ACEA hogere productiekosten ontstaan en dat zorgt voor prijsstijgingen in de autobranche. Bovendien neemt de vraag naar staal in de sector toe. Europese staalproducenten leveren en produceren te weinig staal om hun eigen Europese markt te voorzien van voldoende metaal.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Google plaatst eigen internetkabel tussen VS en Europa vanaf 2018

Techgigant Google is van plan om een internetkabel aanleggen te gaan plaatsen over de bodem van de Atlantische Oceaan. Het is de bedoeling dat deze kabel de Verenigde Staten en Europa met elkaar verbind op het gebied van internet. De kabel zal in Europa aankomen in Frankrijk. De internetkabel heeft de naam Henri Dunant gekregen. Dunant was de oprichter van het Rode Kruis en was de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1901. Het bericht over de plaatsing van de internetkabel werd door Google op een blog geplaatst. Het is de bedoeling dat de kabel in 2020 in gebruik wordt genomen.

De zogenaamde Dunant-kabel is alleen van Google. Dat betekent dat Google in de toekomst zelf een directe internetverbindingskabel heeft tussen de VS en Europa. Deze kabel kan volgens het technologische bedrijf worden gebruikt om in de toekomst de groei van clouddiensten te ondersteunen. Google is niet het enige bedrijf dat kabels over de zeebodem heeft aangebracht. Er zijn in de Atlantische Oceaan al meerdere kabels aangebracht die het internetverkeer in de VS en Europa met elkaar in verbinding brengen.

Over het algemeen werken bedrijven met elkaar samen met het aanbrengen en de exploitatie van de kabels. Google laat deze kabel echter aanleggen op basis van haar eigen middelen. De Dunant-kabel zou de tweede private kabel die Google gaat aanleggen. Een tijd geleden had Google in Curie een kabel tussen Los Angeles en Chili aangelegd. Deze kabel zal in 2019 operationeel zijn. Vanaf dat moment is Google het eerste niet-telecombedrijf dat zelfstandig in een internetkabel heeft geïnvesteerd.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Zelfrijdende auto’s pas in 2065 in de meerderheid op het wegennet

Op dit moment zijn verschillende technologische bedrijven bezig met het ontwikkelen van volledig zelfrijdende auto’s. Het duurt echter nog vele tientallen jaren voordat er meer volledig zelfrijdende auto’s op de wegen zijn dan reguliere, conventionele automobielen. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de brancheorganisatie RAI Vereniging hebben verschillende onderzoeken op het gebied van autonome rijden onderzocht en beoordeeld. Hieruit komt naar voren dat pas rond 2065 meer zelfrijdende auto’s aan het verkeer deelnemen dan gewone voertuigen. Vanaf 2065 zouden er dus meer autonome voertuigen op de Nederlandse weg dan voertuigen die volledig door een mens worden bestuurd.

Er is wel voldoende technologie ontwikkeld voor het ondersteunen van de automobilist maar de stap naar volledig autonoom rijden vereist veel tijd en inspanning op het gebied van research & development. Mensen kunnen vaak sneller beslissingen nemen in verkeersituaties die complex zijn. Voor voertuigmanagementsystemen die gekoppeld zijn aan sensoren voor autonoom rijden is het heel moeilijk om de complexiteit van het menselijke gedrag na te bootsen. De handelingen en beslissingen met betrekking tot de besturing van het voertuig kunnen nog maar nauwelijks worden overgedragen aan machines en besturingssystemen.

Vermoedelijk zal de introductie van de zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen niet in één keer plaatsvinden maar in een aantal verschillende fasen. Er worden drie fasen genoemd waarbij de derde fase het meest complex is. De derde fase is gericht op de implementatie van gedeeltelijk zelfstandige voertuigen. Deze voertuigen kunnen gedeeltelijk zelfstandig beslissingen nemen maar mensen moeten ze zelf ook op de weg letten en ingrijpen bij noodsituaties. Deze derde fase vereist automobilisten met speciale rijvaardigheden. Als niet iedereen deze vaardigheden hebben kunnen er gevaarlijke situaties worden veroorzaakt en ongelukken plaatsvinden. De komende jaren wordt nog veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van autonome voertuigen. De onderzoekers verwachten dat op zijn vroegst in 2065 de zelfrijdende auto in de meerderheid is op de Nederlandse wegen. Als de ontwikkeling tegenvalt duurt het nog tientallen jaren langer voordat er meer autonome voertuigen op de Nederlandse wegen zijn dan normale voertuigen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Investeringen in hernieuwbare energie zijn afgenomen in 2017

