Technisch Werken
Maandelijks archief: juni 2014

Wat is een aardebaan in de civiel bouw?

Een aardebaan kan worden aangelegd om als ondergrond voor wegen. De aardebaan is een onderdeel van een weglichaam en wordt gebruikt om de krachten van verkeer af te dragen aan de ondergrond. Een aardebaan wordt tevens gebruikt voor het ophogen

Getagd met , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is een bestek in het kader van de bouwkunde?

In de bouwkunde wordt het woord bestek regelmatig gebruikt. Voordat men een gebouw gaat bouwen is het belangrijk dat het bouwbedrijf en de opdrachtgever precies weten wat er gebouwd gaat worden en hoe het gebouwd moet worden. Daarom wordt een

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is bouwgrond of een bouwkavel?

Bouwgrond of een bouwkavel is een stuk grond waarop woningen of utiliteitspanden mogen worden gebouwd. Op deze grond mogen bouwbedrijven een gebouw of een aantal gebouwen plaatsen conform het bestemmingsplan dat van toepassing is op het desbetreffende kavel. Dit bestemmingsplan

Getagd met , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is een cunet en waarvoor wordt een cunet gegraven?

Een cunet is een uitgraving in een natuurlijke ondergrond. Een cunet wordt gemaakt in een niet draagkrachtige grondlaag. Hierin wordt meestal zand aangelegd. Dit zand wordt goed aangedrukt en is een stevige ondergrond. Het zand in een cunet wordt ook

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat verstaat men onder bouwrijp maken van bouwgrond?

Bouwrijp maken is een term die wordt gebruikt voor het bewerken van het maaiveld voordat men start met het daadwerkelijk bouwen van een gebouw. Het maaiveld wordt ook wel aangeduid met de afkorting ‘mv’ en is de hoogte van het

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Sollicitatietraining voor werklozen tussen 50 en 55 jaar

De Nederlandse regering voert verschillende maatregelen door om de werkgelegenheid in Nederland te verbeteren. Een betere werkgelegenheid is goed voor de economie omdat er minder uitkeringen betaald hoeven te worden door de overheid. Daarnaast gaat de koopkracht van Nederlandse consumenten

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is afbouw of de afbouwfase in de bouwsector?

De afbouw of afbouwfase is de bouwfase die volgt op de ruwbouwfase. In de ruwbouwfase wordt het casco van een gebouw geplaatst en aan het einde van deze fase wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Nadat dit gebeurd is

Getagd met , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is KOMO keurmerk en welke KOMO keurmerken zijn er?

KOMO is een collectief keurmerk dat wordt gebruikt voor kwaliteitseisen in de Nederlandse bouw. Deze instantie is in 1962 tot stand gekomen op basis van een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De afkorting KOMO staat voor Keuring en

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Inkomen huishoudens stijgt in 2014 voor het eerst in 2 jaar

In het eerste kwartaal van 2014 is het netto reëel beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens gestegen. Het netto reëel beschikbaar inkomen is een verzameling van verschillende inkomstenbronnen zoals lonen, uitkeringen en inkomsten uit vermogens. De inkomensstijging in kwartaal 1 van

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Dertig procent van de woningen heeft te hoge hypotheek

Hoewel de huizenmarkt tekenen van herstel vertoont is een definitief herstel nog ver weg. Er staan in Nederland nog veel huizen spreekwoordelijk onder water. Dit houdt in dat de hypotheek van deze huizen hoger is dan de daadwerkelijke huidige verkoopwaarde.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat zijn stelconplaten en waar worden deze platen voor gebruikt?

Stelconplaten zijn grote rechthoekige platen die gemaakt zijn van beton. Deze betonplaten zijn voorzien van een niet constructieve betonbewapening.  Stelconplaten zijn gemaakt van C50/60 beton. Dit is constructieve beton die zeer goed bestand is tegen druk. Voor het bevorderen van

Getagd met , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Duitse windmolenparken leveren nog weinig stroom

De afgelopen tijd heeft Duitsland veel geïnvesteerd in windenergie. Met name op zee zijn verschillende commerciële windmolenparken geplaatst. Deze windmolenparken moeten elektrische energie opwekken en deze vervolgens naar de vaste wal transporteren. Hierdoor zou Duitsland meer duurzame energie gebruiken. In

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Wat is gewapend beton en waarmee wordt beton gewapend?

Beton wordt tegenwoordig vrijwel overal toegepast op de bouw. In zowel het fundament, de vloeren als de muren van woningen en utiliteit wordt beton gebruikt. Beton kan goed drukkrachten weerstaan maar heeft een geringe trekkracht. Beton bestaat onder andere uit

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Wat is bekisting en waar wordt betonbekisting voor gebruikt?

Bekisting is een vorm of mal die onder andere kan worden gebruikt bij het storten van beton. De bekisting wordt gemaakt voordat het beton wordt gestort. De bekisting vormt de begrenzing waarbinnen het beton kan vloeien. Hierdoor houdt de bekisting

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Welke nabehandelingstechnieken worden toegepast bij beton?

Beton wordt in vloeibare toestand gegoten in een mal of bekisting. Nadat beton gegoten is in de gewenste vorm zal het beton uitharden. Tijdens het uitharden vormt zich cementsteen tussen de korrels. Het water raakt gedurende dit proces langzaam op.

Getagd met , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

CBS: werkloosheid is in mei 2014 gedaald

In de maand mei van 2014 is het aantal werklozen in Nederland gedaald. Dit nieuws bracht het CBS naar buiten. In totaal nam het aantal werklozen in Nederland af met 14.000 volgens het CBS. Als belangrijkste oorzaak noemt het CBS

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Fraude bij autoreparaties komt vaak voor

Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt door autoschadeherstellers vaak gefraudeerd bij de reparatie van auto’s. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit een structureel en omvangrijk probleem. De branchevereniging heeft een steekproef gedaan naar de betrouwbaarheid van autoschadeherstellers. Hieraan namen acht

Getagd met , ,
Geplaatst in Nieuws

Wat is stansen en waar wordt deze bewerking voor gebruikt?

Stansen wordt met name in de plaatbewerking toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stansmachine. Met deze machine kunnen vormen uit plaat worden gehaald. Met een stansmachine worden delen van het plaatmateriaal uit de basisplaat geslagen. Dit kan men over

Getagd met , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Techniek

Woningverkoop in mei 2014 weer gestegen

Het gaat goed met de woningverkoop in Nederland. In mei 2014 is het aantal verkopen van woningen in Nederland toegenomen. In vergelijking tot de maand daarvoor is de stijging van het aantal verkopen elf procent. In mei werden in totaal

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Technisch werk vinden medio 2014

De arbeidsmarkt zit medio 2014 op slot aldus een grote detacheringsorganisatie die onderzoek heeft gedaan naar de arbeidsmarkt in Nederland. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de vraag en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt niet aansluit.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws