Technisch Werken
Blog archief

Zonnepanelenbedrijf SolarCity krimpt door een reorganisatie van Tesla in 2018

Tesla gaat een reorganisatie doorvoeren. Daarbij worden een aantal belangrijke beslissingen genomen die een groot effect hebben op de bedrijven die bij Tesla horen. Zo zal het door Tesla ingelijfde zonnepanelenbedrijf SolarCity de reorganisatie flink merken. SolarCity is een zonnepanelenproducent

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Trump wil lagere olieprijzen in 2018 in aanloop naar Congresverkiezingen

De OPEC gaat haar olieproductie waarschijnlijk opvoeren in samenwerking met Rusland en een aantal andere bondgenoten. Saudi-Arabië is binnen de OPEC een belangrijke voorstander voor het opvoeren van de olieproductie maar Iran is tegenstander en wil het huidige olieproductieplafond in

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Olieprijzen omlaag na juni 2018?

Eind juni 2018 wordt er druk overleg gevoerd tussen de leden van de OPEC en Rusland over de olieproductie. OPEC-lid Saudi-Arabië en niet-OPEC-lid Rusland willen de olieproductie na een periode van bevriezing weer gaan opvoeren. De olieprijzen zijn door het

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Voorlopig akkoord over verhoging olieproductie door OPEC en Rusland op 22 juni 2018

Tijdens onderhandelingen zijn vertegenwoordigers van oliekartel OPEC en een aantal andere grote olieproducerende landen met elkaar tot overeenstemming gekomen over het verhogen van de olieproductie. Hierover is een voorlopig akkoord bereikt. Het is nog onduidelijk of er een definitief akkoord

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Verhoging olieproductie OPEC en Rusland in zicht in 2018

De kans is groot dat er binnenkort een overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot een olieproductieverhoging. De leden van oliekartel OPEC en Rusland zouden gezamenlijk willen besluiten om de olieproductie op te voeren. In eerste instantie was Iran niet positief

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Klimaattafel komt met eindvoorstel op 26 juni 2018

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een tijd geleden Samsom aangewezen als onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord. De politicus heeft verschillende partijen ingeschakeld om mee te denken over de energietransitie en het beperken van de CO2 uitstoot.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Warmtepompinstallatie wordt goedkoper vanaf 2018

Op dit moment wordt een warmtepompinstallatie vaak genoemd als alternatief voor aardgas. Omdat een warmtepomp installatie geen aardgas verbruikt maar wel elektriciteit kan men een warmtepompinstallatie met groene stroom in werking zetten om warmte te winnen. Er zijn verschillende soorten

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Belastingverhoging van 75 procent nodig voor energietransitie van aardgas naar duurzame energiebronnen?

Uit een artikel van de Volkskrant komt naar voren dat een belastingverhoging van ongeveer 75 procent nodig is voor de energietransitie van aardgas naar schonere energiebronnen. Veel bedrijven en woningen zijn aangesloten op het aardgasnet en bevatten een gasgestookte dunwandige

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Prijzen koopwoningen in mei 2018 gemiddeld op hoogste niveau ooit

In de maand mei van 2018 zijn de prijzen van koopwoningen in Nederland op het hoogste niveau ooit beland. Die maand stegen de prijzen voor koopwoningen met bijna negen procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. De woningprijzen

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Amsterdamse economie groeit hard door bouw en ICT in 2018

Het gaat goed met de economie van Amsterdam. Op woensdag 20 juni 2018 heeft de gemeente Amsterdam cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de economie van de Metropoolregio van de stad in 2018 zal gaan groeien met ongeveer 3,7 procent. Dat

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Amsterdamse economie groeit hard door bouw en ICT in 2018

Het gaat goed met de economie van Amsterdam. Op woensdag 20 juni 2018 heeft de gemeente Amsterdam cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de economie van de Metropoolregio van de stad in 2018 zal gaan groeien met ongeveer 3,7 procent. Dat

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Europese Unie wil energie-efficiëntie verbeteren voor 2030

De Europese Unie wil dat de energie-efficiëntie wordt verhoogd tot 32,5 procent tegen 2030. Daarnaast is het mogelijk dat deze doelstelling in 2023 na een herziening verder omhoog wordt bijgesteld. Hierover is volgens de Europese Commissie een akkoord bereikt tussen

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Gemiddelde pensioenleeftijd lag in 2017 vijf maanden hoger dan in 2016

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen ging in 2017 vijf maanden omhoog ten opzichte van 2016. Daardoor kwam de gemiddelde pensioenleeftijd in 2017 op 64 jaar en 10 maanden te liggen. Dat werd woensdag 20 juni 2018 gemeld

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

CPB: milieuschade van bedrijven bepalen in aanloop naar circulaire economie

De overheid is voorstander van het invoeren van een circulaire economie. In een circulaire economie worden nauwelijks nieuwe grondstoffen verwerkt in de productieketen. In plaats daarvan wordt duurzaam omgegaan met grondstoffen. Grondstoffen die in producten zijn verwerkt worden zoveel mogelijk

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Overheid wil toezicht op sollicitaties en werving vanaf 2018

De overheid wil dat iedereen evenveel kans heeft op werk en eerlijk wordt behandeld tijdens sollicitatieprocedures. Inmiddels lijkt de overheid overtuigd dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet zozeer van uitzendbureaus en andere intermediairs afkomstig is maar meer vanuit de opdrachtgevers

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Teslafabriek komt niet in Nederland maar in Duitsland?

Nederland heeft waarschijnlijk niet de primeur als het gaat om de eerste Europese gigafabriek van automaker Tesla. Verschillende Nederlandse bedrijven en overheden spraken eerder de hoop uit voor een Tesla fabriek maar deze komt vermoedelijk in Duitsland te staan. Tesla-baas

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Bouwbedrijven draaien meer omzet maar behalen nauwelijks meer winst in 2018

Het gaat goed met de bouw in Nederland. De bouwsector heeft een recordomzet behaald maar ondanks dat blijkt de winstgevendheid nauwelijks toe te nemen. Er zijn meer bouwprojecten in de woningbouw en de utiliteit gestart. De kosten voor bouwondernemingen stijgen

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Stakingen woensdag 20 juni 2018 bij VDL, Fokker en ASML

Er wordt gestaakt bij een aantal bedrijven in de techniek op woensdag 20 juni 2018. Werknemers van onder andere ASML, VDL en Fokker zullen een 24 uur durende staking gaan houden op woensdag. Dit bericht werd maandag 18 juni bekend

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

DNB: aantal vaste banen neemt toe ten opzichte van flexbanen in 2018

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in haar halfjaarlijkse rapport over de economische vooruitzichten van Nederland een aantal ontwikkelingen genoemd met betrekking tot de arbeidsmarkt. Hieruit komt onder andere naar voren dat steeds meer bedrijven ervaren dat het moeilijk wordt om

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

DNB: krapte op de arbeidsmarkt verbreedt zich in 2018

Het tekort aan personeel is op de arbeidsmarkt steeds beter merkbaar. Verschillende bedrijven hadden al moeite met het invullen van hun vacatures met gekwalificeerd personeel. Bedrijven in de bouw en de techniek hebben bijvoorbeeld in 2016 en 2017 al behoorlijke

Getagd met
Geplaatst in Nieuws