De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zijn afgelopen jaar afgenomen. Dit bericht werd bekend gemaakt door het internationaal energieagentschap IEA. Deze organisatie maakt zich zorgen over de energietransitie. De terugloop in de investeringen in de energietransitie kunnen “een bedreiging zijn voor groei in schone energie” volgens directeur Fatih Birol. Investeringen in hernieuwbare energie zijn volgens hem noodzakelijk om doelstellingen voor de energiezekerheid te behalen. De energietransitie van vervuilende energiebronnen naar duurzame energiebronnen is belangrijk voor het klimaat en de schone lucht.

In 2017 zou wereldwijd gezamenlijk voor bijna 300 miljard dollar zijn geïnvesteerd in bronnen voor hernieuwbare energie. Dat bedrag ligt 7 procent lager dan in 2016. In het voorgaande jaar werd niet alleen meer geïnvesteerd in bronnen voor hernieuwbare energie. In 2016 namen ook de gecombineerde investeringen in schone energie en energiebesparende maatregelen af met 3 procent. Voor een groot deel is de terugloop aan investeringen te wijten aan de reductie van de uitgaven voor windmolens. Deze uitgaven liepen onder andere terug vanwege de lagere ontwikkelkosten. Daarnaast werden er in minder investeringen in de windmolens en windmolenparken gedaan in bepaalde landen. Hierbij kun je denken aan Europese landen maar ook Amerika, Brazilië en China. De investeringen in deze landen op het gebied van windenergie namen af.

Naast windenergie namen ook de investeringen in waterkrachtcentrales af. Zonnepanelen bleken echter wel een populaire investeringsbron op het gebied van hernieuwbare energie. Er werd meer geld gestoken in zonnepanelen. In de gehele wereld daalden de investeringen in de energiesector. In 2017 kwamen de investeringen uit op een totaal van 1,8 biljoen dollar. Dat is 2 procent minder dan het jaar daarvoor. Het jaar 2017 is inmiddels het derde jaar op rij van dalende energie-investeringen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Verkoop van appartementen fors gedaald in juni 2018

In de maand juni werden in Nederland behoorlijk wat minder appartementen verkocht ten opzichte van dezelfde maand in 2017. Er zou sprake zijn van een daling van bijna 19 procent. Dat maakt duidelijk dat de verkoop van appartementen het meeste afneemt ten opzichte van de verkoop van andere soorten woningen. Met name in de grote steden is de verkoop van appartementen flink afgenomen. Sinds het begin van 2018 is het aantal woningverkopen afgenomen. Als men de maanden van 2018 vergelijkt met dezelfde maanden in 2017 dan valt duidelijk op dat de woningverkoop in 2018 iedere maand lager uitvalt dan dezelfde maand in 2017.

Vooral in grote steden neemt de verkoop van appartementen af. De daling in de woningverkoop is overigens niet alleen in het segment appartementen merkbaar. Ook het aantal verkochte hoekwoningen daalde flink. In dit segment daalde het aantal verkochte woningen met bijna 15 procent. Ook vrijstaande woningen werden minder verkocht. Bij dit type woning was sprake van een daling van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor tussenwoningen werd een daling van 13,7 procent geregistreerd en de verkoop van twee-onder-één-kapwoningen nam af met 10,4 procent. Dit kwam dinsdag 17 juli 2018 naar voren uit cijfers van het Kadaster.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Uurloon zzp’ers omhoog in 2018 door krapte op de arbeidsmarkt

Het uurloon van zelfstandigen zonder personeel stijgt in 2018 gemiddeld. Dit jaar zal het uurloon van de zzp’ers gemiddeld 15 procent hoger liggen dan in 2013. Werknemers hebben echter een minder sterke loonstijging gekregen in deze periode. Gemiddeld was de stijging in loon voor werknemers tussen 2013 en 2018 meer dan vijf procent.

Zzp’ers profiteren
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat werknemers waardevoller worden voor bedrijven. Het blijkt echter dat zzp’ers meer van deze krapte weten te profiteren dan mensen die in loondienst werken. Dit werd gemeld door ING op dinsdag 17 juli 2018. De uitspraken werden gedaan op basis van een eigen onderzoek van de financiële instelling.

Lonen van werknemers
Toch is er voor werknemers geen reden tot klagen. Gemiddeld verdient een werknemer ongeveer 35 procent per uur meer dan de gemiddelde zelfstandige in Nederland. Als men kijkt naar een periode van tien jaar dan is het verschil wel wat minder groot. Vanaf 2008 is de beloning per uur voor zelfstandigen gemiddeld toegenomen met 19 procent. De loonstijging voor werknemers is binnen deze termijn ongeveer 16 procent geweest.

Koopkracht
In dezelfde periode zijn de prijzen die consumenten gemiddeld voor hun producten betalen gestegen met meer dan 14 procent. Desondanks zijn de lonen sterker gestegen. Dat betekent dat zowel zzp’ers als werknemers hun koopkracht hebben zien toenemen. Dat is weer goed voor de economie. Zo ontstaat een opwaartse spiraal waarin lonen gekoppeld aan de economische ontwikkelingen steeds verder stijgen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Werkgelegenheid in de bouw groeit met 9000 vaste banen en 2000 flexbanen in 2018

Het gaat goed met de bouwbranche in Nederland. Dat blijkt ook uit de werkgelegenheid in de bouwsector. In de bouw neemt de werkgelegenheid dit jaar toe met negenduizend vaste banen en tweeduizend banen voor flexibel personeel volgens Michel van Smoorenburg. Hij is arbeidsmarktanalist bij het UWV.

Vacatures in de bouw
Het aantal functies in de bouwsector is breed. Er zijn metselaars, glaszetters, timmermannen en dakdekkers actief. Ook op het gebied van installatietechniek en elektrotechniek zijn er veel verschillende functies. Door de energietransitie ontstaan er zelfs nieuwe functies in de bouw. Binnen de bouw zijn er veel vacatures die nog vervuld moeten worden. Uitzendbureaus, headhunters en andere intermediairs of arbeidsbemiddelaars proberen de functies te vervullen met tijdelijk personeel of vast personeel dat ter werving en selectie wordt aangeboden. Veel intermediairs hebben echter de grootste moeite om personeel te vinden voor bedrijven waarvan zij hun vacatures ontvangen. Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte is vooral merkbaar binnen de bouw en de techniek.

Technische opleiding of bouwopleiding
Vanwege dit tekort aan personeel zijn er steeds meer mensen die voor een bouwopleiding of technische opleiding kiezen. Ze willen graag aan de slag in de dynamische wereld van de bouw en ze willen bovendien inkomenszekerheid en zoveel mogelijk kans op werk. Dan zit je met een opleiding in de installatietechniek of elektrotechniek goed. Deze opleidingen worden steeds belangrijker in de bouwsector. Vooral de energietransitie zorgt voor een grote werkgelegenheid in de installatiebranche. Brancheorganisatie UNETO VNI heeft in een prognose aangegeven dat de komende jaren vele duizenden functies open komen te staan in de installatietechniek. Deze zouden deels door de energietransitie ontstaan maar ook deels vanwege de aantrekkende bouwsector.

HBO en MBO
De bouwsector is enorm aan het groeien. Van Smoorenburg geeft echter wel aan dat de bouw gevoelig is voor schommelingen in de economie. Nu het goed gaat met de economie kunnen afgestuurd met een bouwopleiding daarvan meeprofiteren. Niet alleen personeelsleden voor uitvoerende functies worden veel gevraagd in de bouw. Ook voor leidinggevende functies en middenkaderfuncties zoals UTA (uitvoerend technisch administratief) worden veel personeelsleden gevraagd. Hbo-studenten die bouwkunde en civiele techniek hebben gevolgd kunnen met hun diploma meestal gelijk aan de slag aldus Van Smoorenburg.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Mechatronica opleiding biedt meeste kans op werk in 2018-2019

Uitkeringsinstantie UWV onderzocht heeft samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoek gedaan naar welke opleidingen de komende jaren een goede kans geven op een betaalde baan op niveau en in de gevolgde opleidingsrichting. Michel van Smoorenburg is werkzaam als arbeidsmarktanalist bij het UWV. Hij geeft aan dat een eerlijke voorlichting over de kans op een betaalde baan belangrijks is. Een duidelijke beeldvorming over de loopbaanperspectieven vergroot de kans dat iemand een opleiding kiest waarin hij of zij in de toekomst goed een baan kan vinden. Van Smoorenburg geeft aan dat de opleiding mechatronica de beste kans biedt op een baan voor iemand die gelijk in de opleidingsrichting aan de slag wil. De werkloosheid voor mensen die in de mechatronica werken staat al jaren op nul procent. Daarnaast is de kans op een vast inkomen en een vast contract hoog voor mensen met een mechatronica opleidingsachtergrond.

Waar kun je werken met mechatronica?
Een mechatronicus werkt in een uitdagende technische omgeving. Tijdens de opleiding mechatronica leert iemand machines en andere productiemiddelen te bedenken, ontwerpen, installeren, programmeren en onderhouden. Een dynamisch vakgebied waarin verschillende technologische bedrijven actief zijn. Elektrotechniek, robotica, elektronica en elektrotechniek zijn allemaal aspecten die tijdens de opleiding mechatronica aan de orde komen. Ook werktuigbouwkunde en metaaltechniek komen aan de orde. In de praktijk kun je met een opleiding mechatronica bij verschillende bedrijven aan de slag.

Mechatronisch ingenieurs
Met een mbo opleiding mechatronica zal je meestal aan de slag gaan in de praktijk als machinebouwer, monteur, onderhoudsmonteur of storingsmonteur. Er is echter ook behoefte aan mechatronisch ingenieurs. Dit zijn ontwerpers, ontwikkelaars en tekenaars van machines en productielijnen. Ook deze HBO-ers en WO-ers houden zich bezig met mechatronica alleen zitten zij voornamelijk op kantoor in de ontwerpfase of bedenkfase. Bart- Jan van Lierop, teamleider Mechatronica Engineering bij Fontys Hogescholen geeft aan dat de behoefte aan mechatronisch ingenieurs zo groot is dat de voltijds hbo-opleidingen zijn opgezet op initiatief van het bedrijfsleven. Van Lierop: “Aan mechatronica hebben we slim geprogrammeerde elektromechanische apparaten en systemen te danken, zoals robots, drones, exoskeletten, productielijnen en automatische piloten.”

Mechatronica is een belangrijk vakgebied
Het vakgebied mechatronica is onmisbaar voor verschillende sectoren volgens Lierop. “Voor industrie, zorg, logistiek, offshore, land- en tuinbouw bijvoorbeeld, maar ook in woningen en revalidatie wordt mechatronica steeds belangrijker.” Al vanaf 2011 kunnen studenten in Nederland bij vijf hogescholen de opleiding mechatronica als zelfstandige hbo-studie volgen.

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Topinkomens in 2017 harder gestegen

In Nederland zijn de topinkomens vorig jaar harder gestegen dan in de jaren daarvoor. Daarnaast is ook de zogenaamde loonkloof tussen de werkvloer en de top toegenomen. Dit kwam naar voren uit een jaarlijks onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de topmanager van 111 toonaangevende bedrijven in Nederland.

De salarissen van de hoogste directeurs namen in 2017 toe met gemiddeld ongeveer 4,2 procent. Dat betekent een stijging van 757.000 euro naar 789.000 euro. De toename in de salarissen heeft vooral te maken met de stijging in de bonussen van de top. Deze bonussen vielen gemiddeld tien procent hoger uit. De bedrijven die door de Volkskrant werden onderzocht hadden echter maar een gemiddelde stijging van 2,8 procent in de loonkosten. Deze loonkosten stegen tot 76.000 euro voor de bedrijven.

Het grootste verschil tussen de top en de werkvloer werd gemeten bij Unilever. De grote Nederlands-Britse multinational had een extreem groot verschil tussen de topman en een gemiddelde werknemer. In 2017 verdiende topman Paul Polman ongeveer 287 keer zo veel als de gemiddelde werknemer. Polman is echter niet de bestbetaalde topman. Hij staat op de tweede plek. In 2017 steeg zijn beloning met bijna een derde tot 11,7 miljoen euro.

De bestbetaalde bestuursvoorzitter was Nancy McKinstry. Deze Amerikaanse topvrouw is werkzaam bij het informatieconcern Wolters Kluwer. Zijn ontving in totaal 14,5 miljoen euro. Dit bedrag is een optelsom van het basissalaris, bonus, pensioen, onkosten en aandelenwinsten.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin een bindende regeling is opgenomen om een bestaand geschil op te lossen of een geschil te voorkomen. Een vaststellingsovereenkomst wordt meestal opgemaakt in de vorm van een beëindigingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt hoe een werknemer de organisatie gaat verlaten. In een vaststellingsovereenkomst staan de voorwaarden met betrekking tot het ontslag van de werknemer. Door deze voorwaarden en afspraken vast te leggen kunnen discussies of geschillen in de toekomst worden voorkomen.

Werkgever en werknemer tekenen
Zowel de werknemer als de werkgever hebben baat bij duidelijkheid als er een ontslag plaatsvind. Daarom is een vaststellingsovereenkomst voor zowel de werkgever als de werknemer een nuttig middel om problemen op te lossen en te voorkomen. Zowel de werknemer als de werkgever moeten de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Wanneer beide de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend is deze geldig anders niet. Als een werknemer de vaststellingsovereenkomst niet heeft ondertekend blijft in de juridische zin zijn of haar dienstverband bestaan.

Een werknemer heeft bovendien twee weken na ondertekening de tijd om van gedachten te veranderen. Daarvoor hoeft de werknemer geen specifieke legitieme redenen op te geven. Werkgevers moeten specifiek aangeven dat de werknemer twee weken bedenktijd heeft. Als de werkgever dat niet doet heeft dat tot gevolg dat de werknemer niet twee maar zelfs drie weken bedenktijd heeft. Wanneer de werknemer besloten heeft om toch niet in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst zal dit binnen deze termijn moeten worden aangegeven. Als de instemming tijdig wordt herroepen zal de werknemer weer onder de oude voorwaarden zijn of haar dienstverband kunnen voortzetten bij de werkgever. Het ontslag wordt dan teniet gedaan en het dienstverband blijft bestaan.

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?
In een vaststellingsovereenkomst staan specifieke afspraken met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband van een arbeidscontact van een werknemer. In deze overeenkomst staat wanneer het arbeidscontract wederzijds zal worden opgezegd. Ook is er een eventuele ontslagvergoeding of transitievergoeding opgenomen. De uitbetaling van de reserveringen waaronder de vakantiedagen wordt er ook in benoemd. Soms is iemand een bepaalde periode vrijgesteld van werkzaamheden, dit zal ook in de vaststellingsovereenkomst moeten worden vastgelegd. Verder is er in deze overeenkomst aangegeven welke bedrijfseigendommen zoals laptops, bedrijfswagens, bedrijfskleding, bedrijfstelefoons, gereedschap moeten worden ingeleverd.

Vaststellingsovereenkomst en WW
Veel werknemers die te maken krijgen met ontslag willen weten of ze in aanmerking komen met een uitkering vanuit de Werkloosheidswet oftewel de WW. Een vaststellingsovereenkomst kan een ontslagen werknemer recht geven op een WW uitkering wanneer deze overeenkomst voldoet aan de wettelijke bepalingen en regelgeving. Daarom is het belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst getoetst is door een jurist met voldoende kennis over het arbeidsrecht. Op internet zijn er verschillende arbeidsjuristen die hun dienstverlening op dit gebied aanbieden.

Getagd met , , , , , , , , ,
Geplaatst in Arbeidsrecht